Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке формирования учебных групп по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров за счет международной технической помощи

КМ Украины
Постановление КМ от 10.11.1995 № 901
редакция действует с 24.12.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 

від 10 листопада 1995 р. N 901

Київ

Про затвердження Положення про порядок формування навчальних груп для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів за рахунок міжнародної технічної допомоги

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 15 лютого 2002 року N 158
,
 від 1 серпня 2005 року N 665
,
 від 22 серпня 2012 року N 809
,
від 4 грудня 2019 року N 1072

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про порядок формування навчальних груп для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів за рахунок міжнародної технічної допомоги (додається).

 

 

Прем'єр-міністр України

Є. МАРЧУК

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 листопада 1995 р. N 901

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок формування навчальних груп для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів за рахунок міжнародної технічної допомоги

(У тексті Положення слова "органи державної виконавчої влади", "Агентство" в усіх відмінках замінено відповідно словами "органи виконавчої влади", "Мінекономіки" у відповідному відмінку, а слова "при Кабінеті Міністрів України" виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N 158)

(У тексті Положення слова "Головне управління державної служби" в усіх відмінках замінено словом "Нацдержслужба" у відповідному відмінку, а слово "Мінекономіки" - словом "Мінекономрозвитку" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 року N 809)

(У тексті Положення слово "Мінекономрозвитку" замінено словами "Секретаріат Кабінету Міністрів України" у відповідному відмінку; слово "Нацдержслужба" в усіх відмінках замінено словом "НАДС" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року N 1072)

1. Це Положення визначає порядок формування навчальних груп для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, які здійснюються, частково чи повністю, за рахунок міжнародної технічної допомоги, що надається Україні міжнародними та іноземними організаціями, а також іноземними громадянами (далі - донорами).

2. Координацію роботи міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій, пов'язаної з підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації кадрів за рахунок міжнародної технічної допомоги, здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. N 158)

3. НАДС надає Секретаріатові Кабінету Міністрів України інформацію про потреби і пріоритети в підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, організацій та установ.

4. Секретаріат Кабінету Міністрів України проводить роботу з пошуку донорів, ознайомлює їх з пріоритетами у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів в Україні. У своїй діяльності Секретаріат Кабінету Міністрів України також враховує відповідні пропозиції донорів.

5. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів проводяться на підставі договорів, що укладаються Секретаріатом Кабінету Міністрів України з донорами. В цих договорах передбачаються конкретні вимоги та умови підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

6. Інформацію про можливості підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів за рахунок міжнародної технічної допомоги Секретаріат Кабінету Міністрів України надає НАДС, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. N 158)

Інформацію про можливості підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів недержавних підприємств, організацій та установ за рахунок міжнародної технічної допомоги Секретаріат Кабінету Міністрів України публікує в засобах масової інформації.

Після отримання зазначеної інформації на адресу Секретаріату Кабінету Міністрів України надсилаються подання на кандидатів для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів за рахунок міжнародної технічної допомоги (форма додається).

7. Секретаріат Кабінету Міністрів України формує навчальні групи для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за рахунок міжнародної технічної допомоги із:

державних службовців - за поданням державних органів, де вони працюють;

керівників та працівників державних підприємств, установ та організацій - за поданням органів, які здійснюють управління майном цих підприємств, установ та організацій;

працівників недержавних підприємств, установ та організацій - за поданням цих підприємств, установ та організацій.

8. Під час формування навчальних груп враховується відповідність тематики підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадовим обов'язкам кандидатів, їх освіта, місце роботи, посада, стаж роботи, зарахування до кадрового резерву, ранг державного службовця, володіння іноземними мовами та вимоги донорів.

Абзац другий пункту 8 виключено

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 01.08.2005 р. N 665)

9. Секретаріат Кабінету Міністрів України раз на півроку до 10 січня та 10 липня подає НАДС інформацію про результати навчання за кордоном за рахунок міжнародної технічної допомоги державних службовців, керівників державних підприємств, установ та організацій.

(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 01.08.2005 р. N 665)

 

 

 

 

 

Додаток
до Положення про порядок формування навчальних груп для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів за рахунок міжнародної технічної допомоги

ПОДАННЯ
на кандидата для включення його до складу навчальної групи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів за рахунок міжнародної технічної допомоги

1. Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________________________
2. Рік народження _____________________________________________________________________
3. Освіта _____________________________________________________________________________
4. Спеціальність за освітою _____________________________________________________________
5. Найменування навчального закладу, рік його закінчення ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6. Повна назва місця роботи, посади, стаж роботи на цій посаді, посадові обов'язки ______________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7. *Ранг державного службовця _________________________________________________________
8. Чи зарахований до кадрового резерву державної служби та на яку посаду ____________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
9. Якими іноземними мовами володіє і якою мірою (читає і перекладає із словником, читає і може розмовляти, володіє вільно) _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
10. Місця роботи та посади, які займав у минулому (з якого і по який час), посадові обов'язки _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
11. Стажування, участь у навчальних програмах, семінарах, конференціях та симпозіумах з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації (назва, термін, країна, відповідальна організація, тематика навчання) _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
12. Адреса, службовий телефон, факс _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________
           (посада особи, що
           підписує подання)

____________
 
(підпис)

__________________
(прізвище та
ініціали)

"___" ____________ 199_ р.

М. П.

____________
* Для державних службовців.

____________

Опрос