Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке проведения сертификатных аукционов

КМ Украины
Постановление КМ от 27.03.1995 № 218
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 

від 27 березня 1995 р. N 218

Київ

Про затвердження Положення про порядок проведення сертифікатних аукціонів

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України 
від 26 червня 1996 року N 675
,
від 25 листопада 1996 року N 1416
,
від 10 грудня 1998 року N 1940
,
 від 23 квітня 1999 року N 678

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 25 серпня 2004 року N 1109)

На виконання Указу Президента України від 26 листопада 1994 Р. N 699 "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про порядок проведення сертифікатних аукціонів, що додається.

 

 

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України

 
Є. МАРЧУК

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 березня 1995 р. N 218

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення сертифікатних аукціонів

Загальні питання

1. Положення визначає порядок продажу акцій відкритих акціонерних товариств на сертифікатних аукціонах, а також загальні принципи та порядок взаємодії державних органів приватизації і центрів сертифікатних аукціонів, умови участі в них покупців, принципи визначення покупців-переможців, підсумків аукціонів та розрахунку аукціонної вартості акцій, порядок оформлення документів, що засвідчують право власності покупців на придбані акції.

2. Під сертифікатним аукціоном розуміється спосіб продажу акцій відкритих акціонерних товариств за приватизаційні майнові сертифікати, компенсаційні сертифікати, житлові чеки через центри сертифікатних аукціонів. Ціна продажу акцій визначається з урахуванням сум заявлених на аукціон приватизаційних майнових сертифікатів, компенсаційних сертифікатів, житлових чеків, цінових пропозицій та номінальної вартості і кількості акцій, які виставлено на аукціон. Усі переможці аукціону отримують акції за однаковою ціною.

Особливості продажу акцій відкритих акціонерних товариств за компенсаційні сертифікати визначаються постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 1996 р. N 363.

(пункт 2 в редакції постанови  Кабінету
 Міністрів України від 25.11.96 р. N 1416)

Підготовка до сертифікатного аукціону

3. Рішення щодо продажу акцій відкритих акціонерних товариств на сертифікатному аукціоні приймає відповідний орган приватизації. Орган приватизації може прийняти зазначене рішення як після закінчення пільгового продажу акцій, так і під час його проведення.

Після прийняття рішення про продаж акцій відкритого акціонерного товариства на сертифікатному аукціоні і до внесення до реєстру акціонерів інформації про нових власників за підсумками аукціону орган приватизації не має права змінювати номінальну вартість та кількість акцій відкритого акціонерного товариства (крім випадків дроблення акцій за підсумками аукціону).

(пункт 3 доповнено абзацом другим згідно з постановою 
 Кабінету Міністрів України від 25.11.96 р. N 1416)

4. У разі прийняття рішення до закінчення пільгового продажу розмір пакета акцій, що виставляється на аукціон, визначається планом розміщення акцій. Якщо після закінчення пільгового продажу акцій частина акцій залишається непроданою, відповідний орган приватизації, якщо інше не передбачено планом розміщення акцій, приймає рішення про включення їх до пакета акцій, який пропонується до продажу на спеціалізованому аукціоні за компенсаційні сертифікати, або про розміщення їх іншими способами.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.11.96 р. N 1416)

5. У разі прийняття рішення щодо продажу акцій на сертифікатному аукціоні після закінчення пільгового продажу акцій відповідний орган приватизації в тижневий термін після затвердження протоколу про результати пільгового продажу акцій:

визначає пакет акцій, який повинен бути виставлений на сертифікатний аукціон. Розмір такого пакета визначається як сума акцій, передбачених планом розміщення акцій для відкритого продажу за приватизаційні майнові сертифікати, та акцій, які залишилися після пільгового продажу;

вносить зміни до плану розміщення акцій та затверджує його.

6. Орган приватизації в двотижневий термін після прийняття рішення щодо продажу акцій відкритого акціонерного товариства на сертифікатному аукціоні:

складає та затверджує інформаційне повідомлення про початок сертифікатного аукціону з продажу пакета акцій;

передає до Фонду державного майна затверджені план розміщення інформацію про випуск акцій, баланс акціонерного товариства за останній звітний період та інформаційне повідомлення про початок сертифікатного аукціону.

