Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка и условий обязательного государственного страхования должностных лиц Государственного комитета Украины по стандартизации, метрологии и сертификации и его территориальных органов

КМ Украины
Постановление КМ от 12.02.1996 № 196
редакция действует с 04.06.2003

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 

від 12 лютого 1996 р. N 196

Київ

Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного страхування посадових осіб Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації і його територіальних органів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 червня 2003 року N 871

Відповідно до статті 10 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок та умови обов'язкового державного страхування посадових осіб Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації і його територіальних органів, що додаються.

 

 

Прем'єр-міністр України

Є. МАРЧУК

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 31 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 
від 12 лютого 1996 р. N 196

 

 

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
 обов'язкового державного страхування посадових осіб Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації і його територіальних органів

1. Обов'язкове державне страхування (далі - обов'язкове страхування) посадових осіб Держстандарту і його територіальних органів, на яких покладено здійснення державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

2. Обов'язковому страхуванню підлягають голова Держстандарту - головний державний інспектор України з державного нагляду за якістю продукції, додержанням стандартів, норм і правил та заступники голови Держстандарту - заступники головного державного інспектора України з державного нагляду за якістю продукції, додержанням стандартів, норм і правил; начальники управлінь, їх заступники, начальники відділів, їх заступники, спеціалісти Держстандарту, які мають статус (атестовані) державного інспектора з державного нагляду за якістю продукції, додержанням стандартів, норм і правил, у тому числі метрологічних, та станом засобів вимірювань; директори центрів стандартизації, метрології та сертифікації - головні державні інспектори Автономної Республіки Крим, областей, міст з державного нагляду за якістю продукції, додержанням стандартів, норм і правил, заступники директорів центрів - заступники головних державних інспекторів Автономної Республіки Крим, областей, міст; начальники структурних підрозділів, їх заступники, головні, провідні інженери і інженери всіх категорій, які мають статус (атестовані) державного інспектора з державного нагляду за якістю продукції, додержанням стандартів, норм і правил, у тому числі метрологічних, та станом засобів вимірювань (далі - застраховані).

3. Страхові платежі сплачуються Держстандартом (далі - страхувальник) до 25 числа кожного місяця у розмірі 0,25 відсотка фонду оплати праці, включаючи встановлені законодавством доплати та надбавки застрахованих за минулий місяць. Облік надходжень страхових платежів і виплат страхових сум повинен вестися окремо від надходжень і виплат за іншими видами страхування. Витрати страховика на здійснення страхування становлять не більше як 6 відсотків страхових платежів.

Обов'язкове страхування здійснюється страховиком, який одержав відповідну ліцензію в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг та визначений за погодженням із страхувальником.

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. N 871)

4. Страхові платежі, не використані в поточному році на виплату страхових сум, зараховуються до чергових платежів, а кошти, яких не вистачає на виплату страхових сум, доплачуються страхувальником.

5. Страховик виплачує застрахованому страхові суми:

а) у разі поранення (контузії, травми або каліцтва) чи захворювання, одержаних під час виконання службових обов'язків, що пов'язані із здійсненням державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил, - у розмірі від однорічного до п'ятирічного грошового утримання (залежно від ступеня втрати працездатності) за останньою посадою, яку він займав до встановлення втрати працездатності, а саме:

у разі поранення (контузії, травми, каліцтва) чи захворювання - у розмірі, що залежить від ступеня втрати працездатності, який визначається у відсотковому відношенні до суми дворічного (але не менше однорічного) грошового утримання;

у разі встановлення інвалідності, що настала в період роботи, але не пізніш як через три місяці після звільнення з роботи, чи після закінчення цього терміну, але внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце під час виконання службових обов'язків:

- інвалідові III групи - у розмірі трирічного грошового утримання;

- інвалідові II групи - у розмірі чотирирічного грошового утримання;

- інвалідові I групи - у розмірі п'ятирічного грошового утримання;

б) у разі загибелі або смерті застрахованого під час виконання службових обов'язків його спадкоємцям - у розмірі десятирічного грошового утримання застрахованого за останньою посадою, яку він займав.

Виплата страхових сум, зазначених у підпунктах "а" і "б" цього пункту, у зв'язку з втратою працездатності або загибеллю (смертю) (далі - страхова подія) провадиться з урахуванням раніше виплачених страхових сум за цю страхову подію. При цьому страхова сума виплачується незалежно від виплат за іншими видами страхування і виплат у порядку відшкодування збитків.

Виплата страхових сум провадиться з розрахунку грошового утримання, передбаченого законодавством за останньою посадою на день виплати страхової суми.

6. З вимогою про виплату страхової суми застрахований або його спадкоємці можуть звернутися до страховика протягом трьох років з дня настання страхової події.

7. Виплата страхових сум провадиться в семиденний термін з дня одержання страховиком всіх необхідних документів від застрахованого або його спадкоємців.

