Идет загрузка документа (98 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по исполнению Закона Украины "О пожарной безопасности"

КМ Украины
Постановление КМ от 26.07.1994 № 508
редакция действует с 16.05.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 липня 1994 р. N 508

Київ

Про заходи щодо виконання Закону України
 "Про пожежну безпеку"

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України 
від 29 травня 1996 року N 576
,
від 21 вересня 1998 року N 1469,
 від 19 квітня 1999 року N 629,
 від 19 серпня 1999 року N 1531
,
 від 21 жовтня 1999 року N 1943
,
 від 5 червня 2000 року N 914
,
 від 16 листопада 2002 року N 1759
,
 від 4 червня 2003 року N 873
,
від 4 вересня 2003 року N 1402
,
 від 26 грудня 2003 року N 2030
,
 від 4 квітня 2006 року N 414
,
 від 25 травня 2006 року N 726
,
 від 20 квітня 2007 року N 648
,
 від 3 травня 2007 року N 695
,
від 3 лютого 2010 року N 108
,
 від 8 вересня 2010 року N 823
,
 від 20 жовтня 2011 року N 1109
,
 від 19 вересня 2012 року N 868
,
від 26 квітня 2017 року N 294

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 64, 30 серпня 2010 р.)

З метою реалізації вимог, передбачених Законом України "Про пожежну безпеку", Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про Державну пожежну охорону (додається).

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 26.12.2003 р. N 2030)

3. Міністерствам і відомствам, Уряду Криму, виконавчим комітетам місцевих Рад у другому півріччі 1994 р. забезпечити розроблення та затвердження в установленому порядку відповідних нормативних актів, що випливають із Закону України "Про пожежну безпеку", а також перспективних організаційних і науково-технічних заходів щодо запобігання пожежам і пожежної безпеки населених пунктів і об'єктів.

4. Для координації та вдосконалення роботи, пов'язаної із забезпеченням пожежної безпеки, та контролю за її проведенням керівникам міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади утворити до 1 жовтня 1994 р. у центральному апараті у межах існуючої чисельності його працівників службу пожежної безпеки.

Міністерству внутрішніх справ надати методичну допомогу в організації роботи цієї служби.

5. Затвердити перелік міністерств і відомств, на об'єктах яких створюються підрозділи відомчої пожежної (пожежно-сторожової) охорони, згідно з додатком N 1.

6. Міністерствам і відомствам, виконкомам місцевих Рад забезпечити дотримання вимог щодо пожежної безпеки продукції, яка виготовляється в Україні та ввозиться на її територію. 

7. Міністерству внутрішніх справ організувати проведення необхідних підготовчих робіт, а Державному комітетові по стандартизації, метрології та сертифікації запровадити в установленому по рядку протягом 1995 - 1996 років обов'язкову сертифікацію продукції протипожежного призначення згідно з додатком N 2 .

8. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державному комітетові по житлово-комунальному господарству разом з виконкомами місцевих Рад забезпечити роз'яснення за місцем проживання громадян та у громадських місцях правил пожежної безпеки.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. N 873)

Міністерству внутрішніх справ розробити протягом 1994 року програми, методичні вказівки та наочні матеріали для проведення цієї роботи.

9. Міністерству освіти разом з Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи здійснити розроблення програм і забезпечити починаючи з 1994/95 навчального року вивчення правил пожежної безпеки (з практичними заняттями) в загальноосвітніх, професійних навчально-виховних і вищих навчальних закладах, закладах підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. N 873)

10. Укртелерадіокомпанії, Укрінформу забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації положень Закону України "Про пожежну безпеку".

11. Міністерству фінансів разом з Міністерством внутрішніх справ до 1 жовтня 1994 року:

внести пропозиції Кабінетові Міністрів України стосовно визначення переліку продукції протипожежного призначення та послуг, пов'язаних із запобіганням пожежам або їх ліквідацією, у разі виробництва (надання) яких на підприємства поширюються пільги щодо оподаткування, передбачені чинним законодавством;

визначити порядок зарахування та використання коштів, що надходять до державного бюджету від застосування штрафних санкцій до підприємств, установ і організацій, для розвитку мережі пожежної охорони і пропаганди протипожежних заходів.

12. Міністерству внутрішніх справ в тримісячний термін розробити разом із заінтересованими міністерствами і відомствами та затвердити:

порядок проведення експертизи проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки і видачі дозволів на початок роботи підприємства;

положення про сільську пожежну охорону;

положення про добровільну пожежну дружину (команду);

перелік посад, при призначенні на які необхідно пройти спеціальну підготовку за пожежно-технічним мінімумом, а також порядок її організації.

13. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству фінансів, Міністерству економіки, Комітетові у справах нагляду за страховою діяльністю з участю Української пожежно-страхової компанії у тримісячний термін внести до Кабінету Міністрів України пропозиції стосовно запровадження обов'язкового страхування майна від вогневих ризиків з передбаченням порядку і умов відрахування сум від страхових платежів органам Державної пожежної охорони на запобіжні протипожежні заходи, а також визначити порядок і умови обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони, членів добровільних пожежних дружин (команд).

14. Міністерству економіки, Міністерству фінансів за поданням Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи передбачати починаючи з 1995 року виділення лімітів капітальних вкладень на будівництво об'єктів пожежної охорони загальнодержавного значення.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою 
Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. N 873)

15. Виконкомам місцевих Рад:

передбачати починаючи з 1995 року в проектах планів і програм економічного і соціального розвитку територій і проектах бюджетів будівництво об'єктів Державної пожежної охорони, в тому числі соціально-побутового призначення, і виділення житла для особового складу її підрозділів;

розглянути питання стосовно першочерговості забезпечення підрозділів та апарату управління Державної пожежної охорони пально-мастильними матеріалами.

