Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об улучшении воспитания, обучения, социальной защиты и материального обеспечения детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения

КМ Украины
Постановление КМ от 05.04.1994 № 226
редакция действует с 12.12.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 

від 5 квітня 1994 р. N 226

Київ

Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України 
від 16 червня 1995 року N 433
,
від 30 серпня 2003 року N 1381
(зміни, 
передбачені пунктом 2 змін, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України
 від 30 серпня 2003 року N 1381
набрали чинності з 1 січня 2004 року),
 від 6 вересня 2005 року N 868
,
 від 1 серпня 2006 року N 1061
,
 від 5 березня 2008 року N 146
,
від 20 серпня 2008 року N 723
,
від 25 жовтня 2017 року N 812
,
від 6 грудня 2017 року N 921
(зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 року N 921,
 застосовуються з
1 вересня 2017 року)

(У назві, тексті постанови та додатках 1 і 2 до неї слова "які залишилися без піклування батьків" замінено словами "позбавлених батьківського піклування" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2003 року N 1381)

З метою поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Міністерству освіти, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству соціального захисту населення, Уряду Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям упорядкувати протягом 1994 - 1996 років у встановленому порядку мережу державних навчально-виховних закладів для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, віддаючи перевагу розвиткові нових форм виховання таких дітей, зокрема дитячим будинкам сімейного типу. Забезпечити державний захист цих закладів від перепрофілювання, продажу, приватизації.

Абзац другий пункту 1 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 06.09.2005 р. N 868)

2. Міністерству освіти, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству соціального захисту населення разом з Урядом Республіки Крим, обласним, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями:

до 1 вересня 1994 р. переглянути склад працівників будинків дитини, дитячих будинків і шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Залучати до роботи в цих закладах осіб, яким притаманні сердечність, доброта, висока відповідальність за доручену справу. Встановити порядок, за яким комплектування кадрами зазначених закладів має провадитися першочергово;

вживати заходів до підвищення якості виховання і навчання учнів у навчально-виховних закладах, духовного, творчого та інтелектуального розвитку їх вихованців в умовах розбудови незалежної держави;

відкривати в зазначених закладах спеціальні класи і групи з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного, гуманітарного, трудового, спортивного та інших профілів за інтересами школярів;

при доборі батьків-вихователів для дитячих будинків сімейного типу враховувати їх ділові, моральні якості, здібності й досвід роботи з дітьми.

3. Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Міністерству освіти, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству соціального захисту населення, Уряду Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям передбачати у планах економічного і соціального розвитку та бюджеті капіталовкладення і асигнування на будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт навчально-виховних закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

4. Уряду Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

до 1 липня 1994 р. розробити і затвердити регіональні програми захисту і підтримки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в яких передбачалося б, зокрема, одержання кожною дитиною освіти і спеціальності з наступним працевлаштуванням, забезпечення житлом, отримання в установленому чинним законодавством порядку пільгових кредитів тощо;

заохочувати виробничі об'єднання та підприємства до спрямування частини прибутку, що залишається в їх розпорядженні, та наявних матеріально-технічних ресурсів на поліпшення матеріально-технічної бази навчально-виховних закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

5. Міністерству освіти, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству соціального захисту населення, Державному комітетові з матеріальних ресурсів, Державному комітетові з легкої і текстильної промисловості, Уряду Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечувати в першочерговому порядку навчально-виховні заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, матеріально-технічними ресурсами, обладнанням, транспортними засобами, товарами культурно-побутового та спортивного призначення, господарського вжитку.

6. Міністерству освіти, Міністерству сільського господарства і продовольства, Державному комітетові з матеріальних ресурсів, Уряду Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям сприяти створенню і розширенню при дитячих будинках і школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, підсобних господарств і цехів. Забезпечувати першочергове виділення їм згідно з потребою сільськогосподарських угідь, матеріально-технічних ресурсів, добрив, насіння, садивного матеріалу тощо. Надавати зазначеним закладам пільги для функціонування та розвитку їх підсобних господарств і цехів.

7. Міністерству освіти, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству соціального захисту населення, Міністерству сільського господарства і продовольства, Державному комітетові з матеріальних ресурсів, Державному комітетові по харчовій промисловості, Уряду Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечувати першочергове постачання навчально-виховним закладам для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, продуктів харчування, в тому числі спеціальних продуктів дитячого харчування, овочів і фруктів відповідно до норм харчування і контингенту дітей.

Абзац другий пункту 7 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 06.09.2005 р. N 868)

8. Міністерству охорони здоров'я, Міністерству освіти, Міністерству у справах молоді і спорту, Уряду Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям разом з регіональними і галузевими профспілковими об'єднаннями та Дитячим фондом щороку організовувати оздоровлення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих санаторіях, оздоровчих і спортивних таборах.

9. Міністерству охорони здоров'я:

забезпечувати медичне обслуговування (у тому числі стоматологами-ортопедами) дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

двічі на рік проводити медичні огляди всіх дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у разі потреби брати їх на диспансерний облік, здійснювати постійний медичний нагляд за ними і своєчасне лікування;

забезпечити пріоритетне постачання навчально-виховним закладам необхідних медикаментів, медичної апаратури та обладнання, засобів корекції фізичного розвитку.

