Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке организации оздоровления граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы

КМ Украины
Постановление КМ от 06.07.1995 № 498
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 липня 1995 р. N 498

Київ

Про затвердження Положення про порядок організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України 
від 23 грудня 1996 року N 1543
,
 від 14 квітня 1997 року N 336

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 16 травня 2000 року N 800)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про порядок організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (додається).

Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерству праці та Міністерству фінансів у місячний термін затвердити порядок використання коштів, що виділяються відповідно до пункту 13 зазначеного Положення.

(із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.96 р. N 1543)

 

 

Прем'єр-міністр України

Є. МАРЧУК

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 33
  

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 липня 1995 р. N 498

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1. Цим Положенням визначається порядок організації щорічного оздоровлення громадян, визнаних згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" такими, що постраждали, і перебувають на єдиному Державному обліку осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Оздоровлення проводиться в санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах, таборах і на базах відпочинку, у профілакторіях, оздоровчих комплексах готельного типу, на туристичних базах тощо (далі - санаторії і заклади відпочинку).

2. Методичне керівництво системою оздоровлення здійснює МОЗ, а координацію, фінансування та контроль за його організацією - МНС.

(пункт 2 Положення із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України  від 23.12.96 р. N 1543)

3. Щорічне санаторно-курортне лікування та відпочинок організовують спільно з органами охорони здоров'я, освіти і соціального захисту населення за участю громадських організацій, виконавчих дирекцій Фонду соціального страхування органи, визначені Урядом Автономної Республіки Крим, та управління (відділи) у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС виконавчих комітетів обласних, міських, районних у містах та районних Рад (далі - органи, які організують оздоровлення) на підставі результатів щорічного медичного обстеження осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

4. Уряд Автономної Республіки Крим, а також виконавчі комітети обласних, міських, районних у містах та районних Рад визначають мережу закладів, що проводять медичне обстеження (диспансеризацію) (диспансери, поліклініки, стаціонари, центри, спеціалізовані відділення тощо) і організують щорічне медичне обстеження громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Проведення щорічних медичних обстежень здійснюється відповідно до порядку, встановленого МОЗ.

5. На основі даних щорічної диспансеризації лікарсько-відбірковими комісіями районних, обласних лікарень і спеціалізованих диспансерів постраждалим особам, включаючи дітей, видається довідка для одержання путівки (форма 070-у), яка подається за місцем роботи (навчання) або отримання пенсії. Тимчасово непрацюючі громадяни подають цю довідку до органів, який організує оздоровлення населення за місцем проживання. У довідці зазначаються діагноз, доцільність санаторно-курортного лікування чи відпочинку, сезон та профіль санаторно-курортного закладу.

6. Узагальнена інформація про результати диспансеризації подається територіальними управліннями охорони здоров'я до відповідних органів, які організують оздоровлення.

7. Дані про кількість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що виявили бажання одержати путівку для санаторно-курортного лікування або відпочинку чи грошову компенсацію, надсилаються підприємствами, установами і організаціями до Федерації профспілок України (через галузеві профспілкові органи) та до виконавчих дирекцій Фонду соціального страхування. Ця інформація до 15 серпня поточного року передається органам, які організують оздоровлення, для проведення економічних розрахунків витрат на оздоровлення, а також визначення необхідної кількості путівок до відділень реабілітації спеціалізованих санаторіїв на наступний рік.

8. Органи, які організують оздоровлення, на підставі економічних розрахунків витрат на оздоровлення до 15 вересня поточного року подають МНС зведену заявку на наступний бюджетний рік (із квартальним поділом). Ця заявка уточнюється до 15 березня наступного року. До заявки додаються економічний розрахунок і обгрунтування можливості санаторно-курортного лікування чи відпочинку в місцевих закладах відпочинку, санаторіях та у відділеннях реабілітації спеціалізованих санаторіїв.

(пункт 8 Положення із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.96 р. N 1543)

9. Забезпечення путівками громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється:

працюючих громадян, учнів професійно-технічних та інших училищ, середніх і вищих навчальних закладів - за місцем роботи або навчання (за участю профспілок);

тимчасово непрацюючих - за місцем проживання органами, які організують оздоровлення;

непрацюючих пенсіонерів, інвалідів - за місцем отримання ними пенсій;

дітей, що перебувають на диспансерному обліку у зв'язку з наявністю у них хронічних захворювань - дитячими поліклініками за місцем проживання (путівками до дитячих спеціалізованих санаторіїв системи МОЗ та інших санаторно-реабілітаційних закладів);

(абзац п'ятий пункту 9 Положення в редакції
 постанови Кабінету Міністрів України  від 14.04.97 р. N 336)

дітей шкільного віку - відділами освіти виконавчих комітетів місцевих Рад;

дітей дошкільного віку - органами, які організують оздоровлення за місцем проживання.

10. Бланк путівки для санаторно-курортного лікування та відпочинку повинен мати штамп: "Для постраждалих від аварії на ЧАЕС" та "Без права передачі". Передача цих путівок іншим підприємствам, установам, організаціям та окремим особам забороняється.

11. Фінансування витрат на санаторно-курортне лікування та відпочинок здійснюється МНС за рахунок коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і соціального захисту населення. МНС перераховує зазначені кошти відповідним органам, які організують оздоровлення і оплачують путівки на санаторно-курортне лікування та відпочинок згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" на підставі договорів (угод) з підприємствами, установами та організаціями, що займаються оздоровленням названої категорії населення.

(пункт 11 Положення із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.96 р. N 1543)

12. Фінансування санаторно-курортного лікування та відпочинку непрацюючих пенсіонерів та інвалідів, інвалідність яких настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється централізовано МНС, який перераховує відповідні кошти Мінсоцзахисту та іншим міністерствам і відомствам на підставі поданих заявок (з поділом за регіонами).

(пункт 12 Положення із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.96 р. N 1543)

13. При органах, які організують оздоровлення, можуть створюватися відділи (підвідділи), а у разі потреби призначатися посадові особи, які безпосередньо займатимуться питаннями організації оздоровлення осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Зазначені відділи (підвідділи) або посадові особи утримуються за рахунок коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення в обсягах, що не перевищують 0,2 відсотка суми коштів, виділених на оздоровлення відповідним органам, які організують оздоровлення. Порядок використання зазначених коштів визначається МНС за погодженням з Мінфіном та Мінпраці.

(пункт 13 Положення із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.96 р. N 1543)

14. Відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" при самостійному санаторно-курортному лікуванні чи відпочинку особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачується компенсація вартості путівки в Україні у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

——————— 

  

Опрос