Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 13 октября 1993 г. N 859 "Об организации деятельности специальных учебно-воспитательных учреждений для детей и подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания"

КМ Украины
Постановление КМ от 11.08.1995 № 646

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 

від 11 серпня 1995 р. N 646

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 1993 р. N 859 "Про організацію діяльності спеціальних навчально-виховних закладів для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання"

На виконання Постанови Верховної Ради України від 24 січня 1995 р. N 21 "Про порядок введення в дію Закону України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 6, ст. 36) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 1993 р. N 859 "Про організацію діяльності спеціальних навчально-виховних закладів для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання" (ЗП України, 1994 р., N 3, ст. 57), згідно з додатком.

 

 

Прем'єр-міністр України

Є. МАРЧУК

Перший заступник
Міністра Кабінету Міністрів України

 
М. СЕЛІВОН

Інд. 39 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 серпня 1995 р. N 646

ЗМІНИ,
 що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 1993 р. N 859 "Про організацію діяльності спеціальних навчально-виховних закладів для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання"

1. У тексті постанови, назвах додатків N 1-3 слова "спеціальна загальноосвітня школа для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання" та "спеціальне професійне училище для підлітків, які потребують особливих умов виховання" у відповідних відмінках замінити відповідно словами "загальноосвітня школа соціальної реабілітації" та "професійне училище соціальної реабілітації" у відповідних відмінках.

2. У тексті постанови слова "Рада Міністрів Республіки Крим" у відповідних відмінках замінити словами "Уряд Автономної Республіки Крим" у відповідних відмінках.

3. У Положенні про спеціальну загальноосвітню школу для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання, затвердженому зазначеною постановою:

назву Положення викласти у такій редакції: "Положення про загальноосвітню школу соціальної реабілітації";

пункти 1 і 2 викласти у такій редакції:

"1. Загальноосвітня школа соціальної реабілітації (надалі - школа соціальної реабілітації) є державним закладом освіти. Направлення дітей і підлітків на навчання до шкіл соціальної реабілітації здійснюється судами у встановленому законом порядку.

2. Школа соціальної реабілітації має створити належні умови для життя, навчання та виховання учня, підвищення його загальноосвітнього і культурного рівня, професійної підготовки, розвитку індивідуальних здібностей і нахилів, забезпечити правове виховання та соціальний захист в умовах постійного педагогічного режиму";

у тексті Положення слова "спеціальна школа", "комісії у справах неповнолітніх" та "Рада Міністрів Республіки Крим" у відповідних відмінках замінити відповідно словами "школа соціальної реабілітації", "служби у справах неповнолітніх" та "Уряд Автономної Республіки Крим" у відповідних відмінках;

пункти 35, 36, 48, 51 викласти у такій редакції:

"35. У школах соціальної реабілітації неповнолітні утримуються у межах встановленого судом терміну, але не більше трьох років. У виняткових випадках неповнолітні можуть утримуватись до досягнення ними 15 років, якщо це необхідно для завершення навчального року.

Звільнення учнів із школи соціальної реабілітації провадиться після закінчення терміну перебування, встановленого судом, за рішенням директора закладу.

36. Дострокове звільнення неповнолітніх із школи соціальної реабілітації провадиться за ухвалою суду за місцезнаходженням закладу за клопотанням ради школи з обов'язковим влаштуванням їх на навчання до загальноосвітніх шкіл, професійних навчально-виховних закладів або на роботу відповідно до чинного законодавства";

"48. Питання доцільності перебування учнів у школі соціальної реабілітації розглядається через рік (повторно через шість місяців) і остаточно судом вирішується за місцезнаходженням закладу на підставі рішення ради школи чи за поданням директора";

"51. Учні шкіл соціальної реабілітації, яким виповнилося 15 років, але вони не стали на шлях виправлення, за ухвалою суду за місцезнаходженням зазначеного закладу можуть бути переведені до училища соціальної реабілітації. Це переведення може здійснюватися у межах терміну, встановленого ухвалою суду, що застосував примусовий захід виховного характеру, але не більше трьох років".

4. У Положенні про спеціальне професійне училище для підлітків, які потребують особливих умов виховання, затвердженому зазначеною постановою:

назву Положення викласти у такій редакції: "Положення про професійне училище соціальної реабілітації";

пункти 1 і 2 викласти у такій редакції:

"1. Професійне училище соціальної реабілітації (надалі - училище соціальної реабілітації) є державним закладом Міносвіти. Направлення підлітків на навчання до училищ соціальної реабілітації здійснюється судами у встановленому законом порядку.

2. Училище соціальної реабілітації має створити належні умови для життя, навчання та виховання учня, підвищення його загальноосвітнього і культурного рівня, професійної підготовки, розвитку індивідуальних здібностей і нахилів, забезпечити правове виховання та соціальний захист в умовах постійного педагогічного режиму";

у тексті Положення слова "спеціальне училище", "комісії у справах неповнолітніх" та "Рада Міністрів Республіки Крим" у відповідних відмінках замінити відповідно словами "училище соціальної реабілітації", "служби у справах неповнолітніх" та "Уряд Автономної Республіки Крим" у відповідних відмінках;

пункти 55, 56, 63 викласти у такій редакції:

"55. Неповнолітні утримуються в училищах соціальної реабілітації у межах терміну встановленого судом, але не більше трьох років, за вчинення злочину у віці до 18 років або скоєння правопорушення до виповнення віку, з якого настає кримінальна відповідальність. У разі переведення учнів із школи соціальної реабілітації до училища соціальної реабілітації загальний термін перебування їх у цих закладах не повинен перевищувати трьох років.

56. В училищах соціальної реабілітації з дозволу суду за місцезнаходженням зазначеного закладу учні можуть утримуватись у виняткових випадках до досягнення ними 19 років, якщо це необхідно для завершення навчального року або професійної підготовки";

"63. Звільнення учнів з училища соціальної реабілітації провадиться після закінчення терміну перебування, встановленого судом, за рішенням директора закладу.

Дострокове звільнення неповнолітніх із училища соціальної реабілітації провадиться судом за місцезнаходженням закладу за клопотанням ради училища".

 

 

Перший заступник Міністра
Кабінету Міністрів України

 
М. СЕЛІВОН

Опрос