7. Інформаційне повідомлення про початок сертифікатного аукціону повинно містити такі відомості про відкрите акціонерне товариство:

повна назва та юридична адреса;

код за ЗКПО;

перелік основних видів та обсяги продукції (робіт, послуг), що випускається, за останній рiк у натуральних та грошових показниках;

балансовий прибуток;

розмір статутного фонду;

початкова ціна акції, яка дорівнює номінальній вартості акції;

(абзац сьомий пункту 7 в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 10.12.98 р. N 1940)

кількість акцій, що пропонуються на сертифікатний аукціон;

середньоспискова кількість працівників;

балансова вартість основних фондів;

зношеність основних фондів;

дебіторська заборгованість;

кредиторська заборгованість;

площа земельної ділянки, на якій розташовується об'єкт приватизації.

8. Фонд державного майна на підставі одержаних від відповідних органів приватизації документів про об'єкти приватизації, пакети акцій яких виставляються на сертифікатні аукціони:

перевіряє інформаційні повідомлення про початок сертифікатних аукціонів на відповідність іншим даним, одержаним від органів приватизації ;

складає та затверджує щомісячні графіки проведення сертифікатних аукціонів;

передає Українському центру сертифікатних аукціонів(далі Український центр) графіки проведення сертифікатних аукціонів та іншу інформацію, необхідну для проведення цих аукціонів;

забезпечує відповідно до графіків проведення сертифікатних аукціонів публікацію інформаційних повідомлень про початок цих аукціонів у газеті Фонду державного майна "Відомості приватизації" (додаток до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію") та у місцевій пресі.

9. Український центр повинен забезпечити передачу регіональним центрам сертифікатних аукціонів інформації, необхідної для прийняття заяв на придбання акцій у сертифікатних аукціонах, не пізніше ніж за п'ять днів до початку прийому заяв на ці аукціони.

10. З кожного пакета акцій відкритого акціонерного товариства проводиться тільки один сертифікатний аукціон за приватизаційні майнові сертифікати.

(пункт 10 в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 25.11.96 р. N 1416)

Проведення сертифікатного аукціону

11. Сертифікатні аукціони проводить постійно діюча комісія, утворена Українським центром. Склад комісії затверджує Фонд державного майна. Комісію очолює голова, який повинен бути працівником Фонду державного майна.

12. До участі у сертифікатних аукціонах допускаються фізичні та юридичні особи, які можуть бути визнані покупцями відповідно до чинного законодавства України.

Фізичні та юридичні особи заявляють на аукціон приватизаційні майнові сертифікати за їх повною номінальною вартістю.

Порядок використання залишків коштів на приватизаційних депозитних рахунках визначається відповідно до пунктів 39 - 50 цього Положення.

13. Абзац перший пункту 13 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 23.04.99 р. N 678)

Фінансовий посередник має право подавати кілька заяв на один сертифікатний аукціон. У цьому разі він повинен подати під кожну заяву окрему кількість приватизаційних майнових сертифікатів.

14. Прийом заяв на придбання акцій на сертифікатному аукціоні здійснюють:

регіональні центри сертифікатних аукціонів та їх представництва;

пункти прийому заяв на придбання акцій на сертифікатному аукціоні, відкриті за рішенням регіональних центрів сертифікатних аукціонів.

15. Прийом заяв від громадян України та фінансових посередників на придбання акцій здійснюється протягом одного місяця у терміни, зазначені в газеті "Відомості приватизації", в якій опубліковано інформаційне повідомлення про початок сертифікатного аукціону.

16. Покупець реалізує своє право на участь у сертифікатному аукціоні шляхом подання заяви на придбання акцій і внесення приватизаційних майнових сертифікатів.

17. Подання заяв на придбання акцій і внесення приватизаційних майнових сертифікатів здійснюється у порядку, визначеному Фондом державного майна.

18. Регіональний центр сертифікатних аукціонів забезпечує:

доступність усіх пунктів прийому заяв на придбання акцій для заявників, що мають право на участь у сертифікатному аукціоні;

конфіденційність інформації про зібрані заяви на придбання акцій і заявлені суми.

19. Пункти прийому заяв передають прийняті заяви до свого регіонального центру сертифікатних аукціонів у порядку, визначеному Українським центром.

