Идет загрузка документа (568 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях

КМ Украины
Постановление КМ от 11.03.1994 № 162
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 березня 1994 р. N 162

Київ

Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України 
від 15 листопада 1994 року N 773

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 16 січня 2003 року N 36)

Відповідно до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити:

Список N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах (додається);

Список N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників з шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах (додається).

2. Доручити Міністерству праці, Міністерству соціального захисту населення давати роз'яснення щодо порядку застосування зазначених списків.

 

 

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України

 
Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
І. ДОЦЕНКО

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 березня 1994 р. N 162

СПИСОК N 1
 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах

10100000      I. ГІРНИЧІ РОБОТИ
 
10100000      Видобування корисних копалин. Геологорозвіду-
          вальні роботи.  Будівництво,  реконструкція,
          технічне переозброєння і капітальний ремонт
          шахт,  рудників,  копалень,  метрополітенів,
          підземних каналів, тонелів та інших підземних
          споруд
 
10101000      1. Підземні роботи в шахтах, рудниках і копаль-
          нях на видобуванні корисних копалин, в геолого-
          розвідці, на дренажних шахтах, на будівництві
          шахт, рудників, копалень
 
1010100а      а) Всі робітники, зайняті повний робочий день
          на підземних роботах
 
1010100б      б) Керівники і спеціалісти підземних дільниць
 
1010100в      в) Керівники шахт, шахтоуправлінь на правах
          шахт, рудників і копалень
 
1010100в-20735   Головні інженери
 
1010100в-20822   Головні механіки
 
1010100в-21115   Головні енергетики
 
1010100в-21611   Директори, начальники
 
1010100г      г) Робітники, керівники, спеціалісти і службов-
          ці, зайняті на підземних роботах 50 процентів
          і більше робочого часу на рік (в обліковому
          періоді)
 
1010100г-11616   Газоміряльники, газозаміряльники, випробувачі
          повітря, пробовідбирачі шахтного повітря, робі-
          тники по взяттю проб повітря
 
1010100г-11710   Гірники на геологічних роботах, гірники геоло-
          го-маркшейдерської служби, гірничі зйомники,
          індикаторники, колектори, пікетажисти, робітни-
          ки геолого-маркшейдерської служби, робітники
          маркшейдерського бюро, робітники маркшейдерсь-
          кого і геологічного бюро, зйомники-заміряльники
 
1010100г-11711   Гірники на маркшейдерських роботах, гірники
          геолого-маркшейдерської служби, гірники марк-
          шейдерських служб, робітники  маркшейдерської
          служби, робітники геолого-маркшейдерської служ-
          би,  маркшейдерські  робітники,  колектори,
          пікетажисти, робітники маркшейдерської зйомки,
          зйомники-заміряльники,  зйомники-заміряльники
          маркшейдерського  бюро,  гірничі  зйомники,
          заміряльники на маркшейдерських і геологічних
          роботах (що стосується геологічних та маркшей-
          дерських робіт), індикаторники, робітники марк-
          шейдерського і геологічного бюро, робітники
          маркшейдерського бюро
 
1010100г-12714   Каротажники
 
1010100г-13139   Кріпильники
 
1010100г-17541   Робітники і спеціалісти, зайняті монтажем, де-
          монтажем, ремонтом і наладкою обладнання
1010100г-19931   Електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту
          обладнання, електрослюсарі по стволу, електро-
          слюсарі шахтні по обслуговуванню стволів,
          шурфів і підйомних машин, зайняті на роботах
          по обслуговуванню стволів, шурфів і
          підйомних машин
 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
1010100г-20589   Геологи
 
1010100г-20591   Геологи дільничні
 
1010100г-20601   Геофізики
 
1010100г-20610   Гідрогеологи
 
1010100г-20677   Головні геологи
1010100г-20735   Головні інженери шахтобудівних і прирівняних
          до них управлінь, їх заступники (помічники)
          по виробництву, підземному будівництву
 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
1010100г-20807   Головні маркшейдери, їх заступники
 
1010100г-20822   Головні механіки шахтобудівних і прирівняних до
          них управлінь, їх заступники (помічники)
 
1010100г-21115   Головні енергетики шахтобудівних і прирівняних
          до них управлінь, їх заступники (помічники)
 
1010100г-21650   Диспетчери внутрішахтного (шахтного) транспорту
 
1010100г-21656   Диспетчери гірничі
 
1010100г-21869   Завідуючі гірничими роботами
 
1010100г-22075   Завідуючі підземними складами вибухових матері-
          алів
1010100г-22167   Заступники (помічники) головних інженерів по
          виробництву, по технології (головні технологи),
          буропідривних (бурових, підривних) роботах,
          вентиляції, підземному транспорту.
 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
1010100г-22169   Заступники (помічники) по виробництву (шахт-
          ному будівництву), техніці безпеки директорів
          (начальників) шахт, шахтоуправлінь на правах
          шахт, рудників і копалень
 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
1010100г-22170   Заступники (помічники) головних механіків, го-
          ловних енергетиків
 
1010100г-22177   Інженери, зайняті в змінах
 
1010100г-22326   Інженери (провідні, 1-2 категорій і без кате-
          горій) по наладці і випробуванню, які виконують
          роботи в підземних умовах
 
1010100г-22520   Інспектори гірничо-технічні дільничні на шах-
          тах, рудниках, копальнях з підземними роботами
 
1010100г-23178   Маркшейдери
 
1010100г-23183   Маркшейдери дільничні
 
1010100г-23187   Майстри, зайняті на роботах по водовідливу,
          зв'язку і повітряному господарству
 
1010100г-23239   Майстри гірничі виробничих дільниць
 
1010100г-23269   Майстри (старші майстри) контрольні
 
1010100г-23398   Майстри виробничих дільниць
 
1010100г-23485   Механіки (старші механіки, змінні механіки)
 
1010100г-23577   Механіки по підйомному устаткуванню (механіки
          по підйому)
 
1010100г-23979   Начальники проходки шахт (гірничого цеху),
          їх заступники (помічники)
 
1010100г-24043   Начальники змін
1010100г-24088   Начальники шахтобудівних і прирівняних до них
          управлінь, їх заступники (помічники) по
          виробництву, підземному будівництву і техніці
          безпеки
 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
1010100г-24097   Начальники дільниць, їх заступники (помічники),
          які виконують роботи в підземних умовах
 
1010100г-24164   Нормувальники гірничі
 
1010100г-24170   Нормувальники гірничі дільничні
 
1010100г-24943   Техніки всіх спеціальностей (1-2 категорій,
          без категорій) по наладці і випробуванню, які
          виконують роботи в підземних умовах; електро-
          монтажники-наладчики, техніки по наладці і
          випробуванню, інженери по наладці і випробу-
          ванню з числа працівників спеціалізованих
          монтажних організацій, зайнятих на будівництві
          підземних споруд спеціального призначення
 
1010100г-25047   Технічні керівники, їх заступники (помічники)
 
1010100г-25227   Хронометражисти на підземних роботах (підземні)
 
1010100г-25404   Електрики (старші електрики)
 
1010100г-25410   Електромеханіки (старші електромеханіки)
 
1010100г-25455   Енергетики (старші енергетики)
 
1010100д      д) Керівники і спеціалісти управлінь, партій,
          контор та інших підприємств і організацій та
          їх філій, які виконують роботи в підземних
          умовах, зайняті на підземних роботах 50 від-
          сотків і більше робочого часу на рік (в облі-
          ковому періоді)
 
1010100д-20735   Головні інженери, їх заступники (помічники)
          по виробництву
 
1010100д-20807   Головні маркшейдери, їх заступники
 
1010100д-20822   Головні механіки, їх заступники
 
1010100д-21115   Головні енергетики, їх заступники
 
1010100д-22269   Гірничі інженери по охороні праці і техніці
          безпеки, інженери по охороні праці і техніці
          безпеки, що виконують роботи в підземних
          умовах і зайняті на підземних роботах 50 від-
          сотків і більше робочого часу на рік (в облі-
          ковому періоді)
 
1010100д-23183   Маркшейдери дільничні
 
1010100д-23187   Майстри, майстри гірничі
 
1010100д-23485   Механіки
 
1010100д-24088   Начальники управлінь (партій, контор підпри-
          ємств і філій), їх заступники по виробництву
 
1010100д-24097   Начальники дільниць, їх заступники (помічники)
 
1010100д-24170   Нормувальники гірничі дільничні
 
1010100д-25410   Електромеханіки
 
1010100д-25455   Енергетики
 
          Примітка. Працівникам, переліченим у підпунктах
          "г" і "д", зайнятим на підземних роботах менше
          половини робочого часу на рік (в обліковому пе-
          ріоді), пенсія призначається за Списком N 2.
 
1010100е      е) Всі працівники, зайняті повний робочий день
          під землею обслуговуванням зазначених  вище
          робітників і службовців (медперсонал підземних
          здоровпунктів, працівники підземного телефон-
          ного зв'язку тощо)
 
10103000      2. Підземні роботи на будівництві, реконструк-
          ції, технічному переозброєнні і капітальному
          ремонті: гірничих виробок, метрополітенів, під-
          земних каналів, тонелів та інших підземних спо-
          руд
 
1010300а      а) Робітники
 
1010300а-11121   Арматурники
 
1010300а-11196   Бетонники
 
1010300а-11295   Бурильники шпурів
 
1010300а-11429   Підривники
 
1010300а-11442   Водії автомобілів (самоскидів)
 
1010300а-11717   Гірники підземні
 
1010300а-12520   Ізолювальники
 
1010300а-13193   Кріпильники; монтажники по монтажу стальних і
          залізобетонних конструкцій, монтажники техно-
          логічного устаткування і зв'язаних з ним
          конструкцій спеціалізованих монтажних органі-
          зацій, що зайняті на будівництві підземних
          споруд спеціального призначення
 
1010300а-13361   Лебідчики
 
1010300а-13583   Машиністи бульдозерів (бульдозеристи)
 
1010300а-13590   Машиністи бурових установок
 
1010300а-13790   Машиністи кранів (кранівники), машиністи машин
          і механізмів по обслуговуванню механізмів, ма-
          шиністи монорейкових електролебідок та інших
          дрібних підйомно-транспортних механізмів
 
1010300а-13895   Машиністи мотовозів
 
1010300а-13910   Машиністи насосних установок
 
1010300а-14002   Машиністи навантажувальних машин
 
1010300а-14008   Машиністи підземних самохідних машин
1010300а-14021   Машиністи підйомних машин, машиністи підйомних
          установок, машиністи шахтного підйому, машиніс-
          ти підйомних машин - контрольні - зайняті на
          "сліпих" стволах
 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
1010300а-14023   Машиністи підйомно-пересувних помостів
 
1010300а-14084   Машиністи прохідницьких комплексів
 
1010300а-14183   Машиністи скреперів
 
1010300а-14187   Машиністи скреперних лебідок
 
1010300а-14390   Машиністи екскаваторів одноковшових, зайняті
          на проходці
 
1010300а-14399   Машиністи електровозів
 
1010300а-14715   Мотористи вентиляційних установок, зайняті
          на проходці
 
1010300а-17491   Прохідники; монтажники по монтажу стальних
          і залізобетонних конструкцій спеціалізованих
          монтажних організацій, зайняті на будівництві
          підземних споруд спеціального призначення
 
1010300а-17608   Роздавальники вибухових матеріалів
 
1010300а-18850   Стволові
 
1010300а-19213   Транспортерники
 
1010300а-19547   Чеканники
 
1010300а-19756   Електрогазозварювальники
 
1010300а-19842   Електромонтери по обслуговуванню підстанцій,
          зайняті на проходці; електромонтажники по
          розподільних пристроях, електромонтажники
          по силових мережах та електроустаткуванню,
          електромонтери по ремонту і обслуговуванню
          електроустаткування спеціалізованих монтаж-
          них організацій, зайняті на будівництві під-
          земних споруд спеціального призначення
 
1010300а-19905   Електрозварювальники на автоматичних і напів-
          автоматичних машинах
1010300а-19906   Електрозварювальники ручного зварювання; мон-
          тажники зв'язку - спайщики спеціалізованих
          монтажних організацій, зайняті на будівництві
 підземних споруд спеціального призначення
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету 
            Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
1010300а-19912   Електрослюсарі-монтажники підземного гірничо-
          прохідницького обладнання; монтажники техно-
          логічного устаткування і зв'язаних з ним
          конструкцій, монтажники приладів і апаратури
          автоматичного контролю, регулювання та керу-
          вання - спеціалізованих монтажних організацій,
          зайняті на будівництві підземних споруд спе-
          ціального призначення
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
            Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
1010300а-19914   Електрослюсарі на проходці; електромонтажники
          по кабельних мережах, електромонтажники по
          вторинних ланцюгах, електромонтажники по
          освітленню і освітлювальних мережах спеціа-
          лізованих монтажних організацій, зайняті на
          будівництві підземних споруд спеціального
          призначення
 
1010300а-19931   Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
          обладнання
 
1010300б      б) Робітники, керівники, спеціалісти і службов-
          ці, зайняті на підземних роботах 50 процентів і
          більше робочого часу за рік (в обліковому
          періоді)
 
1010300б-11711   Гірники на маркшейдерських роботах
 
1010300б-14556   Монтажники гірничого обладнання, зайняті на
          проходці
 
1010300б-20735   Головні інженери, їх заступники по виробництву,
          підземному будівництву, по техніці безпеки
 
1010300б-20807   Головні маркшейдери, їх заступники
 
1010300б-20822   Головні механіки, їх заступники
 
1010300б-21115   Головні енергетики, їх заступники
 
1010300б-22269   Інженери по гірничих роботах підземних дільниць
 
1010300б-23180   Маркшейдери всіх найменувань
 
1010300б-23242   Майстри гірничих дільниць
 
1010300б-23485   Механіки змінні
 
1010300б-23571   Механіки підземних дільниць
 
1010300б-24043   Начальники змін
 
1010300б-24088   Начальники управлінь, їх заступники по вироб-
          ництву, по підземному будівництву
 
1010300б-24097   Начальники дільниць, їх заступники (помічники)
 
1010300б-24131   Начальники шахт, їх заступники (помічники)
 
1010300б-24164   Нормувальники гірничі
 
1010300б-24993   Техніки підземних дільниць
 
1010300б-25047   Технічні керівники, їх заступники (помічники)
 
1010300б-25429   Електромеханіки підземних дільниць, їх за-
          ступники (помічники)
 
1010300б-25473   Енергетики підземних дільниць
 
          Примітка. Працівникам, переліченим в п. "б",
          зайнятим на підземних роботах менше половини
          робочого часу за рік (в обліковому періоді),
          пенсія призначається за Списком N 2.
10104000      3. Розрізи по видобуванню вугілля Коркин-
          ського, Вахрушівського і Вовчанського вугіль-
          них родовищ, а також розрізи (кар'єри), руд-
          ники і відвали по видобуванню корисних
          копалин глибиною 150 метрів і нижче
 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
10104000-17541   Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
          повний робочий день у розрізах, кар'єрах,
          рудниках і відвалах, крім працівників, які
          зайняті на поверхні
 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
10105000      4. Виробництво гірського воску (воску бурову-
          гільного) і озокериту
 
1010500а      а) Робітники
 
1010500а-10765   Апаратники виробництва гірського воску
 
1010500а-14104   Машиністи розливальних машин
 
1010500а-17531   Робітники, зайняті розливом озокериту вручну
 
1010500б      б) Керівники і спеціалісти
 
1010500б-23187   Майстри, старші майстри, які керують робітни-
          ками, переліченими у Списку N 1
 
10106000      5. Гірничорятувальні частини (станції)
 
1010600а      а) Робітники
 
1010600а-14812   Набирачі проб у шахтах (рудниках), пробовід-
          бирачі, зайняті набиранням проб у шахтах
 
1010600а-18029   Респіраторники, ремонтники респіраторів і
          протигазів
 
1010600б      б) Керівники і спеціалісти (командний склад)
 
1010600б-22988   Командири взводів, їх заступники (помічники)
 
1010600б-23003   Командири відділень, їх заступники (помічники)
 
1010600б-23006   Командири загонів, їх заступники (помічники)
 
1010600б-23012   Командири пунктів, їх заступники (помічники)
 
10200000      II. РУДОПІДГОТОВКА, ЗБАГАЧЕННЯ, ОКУСКУВАННЯ
          (АГЛОМЕРАЦІЯ, БРИКЕТУВАННЯ, ЗГРУДКУВАННЯ),
          ВИПАЛЮВАННЯ РУД І НЕРУДНИХ КОПАЛИН
 
1020100а      а) Робітники
 
1020100а-10041   Агломератники
 
1020100а-11289   Бункерувальники, зайняті на видачі гарячого
          агломерату та обкатишів
 
1020100а-11309   Вагранники
1020100а-11534   Вивантажувачі гарячого агломерату, обкатишів
 (доповнено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
1020100а-11545   Вивантажувачі пилу
 
1020100а-11607   Газівники
 
1020100а-11700   Горнові на агломерації і випалюванні
 
1020100а-11766   Грохотувальники - щурувальники
 
1020100а-11858   Дозувальники, зайняті на завалюванні у
          подрібнювальних відділеннях
 
1020100а-11863   Дозувальники гарячого вертання
 
1020100а-11908   Дробильники, зайняті на подрібнюванні гарячого
          агломерату
 
1020100а-12090   Завантажувачі-вивантажувачі вагранок і печей
 
1020100а-13777   Машиністи конвеєрів, зайняті на транспорту-
          ванні гарячого агломерату та обкатишів
 
1020100а-13790   Машиністи кранів (кранівники), зайняті на
          транспортуванні гарячого агломерату і обкатишів
 
1020100а-13956   Машиністи охолодників
 
1020100а-13981   Машиністи перекидних жолобів, зайняті на
          гарячому агломераті
 
1020100а-14198   Машиністи змішувальних барабанів, зайняті на
          роботі з рудою, що містить у пилу 2 проценти
          і більше кристалічного (вільного) двоокису
          кремнію, на гарячому вертанні
 
1020100а-14403   Машиністи електровозів гасильних вагонів
 
1020100а-15157   Випалювачі
 
1020100а-1753а   Робітники, зайняті на шихтуванні рудних і
          нерудних копалин (включаючи шихтування у
          виробництві обкатишів), що вміщують у пилу
          2 проценти і більше кристалічного вільного
          двоокису кремнію
 
          бункерувальники, грохотувальники, дозувальники,
          дробильники, машиністи конвеєрів, машиністи
          млинів, машиністи живильників, шихтувальники
1020100а-1753б   Робітники, зайняті на дробленні, подрібнюванні,
          помелі, сортуванні і збагаченні руди чорних
          металів, нерудних копалин і гірничохімічної
          сировини, що містять у пилу 2 проценти і
          більше кристалічного (вільного) двоокису
          кремнію:
 (доповнено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
 бункерувальники, грохотувальники, дозувальники,
          дробильники, машиністи конвеєрів, машиністи
          млинів, машиністи живильників, зайняті на
          подачі сухої сировини; машиністи кранів
          (кранівники), сепараторники (на сухому помелі)
1020100а-1753в   Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
          устаткування в місцях його встановлення на
          дільницях (робочих місцях) діючих вироб-
          ництв, де основні робітники, які здійснюють
          технологічний процес, користуються правом на
          пільгове пенсійне забезпечення за списком
          N 1: слюсарі-ремонтники,
          електрогазозварники, електрозварники ручного
          зварювання, газорізальники, електромонтери
          по ремонту і обслуговуванню
          електроустаткування, електрослюсарі
 (доповнено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
1020100а-1753г    Робітники, зайняті на дробильних, випалюваль-
           них, збагачувальних, згрудкувальних та шихту-
           вальних фабриках (цехах) рудних і нерудних
           копалин, що містять у пилу 2 проценти і більше
           кристалічного (вільного) двоокису кремнію:
           вогнетривники, зайняті на гарячих роботах,
           машиністи конвеєрів, машиністи ексгаустерів,
           машиністи насосних установок, машиністи
           змішувальних барабанів, машиністи кранів,
           машиністи згрудкувачів, сепараторники,
           фільтрувальники
 (доповнено згідно з постановою Кабінету Містрів України від 15.11.94 р. N 773)
1020100а-19217   Транспортувальники, зайняті на видачі гарячого
          агломерату та обкатишів
 
1020100б      б) Керівники і спеціалісти
1020100б-23187   Майстри, старші майстри, механіки, електри-
          ки, зайняті на гарячих дільницях робіт, на
          дільницях (фабрик, цехів) дроблення, випалю-
          вання, збагачування, згрудкування, подрібню-
          вання, помелу, шихтування рудних і нерудних
          копалин, що містять у пилу 2 проценти і біль-
          ше кристалічного (вільного) двоокису кремнію
 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
10202000      1. Збагачення руд і пісків при видобуванні
          кольорових, дорогоцінних металів і алмазів
 
1020200а      а) Робітники
 
1020200а-10168   Апаратники вилуговування
 
1020200а-10187   Апаратники-гідрометалурги, зайняті на авто-
          клавах і вилуговуванні
 
1020200а-10418   Апаратники збагачення золотовмісних руд
 
1020200а-11765   Грохотувальники, зайняті на подрібнювальних
          дільницях (відділеннях)
 
1020200а-11847   Доводники
 
1020200а-11858   Дозувальники (дозаторники), зайняті на приго-
          туванні ксантогенату
 
1020200а-11908   Дробильники, зайняті на подрібнювальних
          дільницях (відділеннях)
 
1020200а-12112   Завантажувачі подрібнювально-помольного
          устаткування
 
1020200а-13990   Машиністи живильників, зайняті на дробленні
 
1020200а-14224   Машиністи сушильних установок
 
1020200а-15157   Випалювачі
 
1020200а-16613   Плавильники
 
1020200а-17314   Пробовідбирачі, гірники по набиранню і оброб-
          ці проб вугілля (сланцю), дозувальники лугу і
          оборотного розчину, квартувальники (робітники
          по подрібнюванню проб руди), квартувальники
          розбирачі   (на   доводочних   фабриках),
          пробовідбирачі, пробороздільники, пробувальни-
          ки, робітники по набиранню і обробці проб,
          робітники при відбиранні проб, робітники вугле-
          збагачення по набиранню і обробці проб, зайняті
          повний робочий день на відбиранні проб, що
          містять ціаніди або кристалічний (вільний) дво-
          окис кремнію
 
1020200а-1753а   Робітники (технологічний і ремонтний персонал),
          зайняті на роботах з застосуванням ціанистих
          розчинів
1020200а-1753б   Дозувальники, машиністи конвеєра, машиністи
          млинів при  сухому  помелі,  шихтувальники,
          дозувальники-шихтувальники, класифікаторники
          (мельники), класифікаторники на спіральних і 
          рейкових класифікаторах, машиністи
          гірничо-транспортних машин і механізмів по об-
          слуговуванню конвеєрів, машиністи дозувальних
          столів і живильників, машиністи класифікаторів
          (класифікаторники),  машиністи   стрічкових
          транспортерів похилих і горизонтальних галерей,
          машиністи машин і механізмів по обслуговуванню
          конвеєрних установок, машиністи стержньових і
          кульових  млинів,  машиністи   самохідних
          транспортерів, машиністи транспортних машин і
          механізмів при обслуговуванні конвеєрів  і
          елеваторів,    машиністи    транспортерів
          (конвеєрів,    елеваторів),    мельники
          (кентувальники) на кульових, стержньових, труб-
          них та інших млинах, мельники-класифікаторники,
          мельники маятникових млинів, мельники сухого
          помелу, мотористи транспортерів, робітники біля
          млинів,   робітники   біля   пластинчастих
          живильників, робітники біля транспортерів, тра-
          нспортерники,  зайняті  у  збагаченні  на
          дробленні, подрібнюванні, помелі та шихтуванні
          рудних і нерудних копалин що містять у пилу 2
          проценти і більше кристалічного (вільного) дво-
          окису кремнію
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету 
           Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
1020200а-1753в   Робітники на обробленні шламів
 
1020200а-1753г   Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
          обладнання в місцях його установки на дільницях
          (робочих місцях) діючих виробництв, де основні
          робітники, які ведуть технологічний процес, ко-
          ристуються правом на пільгове пенсійне забезпе-
          чення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники, елек-
          трогазозварники, електрозварники ручного
          зварювання, електромонтери по ремонту і обслу-
          говуванню електроустаткування
 
1020200а-17796   Розчиняльники і дозувальники реагентів,
          реагентники, зайняті у приготуванні і
          застосуванні ксантогенату
 
1020200а-18916   Сушильники, зайняті на сушінні і квартуванні
          концентратів
 
1020200б      б) Керівники і спеціалісти
 
1020200б-23187   Майстри, старші майстри
 
1020200б-23362   Майстри, старші майстри по ремонту устатку-
          вання, де застосовуються ціанисті розчини
 
10300000      III. МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО (чорні метали)
 
10301000      1. Доменне виробництво
 
1030100а      а) Робітники
 
1030100а-11221   Бригадири бункерів
 
1030100а-11255   Бригадири розливних машин
 
1030100а-11290   Бункерувальники доменних печей
 
1030100а-11420   Верхові доменних печей
 
1030100а-11467   Водопровідники доменних печей
 
1030100а-11609   Газівники доменних печей
 
1030100а-11697   Горнові десульфурації чавуну
 
1030100а-11699   Горнові доменних печей
 
1030100а-11768   Вантажники, зайняті на розвантажуванні гаря-
          чого агломерату на бункерах
 
1030100а-12815   Ковшові
 
1030100а-13596   Машиністи вагонів-вагів, зайняті у тонелях
          і підбункерних приміщеннях
 
1030100а-13792   Машиністи кранів металургійного виробництва,
          зайняті на гарячих роботах
 
1030100а-14104   Машиністи розливальних машин
 
1030100а-14239   Машиністи тельферів, зайняті на гарячих
          роботах
 
1030100а-14364   Машиністи шихтоподачі, зайняті на бункерах
          і у підбункерних приміщеннях
 
1030100а-14401   Машиністи електровозів металургійних цехів,
          зайняті у тонелях
 
1030100а-15416   Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
 
1030100а-1753а   Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
          обладнання в місцях його установки на ділянках
          (робочих місцях) діючих виробництв, де основні
          робітники, які ведуть технологічний процес, ко-
          ристуються правом на пільгове пенсійне забезпе-
          чення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники, елек-
          трогазозварники, електрозварники ручного зварю-
          вання, електромонтери по ремонту та обслугову-
          ванню електрообладнання
 
1030100а-18409   Скіпові
 
1030100а-18897   Стропальники, зайняті на гарячих роботах
 
1030100а-19220   Транспортувальники шихти, зайняті на доставці
          шихти у не повністю механізовані доменні печі
 
1030100а-19257   Прибиральники відходів металургійного вироб-
          ництва, зайняті на прибиранні колошникового
          пилу і очищенні газопроводів
 
1030100а-19622   Шлаковики
 
1030100б      б) Керівники і спеціалісти
 
1030100б-23187   Майстри, старші майстри, зайняті на гарячих
          ділянках роботи
 
10302000      2. Виробництво сталі і феросплавів. Підготовка
          сумішей і ремонт металургійних печей
 
1030200а      а) Робітники
 
1030200а-11223   Бригадири двору виливниць
 
1030200а-11309   Вагранники
 
1030200а-11386   Варильники пеку, зайняті на варінні смоли і
          сушінні днищ
 
1030200а-11607   Газівники
 
1030200а-11702   Горнові феросплавних печей
 
1030200а-12138   Завантажувачі шихти
 
1030200а-12780   Клеймувальники гарячого металу, зайняті на руч-
          ному клеймуванні і на клеймуванні в торець за-
          готовки
 
1030200а-12815   Ковшові
 
1030200а-13664   Машиністи гідроочищення і змазування виливниць
 
1030200а-13698   Машиністи дистрибутора (без дистанційного
          управління)
 
1030200а-13721   Машиністи завалочних машин
 
1030200а-13729   Машиністи заправних машин
 
1030200а-13792   Машиністи кранів металургійного виробництва,
          зайняті на гарячих роботах
 
1030200а-13864   Машиністи машин вогневого зачищення
 
1030200а-14104   Машиністи розливальних машин
 
1030200а-14239   Машиністи тельферів, зайняті на гарячих
          роботах
 
1030200а-14267   Машиністи-транспортувальники гарячого металу
 
1030200а-14463   Міксерові
 
1030200а-14822   Набирачі стопорів
 
1030200а-15157   Випалювачі, зайняті у феросплавному виробництві
 
1030200а-15327   Оброблювачі поверхневих дефектів металу
 
1030200а-15416   Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
 
1030200а-15701   Оператори машин безперервного лиття заготовок,
          зайняті на гарячих роботах (розливний пульт,
          газорізання, головний пост, збиральні механізми)
1030200а-15880   Оператори постів управління, машиністи -
          оператори постів управління, зайняті на об-
          робленні гарячого металу
 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
1030200а-16638   Плавильники розкислювачів
 
1030200а-16642   Плавильники синтетичних шлаків, шлаковарники
 
1030200а-16645   Плавильники феросплавів
 
1030200а-16719   Підготовники сполук до розливання плавок
 
1030200а-16721   Підготовники сталерозливальних канав
 
1030200а-16758   Підручні сталеварів конверторів
 
1030200а-16760   Підручні сталеварів мартенівських печей
 
1030200а-16764   Підручні сталеварів установок позапічної
          обробки сталі
 
1030200а-16765   Підручні сталеварів установок електрошлакової
          переплавки
 
1030200а-16767   Підручні сталеварів електропечей
 
1030200а-17359   Прожарювачі
 
1030200а-1753а   Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
          обладнання в місцях його установки на ділянках
          (робочих місцях) діючих виробництв, де основні
          робітники, які ведуть технологічний процес, ко-
          ристуються правом на пільгове пенсійне забезпе-
          чення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники, елек-
          трогазозварники, електрозварники ручного зварю-
          вання, електромонтери по ремонту та обслугову-
          ванню електрообладнання
 
1030200а-17627   Розливальники сталі
 
1030200а-18559   Слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячому ремон-
          ті феросплавних печей по виплавці феромарганцю
          і ферованадію; слюсарі (слюсарі-ремонтники),
          слюсарі по ремонту металургійного устаткування,
          слюсарі (електрослюсарі), газоелектрозварники,
          чергові слюсарі, зайняті на гарячому ремонті
          феросплавних печей по виплавці  марганцевих
          сплавів
 
1030200а-19771   Сталевари конверторів
 
1030200а-18773   Сталевари мартенівських печей
 
1030200а-18777   Сталевари установок позапічної обробки сталі
 
1030200а-18779   Сталевари установок електрошлакової переплавки
 
1030200а-18781   Сталевари електропечей
 
1030200а-18897   Стропальники, зайняті на гарячих ділянках
          робіт
1030200а-19110   Термісти прокату і труб, зайняті на ручному
          завантажуванні гарячого металу або постійно
          на гарячих роботах
 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
1030200а-19588   Чистильники феросплавів
 
1030200а-19614   Шихтувальники, зайняті на обслуговуванні печей
          по виплавці феромарганцю, ферованадію і марган-
          цевистих сталей, шихтувальники по підготовці
          шихти, зайняті на обслуговуванні печей  по
          виплавці марганцевих сплавів
 
1030200а-19622   Шлаковики
 
1030200а-19760   Електродники
1030200а-19906   Електрозварники ручного зварювання, зайняті на
          нарощуванні кожухів біля феросплавних печей по
          виплавці феромарганцю і ферованадію, електроз-
          варники ручного зварювання, зайняті нарощуван-
          ням кожухів електродів феросплавних печей на
          виплавці марганцевих сплавів
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
1030200б      б) Керівники і спеціалісти
 
1030200б-23187   Майстри, старші майстри, зайняті на гарячих
          ділянках робіт і на роботах з шкідливими
          умовами праці
 
10303000      3. Прокатне, колесопрокатне, бандажопрокатне,
          вилопрокатне, жерстекатальне, лудильне, оцин-
          кувальне і освинцювальне виробництва. Вироб-
          ництво рейкових скріплень, вирубування і зачи-
          щення гарячого металу. Термінова обробка.
          Виробництво каліброваного металу
 
1030300а      а) Робітники
 
1030300а-10051   Алюмінірувальники
 
1030300а-10336   Апаратники кристалізації, зайняті у вироб-
          ництві купоросу
 
