Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О создании при Кабинете Министров Украины Совета по делам инвалидов

КМ Украины
Постановление КМ от 12.12.1994 № 837
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 

від 12 грудня 1994 р. N 837

Київ

Про створення при Кабінеті Міністрів України Ради у справах інвалідів

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України 
від 1 квітня 1996 року N 379
,
 від 28 жовтня 1997 року N 1188
,
 від 27 травня 1999 року N 925
,
 від 12 квітня 2000 року N 631
,
 від 11 липня 2001 року N 814
,
 від 21 січня 2003 року N 106
,
 від 1 лютого 2006 року N 79
,
 від 18 вересня 2007 року N 936
,
 від 14 липня 2010 року N 592
,
 від 27 березня 2013 року N 200
,
 від 7 серпня 2013 року N 537
,
від 25 червня 2014 року N 201

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 14 вересня 2016 року N 628)

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 11, 23 лютого 2007 р.)
,
ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду
 від 5 вересня 2008 року

З метою сприяння координації діяльності міністерств і відомств у вирішенні проблем інвалідів Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Підтримати пропозицію Міністерства соціального захисту населення, громадських організацій інвалідів про створення при Кабінеті Міністрів України Ради у справах інвалідів.

Абзац другий пункту 1 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 01.02.2006 р. N 79)

2. Затвердити Положення про Раду у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України, що додається.

 

 

Прем'єр-міністр України

В. МАСОЛ

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

  

СКЛАД
Ради у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України

Додаток виключено 

(склад із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.04.96 р. N 379
,
в редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 28.10.97 р. N 1188,
 від 27.05.99 р. N 925,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. N 631,
 від 11.07.2001 р. N 814
,
 від 21.01.2003 р. N 106
,
 виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 01.02.2006 р. N 79)

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України

1. Рада у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України (далі - Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань забезпечення прав інвалідів та їх соціального захисту;

підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері забезпечення прав інвалідів та їх соціального захисту;

визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері забезпечення прав інвалідів та їх соціального захисту;

підготовка пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази та підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань забезпечення прав інвалідів та їх соціального захисту.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації державної політики у сфері забезпечення прав інвалідів та їх соціального захисту;

2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань забезпечення прав інвалідів та їх соціального захисту;

3) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань із забезпечення прав інвалідів та їх соціального захисту;

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань забезпечення прав інвалідів та їх соціального захисту;

5) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації.

5. Рада має право:

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженнями з їх керівниками), а також фахівців та незалежних експертів (за згодою);

утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Ради затверджується Кабінетом Міністрів України.

Рада утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Ради.

До складу Ради включаються представники всеукраїнських громадських об'єднань інвалідів (за згодою), кількість яких не повинна перевищувати кількості представників органів державної влади.

(абзац третій пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 р. N 201)

Головою Ради є Віце-прем'єр-міністр України, визначений Кабінетом Міністрів України.

(абзац четвертий пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 р. N 201)

Голова Ради затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни.

8. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Ради веде голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує її секретар.

9. На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Ради.

Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання. Пропозиції (рекомендації) до протоколу засідання можуть подавати у письмовій формі лише члени Ради, які брали участь у відповідному засіданні, протягом трьох робочих днів з дати його проведення.

(абзац п'ятий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 р. N 201)

10. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Мінсоцполітики.

(Положення із змінами, внесеними згідно з 
постановами Кабінету Міністрів України від 01.02.2006 р. N 79,
від 18.07.2007 р. N 936,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.07.2010 р. N 592
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 р. N 200
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.08.2013 р. N 537)

____________
 

Опрос