Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Координационном совете по проблемам судебной экспертизы при Министерстве юстиции Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 16.11.1994 № 778
редакция действует с 06.05.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 листопада 1994 р. N 778

Київ

Про затвердження Положення про Координаційну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 23 травня 2007 року N 770
,
 від 19 вересня 2012 року N 868
,
від 29 квітня 2020 року N 323

Відповідно до статті 8 Закону України "Про судову експертизу" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про Координаційну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, що додається.

2. Витрати, пов'язані з діяльністю Координаційної ради, провадити в межах асигнувань, що виділяються на утримання Міністерства юстиції України.

 

 

Прем'єр-міністр України

В. МАСОЛ

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції

1. Координаційна рада з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції (далі - Координаційна рада) є постійно діючим, консультативно-дорадчим органом, що має на меті вироблення єдиних підходів до організації судово-експертної діяльності та вирішення найважливіших питань розвитку судової експертизи, які мають міжвідомчий характер.

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. До повноважень Координаційної ради належить розроблення рекомендацій з питань:

методичного забезпечення суб'єктів судово-експертної діяльності, а також органів, що провадять оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування і суду в організації судово-експертних досліджень;

розвитку мережі суб'єктів судово-експертної діяльності, створення нових методів дослідження та впровадження нових видів судової експертизи;

внесення пропозицій щодо вдосконалення процесуального законодавства з проведення судової експертизи;

узгодження проектів нормативно-правових актів, що регламентують порядок проведення суб'єктами судово-експертної діяльності судової експертизи і виконання ними наукових розробок;

визначення актуальності та пріоритетності науково-дослідних робіт з питань судової експертизи і конкретних тем, що потребують спільного розроблення та узгодження;

удосконалення організаційних засад проведення різних видів міжвідомчої комплексної та комісійної судової експертизи;

провадження редакційно-видавничої діяльності та забезпечення обміну науково-технічною інформацією і статистичними даними за профілем діяльності;

розроблення загальних вимог до атестації судових експертів та діяльності відомчих експертно-кваліфікаційних комісій;

удосконалення форм навчально-методичної роботи з посадовими особами, що призначають судову експертизу;

розгляду пропозицій заінтересованих центральних органів виконавчої влади або інших державних органів щодо формування державного Реєстру атестованих судових експертів;

вироблення єдиного підходу до підготовки кадрів для суб'єктів судово-експертної діяльності та підвищення їх кваліфікації;

проведення міжвідомчих науково-методичних конференцій, семінарів, нарад;

налагодження і розвитку міжнародного співробітництва та обміну науково-технічними досягненнями в галузі криміналістики і судової експертизи;

здійснення інших заходів, спрямованих на розвиток судової експертизи.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2020 р. N 323)

4. До складу Координаційної ради входять голова, його перший заступник і два заступники, відповідальний секретар та члени Ради.

Склад Ради формується з числа представників заінтересованих державних органів, керівників державних спеціалізованих установ, які провадять судово-експертну діяльність, а також судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і мають стаж практичної роботи судового експерта не менше п'яти років.

Персональний склад Ради затверджується наказом Мін'юсту за поданням заінтересованих державних органів та громадських організацій судових експертів (не більше однієї особи від громадської організації судових експертів).

Члени Ради працюють на громадських засадах.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2020 р. N 323)

5. Для організації роботи Координаційної ради утворюється президія у складі голови, його заступників і відповідального секретаря.

У разі потреби Рада може утворювати робочі групи з вивчення та підготовки окремих питань, що виносяться на її розгляд.

Засідання Ради проводяться в міру надходження пропозицій від її членів, але не рідше ніж один раз на рік.

Для участі в засіданнях Ради можуть запрошуватись у разі потреби особи, які не є членами Ради.

Засідання Ради є правоможне у разі присутності не менше половини її членів. Рішення з обговорюваних питань приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні.

6. Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер.

Рішення оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мін'юсту.

(абзац другий пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 323)

Члени Ради обмінюються на засіданнях інформацією про хід і результати виконання рішень.

7. Організаційно-технічне забезпечення роботи Координаційної ради покладається на Мін'юст.

8. Координаційна рада має бланк із своїм найменуванням.

(Положення у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.05.2007 р. N 770)

_____________ 
 

Опрос