Идет загрузка документа (53 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о представителях по делам интеллектуальной собственности (патентных поверенных)

КМ Украины
Постановление КМ от 10.08.1994 № 545
редакция действует с 14.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 

від 10 серпня 1994 р. N 545

Київ

Про затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України 
від 10 жовтня 1994 року N 701
,
 від 27 серпня 1997 року N 938
,
 від 9 серпня 2001 року N 996
,
 від 19 серпня 2002 року N 1183
,
 від 14 вересня 2011 року N 957
,
від 13 грудня 2017 року N 998
,
від 6 листопада 2019 року N 916

Відповідно до Законів України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на промислові зразки" та "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. N 998)

1. Затвердити Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), що додається.

2. Держпатенту затвердити у місячний термін нормативні документи, необхідні для застосування Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).

 

 

Прем'єр-міністр України

В. МАСОЛ

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 1994 р. N 545
(у редакції постанови Кабінету
Міністрів України
від 27 серпня 1997 р. N 938)

ПОЛОЖЕННЯ
про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)

(У тексті Положення та додатках до нього слова "Держпатент", "Держпатент України" і "Голова Держпатенту", "Голова Держпатенту України" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Державний департамент інтелектуальної власності" і "Голова Державного департаменту інтелектуальної власності" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року N 996)

(У тексті Положення та додатках до нього слова "Державний департамент інтелектуальної власності" та "Голова Державного департаменту інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Державна служба інтелектуальної власності" та "Голова Державної служби інтелектуальної власності" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2011 року N 957)

(У тексті Положення слова "Державна служба інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінено словом "Мінекономрозвитку" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року N 998)

(У тексті Положення слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року N 916)

Загальна частина

1. Це Положення відповідно до законів України у сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності визначає правовий статус представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) і регулює відносини, пов'язані з набуттям, реалізацією і припиненням права займатися діяльністю патентного повіреного.

Це Положення не поширюється на представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин, які провадять свою діяльність відповідно до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" та Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1183.

(пункт 1 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 р. N 1183)

2. Патентний повірений надає фізичним та юридичним особам (далі - особи, які він представляє) допомогу і послуги, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, представляє інтереси зазначених осіб у Мінекономіки, а також судових органах, кредитних установах, у відносинах з іншими фізичними та юридичними особами.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. N 996)

3. Патентний повірений повинен бути громадянином України, який:

постійно проживає в Україні;

має повну вищу освіту, а також повну вищу освіту в сфері охорони інтелектуальної власності;

має не менш як п'ятирічний досвід практичної роботи у сфері охорони інтелектуальної власності;

склав кваліфікаційні екзамени, пройшов атестацію і одержав свідоцтво на право займатися діяльністю патентного повіреного.

4. Не можуть бути патентними повіреними працівники Мінекономіки, а також особи, яким це заборонено відповідно до законодавства.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. N 996)

5. Мінекономіки веде Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)*. Патентному повіреному, внесеному до Державного реєстру, присвоюється реєстраційний номер.
_____________
* Далі - Державний реєстр. 

Особи, не зареєстровані в Державному реєстрі, не можуть іменувати себе патентними повіреними.

6. Мінекономіки забезпечує публікацію відомостей про патентних повірених, внесених до Державного реєстру, в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Зазначені відомості щодо патентного повіреного, який працює за наймом, зобов'язана подавати особа, яка уклала з ним трудовий договір.

7. Патентний повірений має особисту печатку із зазначенням свого прізвища та реєстраційного номера, а також розрахунковий та інші рахунки в установах банків на території України.

8. Патентний повірений діє за дорученням особи, яку він представляє. Це доручення засвідчується договором, довіреністю або іншим документом, що підтверджує його повноваження відповідно до законодавства.

Повноваження патентного повіреного можуть бути засвідчені також шляхом зазначення його прізвища та реєстраційного номера в заявці на видачу охоронного документа на об'єкт промислової власності, якщо заявка підписана заявником.

9. Мінекономіки не відповідає за зобов'язаннями патентних повірених.

Права патентного повіреного

10. Патентний повірений є незалежним під час виконання професійних обов'язків і керується у своїй діяльності законодавством та цим Положенням.

11. Патентний повірений має право згідно із законодавством, у межах доручення особи, яку він представляє, виконувати всі пов'язані з цим дії у відносинах з Мінекономіки, а також судовими органами, кредитними установами, іншими фізичними та юридичними особами, зокрема:

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. N 996)

підписувати заяви, клопотання, описи, формули винаходів тощо;

подавати та одержувати матеріали, що стосуються охоронних документів;

виконувати платіжні операції;

вносити зміни до опису винаходів і креслень;

відкликати заявки на видачу охоронних документів на об'єкти промислової власності;

подавати доповнення, заперечення, скарги;

вживати заходів для підтримання чинності охоронних документів;

проводити науково-дослідні роботи, частиною яких є патентні дослідження;

представляти інтереси власників прав на об'єкти інтелектуальної власності в державних і судових органах тощо.

