Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об удостоверении гражданина, проживающего, работающего (обучающегося) на территории горного населенного пункта

КМ Украины
Постановление КМ от 19.03.1996 № 345
редакция действует с 17.01.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 березня 1996 р. N 345

Київ

Про посвідчення громадянина, який проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 7 лютого 2001 року N 119
,
 від 25 липня 2002 року N 1067
,
 від 25 грудня 2013 року N 955

Відповідно до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ

1. Затвердити Положення про порядок видачі посвідчення громадянина, який проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту (додається).

2. Затвердити опис та зразок бланка посвідчення громадянина, який проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту (далі - посвідчення) згідно з додатками N 1 і 2.

3. Міністерству фінансів забезпечити виготовлення необхідної кількості бланків посвідчень.

4. Установити, що замовником на виготовлення бланків посвідчень є Міністерство праці та соціальної політики.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.02.2001 р. N 119)

5. Міністерству фінансів передбачити асигнування на виготовлення бланків посвідчень в проекті Державного бюджету України на 1996 рік.

6. Міністерству праці та соціальної політики у місячний термін після виготовлення бланків посвідчень забезпечити ними обласні державні адміністрації за їх заявками.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.02.2001 р. N 119)

7. Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій обласним державним адміністраціям у тримісячний термін після виготовлення бланків посвідчень забезпечити їх видачу громадянам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні"

 

 

Прем'єр-міністр України

Є. МАРЧУК

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

   

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 березня 1996 р. N 345

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі посвідчення громадянина, який проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту

1. Це Положення регулює правила видачі посвідчення громадянина (громадянки), який (яка) проживає, працює (навчається) на території населеного пункту, якому в установленому порядку надано статус гірського (далі - посвідчення).

2. Посвідчення є документом, який підтверджує, що громадянину (громадянці) надано статус особи, яка проживає, працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, на підставі якого надаються пільги, встановлені статтями 3 і 6 Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні".

3. Зразок бланка посвідчення затверджується Кабінетом Міністрів України.

Абзац другий пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 25.12.2013 р. N 955)

4. Посвідчення видаються громадянам відповідними місцевими державними адміністраціями та виконавчими органами місцевої ради.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.02.2001 р. N 119)

5. Посвідчення видаються громадянам безкоштовно.

6. Відповідно до статті 2 Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" перелік населених пунктів, яким надається статус гірських, затверджується Кабінетом Міністрів України.

7. Посвідчення видаються таким категоріям громадян:

а) особам, які постійно проживають на території населених пунктів, яким надано статус гірських;

б) особам, які постійно працюють на території населених пунктів, яким надано статус гірських (у тому числі працівникам, які постійно працюють у філіях, представництвах, відділеннях, інших відокремлених підрозділах і на робочих місцях в населених пунктах, що мають статус гірських, у разі, коли підприємство, установа, організація розташовані за межами населеного пункту, якому надано статус гірського);

(підпункт "б" пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2002 р. N 1067)

в) особам, які навчаються на денних відділеннях навчальних закладів, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських;

г) окремим громадянам інших населених пунктів та тим, які проживають за межами населених пунктів і умови проживання яких відповідають критеріям, передбаченим у статті 1 Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні", а також громадянам, які постійно працюють або несуть службу на лісогосподарських підприємствах, гідрометеорологічних станціях, заставах, в обсерваторіях та на інших об'єктах, розташованих поза межами населених пунктів у місцевостях, що відповідають критеріям, передбаченим у статті 1 зазначеного Закону;

(підпункт "г" пункту 7 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 07.02.2001 р. N 119)

8. Посвідчення видаються на підставі паспорта громадянина України, свідоцтва про народження (для осіб у віці до 16 років), посвідки на проживання в Україні (для іноземних громадян та осіб без громадянства) і таких документів:

а) громадянам, які постійно проживають у гірському населеному пункті (у тому числі дітям), - довідки про постійне проживання у гірському населеному пункті, виданої уповноваженим органом;

б) громадянам, які постійно працюють у гірському населеному пункті, - довідки з місця роботи;

в) громадянам, які навчаються на денних відділеннях навчальних закладів, розташованих у гірському населеному пункті, - довідки навчального закладу.

