Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка получения допуска (удостоверения) на право работы по транспортировке, хранению, применению и торговле пестицидами и агрохимикатами

КМ Украины
Постановление КМ от 18.09.1995 № 746
редакция действует с 24.12.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 

від 18 вересня 1995 р. N 746

Київ

Про затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 14 січня 2009 року N 9
,
 від 10 серпня 2011 року N 853
,
від 6 листопада 2019 року N 916
,
від 4 грудня 2019 року N 1065

Відповідно до статті 11 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами (додається).

 

 

Прем'єр-міністр України

Є. МАРЧУК

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

Інд. 22 

 

 

 

 

 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 вересня 1995 р. N 746 
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 14 січня 2009 р. N 9)

 

 

 

ПОРЯДОК
одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами

1. Цей Порядок визначає умови одержання особами, діяльність яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, допуску (посвідчення) на право роботи із зазначеними препаратами (далі - допуск) і поширюється на всі галузі виробництва, де застосовуються пестициди і агрохімікати.

2. До виконання роботи з пестицидами і агрохімікатами не допускаються особи віком до 18 років, вагітні жінки, жінки, що годують дітей, особи, які мають протипоказання за станом здоров'я, а також особи, зазначені у переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, визначеному МОЗ.

3. Допуск видається державними фітосанітарними інспекціями (далі - інспекції) за формою згідно з додатком 1.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. N 853)

4. Підставою для видачі допуску є посвідчення про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного виконання роботи з пестицидами і агрохімікатами згідно з додатком 2 та медична книжка з висновком медичної комісії про відсутність протипоказань за станом здоров'я згідно з додатком 3.

5. Навчання осіб, діяльність яких безпосередньо пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, а також працівників підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців, що організовують виконання такої роботи (далі - організатори роботи), проводиться інспекціями один раз на три роки за програмою, затвердженою Мінекономіки за погодженням з МОЗ, Мінекоенерго, Мінпраці та Держгірпромнаглядом.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916,
від 04.12.2019 р. N 1065)

Організатори роботи щороку підвищують свою кваліфікацію на відповідних курсах і семінарах, що проводяться інспекціями.

Плата за навчання спеціалістів спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а спеціалістів сільськогосподарських підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, фермерських господарств і тих, що працюють на підприємницьких засадах, - за рахунок коштів таких підприємств, установ, організацій і господарств або за рахунок власних коштів.

6. Особи, діяльність яких безпосередньо пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, а також організатори роботи проходять медичний огляд у закладах охорони здоров'я і допускаються до роботи за наявності висновку медичної комісії про відсутність протипоказань за станом здоров'я.

7. Організатори роботи видають працівникам підприємств, установ та організацій, що мають допуск, наряд на виконання роботи з пестицидами і агрохімікатами згідно з додатком 4. Перед початком роботи проводиться інструктаж на робочих місцях щодо заходів забезпечення безпеки, запобігання забрудненню залишками пестицидів і агрохімікатів продукції, навколишнього природного середовища, а також щодо надання першої медичної допомоги у разі отруєння, виникнення аварії.

8. Особи, діяльність яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, повинні мати при собі під час виконання роботи допуск, медичну книжку і наряд на виконання такої роботи.

Виконання роботи з пестицидами і агрохімікатами особами, які не мають допуску, забороняється.

(Порядок у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 14.01.2009 р. N 9)

 

 

 

 

 

Додаток N 1 

 

 
 
 

до Порядку допуску (посвідчення) на
право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами

 

 

 

          Д О П У С К (ПОСВІДЧЕННЯ)
 
    на право роботи з пестицидами і агрохімікатами
 
Виданий                             
    **************************************************************
              прізвище, ім'я, по батькові
*********************************************************************
Адреса
   ***************************************************************
Місце роботи
      *********************************************************
на право роботи з пестицидами та агрохімікатами
      до        20   року.
 
Допуск (посвідчення) видано на підставі:
1. Висновку медичної комісії від      20 року.
 
