Идет загрузка документа (69 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке поставок и таможенного оформления продукции по производственной кооперации предприятий и отраслей государств-участников СНГ

КМ Украины
Постановление КМ от 18.05.1994 № 323
редакция действует с 12.11.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 травня 1994 р. N 323

Київ

Про затвердження Положення про порядок поставок і митного оформлення продукції за виробничою кооперацією підприємств і галузей держав-учасниць СНД

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України 
від 28 жовтня 1994 року N 740
,
 від 8 грудня 1995 року N 989
,
 від 11 червня 1996 року N 634
,
 від 3 листопада 1997 року N 1214
,
 від 8 жовтня 1998 року N 1625
,
 від 8 лютого 1999 року N 164
,
 від 6 грудня 1999 року N 2204
,
 від 26 жовтня 2001 року N 1427
,
 від 13 грудня 2001 року N 1648
,
 від 18 травня 2005 року N 365
,
 від 5 вересня 2012 року N 820
,
 від 28 листопада 2012 року N 1081
,
від 21 серпня 2013 року N 623
,
 від 23 жовтня 2013 року N 780

З метою реалізації Угоди про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 23 грудня 1993 р.Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про виробничу кооперацію від 24 квітня 1998 р. та міжурядових угод про виробничу кооперацію, укладених Україною з іншими державами - учасницями СНД, які набрали чинності,  Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 р. N 1427)

1. Затвердити Положення про порядок поставок і митного оформлення продукції за виробничою кооперацією підприємств і галузей держав-учасниць СНД (додається). 

2. Міністерствам, відомствам, Урядові Криму, обласним, Київській та Севастопольській Міським державним адміністраціям довести зазначене положення до підприємств, організацій, установ, які належать до сфери їх управління, та організувати підготовку до укладення міжурядових, галузевих і міжвідомчих угод про виробничу кооперацію з відповідними міністерствами і відомствами держав-учасниць СНД.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 р. N 1427)

Координацію роботи, пов'язаної з укладенням цих угод, покласти: з Російською Федерацією - на Міністерство промислової політики, з іншими державами - учасницями СНД - на відповідні галузеві міністерства та інші центральні органи виконавчої влади.

(абзац другий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 р. N 1427
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 р. N 820,
 від 23.10.2013 р. N 780)

3. Державній митній службі щокварталу подавати Міністерству промислової політики зведену інформацію щодо проведеного митного оформлення поставок товарів за міжурядовими та міжвідомчими угодами з виробничої кооперації з державами - учасницями СНД.

(постанову доповнено пунктом 3 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 р. N 1427
,
пункт 3 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 18.05.2005 р. N 365,
 від 05.09.2012 р. N 820
,
 від 23.10.2013 р. N 780)

 

 

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України

 
Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
І. ДОЦЕНКО

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 травня 1994 р. N 323

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок поставок і митного оформлення продукції за виробничою кооперацією підприємств і галузей держав - учасниць СНД

(У тексті Положення слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінпромполітики" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року N 780)

1. Це положення розроблено відповідно до Угоди про загальні умови і механізми підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав від 23 грудня 1993 р. (далі - Угода) та протоколу про механізм реалізації цієї Угоди від 15 квітня 1994 рокуУгоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про виробничу кооперацію від 24 квітня 1998 р.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 р. N 1427)

2. Положення визначає порядок поставок продукції (надання послуг) за виробничою кооперацією на основі міжурядових угод про виробничу кооперацію, укладених Україною з іншими державами - учасницями СНД, які набрали чинності, та угод про виробничу кооперацію між міністерствами і відомствами держав - учасниць СНД, а також умови митного оформлення та пропуску цієї продукції через державний кордон.

(абзац перший пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 р. N 1427)

Положення не поширюється на експорт (імпорт) спеціальних комплектуючих виробів, призначених для виробництва озброєння та військової техніки, інших специфічних товарів, які підлягають нетарифним засобам регулювання з метою дотримання встановлених міжнародних гарантій, на імпорт підакцизних товарів, крім товарів за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 12 00 - 2204 29 99 00, 2204 30 96 00, 2204 30 98 00, 2106 90 20 00, 2208 20 40 00, 2208 20 62 00, 2208 20 64 00, 2208 20 86 00, 2208 20 87 00, 2208 20 89 00, які використовуються як сировина для виробництва винно-коньячної продукції і не призначені для реалізації споживачам, та товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 2710 11 11 00, 2710 19 31 10, 2710 19 31 20, 2710 19 31 30, 2711 13 10 00, 2711 19 00 00, які використовуються як сировина для виробництва етилену та не призначені для реалізації споживачам, а також на експорт товарів, зазначених у додатку N 1, та на імпорт товарів, зазначених у додатку N 2 до цього Положення.

