Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке передачи в коммунальную собственность государственного жилищного фонда, находящегося в полном хозяйственном ведении или в оперативном управлении предприятий, учреждений и организаций

КМ Украины
Постановление КМ от 06.11.1995 № 891
редакция действует с 08.06.2004

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 листопада 1995 р. N 891

Київ

Про затвердження Положення про порядок передачі в комунальну власність державного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 26 травня 2004 року N 695

На часткову зміну цієї постанови установлено, що пріоритети першочерговості поетапної передачі до комунальної власності об'єктів соціальної інфраструктури на кожний бюджетний рік визначаються Кабінетом Міністрів України

 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 2 грудня 1996 року N 1443)

(У назві і тексті постанови слово "загальнодержавного" замінено словом "державного" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року N 695)

Відповідно до пункту 9 статті 8 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про порядок передачі в комунальну власність державного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій (додається).

 

 

Прем'єр-міністр України

Є. МАРЧУК

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 листопада 1995 р. N 891

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок передачі в комунальну власність державного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій

(назва із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 26.05.2004 р. N 695)

1. Це Положення визначає порядок передачі в комунальну власність державного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій (далі - відомчий житловий фонд), у разі банкрутства, зміни форми власності або ліквідації цих підприємств, установ та організацій.

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. N 695)

Передача в комунальну власність відомчого житлового фонду в інших випадках здійснюється в такому ж порядку з дотриманням вимог Законів України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших законодавчих актів.

(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. N 695)

2. Передачі в комунальну власність підлягають житлові будинки відомчого житлового фонду, у тому числі гуртожитки.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. N 695)

3. Відомчий житловий фонд передається у комунальну власність безоплатно.

(абзац перший пункту 3 в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. N 695)

Разом з відомчим житловим фондом передаються відповідним комунальним підприємствам зовнішні мережі електро-, тепло-, газо-, водопостачання і водовідведення, а також будівлі, призначені для обслуговування цього фонду (бойлерні, котельні, каналізаційні та водопровідні споруди, вбудовані і прибудовані приміщення, обладнання тощо).

4. Якщо житловий будинок перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні кількох державних підприємств, установ та організацій, з яких хоча б одна зазнала банкрутства, змінила форму власності або ліквідована, всі частини житлового будинку можуть бути передані в комунальну власність одночасно у разі згоди інших підприємств, установ та організацій.

У разі відсутності такої згоди у комунальну власність передається лише та частина будинку, що перебувала у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємства, установи та організації, яка зазнала банкрутства, змінила форму власності або ліквідована.

5. Передача будинків відомчого житлового фонду в комунальну власність провадиться комісією з питань приймання відомчого житлового фонду в комунальну власність, яка утворюється Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями або виконкомом відповідної Ради.

До складу цієї комісії входять представники відповідних місцевих комунальних підприємств, житлово-експлуатаційної організації, на баланс якої передаються будинки відомчого житлового фонду, регіонального відділення (представництва) Фонду державного майна місцевого фінансового органу, бюро технічної інвентаризації, спеціалізованого проектного інституту, підприємства, установи чи організації, що передає відомчий житловий фонд, та представники інших заінтересованих підприємств, установ і організацій.

Комісію очолює заступник голови держадміністрації або заступник голови відповідної ради.

(абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. N 695)

6. Комісія з питань приймання відомчого житлового фонду в комунальну власність визначає технічний стан житлового будинку та об'єктів комунального призначення, що його обслуговують, відповідно до правил оцінки фізичного зносу житлових будинків, затверджених Держжитлокомунгоспом.

Якщо житловий будинок та об'єкти комунального призначення, що його обслуговують, відповідно до висновків цієї комісії визнані такими, що потребують ремонту, орган, який утворив комісію, приймає рішення про джерела фінансування і терміни виконання робіт, у тому числі з залученням в установленому порядку коштів підприємств, установ і організацій, які передають житловий фонд у комунальну власність.

7. Підприємства, установи чи організації, що передають відомчий житловий фонд в комунальну власність, додають до акта приймання-передачі розрахунки витрат на його утримання.