1030300а-10386   Апаратники нейтралізації, зайняті на роботах
          з соляною кислотою
 
1030300а-10921   Апаратники регенерації, зайняті на роботах
          з соляною кислотою
 
1030300а-11090   Апаратники центрифугування, зайняті у вироб-
          ництві купоросу
 
1030300а-11110   Апаратники електролітичного знежирювання
 
1030300а-11326   Вальцювальники калібрувальних станів,
          зайняті на гарячій прокатці
 
1030300а-11337   Вальцювальники на складанні і перевалці клітей,
          постійно заняті перевалкою клітей на гарячих
          ділянках робіт
 
1030300а-11345   Вальцювальники станів гарячої прокатки
 
1030300а-11387   Варники пеку
 
1030300а-11607   Газівники
 
1030300а-11618   Газорізальники, зайняті різанням країв
          прокату в гарячому стані
 
1030300а-12132   Завантажувачі термічних печей
 
1030300а-12698   Кантувальники-укладальники
 
1030300а-12673   Гартівники, зайняті ручним навантаженням
 
1030300а-12780   Клеймувальники гарячого металу, зайняті на
          ручному клеймуванні або клеймуванні у торець
          заготовки
 
1030300а-13148   Котлочисти, зайняті на очищенні топок печей і
          тонелів
 
1030300а-13225   Ковалі на молотах і пресах
 
1030300а-13229   Ковалі-штампувальники
1030300а-13231   Ковалі-штампувальники на ротаційних машинах
 (доповнено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
1030300а-13382   Листодробарі
 
1030300а-13417   Лудильники гарячим способом
 
1030300а-13422   Лудильники (оцинковники) електролітичним
          способом
 
1030300а-13723   Машиністи завантажувальних механізмів, зайняті
          на гарячих ділянках робіт
 
1030300а-13792   Машиністи кранів металургійного виробництва,
          зайняті на гарячих роботах
 
1030300а-13864   Машиністи машин вогневої зачистки
 
1030300а-13901   Машиністи на молотах, пресах та маніпуляторах
 
1030300а-14053   Машиністи пресів, зайняті на гарячих роботах
 
1030300а-14127   Машиністи реверсивних парових машин прокатних
          станів, зайняті на гарячому прокаті
 
1030300а-14239   Машиністи тельферів, зайняті на гарячих
          роботах
 
1030300а-14852   Нагрівальники металу
 
1030300а-15327   Оброблювачі поверхневих дефектів металу
 
1030300а-15416   Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
 
1030300а-15880   Оператори постів управління, зайняті на
          гарячих роботах
 
1030300а-15882   Оператори постів управління агрегатами безпе-
          рервного травлення, знежирювання, лудіння, оци-
          нкування, лакування і відпалювання, зайняті в
          травильних, лудильних, алюмоцинкувальних, осви-
          нцювальних, оцинкувальних відділеннях
 
1030300а-15890   Оператори постів управління станів гарячої
          прокатки
 
1030300а-16265   Освинцювальники
 
1030300а-16415   Оцинкувальники гарячим способом
 
1030300а-16750   Підручні вальцювальників станів гарячої
          прокатки
 
1030300а-16913   Посадчики металу
 
1030300а-16938   Виправлячі прокату і труб, зайняті на
          виправленні гарячого прокату
 
1030300а-17034   Пресувальники коліс і бандажів, зайняті на
          гарячих роботах
 
1030300а-17089   Пресувальники - прошивальники рейкових кріп-
          лень, зайняті на гарячому штампуванні
 
1030300а-1753а   Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
          обладнання в місцях його установки на ділянках
          (робочих місцях) діючих виробництв, де основні
          робітники, які ведуть технологічний процес, ко-
          ристуються правом на пільгове пенсійне забезпе-
          чення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники, елек-
          трогазозварники, електрозварники ручного зварю-
          вання, електромонтери по ремонту та обслугову-
          ванню електрообладнання
 
1030300а-17531   Робітники, зайняті на розковці, загинанні і
          заклепуванні трубок гарячим способом
 
1030300а-17889   Різальники гарячого металу
 
1030300а-18897   Стропильники, зайняті на гарячих ділянках ро-
          біт і на роботах з шкідливими умовами праці
 
1030300а-19110   Термісти прокату і труб, зайняті на ручному
          завантажуванні або постійно зайняті на гарячих
          ділянках робіт
 
1030300а-19182   Травильники
 
1030300а-19254   Прибиральники гарячого металу
 
1030300а-19257   Прибиральники відходів металургійного вироб-
          ництва, зайняті на прибиранні окалини при
          гарячій прокатці металу
 
1030300а-19287   Укладальники прокату, зайняті на гарячих
          роботах
 
1030300а-19622   Шлаковики
 
1030300б      б) Керівники і спеціалісти
 
1030300б-23187   Майстри, старші майстри, зайняті на гарячих
          ділянках робіт і на роботах з шкідливими
          умовами праці
 
10304000      4. Трубне виробництво: трубопрокатне, трубо-
          зварювальне, електротрубозварювальне, трубо-
          волочильне, труболиварне, фітингове, балонне,
          термічне і оцинкувальне; підготовка і вирубу-
          вання металу
 
1030400а      а) Робітники
1030400а-10336   Апаратники кристалізації, зайняті у вироб-
          ництві купоросу
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
           Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
1030400а-11090   Апаратники центрифугування, зайняті у вироб-
          ництві купоросу
 
1030400а-11138   Асфальтувальники труб
 
1030400а-11230   Бригадири молотових відділень
 
1030400а-11309   Вагранники
 
1030400а-11335   Вальцювальники обкатних машин, зайняті на
          обкатці балонів у гарячому стані
 
1030400а-11344   Вальцювальники станів гарячого прокату труб
 
1030400а-11347   Вальцювальники станів пічного зварювання труб
 
1030400а-11489   Волочильники труб, зайняті на гарячих роботах
 
1030400а-11607   Газівники
 
1030400а-11971   Завальники шихти у вагранки і печі
 
1030400а-11984   Заварники труб і балонів
 
1030400а-12176   Заливальники металу
 
1030400а-12183   Заливальники-труболиварники
 
1030400а-12673   Гартівники, зайняті ручним завантажуванням
          гарячого металу
 
1030400а-12698   Кантувальники-укладальники, зайняті біля
          нагрівальних печей
 
1030400а-12780   Клеймувальники гарячого металу, зайняті на
          ручному клеймуванні
 
1030400а-13225   Ковалі на молотах і пресах
 
1030400а-13229   Ковалі-штампувальники
 
1030400а-13723   Машиністи завантажувальних механізмів, зайняті
          на гарячих роботах
 
1030400а-13792   Машиністи кранів металургійного виробництва,
          зайняті на гарячих ділянках робіт і на роботах
          з шкідливими умовами праці
 
1030400а-13901   Машиністи на молотах, пресах і маніпуляторах
 
1030400а-14239   Машиністи тельферів, зайняті на гарячих
          ділянках робіт
 
1030400а-14267   Машиністи-транспортувальники гарячого металу
 
1030400а-14852   Нагрівальники металу
 
1030400а-15327   Оброблювачі поверхневих дефектів металу
 
1030400а-15379   Обрубувачі, зайняті на обробленні литва нажда-
          ком  і  вручну  (молотками,   зубилами,
          пневмоінструментом)
 
1030400а-15416   Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
 
1030400а-15880   Оператори постів управління, зайняті на
          гарячих роботах
 
1030400а-15888   Оператори постів управління станів гарячого
          прокату труб
 
1030400а-16265   Освинцювальники
 
1030400а-16415   Оцинкувальники гарячим способом
 
1030400а-16613   Плавильники
 
1030400а-16748   Підручні вальцювальників станів гарячого прока-
          ту труб
 
1030400а-16913   Посадчики металу
 
1030400а-16938   Виправлячі прокату і труб, зайняті на гарячих
          роботах
 
1030400а-16995   Пресувальники гарячих труб, зайняті на прошив-
          них пресах
 
1030400а-1753а   Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
          обладнання в місцях його установки на ділянках
          (робочих місцях) діючих виробництв, де основні
          робітники, які ведуть технологічний процес, ко-
          ристуються правом на пільгове пенсійне забез-
          печення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники, 
          електрогазозварники, електрозварники ручного
          зварювання, електромонтери по ремонту та обслу-
          говуванню електрообладнання
 
1030400а-17889   Різальники гарячого металу
 
1030400а-18344   Зварювальники пічного зварювання труб
 
1030400а-18897   Стропальники, зайняті на гарячих ділянках
          робіт
 
1030400а-19110   Термісти прокату і труб, зайняті на ручному
          завантажуванні гарячого металу
 
1030400а-19182   Травильники
 
1030400а-19236   Труболиварники-формувальники
 
1030400а-19254   Прибиральники гарячого металу
 
1030400а-19287   Укладальники прокату, зайняті на гарячих
          роботах
 
1030400а-19622   Шлаковики
 
1030400б      б) Керівники і спеціалісти
 
1030400б-23187   Майстри, старші майстри, зайняті на гарячих
          ділянках робіт і на роботах з шкідливими
          умовами праці
 
10305000      5. Виробництво метизів
 
1030500а      а) Робітники
 
1030500а-12673   Гартівники, зайняті на свинцевих, ціанистих
          ваннах, на ванназ з розплавленими солями і на
          термотравильних агрегатах
 
1030500а-13424   Лудильники дроту, зайняті на лудженні гарячим
          способом
 
1030500а-16415   Оцинкувальники гарячим способом
 
10400000      ІV. КОКСОВЕ, ПЕКОКОКСОВЕ, ТЕРМОАНТРАЦИТОВЕ
            І КОКСОХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВА
 
10401000      1. Коксове, пекококсове і термоантрацитове
          виробництва
 
1040100а      а) Робітники
 
1040100а-10065   Апаратники всіх найменувань, крім зайнятих на
          вуглепідготовці і очищенні газу
 
1040100а-11174   Барильєтники
 
1040100а-11611   Газівники коксових печей
 
1040100а-11784   Придверники
 
1040100а-12106   Завантажувачі-вивантажувачі термоантрацитових
          печей
 
1040100а-12628   Кабінники-кантувальники
 
1040100а-13432   Люкові
 
1040100а-13765   Машиністи коксових машин
 
1040100а-13767   Машиністи коксонавантажувальних машин
 
1040100а-13792   Машиністи кранів маталургійного виробництва,
          зайняті на гарячих ділянках робіт
 
1040100а-13893   Машиністи мостових перевантажувачів, зайняті
          на гарячих ділянках робіт
 
1040100а-14313   Машиністи установок сухого гасіння коксу
 
1040100а-14403   Машиністи електровозів гасильних вагонів
 
1040100а-15416   Вогнетривники, зайняті на гарячих ділянках
          робіт
 
1040100а-1753а   Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом ус-
          таткування в місцях його установки на дільницях
          (робочих місцях) діючих виробництв, де основні
          робітники, які ведуть технологічний процес, ко-
          ристуються правом на пільгове пенсійне забезпе-
          чення за Списком N 1: монтажники устаткування
          коксохімічних   виробництв,    монтажники
          технологічних трубопроводів, слюсарі-ремонтни-
          ки, електрогазозварники, електрозварники ручно-
          го зварювання, електромонтери по ремонту і об-
          слуговуванню електроустаткування
 
1040100а-17708   Рамповщики
 
1040100а-18897   Стропальники, зайняті на гарячих ділянках
          робіт
 
1040100а-19169   Тунельники
 
1040100а-19171   Тунельники-мотористи скіпових підйомників
 
1040100а-19555   Чистильники, зайняті на очищенні пекококсової
          апаратури
 
1040100б      б) Керівники і спеціалісти
 
1040100б-23187   Майстри, старші майстри, зайняті на гарячих
          ділянках робіт і на роботах з шкідливими
          умовами праці
 
10402000      2. Коксохімічне виробництво
 
1040200а      а) Робітники
 
1040200а-10065   Апаратники всіх найменувань, у тому числі зай-
          няті на знесірченні  газу,  у  виробництві
          продуктів з наявністю у повітрі робочої зони
          шкідливих речовин 1 або 2 класів небезпеки, а
          також канцерогенів
 
1040200а-11237   Бригадири на дільницях основного виробництва,
          де всі робітники передбачені у Списку N 1
 
1040200а-11908   Дробильники, зайняті на дробленні з наявністю
          у повітрі робочої зони шкідливих речовин 1 або
          2 класів небезпеки, а також канцерогенів
 
1040200а-13792   Машиністи кранів металургійного виробництва,
          зайняті на гарячих ділянках робіт і на робо-
          тах з шкідливими умовами праці
 
1040200а-1753а   Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
          устаткування в місцях його установки на дільницях
          (робочих місцях) діючих виробництв, де основні
          робітники, які ведуть технологічний процес, ко-
          ристуються правом на пільгове пенсійне забез-
          печення за Списком N 1: монтажники устатку-
          вання кокосохімічних виробництв,  монтажники
          технологічних трубопроводів, слюсарі-ремонтники,
          електрогазозварники, електрозварники  ручного
          зварювання, електромонтери по ремонту і обслу-
          говуванню електроустаткування
 
1040200а-17531   Робітники на механізмах хімвиробництва, зайняті
          на роботах з наявністю у повітрі робочої зони
          шкідливих речовин 1 або 2 класів небезпеки, а
          також канцерогенів
 
1040200а-17632   Розливальники хімічної продукції з наявністю
          у повітрі робочої зони шкідливих речовин 1
          або 2 класів небезпеки, а також канцерогенів
 
1040200а-18440   Скруберники-насосники, зайняті на роботах з
          наявністю у повітрі робочої зони шкідливих
          речовин 1 або 2 класів небезпеки, а також
          канцерогенів
 
1040200а-18598   Зливальники-розливальники, зайняті на роботах
          з наявністю у повітрі робочої зони шкідливих
          речовин 1 або 2 класів небезпеки, а також
          канцерогенів
 
1040200а-18897   Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
          і на роботах з шкідливими умовами праці
 
1040200а-19555   Чистильники, зайняті на очищенні апаратури
 
1040200б      б) Керівники і спеціалісти
 
1040200б-23187   Майстри, старші майстри, зайняті на гарячих
          ділянках робіт і на роботах з наявністю у
          повітрі робочої зони шкідливих речовин 1 або 2
          класів небезпеки, а також канцерогенів
 
10500000      V.ВИРОБНИЦТВО ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗУ І ОДЕРЖАННЯ
          ГАЗІВ У ПРОЦЕСІ МЕТАЛУРГІЙНИХ ВИРОБНИЦТВ
 
1050000а      а) Робітники
 
1050000а-11607   Газівники
 
1050000а-11614   Газогенераторники
 
10600000      VI. ВИРОБНИЦТВО ДИНАСОВИХ ВИРОБІВ
 
1060000а      а) Робітники
 
1060000а-17531   Робітники, зайняті на дробленні, подрібненні
          і помелі нерудних копалин, що містять у пилу
          2% і більше кристалічного (вільного) двоокису
          кремнію
 
10700000      VII. МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО
          (кольорові метали)
 
10701000      1. Підготовка сировини і шихти. Брикетування
          на мідно-сіркових заводах і фабриках
 
1070100а      а) Робітники
 
1070100а-11908   Дробильники
 
1070100а-12138   Завантажувачі шихти
 
10702000      2. Випалювання, вельцювання
 
1070200а      а) Робітники
 
1070200а-10187   Апаратники-гідрометалурги
 
1070200а-11289   Бункерники
 
1070200а-11908   Дробильники
 
1070200а-12093   Завантажувачі-вивантажувачі випалювальних
          печей, зайняті на гарячих роботах
 
1070200а-12138   Завантажувачі шихти, зайняті на гарячих роботах
 
1070200а-13786   Машиністи (кочегари) котелень
 
1070200а-13790   Машиністи кранів (кранівники), зайняті на гаря-
          чих ділянках робіт
 
1070200а-13872   Машиністи млинів, зайняті на розмелюванні
          недогарку
 
1070200а-13990   Машиністи живильників
 
1070200а-15157   Випалювачі
 
1070200а-15416   Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
 
1070200а-16585   Печові на вельцпечах
 
1070200а-16593   Печові по відновленню нікелевого порошку
 
1070200а-17531   Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
          обладнання в місцях його установки на дільницях
          (робочих місцях) діючих виробництв, де основні
          робітники, які ведуть технологічний процес, ко-
          ристуються правом на пільгове пенсійне забезпе-
          чення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники, елек-
          трогазозварники, електрозварники ручного зварю-
          вання, електромонтери по ремонту та обслугову-
          ванню електроустаткування
 
1070200а-18897   Стропальники, зайняті на гарячих ділянках
          робіт
 
1070200а-19213   Транспортерники
 
1070200а-19217   Транспортувальники, зайняті на гарячих роботах
          і обслуговуванні елеваторів
 
1070200б      б) Керівники і спеціалісти
 
1070200б-23187   Майстри, старші майстри
 
10703000      3. Спікання шихти
 
1070300а      а) Робітники
 
1070300а-10041   Агломератники
 
1070300а-11534   Вивантажувачі гарячого агломерату
 
1070300а-11700   Горнові на агломерації і випалюванні
 
1070300а-11765   Грохотувальники
 
1070300а-11766   Грохотувальники-шурувальники
 
1070300а-11863   Дозувальники гарячого вертання
 
1070300а-11908   Дробильники
 
1070300а-12138   Завантажувачі шихти
 
1070300а-13790   Машиністи кранів (кранівники), зайняті на
          гарячих ділянках робіт
 
1070300а-13872   Машиністи млинів
 
1070300а-14386   Машиністи ексгаустерів
 
1070300а-15157   Випалювальники
 
1070300а-15271   Оброблювачі вторинних шламів
 
1070300а-17359   Прожарювачі
 
1070300а-17531   Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
          устаткування в місцях його установки на дільницях
          (робочих місцях) діючих виробництв, де основні
          робітники, які ведуть технологічний процес, ко-
          ристуються правом на пільгове пенсійне забезпе-
          чення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники, елек-
          трогазозварники, електрозварники ручного зварю-
          вання, електромонтери по ремонту і обслугову-
          ванню електроустаткування
 
1070300а-18604   Змішувальники
 
1070300а-18897   Стропальники, зайняті на гарячих ділянках
          робіт
 
1070300а-19213   Транспортерники, зайняті на поверненні
          гарячого агломерату
 
1070300а-19263   Прибиральники шлаку і оборотних матеріалів
 
1070300а-19614   Шихтувальники, зайняті на шихтуванні агломерату
 
1070300б      б) Керівники і спеціалісти
 
1070300б-23187   Майстри, старші майстри
 
10704000      4. Сушіння шихти і промпродукту
 
1070400а      а) Робітники
 
1070400а-11289   Бункерники
 
1070400а-12080   Завантажувачі
 
1070400а-13162   Кочегари технологічних печей
 
1070400а-17531   Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
          устаткування в місцях його установки на дільницях
          (робочих місцях) діючих виробництв, де основні
          робітники, які ведуть технологічний процес, ко-
          ристуються правом на пільгове пенсійне забезпе-
          чення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники, елек-
          трогазозварники, електрозварники ручного зварю-
          вання, електромонтери по ремонту і обслугову-
          ванню електроустаткування
 
1070400а-18916   Сушильники
 
1070400а-19217   Транспортувальники
 
1070400б      б) Керівники і спеціалісти
 
1070400б-23187   Майстри, старші майстри при керівництві робіт-
          никами, переліченими в цьому підрозділі
 
10705000      5. Одержання металу плавильним і електро-
          термічним способами
 
1070500а      а) Робітники
 
1070500а-11534   Вивантажувачі гарячого агломерату
 
1070500а-11543   Вивантажувачі на відвалах, зайняті на від-
          везенні гарячого шлаку
 
1070500а-11908   Дробильники
 
1070500а-12138   Завантажувачі шихти
 
1070500а-12895   Конвертерники
 
1070500а-13162   Кочегари технологічних печей
 
1070500а-13790   Машиністи кранів (кранівники), зайняті на
          гарячих ділянках робіт
 
1070500а-13990   Машиністи живильників, зайняті у цехах
 
1070500а-14104   Машиністи розливальних машин
 
1070500а-15416   Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
 
1070500а-16613   Плавильники
 
1070500а-17531   Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
          устаткування в місцях його установки на дільницях
          (робочих місцях) діючих виробництв, де основні
          робітники, які ведуть технологічний процес, ко-
          ристуються правом на пільгове пенсійне забезпе-
          чення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники, елек-
          трогазозварники, електрозварники ручного зварю-
          вання, електромонтери по ремонту і обслугову-
          ванню електроустаткування
 
1070500а-17634   Розливальники кольорових металів і сплавів
 
1070500а-18897   Стропальники, зайняті на гарячих ділянках
          робіт
 
1070500а-19217   Транспортувальники, зайняті на відвезенні
          гарячого металу
 
1070500а-19263   Прибиральники шлаку і оборотних матеріалів,
          зайняті на відвезенні гарячого шлаку
1070500а-19582   Чистильники продукції, зайняті на очищенні
          кремнію
 
      (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
            Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
1070500а-19614   Шихтувальники
 
1070500а-19622   Шлакувальники
 
1070500а-19760   Електролізники, зайняті на електропечах і
          відстійниках
 
1070500б      б) Керівники і спеціалісти
 
1070500б-23187   Майстри, старші майстри
 
10708000      6. Рафінування металів
 
1070800а      а) Робітники
 
1070800а-11289   Бункерники
 
1070800а-12138   Завантажувачі шихти
 
1070800а-13162   Кочегари технологічних печей
 
1070800а-13790   Машиністи кранів (кранівники), зайняті на
          гарячих ділянках робіт
 
1070800а-14239   Машиністи тельферів, зайняті на гарячих
          ділянках робіт
 
1070800а-15157   Випалювальники
 
1070800а-16613   Плавильники
 
1070800а-17531   Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
          устаткування в місцях його установки на дільницях
          (робочих місцях) діючих виробництв, де основні
          робітники, які ведуть технологічний процес, ко-
          ристуються правом на пільгове пенсійне забезпе-
          чення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники, елек-
          трогазозварники, електрозварники ручного зварю-
          вання, електромонтери по ремонту і обслугову-
          ванню електроустаткування
 
1070800а-17634   Розливальники кольорових металів і сплавів
 
1070800а-18897   Стропальники, зайняті на гарячих ділянках
          робіт
 
1070800а-19622   Шлакувальники
 
1070800б      б) Керівники і спеціалісти
 
1070800б-23187   Майстри, старші майстри
 
10709000      7. Гідрометалургія, вилуговування, одержання
          кадмію і купоросу
 
1070900а      а) Робітники
 
1070900а-10187   Апаратники-гідрометалурги
 
1070900а-10265   Апаратники виготовлення штучного шеєліту
 
1070900а-12753   Кислототривники-гумувальники
 
1070900а-13872   Машиністи млинів, зайняті на сухому
          розмелюванні
 
1070900а-15157   Випалювальники
 
1070900а-16460   Паяльщики по вініпласту
 
1070900а-16462   Паяльщики по свинцю (свинцепаяльщики)
 
1070900а-16589   Печові на одержанні цинкового купоросу
 
1070900а-16613   Плавильники
 
1070900а-18027   Репульпаторники
 
1070900а-19505   Хлораторники
 
1070900а-19771   Електролізники водяних розчинів
 
1070900б      б) Керівники і спеціалісти
 
1070900б-23187   Майстри, старші майстри
 
10710000      8. Виробництво вуглецевих матеріалів, мас і
          виробів із них
 
1071000а      а) Робітники
 
1071000а-11607   Газівники
 
1071000а-11858   Дозувальники
 
1071000а-12095   Завантажувачі-вивантажувачі випалювальних і
          графітувальних печей
1071000а-12163   Заливальники анодів, заливальники, зайняті на
          заливанні анодів, заливальники анодів у вироб-
          ництві алюмінію, заливальники подових секцій і
          анодів у виробництві алюмінію; заливальники-
          формувальники подових секцій у  виробництві
          алюмінію; заливальники-формувальники, зайняті
          на заливанні анодів
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
           Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
1071000а-13790   Машиністи кранів (кранівники), зайняті на
          випалюванні, прогартовуванні і графітуванні
 
1071000а-13872   Машиністи млинів
 
1071000а-14076   Машиністи просівальних установок
 
1071000а-14239   Машиністи тельферів, зайняті на випалюванні,
          прогартовуванні і графітуванні
 
1071000а-15157   Випалювальники
 
1071000а-15416   Вогнетривники, зайняті на гарячому ремонті
 
1071000а-15860   Оператори по обслуговуванню пилогазоуловлюючих
          установок
 
1071000а-16478   Пекоплавильники
 
1071000а-17136   Пресувальники електродної продукції
 
1071000а-17359   Прожарювачі
 
1071000а-17424   Просочувальники
1071000а-17531   Робітники ремонтних служб, зайняті ремон-
          том устаткування в місцях його встановлення
          на дільницях (робочих місцях) діючих вироб-
          ництв, де основні робітники, які здійснюють
          технологічний процес, користуються правом
          на пільгове пенсійне забезпечення за спис-
          ком N 1: слюсарі-ремонтники, електрогазо-
          зварники, електрозварники ручного зварю-
          вання, електромонтери по ремонту і обслу-
          говуванню електроустаткування
 (доповнено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
1071000а-18604   Змішувачі
 
1071000а-18861   Стендовики
 
1071000а-18897   Стропальники, зайняті на прогартовуванні,
          випалюванні і графітуванні
 
1071000а-19451   Формувальники електродної маси
 
1071000а-19508   Хлораторники електродної продукції
 
1071000а-19614   Шихтувальники
 
1071000б      б) Керівники і спеціалісти
 
1071000б-23187   Майстри, старші майстри, за винятком зайнятих
          на механічній обробці електродів
 
10711000      9. Глиноземне виробництво
 
1071100а      а) Робітники
 
1071100а-10041   Агломератники
 
1071100а-10187   Апаратники-гідрометалурги, зайняті на випарю-
          ванні, дифузорах, карбонізації алюмінатного
          розчину
 
1071100а-10304   Апаратники карбонізації
 
1071100а-11534   Вивантажувачі гарячого агломерату
 
1071100а-11908   Дробильники
 
1071100а-13162   Кочегари технологічних печей
 
1071100а-13872   Машиністи млинів
 
1071100а-15157   Випалювальники
 
1071100а-15416   Вогнетривники, зайняті на гарячому ремонті
 
1071100а-17359   Прожарювачі
 
1071100б      б) Керівники і спеціалісти
 
1071100б-23187   Майстри, старші майстри у цехах карбонізації,
          спікання, кальцинації і випарювання лугів
 
10712000      10. Одержання металів електролітичним спо
          собом у розплаві металу
 
1071200а      а) Робітники
 
1071200а-10058   Анодники у виробництві алюмінію
 
1071200а-11453   Водії навантажувачів, зайняті на перевезенні
          розплавленого металу, фтористих солей,
          глинозему і продуктів хлорації
 
1071200а-11463   Водії електро- і автовізків, зайняті на пере-
          везенні розплавленого металу, фтористих со-
          лей, глинозему і продуктів хлорації
 
1071200а-11559   Виливальники-заливальники металу
 
1071200а-11768   Вантажники, зайняті на розвантаженні і
          навантаженні шихти, глинозему, фторсолей
          і анодної маси
 
1071200а-11908   Дробильники, зайняті на дробленні електроліту
 
1071200а-12163   Заливальники анодів
 
1071200а-12726   Катодники
 
1071200а-13410   Ливарники кольорових металів
 
1071200а-13775   Машиністи компресорних установок, зайняті
          на перекачуванні хлору
 
1071200а-13790   Машиністи кранів (кранівники), зайняті на
          гарячих ділянках робіт
 
1071200а-13977   Машиністи перевантажувачів
 
1071200а-13996   Машиністи пневмотранспорту
 
1071200а-14104   Машиністи розливальних машин
 
1071200а-14239   Машиністи тельферів, зайняті на гарячих
          ділянках робіт
 
1071200а-14381   Машиністи штирьових кранів, зайняті на
          обслуговуванні електролізерів
 
1071200а-14568   Монтажники на ремонті ванн
 
1071200а-16613   Плавильники
 
1071200а-17531   Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом ус-
          таткування в місцях його установки на дільницях
          (робочих місцях) діючих виробництв, де основні
          робітники, які ведуть технологічний процес, ко-
          ристуються правом на пільгове пенсійне забезпе-
          чення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники, елек-
          трогазозварники, електрозварники ручного зварю-
          вання, електромонтери по ремонту і обслугову-
          ванню електроустаткування
 
1071200а-17634   Розливальники кольорових металів і сплавів
 
1071200а-18897   Стропальники, зайняті на гарячих ділянках
          робіт
 
1071200а-19451   Формувальники електродної маси
 
1071200а-19497   Футерувальники-шамотники на ремонті ванн
 
1071200а-19505   Хлораторники
 
1071200а-19609   Хлоропровідники
 
1071200а-19614   Шихтувальники
 
1071200а-19774   Електролізники розплавлених солей
 
1071200а-19910   Електрослюсарі-контактники
 
1071200б      б) Керівники і спеціалісти
 
1071200б-23187   Майстри, старші майстри
 
1071200б-23362   Майстри по ремонту устаткування, зайняті
          ремонтом електролізерів
 
10713000      11. Виробництво фтористої кислоти і її солей
 
1071300а      а) Робітники
 
1071300а-10069   Апаратники абсорбції
 
1071300а-10113   Апаратники варіння
 
1071300а-10133   Апаратники у виробництві солей
 
1071300а-10153   Апаратники випарювання
 
1071300а-10187   Апаратники-гідрометалурги
 
1071300а-10228   Апаратники дозування
 
1071300а-10358   Апаратники мокрої класифікації
 
1071300а-10386   Апаратники нейтралізації
 
1071300а-10474   Апаратники відстоювання
1071300а-10486   Апаратники очищення газу
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
            Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
1071300а-10720   Апаратники приготування сірчанокислого
          глинозему
 
1071300а-10905   Апаратники розкладання
 
1071300а-10994   Апаратники сушіння
 
1071300а-11061   Апаратники фільтрації
 
1071300а-11090   Апаратники центрифугування
 
1071300а-11289   Бункерувальники
 
1071300а-11463   Водії електро- і автовізків, зайняті на
          вивезенні недогарку
 
1071300а-11543   Вивантажувачі на відвалах
 
1071300а-11614   Газогенераторники
 
1071300а-11779   Гумувальники металовиробів, крім зайнятих в
          цехах захисних покриттів
 
1071300а-11876   Дозувальники реагентів
 
1071300а-11908   Дробильники
 
1071300а-12986   Завантажувачі-розвантажувачі
 
1071300а-12097   Завантажувачі-розвантажувачі печей
 
1071300а-13162   Кочегари технологічних печей
 
1071300а-13616   Машиністи вентиляційних і аспіраційних
          установок
 
1071300а-13786   Машиністи (кочегари) котелень
 
1071300а-13790   Машиністи кранів (кранівники), зайняті на
          гарячих ділянках робіт
 
1071300а-13872   Машиністи млинів
 
1071300а-13910   Машиністи насосних установок
 
1071300а-15157   Випалювальники
 
1071300а-15416   Вогнетривники
 
1071300а-15860   Оператори по обслуговуванню пилогазоуловлюючих
          установок
 
1071300а-16456   Паяльщики
 
1071300а-16970   Пресувальники
 
1071300а-17531   Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом ус-
          таткування в місцях його установки на дільницях
          (робочих місцях) діючих виробництв, де основні
          робітники, які ведуть технологічний процес, ко-
          ристуються правом на пільгове пенсійне забезпе-
          чення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники, елек-
          трогазозварники, електрозварники ручного зварю-
          вання, електромонтери по ремонту і обслугову-
          ванню електроустаткування
 
1071300а-18027   Репульпаторники
 
1071300а-18598   Зливальники-розливальники, зайняті на
          розливанні кислоти
 
1071300а-18897   Стропальники, зайняті на гарячих ділянках
          робіт
 
1071300а-19217   Транспортувальники, зайняті на вивезенні
          гіпсу і недогарку
 
1071300а-19293   Укладальники-пакувальники, зайняті на закупо-
          рюванні кислоти і фторсолей
 
