Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О применении пункта 2 статьи 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты"

КМ Украины
Постановление КМ от 13.01.1995 № 16

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 

від 13 січня 1995 р. N 16

Київ

Про застосування пункту 2 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити, що відповідно до пункту 2 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" учасниками бойових дій визнаються працівники, які за рішенням Уряду колишнього Союзу РСР працювали в державах, де в цей період велися бойові дії, якщо вони безпосередньо брали участь у бойових діях або в забезпеченні бойової діяльності військ (флоту). Переліки таких держав та періодів бойових дій на їх території затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1994 р. N 63 та від 5 серпня 1994 р. N 530.

2. Участь громадян, зазначених у пункті 1 цієї постанови, у бойових діях або в забезпеченні бойової діяльності військ (флоту) визначається комісіями, що створюються у міністерствах і відомствах, які направляли своїх працівників на роботу в держави, де в цей період велися бойові дії. Якщо працівників направляли на роботу міністерства, відомства колишнього Союзу РСР, а також Української РСР, що згодом були ліквідовані або реорганізовані, комісії створюються у міністерствах, відомствах України, у віданні яких перебувають чи перебували підприємства, установи та організації, з яких відряджалися зазначені працівники.

Затвердити Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій, що додається.

 

 

Прем'єр-міністр України

В. МАСОЛ

Перший заступник Міністра
Кабінету Міністрів України

 
І. ДОЦЕНКО

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 січня 1995 р. N 16

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій

1. Комісія з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій (далі - Комісія) створюється у міністерстві та відомстві для розгляду заяв громадян, які працювали на підприємствах, в установах та організаціях відповідних міністерств і відомств і були направлені ними на роботу за рішенням Уряду колишнього Союзу РСР в держави, де в цей період велися бойові дії.

2. До складу Комісії входять: перший заступник Міністра, керівника відомства (голова Комісії), представники кадрових, юридичних та фінансових служб. У разі потреби до складу Комісії включаються керівники інших структурних підрозділів міністерства, відомства.

Персональний склад Комісії затверджується наказом Міністра, керівника відомства.

3. Комісія зобов'язана:

приймати до розгляду заяви громадян про визнання їх учасниками бойових дій відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; реєструвати заяви у спеціальній книзі обліку; інформувати заявника про прийняття заяви до розгляду і дату засідання Комісії. Якщо виникає потреба у додаткових документах, що підтверджують статус заявника, Комісія робить запит до відповідних архівних установ, про що повідомляє заявника; розглядати заяви громадян, що надійшли до Комісії, у тримісячний термін; видавати довідки за зразком згідно з додатком.

4. Матеріали, які подаються на розгляд Комісії, готують управління (відділи) кадрів відповідних міністерств і відомств.

5. Рішення Комісії вважається правомочним тоді, коли за нього проголосувало не менше половини її членів.

6. Рішення з усіх розглянутих Комісією питань заносяться до протоколу.

7. Протоколи з рішеннями Комісії і підтверджуючі документи щорічно здаються до Центрального державного архіву вищих органів влади і управління з терміном зберігання 50 років.

8. Комісії взяти до відома, що згідно із статтею 7 Угоди про правонаступництво стосовно державних архівів колишнього Союзу РСР (6 липня 1992 р., м. Москва) держави-учасниці Співдружності Незалежних Держав визнають юридичну силу архівних довідок, виданих державними архівними установами інших держав-учасниць Співдружності.

 

 

 

 

Штамп
міністерства чи відомства  
про Комісію з питань
 
 
 

Додаток
до Положення  розгляду
матеріалів про визначення
учасників бойових дій

           Д О В І Д К А
                
                
Видана гр. _______________________________________
про те, що він (вона) дійсно за рішенням Уряду колишнього СРСР
працював  (працювала)   в  період  з  ____________  по
в_______________________________________________і:
а) безпосередньо брав (брала) участь у бойових діях;
б)  забезпечував  (забезпечувала) бойову діяльність  військ
(флоту) (непотрібне викреслити).
Підстава: ________________________________________
(архівні документи, рішення комісії, протокол N і дата).
Ця довідка є підставою для видачі посвідчення учасника бойових
дій.
 
 Міністр, керівник відомства          Підпис
 
 
Начальник управління (відділу) кадрів     Підпис
 
      м.п.
 

——————— 

Опрос