Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке выдачи индивидуальных лицензий на осуществление резидентами имущественных инвестиций за пределами Украины и Положения о порядке контроля и отчетности по использованию имущественных ценностей, инвестируемых за пределами Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 19.02.1996 № 229
редакция действует с 12.03.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 лютого 1996 р. N 229

Київ

Про затвердження Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України і Положення про порядок контролю та звітності щодо використання майнових цінностей, які інвестуються за межами України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 25 серпня 1998 року N 1336
,
 від 4 жовтня 2000 року N 1505
,
 від 10 серпня 2011 року N 849
,
 від 12 жовтня 2011 року N 1041
,
 від 8 квітня 2013 року N 233
,
від 23 вересня 2014 року N 485
,
від 2 березня 2016 року N 159

На виконання Указу Президента України від 13 вересня 1995 р. N 839 "Про інвестування майнових цінностей резидентами за межами України" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України і Положення про порядок контролю та звітності щодо використання майнових цінностей, які інвестуються за межами України (додаються).

 

 

Прем'єр-міністр України

Є. МАРЧУК

Міністр
Кабінету Міністрові України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

Інд. 27

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 лютого 1996 р. N 229

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України

(У тексті Положення слово "МЗЕЗторг" у всіх відмінках замінено словом "Мінекономіки" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2000 року N 1505) 

(У тексті Положення слово "Мінекономіки" замінено словом "Мінекономрозвитку" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року N 1041)

1. Це Положення визначає порядок подання необхідних документів, їх розгляду та видачі індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України (далі - індивідуальні ліцензії).

2. Видачу індивідуальних ліцензій здійснює Мінекономрозвитку.

Форма індивідуальної ліцензії встановлюється Мінекономрозвитку.

3. Для отримання індивідуальної ліцензії резиденти подають до Мінекономрозвитку такі документи:

лист-звернення з обгрунтуванням необхідності здійснення майнових інвестицій за межами України;

абзац третій пункту 3 виключено

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. N 849
,
 виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 08.04.2013 р. N 233)

копії установчих документів (статуту, установчого договору, положення), засвідчені в установленому законодавством порядку;

(абзац четвертий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. N 159)

згоду відповідних органів державної виконавчої влади чи іншого уповноваженого органу, якщо за межі України інвестується майно, що перебуває у державній власності;

довідку банківської установи, в якій відкрито рахунок резидента;

документ, що підтверджує вартість майнових цінностей в іноземній конвертованій валюті на основі цін міжнародних ринків;

розрахунок термінів, необхідних для реалізації майнових інвестицій за межами України;

документ, що підтверджує внесення плати за видачу індивідуальної ліцензії.

абзац десятий пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.09.2014 р. N 485)

абзац одинадцятий пункту 3 виключено

(пункт 3 доповнено абзацом одинадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.2000 р. N 1505
,
абзац одинадцятий пункту 3 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. N 159)

4. Мінекономрозвитку розглядає подані документи протягом п'ятнадцяти робочих днів починаючи з дня звернення і приймає рішення про видачу резиденту індивідуальної ліцензії або про відмову в її видачі.

5. Підставою для відмови у видачі індивідуальної ліцензії є:

відсутність документів (документа), перелічених у пункті 3 цього Положення;

невідповідність поданих документів вимогам законодавства України;

виявлення в поданих документах недостовірної інформації;

порушення проти заявника справи про банкрутство;

перебування майна заявника в податковій заставі у зв'язку із заборгованістю із сплати податків та внесення інших загальнодержавних платежів;

заборона або обмеження щодо здійснення іноземних інвестицій, передбачені законодавством України та/або законодавством країни, де розміщуються інвестиції;

застосування до заявника на момент здійснення інвестицій спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", або наявність фактів порушення установлених термінів проведення розрахунків за зовнішньоекономічними операціями; 

(пункт 5 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.10.2000 р. N 1505)

неперебування заявника на обліку як платника податків.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 р. N 485)

6. За видачу індивідуальної ліцензії справляється плата, розмір якої визначається Мінекономрозвитку за погодженням з Мінфіном. Розмір цієї плати не повинен перевищувати фактичних витрат держави на здійснення операцій, пов'язаних з видачею таких ліцензій. Кошти, одержані за видачу індивідуальної ліцензії на інвестування майнових цінностей за межами України, перераховуються до Державного бюджету України. У разі відмови у видачі ліцензії кошти заявнику не повертаються.

7. Термін дії індивідуальної ліцензії визначається Мінекономрозвитку виходячи з необхідних для здійснення майнових інвестицій за межами України термінів.

8. Підставою для анулювання ліцензії є:

порушення отримувачем ліцензії її умов, вимог законодавства України;

письмова відмова від здійснення інвестицій;

припинення інвестиційної діяльності (за умови подання документів, що це підтверджують). 

(Положення доповнено пунктом 8 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.10.2000 р. N 1505) 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 лютого 1996 р. N 229

ПОЛОЖЕННЯ
 про порядок контролю та звітності щодо використання майнових цінностей, які інвестуються за межами України

(У тексті Положення слова "МЗЕЗторг", "Держмитком", "Мінстат", "цей Комітет" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Мінекономіки", "Держмитслужба", "Держкомстат", "ця Служба" у необхідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2000 року N 1505) 

(У тексті Положення слово "Мінекономіки" замінено словом "Мінекономрозвитку", а слова "Державна податкова адміністрація" в усіх відмінках - словом "ДПС" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року N 1041)

1. Це Положення встановлює порядок здійснення контролю та подання звітності щодо використання майнових цінностей, які інвестуються за межами України.

2. Митне оформлення майнових цінностей, що інвестуються за межами України, здійснюється лише за наявності індивідуальної ліцензії, виданої Мінекономрозвитку.

Держмитслужба щоквартально подає Національному банку, відповідним уповноваженим банкам, Мінекономрозвитку, Держстату та ДПС відомості про оформлення митних декларацій за виданими ліцензіями за формою та в порядку, що встановлюються цією Службою.

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 25.08.98 р. N 1336,
 від 12.10.2011 р. N 1041)

3. Резиденти, що отримали ліцензію на інвестування майнових цінностей за межами України, зобов'язані здійснити декларування майнових цінностей шляхом подання до Національного банку повідомлення про фактично інвестовані майнові цінності згідно з умовами наданої резиденту індивідуальної ліцензії за встановленою ним формою. Другий примірник повідомлення з відповідною відміткою Національного банку подається резидентом Мінекономрозвитку.

4. Резиденти, що інвестують майнові цінності за межами України, подають ДПС декларацію про всі одержані в результаті інвестування надходження на їх користь в іноземній валюті. Форма декларації та терміни її подання встановлюються ДПС. Другий примірник декларації з відповідною відміткою ДПС подається резидентом Мінекономрозвитку.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.08.98 р. N 1336)

5. Контроль за ефективністю використання інвестованого за межами України майна здійснює власник чи уповноважений ним орган відповідно до законодавства України.

При цьому контроль за ефективністю використання державного майна, інвестованого за межами України з метою закріплення за філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами підприємств, здійснюється цими підприємствами та відповідними органами, до сфери управління яких вони належать; внесення до статутних фондів підприємств, створених за кордоном, - відповідно Фондом державного майна, центральними органами державної виконавчої влади чи іншими органами, уповноваженими здійснювати функції з управління державним майном.

6. Порядок використання валютних коштів, які надходять резидентам від інвестування майнових цінностей за межами України, регулюється валютним законодавством України.

7. Резиденти, які інвестують майнові цінності за межами України, надають Держстату відомості за встановленою ним формою.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 р. N 1041)

____________ 
 

Опрос