1071300а-19362   Флотатори
 
1071300а-19555   Чистильники, зайняті на очищенні основного ус-
          таткування і газоходів
 
1071300б      б) Керівники і спеціалісти
 
1071300б-23187   Майстри, старші майстри
 
10714000      12. Одержання металу електролітичним способом
          у розчинах солей і лугів
 
1071400а      а) Робітники
 
1071400а-10729   Апаратники приготування хімічних розчинів,
          зайняті на приготуванні гіпохлориту
 
1071400а-10994   Апаратники сушіння
 
1071400а-12726   Катодники
 
1071400а-13723   Машиністи завантажувальних механізмів
 
1071400а-13790   Машиністи кранів (кранівники)
 
1071400а-13872   Машиністи млинів
 
1071400а-16460   Паяльщики по вініпласту
 
1071400а-16462   Паяльщики по свинцю (свинцепаяльщики)
 
1071400а-16613   Плавильники
 
1071400а-17531   Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом ус-
          таткування в місцях його установки на дільницях
          (робочих місцях) діючих виробництв, де основні
          робітники, які ведуть технологічний процес, ко-
          ристуються правом на пільгове пенсійне забезпе-
          чення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники, елек-
          трогазозварники, електрозварники ручного зварю-
          вання, електромонтери по ремонту і обслугову-
          ванню електроустаткування
 
1071400а-17634   Розливальники кольорових металів і сплавів
 
1071400а-18897   Стропальники, зайняті на гарячих ділянках
          робіт
 
1071400а-19217   Транспортувальники, зайняті на відкатці ваго-
          неток з анодним і катодним металом, сировиною,
          пеком
 
1071400а-19582   Чистильники продукції, зайняті на очищенні
          катодів
 
1071400а-19628   Шламовики електролітних ванн, крім зайнятих
          на промиванні сирцю і скрапу
 
1071400а-19771   Електролізники водних розчинів, електролізники
          по зняттю олова з жерсті
 
1071400а-19906   Електрозварники ручного зварювання, зайняті на
          виготовленні анодів і катодів
 
1071400а-19910   Електрослюсарі-контактники
 
1071400б      б) Керівники і спеціалісти
 
1071400б-23187   Майстри, старші майстри (за винятком зайнятих
          у виробництві електролітної фольги)
 
10715000      13. Виробництво порошків кольорових металів
 
1071500а      а) Робітники
 
1071500а-10131   Апаратники у виробництві металічних порошків
 
1071500а-11614   Газогенераторники, зайняті у виробництві
          цинкового порошку
 
1071500а-16440   Паяльщики по вініпласту
 
1071500а-16462   Паяльщики по свинцю (свинцевопаяльщики)
 
1071500а-16581   Печові у виробництві цинкового пилу
 
1071500а-19293   Укладальники-пакувальники, зайняті на пакуван-
          ні пилу, одержаного металургійним способом
 
1071500а-19416   Формувальники вогнетривких виробів, зайняті
          на виготовленні карборундових виробів
 
1071500а-19771   Електролізники водяних розчинів
 
1071500б      б) Керівники і спеціалісти
 
1071500б-23187   Майстри і старші майстри
 
10716000      14. Одержання анодів і вайєрбарсів
 
1071600а      а) Робітники
 
1071600а-12138   Завантажувачі шихти
 
1071600а-13410   Ливарники кольорових металів
 
1071600а-13790   Машиністи кранів (кранівники), зайняті на
          гарячих ділянках робіт
 
1071600а-14104   Машиністи розливальних машин
 
1071600а-16613   Плавильники
 
1071600а-17531   Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом ус-
          таткування в місцях його установки на дільницях
          (робочих місцях) діючих виробництв, де основні
          робітники, які ведуть технологічний процес, ко-
          ристуються правом на пільгове пенсійне забезпе-
          чення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники, елек-
          трогазозварники, електрозварники ручного зварю-
          вання, електромонтери по ремонту і обслугову-
          ванню електроустаткування
 
1071600а-17634   Розливальники кольорових металів і сплавів
 
1071600а-18627   Сортувальники, зайняті вибіркою міді та шлаку
 
1071600б      б) Керівники і спеціалісти
 
1071600б-23187   Майстри, старші майстри
 
10717000      15. Пилоуловлювання і газоочистка
 
1071700а      а) Робітники
 
1071700а-14386   Машиністи ексгаустерів
 
1071700а-15860   Оператори по обслуговуванню пилогазоуловлюючих
          установок
 
1071700а-17531   Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом ус-
          таткування в місцях його установки на дільницях
          (робочих місцях) діючих виробництв, де основні
          робітники, які ведуть технологічний процес, ко-
          ристуються правом на пільгове пенсійне забезпе-
          чення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники, елек-
          трогазозварники, електрозварники ручного зварю-
          вання, електромонтери по ремонту і обслугову-
          ванню електроустаткування
 
1071700а-19293   Укладальники-пакувальники, зайняті на пакуванні
          пилу, одержаного металургійним способом
 
1071700а-19555   Чистильники, зайняті на очищенні пилоуловлюючих
          пристроїв, печей, газоходів і колосників
 
1071700б      б) Керівники і спеціалісти
 
1071700б-23187   Майстри, старші майстри
 
10719000      16. Переробка шламів
 
1071900а      а) Робітники
 
1071900а-10137   Апаратники у виробництві титану і рідкісних
          металів
 
1071900а-10909   Апаратники розчинення
 
1071900а-15157   Випалювальники
 
1071900а-16613   Плавильники
 
1071900а-17531   Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом ус-
          таткування в місцях його установки на дільницях
          (робочих місцях) діючих виробництв, де основні
          робітники, які ведуть технологічний процес, ко-
          ристуються правом на пільгове пенсійне забезпе-
          чення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники, елек-
          трогазозварники, електрозварники ручного зварю-
          вання, електромонтери по ремонту і обслугову-
          ванню електроустаткування
 
1071900а-17634   Розливальники кольорових металів і сплавів
 
1071900а-18916   Сушильники
 
1071900б      б) Керівники і спеціалісти
 
1071900б-23187   Майстри, старші майстри
10720000      17. Одержання рідкісних металів, кальцію,
          магнію, кремнію і титану металургійним і
          хіміко-металургійним способом
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
            Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
1072000а      а) Робітники
 
1072000а-10041   Агломератники, зайняті на спіканні шихти
 
1072000а-10065   Апаратники всіх найменувань, крім зайнятих
          у виробництві епітаксіальних структур і перера-
          хованих у Списку N 2
 
1072000а-11511   Вибивальники титанової губки
 
1072000а-11858   Дозувальники
 
1072000а-12086   Завантажувачі-вивантажувачі
 
1072000а-13162   Кочегари технологічних печей
 
1072000а-13579   Машиністи брикетних пресів
 
1072000а-13790   Машиністи кранів (кранівники), зайняті на
          гарячих ділянках робіт
 
1072000а-13872   Машиністи млинів
 
1072000а-14620   Монтажники реакційних апаратів, зайняті на
          ремонті й відновленні реакційних апаратів
 
1072000а-15416   Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
 
1072000а-15914   Оператори прецизійного різання, зайняті на
          доведенні напівпровідникових матеріалів, крім
          тих, які зайняті у виробництві епітаксіальних
          структур
 
1072000а-16583   Печові іодіодного рафінування
 
1072000а-16587   Печові на відновленні та дистиляції титану
          і рідкісних металів
 
1072000а-16594   Печові на відновленні термічними способами
1072000а-16596   Печові по переробці титановмісних і рідко-
          земельних матеріалів, випалювальники по 
          переробці титановмісних і рідкоземельних
          матеріалів
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
             Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
1072000а-16598   Печові по виробництву триокису сурми
 
1072000а-16613   Плавильники
 
1072000а-16617   Плавильники барієвого електроліту
 
1072000а-16651   Плавильники електронно-променевої плавки
 
1072000а-17234   Підготувачі шихти напівпровідникових матеріа-
          лів, зайняті на легуванні напівпровідникових
          матеріалів, крім тих, які зайняті у виробниц-
          тві епітаксіальних структур
 
1072000а-17359   Прожарювачі
 
1072000а-17531   Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом ус-
          таткування в місцях його установки на дільницях
          (робочих місцях) діючих виробництв, де основні
          робітники, які ведуть технологічний процес, ко-
          ристуються правом на пільгове пенсійне забезпе-
          чення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники, елек-
          трогазозварники, електрозварники ручного зварю-
          вання, електромонтери по ремонту і обслугову-
          ванню електроустаткування
 
 
1072000а-18749   Спікальники твердосплавних виробів
 
1072000а-18897   Стропальники, зайняті на гарячих ділянках
          робіт
 
1072000а-18916   Сушильники
 
1072000а-19356   Фільтрувальники, зайняті у виробництві кальцію
 
1072000а-19505   Хлораторники
 
1072000б      б) Керівники і спеціалісти
 
1072000б-23187   Майстри, старші майстри
 
10721000      18. Обробка і переробка кольорових і
          дорогоцінних металів
 
10721010      1. Плавильне виробництво
 
1072101а      а) Робітники
 
1072101а-12176   Заливальники металу
 
1072101а-12817   Кокільники-збиральники, зайняті на заливанні
          металу
 
1072101а-13410   Ливарники кольорових металів
 
1072101а-13790   Машиністи кранів (кранівники), зайняті на
          гарячих ділянках робіт
 
1072101а-15416   Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
 
1072101а-16613   Плавильники
 
1072101а-17634   Розливальники кольорових металів і сплавів
 
1072101а-17914   Різальники металу на ножицях і пресах, зайняті
          на різанні гарячого металу
 
1072101а-17928   Різальники на пилках, ножівках і верстатах,
          зайняті на різанні гарячого металу
 
1072101а-18897   Стропальники, зайняті на гарячих ділянках
          робіт
 
1072101а-19614   Шихтувальники, зайняті біля печей
 
1072101б      б) Керівники і спеціалісти
 
1072101б-23187   Майстри, старші майстри
 
10721020      2) Виробництво азотнокислого срібла, афінаж
          та одержання хімічно чистих дорогоцінних ме-
          талів та їх переробка
 
1072102а      а) Робітники
 
1072102а-10129   Апаратники у виробництві дорогоцінних металів
 
1072102а-10135   Апаратники у виробництві твердих сплавів і
          тугоплавких металів
 
1072102а-13872   Машиністи млинів
 
1072102а-15860   Оператори по обслуговуванню пилогазоуловлюючих
          установок
 
1072102а-16360   Відпальники кольорових металів
 
1072102а-16613   Плавильники
 
1072102а-17531   Робітники, зайняті у виробництві азотнокислого
          срібла і хімічно чистих дорогоцінних металів
 
1072102а-18916   Сушильники
 
1072102а-19100   Термісти
 
1072102а-19104   Термісти на установках ТВЧ
 
1072102а-19614   Шихтувальники
 
1072102а-19771   Електролізники водяних розчинів
 
1072102б      б) Керівники і спеціалісти
 
1072102б-23187   Майстри, старші майстри
 
10721030      3) Прокатне виробництво
 
1072103а      а) Робітники
 
1072103а-11357   Вальцювальники холодного металу, зайняті на
          прокатці свинцю
 
1072103а-13162   Кочегари технологічних печей
 
1072103а-13790   Машиністи кранів (кранівники), зайняті на
          гарячих ділянках робіт
 
1072103а-14856   Нагрівальники кольорових металів
 
1072103а-16360   Відпальники кольорових металів
 
1072103а-16657   Плакувальники виробів
 
1072103а-16934   Правильники на машинах, зайняті виправлянням
          гарячого металу
 
1072103а-17054   Пресувальники на гідропресах, зайняті на
          пресуванні свинцю
 
1072103а-17369   Прокатники гарячого металу
 
1072103а-17889   Різальники гарячого металу
 
1072103а-17914   Різальники металу на ножицях і пресах, зай-
          няті на різанні гарячого металу і свинцю
 
1072103а-17928   Різальники на пилках, ножівках і верстатах,
          зайняті на різанні гарячого металу і свинцю
 
1072103а-17972   Різальники холодного металу, зайняті на
          різанні свинцю
 
1072103а-18897   Стропальники, зайняті на гарячих ділянках
          робіт
1072103а-19582   Чистильники продукції, зайняті на очи-
          щенні металу металевими щітками
 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
1072103б      б) Керівники і спеціалісти
 
1072103б-23187   Майстри, старші майстри при керівництві робіт-
          никами, переліченими в цьому підрозділі
          (пункт 3)
 
1072104      4) Трубо-пресувальне, пресувальне і волочильне
          виробництва
 
1072104а      а) Робітники
 
1072104а-11487   Волочильники кольорових металів, зайняті на
          гарячому волочінні
 
1072104а-11967   Завальцювальники, зайняті на розвальцюванні
          гарячих труб
 
1072104а-13162   Кочегари технологічних печей
 
1072104а-14856   Нагрівальники кольорових металів
 
1072104а-16360   Відпальники кольорових металів
 
1072104а-17054   Пресувальники на гідропресах
 
1072104а-17489   Профілювальники
 
1072104а-19242   Трубопрокатники, зайняті на гарячому прокаті
 
1072104б      б) Керівники і спеціалісти
 
1072104б-23187   Майстри, старші майстри при керівництві ро-
          бітниками, переліченими в цьому підрозділі
          (пункт 4)
 
10721060      5) Одержання цинкового пилу і окису цинку
 
1072106а      а) Робітники
 
1072106а-14076   Машиністи просівальних установок
 
1072106а-19293   Укладальники-пакувальники, зайняті на паку-
          ванні цинкового пилу і окису цинку
 
1072106б      б) Керівники і спеціалісти
 
1072106б-23187   Майстри, старші майстри при керівництві ро-
          бітниками, переліченими в цьому підрозділі
          (пункт 5)
 
10722000      19. Виробництво твердих сплавів і тугоплавких
          металів
 
1072200а      а) Робітники
 
1072200а-10131   Апаратники у виробництві металічних порошків,
          зайняті на розмелюванні та просіванні
 
1072200а-10135   Апаратники у виробництві твердих сплавів і
          тугоплавких металів, зайняті у виробництві
          солей вольфраму, кобальту, хрому, молібдену,
          нікелю і сірчистого натрію
 
1072200а-10187   Апаратники-гідрометалурги, зайняті у вироб-
          ництві солей вольфраму, кобальту, хрому,
          молібдену, нікелю і сірчистого натрію
 
1072200а-10265   Апаратники виготовлення штучного шеєліту
 
1072200а-10300   Апаратники карбідизації
 
1072200а-10435   Апаратники окислення молібденових відходів
 
1072200а-10513   Апаратники печей відновлення, зайняті на
          відновленні кобальту
 
1072200а-11487   Волочильники кольорових металів, зайняті на
          гарячому волочінні (грубе волочіння)
 
1072200а-13225   Ковалі на молотах і пресах
 
1072200а-13231   Ковалі-штампувальники на ротаційних машинах
 
1072200а-13790   Машиністи кранів (кранівники), зайняті на
          гарячих ділянках робіт
 
1072200а-13872   Машиністи млинів
 
1072200а-14076   Машиністи просівальних установок
 
1072200а-15157   Випалювальники
 
1072200а-16613   Плавильники
 
1072200а-16651   Плавильники електронно-променевої плавки
 
1072200а-17117   Пресувальники твердих сплавів, зайняті на
          гарячому пресуванні
 
1072200а-17359   Прожарювачі
 
1072200а-17369   Прокатники гарячого металу
 
1072200а-17424   Просочувальники
 
1072200а-17465   Просівальники порошків на механічних ситах
 
1072200а-18333   Зварники виробів з тугоплавких металів
 
1072200а-18749   Спікальники твердосплавних виробів
 
1072200а-18916   Сушильники, зайняті на сушінні порошків і
          сумішей
 
1072200а-19771   Електролізники водних розчинів
 
1072200а-19774   Електролізники розплавлених солей
10723000      20. Виробництво ртуті, елементарної сірки,
          ксантогенату,  миш'яку,  хромових  солей,
          сірчистого натрію,  світлосполук, молібдату 
          амонію, сталініту, їх сполук. Афінаж золота,
          срібла, платини, металів платинової групи
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
            Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
1072300а      а) Робітники
 
1072300а-1753а   Всі робітники, зайняті повний робочий день у
          технологічному процесі та на ремонті устатку-
          вання у зазначених виробництвах
 
1072300а-1753б   Робітники, зайняті на обслуговуванні зазначених
          виробництв: контролери продукції  кольорової
          металургії, підсобні  робітники,  робітники,
          зайняті на прийманні, подаванні, випробуванні і
          обробці  сировини,  напівпродуктів,  готової
          продукції і відходів
 
          Робітники, зайняті  на  обробці  виробничих
          розчинів і стічних вод, транспортуванні сирови-
          ни, кислот, напівпродуктів і гтової продукції,
          укладанні та  пакуванні  сировини,  кислот,
          напівпродуктів і готової продукції
 
1072300б      б) Керівники і спеціалісти
 
1072300б-23187   Майстри, старші майстри, зайняті у цехах,
          переділах і відділеннях
 
1072300б-23269   Майстри контрольні (дільниці, цеху)
 
10800000      VIII. ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО
 
1080А000-17541   А. Робітники, керівники і спеціалісти підпри-
          ємств  хімічної  і  нафтохімічної  галузі
          промисловості, зайняті повний робочий день у
          нижчезазначених виробництвах і роботах:
1080А010      1. Активованого вугілля (*); алюмогелю; аеро-
          гелю; альдегідів та їх похідних; амінів, їх
          сполук; аміаку (включаючи газову сировину); ак-
          тивованого піролюзиту; азбовінілу; білої сажі;
          брому, його сполук; виплавлення сірки незалежно
          від способу;  галоїдопохідних  етилену,  їх
          полімерів і сополімерів; гератолю; гопкаліту;
          графітно-колоїдних препаратів; гуанідінів та їх
          похідних; двоокису марганцю; детергентів; диме-
          тилсульфату;  десульфуратора;   дипроксиду;
          інгібіторів; ванадієвих і сурм'яних сполук;
          іонообмінних смол і напівпродуктів з них; йоду,
          його сполук; каустичної соди; капролактаму; ка-
          мфори;  карбіду  кальцію;  карбюризаторів;
          каталізаторів; кетонів, їх похідних; коагулян-
          ту; креоліну; лакофарбової продукції із засто-
          суванням органічних розчинників; лаків та їх
          сумішей;
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
            Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
 меркаптанів; металічного натрію, калію,  їх
          окислів; металічних порошків хімічним способом;
          мінеральних і органічних кислот, їх сполук,
          похідних, у тому числі регенерації, денітрації
          і концентрації; мінеральних солей; мінеральних
          добрив;
 
          міпоросепараторів; сечовини; миш'яку і його со-
          лей; необростаючих сполук і токсинів до них;
          нітросумішей; некалю; тіоколу;
 збагачення  миш'якових,  апатито-нефелінових,
          сірчаних  руд;  органічних  і  неорганічних
          реактивів; окисів, перекисів, гідроперекисів та
          їх сполук; окису етилену і продуктів на його
          основі; органічних продуктів, що синтезуються
          на основі органічної жирної, ароматичної і
          гетероциклічної  сировини,  у  тому  числі
          продуктів для синтезу барвників, пігментів і
          лаків;
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету 
            Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
 осеїну, піролізу вуглеводів нафти, очищення,
          компримування, розділу пірогазу;
 
          крекінг газу, природних газів; пластифікаторів;
          пластмас  на  основі:  фенолів,  крезолів,
          ксиленолів,  резорцину,  сумарних  фенолів,
          меламіну, аніліну, фурфуролу, тіосечовини;
 ізоціанатів,   поліамідів,   поліуретанів,
          поліефірних смол, простих і складних ефірів це-
          люлози; безперервного і штапельного скловолокна
          (за винятком теплоізоляційного скловолокна), а
          також  виробів  з  нього  і  склопластика;
          полідієну; полівінілпіролідону; полімерів  і
          сополімерів
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
            Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
 акрилової і метакрилової кислот і їх похідних;
          полімерів простих вінілових ефірів; поліетилен-
          терефталатів,  бутадієну,  поліізобутилену,
          ізопрену,  латексів,  плівкових  та  інших
          матеріалів на їх основі; поліфосфатів;
 
          полікарбонатної плівки; поропластів; порофору;
          пресувальних матеріалів;  похідних  бензолу,
          бензоілу, нафталіну, їх гомологів; простих,
          складних ефірів; ртутних приладів і препаратів;
 гумовому, гумотехнічному і шинному виробництвах
          на дільницях: підготовчих, підготовки сировини,
          вулканізації, виготовлення клеїв для гуми;
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
            Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
 світлосполук; свинцю, ртуті, хрому, їх окисів,
          продуктів сполук; селену, телуру, селенових,
          мідних, цинкових сполук; 
          сірководню; сілікагелю; синтетичних 
          каучуків; синтетичних вітамінів (*);
          синтетичних барвників, пігментів, їх розмелюва-
          ння; синтетичних смол, лаків; сполук барію, ти-
          тану; спиртів, їх похідних; стиролу,  його
          похідних,    полімерів,    сополімерів;
          сульфовугілля;
 сцинтиляційних матеріалів; термочутливих фарб,
          олівців;  технічних,  кормових   фосфатів;
          технічного вуглецю, матеріалів на його основі;
          вуглеводнів, їх сполук; уротропіну; фенолу,
          його сполук; феромагнітного, піногенераторного
          порошку; флотореагентів; формальгліколю; фосфо-
          ру, фосфорної кислоти, їх похідних; фреонів
          усіх класів; фрігітів; фтору, його сполук;
          фторхлорорганічних сполук;
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
            Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
 хімікатів: для гуми, каучуку, сільського госпо-
          дарства, садівництва,  медичних  препаратів,
          бензинів, мастил, трансформаторних масел для
          боротьби з пилом, флотореагентів, пластичних
          мас, штучних волокон, для кольорової, чорно-
          білої   кінофотоплівки,   паперу   для
          кінофотопромисловості;
 
          хімічних засобів захисту рослин, протруювачів,
          відлякуючих засобів, препаратів на їх основі;
          хімпоглинача;
 
          хлору, його сполук; хлорвінілу, його полімерів,
          сополімерів; ронгаліту і сульфованих жирових
          продуктів; целозольвів; ціанистих, роданистих
          сполук; ціанатів, диізоціанатів, їх похідних;
          екстраліну; елементорганічних сполук; емалей,
          препаратів з дорогоцінних металів;
 
          емульсії жирових сумішей, їх пом'якшувачів;
          етилової рідини; отрутохімікатів
 
          Працівники, зайняті у спеціальних виробництвах
          (включаючи очищення цистерн, місткостей, миття,
          ремонт і обробку тари по спецвиробництвах і
          з-під токсичних речовин) та у лабораторіях з
          хімічними спецречовинами
 
          Працівники  цехів,  відділень,   дільниць
          антикорозійних сполук і покриттів
 
          Робітники, майстри і старші майстри, механіки і
          енергетики  цехів,  зайняті  на  ремонті,
          профілактиці і обслуговуванні технологічного
          обладнання і електрообладнання (крім контроль-
          но-вимірювальних  приладів  і  вентиляції),
          комунікацій,  дегазації
          виробничої  каналізації  і  тонелів   у
          вищеперелічених виробництвах і підрозділах
 
          Робітники, зайняті наповненням хлором балонів і
          контейнерів, а також на розливі  хлору  у
          виробництві хлору
 
1080А020      2. Виробництво азбестових технічних виробів
 
1080А02а      а) Робітники
 
1080А02а-17531   У виробництві азбестових технічних виробів у
          таких  цехах,  дільницях  і  відділеннях:
          підготовчому (приготувальному), текстильному,
          прядильному, ткацькому, апаратному, набивально-
          му, автотракторних деталей, автоформованих де-
          талей, спіральнонавитих прокладок, картону і
          фільтрів,   паранітовому,    вальцстрічки
          (еластичного матеріалу), дослідно-експеримента-
          льному, промтехніки
1080А02а-17531   Робітники, зайняті на ремонті, профілактиці і
          обслуговуванні технологічного і електрообладна-
          ння (крім контрольно-вимірювальних приладів і
          вентиляції)
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
            Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
1080А02б      б) Керівники і спеціалісти
 
1080А02б-23187   Майстри і старші майстри, начальники змін,
          дільниць, зайняті у вищеперелічених цехах,
          дільницях і відділеннях
 
1080А02б-23362   Майстри (старші майстри) по ремонту обладнання
          (крім контрольно-вимірювальних приладів і
          вентиляції)
 
1080А02б-23485   Механіки, зайняті у вищеперелічених цехах,
          дільницях і відділеннях
 
1080А02б-25455   Енергетики, зайняті у вищеперелічених цехах,
          дільницях і відділеннях
1080Б000-17541   Б. Робітники і майстри підприємств інших галу-
          зей промисловості і народного господарства,
          зайняті повний робочий день у технологічному
          процесі виробництва продукції:  неорганічної
          хімії, добрив, полімерів,  пластичних  мас
          (включаючи композиційні матеріали, склопластики
          і поліуретани, у тому числі методом напилення),
          каучуків,  лакофарбової,  побутової  хімії,
          органічного синтезу,
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
            Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
 синтетичних   барвників,   нафтохімічної,
          гумотехнічної і азбестової, хімічних реактивів,
          високочистих  речовин  в  окремих  цехах,
          відділеннях, на дільницях і установках при
          наявності у повітрі робочої зони шкідливих ре-
          човин 1 або 2 класу небезпеки,  а  також
          канцерогенів. Робітники і майстри, зайняті на
          ремонті і обслуговуванні технологічного облад-
          нання і електроустаткування у зазначених вироб-
          ництвах
 
          ____________
          (*) Поширюється на хіміко-фармацевтичну галузь
            промисловості.
 
10900000      ІХ. ВИРОБНИЦТВО ВИБУХОВИХ, ІНІЦІЮЮЧИХ РЕЧОВИН,
          ПОРОХІВ І СПОРЯДЖЕННЯ БОЄПРИПАСІВ
 
10901000      1. Виробництво сірчаної, азотної кислот і їх
          солей, окислювачів рідких ракетних палив на
          основі  міцної  азотної  кислоти,  селену,
          денітрація і концентрація відпрацьованих кис-
          лот, рекуперація кислот у виробництвах вибухо-
          вих речовин і порохів
 
10901000-1754а   Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
          повний робочий день у технологічному процесі і
          на ремонті при відпрацюванні і виробництві заз-
          начених продуктів
 
10902000      2. Відпрацювання і виготовлення вибухових речо-
          вин, включаючи промислові вибухові речовини
 
10902000-1754б   Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
          повний робочий день у технологічному процесі і
          на ремонті при відпрацюванні нових вибухових
          речовин, а також у виробництві всіх видів вибу-
          хових речовин
 
10903000      3. Відпрацювання нових і виробництво усіх видів
          порохів,   зарядів   твердого   палива,
          піротехнічних, безгазових і малогазових сполук,
          вогнесумішей, вогнепровідного і  детонуючого
          шнура, зарядів, згоряючих гільз,
 
10903000      окислювачів рідких ракетних палив на основі
          міцної азотної кислоти, а також напівфабри-
          катів і композицій на їх основі
 
10903000-1754в   Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
          повний робочий день у технологічному процесі і
          на ремонті при відпрацюванні і виробництві заз-
          начених продуктів (за винятком працівників,
          зайнятих на виготовленні металевих оболонок для
          запальників)
 
10904000      4. Виробництво бавовняної целюлози, піроксиліну
          і колоксиліну
 
10904000-1753а   Робітники, майстри і старші майстри, зайняті
          повний робочий день у технологічному процесі
          виробництв колоксиліну, крім робітників, зайня-
          тих на відбілюванні, сушінні, промиванні лінта,
          нейтралізації вод і приготуванні водопом'якшу-
          вальних розчинів
10904000-1754г   Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
          повний робочий день у технологічному процесі і
          на ремонті, при  приготуванні  піроксиліну,
          розчинів гіпохлориту,  бученні,  промиванні,
          відбілюванні і сушінні
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету 
            Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
10905000      5. Сіркоперегонне і сіркоплавильне виробництво
 
10905000-1754д   Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
          повний робочий день у технологічному процесі і
          на ремонті у зазначеному виробництві
 
10906000      6. Виробництво ефіру, колодію, рекуперація і
          ректифікація розчинників
 
10906000-1754е   Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
          повний робочий день у технологічних процесах
          і на ремонті у зазначених виробництвах
 
10907000      7. Складання, розбирання, спорядження, розспо-
          рядження, ремонт усіх видів боєприпасів, бойо-
          вих частин, споряджених твердопаливних ракетних
          двигунів,  піротехнічних  виробів,  засобів
          ініціювання, інших комплектуючих, що містять
          продукти, зазначені у пунктах 2 - 3
 
10907000      Утилізація і знищення ракет, боєприпасів і їх
          елементів, споряджених твердими паливами, поро-
          хами, вибуховими речовинами і піротехнічними
          сумішами
 
10907000-1754ж   Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
          повний робочий день у технологічному процесі
          і на ремонті у зазначених виробництвах, а
          також при відпрацюванні нових технологій цих
          виробництв
10907000-1754з   Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
          утилізацією і знищенням ракет, боєприпасів
          та елементів, споряджених твердими паливами,
          порохами, вибуховими речовинами і піротехніч-
          ними сумішами
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету 
            Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
10908000      8. Виробництва металу, селективного розчинника,
          дінітрокрезоляторів натрію і амонію
 
10908000-1754і   Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
          повний робочий день у технологічних процесах
          і на ремонті у зазначених виробництвах
 
11000000      Х. ПЕРЕРОБКА НАФТИ, ГАЗУ, ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ,
          ВУГІЛЛЯ І СЛАНЦЮ
 
11000000      1. Зазначені нижче робітники, зайняті у вироб-
          ництвах:
 
          перегонки, крекінгування сірчистих нафт і виро-
          блення з них нафтопродуктів;  каталітичного
          риформінгу; перегонки сланцевих і вугільних
          смол;  піролізу  сірчистих  нафтопродуктів;
          ректифікації ароматичних вуглеводнів; комприму-
          вання і фракціонування газів,  що  містять
          сірководень і окис вуглецю;
 
          сірчанокислотного алкілування, етилування бен-
          зину; кислотної, селективної гідроочистки і
          депарафінізації  нафтопродуктів  і  штучного
          рідкого палива;
 
          дефеноляції  вод;   парафіну;   церезину,
          меркаптанів;  каталізаторів;  присадок  до
          нафтопродуктів; коксу; синтетичних продуктів з
          нафтосировини;
 
          напівкоксування твердого палива; очищення газів
          від сірчистих сполук, окису вуглецю;
 
          гідрування  твердого  палива  і  сірчистих
          нафтопродуктів; синтезу вуглеводнів; переробки
          продуктів гідрування, синтезу, напівкоксування,
          коксування і газифікації твердого палива; зне-
          маслення і розкислення лугових відходів;
 
          електрознесолення і зневоднення, стабілізації,
          гідроочищення сірководневмісної нафти і газово-
          го конденсату, одержання елементарної (газової)
          сірки
 
11000000-10065   Апаратники всіх спеціальностей
 
11000000-11174   Барильєтники
 
11000000-11908   Дробильники
 
11000000-12823   Коксоочисники
 
11000000-12825   Коксорозвантажувачі, зайняті на ручних роботах
 
11000000-13583   Машиністи бульдозерів, зайняті на розпушуванні
          і навантаженні елементарної (газової) сірки
 
11000000-14031   Машиністи на моторному випробуванні палива,
          зайняті на роботах з етильованим бензином
 
11000000-14259   Машиністи технологічних насосів
 
11000000-14388   Машиністи екскаваторів, зайняті на навантажу-
          ванні елементарної (газової) сірки
 
11000000-16081   Оператори технологічних установок
 
11000000-17531   Робітники, зайняті на розвантажуванні і
          зливанні етилової рідини
 
11000000-17708   Рамповики
 
11000000-18547   Слюсарі по ремонту технологічних установок,
          зайняті у виробництвах, перелічених у
          Списку N 1
 
11000000-18559   Слюсарі-ремонтники, зайняті у виробництвах,
          перелічених у Списку N 1
 
11000000-19555   Чистильники
 
11000000-19861   Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
          електроустаткування, зайняті у виробництвах,
          перелічених у Списку N 1
 