10. З метою прилучення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до надбань українського і світового мистецтва, формування і розвитку їх творчих здібностей Міністерству культури, Міністерству освіти разом з Дитячим фондом, Федерацією професійних спілок, творчими спілками, систематично проводити у дитячих будинках, школах-інтернатах, професійних начально-виховних закладах театральні вистави, концерти, виставки образотворчого та інших видів мистецтва, творчі зустрічі з літераторами та митцями. Систематично організовувати конкурси-огляди молодих талантів з метою відбору найобдарованіших дітей для навчання у спеціальних мистецьких закладах і дитячих школах естетичного виховання.

Рекомендувати творчим спілкам, іншим громадським організаціям та об'єднанням безплатно передавати у користування навчально-виховним закладам для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, художню, нотну та іншу спеціальну літературу, твори мистецтва, музичні записи тощо.

Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, звільняються від сплати за навчання у державних дитячо-юнацьких спортивних школах, дитячих школах естетичного виховання та гуртках, студіях і секціях при дошкільних, позашкільних і культурно-освітніх закладах незалежно від їх відомчої підпорядкованості.

11. Передбачити для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються, або навчаються у навчально-виховних та навчальних закладах, єдиний квиток, який дає право на безплатне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв, спортивних споруд, безплатний проїзд у громадському міському (приміському) транспорті (крім таксі).

Міністерству освіти за погодженням з Міністерством культури, Міністерством у справах молоді і спорту, Міністерством транспорту, Державним комітетом по житлово-комунальному господарству розробити та затвердити відповідну інструкцію на зразок єдиного квитка.

У разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду реалізація права на безплатний проїзд у громадському міському (приміському) пасажирському транспорті здійснюється шляхом реєстрації електронного квитка в автоматизованій системі обліку оплати проїзду.

(пункт 11 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 812)

12. Установити, що діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, крім тих, що перебувають під опікою (піклуванням), знаходяться на повному державному утриманні.

Міністерству освіти і Міністерству фінансів разом з іншими заінтересованими міністерствами і відомствами:

у місячний термін упорядкувати та затвердити норми і нормативи утримання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, і матеріального забезпечення навчально-виховного процесу;

враховуючи особливості утримання дітей у будинках дитини, дитячих будинках, школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, передбачити збільшення асигнувань на харчування та придбання м'якого інвентаря для вихованців цих закладів на 10 відсотків порівняно з масовими навчально-виховними закладами.

Уряд Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації у разі необхідності можуть збільшувати грошові і натуральні норми витрат на утримання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

13. Установити, що:

1) дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням та студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків і перебували на повному державному утриманні в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, при вступі на навчання до професійно-технічних та вищих навчальних закладів видається безоплатно за рахунок коштів тих закладів, які вони закінчили, комплект нового одягу і взуття на суму не менш як 12 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також грошова допомога в розмірі не менш як 2,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Учні та студенти зазначеної категорії зараховуються на повне державне утримання в навчальних закладах, до яких вони вступили, і в період навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів забезпечуються безоплатно продуктами харчування, одягом, взуттям і м'яким інвентарем за нормами, встановленими для вихованців шкільного віку шкіл-інтернатів.

(абзац перший підпункту 1 пункту 13 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 р. N 723)

Особам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, учням та студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, до завершення навчання виплачується щорічна допомога для придбання навчальної літератури в розмірі трьох соціальних стипендій для осіб зазначеної категорії. Виплата зазначеної допомоги провадиться протягом 30 днів після початку навчального року за рахунок коштів, що передбачаються для навчальних закладів у відповідних бюджетах.

(абзац другий підпункту 1 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 р. N 921,
яка застосовується з
01.09.2017 р.)

У разі коли такий учень або студент є прийомною дитиною чи дитиною - вихованцем дитячого будинку сімейного типу, він за вибором може бути зарахований на повне державне утримання або йому продовжується виплата соціальної допомоги як дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування;

(підпункт 1 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 16.06.95 р. N 433,
 від 30.08.2003 р. N 1381
,
 від 06.09.2005 р. N 868
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 01.08.2006 р. N 1061)

2) абітурієнти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та особи з їх числа, приймаються до навчальних закладів поза конкурсом;

(підпункт 2 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 р. N 723)

3) учням, студентам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням, студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, щорічно надається матеріальна допомога за рахунок стипендіального фонду, а також коштів, передбачених на утримання зазначених закладів, у розмірі не менш як 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

(підпункт 3 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 16.06.95 р. N 433,
від 30.08.2003 р. N 1381
,
від 20.08.2008 р. N 723)

4) учням, студентам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням, студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, що навчалися або виховувалися в навчально-виховних та вищих навчальних закладах і перебували на повному державному утриманні, при їх працевлаштуванні видається одяг, взуття, м'який інвентар і обладнання на суму, не менш як 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також одноразова грошова допомога в розмірі шести прожиткових мінімумів. За бажанням випускникам навчальних закладів може бути виплачена грошова компенсація у розмірі, необхідному для придбання одягу і взуття;