12. Патентний повірений має право визначати порядок ознайомлення з інформацією, яка є предметом його професійного, ділового та іншого інтересу, включаючи належність її до категорії конфіденційної, та встановлювати для неї систему захисту, якщо інше не обумовлено законодавством та дорученням особи, яку він представляє.

13. Патентний повірений має право за погодженням з особою, яку він представляє, передавати свої повноваження іншому патентному повіреному, якщо інше не передбачено дорученням. Про це він повинен сповістити Мінекономіки.

14. Патентний повірений має право займатися своєю діяльністю індивідуально або разом з іншими патентними повіреними, створювати патентні агентства, фірми, бюро, контори тощо з правами юридичної особи, а також працювати за наймом.

Обов'язки патентного повіреного

15. Патентний повірений зобов'язаний сумлінно виконувати свої обов'язки і додержуватися вимог законодавства, захищати інтереси особи, яку він представляє.

16. Патентний повірений зобов'язаний зберігати в таємниці відомості, одержані ним під час здійснення своїх професійних обов'язків, зокрема суть порушених особою, яку він представляє, питань, зміст консультацій, порад, роз'яснень тощо.

17. Патентний повірений зобов'язаний відмовитися від надання своїх послуг або припинити їх надання, якщо вони можуть бути використані у справі, в якій він вже представляв або консультував іншу особу з протилежними інтересами і конфлікт не був вирішений.

Набуття та припинення права займатися діяльністю патентного повіреного

18. Атестацію та реєстрацію патентних повірених здійснює Мінекономіки. Для проведення цієї роботи утворюються атестаційна та апеляційна комісії, склад яких затверджується Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

(абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. N 998,
від 06.11.2019 р. N 916)

Атестаційна комісія затверджує порядок проведення кваліфікаційних екзаменів, екзаменаційні завдання, призначає екзаменаторів, приймає рішення про допуск осіб, які мають намір займатися діяльністю патентних повірених (далі - кандидати у патентні повірені), до екзаменів та їх атестацію.

Апеляційна комісія розглядає скарги кандидатів у патентні повірені на рішення атестаційної комісії, здійснює контроль за додержанням патентними повіреними вимог законодавства та цього Положення.

19. Атестаційна та апеляційна комісії діють відповідно до положень, які затверджуються Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Організаційне забезпечення діяльності цих комісій здійснює Мінекономіки.

(пункт 19 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. N 998,
від 06.11.2019 р. N 916)

20. Пункт 20 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.12.2017 р. N 998)

21. Кандидат у патентні повірені подає до Мінекономіки заяву про атестацію його як представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного), складену за зразком згідно з додатком N 1, копії документів про освіту, документ про стаж роботи у сфері охорони інтелектуальної власності, а також (на розсуд кандидата) інші документи, що характеризують рівень його професійних знань.

(пункт 21 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. N 998)

22. Кандидат у патентні повірені визначає спеціалізацію майбутньої діяльності, яка враховується атестаційною комісією під час проведення екзамену.

Дані про спеціалізацію патентного повіреного вносяться до Державного реєстру та свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) за зразком згідно з додатком N 2.

23. Особи, які успішно склали екзамени, атестуються як представники у справах інтелектуальної власності (патентні довірені). Відповідне рішення атестаційної комісії затверджується наказом Мінекономіки.

(пункт 23 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. N 998)

24. Особа, яка не склала кваліфікаційних екзаменів, має право складати їх повторно через рік.

25. Рішення атестаційної комісії про відмову громадянину в атестації як патентного повіреного може бути оскаржено в місячний термін до апеляційної комісії Мінекономіки. Апеляційна комісія приймає відповідне рішення в місячний термін з дати одержання скарги.

Рішення апеляційної комісії може бути оскаржено Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, рішення якого є остаточним.

(абзац другий пункту 25 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. N 998,
від 06.11.2019 р. N 916)

26. Особа, яка атестована як патентний повірений, подає до Мінекономіки заяву про її реєстрацію у Державному реєстрі та про видачу свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) за зразком згідно з додатком N 3.

Зазначена заява повинна бути подана не пізніш, як за один рік з дати прийняття рішення атестаційною комісією Мінекономіки. Якщо заяву не подано у цей термін, заінтересована особа повинна пройти атестацію повторно.
 

27. За реєстрацію та видачу свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) сплачується збір, розмір якого визначається Кабінетом Міністрів України.

28. Право займатися діяльністю патентного повіреного виникає з дати внесення патентного повіреного до Державного реєстру.

Порядок ведення Державного реєстру визначається положенням про нього, яке затверджується наказом Мінекономіки.

