Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о воинских частях специального назначения внутренних войск Министерства внутренних дел

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 22.02.1995 № 137
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 лютого 1995 р. N 137

Київ

Про затвердження Положення про військові частини спеціального призначення внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 12 жовтня 2011 року N 1042

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 червня 2014 року N 162)

(У назві та тексті постанови слова "військ внутрішньої та конвойної охорони" замінено словами "внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року N 1042)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про військові частини спеціального призначення внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. МАСОЛ

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 39

 

ПОЛОЖЕННЯ
про військові частини спеціального призначення внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 р. N 1042)

1. Військові частини спеціального призначення внутрішніх військ МВС (далі - частини спеціального призначення) створюються для участі в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, оперативного реагування на дії злочинних угруповань і виконання інших передбачених чинним законодавством завдань, пов'язаних з підвищеним ризиком для життя та здоров'я військовослужбовців, що вимагають від особового складу високого рівня професійної підготовки.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 р. N 1042)

2. У своїй діяльності частини спеціального призначення керуються Конституцією України та Законами України "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України", "Про міліцію", іншими законодавчими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, статутами Збройних Сил, а також цим Положенням.

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.10.2011 р. N 1042)

3. Частини спеціального призначення відповідно до покладених на них завдань:

беруть участь у спеціальних операціях знешкодження озброєних злочинців, припиненні діяльності не передбачених законодавством озброєних воєнізованих формувань чи груп;

надають органам внутрішніх справ допомогу в охороні громадського порядку, припиненні масових безпорядків, що супроводжуються насильством із застосуванням зброї, у населених пунктах, а також в установах виконання покарань;

беруть участь у спеціальних заходах щодо виявлення, блокування і затримання озброєних осіб, які захопили заложників, особливо важливі державні об'єкти та адміністративні споруди;

одержують, вивчають і аналізують інформацію про різні прояви терористичної та озброєної організованої злочинної діяльності з метою використання її для виконання покладених на ці частини завдань;

взаємодіють із спеціальними підрозділами органів внутрішніх справ по боротьбі з організованою злочинністю, а у разі потреби - з відповідними підрозділами СБУ, іншими правоохоронними органами, заінтересованими міністерствами, відомствами, та місцевими органами влади і самоврядування;

у межах компетенції та у взаємодії з Управлінням державної охорони беруть участь у здійсненні державної охорони щодо органів державної влади України та посадових осіб;

(абзац сьомий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 р. N 1042)

беруть участь у забезпеченні громадського порядку, охорони життя, здоров'я, прав, свобод і законних інтересів громадян в умовах надзвичайного стану, взаємодіють із органами та підрозділами цивільного захисту під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

(абзац восьмий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 р. N 1042)

4. Структура та штати частин спеціального призначення затверджуються Міністром внутрішніх справ України за поданням Командуючого внутрішніми військами МВС.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 р. N 1042)

5. Особовий склад військових частин спеціального призначення складається з військовослужбовців та осіб, які не атестовані і працюють за трудовим договором. Військовослужбовці частин спеціального призначення повинні мати необхідну спеціальну професійну підготовку, досконало володіти прийомами рукопашного бою, вміло застосовувати спеціальні засоби, техніку, бути готовими до виконання службово-бойових завдань у складних умовах. Для них встановлюється військова та міліцейська форми одягу.

6. Військову службу в частинах спеціального призначення проходять військовослужбовці, які призвані або поступили на військову службу за контрактом у внутрішні війська МВС, придатні до неї за станом здоров'я, психологічними і моральними якостями. За контрактом у частини спеціального призначення приймаються, як правило, особи, які пройшли військову службу за призовом у частинах (підрозділах) спеціального призначення та позитивно себе зарекомендували або які успішно опанували курс спеціальної підготовки.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 р. N 1042)

7. Добір кандидатів на військову службу у частини (підрозділи) спеціального призначення здійснюється в порядку, визначеному Міністром внутрішніх справ України і Командуючим внутрішніми військами МВС.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 р. N 1042)

8. Особовий склад частин спеціального призначення залучається до виконання спеціальних операцій за розпорядженням Міністра внутрішніх справ України, а на територіях, де введено надзвичайний стан, - коменданта території або начальника військової оперативної групи за погодженням з Командуючим внутрішніми військами МВС.