(підпункт 4 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 16.06.95 р. N 433,
від 30.08.2003 р. N 1381
,
 від 06.09.2005 р. N 868
,
 від 05.03.2008 р. N 146
,
від 20.08.2008 р. N 723)

5) діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що перебувають під опікою (піклуванням), на період навчання у загальноосвітній школі забезпечуються безплатно шкільною і спортивною формами, обідами, у вищих навчальних закладах і професійних навчально-виховних закладах - обідами і гуртожитком. При працевлаштуванні після закінчення навчального закладу їм виплачується одноразова грошова допомога в розмірі шести прожиткових мінімумів, а також видається одяг і взуття на суму не менш як 16 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За бажанням випускникам навчальних закладів може бути виплачена грошова компенсація у розмірі, необхідному для придбання одягу і взуття;

(підпункт 5 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 16.06.95 р. N 433,
 від 30.08.2003 р. N 1381
,
 від 06.09.2005 р. N 868
,
 від 05.03.2008 р. N 146)

6) у період канікул учням професійних навчально-виховних закладів, студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, виплачуються (за нормами службових відряджень) добові за час перебування у дорозі (туди і назад) та вартість проїзду залізничним, водним, міжміським автомобільним транспортом до закладів чи сімей, де вони виховувалися, за рахунок асигнувань на утримання навчальних закладів;

7) учні професійних навчально-виховних закладів і студенти вищих навчальних закладів - колишні вихованці дитячих будинків і шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, під час своїх канікул можуть перебувати у зазначених закладах з безплатним проживанням і харчуванням;

8) зарахованим на повне державне утримання учням і студентам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що не виїжджають до місць організованого відпочинку в дні канікул, а також під час їх хвороби видається готівка в межах установленої грошової норми на харчування з урахуванням торговельної націнки;

9) діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, у тому числі ті, що перебувають під опікою (піклуванням), після закінчення (припинення) перебування у державному навчально-виховному закладі, навчання у професійному навчально-виховному, вищому навчальному закладі, а також молодь цієї категорії після проходження строкової служби в Збройних Силах України забезпечуються позачергово впорядкованим житлом.

14. Дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку незалежно від форми влаштування виплачується одноразова грошова допомога у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

(пункт 14 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.09.2005 р. N 868)

15. Пункт 15 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 16.06.95 р. N 433)

16. Міністерству освіти, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству соціального захисту населення разом з Академією педагогічних наук:

сформувати у 1994-1995 роках державний і регіональний банки даних про дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

розробити до 1997 року в межах асигнувань, що виділяються на наукові дослідження, наукові методологічні основи, принципи і форми виховання, навчання і соціальної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в умовах навчально-виховного закладу.

Міністерству освіти, Академії педагогічних наук під час розроблення концепції педагогічної освіти передбачити програмно-методичне забезпечення підготовки спеціалістів для державних і недержавних закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

17. Рекомендувати Державній телерадіомовній компанії, іншим засобам масової інформації постійно привертати увагу громадськості до проблем сирітства через тематичні передачі, інтерв'ю, бесіди по телебаченню, радіо та у пресі.

18. Визначити такими, що втратили чинність:

постанову ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 15 лютого 1985 р. N 67 "Про заходи по поліпшенню виховання, навчання і матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей які залишилися без піклування батьків, у будинках дитини, дитячих будинках та школах-інтернатах";

постанову ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 25 серпня 1987 р. N 289 "Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР по усуненню серйозних недоліків у роботі з дітьми-сиротами і дітьми, які залишилися без піклування батьків, докорінному поліпшенню їх виховання, навчання і матеріального забезпечення";

розпорядження Ради Міністрів УРСР від 30 січня 1988 р. N 51-р;

абзац другий підпункту 5 пункту 13 постанови Ради Міністрів УРСР від 5 жовтня 1988 р. N 318 "Про створення в республіці дитячих будинків сімейного типу" (ЗП УРСР, 1988 р., N 11, ст. 24);

розпорядження Ради Міністрів УРСР від 24 лютого 1989 р. N 75-р;

постанову Ради Міністрів УРСР від 9 січня 1991 р. N 8 "Про поліпшення умов життя дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків" (ЗП УРСР, 1991 р., N 1, ст. 5).

 

 

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України

 
Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ 

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
І. ДОЦЕНКО 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 1994 р. N 226

МЕРЕЖА
 загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей
позбавлених батьківського піклування

Додаток N 1 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 6 вересня 2005 року N 868)

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 1994 р. N 226

МЕРЕЖА
спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів для розумово відсталих дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Додаток N 2 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 6 вересня 2005 року N 868)

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 1994 р. N 226

МЕРЕЖА
дитячих будинків

Додаток N 3 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 6 вересня 2005 року N 868)

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 1994 р. N 226

МЕРЕЖА
 будинків дитини

Додаток N 4 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 6 вересня 2005 року N 868)

____________

 

Опрос