(абзац другий пункту 28 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. N 998)

29. За порушення вимог законодавства України у сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності і цього Положення рішенням Мінекономіки до патентного повіреного можуть бути застосовані такі заходи:

попередження;

зупинення дії свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) про право займатися діяльністю патентного повіреного на період до одного року;

скасування свідоцтва.

30. Свідоцтво представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) може бути скасовано у разі:

клопотання патентного повіреного;

втрати патентним повіреним громадянства України;

виїзду патентного повіреного на постійне місце проживання за межі України;

засудження патентного повіреного за вчинення злочину (після набрання вироком чинності);

обмеження судом дієздатності або визнання патентного повіреного недієздатним;

систематичного або грубого порушення патентним повіреним вимог актів законодавства України про охорону прав на об'єкти інтелектуальної власності та цього Положення.

Скасування свідоцтва тягне за собою припинення права займатися діяльністю патентного повіреного.

Громадські об'єднання патентних повірених

31. Патентні повірені можуть об'єднуватися у громадські організації згідно із законодавством.

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 1
до Положення про представників
у справах інтелектуальної власності
(патентних повірених)

Зразок

 

 

Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Заява

Відповідно до Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 р, N 938, прошу атестувати мене як представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________________ 
__________________________________________________________________
Громадянство _____________________________________________________
Дата народження __________________________________________________
Постійне місце проживання __________________________________________
__________________________________________________________________
Освіта (назва навчальних закладів і рік закінчення) _______________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Досвід практичної роботи у сфері охорони інтелектуальної власності:

******************************************************************
         *Зміст роботи (із зазначенням * Документи, що
Період роботи   *підприємства, організації,  * підтверджують
         *установи та місця      * стаж роботи
         * розташування        *
******************************************************************
початок*закінчення*               *
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************

(у разі потреби - продовження на окремому аркуші)

Знання іноземних мов ______________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Спеціалізація діяльності патентного повіреного (бажане
підкреслити):
винаходи та корисні моделі; знаки для товарів і послуг;
промислові зразки; юридичні послуги, інше
(зазначити)
______________________________________________________
_________________________________________________________________
 
Місце роботи, посада ______________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
Адреса в межах України для листування, телефон, телекс, факс
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Відомості про паспорт _______________________________________________ 

                (серія, номер, коли і ким виданий)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
До заяви додаю:
 
1. Копію (ї) диплома (ів) про вищу освіту на _________________________ арк. 
 
2. Копію (ї) диплома (свідоцтва) про освіту у сфері правової
охорони об'єктів інтелектуальної власності на _______________________ арк.
 
3. Витяг із трудової книжки на ____________________арк.
 
4. Письмову інформацію про характер, обсяг та ефективність
моєї роботи у сфері охорони об'єктів інтелектуальної власності на
____________арк.
 
5. Пункт 5 виключено
 
6. Інші документи (за бажанням кандидата) _____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 

 

 

 

Дата

Підпис

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. N 998,
від 06.11.2019 р. N 916)

 

 

 
 
 
 

Додаток N 2
до Положення про представників у
справах інтелектуальної власності
(патентних повірених)

Зразок

Державний герб України
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Свідоцтво

ПРЕДСТАВНИКА У СПРАВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
(ПАТЕНТНОГО ПОВІРЕНОГО)
_____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

зареєстрований(а) у Державному реєстрі представників у
справах інтелектуальної власності (патентних повірених)
 
"___" ________ 199_ р. за N _______
 
Спеціалізація діяльності представника у справах
інтелектуальної власності (патентного повіреного):
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 

 

 

 

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

 

 

М.П.
 

 
"___" ___________ 199 р.

 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. N 998,
від 06.11.2019 р. N 916)

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N З
до Положення про представників
у справах інтелектуальної власності
(патентних повірених)

 

 

Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Зразок

На підставі рішення атестаційної комісії Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
від ____________199__ р. прошу зареєструвати мене як представника у
справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) та
видати свідоцтво представника у справах інтелектуальної власності
(патентного повіреного).
 
Про себе повідомляю:
 
Прізвище, ім'я, по батькові
__________________________________________________________________
 
Громадянство______________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Дата народження __________________________________________________ 
 
Постійне місце проживання __________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
Адреса в межах України для листування, телефон, телекс, факс 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Мова (мови), якою (йми) буду вести листування з іноземними
заявниками _______________________________________________________
Місце роботи, посада _______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Спеціалізація діяльності представника у справах
інтелектуальної власності (патентного повіреного):
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
До заяви додаю:
 
1. Копію рішення атестаційної комісії
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
2. Документ про сплату збору за реєстрацію та видачу
свідоцтва у розмірі ________________________________________ грн.

 

 

 

 

Дата

Підпис

 

 

 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. N 998,
від 06.11.2019 р. N 916)

(Положення із змінами, внесеними згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.97 р. N 938)

_____________ 
 
 

Опрос