20. Регіональний центр сертифікатних аукціонів формує на електронних носіях інформацію про заяви на придбання акцій, подані на конкретні сертифікатні аукціони по всьому регіону, і передає її до Українського центру не пізніше десяти днів після закінчення прийому заяв на придбання акцій на ці сертифікатні аукціони.

21. Постійно діюча комісія, створена відповідно до пункту 11 цього Положення (далі - комісія), проводить сертифікатний аукціон та оформлює його підсумки у вигляді протоколу про результати сертифікатного аукціону не пізніше двадцяти днів після закінчення прийому заяв на придбання акцій на цьому аукціоні.

22. Український центр передає до Фонду державного майна протокол про результати сертифікатного аукціону не пізніше трьох днів після його оформлення.

23. Фонд державного майна затверджує протокол про результати сертифікатного аукціону протягом тижня після його одержання.

24. Протокол про результати сертифікатного аукціону повинен містити таку інформацію:

дата та номер протоколу;

повна назва та юридична адреса відкритого акціонерного товариства;

код за ЗКПО;

загальна кількість запропонованих для продажу на сертифікатному аукціоні акцій;

загальна кількість проданих акцій;

загальна кількість заяв, що надійшли від фізичних осіб;

загальна кількість заяв, що надійшли від юридичних осіб;

загальна кількість приватизаційних майнових сертифікатів, заявлених на сертифікатному аукціоні;

(абзац дев'ятий пункту 24 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.99 р. N 678)

абзац десятий пункту 24 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 23.04.99 р. N 678)

абзац одинадцятий пункту 24 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 23.04.99 р. N 678)

номінальна вартість акцій, яка встановлюється за підсумками аукціону (зміна номінальної вартості виникає, якщо під час підбивання підсумків аукціону виникає необхідність дроблення акцій);

ціна акції, визначена за підсумками аукціону;

залишок акцій, нереалізованих у сертифікатному аукціоні;

перелік переможців із зазначенням кількості придбаних кожним з них акцій (окремо щодо кожного фінансового посередника і товариства покупців), а також загальну кількість громадян та кількість придбаних ними акцій.

(останній абзац пункту 24 із змінами, внесеними згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.96 р. N 1416) 

25. Український та регіональні центри сертифікатних аукціонів забезпечують заявникам, сертифікати яких виявились не прийнятими до сплати за акції за підсумками аукціону, можливість використання таких сертифікатів на наступних аукціонах.

(пункт 25 в редакції  постанови Кабінету
Міністрів України від 25.11.96 р. N 1416)

26. Український центр у двотижневий термін після затвердження Фондом державного майна протоколу про результати аукціону передає регіональним центрам необхідну інформацію в електронній формі, на підставі якої вони оформлюють витяги з протоколу про результати сертифікатного аукціону для всіх власників акцій.

Регіональні центри у місячний термін після затвердження протоколу про результати сертифікатного аукціону повідомляють витягом з протоколу усім власникам про кількість та аукціонну ціну придбаних ними акцій.

Український центр у двотижневий термін після затвердження Фондом державного майна протоколу про результати сертифікатного аукціону складає в електронній формі переліки власників акцій окремо щодо кожного акціонерного товариства та передає їх Фонду державного майна, який вносить інформацію до консолідованої електронної бази даних власників акцій, а також регіональним центрам. Зазначені переліки власників акцій є невід'ємною частиною протоколу про результати сертифікатного аукціону.

До переліку власників акцій включаються громадяни, що придбали акції за індивідуальними заявами, а також інші покупці, що сплатили вартість придбаних акцій. Перелік власників акцій повинен містити кількість придбаних на ім'я власника акцій, а також такі дані щодо кожного з них:

для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання та відомості про документ, що посвідчує особу, а для фізичних осіб, акції на ім'я яких придбавали фінансові посередники, - додатково повну назву та ідентифікаційний код відповідного фінансового посередника;

для юридичних осіб - повну назву, ідентифікаційний код, місцезнаходження.

У разі відсутності у переліку інформації про деяких власників акцій Український центр у термін не пізніше двох місяців від дати затвердження протоколу про результати аукціону забезпечує одержання такої інформації від регіональних центрів, вносить доповнення до переліку власників акцій та передає його Фонду державного майна і відповідному регіональному центру.