11000000-17541   2. Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
          повний робочий день у виробництві технологіч-
          ного вуглецю
 
11100000      ХІ. МЕТАЛООБРОБКА
 
11101000      1. Ливарне виробництво
 
1110100а      а) Робітники
 
1110100а-11309   Вагранники
 
1110100а-11504   Вибивальники відливків
 
1110100а-11607   Газівники, зайняті у газовому господарстві
 
1110100а-11618   Газорізальники, які виконують роботи по різанню
          додатків і літників у гарячому стані
 
1110100а-11704   Горнові шахтних печей
 
1110100а-11971   Завальники шихти у вагранки і печі
 
1110100а-12176   Заливальники металу
 
1110100а-12815   Ковшові
 
1110100а-13162   Кочегари технологічних печей, зайняті біля
          плавильних печей
 
1110100а-13384   Ливарники вакуумного, відцентрово-вакуумного і
          відцентрового лиття, зайняті на відцентрових
          машинах
 
1110100а-13392   Ливарники металів і сплавів
 
1110100а-13395   Ливарники на машинах для лиття під тиском
 
1110100а-13721   Машиністи завалювальних машин
 
1110100а-14463   Міксерові
 
1110100а-14682   Наждачники
 
1110100а-14822   Набиральники стопорів
 
1110100а-15183   Обпалювальники відходів металу
 
1110100а-15327   Обробники поверхневих дефектів металу
 
1110100а-15379   Обрубники, зайняті на обробці лиття наждаком
          і вручну (молотками, зубилами, пневмоінстру-
          ментом)
 
1110100а-15416   Вогнетривники, зайняті на ремонті ковшів і
          печей у гарячому стані
 
1110100а-16219   Обпилювачі фасонних відливок, зайняті на
          роботах із застосуванням наждаків
 
1110100а-16259   Обпилювачі форм і металу сірчаним порошком
 
1110100а-16613   Плавильники, зайняті обслуговуванням фурм
 
1110100а-16626   Плавильники металу і сплавів
 
1110100а-16721   Підготовники сталерозливальних канав
 
1110100а-17531   Робітники, зайняті на обприскуванні форм
          розчинами фтористих присадок
 
1110100а-17627   Розливальники сталі
 
1110100а-18736   Складальники фтористих присадок
 
1110100а-18768   Сталевари всіх найменувань та їх підручні,
          крім сталеварів вакуумних печей та їх під-
          ручних
 
1110100а-18865   Стержневі машинного формування, зайняті ви-
          готовленням стержнів у нагрівальній оснастці
 
1110100а-19100   Термісти, зайняті на завантажуванні і розван-
          тажуванні гарячого металу вручну
 
1110100а-19219   Транспортувальники у ливарному виробництві,
          зайняті на гарячих ділянках робіт
 
1110100а-19252   Прибиральники у ливарних цехах, зайняті приби-
          ранням відпрацьованих землі у бункерах (туне-
          лях) і гарячого шлаку
 
1110100а-19430   Формувальники ручного формування, які беруть
          участь у литті
 
1110100а-19505   Хлораторники, що здійснюють хлорування роз-
          плавленого металу
 
1110100а-19568   Чистильники металу, відливок, виробів і дета-
          лей, чистильники відливок і заготовок, зайняті
          на обробці литва вручну всередині камер і в
          протигазах
 
1110100а-19622   Шлаковики, зайняті обслуговуванням плавильних
          печей
 
1110100а-19756   Електрогазозварники, зайняті на виправленні
          дефектів на відливках у гарячому стані
 
1110100б      б) Керівники і спеціалісти
 
1110100б-23428   Майстри дільниць, старші майстри дільниць
          плавильних,   заливальних   (розливальних),
          кокільно-заливальних, термообробки лиття і об-
          рубних відділень, прольотів і дільниць ливарно-
          го виробництва
 
11102000      2. Ковальсько-пресове виробництво
 
1110200а      а) Робітники
 
1110200а-11170   Бандажники, зайняті на гарячих роботах
 
1110200а-11652   Згинальники суднові, зайняті на гарячих
          ділянках робіт
 
1110200а-12698   Кантувальники-укладальники, зайняті кантуванням
          гарячого металу у нагрівальних печах
 
1110200а-13225   Ковалі на молотах і пресах
 
1110200а-13227   Ковалі ручного кування
 
1110200а-13229   Ковалі-штампувальники
 
1110200а-13231   Ковалі-штампувальники на ротаційних машинах
 
1110200а-13901   Машиністи на молотах, пресах і маніпуляторах
 
1110200а-14854   Нагрівальники (зварювальники) металу
 
1110200а-14956   Наладчики обладнання і агрегатів у термооброб-
          ці зайняті на термічних печах
 
1110200а-15327   Обробники поверхневих дефектів металу, зайняті
          на гарячих ділянках робіт
 
1110200а-16913   Посадчики металу
 
1110200а-17056   Пресувальники на гарячому штампуванні
 
1110200а-17712   Розкатувальники, зайняті на гарячих роботах
 
1110200а-18031   Ресорники на обробці гарячого металу
 
1110200а-18897   Стропальники, зайняті зачіплюванням гарячого
          металу
 
1110200а-19217   Транспортувальники, зайняті на відвезенні
          (подаванні, віднесенні) гарячого металу
 
1110200б      б) Керівники і спеціалісти
 
1110200б-23428   Майстри дільниць, старші майстри дільниць:
          молотових (ковальських), пресових і термічних
          відділень, прольотів і дільниць ковальсько-
          пресового виробництва, а також на  гарячих
          ділянках виробництва ресор
 
11103000      3. Термічна обробка
 
1110300а      а) Робітники
 
1110300а-12673   Гартувальники, зайняті біля печей на заванта-
          женні і вивантаженні вручну гарячого металу
 
1110300а-14854   Нагрівальники (зварювальники) металу
 
1110300а-15121   Нейтралізаторники ціанистих розчинів, зайняті
          на нейтралізації ціантари і ціанвідходів
 
1110300а-19100   Термісти, постійно зайняті біля печей на
          гарячих роботах;
 
          Термісти, які працюють на ціанистих, свинцевих
          ваннах і на ваннах з розплавленими солями
 
1110300а-19555   Чистильники, зайняті на очищенні ванн від ціану
          і свинцю
 
1110300б      б) Керівники і спеціалісти
 
1110300б-23428   Майстри дільниць, старші майстри ділянок на-
          грівальних печей, гартування, відпалювання;
          цементації, травлення і термообробки
 
11105000      4. Абразивне виробництво
 
1110500а      а) Робітники
 
1110500а-13790   Машиністи кранів (кранівники), зайняті на
          дільницях плавки абразивних матеріалів
 
1110500а-16615   Плавильники абразивних матеріалів
 
1110500а-16623   Плавильники карбіду кремнію
 
1110500а-19760   Електродники, зайняті на печах
 
1110500б      б) Керівники і спеціалісти
 
1110500б-23187   Майстри, зайняті на дільницях плавки
          абразивних матеріалів
 
11104000      5. Інші професії з металообробки
 
1110400а      а) Робітники
 
1110400а-11318   Вальцювальники, зайняті на згинанні гарячого
          металу у провадженні котельних і суднокорпус-
          них робіт
 
1110400а-11618   Газорізальники, зайняті на плазменно-дуговому
          різанні металу у гарячому стані
 
1110400а-11780   Гумувальники суднові, зайняті на роботах все-
          редині відсіків підводних човнів при їх будів-
          ництві і ремонті;
 
          гумувальники суднові, які постійно працюють з
          шкідливими речовинами 1 - 2 класів небезпеки
 
1110400а-12180   Заливальники свинцево-олов'янистих сплавів
 
1110400а-13450   Маляри, зайняті на роботах у закритих камерах,
          у відсіках суден, резервуарах
 
1110400а-13790   Машиністи кранів (кранівники), зайняті на
          гарячих ділянках робіт
 
1110400а-14420   Мідники, постійно зайняті на лудінні і паянні
          припоями, які містять свинець
 
1110400а-14440   Металізатори, зайняті на роботах у закритих
          камерах і резервуарах
 
1110400а-15379   Обрубники, що виконують роботи всередині і зов-
          ні апаратів з підігрівом металу і застосуванням
          ручного повітряно-дугового стругання
 
1110400а-16415   Оцинкувальники гарячим способом
 
1110400а-16626   Плавильники металів і сплавів, зайняті на
          плавці бабіту та інших сплавів, що містять
          свинець
 
1110400а-18089   Рубачі суднові, зайняті рубкою гребних гвинтів
          з титанових сплавів
 
1110400а-18897   Стропальники, зайняті на гарячих ділянках
          робіт
 
1110400а-19906   Електрозварники ручного зварювання (електро-
          газозварники), які виконують роботу по
          електрозварюванню виробів з підігрівом
 
1110400а-19942   Емалювальники, зайняті нанесенням емалей на
          гарячу чавунну апаратуру і вироби великих
          габаритів (ємкістю 0,4 куб.м і більше) методом
          опудрення з ручних вібросит
 
11200000      ХII. ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО І РЕМОНТ
          ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ
 
1120000а      а) Робітники
 
1120000а-10019   Автоклавники-сушильники акумуляторних пластин
          у виробництві свинцевих акумуляторів
 
1120000а-11410   Варильники електроізоляційних лаків, смол і
          мастик
 
1120000а-12182   Заливальники смолкою
 
1120000а-13874   Машиністи млинів, зайняті у виробництві свинце-
          вих акумуляторів, гальванічних елементів і
          батарей та електровугільних виробів
 
1120000а-14460   Розмішувальники сухої маси, зайняті у вироб-
          ництві свинцевих акумуляторів, гальванічних
          елементів і батарей
 
1120000а-14461   Розмішувальники вугільних мас, зайняті у ви-
          робництві електровугільних виробів
 
1120000а-15006   Намазувальники акумуляторних пластин (свинце-
          вих)
 
1120000а-16243   Обпресовувальники кабелів і проводів пластикта-
          ми і гумою, що працюють з фторопластом у гаря-
          чому стані
 
1120000а-16245   Обпресувальники кабелів свинцем або алюмінієм,
          зайняті на роботах з свинцем
 
1120000а-17008   Пресувальники виробів із пластмас, які працюють
          з фторопластом у гарячому стані
 
1120000а-17156   Приготувальники активних мас, зайняті у вироб-
          ництві кислотних акумуляторів,  гальванічних
          елементів і батарей, а також з шкідливими речо-
          винами 1 - 2 класу небезпеки або канцерогенами
 
1120000а-17444   Просочувальники електротехнічних виробів, зай-
          няті просочуванням речовинами 1 - 2 класів не-
          безпеки або канцерогенами
 
1120000а-17531   Робітники, зайняті на формуванні і збиранні
          свинцевих акумуляторів та інших хімічних джерел
          струму із застосуванням речовин 1 - 2 класів не-
          безпеки або канцерогенів
 
1120000а-17658   Розмелювачі-дозувальники вугільних мас
 
1120000а-18346   Зварники пластмаси, працюючі з фторопластом
          у гарячому стані
 
1120000а-19762   Електродники безламельних акумуляторів і еле-
          ментів, електродники безламельних, фольгових
          і сріблоцинкових акумуляторів, зайняті на робо-
          тах з речовинами 1 - 2 класів небезпеки або кан-
          церогенами
 
1120000а-19764   Електродники ламельних акумуляторів і еле-
          ментів, зайняті на роботах з речовинами 1 - 2
          класів небезпеки або канцерогенами
 
1120000б      б) Керівники і спеціалісти
 
1120000б-23187   Майстри, старші майстри, зайняті у виробництвах
          освинцювання кабелів і свинцевих акумуляторів
 
11300000      ХIII. ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ
          І РАДІОАПАРАТУРИ
 
1130000а-17531   а) Робітники, зайняті на дільницях робіт з
          застосуванням ртуті при виготовленні приладів
          і виробів
 
1130000б-17541   б) Керівники і спеціалісти, зайняті на дільни-
          цях і роботах з застосуванням ртуті при виго-
          товленні приладів і виробів
 
1130000б-23157   Лаборанти
 
1130000б-23187   Майстри, старші майстри
 
1130000б-23485   Механіки
 
1130000б-24097   Начальники дільниць
 
1130000б-25062   Технологи
 
1130000в-1753а   в) Робітники, зайняті на роботах з застосуван-
          ням окисів свинцю
 
1130000в-1754а   г) Керівники і спеціалісти, зайняті на дільни-
          цях і роботах з застосуванням окисів свинцю
 
1130000г-23157   Лаборанти
 
1130000г-23187   Майстри, старші майстри
 
1130000г-23485   Механіки
 
1130000г-24097   Начальники дільниць
 
1130000г-25062   Технологи
 
11400000      ХІV. ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
 
11401000      1. Виробництво цементу
 
1140100а      а) Робітники
 
1140100а-11136   Аспіраторники
 
1140100а-11546   Вивантажувачі шахтних печей
 
1140100а-11881   Дозувальники сировини, зайняті на дозуванні
          цементу
 
1140100а-12119   Завантажувачі печей (шахтних)
 
1140100а-13747   Машиністи кальцинаторів
 
1140100а-13914   Машиністи (випалювачі) обертових печей
 
1140100а-13915   Машиністи (випалювачі) шахтних печей
 
1140100а-14232   Машиністи сировинних млинів, зайняті на
          сухому помелі
 
1140100а-14286   Машиністи вугільних млинів
 
1140100а-14345   Машиністи цементних млинів
 
1140100а-15113   Насипальники цементу
 
1140100а-16860   Помічники машиністів (випалювачів) обертових
          печей
 
1140100а-16861   Помічники машиністів (випалювачів) шахтних
          печей
 
1140100а-16876   Помічники машиністів сировинних млинів,
          зайняті на сухому помелі
 
1140100а-16882   Помічники машиністів вугільних млинів
 
1140100а-16883   Помічники машиністів цементних млинів
 
1140100а-19215   Транспортувальники гарячого клінкеру
 
1140100а-19300   Пакувальники цементу
 
1140100а-19580   Чистильники на очищенні пилових камер
 
11402000      2. Виробництво азбесту
 
1140200а      а) Робітники
 
1140200а-11295   Бурильники шпурів
 
1140200а-11453   Водії навантажувачів, зайняті довантажуванням
          азбесту вручну і навантаженням навалом аз-
          бесту, супровідних продуктів і відходів зба-
          гачувальних фабрик
 
1140200а-11545   Вивантажувачі пилу
 
1140200а-11765   Грохотувальники
 
1140200а-11768   Вантажники, зайняті на роботах з азбестом
 
1140200а-11908   Дробильники
 
1140200а-13256   Лаборанти азбестозбагачувального виробництва,
          зайняті випробуванням готової продукції
 
1140200а-13302   Лаборанти з фізико-механічних випробувань,
          зайняті на контрольних апаратах у цехах
          (дільницях) збагачення
 
1140200а-13460   Маркірувальники
 
1140200а-13583   Машиністи бульдозерів, зайняті на складах
          сухої руди збагачувальних фабрик
 
1140200а-13616   Машиністи вентиляційних і аспіраційних уста-
          новок, зайняті на аспіраційних установках
 
1140200а-13711   Машиністи дробильно-помельно-сортувальних
          механізмів
 
1140200а-13777   Машиністи конвеєрів, зайняті на збагачувальних
          фабриках
 
1140200а-13786   Машиністи (кочегари) котельні
 
1140200а-13790   Машиністи кранів (кранівники), зайняті у при-
          міщеннях технологічних цехів збагачувальних
          фабрик
 
1140200а-13990   Машиністи живильників
 
1140200а-14121   Машиністи розфасовувально-пакувальних машин
 
1140200а-14282   Машиністи тяглових агрегатів і їх помічники,
          зайняті на відвантажуванні, транспортуванні
          і складуванні супровідних продуктів збагачу-
          вання азбестових руд і відходів збагачуваль-
          них фабрик
 
1140200а-14388   Машиністи екскаваторів, зайняті на відвантажу-
          ванні і складуванні супровідних продуктів зба-
          гачування азбестових руд і відходів збагачува-
          льних фабрик
 
1140200а-16771   Підсобні робітники, зайняті у збагачувальних
          цехах (дільницях)
 
1140200а-17846   Регулювальники азбестозбагачувального
          обладнання
 
1140200а-18559   Слюсарі-ремонтники, зайняті ремонтом азбесто-
          збагачувального обладнання
 
1140200а-18602   Мастильники, зайняті змащуванням обладнання
          у збагачувальних цехах (дільницях)
 
1140200а-18627   Сортувальники
 
1140200а-18916   Сушильники
 
1140200а-19756   Електрогазозварники, зайняті у технологічних
          цехах збагачувальних фабрик
 
1140200а-19818   Електромонтери усіх найменувань, електрики,
          чергові електрики, зайняті у технологічних
          цехах збагачувальних фабрик
 
1140200а-19906   Електрозварники ручного зварювання, зайняті
          у технологічних цехах збагачувальних фабрик
 
1140200а-19931   Електрослюсарі (слюсарі) чергові і по ремонту
          обладнання
 
1140200б      б) Керівники і спеціалісти
 
1140200б-23187   Майстри, старші майстри технологічних цехів
          збагачувальних фабрик
 
1140200б-23398   Майстри, старші майстри виробничих дільниць
          технологічних цехів збагачувальних фабрик
 
1140200б-23416   Майстри, старші майстри змін технологічних
          цехів зюагачувальних фабрик
 
1140200б-23485   Механіки технологічних цехів збагачувальних
          фабрик
 
1140200б-25476   Енергетики технологічних цехів збагачувальних
          фабрик
 
11403000      3. Виробництво мінеральної вати
 
1140300а      а) Робітники
 
1140300а-11309   Вагранники
 
1140300а-19614   Шихтувальники
 
11404000      4. Каменеливарне виробництво
 
1140400а      а) Робітники
 
1140400а-12168   Заливальники каменеливарних виробів
 
1140400а-12686   Каменевари
 
1140400а-15416   Вогнетривники
 
1140400а-16600   Пічники
 
1140400а-19169   Тунельники
 
11500000      ХV. СКЛЯНЕ І ФАРФОРО-ФАЯНСОВЕ ВИРОБНИЦТВА
 
11501010      1. Виробництво усіх видів скла і скловиробів
 
1150101а      а) Робітники
 
1150101а-11213   Бортові
 
1150101а-11548   Видувальники скловиробів
 
1150101а-11752   Гранулювальники
 
1150101а-12240   Засипальники шихти
 
1150101а-12732   Кварцедуви
 
1150101а-12734   Кварцеплавильники
 
1150101а-13406   Ливарники скла
 
1150101а-13836   Машиністи машин витягування скла
 
1150101а-14539   Молірувальники скла
 
1150101а-14820   Набирачі скломаси
 
1150101а-15226   Обмащувальники заслонів
 
1150101а-16348   Обробники видувних виробів
 
1150101а-16375   Відкладачі виробів в опічки
 
1150101а-16387   Відламувачі скла від машин
 
1150101а-16819   Полірувальники скловиробів кислотою, поліру-
          вальники виробів кислотою, зайняті поліруван-
          ням скловиробів кислотою
 
1150101а-16991   Пресувальники гарячого скла
 
1150101а-18600   Зливальники скломаси
 
1150101а-18852   Скловари (крім зайнятих на обслуговуванні
          електропечей та печей ліній термічного
          формування скла на розплаві металу)
 
1150101а-18856   Склодуви, зв'язані з постійним піддуванням
          і видуванням виробів
 
1150101а-19196   Травильники скла плавиковою кислотою
 
1150101а-19249   Витягальники по виготовленню скляних трубок і
          дроту
 
1150101а-19346   Фідерники
 
1150101а-19503   Хальмувальники
 
11501020      2. Виробництво супертонкого базальтового во-
          локна, скловолокна, скловати і виробів з них
 
1150102а      а) Робітники
 
1150102а-17531   Робітники, постійно зайняті у технологічних
          процесах зазначених виробництв
 
11503000      3. Виробництво керамічних, фарфорових і
          фаянсових виробів
 
1150300а      а) Робітники
 
1150300а-19198   Травильники фарфорових і фаянсових виробів,
          зайняті травленням плавиковою кислотою
 
1150300а-19491   Фритувальники
 4. Інші професії по виробництву скла
 
1150101а-19196    Робітники, зайняті на роботах з плавиковою
           кислотою.
 (доповнено згідно з постановою Кабінету     
         Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
11600000      ХVІ. ВИРОБНИЦТВО ШТУЧНОГО І СИНТЕТИЧНОГО
            ВОЛОКНА
11600000-17541   Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
          повний  робочий  день  у   виробництвах
          сірковуглецю, віскозного, мідно-аміачного, три-
          ацетатного, хлоринового, ацетатного, синтетич-
          них волокон, щетини, волосіні, целофану, плівки
          і губки у цехах, на дільницях,
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
             Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
 у відділеннях: штапельних, хімічних, віскозних,
          прядильних,  обробних,   обробно-вибільних,
          вибільних, мотальних,
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
             Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
 розмотування кислого шовку і фарбування, кисло-
          тних станціях (цехах, дільницях, підрозділах) і
          станціях (цехах) обробних розчинів, регенерації
          (сірковуглецю, сірки і газів, сірковуглецевих
          виробництв, летких і
          органічних  розчинників,  міді,  аміаку,
          капролактаму); на обслуговуванні дінілової ус-
          тановки, на прийманні і відпуску сірковуглецю;
          у майстернях: фільєрній,  електроверетенній,
          прядильних насосиків,
 
          набірній; у виробництвах ронгаліту і сульфова-
          них жирових продуктів
11600000-1754а   Працівники відділу технічного контролю, зайняті
          повний робочий день у хімічних, прядильних,
          обробних цехах, на дільницях і у відділеннях.
          Робітники і  спеціалісти  цехових  хімічних
          лабораторій
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
             Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
11600000-1754б   Робітники, майстри та старші майстри, механіки
          і енергетики цехів,  зайняті  на  ремонті,
          профілактиці та обслуговуванні технологічного
          обладнання і електрообладнання (крім контроль-
          но-вимірювальних приладів та вентиляції), де
          основні робітники, які ведуть технологічний
          процес, користуються правом на пільгову пенсію
          за Списком N 1
 
 
11700000     ХVII. ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВЕ ВИРОБНИЦТВО
 
11701000     1. Виробництво целюлози і регенерація сірчистої
         кислоти і щолоків
 
1170100а     а) Робітники
 
1170100а-10953  Апаратники скипидарної установки
 
1170100а-11007  Апаратники талової установки
 
1170100а-11400  Варильники хімічної деревної маси
 
1170100а-11404  Варильники целюлози
 
1170100а-11843  Дифузорники целюлози
 
1170100а-12125  Завантажувачі сульфату
 
1170100а-14465  Міксувальники
 
1170100а-17411  Промивальники целюлози
 
1170100а-17841  Регенераторники сірчистої кислоти
 
1170100а-18623  Содовники
 
11702000     2. Вибілювання целюлози і ганчір'я
 
1170200а     а) Робітники
 
1170200а-10176  Апаратники гасіння вапна
 
1170200а-11108  Апаратники електролізу
 
1170200а-16279  Вибілювальники
 
1170200а-18114  Сатуратники
 
1170200а-19511  Хлорники
 
11800000     ХVIII. ВИРОБНИЦТВО МЕДИКАМЕНТІВ, МЕДИЧНИХ І
            БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ І МАТЕРІАЛІВ
 
11801000     1. Хіміко-фармацевтичне і фармацевтичне вироб-
         ництво
 
11801010     Виробництво медикаментів і напівпродуктів, що на-
         лежать до груп: адамантану, акридину, барбітуро-
         вої кислоти, бензолу, бензоксазину, гідразину,
         галоїдовмісних сполук, діазепіну, імідазолу, ін-
         долу, кумарину, металоорганічних сполук, морфолі-
         ну, нафталіну, піперазину, піперидину, піразину,
         піразолону, піридазину, піридину,  піримідину,
         піролідину, птеридину, пурину, сиднону, сірко-
         вмісних  сполук,  стероїдів,  сульфаніламідів,
         сульфонів,  тіадіазіну,  фенолу,  фенотіазину,
         фурану,  хіназоліну,  хіноліну,  хіноксаліну,
         хінону, хіноклудіну, ціановмісних сполук
 
11801020     Виробництво гетероциклічних п'ятичленних сполук з
         двома і більше гетероатомами, спіросполук, орга-
         нічних сполук сірки, фосфору і миш'яку, ацетооц-
         тового і діетилового ефірів, ненасичених вугле-
         воднів
 
11801030     Виробництво алкалоїдів і глікозидів, які належать
         до сильнодіючих речовин, простагландинів, проти-
         пухлинних антибіотиків і препаратів, гормонів
         синтетичних
 
11801040     Робота з застосуванням або одержанням:
 
         азо- і діазосполук, гідразину, диметилсульфату,
         ізоціанатів, галоїдів і їх органічних сполук,
         нітро-, нітрозо- і амінопродуктів, солей ціанис-
         тої кислоти і ціановмісних сполук, сірковуглецю,
         фосгену, окису етилену, азидів і
 
11801040     нітритів, тіонілхлориду, окси- і сульфохлоридів
         фосфору; свинцю, ртуті, марганцю, нікелю, кадмію
         і їх сполук, ефіру діетилового
 
1180100а     а) Робітники
 
1180100а-10065  Апаратники всіх найменувань
 
1180100а-11871  Дозувальники медичних препаратів
 
1180100а-12700  Капілярники
 
1180100а-15066  Наповнювачі ампул
 
1180100а-16961  Препаратори виробництва біосинтетичних лікуваль-
         них засобів
 
1180100а-17531  Робітники, зайняті у боксах
 
1180100а-18559  Слюсарі-ремонтники, зайняті на ремонті, профілак-
         тиці і обслуговуванні технологічного обладнання у
         виробництвах, перелічених в даному підрозділі
 
1180100а-18871  Стирилізаторники матеріалів і препаратів
 
1180100а-19861  Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
         електрообладнання, зайняті на ремонті, профілак-
         тиці і обслуговуванні електрообладнання у вироб-
         ництвах, перелічених в цьому підрозділі
 
11802000     2. Виробництво діагностикумів СНІДу і гепатиту В,
         а також бактерійних і вірусних препаратів з вико-
         ристанням патогенних мікроорганізмів і отрут біо-
         логічного походження, які належать до 1 - 2 груп
 
1180200б-17541  Працівники, зайняті у боксах і боксових приміщен-
         нях
 
12300000     ХIХ. УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
 
12300000-17541  Працівники установ охорони здоров'я, які постійно
         і безпосередньо працюють з радіоактивними речови-
         нами з активністю на робочому місці більше 10
         мілікюрі радію-226 або еквівалентної за радіоток-
         сичністю кількості радіоактивних речовин,
 
         а також на гама-терапевтичних апаратах
 
12300000-20426  Лікарі-рентгенологи, а також лікарі, постійно
         зайняті у рентгеноопераційних і ангіографічних
         кабінетах
 
12300000-24577  Рентгенолаборанти, у тому числі у рентгеноопера-
         ційних, ангіографічних і флюорографічних кабіне-
         тах
 
12300000-24713  Середній медичний персонал рентгенівських відді-
         лень (кабінетів), а також середній медичний пер-
         сонал, постійно зайнятий у рентгеноопераційних,
         ангіографічних кабінетах
 
11900000     ХХ. ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО
 
190000а     а) Робітники
 
1190000а-10331  Апаратники-фарботери (глибокий друк)
 
1190000а-10949  Апаратники синтезу, зайняті на виготовленні
         поліефіруретанових валиків
 
1190000а-12829  Колористи, зайняті на підготовці фарб для глибо-
         кого друку
 
1190000а-14889  Накладальники на друкарських машинах (металогра-
         фічних)
 
1190000а-16377  Відливальники
 
1190000а-16548  Друкарі глибокого друку
 
1190000а-16554  Друкарі металографічного друку (глибокого)
 
1190000а-16626  Плавильники металу і сплавів (типографських)
 
1190000а-16950  Препаратори, зайняті приготуванням розчинів для
         травлення кліше і форм глибокого друку
 
1190000а-18863  Стереотипники, зайняті на відливанні стереотипів
         з типографського сплаву
 
1190000а-19186  Травильники кліше
 
1190000а-19201  Травильники форм глибокого друку
 
1190000б     б) Керівники і спеціалісти
 
1190000б-23187  Майстри, старші майстри, зайняті на виробничих
         дільницях: стереотипній, цинкографії і глибокого
         друку, де 50 відсотків і більше  робітників
         користуються правом на пільгову пенсію за Списком
         N 1
 
1200000     ХХI. ТРАНСПОРТ
 
12001000     1. Залізничний транспорт і метрополітен
 
1200100а     а) Робітники
 
1200100а-11170  Бандажники
 
1200100а-12180  Заливальники свинцево-олов'янистих сплавів
1200100а-14409   Машиністи електропоїздів метрополітену
 (доповнено згідно з постановою Кабінету  
           Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
1200100а-17308  Пробивальники-продувники труб
 
1200100а-18540  Слюсарі по ремонту рухомого складу, зайняті на
         ремонті цистерн з-під етилової рідини
 
         Слюсарі по ремонту рухомого складу, зайняті на
         ремонті, заправці і заміні клапанів цистерн
 
12002000     2. Морський і річковий флот
 
1200200а     а) Робітники
 
1200200а-13148  Котлочисти, зайняті чищенням котлів на суднах
 
1200200а-13156  Кочегари суден, які працюють на твердому паливі
 
12003000     3. Цивільна авіація
 
12003000-17541  Працівники (диспетчери, диспетчери-інструктори,
         стерші диспетчери, керівники  польотів),  які
         здійснюють безпосереднє управління повітряним ру-
         хом в зонах аеропортів, аеровузлів, аеродромно-
         диспетчерських, районних, допоміжних центрах і їх
         секторах, місцевих диспетчерських пунктах з най-
         більшою інтенсивністю або складністю руху
 
12200000     ХХII. РОБОТИ З РАДІОАКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ,
         ДЖЕРЕЛАМИ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ, БЕРИЛІЄМ І
         РІДКОЗЕМЕЛЬНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ
 
12201000     1. Роботи на підприємствах, у науково-дослідних
         інститутах, лабораторіях, конструкторських і
         дослідно-конструкторських організаціях і медичних
         установах
 
12201000-1754а  Робітники, керівники і спеціалісти, постійно зай-
         няті в умовах радіаційної або берилієвої шкідли-
         вості  на  дослідних,  дослідно-виробничих  і
         укрупнених лабораторних установках, у дослідних
         цехах по опрацюванню або удосконаленню техноло-
         гічних  процесів  промислового  видобування,
         переробки радіоактивної сировини, промислового
         використання атомної енергії, промислового або
         дослідного одержання радіоактивних речовин, бери-
         лію і виробів з них
 
12201000-1754б  Робітники, керівники і спеціалісти, постійно зай-
         няті на роботах з радіоактивними речовинами,
         активністю на робочому місці більше 10 мілікюрі
         радію-226 або еквівалентної за радіотоксичністю
         кількості радіоактивних речовин і на ремонті об-
         ладнання в цих умовах
 
12201000-1754в  Робітники, керівники і спеціалісти, постійно
         зайняті у виробництві виробів з берилію і його
         сполук, а також у технологічному процесі вироб-
         ництва виробів з металокерамічного берилію, в
         тому числі на ремонті обладнання, забрудненого
         берилієм в умовах берилієвої шкідливості
12202000     2. Роботи на дослідних, транспортних, дослідно-
         промислових атомних реакторах, на їх прототипах
         і критзборках та імпульсних реакторах, дослідних
         термоядерних установках і потужних ізотопних
         опромінювальних гама-установках з активністю
         опромінювача 5 x 10*10 кюрі і вище
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
             Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
12202000-17541  Робітники, керівники і спеціалісти, постійно і
         безпосередньо  зайняті  на  експлуатаційних,
         ремонтних, налагоджувальних і експериментальних
         роботах в умовах радіаційної шкідливості
 
12203000     3. Робота у сховищах і на складах радіоактивних
         речовин
 
12203000-17541  Робітники, керівники і спеціалісти, постійно
         зайняті в умовах радіаційної шкідливості, на
         прийманні, перетаруванні, фасуванні, зберіганні
         і видачі радіоактивних речовин і  джерел  з
         активністю більше 10 мілікюрі радію-226 або екві-
         валентної за радіотоксичністю кількості радіоак-
         тивних речовин
 
