Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке размещения дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств, представительств международных организаций и представительств иностранных организаций государства-агрессора в Украине

КМ Украины
Постановление КМ от 27.02.1995 № 146
редакция действует с 27.04.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 

від 27 лютого 1995 р. N 146

Київ

Про затвердження Положення про порядок розміщення дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій та представництв іноземних організацій держави-агресора в Україні

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 червня 1997 року N 670
,
розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 4 серпня 2010 року N 1632-р
,
постановами Кабінету Міністрів України
 від 25 жовтня 2017 року N 811
,
від 18 грудня 2017 року N 237

(У назві та тексті постанови слова "представництв міжнародних та іноземних організацій" замінено словами "представництв міжнародних організацій та представництв іноземних організацій держави-агресора" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 року N 237)

На виконання Указу Президента України від 12 вересня 1994 р. N 517 "Про Програму розміщення дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні" і з метою створення належних умов для здійснення їх функцій Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок розміщення дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій та представництв іноземних організацій держави-агресора в Україні (додається).

2. Міністерствам і відомствам, Уряду Автономної Республіки Крим, облвиконкомам, Київському та Севастопольському міськвиконкомам здійснювати контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями, що входять до сфери їх управління встановленого цим Положенням порядку розміщення дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій та представництв іноземних організацій держави-агресора в Україні.

 

 

Прем'єр-міністр України

В. МАСОЛ

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

Інд. 35 

 

 

 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 1995 р. N 146
(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 28 червня 1997 р. N 670)

ПОЛОЖЕННЯ
 про порядок розміщення дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав,
представництв міжнародних організацій та представництв іноземних організацій держави-агресора в Україні

(назва Положення із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 р. N 237)

1. Цим Положенням визначається загальний порядок розміщення дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій та представництв іноземних організацій держави-агресора в Україні.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 р. N 237)

Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Положенні, застосовуються правила міжнародного договору України.

2. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:

"дипломатичне представництво" - посольство (нунціатура), місія (інтернунціатура) або інше дипломатичне представництво іноземної держави (включаючи персонал, споруди та приміщення);

"консульська установа" - генеральне консульство, віце-консульство або консульське агентство іноземної держави (включаючи персонал, споруди та приміщення);

"представництво міжнародної організації" - представництво в Україні міжнародної міжурядової чи міжнародної неурядової організації (включаючи персонал, споруди та приміщення);

"представництво іноземної організації держави-агресора" - представництво юридичної особи або засобу масової інформації, утворених відповідно до законодавства держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором та/або державою-окупантом (включаючи персонал, споруди та приміщення), а також представництво іноземної організації, кінцевим бенефіціаром якої є резидент держави-агресора, або представництво іноземної організації, яка перебуває у відносинах контролю з державою-агресором (за відсутності кінцевого бенефіціара - фізичної особи);

(абзац п'ятий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 р. N 237)

"представництво і установа" - дипломатичне представництво, консульська установа, представництво міжнародної організації та представництво іноземної організації держави-агресора;

(абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 р. N 237)

"персонал представництва і установи" - особи, що входять до складу дипломатичного, адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу представництва і установи, за винятком громадян України та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні і працюють за трудовими договорами;

"споруди та приміщення" - будь-які будівлі або частини будівель, включаючи службові та житлові будинки (квартири), інші споруди та приміщення, які використовуються чи можуть бути використані представництвом і установою;

"розміщення представництв і установ" - надання (продаж, оренда) представництвам і установам споруд (приміщень) для службового і побутового використання, проживання персоналу тощо.

3. Координацію дій щодо розміщення дипломатичних представництв, консульських установ та представництв міжнародних міжурядових організацій здійснює МЗС.

4. Питання про розміщення дипломатичного представництва, консульської установи акредитуючої держави та представництва міжнародної міжурядової організації, крім резиденцій їх керівників, розглядається за письмовим зверненням акредитуючої держави чи відповідного органу міжнародної міжурядової організації до МЗС. Дипломатичні представництва, консульські установи акредитуючої держави та представництва міжнародних міжурядових організацій у десятиденний термін письмово повідомляють МЗС про нову адресу розміщення резиденцій їх керівників. МЗС веде облік місць проживання працівників дипломатичних представництв та працівників консульських установ, яким надаються привілеї та імунітети відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Питання про розміщення дипломатичного представництва, консульських установ держави-агресора, резиденцій їх керівників розглядається МЗС за письмовим зверненням такої держави.

(абзац перший пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 811)

Представництво міжнародної неурядової організації та представництво іноземної організації держави-агресора звертається з цього питання безпосередньо до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 р. N 237)

5. Розміщення представництв і установ у м. Києві здійснює Київська міська державна адміністрація через Генеральну дирекцію по обслуговуванню іноземних представництв (ГДІП), а у Автономній Республіці Крим, областях і м. Севастополі - Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні і Севастопольська міська державні адміністрації.

