Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О некоторых вопросах применения статей 4, 15 и 27 Закона Украины "О государственной службе"

КМ Украины
Постановление КМ от 17.06.1994 № 423
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 ПОСТАНОВА 

від 17 червня 1994 р. N 423

Київ

Про деякі питання застосування статей 4, 15 і 27 Закону України "Про державну службу"

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 30 серпня 1995 року N 694
,
 від 9 квітня 2008 року N 314
,
 від 10 червня 2009 року N 572
,
від 18 листопада 2009 року N 1227
,
 від 20 квітня 2011 року N 426
,
від 16 жовтня 2014 року N 545
,
від 26 серпня 2015 року N 637

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 22 липня 2016 року N 465)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити, що:

прийняття на державну службу на посади третьої-сьомої категорій, передбачених статтею 25 Закону України "Про державну службу", та на інші прирівняні до них посади проводиться за конкурсним відбором у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 169 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 8, ст. 351), крім випадків, коли інше передбачено законами України; 

(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.04.2008 р. N 314)

просування по службі державного службовця, який зарахований до кадрового резерву чи пройшов стажування, а також прийняття на роботу державного службовця, який припинив державну службу у зв'язку з відставкою, може здійснюватися за рішенням керівника відповідного державного органу без конкурсного відбору.

Без конкурсного відбору або стажування можуть також прийматися:

а) державні службовці на посади:

керівників, які згідно із законодавством обираються або затверджуються колегіальним органом;

керівників, які призначаються міністрами, керівниками інших центральних органів державної виконавчої влади за погодженням з керівниками місцевих органів державної виконавчої влади;

спеціалістів при переміщенні їх в межах одного державного органу на рівнозначну або нижчу посаду з дотриманням вимог законодавства про працю;

б) державні службовці, які перебували на відповідних посадах у державних органах та виконавчих органах Рад, у тому числі в тих, що ліквідуються, до новостворених органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування;

в) на державну службу:

випускники вищих навчальних закладів, що здобули вищу освіту за спеціальностями галузі знань "Державне управління", особи, які закінчили аспірантуру та докторантуру за денною формою навчання, а також випускники Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ - у державні органи, які направляли їх на навчання за державним замовленням;

дружини (чоловіки) працівників дипломатичної служби, які звільнилися з роботи у зв'язку з виїздом їх чоловіків (дружин) у довготермінове відрядження за кордон та перебували за кордоном за місцем проходження їх дипломатичної служби, після закінчення строку довготермінового відрядження - у державні органи, в яких вони працювали до виїзду за кордон;

військовослужбовці, звільнені у запас (демобілізовані), які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період;

(підпункт "в" пункту 1 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 р. N 637)

військовослужбовці, учасники антитерористичної операції, які під час участі в операції отримали поранення та були звільнені з військової служби в запас або відставку за станом здоров'я;

(підпункт "в" пункту 1 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 р. N 637,
у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом шостим)

в особливий період.

(підпункт "в" пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.06.2009 р. N 572
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. N 426
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.10.2014 р. N 545)

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.08.95 р. N 694) 

г) підпункт "г" пункту 1 виключено 

(пункт 1 доповнено підпунктом "г" згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.11.2009 р. N 1227
,
підпункт "г" пункту 1 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 р. N 545)

2. Головному управлінню державної служби при Кабінеті Міністрів України разом з Міністерством праці і Міністерством юстиції до 1 вересня ц.р. розробити і внести Кабінетові Міністрів України проект рішення про кадровий резерв державної служби, передбачивши в ньому порядок формування і організації роботи з кадровим резервом.

 

 

Прем'єр-міністр України

В. МАСОЛ

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
І. ДОЦЕНКО

Інд. 26 
 

Опрос