Регіональний центр протягом одного тижня від дати одержання інформації з Українського центру оформлює перелік власників акцій (або доповнення до нього) у двох примірниках і передає обидва примірники, скріплені підписом уповноваженої особи регіонального центру та завірені печаткою регіонального центру, а також електронну копію переліку відповідному органу приватизації.

Орган приватизації у тижневий термін після одержання від регіонального центру переліку власників або доповнення до нього (далі - перелік) письмово повідомляє емітента про необхідність одержання ним зазначеного переліку у тижневий термін з дати отримання повідомлення. Один примірник переліку зберігається в органі приватизації.

Зазначений перелік є підставою для внесення змін до реєстру акціонерів відкритого акціонерного товариства. Відкрите акціонерне товариство зобов'язане забезпечити внесення відповідних змін до реєстру не пізніше одного місяця з дня одержання відповідного переліку.

(пункт 26 в редакції  постанови Кабінету
Міністрів України від 25.11.96 р. N 1416)

27. Право власності на придбані на сертифікатному аукціоні та сплачені акції виникає у покупця з моменту затвердження протоколу про результати сертифікатного аукціону. Право власності на придбані акції підтверджується записом в реєстрі акціонерів відповідного акціонерного товариства.

(пункт 27 в редакції  постанови Кабінету
Міністрів України від 25.11.96 р. N 1416)

28. Після затвердження протоколу про результати сертифікатного аукціону Український центр забезпечує у місячний термін публікацію в газеті "Відомості приватизації" зазначеного протоколу за винятком переліку переможців. 

29. Якщо за підсумками сертифікатного аукціону залишились нереалізовані акції, відповідний орган приватизації при перегляді плану розміщення акцій відкритого акціонерного товариства приймає рішення про їх розміщення іншими способами. Перегляд планів розміщення акцій здійснюється в порядку, встановленому Фондом державного майна.

(пункт 29 в редакції  постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.11.96 р. N 1416)

Підбивання підсумків сертифікатного аукціону

30. Український центр після одержання від сертифікатних аукціонів інформації про заяви на придбання акцій повинен перевірити номери усіх заявлених сертифікатів з метою запобігання повторному використанню сертифікатів. До участі у сертифікатному аукціоні не допускаються сертифікати, що використовуються повторно.

31. Комісія на підставі аналізу поданих заяв і загальної кількості заявлених приватизаційних майнових сертифікатів розраховує аукціонну ціну, за якою будуть задовольнятися усі заяви, які перемогли в аукціоні. Розрахунок аукціонної ціни, визначення заяв, що перемогли, та інших даних, необхідних для підбивання підсумків аукціону, здійснюється за допомогою обчислювальної техніки, відповідно до порядку, визначеного Фондом державного майна.

32. Такими, що перемогли в аукціоні, вважаються всі громадяни, а також фінансові посередники, які подали заяви без обмеження ціни. Кожна така заява задовольняється на повну кількість заявлених у ній сертифікатів.

33. Пункт 33 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.04.99 р. N 678)

34. Пункт 34 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.04.99 р. N 678)

35. Пункт 35 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.04.99 р. N 678)

36. Якщо розрахована комісією аукціонна ціна виявилась такою, що на один приватизаційний майновий сертифікат припадає не ціла кількість акцій, комісія приймає рішення про необхідність округлення та дроблення акцій на таке ціле число, щоб на один приватизаційний майновий сертифікат припадала ціла кількість акцій нового номіналу (номіналу після дроблення). Рішення про дроблення акцій затверджується Фондом державного майна. Орган приватизації в тижневий термін після одержання наказу Фонду державного майна про затвердження підсумків аукціону повідомляє відкритому акціонерному товариству (емітентові) про необхідність внесення змін до статуту в частині зменшення номінальної вартості акцій та пропорційного збільшення їх кількості. Відкрите акціонерне товариство у місячний термін з моменту одержання повідомлення органу приватизації вносить відповідні зміни до статуту та забезпечує згідно із законодавством їх реєстрацію в органі, що зареєстрував випуск акцій. Мінімальна номінальна вартість акції після дроблення не може бути меншою 1 копійки.