16. Рекомендувати Київській міській Раді вирішити в поточному році питання про виділення земельної ділянки для будівництва лабораторного корпусу Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки Міністерства внутрішніх справ.

17. Міністерству машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії забезпечити в 1994 - 1998 роках виконання робіт для створення і впровадження в діяльність Державної пожежної охорони інформаційної системи управління пожежної безпеки країни.

Міністерству фінансів передбачити в проекті державного бюджету необхідні для цього кошти.

18. Протягом 1994 - 2000 років:

Міністерству внутрішніх справ разом із заінтересованими міністерствами і відомствами забезпечити формування Державної пожежної охорони на базі підрозділів воєнізованої і професійної пожежної охорони в межах існуючої чисельності їх працівників згідно з додатком N 3.

Встановити, що функції місцевих органів державного пожежного нагляду здійснюються підрозділами воєнізованої і професійної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ до їх реорганізації;

для приведення чисельності працівників підрозділів Державної пожежної охорони у відповідність з нормативною належністю чергових караулів пожежних частин та органів управління ними збільшити Міністерству внутрішніх справ для доукомплектування цих підрозділів штатну чисельність особового складу згідно з додатком N 4.

19. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Ради Міністрів УРСР від 15 червня 1966 р. N 456 "Про поліпшення організації пожежної охорони в Українській РСР";

постанову Ради Міністрів УРСР від 12 жовтня 1977 р. N 514 "Про забезпечення виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 15 липня 1977 р. N 654 "Про заходи по підвищенню пожежної безпеки у населених пунктах і на об'єктах народного господарства";

постанову Ради Міністрів УРСР від 20 серпня 1985 р. N 323 "Про посилення протипожежного захисту об'єктів з масовим перебуванням людей";

постанову Ради Міністрів УРСР від 12 жовтня 1988 р. N 322 "Про заходи подальшого зміцнення пожежної безпеки у республіці";

постанову Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. N 46 "Про порядок організації воєнізованої пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України" (ЗП України, 1992 р., N 3, ст. 56);

пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. N 242 "Про першочергові заходи щодо забезпечення пожежної безпеки".

 

 

Прем'єр-міністр України

В. МАСОЛ

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 липня 1994 р. N 508

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну пожежну охорону

(У тексті Положення слова "Головне управління Державної пожежної охорони МВС", "Республіка Крим", "Крим", "управління (відділи) Державної пожежної охорони" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Державний департамент пожежної безпеки", "Автономна Республіка Крим", "управління (відділи) пожежної безпеки" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року N 1759)

(У тексті Положення абревіатуру "МВС" замінено абревіатурою "МНС", а слова "органи державної виконавчої влади" в усіх відмінках - словами "органи виконавчої влади" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 року N 873)

(У тексті Положення слова "виконкомів місцевих Рад" та "місцевих Рад та їх виконкомів" в усіх відмінках замінено словами "органів місцевого самоврядування" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 2007 року N 695)

Загальна частина

1. Державна пожежна охорона створюється з метою захисту життя і здоров'я громадян, приватної, колективної та державної власності від пожеж, підтримання належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах і входить до системи МНС.

2. До складу державної пожежної охорони входять Державний департамент пожежної безпеки МНС, підпорядковані йому територіальні органи державного нагляду у сфері пожежної безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі, районах, містах, районах у містах, підрозділи державної пожежної охорони на договірних об'єктах, допоміжні служби, науково-дослідні установи, пожежно-технічні навчальні заклади, Державний центр сертифікації МНС.

(абзац перший пункту 2 в редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 р. N 1759,
 від 04.06.2003 р. N 873
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.04.2006 р. N 414
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.02.2010 р. N 108)

Державна пожежна охорона є одночасно складовою частиною державної системи цивільного захисту, і у межах своєї компетенції розв'язує завдання мобілізаційної підготовки.

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 р. N 108)

3. Державна пожежна охорона у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами МНС та цим Положенням.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.05.2007 р. N 695)

4. Основними завданнями Державної пожежної охорони є:

організація розроблення та впровадження організаційних і науково-технічних заходів та нормативне регулювання в галузі пожежної безпеки;

здійснення державного пожежного нагляду;

запобігання пожежам і нещасним випадкам на них;

гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха;

розв'язання окремих завдань мобілізаційної підготовки.

5. Державна пожежна охорона відповідно до покладених на неї завдань:

1) організовує реалізацію єдиної науково-технічної політики в галузі пожежної безпеки;

2) бере участь у координації діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, науково-технічних установ у галузі пожежної безпеки, підготовці державних і регіональних програм її забезпечення, розробленні заходів щодо пожежної безпеки населених пунктів і об'єктів; погоджує плани комплексного розвитку регіонів і територій;

3) подає органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям пропозиції про проведення науково-дослідних, проектних і проектно-конструкторських робіт у галузі пожежної безпеки;

4) здійснює контроль за реалізацією технічних програм з питань, які стосуються пожежної безпеки;

5) бере участь у вирішенні питань організації пожежної охорони в населених пунктах і на об'єктах;

6) організовує за договорами охорону від пожеж або пожежнотехнічне обслуговування підприємств, установ і організацій;

7) укладає і розриває договори з підприємствами, установами і організаціями на створення підрозділів Державної пожежної охорони, придбання пожежної техніки та протипожежного устаткування тощо;