12204000     4. Виробництво рідкоземельних елементів хімічним
         способом
 
12204000-17541  Робітники, керівники і спеціалісти, постійно зай-
         няті у зазначеному технологічному процесі і на
         ремонті обладнання
 
12205000     5. Інші роботи
 
12205000-1754а  Робітники, постійно і безпосередньо зайняті на
         переносних установках радіоізотопної дефектоско-
         пії (гамадефектоскопії) на просвічуванні матеріа-
         лів та виробів промисловості і будівництві
12205000-1754б   Працівники, постійно і безпосередньо
          зайняті ремонтом, регулюванням і наладкою
          рентгенівських установок у народному
          господарстві та науково-дослідних інститутах
 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
12100000     ХХIII. ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ
 
12100000-11465  Водолази і інші працівники, зайняті роботою під
         водою, у тому числі  в  умовах  підвищеного
         атмосферного тиску, не менше 275 годин на рік (25
         годин на місяць), або час перебування яких під
         водою з початку водолазної практики становить
         2750 годин і більше
 
12100000-11618  Газорізальники, зайняті на роботах всередині ре-
         зервуарів, баків, цистерн і відсіків суден
 
12100000-11620  Газозварники, зайняті на роботах всередині резер-
         вуарів, баків, цистерн і відсіків суден
 
12100000-12736  Кесонники-апаратники
 
12100000-12738  Кесонники-прохідники
 
12100000-12740  Кесонники-слюсарі
 
12100000-12741  Кесонники-електромонтажники
 
12100000-16265  Освинцювальники
 
12100000-16456  Паяльщики і лудильники гарячим способом, зайняті
     13417  паянням  і  лудінням  виробів  припоями,  що
         містять свинець, а також припоями, що містять
         шкідливі речовини 1 - 2 класів небезпеки або канце-
         рогени
 
12100000-16462  Паяльщики по свинцю (свинцепаяльщики)
12100000-1753а  Робітники,  зайняті  на  внутрішньому  очи-
         щенні резервуарів, баків, цистерн, відсіків і
         танків суден і всередині дробоструминних камер
         при роботі у скафандрах або протигазах
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
             Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
12100000-1753б  Робітники, зайняті на внутрішньому очищенні ре-
         зервуарів, баків, цистерн, відсіків і танків су-
         ден від нафтопродуктів і хімічних речовин
 
12100000-1754а Робітники і майстри, зайняті  у  виробництвах
        приладів і виробів, які містять ртуть (безпосеред-
        ньо на роботах з металічною ртуттю), а також на
        ремонті і обслуговуванні приладів і апаратів на
        роботах з відкритою металічною ртуттю
 
12100000-1754б  Працівники, безпосередньо зайняті на роботах з
         мікроорганізмами 1 групи, проти яких не розробле-
         но ефективних засобів профілактики і лікування
 
12100000-19182  Травильники, зайняті на травленні металу у роз-
         чинах, що містять шкідливі речовини 1 - 2 класу
         небезпеки або канцерогени
 
12100000-19568  Чистильники металу, відливок, виробів і деталей,
         зайняті на очищенні металу, металічних деталей і
         виробів сухим кварцевим піском
 
12100000-19905  Електрозварники на автоматичних і напівавтоматич-
         них машинах, зайняті на напівавтоматичних машинах
         роботами всередині резервуарів, баків, цистерн і
         відсіків суден
 
12100000-19906  Електрозварники ручного зварювання, зайняті на
         роботах всередині резервуарів, баків, цистерн і
         відсіків суден
 
         НЕ ДЛЯ ДРУКУ
 
12400000     ХХIV. АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА І ПРОМИСЛОВІСТЬ
 
12401000     1. Гірничі роботи
 
12401000     Видобування сировини, що містить радіоактивні ре-
         човини і берилій
 
12401010     1) Робота на шахтній поверхні
 
12401010-17531  Робітники, постійно зайняті на навантаженні,
         розвантаженні, сушінні, сортуванні і пакуванні
         сировини, що містить радіоактивні речовини і бе-
         рилій
 
12401010-17541  Робітники, спеціалісти і керівники, постійно зай-
         няті на ремонті обладнання рудників і шахт, заб-
         рудненого радіоактивними речовинами і берилієм
 
12401020     2) Відкриті гірничі роботи
 
12401020-17541  Робітники, спеціалісти і керівники, постійно зай-
         няті на експлуатаційних дільницях по видобуванню
         відкритим способом  радіоактивної,  берилієвої
         сировини, золотовмісних руд кар'єру "Мурунтау", а
         також способом підземного і купчастого вилугову-
         вання радіоактивної сировини в умовах радіаційної
         шкідливості
 
12402000     2. Збагачення радіоактивної сировини
 
12402000-17541  Робітники, спеціалісти і керівники, постійно зай-
         няті в умовах радіаційної шкідливості на наванта-
         женні і розвантаженні радіоактивної сировини, у
         технологічних процесах по збагаченню зазначеної
         сировини, а також на ремонті обладнання, забруд-
         неного радіоактивними речовинами (у тому числі на
         підприємствах цього профілю за кордоном)
 
12403000     3. Виробництво радіоактивних речовин; виготовлення
         виробів з радіоактивних речовин і їх сполук
 
12403000-17541  Робітники, спеціалісти і керівники, постійно зай-
         няті  у  технологічному  процесі  виробництва
         радіоактивних речовин, виготовлення виробів з ра-
         діоактивних речовин і їх сполук, а також на
         ремонті обладнання, забрудненого радіоактивними
         речовинами
 
12404000     4. Виробництво літію ртутним способом
12404000-17541  Робітники, спеціалісти і керівники, постійно зай-
         няті у технологічному процесі, у виробничих лабо-
         раторіях, на ремонті обладнання, а також на дега-
         зації обладнання, виробничих приміщень і засобів
         захисту
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
             Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
12405000     5. Виробництво фтористої кислоти з радіоактивної
         і берилієвої  сировини;  регенерація  оцтової
         кислоти з радіоактивних і берилієвих сполук
 
12405000-17541  Робітники, спеціалісти і керівники, постійно зай-
         няті на роботах в умовах радіаційної або бериліє-
         вої шкідливості, а також на ремонті технологічно-
         го  обладнання,  забрудненого  берилієм  або
         радіоактивними речовинами
 
12406000     6. Робота на промислових атомних реакторах, на
         атомних електростанціях і атомних станціях тепло-
         постачання
 
12406000-17541  Робітники, спеціалісти і керівники, постійно зай-
         няті на експлуатації, ремонті і налагодженні тех-
         нологічного обладнання, вентиляції, систем управ-
         ління, приладів технологічного і радіаційного
         контролю, на роботах по виведенню із експлуатації
         атомних реакторів різного призначення і атомних
         станцій в умовах радіаційної шкідливості
 
12407000     7. Радіохімічне виробництво плутонію
 
12407000-17541  Робітники, спеціалісти і керівники, постійно зай-
         няті у виробництві плутонію, а також на ремонті
         технологічного обладнання в умовах радіаційної
         шкідливості
 
12408000     8. Металургія і механічна обробка плутонію
 
12408000-17541  Робітники, спеціалісти і керівники, постійно зай-
         няті на роботах в умовах радіаційної шкідливості,
         а також на ремонті технологічного обладнання, яке
         забруднене радіоактивними речовинами
 
12409000     9. Виробництво фтористих сполук урану
 
12409000-17541  Робітники, спеціалісти і керівники постійно зай-
         няті у виробництві і переробці фтористих сполук
         урану, фторидів, на ремонті технологічного облад-
         нання в умовах радіаційної шкідливості
12410000     10. Відцентрове і  дифузійне   виробництво
         урану-235; робота на випробувальних стендах по
         налагодженню відцентрових і дифузійних машин по
         розділенню радіоактивних ізотопів урану, що пра-
         цюють на радіоактивному газі; робота на електро-
         магнітних установках по розділенню радіоактивних
         ізотопів
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
             Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
1240000-17541  Робітники, спеціалісти і керівники, постійно зай-
         няті у виробництві урану-235, в цехах ревізії
         машин, хімічних цехах і дослідних цехах, на експ-
         луатації, випробуванні, налагодженні і ремонті
         установок, стендів і машин, засобів контролю і
         автоматики в умовах радіаційної шкідливості
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
             Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
12411000     11. Виробництво радію і полонію і виготовлення
         виробів із них
 
12411000-17541  Робітники, спеціалісти і керівники, постійно зай-
         няті в умовах  радіоактивної  шкідливості  у
         виробництві радію та полонію і  виготовленні
         виробів із них, а також на ремонті технологічного
         обладнання
 
12412000     12. Виробництво, спорядження і випробування нейт-
         ронних джерел
 
12412000-17541  Робітники, спеціалісти і керівники , які постійно
         працюють в умовах радіаційної шкідливості
 
12413000     13. Виготовлення, збирання (розбирання) випробування
         (в тому числі підривом) виробів із застосуванням
         урану, торію, плутонію, тритію
 
12413000-1754а  Робітники, спеціалісти і керівники підприємств,
         наукових відділів науково-дослідних організацій,
         постійно зайняті на роботах в умовах радіаційної
         шкідливості і на ремонті технологічного устатку-
         вання, забрудненого радіоактивними речовинами
 
12413000-1754б  Робітники і спеціалісти, постійно зайняті на по-
         лігонах, на проходженні і підготовці штолень і
         свердловин для проведення випробувань спецвиро-
         бів
 
12414000     14. Виробництво тритію, спорядження і випробуван-
         ня виробів спеціальних високовольтних трубок і
         камер із  застосуванням  тритію,  виробництво
         деталей із гідриду літію, що містить тритій
 
12414000-17541  Робітники, спеціалісти і керівники, які постійно
         зайняті на роботах з тритієм і виробами, які міс-
         тять тритій, а також на ремонті технологічного
         устаткування,   забрудненого   радіоактивними
         речовинами
 
12415000     15. Роботи в лабораторіях підприємств і у вироб-
         ництвах, перелічених у підрозділах 1- 3 і 5 - 14
         цього розділу
 
12415000-17541  Робітники, спеціалісти, керівники і наукові пра-
         цівники, постійно зайняті на роботах з радіоак-
         тивними  речовинами  і  джерелами  іонізуючих
         випромінювань в умовах радіаційної шкідливості в
         приміщеннях, де ведуться роботи 1 і 2 класів, а
         також на ремонті лабораторного устаткування і ме-
         ханізмів, забруднених радіоактивними речовинами
 
12416000     16. Роботи на складах і в сховищах радіоактивних
         речовин на підприємствах і  у  виробництвах,
         перелічених у підрозділах 1 - 3 і 5 - 14 
         цього розділу
 
12416000-17541  Робітники, спеціалісти і керівники, постійно зай-
         няті на навантаженні, розвантаженні, сортуванні,
         перетарюванні, пакуванні і зберіганні радіоактив-
         них речовин і джерел іонізуючих випромінювань в
         умовах радіаційної шкідливості, а  також  на
         ремонті технологічного устаткування, забрудненого
         радіоактивними речовинами, за фактично відпрацьо-
         ваний час
 
12417000     17. Роботи по дезактивації і знепилюванню спец-
         одягу і устаткування, в санпропускниках (душових)
         на підприємствах і у виробництвах, перелічених у
         підрозділах 1 - 3, 5 - 9 і 10 (в хіміко-металургійних
         цехах, цехах ревізії і регенерації, КІУ) і у
         підрозділах 11 - 14 цього розділу
 
12417000-1754а  Робітники і керівники, постійно зайняті на прий-
         манні, сортуванні, очищенні, транспортуванні,
         пранні, ремонті спецодягу (спецвзуття), забрудне-
         ного радіоактивними речовинами
 
12417000-1754б  Робітники і керівники спецпралень, санпропускни-
         ків (душових), постійно зайняті на ремонті облад-
         нання, прибиранні приміщень і відмиванні радіоак-
         тивних забруднень
 
12417000-1754в  Робітники і керівники, зайняті дезактивацією ус-
         таткування, приміщень і матеріалів, забруднених
         радіоактивними речовинами
 
12418000     18. Монтажні, демонтажні і ремонтно-будівельні
         роботи усередині промислових будівель і споруд,
         забруднених радіоактивними речовинами
 
12418000-17541  Робітники, спеціалісти і керівники, які виконують
         роботи в умовах радіаційної шкідливості (за фак-
         тично відпрацьований час)
 
12419000     19. Роботи по збиранню, утилізації, транспорту-
         ванню і захороненню радіоактивних відходів у ви-
         робництвах, перелічених у підрозділах 3, 5 - 14
 
12419000-17541  Робітники, спеціалісти і керівники, постійно зай-
         няті на збиранні, вантаженні,  розвантаженні,
         переробці, утилізації, транспортуванні і захоро-
         ненні відходів і забрудненого устаткування або на
         обслуговуванні транспортних засобів, забруднених
         радіоактивними речовинами у виробництвах, зазна-
         чених у підрозділах 3, 5 - 14 цього розділу
 
12420000     20. Збагачення берилієвої сировини; виробництво
         берилію і його сполук
 
12420000-17541  Робітники, спеціалісти і керівники, постійно зай-
         няті у виробництві берилію і його сполук, на ре-
         монті технологічного устаткування в умовах бери-
         лієвої шкідливості і у виробничих лабораторіях,
         а також на збиранні, транспортуванні і захоронен-
         ні відходів виробництва
 
12421000     21. Виготовлення виробів із берилію і його спо-
         лук
 
12421000-17541  Робітники, спеціалісти і керівники, постійно зай-
         няті виготовленням виробів із берилію та його
         сполук, на ремонті технологічного устаткування в
         умовах берилієвої шкідливості
 
12422000     22. Виготовлення ізумрудів
 
12422000-17531  Робітники, ростійно зайняті на роботах по виго-
         товленню ізумрудів із берилієвої сировини
 
12423000     23. Роботи у виробничих приміщеннях в умовах бе-
         рилієвої шкідливості
 
12423000-1754а  Робітники, спеціалісти і керівники, які виконують
         монтажні, демонтажні і ремонтно-будівельні роботи
         в умовах берилієвої шкідливості (за фактично
         відпрацьований час)
 
12423000-1754б  Робітники, спеціалісти і  керівники, постійно
         зайняті на очищенні устаткування і виробничих
         приміщень
 
12424000     24. Роботи у санпропускниках (душових), спец-
         пральнях на очищенні і знепилюванні спецодягу
 
12424000-17531  Робітники, зайняті на прийманні, сортуванні, очи-
         щенні, транспортуванні, пранні, ремонті спецодягу
         (спецвзуття), забруднених берилієм
 
12424000-17541  Робітники і керівники спецпралень, санпропускни-
         ків (душових), зайняті на ремонті устаткування,
         прибиранні приміщень в умовах берилієвої шкідли-
         вості
 
124250000    25. Роботи в умовах радіаційної і берилієвої
         шкідливості
 
12425000-17541  Керівники і спеціалісти виробництв, цехів, шахт і
         рудників, зайняті організацією і веденням техно-
         логічного процесу, а також ремонтом, наладкою і
         реконструкцією технологічного устаткування, пере-
         ліченого в цьому розділі
 
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 11 березня 1994 р. N 162

СПИСОК N 2
 виробництв, робіт, професій, посад і показників з шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах

20100000     I. ГІРНИЧІ РОБОТИ
 
20100000     Добування відкритим способом вугілля, руди, слан-
         цю, озокериту, тальку, каоліну, графіту, доломі-
         ту, кварциту, вапняку, мергелю, магнезиту, польо-
         вого і плавикового шпату, гіпсу, баратів, п'єзо-
         кварцу, агату, боритів, фосфориту, апатитів, сір-
         ки, алмазів, мармуру, граніту, андезиту, крейди,
         дорогоцінних і кольорових металів із пісків, діа-
         базу, гранодіориту, базальту, піщанику, янтарю,
         слюди, азбесту, солі та інших нерудних копалин,
         що містять шкідливі речовини 1 - 2 класів небезпе-
         ки, а також шкідливі речовини 3 класу небезпеки.
         Будівництво шахт, рудників, розрізів, кар'єрів,
         копалень, драг, метрополітенів, тунелів, підзем-
         них каналів та інших підземних споруд. Гірничі
         роботи з рекультивації земель, буріння технічних
         свердловин, профілактики та гасіння підземних по-
         жеж, пожеж на териконах і породних відвалах
 
20101000     1. Відкриті гірничі роботи і роботи на поверхні
 
2010100а     а) Робітники
 
2010100а     розрізів, кар'єрів, копалень, гідравлік, драг,
         промивальних приладів, роботи на поверхні шахт,
         рудників і дренажних шахт. Роботи на промислових
         майданчиках будівництва шахт, рудників, розрізів,
         кар'єрів, копалень, драг, метрополітенів, туне-
         лів, підземних каналів та інших підземних споруд.
         Гірничі роботи з рекультивації земель, буріння
         технічних свердловин, профілактики і гасіння під-
         земних пожеж, пожеж на териконах і породних від-
         валах. Буропідривні роботи
 
2010100а-10065  Апаратники всіх спеціальностей
 
2010100а-11289  Бункерувальники
 
2010100а-11295  Бурильники шпурів
 
2010100а-11305  Вагонетники
 
2010100а-11307  Вагонетники повітряно-канатної дороги
 
2010100а-11429  Підривники
 
2010100а-11442  Водії автомобілів, зайняті на транспортуванні
         гірської маси в технологічному процесі
 
2010100а-11453  Водії навантажувачів, зайняті навантажуванням
         гірської маси
 
2010100а-11543  Вивантажувачі на відвалах
 
2010100а-11663  Гідромоніторники
     
2010100а-11709  Гірники всіх спеціальностей, зайняті на виробни-
         чих дільницях, а також на маркшейдерських і гео-
         логічних роботах з відбирання проб і доставляння
         вибухових матеріалів
     
2010100а-11765  Грохотувальники
     
2010100а-11768  Вантажники, зайняті на навантаженні, розвантажен-
         ні перелічених вище копалин і порід
     
2010100а-11847  Доводчики
     
2010100а-11885  Долотозаправники
     
2010100а-11891  Постачальники кріпильних матеріалів у шахту
     
2010100а-11897  Драгери
 
2010100а-11904  Дренажисти по добуванню мірабіліту
 
2010100а-11908  Дробильники
 
2010100а-11961  Забійники
 
2010100а-12057  Заготівники слюди
 
2010100а-12266  Землекопи, зайняті на розкривних і очисних робо-
         тах
 
2010100а-12688  Камнерозпилювачі
 
2010100а-12690  Каменотеси
 
2010100а-12692  Канавники
 
2010100а-12831  Розколювачі плит і блоків
 
2010100а-13106  Концентраторники
 
2010100а-13152  Кочегари паровозів у депо
 
2010100а-13193  Кріпильники
 
2010100а-13221  Ковалі-бурозаправники
 
2010100а-13357  Лампівники
 
2010100а-13361  Лебідчики
 
2010100а-13368  Стрічкові прибиральники, зайняті в кар'єрах і
         розрізах
 
2010100а-13432  Люкові
 
2010100а-13469  Майстри-підривники
 
2010100а-13486  Матроси драг
 
2010100а-13509  Машиністи автогрейдерів, хзайняті в розрізах,
         кар'єрах і на відвалах
 
2010100а-13583  Машиністи бульдозерів, у тому числі зайняті на
         гасінні та розбиранні териконів і породних відва-
         лів шахт, розрізів, збагачувальних і брикетних
         фабрик, що горять
 
2010100а-13590  Машиністи бурових установок
 
2010100а-13623  Машиністи вібронавантажувальних установок
 
2010100а-13639  Машиністи виправочно-підбивно-обробних машин
 
2010100а-13640  Машиністи виправочно-підбивно-рихтувальних машин
 
2010100а-13702  Машиністи дорожньо-транспортних машин, зайняті в
         розрізах, на усереднювальних вугільних складах і
         відвалах
2010100а-13704  Машиністи драг
 
2010100а-13710  Машиністи дробильно-навантажувальних агрегатів
 
2010100а-13715  Машиністи дробильних установок
 
2010100а-13736  Машиністи землесосних плавучих несамохідних сна-
         рядів
 
2010100а-13737  Машиністи землесосних установок
 
2010100а-13749  Машиністи каменерізальних машин
 
2010100а-13777  Машиністи конвеєрів
 
2010100а-13788  Машиністи автомобільних кранів
 
2010100а-13790  Машиністи кранів (кранівники)
 
2010100а-13800  Машиністи кратцерів
 
2010100а-13872  Машиністи млинів
 
2010100а-13910  Машиністи насосних установок, зайняті на дренаж-
         них роботах
 
2010100а-13941  Машиністи відвалоутворювачів
 
2010100а-13943  Машиністи відвальних мостів
 
2010100а-13944  Машиністи відвальних плугів
 
2010100а-13967  Машиністи парових машин і локомобілів
 
2010100а-14000  Машиністи вантажно-доставочних машин
 
2010100а-14002  Машиністи навантажувальних машин
 
2010100а-14017  Машиністи підйомників щоглових, стоякових і
         шахтних
2010100а-14021  Машиністи підйомних машин; механіки снігоприби-
         ральних (снігонавантажувальних) машин, механіки
         стругоочисників, зайняті у розрізах і кар'єрах
 (змінено згідно з постановою КМ N 773 від 15.11.94 р.)
2010100а-14023  Машиністи підйомно-пересувних риштувань
 
2010100а-14089  Машиністи колієпересувачів
 
2010100а-14091  Машиністи рейкопідйомників
 
2010100а-14096  Машиністи колієукладачів широкої колії, механіки
         колієукладачів, машиністи механізмів колієуклада-
         чів широкої колії, зайняті у розрізах, кар'єрах і
         на відвалах
 
2010100а-14148  Машиністи рихтувальних машин
 
2010100а-14183  Машиністи скреперів
 
2010100а-14187  Машиністи скреперних лебідок
 
2010100а-14192  Машиністи слюдопласторобних машин
2010100а-14201  Машиністи снігоприбиральних та прибиральних
         колійних машин, машиністи снігоочисників,
         механіки прибиральних машин, зайняті у розрізах
         і кар'єрах
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
             Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
2010100а-14208  Машиністи сортувалок
 
2010100а-14282  Машиністи тягових агрегатів
 
2010100а-14295  Машиністи установок по бурінню стволів шахт пов-
         ним перерізом
 
2010100а-14299  Машиністи установок по обробці транспортних засо-
         бів, машиністи установок по обробці транспортних
         посудин від намерзання, машиністи машин і меха-
         нізмів по обслуговуванню устаткування солеварної
         і шлакопідсипної установки, машиністи машин і ме-
         ханізмів  по  обслуговуванню  обмаслювальних
         установок, машиністи механічних вапнувачів, мото-
         ристи вапнувачів і обмаслювачів, зайняті у розрі-
         зах і кар'єрах
 
2010100а-14305  Машиністи установок для руйнування негабаритів
         гірської маси, зайняті у кар'єрах і розрізах
 
2010100а-14307  Машиністи установок для розщеплення слюди
 
2010100а-14333  Машиністи фрезагрегатів
 
2010100а-14343  Машиністи хопер-дозаторів, механіки секцій ваго-
         нів хопер-дозаторів, зайняті у розрізах, кар'єрах
         і на відвалах
 
2010100а-14369  Машиністи шпалопідбійних машин, механіки знімних
         шпалопідбійних машин, механіки шпалопідбійних ма-
         шин, зайняті у розрізах, кар'єрах і на відвалах
 
2010100а-14384  Машиністи шебнеочисних машин, механіки щебнеочис-
         них машин, механіки знімних щебнеочисних машин,
         зайняті у розрізах, кар'єрах і на відвалах
 
2010100а-14388  Машиністи екскаваторів
 
2010100а-14556  Монтажники гірничого устаткування
 
2010100а-14668  Монтери колії, колійні робітники, зайняті у
         кар'єрах, розрізах і на відвалах; робітники усіх
         спеціальностей, зайняті настиланням і ремонтом
         колій у кар'єрах, розрізах і на відвалах
 
2010100а-14720  Мотористи механічних лопат
 
2010100а-14730  Мотористи промивальних приладів для вилучення ме-
         талу
 
2010100а-14829  Наваловідбійники
 
2010100а-15254  Вибірники гірничих виробок
 
2010100а-16085  Оператори товарні, зайняті в озокеритовому вироб-
         ництві
 
2010100а-16249  Перекидачі
2010100а-17314  Пробовідбирачі; гірники, зайняті на набиранні і
         обробці проб; гірники по набиранню і обробці проб
         вугілля;   відбірники   усіх   найменувань,
         пробувальники  усіх  найменувань,   зайняті
         набиранням і обробкою проб, робітники по набиран-
         ню і обробці проб, робітники на відбиранні проб
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
             Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
2010100а-17320  Пробуторники малолітражних драг
 
2010100а-17391  Промивники геологічних проб
 
2010100а-17495  Прохідники на поверхневих роботах
 
2010100а-18440  Скруберники-насосники
 
2010100а-18627  Сортувальники
 
2010100а-18850  Стволові, зайняті на поверхні
 
2010100а-19203  Трактористи, трактористи тракторних розпушувачів,
         трактористи (машиністи) тракторів з причепами,
         тракторних розпушувачів і тракторних навантажува-
         чів, трактористи (машиністи) тракторних скрепе-
         рів,  машиністи  гірничо-транспортних  машин і
         механізмів по обслуговуванню тракторів,
         зайняті у кар'єрах, розрізах і на відвалах
 
2010100а-19293  Укладальники-пакувальники, зайняті на пакуванні
         слюди
 
2010100а-19529  Цементувальники гідромідеустановок
2010100а-19679  Шліховики
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
             Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
2010100а-19682  Шлюзівники
 
2010100а-19821  Електромонтери диспетчерського устаткування і
         телеавтоматики, зайняті у кар'єрах та розрізах
 
2010100а-19825  Електромонтери контактних мереж, зайняті на робо-
         тах у розрізах, кар'єрах і на відвалах
 
2010100а-19827  Електромонтери лінійних споруд телефонного зв'яз-
         ку і радіофікації, монтери зв'язку по експлуата-
         ційно-технічному обслуговуванню і ремонту ліній-
         но-абонентських споруд радіофікації і внутрішньо-
         районного зв'язку, електромонтери телефонного
         зв'язку і сигналізації, електромонтери по радіо-
         установках, зайняті у кар'єрах, розрізах і на
         відвалах
 
2010100а-19855  Електромонтери по ремонту повітряних ліній елек-
         тропередачі, електромонтери-лінійники, електро-
         монтери - лінійні обхідники, зайняті у розрізах,
         кар'єрах і на відвалах
 
2010100а-19876  Електромонтери зв'язку, робітники по ремонту 
         повітряних ліній зв'язку і СЦБ, монтери зв'язку,
         зайняті у кар'єрах, розрізах і на відвалах
 
2010100а-19890  Електромонтери пристроїв сигналізації, централі-
         зації і блокіровки, електромонтери сигналізації,
         централізації і блокіровки, електромонтери СЦБ і
         залізничної мережі, монтери СЦБ і залізничного
         зв'язку, зайняті у кар'єрах, розрізах і на відва-
         лах
 
2010100а-19931  Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
         устаткування
 
2010100б     б) Керівники і спеціалісти
 
2010100б     Розрізів, кар'єрів, копалень, гідравлік і проми-
         вальних приладів, промислових майданчиків будів-
         ництва шахт, рудників, розрізів, розрізоуправ-
         лінь, кар'єрів, драг, метрополітенів, тунелів,
         підземних каналів та інших підземних споруд,
         шахт
         Роботи на поверхні розрізів, кар'єрів, шахт і
         рудників
 
2010100б-20591  Геологи, дільничі геологи
 
2010100б-20601  Геофізики
 
2010100б-20612  Гідрогеологи, дільничі гідрогеологи
 
2010100б-20677  Головні геологи
 
2010100б-20735  Головні інженери та їх заступники (помічники)
 
2010100б-20807  Головні маркшейдери, їх заступники
 
2010100б-20822  Головні механіки, їх заступники (помічники)
 
2010100б-21103  Головні електрики, їх заступники (помічники)
 
2010100б-21106  Головні електромеханіки, їх заступники (помічни-
         ки)
 
2010100б-21115  Головні енергетики, їх заступники (помічники)
 
2010100б-21516  Директори (начальники), їх заступники (помічники)
         з питань виробництва, будівництва (в розрізах,
         кар'єрах)
 
2010100б-22177  Інженери, зайняті в змінах на виробничих дільни-
         цях
 
2010100б-22269  Інженери гірничі (провідні, 1 - 2 категорій і без
         категорій), які виконують роботи в підземних умо-
         вах
 
2010100б-23181  Маркшейдери, маркшейдери дільничні
 
2010100б-23202  Майстри бурових свердловин
 
2010100б-23205  Майстри (старші майстри) бурових дільниць
 
2010100б-23227  Майстри гірничі
 
2010100б-23263  Майстри дорожні, зайняті у розрізах, кар'єрах і
         на відвалах
 
2010100б-23269  Майстри (старші майстри) контрольні
 
2010100б-23362  Майстри (старші майстри) по ремонту обладнання
 
2010100б-23398  Майстри (старші майстри) виробничих дільниць
 
2010100б-23485  Механіки, старші механіки
 
2010100б-23780  Начальники драг
 
2010100б-23898  Начальники відділів, зв'язані з роботами під
         землею:
 
         виробничого, виробничо-технічного, технічного,
         капітального будівництва, організації праці й
         заробітної плати, їх заступники
 
2010100б-24043  Начальники змін
 
2010100б-24091  Начальники розрізобудівних управлінь, їх заступ-
         ники (помічники) з питань виробництва
 
2010100б-24097  Начальники дільниць, їх заступники (помічники)
 
2010100б-24125  Начальники (гірничих) цехів, їх заступники (по-
         мічники)
 
2010100б-24441  Виконавці робіт, старші виконавці робіт, їх за-
         ступники (помічники)
 
2010100б-25047  Технічні керівники, їх заступники (помічники)
 
2010100б-25401  Електрики дільниць
 
2010100б-25410  Електромеханіки
 
2010100б-25455  Енергетики
 
20102000     2) Роботи на поверхні по підземній газифікації
         вугілля
 
2010200а     а) Робітники
 
2010200а-17531  Робітники, зайняті на дільницях (в цехах): зне-
         сірчення, газогенераторній, газодувній і буровій,
         на підземній газифікації вугілля
 
2010200б     Керівники і спеціалісти
 
2010200б-23428  Майстри дільниць (цехів): газогенераторної, газо-
         дувної і знесірчення
 
2010200б-23607  Механіки дільниць (цехів): газогенераторної, га-
         зодувної і знесірчення
 
2010200б-24043  Начальники змін
 
20103000     3) Добування, переробка і транспортування заклад-
         ного матеріалу
 
2010300а     а) Робітники
 
2010300а-11289  Бункерувальники
 
2010300а-11307  Вагонетники повітряно-канатної дороги
 
2010300а-11429  Підривники
 
2010300а-11442  Водії автомобілів (вантажних), зайняті в кар'єрах
 
2010300а-11708  Гірники
 
2010300а-11765  Грохотувальники, грохотувальники-бункерувальники,
         грохотувальники мокрого грохочення, машиністи ма-
         шин і механізмів по обслуговуванню грохотів, ма-
         шиністи грохотів
 
2010300а-11858  Дозувальники, дозувальники-шихтувальники
 
2010300а-11908  Дробильники
 
2010300а-11961  Забійники
 
2010300а-11963  Забійники на відбійних молотках
 
2010300а-13361  Лебідчики
 
2010300а-13432  Люкові
 
2010300а-13469  Майстри-підривники
 
2010300а-13583  Машиністи бульдозерів, машиністи гірничо-транс-
         портних машин і механізмів по обслуговуванню
         бульзодерів
 
2010300а-13590  Машиністи бурових установок
 
2010300а-13777  Машиністи конвеєрів, машиністи гірничо-транс-
         портних машин і механізмів по обслуговуванню
         конвеєрів, машиністи стрічкових транспортерів
         (конвеєрів), машиністи стрічкових транспортерів
         похилих і горизонтальних  галерей,  мотористи
         транспортерів, робітники біля пластинчастих жи-
         вильників, робітники біля транспортерів, транс-
         портувальники
 