У разі передачі відомчого житлового фонду в комунальну власність він утримується в установленому порядку.

Розрахунки витрат на утримання відомчого житлового фонду, що прийнятий в комунальну власність, узагальнюються урядом Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями і подаються Мінекономіки та Мінфіну до 1 липня поточного року для врахування їх під час формування державного бюджету на наступний рік у нормативах відрахувань загальнодержавних податків і зборів до бюджетів Автономної Республіки Крим, відповідних областей, міст Києва і Севастополя.

Якщо підприємства, установи чи організації передають відомчий житловий фонд в комунальну власність протягом фінансового року, утримання його забезпечується на договірних засадах з підприємствами, установами чи організаціями, а в разі їх банкрутства, зміни форми власності або ліквідації - за рахунок наявних коштів відповідних державних адміністрацій або виконкомів відповідних рад. У разі потреби порушується питання про вишукання коштів з державного бюджету.

(абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. N 695)

8. Передача відомчого житлового фонду в комунальну власність провадиться разом з відповідною технічною документацією на будинок (інвентарна справа, акт прийняття в експлуатацію, плани зовнішніх мереж та інші), а також документами, що встановлюють право на нього.

У разі відсутності необхідної технічної документації вона відновлюється за рахунок підприємства, установи чи організації, що передає відомчий житловий фонд у комунальну власність.

9. Акт приймання-передачі відомчого житлового фонду в комунальну власність (форма додається) складається в чотирьох примірниках, підписується членами комісії з питань приймання відомчого житлового фонду в комунальну власність та затверджується держадміністрацією або виконкомом, який утворив цю комісію.

10. Разом з передачею відомчого житлового фонду в комунальну власність передається майно житлово-експлуатаційних та комунальних підприємств які обслуговували цей фонд, у тому числі основні фонди, ремонтно-будівельні бази, майстерні, транспортні засоби, прибиральна техніка, в частині, що визначається комісією з питань приймання відомчого житлового фонду в комунальну власність.

11. Службове житло, що передається у комунальну власність рішенням держадміністрації або виконкому відповідної ради закріплюється за відповідними організаціями.

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. N 695)

За працівниками житлово-експлуатаційних, комунальних підприємств зберігаються встановлені для них умови оплати праці та пільги на час роботи на цих підприємствах, якщо ці умови не гірші, ніж у житлово-комунальних підприємствах, що перебувають в управлінні виконкомів відповідних рад.

(абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. N 695)

12. До акта приймання-передачі відомчого житлового фонду в комунальну власність додаються:

- акти передачі наявного службового житла;

- договори оренди нежилих приміщень;

- акти передачі договорів найму жилих приміщень.

Зміна умов договорів найму або оренди здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Додаток
до Положення про порядок передачі в комунальну власність державного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій

АКТ
приймання-передачі відомчого житлового фонду в комунальну власність

Комісія, що створена відповідно до ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                (назва документа, на підставі якого створена комісія)
у складі _____________________________________________________________________________
                                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
"___" ____________ 20__ р. провела обстеження житлового будинку за адресою ________________
____________________________________________________________________________________
що належить _________________________________________________________________________
                                                                                             (назва підприємства, установи та організації,
____________________________________________________________________________________
                                                                                        що передає житловий фонд)
і встановила:

житловий будинок
____________________________________________________________________________________
                                                                                                (перелік будівель,
____________________________________________________________________________________
                                                                                      що обслуговують будинок)
має такі показники:

1. Загальні відомості

Рік введення в експлуатацію житлового будинку ___________________________________________

Матеріали стін _______________________________________________________________________

Матеріали покрівлі ________________________________ площа ________________________ кв. м

Група капітальності ___________________________________________________________________

Кількість поверхів ____________________________________________________________________

Об'єм будівлі __________________________________________________________________ куб. м

Кількість сходових кліток ___________________________________________________________ шт.