(абзац другий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України  від 03.11.97 р. N 1214)

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 06.12.99 р. N 2204,
 від 13.12.2001 р. N 1648
,
 від 21.08.2013 р. N 623)

3. Поставка продукції за виробничою кооперацією - це поставка сировини, матеріалів, вузлів, деталей, запасних частин, заготовок, напівфабрикатів, комплектуючих та інших виробів галузевого і міжгалузевого призначення, що технологічно взаємопов'язані і необхідні для спільного виготовлення кінцевої продукції.

Надання послуг за виробничою кооперацією - це виконання проектних і ремонтних робіт, технічне обслуговування та здійснення технологічних операцій.

Поставка в рамках митного режиму переробки товарів - це поставка продукції згідно з умовами, встановленими митним законодавством Договірних Сторін. 

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 р. N 1081)

4. Галузеві та міжгалузеві угоди про виробничу кооперацію укладаються відповідними центральними органами виконавчої влади з уповноваженими органами держав - учасниць СНД за погодженням з Мінпромполітики.

Протоколи, передбачені Угодою між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про виробничу кооперацію від 24 квітня 1998 р., готуються щороку Мінпромполітики разом з МЗС, Мін'юстом, Мінфіном та іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до компетенції.

Проекти додатків до щорічного Протоколу готуються Мінпромполітики з урахуванням пропозицій Торгово-промислової палати, сформованих на основі заявок суб'єктів господарювання різних форм власності, попередньо узгоджених з відповідними центральними органами виконавчої влади. Мінпромполітики погоджує узагальнені проекти додатків з Мінфіном, уповноваженим органом Російської Федерації та готує їх до підписання відповідно до щорічного Протоколу.

(пункт 4  із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 28.10.94 р. N 740,
 від 08.12.95 р. N 989,
 від 11.06.96 р. N 634,
 у редакції постанови Кабінету Міністрів України
 від 26.10.2001 р. N 1427
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.05.2005 р. N 365
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.09.2012 р. N 820)

5. У галузевих, міжвідомчих угодах про виробничу кооперацію, додатках до щорічного Протоколу визначаються переліки підприємств та організацій, які беруть участь у кооперації і зберігають спеціалізацію виробництва продукції (надання послуг), номенклатура та обсяги кооперованих поставок продукції (надання послуг). 

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 р. N 1427)

У разі технологічної необхідності до переліків кооперованих поставок продукції може включатися продукція інших галузей. При цьому відповідальність за обгрунтованість її включення до переліків несе міністерство або відомство, що підписало угоду.

(пункт 5 доповнено абзацом другим згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.95 р. N 989) 

Зазначені угоди після їх підписання підлягають реєстрації у відповідних міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади. Копії зареєстрованих примірників угод надсилаються до Держмитслужби.

(абзац третій пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 р. N 1427)

6. Обсяг продукції, що поставляється за виробничою кооперацією у рамках галузевих і міжвідомчих угод і підлягає квотуванню, визначається відповідними міністерствами і відомствами у межах експортних квот, встановлених Кабінетом Міністрів України.

7. Реалізація галузевих і міжвідомчих угод, щорічних протоколів, які підписуються з Урядом Російської Федерації, здійснюється шляхом укладення на їхній основі договорів (контрактів) між підприємствами держав - учасниць Угоди, які є підставою для митного оформлення та пропуску продукції через митний кордон України з урахуванням умов, визначених пунктом 9 цього Положення. 

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 р. N 1427)

Підприємства - учасники кооперованих поставок подають до митниці за місцем державної реєстрації договори (контракти), укладені з відповідними партнерами держав - учасниць СНД у рамках міжвідомчих угод, Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації від 24 квітня 1998 р. та міжурядових угод з державами - учасницями СНД, які набрали чинності. Договори, укладені в рамках Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації від 24 квітня 1998 р., завіряються Мінпромполітики. Договори, укладені в рамках міжурядових та міжвідомчих угод з іншими державами - учасницями СНД, які набрали чинності, завіряються галузевими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать підприємства - учасники кооперованих поставок. Зразки відбитків печаток відповідальних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади і зразки підписів посадових осіб, які завіряють договори (контракти) суб'єктів - учасників міжурядових та міжвідомчих угод, надсилаються до Держмитслужби.

(абзац другий пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 р. N 1427
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 р. N 820)

8. Пункт 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 28.11.2012 р. N 1081)

9. Продукція (послуги), що поставляються за виробничою кооперацією згідно з переліками до міжурядових, міжвідомчих і галузевих угод, які набрали чинності, додатків до щорічних протоколів, які підписуються з Урядом Російської Федерації, укладених відповідно до цього Положення, а також продукція, яка підпадає під митний режим переробки, звільняється від обкладення ввізним, експортним митом, акцизним збором та іншими податками, якщо інше не передбачено укладеними угодами.