8) здійснює державний нагляд за виконанням міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями, а також посадовими особами і громадянами законодавства з питань пожежної безпеки, протипожежних вимог стандартів, норм і правил;

9) організовує і здійснює гасіння пожеж, рятування людей, надає допомогу в ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха;

10) формує науково-технічну політику в галузі протипожежного машино- та приладобудування;

11) бере участь у приймальних випробуваннях та прийнятті в експлуатацію нових зразків пожежної техніки, систем і засобів протипожежного захисту;

12) видає у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, ліцензії на окремі види діяльності (робіт, послуг) в галузі пожежної безпеки;

13) у разі потреби перевіряє на підприємствах відповідність вимогам пожежної безпеки продукції, що ними виробляється, а також відповідність стандартам і технічним умовам протипожежного устаткування;

14) зупиняє виробництво пожежонебезпечних речовин, приладів та обладнання, пожежної техніки, протипожежного устаткування, технічних засобів запобігання пожежам і надання послуг протипожежного призначення, якщо вони не відповідають вимогам стандартів;

15) забороняє продаж (поставку) юридичним особам і громадянам пожежної техніки і протипожежного устаткування, які не пройшли сертифікаційних випробувань і не відповідають вимогам стандартів;

16) контролює діяльність підрозділів відомчої, місцевої та добровільної пожежної охорони, сприяє їх всілякому зміцненню;

(підпункт 16 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. N 873)

17) здійснює матеріально-технічне забезпечення, ремонт пожежних депо, пожежної та спеціальної техніки і засобів зв'язку, протипожежного устаткування підрозділів Державної пожежної охорони;

18) перевіряє якість пожежної техніки, протипожежного устаткування, технічних засобів запобігання пожежам, що випускаються на підприємствах незалежно від форм власності;

19) закуповує пожежну техніку, протипожежне устаткування, матеріали, засоби гасіння тощо;

20) організовує роботу підрозділів військового приймання пожежної техніки й протипожежного устаткування;

21) розробляє нормативи чисельності підрозділів Державної пожежної охорони в населених пунктах і на об'єктах, пожежної та спеціальної техніки і протипожежного устаткування для функціонування цих підрозділів;

22) проводить добір кадрів, організовує їх підготовку та перепідготовку;

23) надає у встановленому порядку платні послуги протипожежного призначення;

24) організовує та проводить разом із Штабом Цивільної оборони, заінтересованими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади заходи з підвищення протипожежної стійкості категорованих населених пунктів і об'єктів;

25) проводить на договорній основі заняття із спеціалістами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій з правил пожежної безпеки;

26) використовує безплатно державні засоби масової інформації для оповіщення населення у разі виникнення пожежі, а також для пропаганди заходів пожежної безпеки;

27) веде облік пожеж та їх наслідків на підконтрольних їм об'єктах;

28) у встановленому порядку бере участь у міжнародному співробітництві з питань пожежної безпеки;

29) вивчає, узагальнює і поширює світовий досвід забезпечення пожежної безпеки, організовує виконання міжнародних договорів і угод про запобігання пожежам, їх гасіння та матеріально-технічне забезпечення пожежної охорони; 

30) узагальнює практику застосування законодавства з питань пожежної безпеки, вносить до відповідних органів пропозиції щодо його вдосконалення;

31) організовує виконання комплексу робіт із забезпечення єдності вимірювань;
 
32) здійснює в установленому порядку обов'язкову сертифікацію всіх видів продукції протипожежного призначення, в тому числі тієї, що завозиться із-за кордону.

(пункт 5 доповнено підпунктом 32 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.10.99 р. N 1943)

Здійснення державного пожежного нагляду

6. Державний пожежний нагляд (далі - держпожнагляд) - це наглядова діяльність спеціально уповноважених державних органів у сфері пожежної безпеки, пов'язана із здійсненням контролю за виконанням і додержанням вимог та вирішенням інших встановлених законодавством питань у цій сфері.

Держпожнагляд здійснюють:

Державний департамент пожежної безпеки - урядовий орган державного нагляду у сфері пожежної безпеки, який діє у складі МНС;

(абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 р. N 108)

територіальні органи держпожнагляду - управління (відділи, відділення, служби, інспекції) з питань наглядово-профілактичної діяльності, підпорядковані Державному департаменту пожежної безпеки, на які покладено здійснення держпожнагляду.

(абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 03.05.2007 р. N 695,
від 03.02.2010 р. N 108)

абзац п'ятий пункту 6 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 03.02.2010 р. N 108)

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.10.99 р. N 1943
,
 в редакції
постанов Кабінету
Міністрів України від 16.11.2002 р. N 1759
,
від 04.06.2003 р. N 873
,
 від 04.04.2006 р. N 414)

7. Основними завданнями держпожнагляду є:

встановлення та контроль за забезпеченням єдності вимог державних стандартів, норм і правил у галузі пожежної безпеки;

здійснення контролю за дотриманням вимог пожежної безпеки під час проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення та експлуатації будівель, споруд та інших об'єктів незалежно від форм власності і видів діяльності, розроблення та виготовлення пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції, речовин і матеріалів;

виявлення і контроль за усуненням причин і умов, що сприяють виникненню та поширенню пожежі, створенню у разі пожежі загрози життю і здоров'ю людей, знищення чи пошкодження майна, а також перешкоджають своєчасній ліквідації пожеж і врятуванню людей;

розроблення заходів профілактики пожеж.

8. Держпожнагляд виконує покладені на нього завдання у взаємодії з іншими державними органами, добровільними протипожежними об'єднаннями і формуваннями громадян. 