2010300а-13872  Машиністи млинів
 
2010300а-14196  Машиністи змішувальних установок гідрозакладки
 
2010300а-14388  Машиністи екскаваторів
 
2010300б     б) Керівники і спеціалісти
 
2010300б-23428  Майстри дільниць, зайняті в кар'єрах
 
2010300б-23433  Майстри дробильних фабрик, дільниць (цехів)
 
20104000     4) Виробництво інертного пилу
 
2010400а     а)Робітники
 
2010400а-11545  Вивантажувачі пилу
 
2010400а-11708  Гірники, зайняті на відкатці
 
2010400а-11908  Дробильники
 
2010400а-13590  Машиністи бурових установок
 
2010400а-13777  Машиністи конвеєрів
 
2010400а-13872  Машиністи млинів
 
2010400а-14021  Машиністи підіймальних машин
 
2010400а-14224  Машиністи сушильних установок
 
2010400а-14829  Наваловідбійники
 
2010400а-17314  Пробовідбирачі
 
2010400а-19931  Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
         устаткування
 
2010400б     б) Керівники і спеціалісти
 
2010400б-23434  Майстри, старші майстри дробильного, помельного і
         сушильного цехів
 
20105000     5) Виробництво гірського воску (воску буровугіль-
         ного), реагентів на базі бурого вугілля та озоке-
         риту
 
2010500а     а) Робітники
 
2010500а-10826  Апаратники виробництва озокериту і озокеритової
         продукції
 
2010500а-10836  Апаратники виробництва реагентів
 
2010500а-11768  Вантажники, зайняті на роботах з сировиною і
         паливом
 
2010500а-11908  Дробильники, дезинтеграторники, машиністи дро-
         бильних машин
 
2010500а-13777  Машиністи конвеєрів, машиністи машин і меха-
         нізмів при обслуговуванні конвеєрів, машиністи
         транспортних машин і механізмів при обслуговуван-
         ні конвеєрів, розштибівники
 
2010500а-14224  Машиністи сушильних установок, сушильники, коче-
         гари сушильних відділень
 
2010500а-18559  Слюсарі-ремонтники, електрослюсарі, електрослю-
         сарі-наладчики
 
2010500а-19931  Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
         устаткування
 
2010500б     б) Керівники і спеціалісти
 
2010500б-23187  Майстри, старші майстри
 
2010500б-23362  Майстри (старші майстри) по ремонту устаткування
 
2010500б-23485  Механіки
 
2010500б-24043  Начальники змін
 
2010500б-24125  Начальники цехів та їх заступники
 
20300000     II. РУДОПІДГОТОВКА, ЗБАГАЧЕННЯ, ОКУСКУВАННЯ
         (АГЛОМЕРАЦІЯ, БРИКЕТУВАННЯ, ЗГРУДКУВАННЯ),
         ОБПАЛЮВАННЯ РУД І НЕРУДНИХ КОПАЛИН
 
20300000     Агломераційні комбінати, фабрики, цехи, відді-
         лення, установки. Виробництво обкатишів. Збага-
         чувальні фабрики і установки для збагачення руди,
         вугілля, сланцю, а також інших нерудних копалин,
         що містять шкідливі речовини 3 класу небезпеки
 
         Брикетування. Виробництво обважнювачів. Сортуван-
         ня на шахтах, розрізах (кар'єрах). Обпалювання
         руд, нерудних копалин. Збагачувальні (доводочні)
         фабрики, цехи, установки для збагачення руди,
         пісків при видобуванні кольорових, дорогоцінних
         металів, алмазів. Збезводнювання вугілля. Фабрики
         гранульованого вугільного порошку і пиловидного
         вугілля
 
2030000а     а) Робітники
 
2030000а-10065  Апаратники всіх спеціальностей, зайняті на зазна-
         чених виробництвах
 
2030000а-11136  Аспіраторники
 
2030000а-11237  Бригадири на дільницях основного виробництва, де
         всі робітники користуються правом на пільгове
         пенсійне забезпечення
 
2030000а-11289  Бункерувальники
 
2030000а-11307  Вагонетники повітряно-канатної дороги, вагонетни-
         ки канатної дороги, гірники по транспортуванню
         вантажів, зайняті на обслуговуванні повітряно-
         канатної дороги, чергові приймальної (розвантажу-
         вальної) станції, зайняті на обслуговуванні по-
         вітряно-канатної дороги, відкатники, зайняті на
         обслуговуванні повітряно-канатних доріг, відкат-
         ники-підкатники вагонеток підвісних канатних до-
         ріг, зчіплювачі-відчіплювачі вагонеток канатної
         кінцевої віткатки
 
2030000а-11442  Водії автомобілів, зайняті на нарощуванні дамб
         хвостосховищ, на вивезенні шламу, породи і відходів
         збагачення і брикетування
 
2030000а-11453  Водії навантажувачів, водії автонавантажувачів,
         водії тракторних навантажувачів, машиністи авто-
         навантажувачів, машиністи самохідних навантажува-
         чів, машиністи тракторних навантажувачів, тракто-
         ристи тракторних навантажувачів, зайняті на ван-
         таженні гірської маси
 
2030000а-11543  Вивантажувачі на відвалах
 
2030000а-11578  Виставники, зайняті у виробництві брикетів із
         відходів вуглезбагачення
 
2030000а-11663  Гідромоніторники, зайняті на відвалах (дамбах) і
         в хвостовому господарстві
 
2030000а-11708  Гірники
 
2030000а-11765  Грохотувальники
 
2030000а-11768  Вантажники, зайняті на роботах з сировиною, піс-
         ком, паливом, реагентами, концентратами кольоро-
         вих металів
 
2030000а-11849  Доводчики алмазовмісних концентратів
 
2030000а-11858  Дозувальники
 
2030000а-11876  Дозувальники реагентів
 
2030000а-11908  Дробильники
 
2030000а-12117  Завантажувальники молольних тіл
2030000а-12942  Контролери у виробництві чорних металів, зайняті
         на гарячих ділянках робіт
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
             Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
2030000а-13040  Контролери продукції збагачення; контролери, зай-
         няті на видобуванні, переробці, складуванні, збе-
         ріганні і вантаженні сировини, напівфабрикатів і
         готових продуктів збагачення, приймальники слюди
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
             Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
2030000а-13081  Контролери вуглеприймання
 
2030000а-13106  Концентраторники
 
2030000а-13132  Коректувальники шламів
 
2030000а-13361  Лебідники
 
2030000а-13368  Стрічкові прибиральники, зайняті на прибиранні
         пилу
 
2030000а-13432  Люкові
 
2030000а-13509  Машиністи автогрейдерів, зайняті у хвостосховищах
 
2030000а-13579  Машиністи брикетних пресів
 
2030000а-13583  Машиністи бульдозерів, машиністи гірничо-транс-
         портних машин і механізмів по обслуговуванню
         бульдозерів, зайняті у технологічному процесі на
         шламових і породних системах, вантаженні вугілля,
         а також у хвостосховищах
 
2030000а-13598  Машиністи вагоноперекидачів
 
2030000а-13616  Машиністи вентиляційних і аспіраційних установок,
         у тому числі зайняті обслуговуванням димососів
 
2030000а-13711  Машиністи дробильно-помельно-сортувальних механіз-
         мів
 
2030000а-13723  Машиністи завантажувальних механізмів
 
2030000а-13736  Машиністи землесосних плавучих несамохідних сна-
         рядів, оператори плавучих землесосних снарядів
         (багермейстери), зайняті на перекачуванні шламу,
         пульпи і реагентів
 
2030000а-13737  Машиністи землесосних установок, зайняті на пере-
         качуванні шламу, пульпи і реагентів
 
2030000а-13767  Машиністи коксозавантажувальних машин
 
2030000а-13777  Машиністи конвеєрів
 
2030000а-13788  Машиністи автомобільних кранів, зайняті у хвосто-
         сховищах
 
2030000а-13790  Машиністи кранів (кранівники)
 
2030000а-13800  Машиністи кратцерів
 
2030000а-13872  Машиністи млинів
 
2030000а-13886  Машиністи мішалок
 
2030000а-13910  Машиністи насосних установок, зайняті на перека
         чуванні шламу, пульпи, промпродуктів і реагентів
 
2030000а-13914  Машиністи (обпалювачі) обертових печей
 
2030000а-13935  Машиністи згрудкувачів
 
2030000а-13977  Машиністи перевантажувачів, зайняті на очищенні
         фільтрів і апаратів пилового осадження
 
2030000а-13990  Машиністи живильників
 
2030000а-13996  Машиністи пневмотранспорту, зайняті на транспор-
         туванні пилу і дозувальних пристроях
 
2030000а-14021  Машиністи підіймальних машин
 
2030000а-14037  Машиністи обслуговування силосів і вугільних
         башт, мотористи силосів або вугільних башт, ма-
         шиністи машин і механізмів по обслуговуванню си-
         лосів та вугільних башт
 
2030000а-14072  Машиністи промивальних машин, зайняті на обслуго-
         вуванні всіх видів збагачувальних установок
 
2030000а-14121  Машиністи фасувально-пакувальних машин
 
2030000а-14157  Машиністи рудоусереднювальних машин
 
2030000а-14181  Машиністи скіпових підйомників
 
2030000а-14183  Машиністи скреперів, зайняті на навантаженні ву-
         гілля
 
2030000а-14187  Машиністи скреперних лебідок
 
2030000а-14198  Машиністи змішувальних барабанів
 
2030000а-14224  Машиністи сушильних установок
 
2030000а-14277  Машиністи трубоукладачів, зайняті у хвостосхови-
         щах
 
2030000а-14315  Машиністи установок збагачення і брикетування
 
2030000а-14386  Машиністи ексгаустерів
 
2030000а-14388  Машиністи екскаваторів, зайняті в технологічному
         процесі та на шламових і породних системах, в
         тому числі на навантаженні концентрату
 
2030000а-14558  Монтажники дробильно-розмельного устаткування та
         устаткування для сортування і збагачення
 
2030000а-14587  Монтажники устаткування металургійних заводів,
         постійно зайняті на ремонті металургійного ус-
         таткування
 
2030000а-14641  Монтажники технологічних трубопроводів, слюсарі-
         трубопровідники, зайняті на ремонті та обслугову-
         ванні устаткування
 
2030000а-14668  Монтери колій, робітники по настиланню і ремонту
         колій, колійні робітники, зайняті на під'їзних
         коліях виробництв із шкідливими умовами праці
 
2030000а-15193  Випалювачі стінових і в'яжучих матеріалів, зайня-
         ті на випалюванні брикетів із відходів вуглезба-
         гачення
 
2030000а-15240  Збагачувачі графіту
 
2030000а-15416  Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
 
2030000а-15860  Оператори по обслуговуванню пилогазоуловлюючих
         установок
 
2030000а-15948  Оператори пульта управління, зайняті у виробницт-
         ві обважнювачів брикетів, препаратів і концентра-
         тів, у тому числі вугільних
 
2030000а-16671  Теслярі, зайняті влаштуванням дерев'яних трубо-
         проводів на хвостосховищах
 
2030000а-17314  Пробовідбирачі, квартувальники-розбирачі, відбір-
         ники проб, квартувальники, пробувальники, робіт-
         ники вуглезбагачення по набиранню, обробці проб,
         гірники по набиранню та обробці проб вугілля
 
2030000а-17320  Пробуторщики малолітражної драги
 
2030000а-17465  Просівальники порошків на механічних ситах
 
2030000а-17796  Розчиняльники реагентів
 
2030000а-17865  Регулювальники хвостового господарства
 
2030000а-18105  Садчики, зайняті у виробництві брикетів із відхо-
         дів вуглезбагачення
 
2030000а-18386  Сепараторники, зайняті у мокрому циклі збагачення
 
2030000а-18440  Скруберники-насосники
 
2030000а-18550  Слюсарі-ремонтники
 
2030000а-18627  Сортувальники
 
2030000а-18916  Сушильники
 
2030000а-19014  Знімальники брикетів
 
2030000а-19203  Трактористи, постійно зайняті у хвостосховищах
 
2030000а-19213  Транспортерники
 
2030000а-19293  Укладальники-пакувальники
 
2030000а-19356  Фільтрувальники
 
2030000а-19362  Флотатори
 
2030000а-19455  Форсунники
 
2030000а-19532  Центрифугники
 
2030000а-19555  Чистильники, зайняті на очищенні барабанів, бун-
         керів, рамп, контраційних столів і аспіраційних
         систем
 
2030000а-19614  Шихтувальники
 
2030000а-19627  Шламувальники-басейники
 
2030000а-19679  Шліховики
 
2030000а-19682  Шлюзовики
 
2030000а-19861  Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
         електроустаткування
 
2030000а-19931  Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
         устаткування
 
2030000б     б) Керівники і спеціалісти
 
2030000б-20735  Головні інженери фабрик на правах цехів
 
2030000б-20822  Головні механіки фабрик на правах цехів
 
2030000б-21103  Головні електрики фабрик на правах цехів
 
2030000б-21115  Головні енергетики фабрик на правах цехів
 
2030000б-23187  Майстри, старші майстри
 
2030000б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
 
2030000б-23398  Майстри виробничих дільниць
 
2030000б-23485  Механіки
 
2030000б-23607  Механіки дільниць (відділень)
 
2030000б-23616  Механіки цехів
 
2030000б-23967  Начальники виробництва (основних корпусів), їх
         заступники
 
2030000б-24043  Начальники змін
 
2030000б-24097  Начальники дільниць (відділень) і їх заступники
 
2030000б-24103  Начальники фабрик на правах цехів, їх заступники
         і помічники
 
2030000б-24125  Начальники цехів, їх заступники
 
2030000б-25401  Електрики дільниць (відділень)
 
2030000б-25404  Електрики цехів
 
2030000б-25410  Електромеханіки
 
2030000б-25455  Енергетики
 
2030000б-25473  Енергетики, енергетики дільниць (відділень)
 
2030000б-25476  Енергетики цехів
 
20301000     1. Збагачення руд і пісків при видобуванні кольо-
         рових і дорогоцінних металів, алмазів
 
2030100а     а) Робітники
 
2030100а-11876  Дозувальники реагентів
 
2030100а-17541  Працівники пробірних і пробірно-аналітичних лабо-
         раторій, зайняті на роботах із застосуванням ціа-
         нідів, а також золотодобувних і золотовидобувних
         підприємств
 
2030100а-18386  Сепараторники
 
2030100а-18494  Слюсарі контрольно-вимірювальних приладів і авто-
         матики, зайняті обслуговуванням та ремонтом конт-
         рольно-вимірювальних приладів і автоматики безпо-
         середньо в місцях їх установки на дільницях (ро-
         бочих місцях), де основні робітники, які ведуть
         технологічний процес, користуються правом на
         пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1
 
20400000     III. МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО (ЧОРНІ МЕТАЛИ)
 
20401000     Доменне виробництво
 
2040100а     а)Робітники
 
2040100а-11259  Бригадири рудного двору
 
2040100а-11442  Водії автомобілів, зайняті переміщенням шлаку на
         гарячих ділянках робіт
 
2040100а-11463  Водії електро- і автовізків, зайняті на рудному
         дворі
 
2040100а-11543  Вивантажувачі на відвалах
 
2040100а-11622  Газорятувальники при проведенні робіт із застосу-
         ванням газозахисної апаратури
 
2040100а-11756  Грануляторники доменних шлаків
 
2040100а-11768  Вантажники, зайняті на рудному дворі
 
2040100а-11908  Дробильники
 
2040100а-12815  Ковшові, постійно зайняті на приготуванні вапня-
         ного розчину і оббризкуванні ковшів
 
2040100а-12942  Контролери у виробництві чорних металів, зайняті
         на гарячих ділянках робіт
 
2040100а-13144  Котельники, зайняті на ремонті металургійного ус-
         таткування
 
2040100а-13583  Машиністи бульдозерів, зайняті на рудному дворі
 
2040100а-13598  Машиністи вагоноперекидачів
 
2040100а-13710  Машиністи дробильно-навантажувальних агрегатів,
         зайняті на рудному дворі
 
2040100а-13777  Машиністи конвеєрів, зайняті на рудному дворі
 
2040100а-13792  Машиністи кранів металургійного виробництва
 
2040100а-14181  Машиністи скіпових підйомників
 
2040100а-14364  Машиністи шихтоподавання
 
2040100а-14388  Машиністи екскаваторів, зайняті на рудному дворі
 
2040100а-14550  Монтажники санітарно-технічних систем і устатку-
         вання, зайняті на ремонті доменних печей
 
2040100а-14587  Монтажники устаткування металургійних заводів,
         постійно зайняті на ремонті металургійного устат-
         кування
 
2040100а-14641  Монтажники технологічних трубопроводів, зайняті
         на ремонті металургійного устаткування
 
2040100а-14668  Монтери колій, колійні робітники, робітники по
         настиланню і ремонту колій, робітники по ремонту
         колій, зайняті на під'їзних коліях
 
2040100а-15416  Вогнетривники
 
2040100а-15886  Оператори поста управління системи шихтоподаван-
         ня
 
2040100а-17170  Готувачі заправних, вогнетривких матеріалів і
         термічних сумішей
 
2040100а-1753а  Робітники і бригадири на шлакових відвалах і об-
         робці шлаку
 
2040100а-1753б  Робітники грануляційного басейну
 
2040100а-18494  Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
         автоматиці, зайняті обслуговуванням та ремонтом
         контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
         безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
         (робочих місцях), де основні робітники, які ве-
         дуть технологічний процес, користуються правом
         на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1
 
2040100а-15889  Слюсарі-ремонтники
 
2040100а-18572  Слюсарі систем випарного охолодження
2040100а-19203  Трактористи, машиністи (стосовно обслу-
         говування трактора), зайняті на подаванні
         шихти на рудному дворі
 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
2040100а-19257  Прибиральники відходів металургійного виробництва
 
2040100а-19614  Шихтувальники
 
2040100а-19861  Електромонтери по ремонту та обслуговуванню
         електроустаткування
 
2040100а-19931  Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
         устаткування
 
2040100б     б) Керівники і спеціалісти
 
2040100б-23187  Майстри, старші майстри
 
2040100б-23269  Майстри (старші майстри) контрольні, зайняті на
         гарячих ділянках робіт
 
2040100б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
 
2040100б-23607  Механіки дільниць
 
2040100б-23616  Механіки цехів
 
2040100б-24043  Начальники змін
 
2040100б-24097  Начальники дільниць
 
2040100б-24125  Начальники цехів та їх заступники
 
2040100б-25401  Електрики дільниць
 
2040100б-25404  Електрики цехів
 
2040100б-25455  Енергетики
 
2040100б-25470  Енергетики дільниць
 
2040100б-25476  Енергетики цехів
 
20402000     2. Виробництво сталі і феросплавів. Підготовка
         сполук і копрові роботи. Ремонт металургійних
         печей. Випалювання доломіту і вапна
 
2040200а     а) Робітники
 
2040200а-11270  Бригадири шихтувального двору в сталеплавильному
         і феросплавному виробництвах
 
2040200а-11289  Бункерувальники, зайняті на подаванні матеріалів
         у конвертер
 
2040200а-11295  Бурильники  шпурів,  бурильники  (пропалювачі
         шпурів), зайняті на обробці лому і шлаку
 
2040200а-11422  Вагарі, зайняті на шихтовому дворі
 
2040200а-11429  Підривники, зайняті на обробці лому і шлаку
 
2040200а-11442  Водії автомобілів, зайняті на переміщенні шлаку
         на гарячих ділянках робіт
 
2040200а-11453  Водії навантажувачів, робітники пакувальних діля-
         нок, трактористи тракторних навантажувачів, водії
         автонавантажувачів,  зайняті  на  перевезенні
         вогнетривких матеріалів на гарячих ділянках робіт
 
2040200а-11538  Вивантажувачі вапна із печей
 
2040200а-11543  Вивантажувачі на відвалах
 
2040200а-11622  Газорятувальники при проведенні робіт із застосу-
         ванням газозахисної апаратури
 
2040200а-11768  Вантажники, зайняті на шихтовому дворі та на на-
         вантаженні фосфатшлаків
 
2040200а-11858  Дозувальники
 
2040200а-11908  Дробильники
 
2040200а-12780  Клеймувальники гарячого металу
 
2040200а-12942  Контролери у виробництві чорних металів, зайняті
         на гарячих ділянках робіт
2040200а-13123  Копровики по обробці брухту і відходів металу
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету 
            Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
2040200а-13144  Котельники, зайняті на ремонті металургійного
         устаткування
 
2040200а-13361  Лебідники
 
2040200а-13460  Маркувальники, зайняті маркуванням гарячого мета-
         лу
 
2040200а-13583  Машиністи бульдозерів, зайняті на вантаженні шла-
         ку і на ламанні кладки печей
 
2040200а-13598  Машиністи вагоноперекидачів
 
2040200а-13698  Машиністи дистрибуторів
 
2040200а-13790  Машиністи кранів (кранівники), машиністи кранів-
         штабелерів, машиністи монорейкових електролебідок
         та інших дрібних підйомно-транспортних механізмів
 
2040200а-13792  Машиністи кранів металургійного виробництва
 
2040200а-13872  Машиністи млинів
 
2040200а-13910  Машиністи насосних установок, зайняті на перека-
         чуванні смоли, мазуту в мартенівські печі
 
2040200а-14185  Машиністи скреперів (скреперисти), зайняті на
         розбиранні лому і металу
 
2040200а-14388  Машиністи екскаваторів, зайняті на вантаженні
         шлаку і ламанні кладки печей
 
2040200а-14401  Машиністи електровозів металургійних цехів
 
2040200а-14550  Монтажники санітарно-технічних систем і устатку-
         вання, постійно зайняті на ремонті металургійного
         устаткування
 
2040200а-14587  Монтажники устаткування металургійних заводів,
         постійно зайняті на ремонті металургійного устат-
         кування
 
2040200а-14641  Монтажники технологічних трубопроводів, зайняті
         на ремонті і обслуговуванні устаткування
 
2040200а-14668  Монтери колії, колійні робітники, робітники по
         ремонту колій, робітники по настиланню і ремонту
         колій, зайняті на під'їзних коліях у шлакових
         відвалах
 
2040200а-14773  Набивники блоків
 
2040200а-15416  Вогнетривники
 
2040200а-15590  Оператори завантажування конвертерів, зайняті на
         подаванні матеріалів до конвертерів
 
2040200а-15860  Оператори по обслуговуванню пилогазоуловлюючих
         установок, чергові біля фільтрів "Бет", чергові
         електрогазоочищення, чергові електрофільтрів і
         газоочищення машиністи пилоуловлюючих установок,
         зайняті на уловлюванні пилу, при помелі шлаку і
         приготуванні заправних матеріалів
 
2040200а-15886  Оператори постів управління систем шихтоподавання
 
2040200а-16023  Оператори систем гідравліки й охолодження машин
         безперервного лиття заготовок
 
2040200а-16671  Теслярі, зайняті в цехах ремонту металургійних
         печей на гарячому ремонті металургійних агрегатів
 
2040200а-16756  Підручні сталеварів вакуумних печей
 
2040200а-17170  Готувачі заправних, вогнетривких матеріалів і
         термічних сумішей
 
2040200а-17511  Пультовики електроплавильних печей
 
2040200а-1753а  Робітники і бригадири по переміщенню сировини,
         напівфабрикатів і готової продукції в процесі ви-
         робництва
 
2040200а-1753б  Робітники і бригадири, зайняті на шлакових відва-
         лах і на обробці шлаку
 
2040200а-1753в  Робітники, зайняті на випалюванні і вивантаженні
         випаленого доломіту і вапна
 
2040200а-17577  Розбивачі феросплавів
 
2040200а-17616  Роздільники лому і відходів металу
 
2040200а-17972  Різальники холодного металу
 
2040200а-18386  Сепараторники, зайняті на обробці шлаку
 
2040200а-18494  Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
         автоматиці, зайняті обслуговуванням та ремонтом
         контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
         безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
         (робочих місцях), де основні робітники, які ве-
         дуть технологічний процес, користуються правом
         на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1
 
2040200а-18559  Слюсарі-ремонтники
 
2040200а-18572  Слюсарі систем випарного охолодження
 
2040200а-18604  Змішувачі, зайняті на приготуванні електродної
         маси
 
2040200а-18627  Сортувальники, зайняті на сортуванні випаленого
         доломіту
 
2040200а-18769  Сталевари вакуумних печей
 
2040200а-18897  Стропальники, зайняті на обробці металолому
 
2040200а-18916  Сушильники, випалювачі руд в сушильних барабанах,
         зайняті на сушінні феросплавів
 
2040200а-19110  Термісти прокату і труб
 
2040200а-19217  Транспортувальники, зайняті на гарячих ділянках
         робіт
 
2040200а-19451  Формувальники електродної маси
 
2040200а-19455  Форсунники
 
2040200а-19588  Чистильники феросплавів, зайняті також на розбив-
         ці феросплавів
 
2040200а-19614  Шихтувальники
 
2040200а-19861  Електромонтери по ремонту і обслуговуванню елек-
         троустаткування
 
2040200а-19931  Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
         устаткування
 
2040200б     б) Керівники і спеціалісти
 
2040200б-23187  Майстри, старші майстри
 
2040200б-23269  Майстри (старші майстри) контрольні, зайняті на
         гарячих ділянках робіт
 
2040200б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
 
2040200б-23607  Механіки дільниць
 
2040200б-23616  Механіки цехів
 
2040200б-24043  Начальники змін
 
2040200б-24097  Начальники дільниць
 
2040200б-24125  Начальники цехів, їх заступники
 
2040200б-25401  Електрики дільниць
 
2040200б-25404  Електрики цехів
 
2040200б-25473  Енергетики дільниць, цехів
 
20403000     3. Прокатне, колесопрокатне, бандажопрокатне, ви-
         лопрокатне, жерстекатальне, лудильне, оцинкуваль-
         не і освинцювальне виробництва. Виробництво рей-
         кових кових скріплень. Термічна обробка, вирубка
         і зачищення гарячого металу
 
20403000     Виробництво каліброваного металу
 
2040300а     а) Робітники
 
2040300а-11337  Вальцювальники по складанню і перевалці клітей
 
2040300а-11340  Вальцювальники профілезгинальних агрегатів
 
2040300а-11350  Вальцювальники станів холодної прокатки
 
2040300а-11622  Газорятувальники при виконанні робіт із застосу-
         ванням газозахисної апаратури
 
2040300а-12673  Гартувальники, включаючи зайнятих на електрогар-
         туванні рейок
 
2040300а-12753  Кислототривники-гумувальники
 
2040300а-12780  Клеймувальники гарячого металу
2040300а-12942  Контролери у виробництві чорних металів, зайняті
         на гарячих ділянках робіт, контролери у виробниц-
         тві чорних металів, зайняті поопераційним  кон-
         тролем на агрегатах безперервного травлення, лу-
         діння, оцинкування, алюмооцинкування, освинцюван-
         ня
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
             Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
2040300а-13334  Лакувальники жерсті і труб
 
2040300а-13460  Маркувальники, зайняті на роботах з гарячим мета-
         лом
 
2040300а-13612  Машиністи ведучих моторів прокатних станів
 
2040300а-13792  Машиністи кранів металургійного виробництва
 
2040300а-13967  Машиністи парових машин і локомобілів, зайняті на
         головних приводах прокатних станів
 
2040300а-14189  Машиністи зливкорозламувачів
 
2040300а-14550  Монтажники санітарно-технічних систем і устатку-
         вання, постійно зайняті на ремонті металургійного
         устаткування
 
2040300а-14587  Монтажники устаткування металургійних заводів,
         постійно зайняті на ремонті металургійного устат-
         кування
 
2040300а-14641  Монтажники технологічних трубопроводів, зайняті
         на ремонті та обслуговуванні устаткування
 
2040300а-14810  Набирачі пакетів листів і труб
 
2040300а-15416  Вогнетривники
 
2040300а-15665  Оператори ліній обробки рейок
 
2040300а-15880  Оператори постів управління, машиністи-оператори
         головних постів механізованих ножиць, машиністи-
         оператори постів управління
 
2040300а-15892  Оператори постів управління станів холодної про-
         катки
 
2040300а-15940  Оператори профілезгинальних агрегатів
 
2040300а-16356  Відпальники прецизійних сталей і сплавів
 
2040300а-16619  Плавильники вторинного олова, плавильники рекупе-
         раційних і цинкових печей, рафінувальники олова,
         рекуператорники, рекуператорники олова
 
2040300а-16630  Шліфувальники, зайняті на шліфуванні валків
 
2040300а-16754  Підручні вальцювальників станів холодної прокатки
 
2040300а-16799  Полірувальники,  зайняті  на  роботах  із
         застосуванням окису хрому
 
2040300а-16938  Правильники прокату і труб
 
2040300а-17089  Пресувальники-прошивальники рейкових скріплень
 
2040300а-1753а  Робітники і бригадири на обробці та сортуванні
         металу і готової продукції
 
2040300а-1753б  Робітники і бригадири, зайняті на прийманні, зда-
         ванні, пакетуванні та пакуванні металу і готової
         продукції
 
2040300а-1753в  Робітники і бригадири, зайняті на переміщенні
         сировини, напівфабрикатів і готової продукції в
         процесі виробництва
 
2040300а-17621  Роздиральники пакетів
 
2040300а-17646  Розмітчики прокату, зайняті розміткою гарячого
         металу
 
2040300а-17914  Різальники металу на ножицях і пресах, зайняті
         рубанням рейкових скріплень на пресі
 
2040300а-17972  Різальники холодного металу
 
2040300а-18494  Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
         автоматиці, зайняті обслуговуванням і ремонтом
         контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
         безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
         (робочих місцях), де основні робітники, які ве-
         дуть технологічний процес, користуються правом на
         пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1
 
2040300а-18557  Слюсарі-провідники
 
2040300а-18559  Слюсарі-ремонтники
 
2040300а-18572  Слюсарі систем випарного охолодження
 
2040300а-18602  Мастильники
 
2040300а-19089  Талькувальники листів і стрічок
 
2040300а-19110  Термісти прокату і труб
 
2040300а-19217  Транспортувальники, зайняті на гарячих ділянках
         робіт
 
2040300а-19455  Форсунники
 
2040300а-19630  Шліфувальники, зайняті на шліфуванні валків
 
2040300а-19700  Штампувальники, зайняті на холодному штампуванні
 
2040300а-19861  Електромонтери на ремонтуванні та обслуговуванні
         електроустаткування
 
2040300а-19861  Електромонтери на ремонтуванні та обслуговуванні
         електроустаткування
 
2040300а-19931  Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
         обладнання
 
2040300б     б) Керівники і спеціалісти
 
2040300б-23187  Майстри, старші майстри
 
2040300б-23269  Майстри, старші майстри, контрольні, зайняті на
         гарячих ділянках робіт
 
2040300б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
 
2040300б-23607  Механіки дільниць
 
2040300б-23616  Механіки цехів
 
2040300б-24043  Начальники змін
 
2040300б-24097  Начальники дільниць
 
2040300б-24125  Начальники цехів, їх заступники
 
2040300б-25401  Електрики дільниць
 
2040300б-25404  Електрики цехів
 
2040300б-25473  Енергетики дільниць, цехів
 
20404000     4. Трубне виробництво (трубопрокатне, трубозварю-
         вальне, електротрубозварювальне, трубоволочильне,
         труболиварне, фітингове, балонне) і оцинкувальні
         цехи
 
2040400а     а) Робітники
 
2040400а-11233  Бригадири, зайняті на прийманні, здаванні труб і
         балонів
 
2040400а-11235  Бригадири-настроювачі трубоелектрозварювальних
         станів
 
2040400а-11326  Вальцювальники калібрувального стану
 
2040400а-11335  Вальцювальники обкатних машин
 
2040400а-11349  Вальцювальники станів холодної прокатки труб
 
2040400а-11354  Вальцювальники трубоформувальних станів
 
2040400а-11489  Волочильники труб
 
2040400а-11654  Згинальники труб
 
2040400а-11758  Гратознімальники
 
2040400а-11984  Заварники труб і балонів, зайняті на заварюванні
         і розбиванні
 
2040400а-12264  Землероби
 
2040400а-12664  Калібрувальники труб на пресі
 
2040400а-12673  Гартувальники
 
2040400а-12780  Клеймувальники гарячого металу
 
2040400а-12942  Контролери у виробництві чорних металів, зайняті
         на гарячих ділянках робіт
 