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 р. N 1042)

Забороняється залучати особовий склад частин спеціального призначення до виконання планових завдань бойової служби гарнізону.

9. Начальники, у розпорядження яких прибуває частина спеціального призначення або її підрозділ для виконання службово-бойових завдань, повинні забезпечити їх окремим приміщенням для розквартирування військовослужбовців і створити необхідні умови для виконання поставлених завдань.

10. Підготовка офіцерів для частин спеціального призначення здійснюється в навчальних закладах системи МВС, Міноборони та СБУ, прапорщиків і сержантів - в учбових частинах.

Підготовка військовослужбовців рядового складу, що призвані у частини спеціального призначення, і тих, хто поступив на військову службу за контрактом, здійснюється в учбових ротах цих частин.

Підготовка військовослужбовців частин спеціального призначення здійснюється за спеціальною програмою.

11. Військовослужбовці, які проходять військову службу в частинах спеціального призначення за контрактом, не рідше двох разів на рік, а ті, що проходять військову службу за призовом, - не рідше одного разу на квартал підлягають перевірці на придатність до служби в частинах спеціального призначення. Для цього у частинах спеціального призначення створюються атестаційні комісії. Особи, визнані непридатними за фізичними, моральними чи психологічними якостями, підлягають переведенню в інші військові частини (підрозділи) внутрішніх військ МВС. Випробний термін під час прийняття на службу - 3 місяці.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 р. N 1042)

12. Військовослужбовцям частин спеціального призначення присвоюється класна кваліфікація. Порядок присвоєння класної кваліфікації та вимоги, що ставляться до військовослужбовців частин спеціального призначення, визначаються Міністром внутрішніх справ України відповідно до чинного законодавства.

13. Командир частини спеціального призначення с прямим начальником особового складу частини і, крім виконання обов'язків, покладених на нього статутами Збройних Сил, зобов'язаний:

(абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 р. N 1042)

аналізувати інформацію про різні прояви терористичної та озброєної організованої злочинної діяльності і вносити пропозиції командуванню (під час проведення спеціальної операції - її керівникові) про найбільш доцільне застосування сил і засобів з метою виконання завдань, покладених на частину спеціального призначення;

організовувати підготовку особового складу частини відповідно до покладених на неї завдань;

взаємодіяти із спеціальними підрозділами органів внутрішніх справ, заінтересованими міністерствами, відомствами та місцевими органами влади і самоврядування з метою виконання завдань, покладених на частину спеціального призначення;

забезпечувати дотримання вимог Законів України "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України", "Про міліцію", статутів Збройних Сил та інших актів законодавства щодо застосування особовим складом частини фізичної сили, спеціальних засобів і зброї;

(абзац п'ятий пункту 13 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 р. N 1042)

вивчати і впроваджувати досвід роботи вітчизняних та іноземних частин спеціального призначення.

Командир частини спеціального призначення несе відповідальність за дотримання законності та дисципліни серед особового складу частини.

Командир частини спеціального призначення має права командира з'єднання.

14. У частинах спеціального призначення дозволяється діяльність таких громадських організацій: рада військовослужбовців військових частин спеціального призначення, рада військовослужбовців - володарів крапових беретів, асоціація ветеранів військових частин і підрозділів спеціального призначення.

15. Військовослужбовцям частин спеціального призначення гарантується правовий і соціальний захист, передбачений чинним законодавством.

16. Контроль за дотриманням законності військовослужбовцями частин спеціального призначення, морально-етичних норм поведінки, а також за забезпеченням гарантій їх правового та соціального захисту покладається на відповідних командирів.

____________

Опрос