9. Органи держпожнагляду відповідно до покладених на них завдань:

1) розробляють за участю заінтересованих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади і затверджують загальнодержавні правила пожежної безпеки, обов'язкові для усіх підприємств, установ, організацій та громадян; встановлюють порядок опрацювання і затвердження положень, інструкцій та інших нормативних актів, розробляють типові документи з питань пожежної безпеки;

2) погоджують проекти державних і галузевих стандартів, норм, правил, технічних умов та інших нормативно-технічних документів, що стосуються пожежної безпеки, а також інші проектні рішення;

3) здійснюють контроль за дотриманням вимог законодавства з питань пожежної безпеки керівниками органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ і організацій, а також громадянами;

4) беруть участь у прийнятті в експлуатацію будівель, споруд та інших об'єктів, а також у відведенні територій під будівництво, проведенні випробувань нових зразків пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції;

5) проводять експертизу (перевірку) проектної та іншої документації, а також стану пожежної безпеки об'єктів на відповідність нормативним актам з пожежної безпеки і у встановленому порядку дають дозвіл на введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого та іншого призначення, впровадження нових технологій, передачу у виробництво зразків нових пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції, на оренду будь-яких приміщень і початок роботи новостворених підприємств;

(підпункт 5 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.10.99 р. N 1943)

6) проводять згідно із законодавством перевірки, пов'язані з пожежами та порушеннями правил пожежної безпеки;

(підпункт 6 пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868)

7) здійснюють вибірково в загальноосвітніх, професійних навчально-виховних, вищих навчальних закладах, закладах підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів, на підприємствах, в установах і організаціях контроль за підготовкою працівників, учнів і студентів з питань пожежної безпеки;

8) перевіряють наявність документів, які дають право на виконання пожежонебезпечних робіт.

10. Посадові особи держпожнагляду мають право:

1) проводити в будь-який час в присутності власника чи його представника пожежно-технічні обстеження і перевірки підприємств, установ, організацій, будівель, споруд, новобудов та інших підконтрольних об'єктів незалежно від форм власності, одержувати від власника необхідні пояснення, матеріали та інформацію;

залучати за погодженням з міністерствами, іншими органами виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями їх спеціалістів для участі в проведенні зазначених обстежень і перевірок, а також незалежної експертизи;

2) давати (надсилати) керівникам органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, керівникам та іншим посадовим особам підприємств, установ, організацій, а також громадянам обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень і недоліків у роботі, пов'язаній із забезпеченням пожежної безпеки та проведенням заходів щодо запобігання пожежам, здійснювати контроль за їх виконанням. Розпорядження (приписи) можуть бути оскаржені до вищого органу чи посадовій особі держпожнагляду в десятиденний термін з дня їх вручення;

3) одержувати безплатно від міністерств, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян відомості і документи, які характеризують стан пожежної безпеки на об'єктах, дані про пожежі, технічну документацію на розроблення і виготовлення пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції, речовин і матеріалів, і іншу інформацію з питань, які відносяться до компетенції держпожнагляду;

4) вимагати проведення міністерствами, іншими органами виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями контрольних випробувань на пожежну безпеку приладів, обладнання та іншої продукції, речовин і матеріалів, аналізу пожежної небезпеки робочих місць і навколишнього середовища, проведення незалежної експертизи з оцінки стану пожежної безпеки будівель, споруд, новобудов та інших підконтрольних об'єктів, приладів, обладнання та іншої продукції згідно з вимогами пожежної безпеки проектних і проектно-конструкторських рішень, планів забудови територій;

5) здійснювати контроль за виконанням протипожежних вимог, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час проектування (вибірково), будівництва, реконструкції, розширення чи технічного переоснащення, капітального ремонту підприємств, будівель, споруд та інших об'єктів. У разі виявлення порушень забороняти до їх усунення випуск і застосування проектів, зупиняти проведення будівельно-монтажних робіт і вносити пропозиції щодо припинення фінансування цих робіт;

6) застосовувати штрафні санкції до підприємств, установ і організацій у разі порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб органів державного пожежного нагляду;

7) притягувати до адміністративної відповідальності посадових осіб, інших працівників підприємств, установ та організацій, громадян, винних у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, використанні пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням, а також невиконанні приписів та постанов посадових осіб органів держпожнагляду або створенні перешкод в їх діяльності; 

(підпункт 7 пункту 10 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.05.2007 р. N 695)

8) проводити технічні розслідування обставин і причин пожеж, загибелі та травмування людей, знищення і пошкодження майна;

81) складати протоколи про адміністративні правопорушення у разі виявлення факту провадження господарської діяльності в галузі пожежної безпеки, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, без одержання відповідної ліцензії, провадження господарської діяльності без одержання дозволу органу держпожнагляду на початок роботи підприємств та оренду приміщень, а також подання суб'єктом господарювання органу держпожнагляду недостовірної інформації про відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства або у разі завідомо неправдивого виклику пожежної охорони;

(пункт 10 доповнено підпунктом 81 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.05.2007 р. N 695) 

9) у разі порушення правил пожежної безпеки, що створює загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню, евакуації людей, а також у випадках випуску пожежонебезпечної продукції, систем і засобів протипожежного захисту з відхиленням від стандартів, технічних умов або їх відсутності припиняти чи забороняти:

роботу підприємств і окремих виробництв, експлуатацію будівель, споруд, випуск і реалізацію пожежонебезпечної продукції, систем і засобів протипожежного захисту;

роботу виробничих дільниць і агрегатів, експлуатацію окремих приміщень, опалювальних приладів, дільниць електричної мережі;

проведення пожежонебезпечних робіт, дію виданих на право проведення таких робіт дозволів;

10) перевіряти наявність документів, які дають право на виконання пожежонебезпечних робіт.

