Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об удостоверении лица без гражданства для выезда за границу

КМ Украины
Постановление КМ от 07.08.1995 № 610
редакция действует с 17.01.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 

від 7 серпня 1995 р. N 610

Київ

Про затвердження Положення про посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
 від 29 липня 2009 року N 810

(Дію пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року N 810 зупинено згідно з Указом Президента України від 27 серпня 2009 року N 675/2009)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 7 липня 2010 року N 559
,
 від 11 січня 2012 року N 7

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2013 року N 185)

Дію постанови відновлено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 12 червня 2013 року N 415)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 25 грудня 2013 року N 955

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, що додається.

 

 

Прем'єр-міністр України

Є. МАРЧУК

Перший заступник
Міністра Кабінету Міністрів України

 
М. СЕЛІВОН

 

Інд. 39 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету
Міністрів України
від 7 серпня 1995 р. N 610

ПОЛОЖЕННЯ
про посвідчення особи без громадянства
 для виїзду за кордон

(У тексті Положення слово "МВС" замінено словом "ДМС" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року N 810)

(У тексті Положення слово "ДМС" замінено словом "МВС" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 року N 559)

1. Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон (далі - посвідчення) є документом, що посвідчує особу без громадянства під час перетинання державного кордону України та перебування за кордоном.

Посвідчення є власністю України.

2. Посвідчення являє собою зшиту внакидку спеціальними нитками обрізну книжечку розміром 88 х 125 міліметрів, що складається з обкладинки та 16 сторінок.

Усі сторінки посвідчення пронумеровані і на кожній з них зображено Державний герб України, зроблено напис "Україна" і перфоровано серію та номер посвідчення.

У верхній частині лицьового боку обкладинки надруковано слова "Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон", нижче - зображення Державного герба України, під ним слово "Україна".

На внутрішньому лівому боці обкладинки впоперек угорі надруковано слово "Україна", нижче зліва - слова "Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон" і під ними - місце для ідентифікатора особи пред'явника посвідчення. Справа - відомості про тип документа, код держави, номер посвідчення, прізвище, ім'я, дату народження, стать, місце народження і ідентифікаційний номер пред'явника посвідчення, дату видачі й орган, що видав посвідчення, дату закінчення терміну дії посвідчення, а також відведено місце для підпису пред'явника посвідчення. У нижній частині - смужка на всю ширину сторінки для машинозчитувальної інформації. Точне місце написів і відомостей про пред'явника посвідчення визначається за рекомендаціями Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО, Dос 9303/1).

Після відповідного заповнення внутрішній лівий бік обкладинки заклеюється плівкою.

На першій сторінці документа посередині впоперек угорі надруковано слова "Цей документ є власністю України і не посвідчує громадянства пред'явника". Нижче - текст:

"Для отримання дозволу для в'їзду в іншу країну особа без громадянства має звернутися до дипломатичного представництва чи консульської установи відповідної іноземної держави.

Якщо цей документ пошкоджено, втрачено або закінчився термін його дії, особа без громадянства може отримати новий документ тільки в уповноважених на те органах на території України.

Якщо особа без громадянства перебуває за кордоном і не має можливості повернутися в Україну для отримання нового документа, вона може ще до закінчення терміну дії цього документа звернутися у посольство чи консульську установу України за кордоном для отримання посвідчення особи на право повернення в Україну".

Друга і третя сторінки посвідчення призначені для відомостей про дітей, які є особами без громадянства і виїжджають за кордон разом з пред'явником посвідчення без документів для виїзду за кордон. Четверта сторінка - для особливих відміток. Сторінки з п'ятої по шістнадцяту призначені для проставлення віз і відміток щодо перетинання державного кордону пред'явником посвідчення.

На прохання особи без громадянства на четверту сторінку посвідчення можуть бути внесені на підставі відповідних документів дані про місце проживання, номер телефону, групу крові та резус-фактор.

Зразок посвідчення затверджується Кабінетом Міністрів України.

3. Усі друковані написи у посвідченні, а також відомості щодо його пред'явника виконуються українською і англійською мовами.

4. Внесення відомостей до посвідчення може здійснюватися шляхом вклеювання спеціальних аркушів, форма яких визначається МВС.

5. Забороняється вносити до посвідчення записи, не передбачені законодавством України.

6. Термін дії посвідчення - три роки.

7. Посвідчення оформляється особам без громадянства, які досягли 16-річного віку і постійно проживають в Україні, за їх особистим зверненням (зверненням їх законних представників) про одержання посвідчення до територіального органу або підрозділу ДМС за місцем проживання. У виняткових випадках - за наявності вимог держави, до якої здійснюється виїзд, чи вимог міжнародної організації, для участі в заходах якої здійснюється виїзд, - посвідчення може бути оформлено до досягнення особою без громадянства 16-річного віку.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. N 810,
від 07.07.2010 р. N 559
,
 від 11.01.2012 р. N 7)

Посвідчення оформляється протягом трьох місяців від дня звернення про одержання посвідчення, а у випадках, коли поїздка пов'язана з терміновим лікуванням від'їжджаючого, від'їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи викликана смертю родича, який проживав за кордоном, - протягом трьох робочих днів.

8. Правила та порядок оформлення і видачі посвідчень визначаються МВС.

Зразки печаток і бланків документів для оформлення посвідчень затверджуються МВС.

9. Бланки посвідчень виготовляються на замовлення ДМС з високоякісного паперу з використанням спеціального захисту.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 р. N 7,
 від 25.12.2013 р. N 955)

Порядок зберігання бланків посвідчень і знищення посвідчень, термін дії яких закінчився, визначається ДМС.

(абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 р. N 7)

10. За видачу посвідчення справляється державне мито.

11. Особа без громадянства повинна надійно зберігати посвідчення.

Про втрату посвідчення особа без громадянства зобов'язана негайно повідомити орган, який видав посвідчення.

____________

Опрос