(абзац перший пункту 9 у редакції постанов 
Кабінету Міністрів України від 08.12.95 р. N 989,
 від 26.10.2001 р. N 1427)

Абзац другий пункту 9 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 28.11.2012 р. N 1081)

10. Продукція, що поставляється за виробничою кооперацією, не підлягає реекспорту до третіх країн, у тому числі іноземним фізичним і юридичним особам або міжнародним організаціям, без письмової згоди на те уповноваженого органу держави - постачальника. 

11. Пункт 11 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 28.11.2012 р. N 1081)

 

 

 

ПЕРЕЛІК
окремих видів товарів, на експорт яких не поширюється дія Положення

1. Відходи та брухт чорних металів - товарні позиції 7204 10 00 00, 7204 21, 7204 29 00 00, 7204 30 00 00, 7204 41, 7204 49 згідно з УКТ ЗЕД.

2. Відходи та брухт кольорових металів, інших недорогоцінних металів та виробів з них - товарні позиції 7404 00, 7503 00, 7602 00, 7802 00 00 00, 7902 00 00 00, 8101 91 90 00, 8102 91 90 00, 8103 10 90 00, 8104 20 00 00, 8105 10 90 00, 8106 00 10 00 (тільки відходи та брухт вісмуту), 8107 10 10 00, 8107 10 90 00 (тільки відходи та брухт кадмію), 8108 10 90 00 (тільки відходи та брухт титану), 8109 10 90 00, 8110 00 19 00, 8111 00 19 00, 8112 11 (тільки відходи та брухт берилію), 8112 20 39 00, 8112 30 20 00, 8112 30 40 00 (тільки відходи та брухт германію), 8112 40 19 00, 8112 91 39 00, 8113 00 20 00, 8113 00 40 00 (тільки відходи та брухт металокераміки та виробів з неї) згідно з УКТ ЗЕД.

(Положення доповнено додатком N 1 згідно з
постановою Кабінету  Міністрів України від 03.11.97 р. N 1214) 
 додаток 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.12.2001 р. N 1648)

 

 

 

ПЕРЕЛІК
окремих видів товарів, на імпорт яких не поширюється дія Положення

1. Товари сільського господарства та харчової промисловості 1 - 24 груп за кодами згідно з УКТ ЗЕД, крім товарів за кодами 2204 29 12 00 - 2204 29 99 00, 2204 30 96 00, 2204 30 98 00, 2106 90 20 00, 2208 20 40 00, 2208 20 62 00, 2208 20 64 00, 2208 20 86 00, 2208 20 87 00, 2208 20 89 00, які використовуються як сировина для виробництва винно-коньячної продукції і не призначені для реалізації споживачам.

2. Товари легкої промисловості:

Код товару згідно з
УКТ ЗЕД 

Опис товару згідно з УКТ ЗЕД 

4304 00 00 00 

Хутро штучне і вироби з нього 

5701 

Вузликові килими та інші текстильні покриття для підлоги, оброблені чи необроблені 

5702 

Ткані килими та інші текстильні покриття для підлоги, неголкопрошивні і нефлоковані, оброблені чи необроблені, включаючи "килим", "сумах", "кермани" й аналогічні килими ручної роботи 

5703 

Тафтингові килими та інші текстильні покриття для підлоги, оброблені чи необроблені 

6001 

Полотно ворсове (в тому числі з довгим ворсом) і махрове полотно, трикотажне машинного та ручного в'язання 

  

Інше трикотажне полотно машинного та ручного в'язання: 

  

інше полотно основов'язане (включаючи полотно, виготовлене на галуннов'язальних верстатах): 

6002 41 00 00 

з вовни або тонкого волосу тварин 

  

з бавовняної пряжі: 

6002 42 10 00 

сурове або відбілене 

6002 42 30 00 

фарбоване 

6002 42 90 00 

надруковане 

  

Костюми, комплекти, жакети, плаття, спідниці, спідниці-брюки, брюки, комбінезони з нагрудниками і лямками, бриджі та шорти (крім купальників) трикотажні для жінок і дівчаток: 

  

костюми: 

6104 11 00 00 

з вовни або тонкого волосу тварин 

6104 12 00 00 

з бавовни 

  

комплекти: 

6104 21 00 00 

з вовни або тонкого волосу тварин 

6104 22 00 00 

з бавовни 

  

жакети та блейзери: 

6104 31 00 00 

з вовни або тонкого волосу тварин 

6104 32 00 00 

з бавовни 

  

плаття: 

6104 41 00 00 

з вовни або тонкого волосу тварин 

6104 42 00 00 

з бавовни 

  