(пункт 36 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України:
від 25.11.96 р. N 1416,
від 10.12.98 р. N 1940)

37. Комісія забезпечує продаж не менше 90 відсотків пакета акцій, запропонованого до продажу на сертифікатному аукціоні, за умови якщо загальна сума заявлених коштів перевищує номінальну вартість пакета акцій, а у разі здійснення дроблення акцій до мінімальної номінальної вартості - максимально можливий відсоток продажу акцій.

(пункт 37 із змінами, внесеними згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.98 р. N 1940)

38. Визначення аукціонної ціни у разі, коли сума приватизаційних майнових сертифікатів, поданих на сертифікатний аукціон щодо окремого відкритого акціонерного товариства, виявилась меншою за сумарну номінальну вартість пакета акцій, запропонованого до продажу на сертифікатному аукціоні, здійснюється в порядку, що затверджується Фондом державного майна.

При цьому якщо сума приватизаційних майнових сертифікатів, поданих на сертифікатний аукціон щодо окремого відкритого акціонерного товариства, віднесеного Кабінетом Міністрів України до підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, виявилась меншою за сумарну номінальну вартість пакета акцій, запропонованого до продажу на сертифікатному аукціоні, акції реалізуються за їх номінальною вартістю.

(пункт 38 в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 10.12.98 р. N 1940)

Використання громадянами залишків коштів на приватизаційних
депозитних рахунках

39. Громадяни, у яких після придбання акцій за приватизаційні майнові сертифікати або приватизації житла з використанням житлових чеків у формі приватизаційних депозитних рахунків залишилася невикористаною частина приватизаційного майнового сертифіката або житлового чека (далі - залишки коштів), мають право використати зазначені кошти на:

пільгове придбання акцій за їх номінальною вартістю у випадках, передбачених законодавством;

придбання акцій, що залишилися нереалізованими за підсумками пільгового продажу та сертифікатного аукціону за приватизаційні майнові сертифікати, якщо продаж цих акцій за залишки коштів на депозитних рахунках передбачено планом розміщення акцій після його перегляду органом приватизації у встановленому порядку; придбання акцій, що залишилися нереалізованими за підсумками спеціалізованого аукціону за компенсаційні сертифікати. Громадянин придбаває нереалізовані акції за ціною, яка склалася на останньому сертифікатному аукціоні (аукціонна ціна), на повну суму свого залишку на приватизаційному депозитному рахунку. Кількість акцій, придбаних громадянином, визначається як найбільше ціле число, яке не перевищує результату ділення повної суми залишку на ціну продажу однієї акції.

(пункт 39 в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 25.11.96 р. N 1416)

40. Громадянин може доручити використання залишків коштів на своєму приватизаційному депозитному рахунку фінансовому посереднику відповідно до укладеної з ним угоди.

Фінансовий посередник (довірче товариство, торговець цінними паперами) та товариство покупців використовує залишки коштів на приватизаційних депозитних рахунках громадян шляхом придбання акцій на ім'я кожного з них окремо на повну суму відповідного залишку коштів згідно з пунктами 39 - 50 цього Положення.

Фінансовий посередник (інвестиційний фонд або інвестиційна компанія) використовує залишки коштів на приватизаційних депозитних рахунках громадян шляхом їх акумулювання та придбання акцій на власне ім'я на повну суму заявлених залишків коштів відповідно до пунктів 39 - 50 цього Положення.

(пункт 40 доповнено абзацами другим та третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.96 р. N 1416)

41. Прийом заяв на придбання акцій за залишки коштів на приватизаційних депозитних рахунках здійснюють центри сертифікатних аукціонів протягом двох тижнів починаючи з дати, зазначеної в інформаційному повідомленні про продаж акцій за залишки коштів на депозитних рахунках в газеті "Відомості приватизації".

(пункт 41 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 25.11.96 р. N 1416)

42. Покупець реалізує своє право на придбання таких акцій шляхом подання заяви про використання залишків та погашення усієї суми залишку на своєму приватизаційному депозитному рахунку.

43. Подання покупцями заяв на придбання акцій за залишки коштів на приватизаційних депозитних рахунках здійснюється у порядку, визначеному Фондом державного майна.

44. Регіональний центр сертифікатних аукціонів формує на електронних носіях інформацію про прийняті ним заяви на придбання акцій за залишки коштів на приватизаційних депозитних рахунках і передає таку інформацію до Українського центру протягом п'яти днів після закінчення встановленого терміну прийому цих заяв.

