Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ведения государственного водного кадастра

КМ Украины
Постановление КМ от 08.04.1996 № 413
редакция действует с 17.09.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 квітня 1996 р. N 413

Київ

Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 24 вересня 1999 року N 1763
,
 від 28 вересня 2000 року N 1481
,
 від 21 червня 2004 року N 792
,
 від 31 серпня 2011 року N 911
,
 від 15 лютого 2012 року N 214
,
 від 8 жовтня 2012 року N 963
,
 від 3 червня 2013 року N 483
,
від 31 травня 2017 року N 372
,
від 4 грудня 2019 року N 1065
,
 від 9 вересня 2020 року N 826

Відповідно до статті 28 Водного кодексу України Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок ведення державного водного кадастру, що додається.

2. Державному комітету по водному господарству спільно з Державним комітетом по геології і використанню надр та Державним комітетом по гідрометеорології:

у місячний термін утворити Міжвідомчу комісію з питань ведення державного водного кадастру відповідно до зазначеного Порядку;

у двомісячний термін привести відомчі нормативні акти у відповідність з Порядком ведення державного водного кадастру.

 

 

Прем'єр-міністр України

Є. МАРЧУК

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

Інд. 35 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету
Міністрів України
від 8 квітня 1996 р. N 413

ПОРЯДОК
ведення державного водного кадастру

(У тексті Порядку слово "Держкомприродресурсів" замінено словом "Держгеонадра" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року N 911)

(У тексті Порядку слова "Мінприроди" та "Держводгосп" в усіх відмінках замінено відповідно словами "МНС" та "Держводагентство" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 року N 214)

(У тексті Порядку слово "МНС" замінено словом "ДСНС" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 року N 483)

1. Державний водний кадастр складається з метою систематизації даних державного обліку вод та визначення наявних для використання водних ресурсів.

2. Державний водний кадастр являє собою систематизований звід відомостей про:

поверхові, підземні, внутрішні морські води та територіальне море (далі - водні об'єкти);

обсяги, режим, якість і використання вод (водних об'єктів);

водокористувачів (крім вторинних).

До державного водного кадастру включаються також відомості про водогосподарські об'єкти, що забезпечують використання води, очищення та скид зворотних вод, а саме:

споруди для акумуляції та регулювання поверхневих і підземних вод;

споруди для забору та транспортування води;

споруди для скиду зворотних вод;

споруди, на яких здійснюється очистка зворотних вод (з оцінкою їх ефективності).

3. Державний водний кадастр складається з трьох розділів:

поверхневі води;

підземні води;

водокористування.

(абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2013 р. N 483)

4. Державний водний кадастр включає дані державного обліку поверхневих і підземних вод, державного обліку артезіанських свердловин та державного обліку водокористування, які систематизуються за водними об'єктами та їх ділянками, водозбірними басейнами річок та морів, басейнами підземних вод, водогосподарськими ділянками, економічними районами, адміністративно-територіальними одиницями і в цілому в Україні.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 р. N 963)

5. Для оперативного забезпечення державних органів, підприємств, установ, організацій, громадян необхідними даними про водні ресурси створюються спеціалізовані автоматизовані інформаційні системи державного водного кадастру, які обмінюються інформацією з Державним земельним кадастром (крім розділу "Водокористування").

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.06.2013 р. N 483)

6. Державний водний кадастр ведеться:

ДСНС за розділом "Поверхневі води" у частині проведення постійних гідрометричних, гідрохімічних спостережень за кількісними і якісними характеристиками поверхневих вод згідно з програмою, що затверджується МВС, за погодженням з Міндовкіллям та Держводагентством;

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1065,
від 09.09.2020 р. N 826)

Держводагентством за розділом "Поверхневі води" у частині обліку поверхневих водних об'єктів та за розділом "Водокористування";

Держгеонадрами за розділом "Підземні води".

