Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Координационном совете по проблемам судебной экспертизы при Министерстве юстиции Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 16.11.1994 № 778
редакция действует с 20.11.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 листопада 1994 р. N 778

Київ

Про затвердження Положення про Координаційну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 23 травня 2007 року N 770
,
 від 19 вересня 2012 року N 868

Відповідно до статті 8 Закону України "Про судову експертизу" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про Координаційну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, що додається.

2. Витрати, пов'язані з діяльністю Координаційної ради, провадити в межах асигнувань, що виділяються на утримання Міністерства юстиції України.

 

 

Прем'єр-міністр України

В. МАСОЛ

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції

1. Координаційна рада з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції (далі - Координаційна рада) є постійно діючим, консультативно-дорадчим органом, що має на меті вироблення єдиних підходів до організації судово-експертної діяльності та вирішення найважливіших питань розвитку судової експертизи, які мають міжвідомчий характер.

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. До повноважень Координаційної ради належить розроблення рекомендацій з питань:

методичного забезпечення державних спеціалізованих установ, які провадять судово-експертну діяльність (далі - спеціалізовані установи), а також органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування і суду в організації судово-експертних досліджень;

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868)

розвитку мережі спеціалізованих установ та збільшення обсягу і видів судової експертизи, створення нових методів дослідження у цій галузі;

внесення пропозицій щодо вдосконалення процесуального законодавства з проведення судової експертизи;

узгодження проектів нормативно-правових актів, що регламентують порядок проведення спеціалізованими установами судової експертизи і виконання ними наукових розробок;

впровадження разом з центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать спеціалізовані установи, нових видів судової експертизи;

визначення актуальності та пріоритетності науково-дослідних робіт з питань судової експертизи і конкретних тем, що потребують спільного розроблення та узгодження;

удосконалення організаційних засад проведення різних видів міжвідомчої комплексної та комісійної судової експертизи;

провадження редакційно-видавничої діяльності та забезпечення обміну науково-технічною інформацією і статистичними даними за профілем діяльності;

розроблення загальних вимог до атестації судових експертів та діяльності відомчих експертно-кваліфікаційних комісій;

удосконалення форм навчально-методичної роботи з посадовими особами, що призначають судову експертизу;

розгляду пропозицій заінтересованих центральних органів виконавчої влади або інших державних органів щодо формування державного Реєстру атестованих судових експертів;

вироблення єдиного підходу до підготовки кадрів для спеціалізованих установ та підвищення їх кваліфікації;

проведення міжвідомчих науково-методичних конференцій, семінарів, нарад;

налагодження і розвитку міжнародного співробітництва та обміну науково-технічними досягненнями в галузі криміналістики і судової експертизи;

здійснення інших заходів, спрямованих на розвиток судової експертизи.

4. До складу Координаційної ради входять її голова, його перший заступник і два заступники, відповідальний секретар та члени Ради з числа керівних працівників центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать спеціалізовані установи, та інших державних органів. До складу Ради можуть залучатися провідні вчені в галузі права, криміналістики та судової експертизи.

Персональний склад Ради формується за поданням центральних органів виконавчої влади (не більше трьох представників), до сфери управління яких належать спеціалізовані установи, та затверджується наказом Мін'юсту.

Члени Ради працюють на громадських засадах.

5. Для організації роботи Координаційної ради утворюється президія у складі голови, його заступників і відповідального секретаря.

У разі потреби Рада може утворювати робочі групи з вивчення та підготовки окремих питань, що виносяться на її розгляд.

Засідання Ради проводяться в міру надходження пропозицій від її членів, але не рідше ніж один раз на рік.

Для участі в засіданнях Ради можуть запрошуватись у разі потреби особи, які не є членами Ради.

Засідання Ради є правоможне у разі присутності не менше половини її членів. Рішення з обговорюваних питань приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні.

6. Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер.

Копії рішень надсилаються заінтересованим центральним органам виконавчої влади, іншим державним органам, установам і організаціям.

Члени Ради обмінюються на засіданнях інформацією про хід і результати виконання рішень.

7. Організаційно-технічне забезпечення роботи Координаційної ради покладається на Мін'юст.

8. Координаційна рада має бланк із своїм найменуванням.

(Положення у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.05.2007 р. N 770)

_____________ 
 

Опрос