Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке уведомительной регистрации отраслевых и региональных соглашений, коллективных договоров

КМ Украины
Постановление КМ от 05.04.1994 № 225
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 ПОСТАНОВА

від 5 квітня 1994 р. N 225

Київ

Про порядок повідомної реєстрації галузевих і
регіональних угод, колективних договорів

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України 
від 20 липня 1996 року N 819

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 13 лютого 2013 року N 115)

Відповідно до статті 15 Кодексу законів про працю України та статті 29 Декрету Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 р. N 23-92 "Про оплату праці" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів (додається). 

Доручити Міністерству праці давати роз'яснення щодо застосування цього Положення.

2. Міністерству праці разом з іншими центральними та місцевими органами державної виконавчої влади здійснювати контроль за відповідністю галузевих і регіональних угод, колективних договорів чинному законодавству та генеральній угоді, а у разі виявлення порушень вживати необхідних заходів у межах наданих повноважень.

3. Головному архівному управлінню при Кабінеті Міністрів України з участю Міністерства праці та Верховного Суду визначити в місячний термін порядок і термін зберігання автентичних копій зареєстрованих галузевих і регіональних угод, колективних договорів.

4.Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 15 березня 1993 р. N 192 "Про порядок реєстрації галузевих і регіональних тарифних угод" (ЗП України, 1993 р., N 9, ст.167). 

 

 

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України

 
Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
І. ДОЦЕНКО

Інд. 26

 

 

 

 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 1994 р. N 225

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних
 угод, колективних договорів

1. Відповідно до статті 9 Закону України "Про колективні договори і угоди" галузева і регіональна угоди (далі - угоди) підлягають повідомній реєстрації в Мінпраці, а колективний договір - районними державними адміністраціями, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних та міських Рад.

(абзац перший пункту 1 Положення із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України  від 20.07.96 р. N 819)

Повідомна реєстрація угод, колективних договорів проводиться з метою забезпечення можливості для врахування їх умов під час розгляду трудових спорів (індивідуальних і колективних), що можуть виникнути за результатами застосування норм цих угод (договорів) уповноваженими на те органами, і засвідчує автентичність примірників і копії, поданих на реєстрацію. 

2. Угода, колективний договір подаються на реєстрацію сторонами, які їх підписали, в трьох примірниках (перший, другий і копія). 

3. Угода, колективний договір, що подаються на реєстрацію, повинні:

а) не суперечити вимогам чинного законодавства і умовам угод більш високого рівня, обов'язковим для всіх суб'єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які їх підписали;

б) містити інформацію про джерела фінансування заходів щодо надання додаткових (порівняно з чинним законодавством) соціальних пільг і гарантій: за рахунок власних коштів підприємств, установ, організацій, галузі, місцевого бюджету тощо; 

в) відповідати вимогам законодавства про мови і викладатися за загальними нормами правопису.

4. Разом з угодою, колективним договором на реєстрацію подаються всі додатки до них, протоколи розбіжностей, а також інформація про склад повноважних представників сторін, які брали участь у колективних переговорах.

5. Під час реєстрації угоди, колективного договору відповідні реєструючі органи на примірниках і копії роблять напис за встановленим зразком (додаток N 1) та відповідний запис в реєстрі (додаток N 2). 

6. У повідомній реєстрації може бути відмовлено лише у тому разі, якщо подані на реєстрацію примірники і копія угоди, колективного договору не будуть автентичними.

7. Реєстрація проводиться в двотижневий термін з дня одержання угоди, колективного договору. Не пізніше наступного дня після реєстрації чи прийняття рішення про відмову в реєстрації перший і другий примірники угоди, колективного договору повертаються сторонам, які подали їх на реєстрацію. Копія цих документів зберігається реєструючим органом.

8. Інформація про повідомну реєстрацію угод, колективних договорів публікується в офіційному виданні відповідного реєструючого органу.

9. Зміни і доповнення, що вносяться до угоди, колективного договору, підлягають повідомній реєстрації в порядку, встановленому цим Положенням.

10. У разі копіювання та опублікування тексту угоди, колективного договору, змін і доповнень до них зазначаються номер і дата їх реєстрації.

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 1
до Положення про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів

 

 

 

НАПИС
 про повідомчу реєстрацію галузевої, регіональної угоди,
 колективного договору

   Зареєстровано
         ************************************************
            (реєструючий орган)
   *************************************************************
 
   *************************************************************
            (назва угоди, договору)
  між
    ***********************************************************
       (сторони, які уклали угоду, договір)
   *************************************************************
 
   Реєстровий номер       від  "  "      199 р.
           **************    ***** **********
 
   Примітка або рекомендації реєструючого органу
                          ***************
 
   *************************************************************
 
   Керівник реєструючого
      органу
               ***************  *****************
                (підпис)      (ініціали та
                          прізвище)
   М.П.
 

 

 

 

 

 

Додаток N 2

 

 
 
 

до Положення про порядок повідомної
реєстрації галузевих і регіональних
угод, колективних договорів

 

 

 

РЕЄСТР
 галузевих, регіональних угод, колективних договорів

******************************************************************************************************
N *Дата над -* Орган, що* Назва доку- * Термін, на *Дата реє- *Реєстровий * Дата по- *Дата опуб- *При-
пп*ходження * надіслав * мента; сто- * який укла- *страції  * номер   * вернення *лікування *мітка
 *документа;* документ * рони, які  * дено доку- *     *      * зареєстро*інформації *
 *вхідний  *     * його підпи- * мент    *     *      * ваного до*в офіційно-*
 *номер   *     * сали; дата *      *     *      * кумента; *му виданні *
 *     *     * укладання; *      *     *      * вихідний *про реєстра*
 *     *     * вихідний  *      *     *      * номер  *цію доку- *
 *     *     * номер    *      *     *      *     *мента   *
********************************************************************************************************

________________
 
 

Опрос