Їх прибиральна площа ____________________________________________________________ кв. м

2. Відомості про площі житлового будинку
    (частини житлового будинку)

Площа забудови _________________________________________________________________ кв. м

Загальна площа будинку (частини) _________________________________________________ кв. м

Жила площа квартир _____________________________________________________________ кв. м

Загальна площа квартир __________________________________________________________ кв. м

Кількість квартир у будинку (частині будинку) ____________________________________ одиниць

у тому числі:

однокімнатних ______ загальною площею __________________________________________ кв. м

двокімнатних _______ загальною площею __________________________________________ кв. м

трикімнатних _______ загальною площею __________________________________________ кв. м

чотирикімнатних ____ загальною площею __________________________________________ кв. м

Кількість жилих кімнат у квартирах _____________________________________________________

Кількість мешканців у квартирах ________________________________________________________

3. Обладнання житлового будинку

Водопроводи ________________________________ кв. м загальної площі

з довжиною мереж ___________________ пог. м

Каналізація __________________________________ кв. м загальної площі

з довжиною мереж _________________________ пог. м

Центральне опалення _________________________ кв. м загальної площі

з довжиною мереж ___________________ пог. м

у тому числі:

від власної котельні ____________________ кв. м

загальної площі з довжиною мереж ________________ пог. м

від групової котельні ___________________ кв. м

загальної площі з довжиною мереж ________________ пог. м

від ТЕЦ _______________________________ кв. м загальної площі

з довжиною мереж _______________________ пог. м

Найбільше теплове навантаження:

на опалення ________________________ Г/кал

на гаряче водопостачання ______________________ Г/кал

на вентиляцію ______________________ Г/кал

Опалення від поквартирних котлів, печей та інше _____________ кв. м загальної площі

Гаряче водопостачання ____________________ кв. м загальної площі

з довжиною мереж _________________________ пог. м

у тому числі:

від колонок _____________________ кв. м загальної площі

від місцевої котельні ______________________ кв. м загальної площі

з довжиною мереж _______________________ пог. м

від ТЕЦ _____________________________________ кв. м загальної площі

з довжиною мереж _______________________ пог. м

Ванни (душі) ________________________________ кв. м загальної площі

Електроосвітлення __________________________ кв. м загальної площі

з довжиною мереж _______________________ пог. м

Газопостачання _____________________________ кв. м загальної площі

з довжиною мереж _______________________ пог. м

Стаціонарні електроплити _______________ одиниць _____________ кв. м
загальної площі

Ліфти __________________________________________ одиниць, у тому числі ті, що підключені до
АДС (ОДС) __________________ одиниць

Сміттєпроводи ______________________________________________ одиниць з довжиною стволів
_________________ пог. м

ЗПУ _______________________ під'їздів

4. Відомості про допоміжні приміщення будинку

Площа допоміжних приміщень будинку ______________ кв. м

у тому числі:

підвалів __________________________ кв. м

напівпідвалів _____________________ кв. м

мансард _________________________ кв. м

горищ ___________________________ кв. м

5. Вартість основних фондів

Відновна вартість будинку _______________ гривень.

Зношення будинку на 01.01.20__ р. _________________________ %

Залишкова вартість будинку _______________________ гривень.

6. Впорядкованість прибудинкової території

Кількість дерев та чагарників ________________________ одиниць

Площа газонів та квітників __________________________ кв. м

Площа асфальтових покрить ________________________ кв. м

Приведена площа, що прибирається _________________ кв. м

Інші відомості про домоволодіння

7. Наслідки огляду та випробувань елементів будинку
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

8. Підприємство, установа чи організація, що фінансує ремонт або реконструкцію будинку, джерела фінансування
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Підприємство, установа чи організація в повному господарському віданні або в оперативному управлінні якої перебував будинок, ПЕРЕДАЛА, а виконком Ради ПРИЙНЯВ таку документацію:

технічний паспорт на будинок

плани поверхів

схеми надвірних прибудинкових мереж та внутрішніх технічних засобів

домові книги

іншу документацію ____________________________________________________________________
                                                                                                                    (перелік документів)
____________________________________________________________________________________
                                                                         матеріали, устаткування, пристрої та інше
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (перелік)
на суму _________________________________________ гривень.

Відображене в акті прийнято

Голова комісії

______________________

 

Члени комісії

______________________
______________________
______________________
______________________

 

"___" ____________ 20_ р.

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. N 695)

____________ 

Опрос