11. Держпожнагляд очолює начальник Державного департаменту пожежної безпеки, який за посадою є головним державним інспектором України з нагляду у сфері пожежної безпеки. Перший заступник начальника Державного департаменту пожежної безпеки є одночасно першим заступником головного державного інспектора України з нагляду у сфері пожежної безпеки. Заступники начальника Державного департаменту пожежної безпеки є одночасно заступниками головного державного інспектора України з нагляду у сфері пожежної безпеки. Начальники структурних підрозділів Державного департаменту пожежної безпеки, їх заступники є одночасно старшими державними інспекторами з нагляду у сфері пожежної безпеки, інші посадові особи Департаменту - державними інспекторами з нагляду у сфері пожежної безпеки.

(абзац перший пункту 11 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 р. N 1759
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 р. N 108)

Керівники територіальних органів державного нагляду у сфері пожежної безпеки, їх заступники за посадою одночасно є відповідно головними державними інспекторами з нагляду у сфері пожежної безпеки, заступниками головних державних інспекторів з нагляду у сфері пожежної безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах, підрозділах державної пожежної охорони на договірних об'єктах.

(абзац другий пункту 11 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 р. N 108)

Абзац третій пункту 11 виключено 

(абзац третій пункту 11 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 04.04.2006 р. N 414
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.05.2007 р. N 695
,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 р. N 108)

Інші посадові особи органів державного нагляду у сфері пожежної безпеки, які здійснюють контроль за дотриманням вимог пожежної безпеки, є державними інспекторами з нагляду у сфері пожежної безпеки.

(абзац четвертий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 р. N 108)

12. Контроль за виконанням правил пожежної безпеки в лісах, на підземних об'єктах, крім станцій метрополітенів, підземних комплексів торговельного та іншого призначення, в шахтах, розрізах і кар'єрах, рудниках, копальнях, при будівництві тунелів і гідротехнічних споруд, у разі проведення вибухових робіт, облаштування та експлуатації газового господарства, в рухомому складі залізничного, морського, річкового, повітряного і автомототранспорту, морських і річкових спорудах, що знаходяться на плаву, на нафто-, газо- і продуктопроводах здійснюється згідно з чинним законодавством відповідними органами та службами.

(абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 р. N 108)

Контроль за виконанням правил пожежної безпеки під час проектування, будівництва, технічного переоснащення, реконструкції та експлуатації об'єктів іноземних фірм і спільних підприємств регулюється чинним законодавством або умовами, передбаченими договорами сторін, якщо вони не суперечать чинному законодавству.

Контроль за виконанням правил пожежної безпеки на об'єктах Міноборони, МВС, Держспецзв'язку, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби та Державної кримінально-виконавчої служби здійснюється їх службами пожежної безпеки.

(абзац третій пункту 12 в редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 21.10.99 р. N 1943,
 від 04.06.2003 р. N 873
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 04.09.2003 р. N 1402,
 від 25.05.2006 р. N 726
,
 від 20.04.2007 р. N 648
,
 від 20.10.2011 р. N 1109
,
від 26.04.2017 р. N 294)

Державний пожежний нагляд за введенням та експлуатацією електроустановок здійснюється у порядку, встановленому МНС і Міненерго.

13. Держпожнагляд контролює стан пожежної безпеки на об'єктах державної та колективної власності в повному обсязі. На об'єктах приватної власності органи держпожнагляду контролюють лише умови безпеки людей на випадок виникнення пожежі, а також вирішення питань пожежної безпеки, що стосуються прав та інтересів інших юридичних осіб і громадян.

Органи державного пожежного нагляду не залежать від будь-яких господарських органів, об'єднань громадян, політичних формувань, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, діють відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку", цього Положення, інших нормативних актів з питань пожежної безпеки.

Органи держпожнагляду мають власну печатку та бланк.

(пункт 13 доповнено новим абзацом третім згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.04.2006 р. N 414,
 у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим)

Розпорядження (приписи) і постанови держпожнагляду є обов'язковими для виконання керівниками органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ і організацій, а також громадянами.

14. Постанови, винесені на підставі підпунктів 5 та 9 пункту 10 цього Положення, може бути оскаржено до вищого органу або посадовій особі держпожнагляду у п'ятиденний термін з дня їх вручення. Подача скарги не припиняє виконання постанови. Постанову може бути змінено чи скасовано органом (посадовою особою), який прийняв рішення, або вищим органом (посадовою особою) держпожнагляду. За шкоду, завдану юридичним і фізичним особам внаслідок правомірного застосування санкцій, передбачених зазначеними підпунктами, органи та посадові особи держпожнагляду відповідальності не несуть.

15. Повноваження, передбачені підпунктами 1 та 2 пункту 9, має лише головний державний інспектор України з нагляду у сфері пожежної безпеки або особа, яка виконує його обов'язки, а права, передбачені підпунктом 6 та частиною першою підпункту 9 пункту 10, надаються головному державному інспектору України з нагляду у сфері пожежної безпеки, його першому заступнику та заступникам, головним державним інспекторам з нагляду у сфері пожежної безпеки Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та їх заступникам, державним інспекторам з нагляду у сфері пожежної безпеки центрального і територіальних органів державного нагляду у сфері пожежної безпеки, а також головним державним інспекторам з нагляду у сфері пожежної безпеки міст, районів, районів у містах.