45. Результати продажу акцій за залишки коштів на приватизаційних депозитних рахунках оформлюються протоколом не пізніше десяти днів після закінчення терміну прийому заяв на придбання акцій.

(пункт 45 із змінами, внесеними згідно з постановою 
Кабінету Міністрів України від 25.11.96 р. N 1416)

46. Фонд державного майна затверджує протокол про результати продажу акцій за залишки коштів на приватизаційних депозитних рахунках протягом трьох днів після його одержання.

47. Протокол про результати продажу акцій за залишки приватизаційних коштів повинен містити таку інформацію:

дата і номер протоколу;

повна назва та юридична адреса відкритого акціонерного товариства;

код за ЗКПО;

загальна кількість акцій, запропонованих до продажу за залишки коштів на приватизаційних депозитних рахунках;

аукціонна ціна однієї акції;

загальна кількість проданих акцій;

загальна кількість поданих заяв на придбання акцій;

загальна сума погашених залишків коштів на приватизаційних депозитних рахунках;

кількість нереалізованих за залишки коштів на приватизаційних депозитних рахунках акцій;

перелік осіб із зазначенням кількості придбаних кожною з них акцій.

48. Оформлення витягів з протоколу про результати продажу акцій за залишки коштів та переліку власників акцій здійснюється відповідно до вимог пункту 26 цього Положення.

(пункт 48 в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 25.11.96 р. N 1416)

49. Право власності на акції, придбані та сплачені залишками коштів на приватизаційних депозитних рахунках, виникає у покупця з моменту затвердження Фондом державного майна протоколу про результати такого продажу. Право власності на придбані акції підтверджується записом в реєстрі акціонерів відповідного акціонерного товариства.

(пункт 49 в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 25.11.96 р. N 1416)

50. У разі якщо в ході продажу акцій за залишки коштів на приватизаційних депозитних рахунках частина акцій залишилася нереалізованою, Фонд державного майна приймає рішення про їх продаж за кошти.

Визнання недійсними результатів сертифікатного аукціону

51. Результати сертифікатного аукціону в цілому або в частині продажу акцій окремому покупцю(окремим покупцям) можуть бути визнані Фондом державного майна недійсними, якщо аукціон проведено з порушенням вимог цього Положення та з інших підстав, передбачених чинним законодавством.

52. Спори про визнання недійсними результатів сертифікатного аукціону в цілому або в частині продажу акцій окремому покупцю (окремим покупцям) вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством.

Організація роботи з інформацією під час проведення сертифікатних аукціонів

53. З моменту опублікування офіційної інформації проведення сертифікатного аукціону і до затвердження результатів аукціону доступ до інформації, що будь-яким чином стосується сертифікатного аукціону, мають тільки працівники центрів сертифікатних аукціонів, до функціональних обов'язків яких належить робота з цією інформацією.

54. Правила обробки інформації, що стосується сертифікатного аукціону, режим доступу до цієї інформації та систему (способи) її захисту визначає Фонд державного майна з дотриманням положень Закону України "Про інформацію". Особи, винні у порушенні вимог, визначених Фондом державного майна щодо зазначеної інформації, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Контроль за організацією та проведенням сертифікатного аукціону, облік та звітність

55. Контроль за дотриманням вимог щодо організації та проведення сертифікатного аукціону здійснює Фонд державного майна.

Контроль за дотриманням вимог щодо оформлення документів, які засвідчують право власності покупців на придбані акції, здійснюють Фонд державного майна та Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

(пункт 55 в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 26.06.96 р. N 675) 

56. Фонд державного майна затверджує форми обліку, звітності, обсяги необхідної для Українського та регіональних центрів сертифікатних аукціонів інформації.

57. Регіональний центр сертифікатних аукціонів у визначені Фондом державного майна терміни подає звіт відповідному регіональному відділенню Фонду державного майна та Українському центру про хід продажу акцій і використання приватизаційних майнових сертифікатів (коштів).

58. Український центр у визначені Фондом державного майна терміни подає звіт Фонду державного майна про хід продажу акцій і використання приватизаційних майнових сертифікатів (коштів).

____________ 
 

Опрос