Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об изменениях, дополнениях и признании утратившими силу некоторых решений Правительства по вопросам социальной защиты ветеранов войны и труда и других граждан преклонного возраста

КМ Украины
Постановление КМ от 08.07.1994 № 467

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 ПОСТАНОВА 

від 8 липня 1994 р. N 467 

Київ

Про зміни, доповнення та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду з питань соціального захисту ветеранів війни і праці та інших громадян похилого віку

У зв'язку з прийняттям Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425) і "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 4, ст. 18) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити зміни та доповнення, що вносяться до рішень Уряду, з питань соціального захисту ветеранів війни і праці та інших громадян похилого віку (додаються). 

2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Уряду згідно з переліком, який додається.

 

 

Прем'єр-міністр України

В. МАСОЛ

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
І. ДОЦЕНКО

Інд. 28 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 липня 1994 р. N 467

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до рішень Уряду

1. У Правилах обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. N 470 (ЗП УРСР, 1984 р, N 12, ст. 80; 1986 р., N 7, ст. 34; ЗП України, 1992 р., N 4, ст. 81): 

1) абзац перший пункту 14 викласти у такій редакції:

"14. Тими, що потребують поліпшення житлових умов визнаються також громадяни, які проживають у комунальних чи невпорядкованих стосовно умов даного населеного пункту квартирах: особи, які належать до інвалідів війни; особи, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (стаття 10); Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці, особи, нагороджені орденами Слави, Трудової Слави, "За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР" усіх трьох ступенів; учасники бойових дій та учасники війни; працівники, які тривалий час сумлінно пропрацювали на одному підприємстві, в установі, організації";

2) у пункті 44:

підпункт 1 виключити;

підпункт 4 викласти у такій редакції:

"4) учасникам бойових дій та учасникам війни. Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи виконання обов'язків військової служби, забезпечуються жилою площею протягом двох років з дня взяття на квартирний облік";

3) пункт 46 після підпункту 5 доповнити підпунктами 5-1 та 5-2 такого змісту:

"5-1) особам, які належать до інвалідів війни. Особи, зазначені у цьому підпункті, забезпечуються жилою площею протягом двох років з дня взяття на квартирний облік, а інваліди 1 групи з числа учасників бойових дій на території інших країн - протягом року;

5-2) особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (стаття 10)". 

2. У пункті 9 Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 30 квітня 1985 р. N 186 /ЗП УРСР, 1985 р., N 5, ст. 41, N 11, ст. 88; 1986 р., N 7, ст. 34/:

абзац третій доповнити новими підпунктами 4 та 5 такого змісту:

"4/ з числа осіб, які належать до інвалідів війни;

5/ з числа осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (стаття 10)"; 

3. Підпункт 8 пункту 8 Правил обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укпрофради від 5 червня 1985 р. N 228 (ЗП УРСР, 1985 р., N 6, ст. 46; 1991 р., N 3, ст. 15) викласти у такій редакції: 

"8/ які проживають у комунальних чи в невпорядкованих стосовно умов даного населеного пункту квартирах: особи, які належать до інвалідів війни; особи, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (стаття 10); Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці, особи, нагороджені орденами Слави, Трудової Слави, "За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР" усіх трьох ступенів; учасники бойових дій та учасники війни; працівники, які сумлінно пропрацювали на одному підприємстві, в установі, організації, протягом строку, встановленого відповідно до абзаців другого і третього пункту 14 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР".

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 липня 1994 р. N 467

ПЕРЕЛІК
рішень Уряду, що втратили чинність

1. Постанова ВУЦВК і РНК УСРР від 14 грудня 1927 р. "Про пільги героям праці" (ЗУ УСРР, 1927 р., N 66, ст. 252). 

2. Пункт 31 постанови ВУЦВК і Раднаркому УСРР від 5 квітня 1931 р. "Про зміну законодавства УСРР у зв'язку з податковою реформою" (ЗЗ УСРР, 1931 р., N 12, ст. 111). 