Зазначені центральні органи виконавчої влади є замовниками робіт із складення державного водного кадастру і затверджують кадастрові матеріали.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.09.99 р. N 1763
,
 в редакції
постанов Кабінету
 Міністрів України від 28.09.2000 р. N 1481
,
від 21.06.2004 р. N 792
,
 від 15.02.2012 р. N 214
,
 від 31.05.2017 р. N 372)

7. Виконавцями робіт з складання державного водного кадастру є визначені Держводагентством, ДСНС та Держгеонадрами спеціалізовані підприємства, установи та організації.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 24.09.99 р. N 1763,
 від 28.09.2000 р. N 1481
,
 від 21.06.2004 р. N 792)

ДСНС за результатами робіт із складання державного водного кадастру за розділом "Поверхневі води" передає відомості (зміни до відомостей) про земельні ділянки до Державного земельного кадастру відповідно до Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. N 483.

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.06.2013 р. N 483)

Держгеонадра за результатами робіт із складання державного водного кадастру за розділом "Підземні води" передає відомості (зміни до відомостей) про обмеження у використанні земель до Державного земельного кадастру відповідно до Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. N 483.

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.06.2013 р. N 483)

Держводагентство за результатами робіт із складення державного водного кадастру за розділом "Поверхневі водні об'єкти" передає відомості (зміни до відомостей) про включені до нього поверхневі водні об'єкти до Державного земельного кадастру відповідно до Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. N 483.

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 р. N 372)

8. Під час ведення державного водного кадастру Держводагентство, ДСНС та Держгеонадра здійснюють:

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 24.09.99 р. N 1763,
 від 28.09.2000 р. N 1481
,
 від 21.06.2004 р. N 792)

планування і виконання робіт з ведення державного водного кадастру;

розроблення наукових принципів, методичних вказівок та інструкцій з ведення державного водного кадастру;

форм видання відомостей, що публікуються;

аналіз, систематизацію та зберігання даних про водні та водогосподарські об'єкти, водні ресурси, їх режим та якість, водокористування, а також про водокористувачів;

оцінку стану водних ресурсів та їх використання;

ведення бази даних державного водного кадастру засобами електронно-обчислювальної техніки;

забезпечення органів державної виконавчої влади даними державного водного кадастру в необхідному для них обсязі безкоштовно;

забезпечення даними державного водного кадастру підприємств, установ, організацій та громадян у встановленому порядку.

9. Пункт 9 виключено

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 24.09.99 р. N 1763
,
 від 28.09.2000 р. N 1481
,
 від 21.06.2004 р. N 792
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 31.05.2017 р. N 372)

10. Для деталізації порядку ведення державного водного кадастру, визначення складу кадастрових даних, порядку обміну інформацією між виконавцями та уточнення інших питань, спільних для всієї системи ведення державного водного кадастру, розробляються методичні вказівки, які затверджуються ДСНС, Держводагентством та Держгеонадрами за відповідними розділами.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.09.99 р. N 1763
,
 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.09.2000 р. N 1481
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 21.06.2004 р. N 792,
 від 15.02.2012 р. N 214)

11. Дані державного водного кадастру використовуються для:

поточного і перспективного планування використання вод та здійснення водоохоронних заходів;

розміщення виробничих сил на території країни;

складання схем комплексного використання та охорони вод і водогосподарських балансів;

проектування водогосподарських, транспортних, промислових та інших підприємств і споруд, пов'язаних з використанням вод;

прогнозування змін гідрологічних і гідрогеологічних умов, водності річок та якості вод;

розроблення заходів щодо підвищення ефективності роботи водогосподарських систем;

нормування водоспоживання і водовідведення, а також показників якості вод;

розроблення заходів щодо запобігання шкідливій дії вод та ліквідації її наслідків;

здійснення державного контролю за проведенням заходів для раціонального використання та охорони вод;

регулювання взаємовідносин між водокористувачами, а також між водокористувачами та іншими підприємствами, організаціями і установами;

вирішення інших питань, пов'язаних з обліком та використанням вод.

12. Фінансування робіт з ведення державного водного кадастру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

____________

Опрос