Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о национальном научном центре

КМ Украины
Постановление КМ от 19.03.1994 № 174
редакция действует с 09.10.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 березня 1994 р. N 174

Київ

Про затвердження Положення про національний науковий центр

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 13 серпня 1999 року N 1487
,
 від 14 листопада 2012 року N 1044
,
 від 7 серпня 2013 року N 538
,
від 23 вересня 2015 року N 741

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про національний науковий центр, що додається.

 

 

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України

 
Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
І. ДОЦЕНКО

Інд.31

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 березня 1994 р. N 174

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про національний науковий центр

(У тексті Положення слово "МОНмолодьспорт" в усіх відмінках замінено словом "МОН" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 року N 538)

(У тексті Положення слово "Держінформнауки" замінити словом "МОН", а слова і цифри "вищий навчальний заклад IV рівня акредитації" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "університет, академія, інститут" у відповідному відмінку і числі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року N 741)

1. Статус національного наукового центру може бути надано науково-дослідній (науково-технічній) установі, університету, академії, інституту (об'єднанню науково-дослідних, науково-технічних установ чи університетів, академій, інститутів), що проводять комплексні наукові дослідження загальнодержавного значення, визнані на світовому рівні (далі - Центр).

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.08.99 р. N 1487)

2. Метою надання науково-дослідній (науково-технічній установі, університету, академії, інституту (об'єднанню науково-дослідних, науково-технічних установ чи університетів, академій, інститутів) статусу національного наукового центру є:

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.99 р. N 1487)

реалізація державної підтримки установ, наукові дослідження яких мають світове визнання або в проведенні яких держава має особливу потребу;

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.99 р. N 1487)

сприяння розвиткові науково-технічного потенціалу загальнодержавного значення та забезпечення його ефективного використання;

наукове забезпечення розв'язання найважливіших завдань розвитку економіки і соціальної сфери.

3. Надання і позбавлення статусу національного наукового центру провадиться Указом Президента України за поданням Кабінету Міністрів України.

Пропозиції щодо надання зазначеного статусу вносяться Кабінетові Міністрів України МОН на підставі звернення органу, до сфери управління якого належить науково-дослідна (науково-технічна) установа, університет, академія, інститут, а за відсутності такого органу - безпосередньо науково-дослідної установи, університету, академії, інституту.

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 р. N 741)

Для розгляду звернення МОН утворює комісію з числа працівників центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать науково-дослідні (науково-технічні) установи та університети, академії, інститути, Національної академії наук, національних галузевих академій наук. Організаційно-методичне забезпечення діяльності комісії здійснює МОН. На підставі рішення комісії МОН в установленому порядку готує проект акта.

(абзац другий пункту 3 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2012 р. N 1044
,
абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 р. N 741)

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.08.99 р. N 1487)

4. Надання науково-дослідній (науково-технічній установі, університету, академії, інституту (об'єднанню науково-дослідних, науково-технічних установ чи університетів, академії, інститутів) статусу національного наукового центру не змінює організаційно-правових форм її діяльності і взаємовідносин з органами, до сфери управління яких вона належить, а також фінансового і матеріально-технічного забезпечення, що існували до цього.

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.99 р. N 1487)

При наданні науково-дослідній (науково-технічній установі, університету, академії, інституту (об'єднанню науково-дослідних, науково-технічних установ чи університетів, академій, інститутів) статусу національного наукового центру визначаються наукові та науково-технічні завдання, що відповідають економічним, екологічним, культурним, оборонним та іншим потребам держави і розв'язання яких покладається на цю установу як провідну у відповідній галузі.

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.99 р. N 1487)

Перелік цільових завдань за поданням органу, до сфери управління якого належить Центр, затверджується МОН. Обов'язкові для виконання цільові завдання можуть також установлюватися Центру Кабінетом Міністрів України.

(абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 14.11.2012 р. N 1044,
від 23.09.2015 р. N 741)

За працівниками Центру зберігаються пільги, якими вони користувалися до надання установи статусу національного наукового центру.

(абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 13.08.99 р. N 1487,
від 23.09.2015 р. N 741)

5. Науково-дослідні (науково-технічні) установи, університети, академії, інститути (об'єднання науково-дослідних, науково-технічних установ чи університетів, академій, інститутів) із статусом національного наукового центру подають щороку до 1 березня МОН звіт про результати наукової діяльності.

МОН разом з відповідними центральними органами виконавчої влади, Національною академією наук, національними галузевими академіями наук організує раз на чотири роки перевірку діяльності зазначених організацій і в разі потреби подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо позбавлення наданого їм статусу національного наукового центру.

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 р. N 741)

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.11.2012 р. N 1044)

6. Центр здійснює свою діяльність відповідно до законодавства і свого статуту, який затверджується органом, що виконує функції з управління майном цього Центру, за погодженням з МОН.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.11.2012 р. N 1044)

7. В установленому порядку Центру можуть надаватися пільги щодо конкретних науково-технічних розробок і досліджень.

Усі пільги, отримані науково-дослідною (науково-технічною) установою, університетом, академією, інститутом (об'єднанням науково-дослідних, науково-технічних установ чи університетів, академій, інститутів) при наданні їй статусу національного наукового центру, втрачаються у разі позбавлення цього статусу.

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 13.08.99 р. N 1487,
 від 14.11.2012 р. N 1044)

____________

Опрос