3. Постанова Раднаркому УРСР і ЦК КП/б/У від 23 лютого 1944 р. N 117 "Про трудове влаштування, виробниче навчання та матеріально-побутове обслуговування інвалідів Вітчизняної війни" (ЗП УРСР, 1944 р., ст. 2). 

4. Постанова Раднаркому УРСР і ЦК КП/б/У від 6 вересня 1944 р. N 1173 "Про хід виконання постанови РНК УРСР і ЦК КП(б)У від 23 лютого 1944 року "Про трудове влаштування, виробниче навчання та матеріально-побутове забезпечення інвалідів Вітчизняної війни".

5. Постанова Раднаркому УРСР від 11 жовтня 1945 р. N 1641 "Про заходи по наданню допомоги демобілізованим, сім"ям загиблих воїнів, інвалідам Вітчизняної війни і сім"ям військовослужбовців".

6. Постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У від 25 жовтня 1947 р. N 1982 "Про поліпшення матеріально-побутового обслуговування старих більшовиків".

7. Постанова Ради Міністрів УРСР від 13 липня 1959 р. N 1032 "Про порядок визначення медичних показань на одержання інвалідами мотоколясок та автомашин "Москвич" з ручним керуванням".

8. Постанова Ради Міністрів УРСР від 30 вересня 1969 р. N 551 "Про заходи по розширенню використання на підприємствах по виробництву товарів народного споживання і в сфері обслуговування населення праці пенсіонерів, інвалідів та осіб, зайнятих у домашньому господарстві" (ЗП УРСР, 1969 р., N 10, ст. 127). 

9. Постанова Ради Міністрів УРСР від 10 жовтня 1969 р. N 568 "Про серйозні недоліки в торгівлі паливом для населення і видачі палива трудящим за колективними договорами".

10. Постанова Ради Міністрів УРСР від 3 грудня 1973 р. N 564 "Про заходи по дальшому поліпшенню використання праці пенсіонерів по старості та інвалідів у народному господарстві і зв'язаних з цим додаткових пільгах" (ЗП УРСР, 1973 р., N 12, ст. 97), крім абзаців другого і третього підпункту 3 пункту 10.

11. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 8 жовтня 1974 р. N 488 "Про заходи по дальшому поліпшенню обслуговування інвалідів Великої Вітчизняної війни та інвалідів праці".

12. Підпункт 3 пункту 10 постанови Ради Міністрів УРСР від 7 березня 1975 р. N 119 "Про заходи по дальшому поліпшенню навчання, трудового влаштування і обслуговування осіб з дефектами розумового і фізичного розвитку" із збереженням його дії в частині поширення пільг, передбачених абзацами другим і третім підпункту 3 пункту 10 постанови Ради Міністрів УРСР від 3 грудня 1973 р. N 564.

13. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 27 травня 1975 р. N 277 "Про заходи по виконанню постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про додаткові пільги для інвалідів Вітчизняної війни і сімей загиблих військовослужбовців" (ЗП УРСР, 1975 р., N 6, ст. 30). 

14. Постанова Ради Міністрів УРСР від 18 січня 1977 р. N 28 "Про додаткові заходи по поліпшенню організації професійного навчання і трудового влаштування інвалідів і пенсіонерів по старості" (ЗП УРСР, 1977 р., N 1, ст. 10). 

15. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 9 січня 1979 р. N 7 "Про додаткові заходи по дальшому поліпшенню матеріально-побутових умов учасників Великої Вітчизняної війни" (ЗП УРСР, 1979 р. , N 1, ст. 1), крім абзаців третього і четвертого пункту 6 та пункту 9

16. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 21 березня 1980 р. N 200 "Про додаткові заходи по поліпшенню матеріально-побутових умов учасників Великої Вітчизняної війни" (ЗП УРСР, 1980 р., N 4, ст. 30). 

17. Постанова Ради Міністрів УРСР від 23 вересня 1980 р. N 534 "Про надання учасникам Великої Вітчизняної війни права безплатного відвідування культурно-освітніх закладів" (ЗП УРСР, 1980 р., N 9, ст. 77). 

18. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 14 квітня 1981 р. N 187 "Про організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 22 січня 1981 р. N 236 "Про заходи по дальшому поліпшенню соціального забезпечення населення" (ЗП УРСР, 1981 р., N 4, ст. 24). 

19. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 10 листопада 1981 р. N 551 "Про часткову зміну пункту 2 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 9 січня 1979 р. N 7 "Про додаткові заходи по дальшому поліпшенню матеріально-побутових умов учасників Великої Вітчизняної війни" (ЗП УРСР, 1981 р., N 11, ст. 83). 

20. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 13 вересня 1983 р. N 378 "Про подальше поліпшення умов життя учасників Великої Жовтневої соціалістичної революції і громадянської війни".

21. Абзац другий пункту 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 22 вересня 1983 р. N 397 "Про курортний збір з громадян, які прибувають на відпочинок у курортні місцевості Української РСР без путівок чи курсовок" (ЗП УРСР, 1983 р., N 9, ст. 56). 

22. Постанова ЦК Компартії України, Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 14 червня 1985 р. N 234 "Про організацію виконання постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 14 травня 1985 р. N 436 "Про першочергові заходи щодо поліпшення матеріального добробуту малозабезпечених пенсіонерів і сімей, посилення піклування про одиноких престарілих громадян" (ЗП УРСР, 1985 р., N 7, ст. 48), крім підпункту 2 пункту 22.

23. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 13 серпня 1985 р. N 315 "Про зміну і визнання такими, що втратили чинність, постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів Української РСР у зв'язку з прийняттям Житлового кодексу Української РСР".

24. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 2 грудня 1985 р. N 676.

25. Абзац другий підпункту 3 пункту 14 постанови ЦК Компартії України, Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 22 квітня 1986 р. N 147 "Про організацію виконання постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 27 березня 1986 р. N 400 "Про заходи по дальшому поліпшенню умов життя інвалідів з дитинства" (ЗП УРСР, 1986 р., N 7, ст. 32). 

26. Постанова ЦК Компартії України, Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 19 лютого 1987 р. N 47 "Про організацію виконання постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 22 січня 1987 р. N 95 "Про заходи по дальшому поліпшенню обслуговування престарілих і інвалідів" (ЗП УРСР, 1987 р., N 5, ст. 27), крім пункту 2.

27. Абзац другий підпункту 8 пункту 8 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 1 березня 1988 р. N 59 "Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 11 лютого 1988 р. N 197 "Про заходи щодо прискорення розвитку індивідуального житлового будівництва" (ЗП УРСР, 1988 р., N 4, ст. 15) в частині інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, сімей загиблих військовослужбовців і прирівняних до них осіб.

28. Постанова Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 21 червня 1988 р. N 166 "Про додаткові заходи щодо поліпшення умов життя ветеранів війни і праці" (ЗП УРСР, 1988 р., N 7, ст. 32). 

29. Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 травня 1989 р. N 130 "Про хід виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 9 серпня 1988 р. N 989 "Про додаткові заходи щодо поліпшення матеріально-побутових умов осіб, які виконували інтернаціональний обов'язок у Республіці Афганістан, та їх сімей".

30. Постанова Ради Міністрів УРСР від 26 вересня 1989 р. N 239 "Про порядок безплатного проїзду учасників Великої Вітчизняної війни і осіб, прирівняних до них по пільгах" (ЗП УРСР, 1989 р., N 9, ст. 51). 

31. Постанова Ради Міністрів УРСР від 29 грудня 1989 р. N 331 "Про порядок безплатного проїзду громадян з числа колишніх військовослужбовців-інтернаціоналістів, які брали участь у бойових діях у Республіці Афганістан і на території інших країн" (ЗП УРСР, 1990 р., N 2, ст. 10). 

32. Постанова Ради Міністрів УРСР від 3 травня 1990 р. N 101 "Про заходи у зв'язку із святкуванням 45-ї річниці Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні" (ЗП УРСР, 1990 р., N 6, ст. 31).

_____________ 

Опрос