У разі потреби Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними і Севастопольською міською державними адміністраціями можуть створюватися підприємства для обслуговування представництв і установ та надання їм комунальних, побутових, торгівельних й інших послуг. На прохання Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних і Севастопольської міської державних адміністрацій можуть також створюватися філіали ГДІП.

Абзаци третій - п'ятий пункту 5 для службового користування.

6. Організації, які погоджують питання розміщення представництва і установи, зобов'язані в місячний термін повідомити про своє рішення МЗС, ГДІП, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній чи Севастопольській міській державній адміністрації за їх зверненням. Якщо у зазначений термін відповідь не надійшла, питання розміщення представництва (установи) вважається погодженим.

Абзаци другий, третій пункту 6 не для друку. 

7. Охорона представництв і установ здійснюється підрозділами Національної гвардії України. Рішення про прийняття їх під охорону приймає Командувач Національної гвардії України за поданням МЗС. Обладнання місць несення служби, пов'язаної з охороною представництв і установ, забезпечують Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

8. Дипломатичні представництва, консульські установи та міжнародні міжурядові організації, які мають намір для свого розміщення самостійно придбати, орендувати, використати на безоплатній основі споруди та приміщення, здійснити перебудову, добудову тощо, змінити їх призначення або орендувати земельну ділянку, повинні письмово сповістити про це МЗС, а міжнародні неурядові організації та іноземні організації держави-агресора інформують про відповідні свої наміри ГДІП, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольську міську державні адміністрації.

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 р. N 237)

Можливість здійснення представництвом чи установою зазначених дій МЗС, ГДІП, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації визначають з дотриманням вимог цього Положення.

9. МЗС нотою повідомляє дипломатичні представництва, консульські установи та представництва міжнародних міжурядових організацій про рішення щодо можливості їх розміщення за конкретною адресою, а ГДІП, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська державні адміністрації повідомляють про це листом інші представництва і установи.

Представництво чи установа може практично реалізувати свої наміри лише після одержання згоди відповідного органу (з можливим зазначенням обов'язкових для виконання умов).

10. Нотаріальне посвідчення договорів (контрактів) купівлі-продажу споруд (приміщень) для розміщення дипломатичних представництв, консульських установ та міжнародних міжурядових організацій, реєстрація зазначених договорів (контрактів) уповноваженими органами, видача правовстановлюючих документів здійснюються лише за наявності відповідної ноти МЗС, а для розміщення міжнародних неурядових організацій та іноземних організацій держави-агресора - листа ГДІП, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної та Севастопольської міської держадміністрації.

(пункт 10 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.12.2017 р. N 237)

11. МЗС, ГДІП, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні і Севастопольська міська державні адміністрації можуть зажадати від представництва чи установи відмовитися від права на будь-яку споруду (приміщення) або утриматися від їх використання, якщо споруду (приміщення) було придбано, орендовано, побудовано, використано на безоплатній основі або іншим шляхом з порушенням визначеного у цьому Положенні порядку.

Така вимога може також мати місце, якщо споруди (приміщення) представництва чи установи перевищують обмеження, встановлені державою цього представництва і установи для споруд (приміщень), які можуть мати в цій державі представництво чи установа України відповідного рівня, або якщо використання представництвом чи установою споруд (приміщень) не відповідає національним інтересам України.

12. МЗС, ГДІП, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні і Севастопольська міська державні адміністрації в межах наданих їм повноважень укладають з представництвами і установами договори (контракти) про купівлю-продаж (оренду) споруд (приміщень). При цьому договори з дипломатичними представництвами, консульськими установами і міжнародними міжурядовими організаціями укладаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Севастопольською міською державними адміністраціями та ГДІП лише за погодженням з МЗС.

1З. Земельні ділянки для розміщення представництв і установ надаються відповідно до законодавства України.

14. Питання, пов'язані з наданням дипломатичним представництвам, консульським установам та представництвам міжнародних міжурядових організацій споруд (приміщень) та земельних ділянок за міжнародними договорами України на взаємній основі, вирішує Кабінет Міністрів України за поданням МЗС з дотриманням вимог цього Положення, якщо інше не передбачено міжнародними договорами. Мінекономіки разом з Мінфіном за дорученням Кабінету Міністрів України відшкодовують витрати власникам майна у вигляді грошової компенсації за рахунок Державного бюджету України на підставі розрахунків і пропозицій, поданих Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, або в іншому погодженому вигляді.

15. Розмір орендної плати, ціни на споруди (приміщення), що передаються представництвам і установам, визначаються договорами за домовленістю сторін.

16. Особливості розміщення представництв і установ окремих іноземних держав визначаються МЗС за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

——————— 

Опрос