Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы сертификата на право на земельную долю (пай) и образца Книги регистрации сертификатов на право на земельную долю (пай)

КМ Украины
Постановление КМ от 12.10.1995 № 801

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 

від 12 жовтня 1995 р. N 801

Київ

Про затвердження форми сертифіката на право на земельну частку (пай) і зразка Книги реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай)

Відповідно до статті 8 Указу Президента України від 8 серпня 1995 р. N 720 "Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити форму сертифіката на право на земельну частку (пай) та зразок Книги реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай), що додаються.

2. Державному комітетові по земельних ресурсах і Головному управлінню геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України забезпечити виготовлення бланків сертифікатів на право на земельну частку (пай).

3. Міністерству фінансів профінансувати витрати, пов'язані з виготовленням бланків сертифікатів, за рахунок видатків з державного бюджету на проведення земельної реформи.

 

 

Прем'єр-міністр України

Є. МАРЧУК

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 1995 р. N 801

СЕРТИФІКАТ
НА ПРАВО НА ЗЕМЕЛЬНУ ЧАСТКУ (ПАЙ)

          Серія           N
 
 
   Сертифікат на право на земельну  частку  (пай)  видано
громадянину України - члену колективного сільськогосподарського
підприємства     (сільськогосподарського     кооперативу,
сільськогосподарського акціонерного товариства)
 
_________________________________________________
 (назва підприємства, кооперативу, товариства,
 
_________________________________________________
        його місцезнаходження)
 
_____________________району __________________ області
 
_________________________________________________, 
      (прізвище, ім'я, по батькові)
 
який проживає в ____________________________________
             (місце проживання)
 
_____________________району__________________ області 
 
на підставі рішення____________________________________
          (назва районної державної адміністрації)
 
від "   " __________  199 р.  N  __________
 
в тому, що йому належить право на земельну частку (пай) у землі,
яка перебуває у колективній власності _______________________
 
_________________________________________________
   (назва підприємства, кооперативу, товариства)
 
розміром ___________________ в умовних кадастрових гектарах 
 
без визначення меж цієї частки в натурі (на місцевості).
 
Вартість земельної частки (паю) становить ____________________
 
 _____________________________________________________
          (сума словами)
 
 
МП      Голова _______________________ 
       районної державної адміністрації
 
  _______            _______________________
  (підпис)           (прізвище та ініціали)
 
    
 
" " __________________ 199 р.
 
   Сертифікат зареєстровано " " ______________ 199 року у Книзі
реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) за N
_______ .
 
   Право на земельну  частку  (пай)  може  бути  об'єктом
купівлі-продажу, дарування, міни, успадкування, застави. 
 
   При видачі громадянину державного акта на право приватної
власності на земельну ділянку цей сертифікат повертається до
_______________________ районної державної адміністрації.
 
 
 
  Зміни, які вносяться до сертифіката у зв'язку з передачею
         права на земельну частку (пай)
 
 
Право на земельну частку (пай) передано__________________
                  (прізвище, ім'я, по батькові
                                
          
------------------------------------------------------------
    громадянина або назва юридичної особи)
 
 
------------------------------------------------------------
    (місце проживання або місцезнаходження)
 
 
 
на підставі _______________________________________
      (договір купівлі-продажу, дарування, заповіт тощо)
 
   ---------------------------------------------------
 
   Розмір земельної  частки  (паю)  __________  в  умовних
кадастрових гектарах.
 
Вартість земельної частки (паю) _______________________
_________________________________________________
         (сума словами)
 
   Підстава для внесення змін у розмір та вартість земельної
частки (пай) ----------------------------------------------------
                
 
 
 
МП       Голова                      
        районної державної адміністрації
 
 
 
    (підпис)              (прізвище та ініціали)
 
 
 
"   " --------------- 199  р.
 

 

 

 

 

 

Зразок

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 1995 р. N 801

              К Н И Г А
 
  реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай),
 
      що видаються ______________________________
             (назва районної державної адміністрації)
 
 
******************************************************************************************************************************************
          *           *       *          *  Розмір  * Вартість * Підстава для * Підпис
          * Прізвище,ім'я та по *  Місце   * Назва колективного * земельної * земельної * реєстрації  * власника
   Зареєстровано * батькові власника * проживання * сільськогосподар- *  частки  * частки  *  номер   * сертифіката
          *   сертифіката   *  власника  * ського підприєм-  * (паю), в  * (паю), в * рішення і  * на земельну
          *           * сертифіката * ства, кооперативу, *  умовних  * карбован- *  дата   * частку
*********************           *       *   товариства   * кадастрових * цях    *       *  (пай)
 номер * дата   *           *       *          * гектарах  *      *       *
*****************************************************************************************************************************************
Сертифікат       Серія         N
*****************************************************************************************************************************************
******************************************************************************************************************************************
*********************************************************************************************************************************************
*****************************************************************************************************************************************
********************************************************************************************************************************************
*****************************************************************************************************************************************
Сертифікат      Серія          N
**************************************************************************************************************************************
********************************************************************************************************************************************
*****************************************************************************************************************************************
********************************************************************************************************************************************
********************************************************************************************************************************************
*******************************************************************************************************************************************

_____________ 

Опрос