Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке распоряжения геологической информацией

КМ Украины
Постановление КМ от 13.06.1995 № 423
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 

від 13 червня 1995 р. N 423

Київ

Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 16 березня 2000 року N 501
,
 від 21 червня 2004 року N 792
,
 від 25 травня 2006 року N 754
,
від 25 листопада 2009 року N 1260
,
 від 31 серпня 2011 року N 911
,
 від 17 вересня 2012 року N 962
,
від 22 жовтня 2014 року N 561

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 7 листопада 2018 року N 939)

Відповідно до статті 39 Кодексу України про надра Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією, що додається.

 

 

Прем'єр-міністр України

Є. МАРЧУК

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

Інд. 19 

 

 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 червня 1995 р. N 423

ПОЛОЖЕННЯ
 про порядок розпорядження геологічною інформацією

(У тексті Положення та додатка до нього слово "Держкомгеології" замінено словом "Держкомприродресурсів" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2004 року N 792)

(У тексті Положення та додатку до нього слово "Держкомприродресурсів" замінено словом "Мінприроди" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 року N 754)

(У тексті Положення та додатка до нього слово "Мінприроди" замінено словом "Держгеонадра" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року N 911)

Загальні питання

1. Цим Положенням визначається порядок розпорядження (надання у користування і продаж) відкритою геологічною інформацією про надра, (далі - геологічна інформація), отриманою за результатами робіт з геологічного вивчення надр, експлуатації родовищ корисних копалин або використання надр з іншою метою.

Порядок розпорядження геологічною інформацією з обмеженим доступом визначається чинним законодавством України.

2. Геологічна інформація - це зафіксовані дані геологічного, геофізичного, геохімічного, аерокосмічного, економічного змісту, що характеризують будову надр, наявні в них корисні копалини, умови розробки родовищ, інші якісні і кількісні параметри та особливості надр і отримані за результатами геологорозвідувальних, геолого-екологічних, науково-дослідних, експлуатаційних та інших робіт.

Геологічна інформація є об'єктом товарних відносин і може використовуватись як частина внеску до статутного фонду під час створення підприємств.

3. Геологічна інформація, створена (придбана) на кошти державного бюджету, є державною власністю і реалізується Держгеонадра згідно з цим Положенням.

4. Геологічна інформація, створена (придбана) на власні кошти юридичних та фізичних осіб, є їх власністю. Реалізація цієї інформації здійснюється її власником за погодженням з Держгеонадра.

Така геологічна інформація може переходити до державної власності у разі передачі її до відповідних банків даних, фондів або архівів на договірній основі.

5. Геологічна інформація незалежно від форми власності підлягає обов'язковій реєстрації та обліку в Державному інформаційному геологічному фонді Держгеонадра (далі - Геоінформ).

Склад і обсяг інформації, яка підлягає обов'язковій передачі до Геоінформу, порядок її обліку та користування визначаються Держгеонадра.

6. Первинна геологічна інформація (керн свердловин, проби нафти, газу, води, зразки кам'яного матеріалу, колекції різного призначення, дублікати проб, журнали польової документації та опробування, записи геофізичних спостережень тощо), яка може використовуватися для вивчення надр, розвідки та експлуатації родовищ корисних копалин, а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, підлягає збереженню юридичними та фізичними особами, які її створили.

Надання геологічної інформації для користування

7. Геологічна інформація, створена (придбана) на кошти державного бюджету і передана до Геоінформу, надається у користування на договірній основі, причому органам державної влади та органам місцевого самоврядування, державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям, державним органам у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр іноземних держав - безоплатно.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 р. N 1260,
 від 17.09.2012 р. N 962)

Юридичні та фізичні особи, що бажають отримати для користування геологічну інформацію, надсилають до Геоінформу запит, в якому зазначається:

мета отримання інформації;

район або родовище корисних копалин;

вид корисних копалин;

перелік замовлених відомостей та ступінь їх детальності;

вид носія інформації;

форма надання інформації.

Геоінформ визначає наявність інформації і протягом 10 календарних днів письмово повідомляє запитувача про умови, термін і форму надання інформації або відмову чи відстрочення її надання із зазначенням причин.

 Задоволення запиту здійснюється протягом місяця.
 
8. Геологічна інформація, створена (придбана) на власні кошти юридичних та фізичних осіб, надається у користування власником інформації на умовах, визначених договором.