спідниці та спідниці-брюки: 

6104 51 00 00 

з вовни або тонкого волосу тварин 

6104 52 00 00 

з бавовни 

  

брюки, комбінезони з нагрудниками і лямками, бриджі та шорти: 

  

з вовни або тонкого волосу тварин: 

6104 61 10 00 

брюки та бриджі 

  

з бавовни: 

6104 62 10 00 

брюки та бриджі 

  

Сорочки трикотажні для чоловіків і хлопчиків: 

6105 10 00 00 

з бавовни 

  

Блузки, сорочки та батники трикотажні для жінок і дівчаток: 

6106 10 00 00 

з бавовни 

  

Білизна нижня для чоловіків і хлопчиків, трикотажна, включаючи піжами, купальні та домашні халати і подібні вироби: 

  

труси та кальсони 

6107 11 00 00 

з бавовни 

  

нічні сорочки та піжами: 

6107 22 00 00 

з хімічних ниток 

  

інші: 

6107 91 10 00 6107 91 90 00 

з бавовни 

  

Білизна нижня для жінок і дівчаток трикотажна, включаючи піжами, пеньюари, купальні та домашні халати і подібні вироби: 

  

комбінації та нижні спідниці: 

  

з інших текстильних матеріалів 

6108 19 10 00 

з бавовни 

  

труси та панталони: 

6108 21 00 00 

з бавовни 

  

нічні сорочки та піжами: 

  

з бавовни: 

6108 31 10 00 

нічні сорочки 

6108 31 90 00 

піжами 

  

інші: 

6108 91 10 00
6108 91 90 00 

з бавовни 

  

Майки, фуфайки та аналогічні вироби трикотажні: 

6109 10 00 00 

з бавовни 

  

з інших текстильних матеріалів: 

6109 90 10 00 

з вовни або тонкого волосу тварин 

  

Светри, пуловери, джемпери, жилети та аналогічні вироби трикотажні: 

  

з вовни або тонкого волосу тварин: 

  

інші 

  

для чоловіків і хлопчиків: 

6110 10 31 00 

з вовни 

6110 10 35 00
6110 10 38 00 

з тонкого волосу тварин 

  

для жінок і дівчаток: 

6110 10 91 00 

з вовни 

6110 10 95 00
6110 10 98 00 

з тонкого волосу тварин 

  

з бавовни: 

6110 20 10 00 

легкі джемпери і пуловери тонкі з м'яким або високим коміром 

  

Костюми спортивні, лижні та купальні трикотажні: 

  

костюми спортивні: 

6112 11 00 00 

з бавовни 

6201 

Пальта, включаючи плащі з капюшоном, куртки теплі (включаючи лижні), вітрівки, штормівки та інший верхній одяг для чоловіків і хлопчиків, крім виробів, класифікованих у товарній позиції 6203 

6202 

Пальта, включаючи плащі з капюшоном, куртки теплі (включаючи лижні), вітрівки, штормівки та інший верхній одяг для жінок і дівчаток, крім виробів, класифікованих у товарній позиції 6204 

6205 

Сорочки для чоловіків і хлопчиків 

6206 

Блузки, сорочки та батники для жінок і дівчаток 

6209 

Дитячий одяг та речі до нього 

6302 

Білизна постільна, столова, туалетна або кухонна 

6403
(крім
6403 20 00 00
6403 59 50 00
6403 99 50 00) 

Взуття на підошві з гуми, полімерного матеріалу, натуральної або штучної шкіри із шкіряним верхом 

6404
(крім
6404 20 10 00) 

Взуття на підошві з гуми, полімерного матеріалу, натуральної або штучної шкіри з верхом із текстильних матеріалів 

6405
(крім
6405 20 91 00) 

Інше взуття 

6503 00 

Капелюхи та інші головні убори фетрові, виготовлені з капелюхових напівфабрикатів або плоских заготовок, класифікованих у товарній позиції 65.01, з підкладкою або без підкладки, з оздобленням або без оздоблення 

6504 00 00 00 

Капелюхи та інші головні убори, плетені або виготовлені шляхом з'єднання смужок з різних матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з оздобленням або без оздоблення  

6505  

Капелюхи та інші головні убори трикотажні, з мереживного полотна, фетру та інших текстильних матеріалів, виготовлених з одного куска (але не із смужок), з підкладкою або без підкладки, з оздобленням або без оздоблення; сітки для волосся з будь-якого матеріалу з підкладкою або без підкладки, з оздобленням або без оздоблення

(Положення доповнено додатком N 2 згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.97 р. N 1214
,
додаток N 2 із зміами, внсеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.12.99 р. N 2204,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.12.2001 р. N 1648)

____________

Опрос