2040400а-13123  Копровники по розбиранню лому і відходів металу,
         зайняті на розбиванні труб
 
2040400а-13792  Машиністи кранів металургійного виробництва
 
2040400а-13910  Машиністи насосних установок, зайняті на перека-
         чуванні смоли і мазуту до нагрівальних пристроїв
         прокатних станів
 
2040400а-14401  Машиністи електровозів металургійних цехів
 
2040400а-14550  Монтажники санітарно-технічних систем і устатку-
         вання, постійно зайняті на ремонті металургійного
         устаткування
 
2040400а-14587  Монтажники устаткування металургійних заводів,
         постійно зайняті на ремонті металургійного устат-
         кування
 
2040400а-14641  Монтажники технологічних трубопроводів, зайняті
         на ремонті і обслуговуванні устаткування
 
2040400а-14810  Набирачі пакетів листів і труб
 
2040400а-16752  Підручні вальцювальників станів холодного прокату
         труб
 
2040400а-16938  Правильники прокату і труб
 
2040400а-1753а  Робітники, зайняті на охолоджувальних установках
 
2040400а-1753б  Робітники і бригадири, зайняті на обробці та сор-
         туванні металу і готової продукції
 
2040400а-1753в  Робітники і бригадири, зайняті на переміщенні си-
         ровини, напівфабрикатів та готової продукції в
         процесі виробництва
 
2040400а-1753г  Робітники, зайняті на прийманні і здаванні труб і
         балонів
 
2040400а-17968  Різальники труб і заготовок
 
2040400а-18123  Складальники балонів
 
2040400а-18494  Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
         автоматиці, зайняті обслуговуванням і ремонтом
         контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
         безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
         (робочих місцях), де основні робітники, які ве-
         дуть технологічний процес, користуються правом на
         пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1
 
2040400а-18355  Свердлувальники, зайняті на обробці труб і бало-
         нів
 
2040400а-18559  Слюсарі-ремонтники
 
2040400а-18951  Сушильники компонентів обмазки і флюсів
 
2040400а-19110  Термісти прокату і труб
 
2040400а-19217  Транспортувальники, зайняті на подаванні матеріа-
         лів до вагранок
 
2040400а-19257  Прибиральники відходів металургійного виробниц-
         тва, зайняті на прибиранні шлаку від нагрівальних
         печей
 
2040400а-19287  Укладальники прокату, зайняті на укладанні труб в
         пакети
 
2040400а-19365  Флюсоварильники
 
2040400а-19455  Форсунники
 
2040400а-19555  Чистильники, зайняті на протиранні труб
 
2040400а-19861  Електромонтери на ремонті та обслуговуванні
         електроустаткування
 
2040400а-19894  Електрополірувальники, зайняті на поліруванні
         труб
 
2040400а-19903  Електрозварники листів і стрічок
 
2040400а-19908  Електрозварники труб на стані
 
2040400а-19931  Електрослюсарі (слюсарі) чергові та на ремонті
         устаткування
 
2040400б    б) Керівники і спеціалісти
 
2040400б-23187  Майстри, старші майстри
 
2040400б-23269  Майстри (старші майстри) контрольні, зайняті на
         гарячих ділянках робіт
 
2040400б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
 
2040400б-23607  Механіки дільниць
 
2040400б-23616  Механіки цехів
 
2040400б-24043  Начальники змін
 
2040400б-24097  Начальники дільниць
 
2040400б-24125  Начальники цехів, їх заступники
 
2040400б-25401  Електрики дільниць
 
2040400б-25404  Електрики цехів
 
2040400б-25473  Енергетики дільниць, цехів
 
20405000     5. Пряме відновлення заліза і виробництво порош-
         ків чорних металів
 
2040500а     а) Робітники
 
2040500а-10065  Апаратники всіх назв
2040500а-11186  Бігунники зміщувальних бігунів
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
             Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
2040500а-11469  Водопровідники шахтних печей
 
2040500а-11607  Газівники
 
2040500а-11612  Газівники шахтних печей
 
2040500а-11704  Горнові шахтних печей
 
2040500а-11765  Грохотувальники
 
2040500а-11908  Дробильники
 
2040500а-12138  Завантажувачі шихти
 
2040500а-13596  Машиністи вагон-вагів
 
2040500а-13711  Машиністи дробильно-помельно-сортувальних механізмів
 
2040500а-13777  Машиністи конвеєрів
 
2040500а-13790  Машиністи кранів (кранівники)
 
2040500а-13872  Машиністи млинів
 
2040500а-13935  Машиністи окомкувачів
 
2040500а-14181  Машиністи скіпових підйомників
 
2040500а-14198  Машиністи змішувальних барабанів
 
2040500а-15157  Випалювачі
 
2040500а-15416  Вогнетривники
 
2040500а-16579  Пічові відновлення окисів заліза
 
2040500а-16591  Пічові відпалу залізних порошків
 
2040500а-16762  Підручні сталеварів печей прямого відновлення
         заліза
 
2040500а-18386  Сепараторники
 
2040500а-18409  Скіпові
 
2040500а-18559  Слюсарі-ремонтники
 
2040500а-18775  Сталевари печей прямого відновлення заліза
 
2040500а-18916  Сушильники
 
2040500а-19217  Транспортувальники
 
2040500а-19293  Укладальники-пакувальники, зайняті на пакуванні
         порошку
 
2040500а-19555  Чистильники
 
2040500а-19614  Шихтувальники
 
2040500а-19861  Електромонтери по ремонту та обслуговуванню
         електроустаткування
 
2040500б     б) Керівники і спеціалісти
 
2040500б-23187  Майстри, старші майстри
 
2040500б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
 
2040500б-23607  Механіки дільниць
 
2040500б-23616  Механіки цехів
 
2040500б-24043  Начальники змін
 
2040500б-24097  Начальники дільниць
 
2040500б-24125  Начальники цехів, їх заступники
 
2040500б-25401  Електрики цехів, дільниць
 
2040500б-25473  Енергетики дільниць
 
2040500б-25476  Енергетики цехів
 
20500000     IV. КОКСОВЕ, ПЕКОКСОВЕ, ТЕРМОАНТРАЦИТОВЕ І
         КОКСОХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВА. ВУГЛЕПІДГОТОВКА
 
2050000а     а) Робітники
2050000а-10065  Апаратники всіх назв, зайняті на вуглепідготовці
         і очищенні газів
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
             Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
2050000а-10490  Апаратники очищення стічних вод, зайняті на біо-
         хімустановках
 
2050000а-11237  Бригадири на дільницях основного виробництва
 
2050000а-11289  Бункерувальники, гірники біля бункерів (бункеру-
         вальники), шиберники механізованого навантаження
         коксу
 
2050000а-11422  Вагарі
 
2050000а-11442  Водії автомобілей, зайняті на вивезенні відходів
         коксохімічного виробництва
 
2050000а-11453  Водії навантажувача, зайняті на транспортуванні
         вугілля на вуглепідготовку
 
2050000а-11622  Газорятувальники при проведенні роботи із засто-
         суванням газозахисної апаратури
 
2050000а-11768  Вантажники, вантажники складу нафталіну, зайняті
         на навантаженні і вивантаженні сировини, палива і
         коксохімічної продукції
 
2050000а-11858  Дозувальники
 
2050000а-11908  Дробильники
 
2050000а-12626  Кабестанники
 
2050000а-12942  Контролери у виробництві чорних металів, зайняті
         на гарячих ділянках робіт і на роботах з шкідли-
         вими умовами праці
 
2050000а-13368  Стрічкові прибиральники
 
2050000а-13583  Машиністи бульдозерів, бульдозеристи, машиністи
         гірничотранспортних машин і механізмів по обслу-
         говуванню бульдозерів, зайняті у технологічному
         процесі вуглепідготовки
 
2050000а-13598  Машиністи вагоноперекидачів
2050000а-13777  Машиністи конвеєрів, машиністи гірничотранспорт-
         них машин і механізмів по обслуговуванню конвеє-
         рів, машиністи машин і механізмів
         по обслуговуванню конвеєрних установок, машиніс-
         ти машин і механізмів по обслуговуванню транс-
         портних машин і механізмів (що стосується обслу-
         говування транспортерів і елеваторів), машиністи
         транспортних машин і механізмів при обслугову-
         ванні конвеєрів і елеваторів
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
             Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
2050000а-13790  Машиністи кранів (кранівники)
 
2050000а-13893  Машиністи мостових перевантажувачів
 
2050000а-13910  Машиністи насосних установок, у тому числі зайня-
         ті на гасильних баштах
 
2050000а-13990  Машиністи живильників
 
2050000а-14037  Машиністи по обслуговуванню силосів і вугільних
         башт
 
2050000а-14072  Машиністи промивальних машин
 
2050000а-14110  Машиністи розморожувальних установок
 
2050000а-14224  Машиністи сушильних установок
 
2050000а-14582  Монтажники обладнання коксохімічних виробництв,
         постійно зайняті на ремонті виробничого устатку-
         вання
 
2050000а-14641  Монтажники технологічних трубопроводів, слюсарі-
         трубопровідники, зайняті на ремонті коксохімічно-
         го устаткування
 
2050000а-15416  Вогнетривники
 
2050000а-15626  Оператори коксосортування
 
2050000а-16671  Теслярі, зайняті на ремонті коксохімічних агрега-
         тів
 
2050000а-17531  Робітники, зайняті на механізмах хімвиробництва
 
2050000а-17632  Розливальники хімічної продукції
 
2050000а-18386  Сепараторники
 
2050000а-18440  Скруберники-насосники
2050000а-18494  Слюсарі контрольно-вимірювальних приладів і авто-
         матики, зайняті обслуговуванням і ремонтом конт-
         рольно-вимірювальних приладів і автоматики безпо-
         середньо в місцях їх установки на дільницях (ро-
         бочих місцях), де основні робітники, які ведуть
         технологічний процес, користуються правом на
         пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
             Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
2050000а-18559  Слюсарі-ремонтники
 
2050000а-18598  Заливальники-розливальники
 
2050000а-18602  Мастильники
 
2050000а-18660  Сортувальники коксу
 
2050000а-19213  Транспортерники, мотористи транспортерів і елева-
         торів, робітники на вуглеподачі, елеваторники
 
2050000а-19217  Транспортувальники, зайняті на перевезенні вугіл-
         ля, коксу і хімічних продуктів
2050000а-19257  Прибиральники відходів металургійного виробниц-
         тва, зайняті в коксовому виробництві
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
             Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
2050000а-19293  Укладальники-пакувальники, пакувальники, зайняті
         на пакуванні та навантаженні хімічних продуктів
 
2050000а-19356  Фільтрувальники
 
2050000а-19362  Флотатори
 
2050000а-19532  Центрифугники
 
2050000а-19555  Чистильники, зайняті на очищенні бункерів
 
2050000а-19614  Шихтувальники
 
2050000а-19625  Шламовики
 
2050000а-19861  Електромонтери по ремонту та обслуговуванню
         електроустаткування
 
2050000а-19931  Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
         устаткування
 
2050000б     б) Керівники і спеціалісти
 
2050000б-23187  Майстри, старші майстри
 
2050000б-23269  Майстри (старші майстри) контрольні
 
2050000б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
 
2050000б-23485  Механіки (старші механіки)
 
2050000б-23607  Механіки дільниць
 
2050000б-23616  Механіки цехів
 
2050000б-23901  Начальники відділень
 
2050000б-23967  Начальники виробництв у цехах та їх заступники
 
2050000б-24043  Начальники змін
 
2050000б-24097  Начальники дільниць, начальники (завідуючі) діль-
         ниць ВТК
 
2050000б-24125  Начальники цехів, їх заступники
 
2050000б-25401  Електрики дільниць
 
2050000б-25404  Електрики цехів
 
2050000б-25473  Енергетики дільниць
 
2050000б-25476  Енергетики цехів
 
20600000     V. ВИРОБНИЦТВО ВОГНЕТРИВІВ
 
2060000а     а) Робітники
 
2060000а-11186  Бігунники змішувальних бігунів
 
2060000а-11289  Бункерувальники, зайняті на помельних відділеннях
 
2060000а-11538  Вивантажувачі вапна із печей
 
2060000а-11541  Вивантажувачі вогнетривких матеріалів із печей
 
2060000а-11607  Газівники, зайняті на сушильних і випалювальних
         агрегатах
 
2060000а-11768  Вантажники, зайняті в дробильних і помельних від-
         діленнях
 
2060000а-11908  Дробильники
 
2060000а-12130  Завантажувачі сировини і напівфабрикатів, зайняті
         на завантаженні печей, сушил, дробарок і млинів,
         на завалюванні грохотів
 
2060000а-12587  Випробувачі карборундових стержнів
 
2060000а-12942  Контролери у виробництві чорних металів, зайняті
         на гарячих ділянках робіт
 
2060000а-13790  Машиністи кранів (кранівники), зайняті у процесах
         помелу і випалювання, пресуванні і формуванні
 
2060000а-13872  Машиністи млинів
 
2060000а-13990  Машиністи живильників
 
2060000а-13996  Машиністи пневмотранспорту
 
2060000а-14181  Машиністи скіпових підйомників
 
2060000а-14239  Машиністи тельферів, зайняті на транспортуванні
         гарячих вогнетривких матеріалів
 
2060000а-14337  Машиністи холодильників
 
2060000а-14405  Машиністи електролафетів
 
2060000а-14440  Металізатори, зайняті на металізації вогнетривів
         (крім вакуумного способу)
 
2060000а-15181  Випалювачі на печах
 
2060000а-15416  Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
 
2060000а-15860  Оператори по обслуговуванню пилогазоуловлювальних
         установок, чергові електрофільтрів, ексгаустерів
         (котрельники), чистильники, електрики мультцикло-
         нів, електрики фільтрів по уловлюванню вугільного
         пилу, машиністи електрофільтрів, зайняті на очи-
         щенні камер
 
2060000а-16634  Плавильники вогнетривкої сировини; плавильники-
         ливарники, зайняті на плавленні і заливці вогне-
         тривкої сировини; плавильники магнезиту в елек-
         тродугових печах
 
2060000а-17064  Пресувальники вогнетривких виробів
 
2060000а-17465  Просіювальники порошків на механічних ситах
 
2060000а-17623  Розливальники-загладжувальники піномаси
 
2060000а-17882  Різальники брикетів і заготовок
 
2060000а-18107  Садчики в печі та на тунельні вагони
 
2060000а-18559  Слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках
         робіт, а також на ремонті помельного, дробильного
         і пресо-формувального устаткування
 
2060000а-18673  Сортувальники напівфабрикатів і виробів
 
2060000а-18717  Складачі маси на мішалках
 
2060000а-18916  Сушильники
 
2060000а-19058  Знімачі-укладальники заготовок, мас і готових
         виробів
 
2060000а-19213  Транспортерники
 
2060000а-19217  Транспортувальники, зайняті на перевезенні сиро-
         вини, порошків, маси і напівфабрикатів
 
2060000а-19293  Укладальники-пакувальники, зайняті на пакуванні і
         перенесенні мішків з порошками
 
2060000а-19416  Формувальники вогнетривких виробів
 
2060000а-19561  Чистильники димоходів, лежаків і топок
 
2060000а-19619  Шихтувальники-дозувальники
 
2060000а-19622  Шлаковики
 
2060000а-19627  Шламувальники-басейники
 
2060000а-19666  Шліфувальники-різальники вогнетривких виробів
 
2060000а-19861  Електромонтери по ремонту і обслуговуванню елек-
         троустаткування, зайняті на гарячих ділянках ро-
         біт, а також на ремонті помельного, дробильного
         і пресо-формувального устаткування
 
2060000а-19931  Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
         устаткування, зайняті на гарячих ділянках робіт,
         а також на ремонті помельного, дробильного і
         пресо-формувального устаткування
 
2060000б     б) Керівники і спеціалісти, зайняті на помелі,
         дробленні і випалюванні, пресуванні і формуванні
 
2060000б-23187  Майстри, старші майстри
 
2060000б-23269  Майстри (старші майстри) контрольні, зайняті на
         гарячих ділянках робіт
 
2060000б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
 
2060000б-23607  Механіки дільниць
 
2060000б-23616  Механіки цехів
 
2060000б-24043  Начальники змін
 
2060000б-24097  Начальники дільниць
 
2060000б-24125  Начальники цехів та їх заступники
 
2060000б-25401  Електрики дільниць, цехів
 
2060000б-25473  Енергетики дільниць
 
2060000б-25476  Енергетики цехів
 
20700000     VI. ВИРОБНИЦТВО МЕТИЗІВ
 
 
20701000     1. Виробництво дроту та каліброваного металу
 
2070100а     а) Робітники
 
2070100а-10065  Апаратники всіх назв, зайняті у виробництві за-
         лізного купоросу
 
2070100а-11237  Бригадири на дільницях основного виробництва,
         зайняті на волочінні
 
2070100а-11482  Волочильники, зайняті на волочінні калібрувально-
         го металу
 
2070100а-11486  Волочильники дроту
 
2070100а-12673  Гартувальники
 
2070100а-13790  Машиністи кранів (кранівники), зайняті на трав-
         ленні, термообробці і волочінні
 
2070100а-14035  Машиністи по навивці канатів
 
2070100а-14525  Мийники-сушильники металу
 
2070100а-15034  Намотувальники дроту і тросів
 
2070100а-18338  Зварники на машинах контактного (пресового) зва-
         рювання
 
2070100а-18559  Слюсарі-ремонтники, чергові слюсарі, слюсарі по
         ремонту металургійного і цементного устаткування,
         зайняті на гарячих дільницях робіт і на дільницях
         з шкідливими умовами праці
 
2070100а-19630  Шліфувальники, зайняті на шліфуванні абразивними
         кругами сухим способом
 
2070100б     б) Керівники і спеціалісти
 
2070100б-23187  Майстри, старші майстри
 
20702000     2. Виробництво важкообмазних та якісних електро-
         дів і флюсів для зварювання
 
2070200а     а) Робітники
 
2070200а-11272  Брикетувальники
 
2070200а-11916  Дробильники компонентів обмазування
 
2070200а-17062  Пересувальники обмазувальних пресів
 
2070200а-17363  Прожарювачі на печах
 
2070200а-17594  Розварювальники силікатних брил
 
2070200а-18559  Слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках
         робіт
 
2070200а-18705  Сортувальники електродів
 
2070200а-18721  Складачі обмазки
 
2070200а-18951  Сушильники компонентів обмазки і флюсів
 
2070200а-19001  Сушильники електродів
 
2070200а-19366  Флюсівники
 
2070200а-19760  Електродники
 
2070200а-19861  Електромонтери по ремонту та обслуговуванню
         електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках
         робіт
 
2070200б     б) Керівники і спеціалісти
 
2070200б-23187  Майстри, старші майстри
 
2070200б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування,
         зайняті на гарячих ділянках робіт
 
20800000     VII. ВИРОБНИЦТВО ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗУ І ОДЕРЖАННЯ
         ГАЗІВ У ПРОЦЕСІ МЕТАЛУРГІЙНИХ ВИРОБНИЦТВ
 
2080000а     а) Робітники
 
2080000а-10065  Апаратники всіх найменувань, зайняті на уловлю-
         ванні та дистиляції продуктів сухої перегонки
         вугілля
 
2080000а-10486  Апаратники очищення газу
 
2080000а-10931  Апаратники згущувачів
 
2080000а-11174  Барильєтники
 
2080000а-11289  Бункерувальники, бункерувальники-шурувальники,
         завантажники-шурувальники бункерів, робітники на
         гратах, робітники біля грат (бункерувальники),
         шиберники механізованого вантаження коксу
 
2080000а-13650  Машиністи газогенераторних станцій
 
2080000а-13777  Машиністи конвеєрів
 
2080000а-13790  Машиністи кранів (кранівники)
 
2080000а-13910  Машиністи насосних установок, які зайняті на
         відстійниках
 
2080000а-14224  Машиністи сушильних установок, кочегари сушильних
         установок, машиністи сушарок у цехах пилоприготу-
         вання (у цехах по розмелу палива)
 
2080000а-14239  Машиністи тельферів
 
2080000а-18440  Скруберники-насосники
 
2080000а-18559  Слюсарі-ремонтники
 
2080000а-19213  Транспортерники
 
2080000а-19217  Транспортувальники
 
2080000а-19356  Фільтрувальники, апаратники фільтрації, фільтрів-
         ники (мийники руди на машинах, машиністи вакуум-
         фільтрів)
 
2080000а-19362  Флотатори, флотаторники, машиністи флотаційної
         машини
 
2080000а-19622  Шлаковики
 
2080000а-19625  Шламувальники
 
2080000а-19861  Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
         електроустаткування
 
2080000а-19931  Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
         устаткування
 
2080000б     б) Керівники і спеціалісти
 
2080000б-23187  Майстри, старші майстри
 
2080000б-23362  Майстри (старші майстри) по ремонту устаткування
 
2080000б-23485  Механіки
 
2080000б-23607  Механіки дільниць
 
2080000б-23616  Механіки цехів
 
2080000б-24043  Начальники змін
 
2080000б-24125  Начальники цехів, їх заступники
 
20900000     VIII. МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО (кольорові метали)
 
20901000     1. Підготовка сировини і шихти. Брикетування на
         мідно-сірчаних заводах і фабриках
 
2090100а     а) Робітники
 
2090100а-10087  Автоклавники на запарюванні брикетів
 
2090100а-10665  Апаратники приготування брикетної суміші
 
2090100а-11289  Бункерувальники
 
2090100а-11768  Вантажники, зайняті на розвантаженні сировини
 
2090100а-11858  Дозувальники
 
2090100а-13041  Контролери продукції кольорової металургії, зай-
         няті на гарячих дільницях робіт і на роботах з
         шкідливими умовами праці
 
2090100а-13579  Машиністи брикетних пресів
 
2090100а-13790  Машиністи кранів (кранівники)
 
2090100а-13874  Машиністи млинів
 
2090100а-13977  Машиністи перевантажувачів
 
2090100а-14076  Машиністи просіювальних установок
 
2090100а-14239  Машиністи тельферів
 
2090100а-14388  Машиністи екскаваторів
 
2090100а-14314  Пробовідбирачі, зайняті на гарячих дільницях ро-
         біт і на роботах з шкідливими умовами праці
 
2090100а-17796  Розчиняльники реагентів
 
2090100а-18386  Сепараторники
 
2090100а-18559  Слюсарі-ремонтники
 
2090100а-18897  Стропальники, стропальники-сигналісти металургій-
         них цехів, зайняті на розвантаженні сировини
 
2090100а-19014  Знімачі брикетів
 
2090100а-19213  Транспортерники
 
 
2090100а-19614  Шихтувальники
 
2090100а-19861  Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
         електроустаткуваня
 
2090100б     б) Керівники і спеціалісти
 
2090100б-23187  Майстри, старші майстри
 
2090100б-23269  Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
         роботах з шкідливими умовами праці
 
2090100б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
 
2090100б-23607  Механіки дільниць
 
2090100б-23616  Механіки цехів
 
2090100б-24097  Начальники дільниць (відділень)
 
2090100б-24125  Начальники цехів, їх заступники
 
20902000     2. Сушіння шихти і промпродуктів
 
2090200а     а) Робітники
 
2090200а-13041  Контролери продукції кольорової металургії, зай-
         няті на гарячих роботах і на роботах з шкідливими
         умовами праці
 
2090200а-18494  Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
         автоматиці, чергові електрослюсарі по експлуата-
         ції контрольно-вимірювальних приладів і устано-
         вок автоматичного регулювання, слюсарі по ремонту
         контрольно-вимірювальних приладів і автоматики,
         слюсарі по точній механіці, слюсарі по ремонту
         вагів, підручні слюсарі по ремонту вагів, елек-
         трослюсарі по ремонту приладів теплотехнічного
         контролю і автоматики теплових процесів, електро-
         слюсарі (слюсарі) по ремонту і монтажу контроль-
         но-вимірювальних приладів і установок автоматич-
         ного регулювання, зайняті обслуговуванням і ре-
         монтом контрольно-вимірювальних приладів і авто-
         матики безпосередньо в місцях їх установки на
         дільницях (робочих місцях), де основні робітники,
         які ведуть технологічний процес, користуються
         правом на пільгове пенсійне забезпечення за
         Списком N 1
 
2090200а-18559  Слюсарі-ремонтники
 
2090200а-19455  Форсунники
 
2090200а-19861  Електромонтери по ремонту і обслуговуванню елек-
         троустаткування
 
2090200б     б) Керівники і спеціалісти
 
2090200б-23187  Майстри і старші майстри
 
2090200б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
 
2090200б-23607  Механіки дільниць
 
2090200б-23616  Механіки цехів
 
2090200б-24097  Начальники дільниць (відділень)
 
2090200б-24125  Начальники цехів, їх заступники по виробництву
 
20903000     3. Випалювання і вельцювання
 
2090300а     а) Робітники
 
2090300а-13041  Контролери продукції кольорової металургії, зай-
         няті на гарячих роботах і на роботах з шкідливими
         умовами праці
 
2090300а-14239  Машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках
         робіт
 
2090300а-17314  Пробовідбирачі, зайняті на гарячих роботах і ро-
         ботах з шкідливими умовами праці
 
2090300а-18494  Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
         автоматиці, чергові електрослюсарі по експлуата-
         ції контрольно-вимірювальних приладів і установок
         автоматичного регулювання, слюсарі по ремонту
         контрольно-вимірювальних приладів і автоматики,
         слюсарі по точній механіці, слюсарі по ремонту
         вагів, підручні слюсарі по ремонту вагів, елек-
         трослюсарі по ремонту приладів теплотехнічного
         контролю і автоматики теплових процесів, електро-
         слюсарі (слюсарі) по ремонту і монтажу контроль-
         но-вимірювальних приладів і установок автоматич-
         ного регулювання, зайняті  обслуговуванням  і
         ремонтом контрольно-вимірювальних приладів і ав-
         томатики безпосередньо в місцях їх установки на
         дільницях (робочих місцях), де основні робітники,
         які ведуть технологічний процес, користуються
         правом на пільгове пенсійне забезпечення  за
         Списком N 1
 
2090300а-18559  Слюсарі-ремонтники
 
2090300а-19217  Транспортувальники
 
2090300а-19455  Форсунники
 
2090300а-19614  Шихтувальники
 
2090300а-19861  Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
         електроустаткування
 
2090300б     б) Керівники і спеціалісти
2090300б-23269  Майстри (старші майстри) контрольні на
         гарячих роботах і на роботах з шкідливими
         умовами праці
 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
2090300б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
 
2090300б-23607  Механіки дільниць
 
2090300б-23616  Механіки цехів
 
2090300б-24097  Начальники дільниць (відділень)
 
2090300б-24125  Начальники цехів, їх заступники по виробництву
 
20904000     4. Спікання шихти і промпродуктів
 
2090400а     а) Робітники
 
2090400а-11289  Бункерувальники
 
2090400а-11858  Дозувальники
 
2090400а-13041  Контролери продукції кольорової металургії, зай-
         няті на роботах з шкідливими умовами праці
 
2090400а-13910  Машиністи насосних установок
 
2090400а-13990  Машиністи живильника
 
2090400а-14239  Машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках
         робіт
 
2090400а-17314  Пробовідбирачі, зайняті на роботах з шкідливими
         умовами праці
 
2090400а-18494  Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
         автоматиці, чергові електрослюсарі по експлуата-
         ції контрольно-вимірювальних приладів і установок
         автоматичного регулювання, слюсарі по ремонту
         контрольно-вимірювальних приладів і автоматики,
         слюсарі по точній механіці, слюсарі по ремонту
         вагів, підручні слюсарі  по  ремонту  вагів,
         електрослюсарі по ремонту приладів теплотехнічно-
         го контролю і автоматики теплових  процесів,
         електрослюсарі (слюсарі) по ремонту і монтажу
         контрольно-вимірювальних приладів і установок ав-
         томатичного регулювання, зайняті обслуговуванням
         і ремонтом контрольно-вимірювальних приладів і
         автоматики безпосередньо в місцях їх установки
         на дільницях (робочих місцях), де основні робіт-
         ники, які ведуть технологічний процес користують-
         ся правом на пільгове пенсійне забезпечення за
         Списком N 1
 
2090400а-18559  Слюсарі-ремонтники
 
2090400а-18602  Мастильники
 
2090400а-19213  Транспортерники
 
2090400а-19455  Форсунники
 
2090400а-19861  Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
         електроустаткування
 
2090400б     б) Керівники і спеціалісти
 
2090400б-23269  Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
         роботах і на роботах з шкідливими умовами праці
 
2090400б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
 
2090400б-23607  Механіки дільниць
 
2090400б-23616  Механіки цехів
 
2090400б-24097  Начальники дільниць (відділень)
 
2090400б-24125  Начальники цехів, їх заступники по виробництву
 
20905000     5. Плавильне і електротермічне виробництво
 
2090500а     а) Робітники
 
2090500а-11289  Бункерувальники
 
2090500а-11453  Водії навантажувача
 
2090500а-11463  Водії електро- і автовізків, зайняті в цехах
 
2090500а-11908  Подрібнювачі, зайняті на подрібненні кірок, файн-
         штейну, штейну, оборотів і шлаку
 
2090500а-13041  Контролери продукції кольорової металургії, зай-
         няті на гарячих роботах і на роботах з шкідливими
         умовами праці
 
2090500а-13579  Машиністи брикетних пресів
 
2090500а-13790  Машиністи кранів (кранівники)
 
2090500а-14181  Машиністи скіпових підйомників
 
2090500а-14401  Машиністи електровозів металургійного цеху
 
2090500а-14550  Монтажники санітарно-технічних систем і устатку-
         вання, зайняті біля печей
 
2090500а-15416  Вогнетривники
 
2090500а-17314  Пробовідбирачі, зайняті на гарячих роботах і на
         роботах з шкідливими умовами праці
 
2090500а-17867  Регулювальники електродів
 
2090500а-18494  Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
         автоматиці, чергові електрослюсарі по експлуата-
         ції контрольно-вимірювальних приладів і установок
         автоматичного регулювання, слюсарі по ремонту
         контрольно-вимірювальних приладів і автоматики,
         слюсарі по точній механіці, слюсарі по ремонту
         вагів, підручні слюсарі по ремонту вагів, елек-
         трослюсарі по ремонту приладів теплотехнічного
         контролю і автоматики теплових процесів, електро-
         слюсарі (слюсарі) по ремонту і монтажу контроль-
         но-вимірювальних приладів і установок автоматич-
         ного регулювання, зайняті  обслуговуванням  і
         ремонтом контрольно-вимірювальних приладів і ав-
         томатики безпосередньо в місцях їх установки на
         дільницях (робочих місцях), де основні робітники,
         які ведуть технологічний процес, користуються
         правом на пільгове пенсійне забезпечення  за
         Списком N 1
 
2090500а-18559  Слюсарі-ремонтники
 
2090500а-19213  Транспортерники
 
2090500а-19217  Транспортувальники, зайняті транспортуванням
         шихти
 
2090500а-19263  Прибиральники шлаків і оборотних матеріалів
 
2090500а-19555  Чистильники, зайняті на очищенні ковшів
 
2090500а-19760  Електродники
 
2090500а-19861  Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
         електроустаткування
 
2090500б     б) Керівники і спецівлісти
 
2090500б-23269  Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
         роботах і на роботах з шкідливими умовами праці
 
2090500б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
 
2090500б-23607  Механіки дільниць
 
2090500б-23616  Механіки цехів
 
2090500б-24097  Начальники дільниць (відділень)
 
2090500б-24125  Начальники цехів, їх заступники по виробництву
 
2090500б-25473  Енергетики (електрики) дільниць
 
2090500б-25476  Енергетики (електрики) цехів
 
20908000     6. Рафінування металів
 
2090800а     а) Робітники
 
2090800а-11908  Подрібнювачі
 
2090800а-13041  Контролери продукції кольорової металургії, зай-
         няті на гарячих роботах і на роботах з шкідливими
         умовами праці
 