Разом із зазначеними документами громадяни (крім осіб у віці до 16 років) подають дві фотокартки розміром 30 х 40 міліметрів.

9. Під час заповнення посвідчення записи у графах "ким видано", "прізвище, ім'я, по батькові" робляться без скорочень, завіряються підписом керівника органу, який видає посвідчення, та скріплюються печаткою.

10. Дія посвідчення припиняється за рішенням органу, який його видав, у разі:

а) зміни громадянином місця постійного проживання та/або постійного місця роботи у гірському населеному пункті;

б) зміни умов постійного проживання громадянина (підпункт "г" пункту 7 цього Положення);

в) закінчення навчання на денному відділенні навчального закладу, розташованого у гірському населеному пункті.

Посвідчення, дію якого припинено, підлягає вилученню органом, який прийняв таке рішення.

11. Рішення місцевої державної адміністрації та виконавчого органу місцевої ради про відмову у видачі громадянам посвідчень або припинення дії посвідчення може бути оскаржено до суду в порядку, передбаченому чинним законодавством.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.02.2001 р. N 119)

12. Якщо посвідчення стало непридатним або було втрачено, громадянину за його заявою до органу, який видав посвідчення, видається нове посвідчення.

 

 

 
 
 

Додаток N 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 березня 1996 р. N 345

ОПИС
бланка посвідчення громадянина (громадянки), який (яка) проживає, працює (навчається) на території
 Гірського населеного пункту

Посвідчення громадянина (громадянки), який (яка) проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту, - це розгорнута книжечка розміром 70 х 100 міліметрів у твердій обкладинці, обтягнутій палітурним матеріалом типу бумвініл зеленого кольору.

На лицьовій стороні бланка посвідчення фарбою жовтого кольору зроблено написи "Україна" та "Посвідчення".

Папір усередині посвідчення має захисну сітку.

На першій сторінці бланка друкарським способом нанесено серію та номер посвідчення.

 

 

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

 
 
 

Додаток N 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 березня 1996 р. N 345

ЗРАЗОК
бланка посвідчення громадянина (громадянки),
 який (яка) проживає,працює (навчається) на території гірського населеного пункту

*******************************************************************
*               *                 *
*               *                 *
*               *      УКРАЇНА        *
*               *                 *
*               *                 *
*               *                 *
*               *     ПОСВІДЧЕННЯ       *
*               *                 *
*               *                 *
*               *                 *
*               *                 *
*               *                 *
*               *                 *
*               *                 *
*******************************************************************
*******************************************************************
*     Україна       * Пред'явник цього посвідчення має *
*               *право на гарантії і пільги,    *
*               *встановлені Законом України "Про *
*    ПОСВІДЧЕННЯ      *статус гірських населених пунктів *
* Серія_______N___________  *в Україні"            *
*громадянина (громадянки), який*                 *
*(яка) проживає, працює    *       Посвідчення     *
*(навчається) на території   *  Серія________ N______________ *
*гірського населеного пункту  *  Видане_______________________ *
*(потрібне підкреслити)    * ________________________________ *
* Прізвище_________________  *     (ким видане)       *
* Ім'я_____________________  * ________________________________ *
* По батькові______________  *   (підпис керівника)     *
*               * М.П.              *
* ********           * Дата видачі "__"_________ р.  *
* *фото- *           *                 *
* *картка*           *                 *
* *30х40 *           *                 *
* * мм  *           *                 *
* ******** М.П.        *                 *
*     __________________ *                 *
*     (особистий підпис) * Реєстраційний N ______________  *
*******************************************************************

 

 

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Опрос