Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Главном управлении национальных природных парков и заповедного дела Министерства охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности

КМ Украины
Постановление КМ от 13.03.1995 № 170
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 ПОСТАНОВА 

від 13 березня 1995 р. N 170

Київ

Про Головне управління національних природних парків і заповідної справи Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 16 березня 2000 року N 501

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 9 серпня 2001 року N 1000)

Відповідно до Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 10 лютого 1995 р. N 120, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Міністерству охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки створити Головне управління національних природних парків і заповідної справи.

Затвердити Положення про Головне управління національних природних парків і заповідної справи Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (додається).

2. Установити, що витрати на утримання Головного управління національних природних парків і заповідної справи провадяться за рахунок коштів державного бюджету.

3. Прирівняти начальника Головного управління за умовами медичного і транспортного обслуговування до заступників міністрів, заступників начальника - до начальників управлінь, начальників відділів - до заступників начальників управлінь міністерств, інших спеціалістів Головного управління - до працівників міністерств.

4. Міністерству праці за погодженням з Міністерством фінансів у місячний термін затвердити умови оплати праці працівників Головного управління національних природних парків і заповідної справи.

5. Міністерству охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки разом з Київським міськвиконкомом подати пропозиції щодо забезпечення Головного управління національних природних парків і заповідної справи приміщенням.

 

 

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України

 
Є. МАРЧУК

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 березня 1995 р. N 170

ПОЛОЖЕННЯ
 про Головне управління національних природних парків і заповідної справи Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України

1. Головне управління національних природних парків і заповідної справи (далі - Головне управління) є органом державної виконавчої влади, підвідомчим Мінекобезпеки.

Головне управління забезпечує реалізацію Програми перспективного розвитку заповідної справи в Україні і в межах своєї компетенції здійснює державне управління територіями та об'єктами природнозаповідного фонду.

2. Головне управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також наказами Мінекобезпеки. У межах своєї компетенції Головне управління організує виконання актів законодавства України і здійснює систематичний контроль за їх дотриманням.

Головне управління узагальнює практику застосування законодавства з питань, що входять до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства і вносить їх у встановленому порядку на розгляд відповідних державних органів.

3. Основними завданнями Головного управління є:

забезпечення проведення державної політики у галузі охорони, розвитку та ефективного використання природних і біосферних заповідників, національних природних парків, територій та об'єктів природнозаповідного фонду інших категорій;

керівництво заповідною справою в Україні;

здійснення державного управління в галузі охорони, відтворення та регулювання використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, запровадження економічних важелів стимулювання їх охорони; координація діяльності у цій галузі;

організація, здійснення і координація робіт щодо збереження унікальних та типових природних комплексів і об'єктів, які мають особливе природоохоронне, наукове, естетичне, рекреаційне та інше значення.

4. Головне управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) організує і здійснює методичне керівництво веденням заповідної справи, координує роботу заповідників і національних природних парків та інших установ природно-заповідного фонду, незалежно від їх підпорядкування;

2) готує пропозиції з основних напрямів державної політики щодо організації, охорони і ефективного використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

3) формує у взаємодії з Мінекономіки, Мінфіном та іншими заінтересованими міністерствами і відомствами проекти обсягів державних централізованих капітальних вкладень і бюджетних коштів на проведення заходів, спрямованих на збереження та розвиток природно-заповідного фонду, і подає їх на розгляд відповідним державним органам; контролює ефективність використання цих коштів;

4) здійснює функції замовника виконання заходів щодо збереження та розвитку природно-заповідного фонду, які фінансуються за рахунок державного бюджету;

5) організує підготовку і перепідготовку кадрів природних та біосферних заповідників і національних природних парків;

6) організує вивчення, узагальнення і впровадження вітчизняного та зарубіжного досвіду у сфері заповідної справи, сприяє розвитку і підвищенню ефективності участі України у міжнародному співробітництві в цій сфері;

7) здійснює керівництво, фінансування і контроль за діяльністю підпорядкованих Мінекобезпеки природних і біосферних заповідників, національних природних парків та інших установ природно-заповідного фонду, узгоджує положення про них та подає пропозиції Міністерству щодо призначення їх керівників.

5. Головне управління під час виконання покладених на нього функцій взаємодіє з органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, а також з відповідними установами інших держав, науковими товариствами, громадськими організаціями.

6. Головне управління має право:

1) брати участь у розгляді органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування питань, що належать до його компетенції, вносити у встановленому порядку на розгляд цих органів пропозиції щодо організації, охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

2) заслуховувати доповіді керівників природних і біосферних заповідників, національних природних парків, інших установ природно-заповідного фонду з питань, що належать до його компетенції;

3) створювати робочі групи для розроблення пропозицій щодо забезпечення науково обгрунтованого розвитку заповідної справи та розв'язання проблем у цій сфері;

4) у встановленому порядку вирішувати питання про притягнення порушників законодавства про охорону навколишнього природного середовища до відповідальності;

5) одержувати безплатно від органів державної виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

6) у встановленому порядку здійснювати міжнародне співробітництво з питань, що належать до його компетенції.

7. Головне управління у межах своєї компетенції на основі і на виконання чинного законодавства видає накази, обов'язкові для виконання установами природно-заповідного фонду, підприємствами, організаціями і установами, у віданні яких перебувають території та об'єкти природно-заповідного фонду.

8. Головне управління очолює начальник, який призначається Міністром охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки.

Начальник має першого заступника і заступника, які призначаються на ці посади за його поданням Міністром охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки.

Начальник Головного управління несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань і здійснення ним своїх функцій, визначає повноваження заступників начальника та керівників структурних підрозділів.

9. Для сприяння розв'язанню науково-технічних та інших проблем розвитку заповідної справи в Головному управлінні створюється науково-технічна рада, до складу якої входять його керівники, директори природних і біосферних заповідників та національних природних парків, представники інших державних органів і громадських організацій, провідні вчені та фахівці.

Персональний склад науково-технічної ради та положення про неї затверджуються Головним управлінням.

Рішення науково-технічної ради проводяться в життя, як правило, наказами Головного управління.

10. Пункт 10 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 16.03.2000 р. N 501)

11. Структура, гранична чисельність, фонд оплати праці працівників та асигнування на утримання Головного управління затверджуються Мінекобезпеки.

Штатний розпис Головного управління затверджується її начальником.

Положення про структурні підрозділи затверджуються начальником Головного управління.

12. Головне управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки (в тому числі валютний) в установах банків, бланк і печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

——————— 

Опрос