У разі відмови у виплаті страхової суми страховик у семиденний термін письмово повідомляє про це застрахованого або його спадкоємців, а також Держстандарт або його територіальний орган, де працював застрахований, із зазначенням причини відмови.

Спори між застрахованими (його спадкоємцями) і страховиком щодо виплати страхової суми розв'язуються в установленому законодавством порядку.

8. У разі настання страхових подій, передбачених пунктом 5 цих Порядку та умов, виплата страхових сум провадиться страховиком за місцем постійного проживання застрахованого шляхом їх перерахування на особистий рахунок одержувача в установі банку, видачі чека або поштового переказу за рахунок страхувальника.

Неповнолітньому спадкоємцю виплата страхової суми провадиться шляхом перерахування на його особистий рахунок в установі банку за місцем проживання з одночасним повідомленням про це відповідного органу опіки і піклування.

9. Страхові суми не виплачуються, якщо страхова подія:

а) сталася у зв'язку із учиненням застрахованим навмисного злочину або є наслідком вчинення застрахованим дій у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння;

б) є наслідком навмисно вчинених собі застрахованим тілесних ушкоджень.

10. У разі загибелі або смерті застрахованого Держстандарт або його територіальний орган, де працював застрахований, видає спадкоємцям довідку за формою додатка N 1 для одержання свідоцтва про право на спадщину.

11. Для вирішення питання про виплату страхової суми у випадках, передбачених пунктом 5 цих Порядку та умов, застрахований або його спадкоємець оформляє у Держстандарті або в територіальному органі Комітету, де працював застрахований, та подає страховику заяву за формою додатка N 2, а також пред'являє документ, що посвідчує особу. Крім цього, подаються:

а) у разі втрати застрахованим працездатності - копія довідки медико-соціальної експертної комісії про ступінь втрати працездатності, засвідчена в нотаріальному порядку;

б) у разі загибелі або смерті застрахованого - копія свідоцтва про смерть застрахованого, свідоцтво про право на спадщину.

12. Держстандарт та його територіальні органи зобов'язані надавати за запитами страховиків документи про обставини настання страхових подій, необхідні для вирішення питання про виплату страхових сум.

 

 

 

 

ШТАМП

 

 

Держстандарту
або його
територіального
органу

Додаток N 1
до Порядку та умов обов'язкового державного страхування посадових осіб Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації і його територіальних органів

 

 

 

 ДОВІДКА

Видана про те, що ___________________________________________
           (прізвище, ім'я та по батькові)
було  застраховано  за  обов'язковим  державним  страхуванням
посадових осіб Держстандарту та його територіальних органів, на
яких покладено здійснення державного нагляду за  додержанням
стандартів, норм і правил.
 
   Страхова сума  підлягає  виплаті  спадкоємцям  загиблого
(померлого) на підставі підпункту "б" пункту 5 Порядку та умов
обов'язкового державного страхування посадових осіб Державного
комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації і
його територіальних органів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 12 лютого 1996 р. N 196.
 
   Довідка видана для подання нотаріусу.
 
   МП   __________________________
      (найменування посади
   ________________________________
   керівника органу, що видав довідку)
 ______________       _________________
  (підпис)          (розшифрування)
 
 "  " __________ 199  р.
 

 

 

 

 

 

Додаток N 2

 

 
 
 
 

до Порядку та умов обов'язкового державного
страхування посадових осіб Державного комітету України
по стандартизації, метрології та сертифікації
і його територіальних органів

 Керівнику страхової організації
            _________________________________________
                    (район, місто)
              ______________________________________
     (прізвище, ім'я та по батькові заявника, місце проживання)
 
               

ЗАЯВА
на виплату страхової суми

 
Прошу виплатити мені страхову суму у зв'язку з тим, що
___________________________________________________________
     (зазначається страхова подія)
 
Раніше одержував (не одержував) страхову суму
___________________________________________________________
      (розмір страхової суми)
 
у зв'язку з цією подією.
 
   До заяви додаю такі документи:
 
1)
 
2)
 
3)
 
4)
 
"  " ____________ 199  р. ________________________
                (підпис заявника)
 
   Відмітка Держстандарту або його територіального органу
__________________________________________________________
     (прізвище, ім'я та по батькові)
 
працював з "  " ____________ 199 р. по "  " ____________199  р.
 
в Держстандарті (або його територіальному органі) на посаді
__________________________________________________________
Страхова подія настала під час виконання службових обов'язків.
 
Місячна заробітна плата застрахованого за останньою посадою, яку
він займав, 
на день виплати страхової суми становить________________________
__________________________________________________________
       (зазначається словами)
 
  МП     ___________________________________
           (найменування посади
     ____________________________________________
       керівника органу, що видав довідку)
   ______________           _______________
     (підпис)            (розшифрування)
 
"  " ____________ 199  р.
 

 
 
 

Опрос