Геологічна інформація, що передана на зберігання до Геоінформу і не перейшла до державної власності, може надаватись у користування Геоінформом на умовах, визначених власником цієї інформації.

81. Первинна геологічна інформація надається безоплатно Держгеонадрами, НАК "Надра України", підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери управління Держгеонадр, у користування підприємствам, установам і організаціям для виконання договорів про геологічне вивчення надр, проведення пошукових, геологозйомочних і науково-дослідних робіт, розвідки, експлуатації родовищ корисних копалин, спрямованих на розвиток мінерально-сировинної бази України.

Зазначена інформація підлягає поверненню, її передача третім особам забороняється.

Порядок розпорядження геологічною інформацією, створеною в результаті виконання зазначених в абзаці першому цього пункту робіт, визначається в договорі, в якому передбачається, зокрема, безоплатна передача такої інформації Держгеонадрам, підприємствам, установам і організаціям, які надали первинну інформацію.

(Положення доповнено пунктом 81 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.2012 р. N 962)

Продаж геологічної інформації

9. Юридична та фізична особа, яка бажає придбати геологічну інформацію, що знаходиться у розпорядженні Держгеонадра, надсилає запит на ім'я голови Комітету.

У запиті зазначаються:

відомості про юридичну особу (найменування, місцезнаходження, юридична адреса; посадова особа, що надіслала запит); для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання;

стисла довідка про діяльність юридичної чи фізичної особи;

прізвища та посади осіб, уповноважених діяти від імені юридичної чи фізичної особи;

склад і обсяг геологічної інформації;

обсяг права власності на придбану геологічну інформацію.

10. Для погодження продажу геологічної інформації, яка не є державною власністю, її власник надсилає запит Держгеонадра.

У запиті зазначаються:

а) для продавця - власника геологічної інформації:

відомості про юридичну особу (найменування, місцезнаходження, юридична адреса; посадова особа, що надіслала запит); для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання;

склад і обсяг інформації, яка пропонується на продаж;

б) для покупця геологічної інформації:

відомості про юридичну особу (найменування, місцезнаходження, юридична адреса; посадова особа, що надіслала запит); для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання;

обсяг права власності на геологічну інформацію, що придбаватиметься.

11. Держгеонадра протягом 10 днів розглядає запит щодо придбання або погодження продажу геологічної інформації і про прийняте рішення повідомляє запитувача.

Задоволення запиту щодо придбання геологічної інформації здійснюється протягом місяця.

У разі відмови у погодженні продажу геологічної інформації її власник має право оскаржити таке рішення в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Плата за геологічну інформацію та використання коштів, отриманих від продажу цієї інформації 

12. Розмір плати за геологічну інформацію визначається з урахуванням:

споживчого значення об'єкта, щодо якого замовляється чи пропонується інформація (розміри і техніко-економічні показники родовища, якість та кон'юнктура корисних копалин, перспективність площ і окремих ділянок тощо);

особливостей геологічної будови та повноти геологічного вивчення надр;

рівня повноти та детальності заявленої інформації;

попиту на конкретну геологічну інформацію;

витрат на підготовку геологічної інформації;

мети, з якою використовуватиметься замовлена інформація (геологічне вивчення ділянки надр, родовища корисних копалин, проектування; будівництво підприємств з видобутку корисних копалин тощо).

13. Кошти, отримані за користування та від продажу геологічної інформації, яка є державною власністю, зараховуються до державного бюджету.

(пункт 13 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.03.2000 р. N 501)

14. Кошти в іноземній валюті, отримані від продажу геологічної інформації, використовуються в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Експорт геологічної інформації

15. Експорт геологічної інформації здійснюється згідно із чинним законодавством України про зовнішньоекономічну діяльність.

16. Митне оформлення геологічної інформації провадиться відповідно до вимог Митного кодексу України.

(пункт 16 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.10.2014 р. N 561)

17. Юридичні та фізичні особи України, інших держав, які отримали геологічну інформацію з порушенням цього Положення, до проведення геологорозвідувальних робіт та освоєння родовищ корисних копалин на території України не допускаються.

Зразок

 

 

Додаток

 

 
 

до Положення про порядок розпорядження
геологічною інформацією

Висновок
експертної комісії Держгеонадра щодо можливості експорту геологічної інформації

Додаток виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 22 жовтня 2014 року N 561)

——————— 
 

Опрос