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 21.10.99 р. N 1943,
 від 16.11.2002 р. N 1759
,
від 03.02.2010 р. N 108)

16. Порядок організації роботи щодо здійснення державного пожежного нагляду встановлюється Державним департаментом пожежної безпеки.

Організація несення служби та гасіння пожеж

17. Внутрішній розпорядок, підпорядкованість і відносини в підрозділах Державної пожежної охорони будуються на основі Статуту служби Державної пожежної охорони, що затверджується МНС.

18. Основні положення організації та ведення бойових дій підрозділів гарнізонів Державної пожежної охорони, пов'язаних із ліквідацією пожежі і зниженням її наслідків, визначаються Бойовим статутом Державної пожежної охорони, що затверджується МНС.

19. Основним бойовим завданням особового складу Державної пожежної охорони під час пожежі є рятування людей у разі загрози їх життю і ліквідація пожежі у тому обсязі, якого вона набула до моменту прибуття підрозділів Державної пожежної охорони.

20. У підрозділах Державної пожежної охорони організується цілодобове несення служби, порядок якої встановлюється МНС. Підрозділи Державної пожежної охорони виїжджають для гасіння пожежі на всі об'єкти незалежно від форм власності, за винятком підземних споруд (крім діючих станцій метрополітену).

21. Організація гасіння пожежі на підземних спорудах і територіях державного лісового фонду здійснюється у порядку, що встановлюється Держгірпромнаглядом та Держкомлісгоспом за погодженням з МНС.

(пункт 21 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 р. N 108)

22. Під час гасіння пожежі працівник Державної пожежної охорони має право на безперешкодний доступ в усі житлові, виробничі та інші приміщення, а також вживати будь-яких заходів, спрямованих на рятування людей, запобігання поширенню вогню та на ліквідацію пожежі.

23. Усі підрозділи і служби Державної пожежної охорони, що залучаються до гасіння, підпорядковуються керівникові гасіння пожежі. Ніхто, крім уповноважених на те посадових осіб Державної пожежної охорони, не має права втручатися в його дії. Він приймає в межах своєї компетенції під час гасіння пожежі рішення, обов'язкові для виконання підприємствами, установами і організаціями, посадовими особами і громадянами.

24. Для участі у гасінні пожежі органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації на вимогу керівника гасіння пожежі зобов'язані надавати безплатно в його розпорядження вогнегасні речовини, техніку, пально-мастильні матеріали, людські ресурси, обладнання, засоби зв'язку тощо, а у разі коли пожежа триває понад три години, - продукти харчування, приміщення для відпочинку і реабілітації особового складу Державної пожежної охорони та осіб, залучених до гасіння пожежі.

25. Матеріальні збитки, пов'язані з пошкодженням майна під час гасіння пожежі, Державна пожежна охорона не відшкодовує.

26. Порядок організації гасіння пожежі та залучення до цього пожежних підрозділів незалежно від їх відомчого підпорядкування встановлюється МНС за погодженням із заінтересованими міністерствами і відомствами.

Порядок організації та умови проходження
служби в Державній пожежній охороні

27. Підрозділи Державної пожежної охорони створюються в населених пунктах, а також на підприємствах, в установах та на інших об'єктах незалежно від форм власності, які мають особливо важливе значення або підвищену пожежну небезпеку.

Перелік міст і селищ міського типу, де створюються підрозділи Державної пожежної охорони, затверджується МНС (як правило, один раз на рік до 1 липня) за поданням Уряду Автономної Республіки Крим, виконкомів обласних, Київської і Севастопольської міських Рад і за погодженням з Мінфіном і Мінекономіки.

Підрозділи Державної пожежної охорони для організації та здійснення охорони від пожеж або пожежно-технічного обслуговування підприємств, установ, організацій та інших об'єктів на підставі договорів утворюються в порядку, визначеному МНС.

(абзац третій пункту 27 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 р. N 1759
,
 у редакції постанови Кабінету Міністрів
 України від 08.09.2010 р. N 823)

Абзац четвертий пункту 27 виключено

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 16.11.2002 р. N 1759)

Дозволяється утримувати в штатах управлінь (відділів) пожежної безпеки посади за рахунок чисельності (до 4 відсотків), що виділяється для створення підрозділів Державної пожежної охорони в населених пунктах і на об'єктах, і у межах асигнувань на її утримання.

28. Особовий склад Державної пожежної охорони складається з осіб рядового і начальницького складу, які проходять службу за контрактом в системі МНС.

(пункт 28 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. N 873)

29. Особи рядового і начальницького складу Державної пожежної охорони є працівниками системи МНС, відповідно до чинного законодавства їм присвоюються спеціальні звання служби цивільного захисту.

(пункт 29 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. N 873,
від 03.02.2010 р. N 108)

30. Прийняття на службу до Державної пожежної охорони та її проходження здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про пожежну безпеку" та Положенням про проходження служби особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту.

(пункт 30 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 р. N 108)

31. Пункт 31 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 03.02.2010 р. N 108)

32. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми, каліцтва) або захворювання чи інвалідності осіб рядового і начальницького складу державної пожежної охорони здійснюється відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" за рахунок видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання державної пожежної охорони, а також за рахунок власних надходжень, одержаних згідно з договорами від підприємств, установ, організацій, що охороняються.

(пункт 32 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.02.2010 р. N 108)

Підготовка кадрів Державної пожежної охорони

33. Особи, прийняті на посади рядового і начальницького складу державної пожежної охорони, проходять початкову професійну підготовку в навчальних центрах (пунктах) територіальних органів управління та в пожежно-технічних навчальних закладах МНС.

