Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка и условий обязательного государственного страхования спортсменов высших категорий

КМ Украины
Постановление КМ от 31.05.1995 № 378
редакция действует с 05.02.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 

від 31 травня 1995 р. N 378

Київ

Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного страхування спортсменів вищих категорій

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 4 червня 2003 року N 871
,
від 30 січня 2019 року N 58

Відповідно до статті 19 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 14, ст. 80) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок та умови обов'язкового державного страхування спортсменів вищих категорій, що додається.

 

 

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України

 
Є. МАРЧУК

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 1995 р. N 378

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
обов'язкового державного страхування спортсменів вищих категорій

1. Обов'язковому державному страхуванню підлягають спортсмени збірних команд України (далі - застраховані).

Обов'язкове державне страхування здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, що виділяються на утримання штатних збірних команд України.

2. Обов'язкове державне страхування спортсменів збірних команд України (далі - обов'язкове страхування) здійснюється на випадок:

загибелі або смерті застрахованого під час підготовки до змагань та участі в них;

втрати застрахованим працездатності внаслідок поранення, контузії, травми або каліцтва, захворювання чи інвалідності, що сталися під час підготовки до змагань та участі в них.

3. Страхові платежі сплачують Мінмолодьспорт, Міноборони, МВС, Служба безпеки (далі - страхувальник) до 25 числа кожного місяця у розмірі 5 відсотків фонду оплати праці, включаючи встановлені чинним законодавством доплати та надбавки застрахованим за минулий місяць. Облік надходжень страхових платежів і виплат страхових сум із зазначеного виду страхування, повинен вестися окремо від надходжень і виплат за іншими видами страхування. Витрати страхової організації (далі - страховика) на здійснення страхування не повинні перевищувати 6 відсотків страхових платежів. Максимальний розмір виплат страховика (далі - страхова сума) встановлюється у розмірі десятирічного грошового утримання застрахованого спортсмена за його останньою посадою.

Страхувальник здійснює обов'язкове страхування у страховика, який одержав відповідну ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. N 871)

4. Страховик виплачує страхові суми у разі:

а) загибелі або смерті застрахованого під час підготовки до змагань та участі в них його спадкоємцям - у розмірі десятирічного грошового утримання застрахованого за останньою посадою, яку він займав; 

б) втрати застрахованим працездатності внаслідок поранення, контузії, травми або каліцтва, що сталися під час підготовки до змагань та участі в них, - у розмірі, який визначається з розрахунку середньої заробітної плати пропорційно терміну втрати працездатності, встановленого медичним закладом, за умови, що ушкодження здоров'я застрахованого віднесено до категорії тяжких травм згідно з медичною класифікацією травм, затвердженою МОЗ; 

в) установлення застрахованому інвалідності в період чинності договору страхування, до якої призвів нещасний випадок, що стався під час підготовки до змагань або участі в них: 

I групи - 100 відсотків страхової суми;

II групи - 80 відсотків страхової суми;

III групи - 60 відсотків страхової суми.

Виплата страхових сум, зазначених у підпунктах "б" і "в" цього пункту, проводиться з урахуванням раніше виплачених страхових сум за цей страховий випадок.

На виплату страховиком страхових сум за страховими випадками, зазначеними у підпункті "в" цього пункту, не впливає установлена інвалідність застрахованому внаслідок подій, що не пов'язані із страховим випадком.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. N 58)

5. З вимогою про виплату страхової суми застрахований або його спадкоємці можуть звернутися до страховика протягом трьох років з дня настання страхового випадку.

6. Виплата страхових сум провадиться у семиденний термін з дня одержання страховиком усіх необхідних документів від застрахованого або його спадкоємців.

У разі відмови у виплаті страхової суми страховик у семиденний термін письмово повідомляє про це застрахованого або його спадкоємців і страхувальника із зазначенням причин відмови.

Спори між застрахованим (його спадкоємцями) і страховиком щодо виплати страхової суми вирішуються в установленому законодавством порядку.

7. У разі настання страхових випадків, передбачених пунктом 4 цього Порядку та умов, виплата страхових сум провадиться страховиком за місцем постійного проживання застрахованого шляхом їх перерахування на особистий рахунок одержувача в установі банку, видачі чека або поштового переказу за рахунок страхувальника.

