Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в постановление Кабинета Министров Украины от 18 июля 1991 г. N 92

КМ Украины
Постановление КМ от 21.06.1995 № 441
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 

від 21 червня 1995 р. N 441

Київ

Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 1991 р. N 92

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 26 вересня 2002 року N 1434)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Друге речення пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 1991 р. N 92 "Про створення Фонду України соціального захисту інвалідів" (ЗП УРСР, 1991 р., N 7, ст. 58; ЗП України, 1994 р., N 1, ст. 16) викласти в такій редакції: "Витрати на утримання апарату Фонду провадяться за рахунок державного бюджету".

2. Внести зміни і доповнення до Положення про Фонд України соціального захисту інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 1991 р. N 92, згідно з додатком.

 

 

Прем'єр-міністр України

Є. МАРЧУК

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

 

 

 
 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 червня 1995 р. N 441

 

 

 

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до Положення про Фонд України соціального захисту інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 1991 р. N 92

1. У пункті 1:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Фонд України соціального захисту інвалідів (далі - Фонд) є органом державної виконавчої влади підвідомчим Мінсоцзахисту створеним для фінансування робіт і програм із соціального захисту інвалідів";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Фонд узагальнює практику застосування законодавства з питань, що входять до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та вносить їх в установленому порядку Кабінетові Міністрів України".

2. У пункті 2:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"здійснення розширеного відтворення позабюджетних коштів Фонду";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"участь у визначенні нормативів робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів".

3. Абзац шостий пункту 3 викласти в такій редакції:

"сприяє створенню в установленому порядку підприємств і організацій для забезпечення інвалідів робочими місцями, здобуття ними освіти та їх перекваліфікації".

4. Абзац п'ятий пункту 4 викласти в такій редакції:

"відтворення позабюджетних коштів Фонду. Порядок відтворення їх та витрачання доходу від цієї діяльності на здійснення заходів щодо соціального захисту інвалідів визначаються правлінням Фонду за погодженням з Мінфіном".

5. Абзац п'ятий пункту 5 викласти в такій редакції:

"розвитку матеріально-технічної бази підприємств і організацій, створених при сприянні Фонду".

6. У пункті 8:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"подає пропозиції Мінсоцзахисту про призначення виконавчого директора Фонду та його заступників, утворює ревізійну комісію Фонду, затверджує кошторис витрат";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Чисельність працівників і фонд оплати праці апарату виконавчої дирекції та відділень Фонду затверджуються Мінсоцзахистом".

7. Абзац перший пункту 10 викласти в такій редакції:

"10. Ревізійна комісія Фонду здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчої дирекції та відділень Фонду".

8. Пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням".

 

 

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

Опрос