(пункт 33 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.06.2003 р. N 873
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.04.2006 р. N 414)

34. Професійні кадри для Державної пожежної охорони готують пожежно-технічні навчальні заклади МНС.

Положення про зазначені навчальні заклади та навчальні програми затверджуються МНС за погодженням з Міносвіти.

35. До пожежно-технічних навчальних закладів МНС приймаються громадяни, які мають середню освіту, спроможні за своїми здібностями і станом здоров"я до навчання та проходження служби в Державній пожежній охороні.

36. З метою вдосконалення професійної майстерності особовий склад Державної пожежної охорони та військовозобов'язані запасу, приписані до спецформувань Державної пожежної охорони воєнного часу, проходять перепідготовку в навчальних закладах МНС. Порядок і терміни перепідготовки визначаються МНС.

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення

37. До матеріально-технічної бази Державної пожежної охорони належать:

пожежні депо, основні, спеціальні та допоміжні пожежні автомобілі і техніка;

виробничі об'єкти;

пожежно-технічні навчальні заклади, науково-дослідні установи з дослідними підприємствами;

об'єкти соціально-культурного і фізично-оздоровчого призначення, а також підсобні господарства;

склади та гаражі-стоянки для спецформувань Державної пожежної охорони;

інші об'єкти, призначені для забезпечення діяльності Державної пожежної охорони.

Земельні ділянки під будівництво зазначених об'єктів надаються у користування Державній пожежній охороні у встановленому порядку.

38. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Державної пожежної охорони, будівництво її об'єктів і споруд здійснюються за рахунок державного бюджету, а також коштів, що надходять від підприємств, установ та організацій, власників об'єктів на підставі договорів, відрахувань від страхових платежів, що сплачуються за майновим страхуванням, на фінансування запобіжних протипожежних заходів, інших джерел, не заборонених законодавством.

(абзац перший пункту 38 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 08.09.2010 р. N 823)

Забезпечення Державної пожежної охорони спеціальною технікою, обладнанням, спецодягом, засобами зв'язку, засобами індивідуального захисту здійснюється в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України для системи МНС.

(абзац другий пункту 38 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. N 873)

Абзац 3 пункту 38 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 29.05.96 р. N 576)

39. Відносини органів Державної пожежної охорони з юридичними особами та громадянами, відповідальність, права та обов'язки сторін визначаються договорами та чинним законодавством.

Необхідною умовою укладення договору є безкоштовне надання власником Державній пожежній охороні необхідних службових і допоміжних приміщень з обладнанням та інвентарем, забезпечення їх засобами зв'язку, водопостачанням, освітленням та опаленням, забезпечення дотримання норм пожежної безпеки і техніки безпеки, встановлених законодавством про пожежну безпеку і охорону праці.

40. Кількість пожежних депо Державної пожежної охорони та земельні ділянки під їх будівництво в населених пунктах та на об'єктах визначаються генеральними планами і проектами детального планування, що розробляються згідно з діючими будівельними нормами і правилами.

Забезпечення розміщення розрахункової кількості пожежних депо в складі генеральних планів і проектів детального планування покладається на органи архітектури та містобудування і проектні організації.

Забезпечення будівництва пожежних депо згідно з генеральними планами і проектами детального планування покладається на органи місцевого самоврядування, замовників, забудовників населених пунктів та інших об'єктів.

Земельні ділянки, передбачені під будівництво пожежних депо, складів і гаражів-стоянок для спецформувань Державної пожежної охорони не підлягають забудові іншими об'єктами та спорудами.

41. У разі забудови вільних територій і реконструкції забудованих будівництво пожежних депо здійснюється замовниками, забудовниками цих територій одночасно із забудовою територій основними і допоміжними будинками (спорудами) та комунікаціями.

42. Будівництво пожежних депо, складів і гаражів-стоянок для спецформувань Державної пожежної охорони в населених пунктах здійснюється за рахунок:

коштів місцевих бюджетів, що виділяються згідно із планом капітальних вкладень;

коштів пайової участі підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності в розвитку Державної пожежної охорони;

коштів, які відраховуються від платежів за державним та іншими видами страхування;

коштів державного бюджету, що виділяються для цих потреб.

43. Будівництво пожежних депо Державної пожежної охорони на виробничих територіях, промислових та інших об'єктах здійснюється відповідними підприємствами, організаціями, установами.

44. Об'єкти, що забезпечують діяльність Державної пожежної охорони в населених пунктах і збудовані за рахунок бюджетних коштів, перебувають на балансі Державної пожежної охорони, а об'єкти, збудовані за рахунок коштів підприємств, установ і організацій і призначені для забезпечення їх пожежної охорони, - на балансі цих об'єктів, якщо інше не передбачено умовами їх використання.

45. Державна пожежна охорона забезпечується пально-мастильними матеріалами у встановленому органами місцевого самоврядування порядку.

46. Житло особам рядового і начальницького складу Державної пожежної охорони надається органами місцевого самоврядування, відповідними міністерствами та відомствами у першочерговому порядку.

47. Посадовим особам Державної пожежної охорони можуть надаватись службові житлові приміщення. Перелік таких посадових осіб визначається Кабінетом Міністрів України.

48. Підрозділи Державної пожежної охорони, які відповідно до укладених договорів здійснюють пожежно-технічне обслуговування підприємств, установ, організацій та інших об'єктів, фінансуються згідно із затвердженими кошторисами в установленому бюджетним законодавством порядку.