Неповнолітньому спадкоємцю виплата страхової суми провадиться шляхом перерахування на його особистий рахунок в установі банку за місцем проживання з одночасним повідомленням про це відповідного органу опіки і піклування.

8. Страхові суми не виплачуються, якщо страховий випадок:

а) настав у зв'язку з вчиненням застрахованим навмисного злочину або є наслідком вчинення застрахованим дій у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння; 

б) є наслідком навмисно вчинених собі застрахованим тілесних ушкоджень; 

в) стався із застрахованим, який брав участь у підготовці до змагань або у змаганнях з порушенням правил медичного огляду. 

9. У разі загибелі або смерті застрахованого підприємство, установа чи організація, де він працював, видає спадкоємцям довідку за встановленою формою (додаток N 1) для одержання свідоцтва про право на спадщину.

10. Для вирішення питання про виплату страхової суми у випадках, передбачених пунктом 4 цього Порядку та умов, застрахований або його спадкоємець подають страховику заяву за встановленою формою (додаток N 2), а також пред'являють документ, що засвідчує особу.

Крім зазначених документів подаються у разі:

а) загибелі або смерті застрахованого - копія свідоцтва про смерть застрахованого, свідоцтво про право на спадщину; 

б) тимчасової втрати застрахованим працездатності - листок непрацездатності, у якому має бути зазначено, що ушкодження здоров'я застрахованого відбулося під час підготовки до змагань або участі в них, та довідка медичного закладу про те, що ушкодження здоров'я застрахованого віднесено до категорії тяжких травм згідно з медичною класифікацією травм, затвердженою МОЗ; 

в) втрати застрахованим працездатності - копія довідки медикосоціальної експертної комісії про ступінь втрати працездатності, засвідчена в нотаріальному порядку. 

11. Страховик має право брати участь у встановленні обставин, за яких стався страховий випадок.

12. Спортивні організації зобов'язані за запитом страховика надавати документи про обставини настання страхового випадку, необхідні для вирішення питання про виплату страховї суми.

 

 

 

 

Штамп
міністерства
відомства,
організації

Додаток N 1
до порядку та умов обов'язкового
державного страхування спортсменів
вищих категорій

 

 

 

ДОВІДКА

 
Видана про те, що _________________________________
 
          (прізвище, ім'я, по батькові)
 
   був застрахований за обов'язковим державним страхуванням
спортсменів вищих категорій.
 
   Страхова сума  підлягає  виплаті  спадкоємцям  загиблого
(померлого) на підставі підпункту "а" пункту 4 Порядку та умов
обов'язкового державного страхування спортсменів вищих категорій,
затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів України від 31
травня 1995 р. N 378.
 
   Довідка видана для подання нотаріусу.
 
 
 
 
         м.п.           Керівник
               міністерства, відомства, організації.
 
                   _________________ (підпис)

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 2
до Порядку та умов обов'язкового 
державного страхування спортсменів
вищих категорій

   Начальнику відділення страхової організації*****************
 
 *****************************************************************
 
            (району, міста)
 
від **************************************************************
 
******************************************************************
         (прізвище, ім'я, по батькові)
 
******************************************************************
            (місце проживання)

ЗАЯВА
на виплату страхової суми

   Прошу Вас виплатити мені страхову суму в зв'язку з тим, що
 
******************************************************************
 
          (вказується страховий випадок)
 
Раніше одержував (не одержував) страхову суму ************** крб.
 
                     (розмір страхової суми)
 
у зв'язку з цим випадком.
 
   До заяви додаю такі документи:
 
   1.
 
   2.
 
   3.
 
   4.
 
   "   "              19    р.    Підпис
                             заявника
 
 
         Відмітка відповідного міністерства, відомства,
         організації
 
         **********************************************
              (прізвище, ім'я, по батькові)
 
         працював  з   "   "   19  р. по "  "
 
         19   р. в спортивній організації, установі,
         закладі на посаді _____________________________
         (вказується посада, яку він займав на день
         страхового випадку)
 
         Страховий випадок настав______________
                      (під час підготовки до
                     змагань або участі у них)
 
         Місячна заробітна плата застрахованого
         за останньою посадою, яку він займав, становила
         **************************************** крб.
 
         Керівник міністерства, відомства, організації
 
                      _____________
   м. п.                  (підпис)

____________ 
 

Опрос