Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке создания, реорганизации и ликвидации учебно-воспитательных учреждений

КМ Украины
Постановление КМ от 05.04.1994 № 228
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 ПОСТАНОВА 

від 5 квітня 1994 р. N 228

Київ

Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України 
від 17 травня 1994 року N 316,
від 12 лютого 1996 року N 200

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 2 березня 2016 року N 147)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів, що додається.

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.94 р. N 316)

3. Навчально-виховні заклади незалежно від їх належності можуть розпочинати діяльність, пов'язану з наданням послуг для одержання загальної середньої та професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації, лише після отримання спеціальних дозволів (ліцензій). 

При цьому навчально-виховні заклади, незалежно від форми власності, створені до прийняття цієї постанови, можуть здійснювати діяльність, пов'язану з наданням послуг для одержання загальної середньої та професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації, без отримання спеціальних дозволів (ліцензій) до 1 липня 1995 року.

4. Пункт 4 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.94 р. N 316)

5. Навчально-виховні заклади, які отримали спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення діяльності, пов'язаної з наданням послуг для одержання загальної середньої та професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації, включаються до Державного реєстру навчально-виховних закладів України. Положення про Державний реєстр навчально-виховних закладів України затверджується Міністерством освіти.

6. Засновникам, Міністерству освіти, Уряду Криму, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити в зазначений у пункті 3 цієї постанови термін ліцензування діючих навчально-виховних закладів, що здійснюють діяльність, пов'язану з наданням послуг для одержання загальної середньої та професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації.

7. Запровадження у вищих та професійно-виховних закладах нових напрямів підготовки (спеціальностей) погоджується з місцевими органами державної виконавчої влади і здійснюється після відповідного їх ліцензування Міністерством освіти.

8. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 5 Положення про професійний навчально-виховний заклад України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. N 715.

 

 

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України

 
Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
І. ДОЦЕНКО

 

 

 

 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 1994 р. N 228

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів

1. Це Положення відповідно до Закону України "Про освіту" (стаття 16) визначає порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів усіх типів незалежно від їхнього статусу та належності.

2. Навчально-виховні заклади створюються відповідно до соціально-економічних, національних, культурно-освітніх потреб у них і за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів та статутного фонду (що може включати вартість майна та власні кошти) у розмірі не нижче розрахованої вартості навчання слухачів, кількість яких зумовлена обсягом прийому, що заявляється.

(абзац перший пункту 2 із доповненнями, внесеними згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 12.02.96 р. N 200) 

Засновниками навчально-виховних закладів можуть виступати державні органи, кооперативні, громадські організації, підприємства та установи, приватні особи.

3. Рішення про створення навчально-виховних закладів, заснованих на загальнодержавній власності, приймається:

вищих навчальних закладів третього й четвертого рівнів акредитації - Кабінетом Міністрів України.

Пропозиції про створення зазначених навчально-виховних закладів вносяться до Кабінету Міністрів України після погодження з Міністерством освіти, Міністерством економіки і Міністерством фінансів за наявності дозволу відповідної Ради народних депутатів;

вищих навчальних закладів першого та другого рівнів акредитації - Міністерством освіти за погодженням з Міністерством фінансів та Міністерством економіки; іншими міністерствами, відомствами за погодженням з Міністерством освіти, Міністерством фінансів та Міністерством економіки.

(абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 12.02.96 р.N 200) 

професійно-технічних закладів освіти - Міносвіти за поданням місцевих органів державної виконавчої влади, міністерств і відомств, корпорацій, об'єднань тощо.

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України  від 12.02.96 р. N 200) 

Зазначені рішення приймаються після попереднього розгляду цих питань Віце-прем'єр-міністром України та за наявності дозволу відповідної Ради народних депутатів.

4. Рішення про створення навчально-виховних закладів, заснованих на комунальній власності, приймаються:

вищих навчальних закладів першого й другого рівнів акредитації, професійно-технічних закладів освіти, навчально-виховних закладів для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, - Урядом Криму, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями за наявності дозволу відповідної Ради народних депутатів після погодження з Міністерством освіти і відповідними галузевими міністерствами, відомствами;

(абзац другий пункту 4 із доповненнями, внесеними  згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 12.02.96 р. N 200) 

ліцеїв, гімназій та інших спеціалізованих загальноосвітніх навчально-виховних закладів - виконавчими комітетами міських (міст без районного поділу), районних у містах Рад народних депутатів або районними, районними міст Києва і Севастополя державними адміністраціями за погодженням відповідно з органами управління освітою Уряду Криму, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

інших типів навчально-виховних закладів - виконавчими комітетами міських (міст без районного поділу), районних у містах Рад народних депутатів або районними, районними міст Києва і Севастополя державними адміністраціями.

5. Рішення про створення навчально-виховних закладів, заснованих на інших формах власності, приймаються засновником (засновниками) за наявності дозволу відповідної Ради народних депутатів.

6. Відкриття філій та інших відокремлених підрозділів навчально-виховних закладів провадиться у порядку, встановленому для створення навчально-виховних закладів.

7. Реорганізація навчально-виховних закладів здійснюється відповідно до порядку, визначеного цим Положенням щодо створення відповідних навчально-виховних закладів.

8. Ліквідація навчально-виховних закладів провадиться засновниками або органами, за рішенням яких їх створено, в порядку, встановленому чинним законодавством.

9. Навчально-виховний заклад вважається реорганізованим чи ліквідованим з дня внесення відповідних змін до Державного реєстру навчально-виховних закладів України.

10. При реорганізації чи ліквідації навчально-виховного закладу його працівникам і особам, які навчаються в ньому, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці та освіти.

11. Інформація про створення, реорганізацію і ліквідацію навчально-виховних закладів подається в десятиденний термін до органів державної статистики.

______________ 

Опрос