2. Посвідчення про проходження спеціальної підготовки від    
      20    р., реєстраційний N    .
 
Начальник державної 
фітосанітарної інспекції 
 
                                
                 підпис, прізвище, ініціали
 
                      МП
Дата видачі           20    р., реєстраційний N
ПРОДОВЖЕНО до               20    року
Допуск (посвідчення) продовжено на підставі:
 
1. Висновку медичної комісії від      20  року
 
2. Посвідчення про проходження спеціальної підготовки від    
         20    року, реєстраційний N
 
Начальник державної 
фітосанітарної інспекції 
 
                 підпис, прізвище, ініціали
 
                      МП
Дата видачі    20    р., реєстраційний N

(додаток N 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 14.01.2009 р. N 9,
 від 10.08.2011 р. N 853)

 

 

 

 

 

Додаток N 2

 

 
 
 

до Порядку допуску (посвідчення) на
право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами

 

 

 

              ПОСВІДЧЕННЯ
 
   про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного
      проведення робіт з пестицидами і агрохімікатами
 
Видане
   ***************************************************************
           прізвище, ім'я, по батькові
********************************************************************
Адреса
   ***************************************************************
Місце роботи
      *********************************************************
*********************************************************************
спеціальну підготовку з питань безпечного проведення робіт з
пестицидами і агрохімікатами пройшов (ла)            
     20  року.
 
Назва установи, організації, закладу, на базі яких здійснена
спеціальна підготовка                      
Посвідчення дійсне до       20  року.
 
Начальник державної 
фітосанітарної інспекції
 
                  (підпис)
 
                   МП
 
Дата видачі      20    року
 
            Реєстраційний N

(додаток N 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 14.01.2009 р. N 9,
 від 10.08.2011 р. N 853)

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 3
до Порядку допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами

 

 

 

              МЕДИЧНА КНИЖКА
 
      особи, яка працює з пестицидами і агрохімікатами
 
Прізвище
    *************************************************************
 
Ім'я, по батькові
         ****************************************************
 
Рік народження
        ******************************************************
 
Місце роботи
      *********************************************************
 
Посада                             
   ***************************************************************
 
З якого року працює з пестицидами і агрохімікатами
                         ********************
**********************************************************************
 
Підпис володільця книжки
            ****************************
 
Висновок медичної комісії
             *********************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
 
Голова медичної комісії
            *********************************************
               прізвище, ім'я, по батькові, підпис
 
                     МП
            Дата видачі книжки      20  р.
            Термін дії до         20  р.

(додаток N 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.01.2009 р. N 9)

 

 

 

 

 

Додаток N 4

 

 
 
 

до Порядку допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами

 

 

 

                          ЗАТВЕРДЖУЮ
 
                          посада, підпис керівника
                          "  "     20   р.
 
               Н А Р Я Д
 
      на виконання робіт з пестицидами і агрохімікатами
 
*********************************************************************
  (адреса місця виконання роботи, найменування ділянки тощо)
 
Початок роботи    г.   хв.  число  місяць
20   р.
 
Відповідальний керівник робіт                  
               ****************************************
               (посада, прізвище, ініціали)
*********************************************************************
з бригадою у складі       чол.
*********************************************************************
*********************************************************************
   (професія, прізвище, ініціали всіх працівників)
 
Доручається виконати                      
           *************************************************
**********************************************************************
        (конкретний зміст, місце, умови роботи)
Заходи безпеки
       ********************************************************
**********************************************************************
Інструктаж з техніки безпеки провів
                  ***********************************
**********************************************************************
       (посада, прізвище, ініціали, дата, підпис)
 
Наряд видав                           
      ***********************************************************
       (посада, прізвище, ініціали, дата, підпис)
Наряд і інструктаж отримав
             ********************************************
              (прізвище,ініціали, підпис, дата, час)

(додаток N 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.01.2009 р. N 9)

____________ 
 

Опрос