(абзац перший пункту 48 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 08.09.2010 р. N 823)

Фінансування загонів і частин Державної пожежної охорони, що охороняють об'єкти підприємств військово-промислового комплексу за переліками, що затверджуються Мінпромполітики або НКАУ, здійснюється: 

(абзац другий пункту 48 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.99 р. N 1531)
(дію абзацу другого пункту 48 тимчасово припинено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 р. N 914)

за рахунок коштів підприємств, об'єкти яких охороняються, - витрати на будівництво і експлуатацію будівель пожежних депо, облаштування і розміщення особового складу Державної пожежної охорони, придбання і утримання пожежної техніки, пожежно-технічного обладнання, експлуатаційних матеріалів, засобів зв'язку, інших видів матеріально-технічного забезпечення та на речове забезпечення відповідно до укладених договорів;

(дію абзацу третього пункту 48 тимчасово припинено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 р. N 914)

за рахунок Державного бюджету України - виплата посадових окладів, окладів за спеціальні звання, надбавок за вислугу років, матеріальної допомоги та інших додаткових видів грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу Державної пожежної охорони. 

(пункт 48 доповнено абзацами згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 19.04.99 р. N 629)
(дію абзацу четвертого пункту 48 тимчасово припинено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 р. N 914)

49. До осіб рядового і начальницького складу Державної пожежної охорони застосовуються умови грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

(абзац перший пункту 49 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 р. N 108)

Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" органи місцевого самоврядування можуть здійснювати для працівників Державної пожежної охорони додаткові виплати понад встановлені Кабінетом Міністрів України розміри.

Соціальний захист працівників
Державної пожежної охорони

50. Соціальний захист особового складу Державної пожежної охорони, в тому числі курсантів і слухачів пожежно-технічних навчальних закладів, здійснюється згідно із Законом України "Про пожежну безпеку".

Соціальний захист робітників і службовців, які уклали трудовий договір з Державною пожежною охороною, здійснюється відповідно до законодавства про працю.

51. Особовий склад підрозділів Державної пожежної охорони, що несе службу на виробництвах, у цехах (дільницях) із шкідливими умовами праці, користується відповідними пільгами на рівні з робітниками й службовцями цих виробництв, цехів (дільниць). Затрати на ці цілі провадяться за рахунок коштів об'єктів, що охороняються.

52. Пенсійне забезпечення особового складу Державної пожежної охорони проводиться відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

(пункт 52 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 р. N 108)

53. Підрозділи Державної пожежної охорони, апарат управління, допоміжні служби, пожежно-технічні навчальні заклади і науково-дослідні установи МНС є юридичними особами, мають самостійні баланси та рахунки в установах банках, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

 

 

 

ПРАВИЛА
обліку пожеж та їх наслідків

Правила втратили чинність

(Правила із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 р. N 1759,
від 04.06.2003 р. N 873,
втратили чинність згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 р. N 2030)

 

ПЕРЕЛІК
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, компаній та корпорацій, на об'єктах яких утворюються підрозділи відомчої пожежної (пожежно-сторожової) охорони

МВС

Держспецзв'язку 

(додаток 1 доповнено позицією згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 р. N 648)

Міноборони

Мін'юст (об'єкти Державної кримінально-виконавчої служби);

(додаток 1 доповнено позицією згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. N 294)

Мінтранс (об'єкти залізничного, авіаційного, морського, річкового транспорту)

Адміністрація Держприкордонслужби

(позиція із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.09.2003 р. N 1402)

Держлісгосп

Держкомрезерв

СБУ

Служба зовнішньої розвідки

(додаток 1 доповнено позицією згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 726)

Позицію виключено

(позиція із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1109
,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. N 294)

ДАК "Хліб України"

Укрметротунельбуд.

(додаток 1 в редакції постанов Кабінету
Міністрів України від 21.10.99 р. N 1943
,
від 04.06.2003 р. N 873)

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 липня 1994 р. N 508

 

 

 

ПЕРЕЛІК
видів продукції протипожежного призначення, що підлягає сертифікації

Вогнегасники

Елементи установок пожежогасіння

Вогнегасні речовини

Вогнезахисні речовини

Вогнеперешкоджуючі пристрої

Протипожежне устаткування

Спорядження пожежних

Елементи установок пожежної сигналізації

Пожежні машини

Пожежонебезпечні прилади. 

 

 

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 липня 1994 р. N 508

 

 

 

ПЛАН
формування Державної пожежної охорони на базі воєнізованої і професійної пожежної охорони

 ************************************************************** 
     * Чисельність працівників, що підлягає *
  Рік  * передачі, для організації підрозділів * Формування
     *   Державної пожежної охорони    *
 **************************************************************
 
  1994        24209            на базі
                          воєнізованої
                          пожежної
                          охорони
 
  1995        3200            на базі
                          професійної
                          пожежної
                          охорони
 
  1996        3700             --"--
 
  1997        4200             --"--
 
  1998        4700             --"--
 
  1999        4700             --"--
 
   000        4830             --"--
 
 *************************************************************
  Усього       49539
 

 

 

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 липня 1994 р. N 508

 

 

 

ОБСЯГ
виділення додаткової штатної чисельності особового складу МВС для доукомплектування Державної пожежної охорони

 ***************************************************************
   Рік  *   Для підрозділів,    *  Для апарату ГУ ДПО,
      *    тис. чоловік     *    чоловік
 ***************************************************************
 
  1995        1,5            8
 
  1996        2             4
 
  1997        2,5            2
 
  1998        3             2
 
  1999        3,1            2
 
 ***************************************************************
  Усього       12,1            18

 

 

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Опрос