2090800а-13872  Машиністи млинів
 
2090800а-17314  Пробовідбирачі, зайняті на гарячих роботах і ро-
         ботах з шкідливими умовами праці
2090800а-18494  Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
         автоматиці, чергові електрослюсарі по експлуата-
         ції контрольно-вимірювальних приладів і установок
         автоматичного регулювання, слюсарі по ремонту
         контрольно-вимірювальних приладів і автоматики,
         слюсарі по точній механіці, слюсарі по ремонту
         вагів, підручні слюсарі по ремонту вагів, елек-
         трослюсарі по ремонту приладів теплотехнічного
         контролю і автоматики теплових процесів, електро-
         слюсарі (слюсарі) по ремонту і монтажу контроль-
         но-вимірювальних приладів і установок автоматич-
         ного регулювання, зайняті  обслуговуванням  і
         ремонтом контрольно-вимірювальних приладів і ав-
         томатики безпосередньо в місцях їх установки на
         дільницях (робочих місцях), де основні робітники,
         які ведуть технологічний процес, користуються
         правом на пільгове пенсійне забезпечення  за
         Списком N 1
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
             Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
2090800а-18559  Слюсарі-ремонтники
 
2090800а-19213  Транспортерники
 
2090800а-19217  Транспортувальники, зайняті на підвезенні металу
 
2090800а-19455  Форсунники
 
2090800а-19861  Електромонтери по ремонту  і  обслуговуванню
         електроустаткування
 
2090800б     б) Керівники і спеціалісти
 
2090800б-23269  Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
         роботах і на роботах з шкідливими умовами праці
 
2090800б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
 
2090800б-23607  Механіки дільниць
 
2090800б-23616  Механіки цехів
 
2090800б-24097  Начальники дільниць (відділень)
 
2090800б-24125  Начальники цехів, їх заступники по виробництву
 
20909000     7. Гідрометалургія, вилуговування, одержання кад-
         мію і купоросу
 
2090900а     а) Робітники
 
2090900а-10014  Автоклавники
 
2090900а-10187  Апаратники-гідрометалурги, зайняті на збурювачах
         і згущувачах, на перколяції, осадженні і фільтру-
         ванні
 
2090900а-10336  Апаратники кристалізації
 
2090900а-11121  Арматурники
 
2090900а-11438  Вініпласники
 
2090900а-11858  Дозувальники
 
2090900а-12138  Завантажувачі шихти
 
2090900а-12139  Завантажувачі лугу
 
2090900а-19293  Укладальники-пакувальники, зайняті на розфасуван-
         ні
 
2090900а-13041  Контролери продукції кольорової металургії, зай-
         няті на гарячих роботах і на роботах з шкідливими
         умовами праці
 
2090900а-13579  Машиністи брикетних пресів
 
2090900а-13790  Машиністи кранів (кранівники)
 
2090900а-13910  Машиністи насосних установок
 
2090900а-15271  Оброблювачі вторинних шламів
 
2090900а-15416  Вогнетривники
 
2090900а-17314  Пробовідбирачі, зайняті на гарячих роботах і ро-
         ботах з шкідливими умовами праці
 
2090900а-1753а  Робітники, зайняті на дозуванні кислот, лугів і
         солей
 
2090900а-1753б  Робітники, зайняті на ремонті апаратури
 
2090900а-18559  Слюсарі-ремонтники
 
2090900а-19217  Транспортувальники, зайняті на транспортуванні
         кислот, лугів і солей
 
2090900а-19356  Фільтрувальники
 
2090900а-19528  Цементувальники
 
2090900а-19532  Центрифугники
 
2090900а-19614  Шихтувальники
 
2090900а-19625  Шламувальники
 
2090900а-19861  Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
         електроустаткування
 
2090900б     б) Керівники і спеціалісти
 
2090900б-23187  Майстри (старші майстри), зайняті на механічній
         обробці електродів
 
2090900б-23269  Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
         роботах і на роботах з шкідливими умовами праці
 
2090900б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
 
2090900б-23607  Механіки дільниць
 
2090900б-23616  Механіки цехів
 
2090900б-24097  Начальники дільниць (відділень)
 
2090900б-24125  Начальники цехів, їх заступники по виробництву
 
20910000     8. Виробництво вуглецевих матеріалів, мас і виро-
         бів з них
 
2091000а     а) Робітники
 
2091000а-11186  Бігунники зміщувальних бігунів
 
2091000а-11453  Водії навантажувачів
 
2091000а-11768  Вантажники, зайняті на вантаженні сировини і
         готової продукції
 
2091000а-11908  Подрібнювачі
 
2091000а-13041  Контролери продукції кольорової металургії, зай-
         няті на гарячих роботах і роботах з шкідливими
         умовами праці
 
2091000а-13790  Машиністи кранів (кранівники)
 
2091000а-13910  Машиністи насосних установок
 
2091000а-15948  Оператори пульта управління
 
2091000а-17314  Пробовідбирачі, приймальники проб, зайняті на
         прожарюванні, випалюванні та графітації
2091000а-18559  Виключено.
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
2091000а-18594  Слюсарі електродної продукції
 
2091000а-18627  Сортувальники
 
2091000а-18792  Верстатники по механічній обробці електродної
         продукції
 
2091000а-19217  Транспортувальники
 
2091000а-19455  Форсунники, зайняті біля печей
 
2091000а-19582  Чистильники продукції
 
2091000а-19696  Штабелювальники електродів
2091000а-19861  Виключено.
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
2091000б     б) Керівники і спеціалісти
 
2091000б-23187  Майстри (старші майстри), зайняті на механічній
         обробці електродної продукції
 
2091000б-23269  Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
         роботах і роботах з шкідливими умовами праці
 
2091000б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
 
2091000б-23607  Механіки дільниць
 
2091000б-23616  Механіки цехів
 
2091000б-24097  Начальники дільниць (відділень)
 
2091000б-24125  Начальники цехів, їх заступники по виробництву
 
20911000     9. Глиноземне виробництво
 
2091100а     а) Робітники
 
2091100а-10187  Апаратники-гідрометалурги, зайняті на автоклавах
         і збурювачах, на класифікаторах, декомпозерах,
         фільтрації, на приготуванні пульпи, каустифікато-
         рах
 
2091100а-10365  Апаратники нагрівання теплоносіїв
 
2091100а-11121  Арматурники
 
2091100а-11289  Бункерувальники
 
2091100а-11765  Грохотувальники
 
2091100а-11768  Вантажники, зайняті на вантаженні цементу, 
         соди, каустику і глинозему
 
2091100а-11858  Дозувальники
 
2091100а-12138  Завантажувачі шихти
 
2091100а-13041  Контролери продукції кольорової металургії, зай-
         няті на гарячих роботах і на роботах з шкідливими
         умовами праці
 
2091100а-13790  Машиністи кранів (кранівники)
 
2091100а-13910  Машиністи насосних установок
 
2091100а-13977  Машиністи перевантажувачів
 
2091100а-13990  Машиністи живильників
 
2091100а-14181  Машиністи скіпових підйомників
 
2091100а-14386  Машиністи ексгаустерів
 
2091100а-15860  Оператори по обслуговуванню пилогазоуловлюючих
         установок
 
2091100а-17314  Пробовідбирачі, зайняті на гарячих роботах і
         роботах з шкідливими умовами праці
 
2091100а-18027  Репульпаторники
 
2091100а-18386  Сепараторники
 
2091100а-18559  Слюсарі-ремонтники
 
2091100а-19213  Транспортерники
 
2091100а-19356  Фільтрувальники
 
2091100а-19362  Флотатори
 
2091100а-19455  Форсунники
 
2091100а-19532  Центрифугники
 
2091100а-19555  Чистильники, зайняті на очищенні апаратури
 
2091100а-19614  Шихтувальники
 
2091100а-19625  Шламувальники
 
2091100а-19861  Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
         електроустаткування
 
2091100б     б) Керівники і спеціалісти
 
2091100б-23187  Майстри і старші майстри
2091100б-23269  Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
         роботах і роботах з шкідливими умовами праці
 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
             Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
 2091100б-23362     Майстри, старші майстри по ремонту
               устаткування
 
   2091100а-23607     Механіки дільниць
 
   2091100а-23616     Механіки цехів
 
   2091100а-24097     Начальники дільниць (відділень)
 
   2091100а-24125     Начальники цехів, їх заступники по
               виробництву
 
   2091100а-25473     Енергетики (електрики) дільниць і цехів
 
   20912000        10. Одержання металу електролітичним
               способом у розплаві металу
 
   2091200а        а) Робітники
 
   2091200а-11453     Водії навантажувачів
2091200а-13041  Контролери продукції кольорової металургії,
         зайняті у виробництві алюмінію
 (змінено згідно з постановою КМ N 773 від 15.11.94 р.)
 2091200-13872      Машиністи млинів
 
   2091200а-14587     Монтажники устаткування металур-
               гійних заводів, постійно зайняті на
               ремонті металургійного устаткування
 
   2091200а-17914     Різальники металу на ножицях і пресах
 
   2091200а-17928     Різальники на пилках, ножівках і
               верстатах
 
   2091200а-18494     Слюсарі по контрольно-вимірювальних
               приладах і автоматиці, чергові елек-
               трослюсарі по експлуатації контроль-
               но-вимірювальних приладів і установок
               автоматичного регулювання, слюсарі по
               ремонту контрольно-вимірювальних при-
               ладів і атоматики, слюсарі по точній
               механіці, слюсарі по ремонту вагів,
               підручні слюсарі по ремонту вагів,
               електрослюсарі по ремонту приладів
               теплотехнічного контролю і автоматики
               теплових процесів, електрослюсарі
               (слюсарі) по ремонту і монтажу кон-
               трольно-вимірювальних  приладів  і
               установок автоматичного регулювання,
               зайняті обслуговуванням і ремонтом
               контрольно-вимірювальних приладів і
               автоматики безпосередньо в місцях їх
               установки на дільницях (робочих міс-
               цях), де основні робітники, які ведуть
               технологічний процес, користуються
               правом на пільгове пенсійне забезпе-
               чення за Списком N 1.
 
   2091200а-18559     Слюсарі ремонтники
 
   2091200а-19203     Трактористи, зайняті на підвезенні
               гарячого металу
 
   2091200а-19217     Транспортувальники
 
   2091200а-19258     Прибиральники виробничих приміщень
 
   2091200а-19628     Шламувальники електролітних ванн
 
   2091200а-19861     Електромонтери по ремонту і обслуго-
               вуванню електроустаткування
 
   2091200а-19931     Електрослюсарі (слюсарі) чергові
               та по ремонту устаткування
 
   2091200б        б) Керівники і спеціалісти
 
   2091200б-23362     Майстри, старші майстри по ремонту
               устаткування
 
   2091200б-23607     Механіки дільниць
 
   2091200б-23616     Механіки цехів
 
   2091200б-24097     Начальники дільниць (відділень)
 
   2091200б-24125     Начальники цехів, їх заступники по
               виробництву
 
   2091200б-25401     Енергетики (електрики) дільниць і
               цехів
 
   20913000        11.Виробництво фтористої кислоти і
               її солей
 
   2091300а        а)Робітники
 
   2091300а-11159     Бакелітники (просочувальники)
 
   2091300а-11779     Гумувальники металовиробів
 
   2091300а-12751     Кислототривники-вініпласники
 
   2091300а-12753     Кислотники-гумувальники
 
   2091300а-13041     Контролери продукції кольорової
               металургії
 
   2091300а-13321     Лаборанти хімічного аналізу
 
   2091300а-13460     Маркірувальники
 
   2091300а-17150     Приладники
 
   2091300а-17314     Пробовідбирачі
 
   2091300а-18494     Слюсарі по контрольно-вимірювальних
               приладах і автоматиці, чергові еле-
               ктрослюсарі по експлуатації контроль-
               но-вимірювальних приладів і установок
               автоматичного регулювання, слюсарі по
               ремонту контрольно-вимірювальних
               приладів і автоматики, слюсарі по
               точній механіці, слюсарі по ремонту
               вагів, підручні слюсарі по ремонту
               ванів, електрослюсарі по ремонту при-
               ладів теплотехнічного контролю і
               автоматики теплових процесів, елек-
               трослюсарі (слюсарі) по ремонту і
               монтажу контрольно-вимірювальних
               приладів і установок автоматичного
               регулювання, зайняті обслуговуванням
               і ремонтом контрольно-вимірювальних
               приладів і автоматики безпосередньо
               в місцях їх установки на дільницях
               (робочих місцях), де основні
               робітники, які ведуть технологічний
               процес, користуються правом на
               пільгове пенсійне забезпечення за
               Списком N 1
 
   2091300а-18559     Слюсарі-ремонтники
 
   2091300а-19213     Транспортерники
 
   2091300а-19217     Транспортувальники
 
   2091300а-19861     Електромонтери по ремонту і обслу-
               говуванню електроустаткування
 
   2091300б        б) Керівники і спеціалісти
 
   2091300б-23362     Майстри, старші майстри по ремонту
               устаткування
 
   2091300б-23607     Механіки дільниць
 
   2091300б-23616     Механіки цехів
 
   2091300б-24097     Начальники дільниць (відділень)
 
   2091300б-24125     Начальники цехів, їх заступники
               по виробництву
 
   2091300б-25473     Енергетики (електрики) дільниць і
               цехів
 
   20914000        12. Одержання металу електролі-
               тичним способом у розчинах солей
               і лугів
 
   2091400а        а) Робітники
 
   2091400а-10187     Апаратники-гідрометалурги, зайняті на
               приготуванні сірчанокислих розчинів і
               очищенні   промвідсіків   шляхом
               осадження    при    виробництві
               електролітичної фольги
 
   2091400а-10731     Апаратники приготування електроліту
 
   2091400а-12753     Кислототривники-гумувальники
 
   2091400а-13041     Контролери продукції кольорової мета-
               лургії, зайняті на гарячих роботах і
               роботах з шкідливими умовами праці
 
   2091400а-13910     Машиністи насосних установок
 
   2091400а-14239     Машиністи тельферів, зайняті на
               гарячих ділянках робіт
 
   2091400а-15307     Оброблювачі матричних листів
 
   2091400а-17314     Пробовідбирачі, зайняті на гарячих
               роботах і роботах з шкідливими
               умовами праці
 
   2091400а-17531     Робітники, зайняті на ремонті ванн
 
   2091400а-18494     Слюсарі по контрольно-вимірювальних
               приладах і автоматиці, чергові елек-
               трослюсарі по експлуатації
               контрольно-вимірювальних приладів і
               установок автоматичного регулювання,
               слюсарі по ремонту контрольно-вимі-
               рювальних приладів й автоматики, слю-
               сарі по точній механіці, слюсарі по
               ремонту вагів, підручні слюсарі по
               ремонту вагів, електрослюсарі по ре-
               монту приладів теплотехнічного кон-
               тролю і автоматики теплових процесів,
               електрослюсарі (слюсарі) по ремонту
               та монтажу контрольно-вимірювальних
               приладів і установок автоматичного
               регулювання, зайняті обслуговуванням
               і ремонтом контрольно-вимірювальних
               приладів й автоматики безпосередньо
               в місцях їх установки на дільницях
               (робочих місцях), де основні робітники,
               які ведуть  технологічний  процес,
               користуються правом на пільгове пен-
               сійне забезпечення за Списком N 1
 
   2091400а-18559     Слюсарі-ремонтники
 
   2091400а-19356     Фільтрувальники
 
   2091400а-19497     Футерувальники-шамотники на ремонті
               ванн
 
   2091400а-19528     Цементувальники
 
   2091400а-19628     Шламувальники електролітичних ванн,
               зайняті на промиванні сирцю і скрапу
 
   2091400а-19771     Електролізники водяних розчинів, зай-
               няті у виробництві електролітичної
               фольги
 
   2091400а-19861     Електромонтери по ремонту і обслу-
               говуванню електроустаткування
 
   2091400б        б) Керівники і спеціалісти
 
   2091400б-23178     Майстри, старші майстри, зайняті у
               виробництві електролітичної фольги
 
   2091400б-23269     Майстри (старші майстри) контрольні
               на гарячих роботах і роботах з шкід-
               ливими умовами праці
 
   2091400б-23362     Майстри, старші майстри по ремонту
               устаткування
 
   2091400б-23607     Механіки дільниць
 
   2091400б-23616     Механіки цехів
 
   2091400б-24097     Начальники дільниць (відділень)
 
   2091400б-24125     Начальники цехів, їх заступники по
               виробництву
 
   2091400б-25473     Енергетики (електрики) дільниць
 
   2091400б-25476     Енергетики (електрики) цехів
 
   20915000        13. Виробництво порошків кольорових
               металів
 
   2091500а        а) Робітники
 
   2091500а-13041     Контролери продукції кольорової
               металургії, контролери якості про-
               дукції (бракувальники), приймаль-
               ники сировини, напівфабрикатів і гото-
               вої продукції, зайняті на гарячих
               роботах і на роботах з шкідливими
               умовами праці
 
   2091500а-17314     Пробовідбирачі, приймальники проб,
               зайняті на гарячих роботах і робо-
               тах з шкідливими умовами праці
 
   2091500а-18559     Слюсарі-ремонтники
 
   2091500а-19217     Транспортувальники, підвозчики
               (подавальники)
 
   2091500а-19258     Прибиральники виробничих приміщень
 
   2091500а-19293     Укладальники-пакувальники, пакуваль-
               ники - зайняті на роботах з порош-
               ковою продукцією
 
   2091500а-19488     Фрезерувальники зливків
 
   2091500а-19861     Електромонтери по ремонту і обслу-
               говуванню електроустаткування
 
   2091500б        б) Керівники і спеціалісти
 
   2091500б-23269     Майстри (старші майстри) контрольні
               на гарячих роботах і роботах з шкід-
               ливими умовами праці
 
   2091500б-23362     Майстри, старші майстри по ремонту
               устаткування
 
   2091500б-23607     Механіки дільниць
 
   2091500б-23616     Механіки цехів
 
   2091500б-24097     Начальники дільниць (відділень)
 
   2091500б-24125     Начальники цехів, їх заступники по
               виробництву
 
   2091500б-24473     Енергетики (електрики) дільниць
 
   2091500б-25476     Енергетики (електрики) цехів
 
   20916000        14. Одержання анодів і вайєрбарсів
 
   2091600а        а) Робітники
 
   2091600а-13041     Контролери продукції кольорової
               металургії,  зайняті  на  гарячих
               роботах і  роботах  з  шкідливими
               умовами праці
 
   2091600а-18494     Слюсарі по контрольно-вимірювальних
               приладах і автоматиці, чергові елек-
               трослюсарі   по    експлуатації
               контрольно-вимірювальних приладів і
               установок автоматичного регулювання,
               слюсарі по ремонту контрольно-вимірю-
               вальних приладів і автоматики, слюсарі
               по точній механіці, слюсарі по
               ремонту вагів, підручні слюсарі по
               ремонту вагів, електрослюсарі по
               ремонту приладів теплотехнічного
               контролю і автоматики теплових
               процесів, електрослюсарі (слюсарі) по
               ремонту і монтажу контрольно-
               вимірювальних приладів і установок
               автоматичного регулювання, зайняті
               обслуговуванням і ремонтом
               контрольно-вимірювальних приладів і
               автоматики безпосередньо в місцях
               їх установки на дільницях (робочих
               місцях), де основні робітники, які
               ведуть технологічний процес, користу-
               ються правом на пільгове песійне
               забезпечення за Списком N 1
 
   2091600а-18559     Слюсарі-ремонтники
 
   2091600а-18602     Мастильники, зайняті на змащенні
               виливниць
 
   2091600а-19582     Чистильники продукції
 
   2091600а-19861     Електромонтери по ремонту і обслуго-
               вуванню електроустаткування
 
   2091600б        б) Керівники і спеціалісти
 
   2091600б-23269     Майстри (старші майстри) контрольні
               на гарячих і шкідливих роботах
 
   2091600б-23362     Майстри, старші майстри по ремонту
               устаткування
 
   2091600б-23607     Механіки дільниць
 
   2091600б-23616     Механіки цехів
 
   2091600б-24097     Начальники дільниць (відділень)
 
   2091600б-24125     Начальники цехів, їх заступники по
               виробництву
 
   20917000        15. Пилоуловлювання і газоочищення
 
   2091700а        а)Робітники
 
   2091700а-13041     Контролери продукції кольорової
               металургії, зайняті на гарячих роботах
               і роботах з шкідливими умовами праці
 
   2091700а-13616     Машиністи вентиляційних аспіраційних
               установок
 
   2091700а-13977     Машиністи перевантажувачів
 
   2091700а-17314     Пробовідбирачі, зайняті на гарячих
               роботах і  роботах  з  шкідливими
               умовами праці
 
   2091700а-18494     Слюсарі по контрольно-вимірювальних
               приладах   і   автоматиці, чергові
               електрослюсарі по експлуатації кон-
               трольно-вимірювальних приладів і
               установок автоматичного регулювання,
               слюсарі по ремонту контрольно-вимірю-
               вальних приладів і автоматики, слюсарі
               по точній механіці, слюсарі по ремонту
               вагів, підручні слюсарі по ремонту
               вагів, електрослюсарі по ремонту при-
               ладів теплотехнічного контролю і
               автоматики теплових процесів, електро-
               слюсарі(слюсарі) по ремонту і монтажу
               контрольно-вимірювальних приладів і
               установок автоматичного регулювання,
               зайняті обслуговуванням і ремонтом
               контрольно-вимірювальних приладів і
               автоматики безпосередньо в місцях їх
               установки на дільницях (робочих
               місцях), де основні робітники, які
               ведуть технологічний процес, користу-
               ються правом на пільгове забезпечення
               за Списком N 1
 
   2091700а-18559     Слюсарі-ремонтники
 
   2091700а-19213     Транспортерники, зайняті на обслуго-
               вуванні пневмотранспорту
 
   2091700а-19861     Електромонтери по ремонту та обслу-
               говуванню електроустаткування
 
   1091700б        б)Керівники і спеціалісти
 
   2091700б-23269     Майстри (старші майстри) контрольні
               на гарячих і шкідливих роботах
 
   2091700б-23362     Майстри, старші майстри по ремонту
               устаткування
 
   2091700б-23607     Механіки дільниць
 
   2091700б-23616     Механіки цехів
 
   2091700б-24097     Начальники дільниць (відділень)
 
   2091700б-24125     Начальники цехів, їх заступники
               по виробництву
 
   20920000        16.Переробка шламів
 
   2092000а        а) Робітники
 
   2092000а-10168     Апаратники вилуговування
 
   2092000а-10187     Апаратники-гідрометалурги, зайняті
               на вилуговуванні
 
   2092000а-18494     Слюсарі по контрольно-вимірювальних
               приладах і автоматиці, чергові елек-
               трослюсарі по експлуатації контрольно
               -вимірювальних приладів і установок
               автоматичного регулювання, слюсарі
               по ремонту контрольно-вимірювальних
               приладів і автоматики, слюсарі по
               точній механіці, слюсарі по ремонту
               вагів, підручні слюсарі по ремонту
               вагів, електрослюсарі по ремонту
               приладів теплотехнічного контролю і
               автоматики теплових процесів, елек-
               трослюсарі (слюсарі) по ремонту і
               монтажу контрольно-вимірювальних при-
               ладів і установок автоматичного регу-
               лювання, зайняті обслуговуванням і
               ремонтом контрольно-вимірювальних
               приладів і автоматики безпосередньо
               в місцях їх установки на дільницях
               (робочих місцях), де основні робіт-
               ники, які ведуть технологічний про-
               цес, користуються правом на пільгове
               пенсійне забезпечення за Списком N 1
 
   2092000а-18559     Слюсарі-ремонтники
 
   2092000а-19217     Транспортувальники, зайняті на транс-
               портуванні шихти, металу і концен-
               тратів
 
   2092000а-19356     Фільтрувальники
 
   2092000а-19614     Шихтувальники
 
   2092000а-19861     Електромонтери по ремонту і обслуго-
               вуванню електроустаткування
 
   2092000б        б)Керівники і спеціалісти
 
   2092000б-23362     Майстри, старші майстри по ремонту
               устаткування
 
 
   2092000б-23616     Механіки цехів
 
   2092000б-24097     Начальники дільниць (відділень)
 
   2092000б-24125     Начальники цехів,їх заступники по
               виробництву
 
   20921000        17. Приготування вугільного пилу
 
   2092100а        а) Робітники
 
   2092100а-11908     Дробарі
 
   2092100а-13041     Контролери продукції кольорової
               металургії, зайняті на гарячих
               роботах і роботах з шкідливими
               умовами праці
 
   2092100а-13872     Машиністи млинів
 
   2092100а-13990     Машиністи живильника
 
   2092100а-14185     Машиністи скрепера (скреперисти)
 
   2092100а-14386     Машиністи ексгаустерів
 
   2092100а-15860     Оператори по обслуговуванню пилогазо-
               уловлюючих установок
 
   2092100а-17314     Пробовідбирачі, зайняті на гарячих
               роботах і роботах з шкідливими умова-
               ми праці
 
   2092100а-18559     Слюсарі-ремонтники
 
   2092100а-18602     Мастильники
 
   2092100а-19213     Транспортерники
 
   2092100а-19555     Чистильники, зайняті на очищенні
               апаратури
 
   2092100а-19861     Електромонтери по ремонту і обслу-
               говуванню електроустаткування
 
   2092100б        б)Керівники і спеціалісти
 
   2092100б-23187     Майстри, старші майстри
 
   2092100б-23269     Майстри (старші майстри) контрольні
               на гарячих роботах і роботах з шкід-
               ливими умовами праці
 
   2092100б-23362     Майстри, старші майстри по ремонту
               устаткування
 
   2092100б-23607     Механіки дільниць
 
   2092100б-23616     Механіки цехів
 
   2092100б-24097     Начальники дільниць (відділень)
 
   2092100б-24125     Начальники цехів, їх заступники
               по виробництву
 20922000        18. Одержання рідких металів, кальцію,
               магнію, кремнію і титану металургійним та
               хіміко-металургійним способом
 (із змінами, внесеними згідно з постановою 
               Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
 2092200а        а) Робітники
 
   2092200а-10187     Апаратники-гідрометалурги, зайняті
               на каустифікації, нейтралізації і
               згущувачах
 
   2092200а-10306     Апаратники каустифікації
 
   2092200а-10386     Апаратники нейтралізації
 
   2092200а-10490     Апаратники очищення стічних вод
 
   2092200а-10931     Апаратники згущувачів
 
   2092200а-11061     Апаратники фільтрації
 
   2092200а-11453     Водії навантажувачів
 
   2092200а-11463     Водії електро- і автовізків
 
   2092000а-13041     Контролери продукції кольорової
               металургії, зайняті на гарячих робо-
               тах і роботах з шкідливими умовами
               праці
 
   2092200а-14076     Машиністи просіювальних установок
 
   2092200а-14239     Машиністи тельферів, зайняті на га-
               рячих роботах
 
   2092200а-14569     Монтажники на ремонті печей
 
   2092200а-14620     Монтажники реакційних апаратів
 
   2092200а-17314     Пробовідбирачі
 
   2090200а-18494     Слюсарі по контрольно-вимірювальних
               приладах і автоматиці, чергові елек-
               трослюсарі   по    експлуатації
               контрольно-вимірювальних приладів і
               установок автоматичного регулювання,
               слюсарі по ремонту контрольно-вимі-
               рювальних приладів і автоматики, слю-
               сарі по точній механіці, слюсарі по
               ремонту вагів, підручні слюсарі по
               ремонту вагів, електрослюсарі по ре-
               монту приладів теплотехнічного контролю
               і автоматики теплових процесів, електро-
               слюсарі (слюсарі) по ремонту і мон-
               тажу контрольно-вимірювальних приладів
               і установок автоматичного регулювання,
               зайняті обслуговуванням і ремонтом
               контрольно-вимірювальних приладів і
               автоматики безпосередньо в місцях їх
               установки на дільницях (робочих міс-
               цях), де основні робітники, які ве-
               дуть технологічний процес, користуються
               правом на пільгове пенсійне забез-
               печення за Списком N 1
 
   2092200а-18559     Слюсарі-ремонтники
 
   2092200а-19217     Транспортувальники
 
   209200а- 19293     Укладальники-пакувальники
 
   2092200а-19356     Фільтрувальники
 
   2092200а-19455     Форсунники
 
   2092200а-19532     Центрифугники
 
   2092200а-19614     Шихтувальники
 
   2092200а-19861     Електромонтери по ремонту і обслу-
               говуванню електроустаткування
 
   2092200б        б)Керівники і спеціалісти
 
   2092200б-23269     Майстри (старші майстри) контрольні
               на гарячих роботах і роботах з шкід-
               ливими умовами праці
 
   2092200б-23662     Майстри, старші майстри по ремонту
               устаткування
 
   2092200б-23607     Механіки дільниць
 
   2092200б-23616     Механіки цехів
 
   2092200б-24097     Начальники дільниць (відділень)
 
   2092200б-24125     Начальники цехів, їх заступники
               по виробництву
 
   20923000        19.Обробка і переробка кольорових і
               дорогоцінних металів
 
   20923000        1.Плавильне виробництво
 
   2092300а        а)Робітники
 
   2092300а-11384     Варильники ливарних мастил
 
   2092300а-11463     Водії електро- і автовізків
 
   2092300а-12817     Кокільники-складальники
 
   2092300а-13041     Контролери продукції кольорової мета-
               лургії, зайняті на гарячих роботах і
               роботах з шкідливими умовами праці
 
   2092300а-13872     Машиністи млинів, зайняті на розме-
               люванні кварцу і магнезиту
 
   2092300а-14076     Машиністи просіювальних установок,
               зайняті просіюванням шлаку і сміття
 
   2092300а-14550     Монтажники санітарно-технічних сис-
               тем і устаткування
 
   2092300а-14569     Монтажники на ремонті печей
 
   2092300а-17046     Пресувальники лому і відходів металу
 
   2092300а-17314     Пробовідбирачі, зайняті на гарячих
               роботах і роботах з шкідливими умо-
               вами праці
 
   2092300а-18559     Слюсарі-ремонтники
 
   2092300а-19488     Фрезерувальники зливків, зайняті на
               обробці гарячих зливків
 
   2092300а-19598     Шабрувальники кольорових металів,
               зайняті на обробці гарячих зливків
 
   2092300а-19861     Електромонтери по ремонту і обслуго-
               вуванню електроустаткування
 
   2092300б        б) Керівники і спеціалісти
 
   2092300б-23269     Майстри (старші майстри) контрольні
               на гарячих роботах і роботах з шкід-
               ливими умовами праці
 
   2092300б-23362     Майстри, старші майстри по ремонту
               устаткування
 
   2092300б-23607     Механіки дільниць
 
   2092300б-23616     Механіки цехів
 
   2092300б-24097     Начальники дільниць (відділень)
 
   2092300б-24125     Начальники цехів, їх заступники по
               виробництву
 
   2092300б-25473     Енергетики (електрики) дільниць
 
   2092300б-25476     Енергетики (електрики) цехів
 
   20923010        2) Виробництво азотокислого срібла,
               афінаж і одержання хімічно чистих
               дорогоцінних металів та їх переробка
 
   2092301б        б) Керівники і спеціалісти
 
   2092301б-23607     Механіки дільниць
 
   2092301б-23616     Механіки цехів
 
   2092301б-24097     Начальники дільниць (відділень)
 
   2092301б-24125     Начальники цехів, їх заступники по
               виробництву
 
   20923020        3) Одержання цинкового пилу і окису
               цинку
 
   2092302б        б) Керівники і спеціалісти
 
   2092302б-23607     Механіки дільниць
 
   2092302б-23616     Механіки цехів
 
   2092302б-24097     Начальники дільниць (відділень)
 
   2092302б-24125     Начальники цехів, їх заступники
               по виробництву
 
   20923030        4) Прокатне виробництво
 
   2092303а        а) Робітники
 
   2092303а-11357     Вальцювальники холодного металу
 
   2092303а-12728     Каширувальники-фарбувальники фольги
 
   2092303а-13041     Контролери продукції кольорової мета-
               лургії, зайняті на гарячих роботах і
               роботах з шкідливими умовами праці
 
   2092303а-13790     Машиністи кранів (кранівники)
 2092303а-14995     Наладчики технологічного устаткування, зайняті
               налагодженням станів
 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
 2092303а-16511     Перемотувальники рулонів
 
   2092303а-16932     Правильники вручну
 
   2092303а-16934     Правильники на машинах
 
   2092303а-17046     Пре сувальники лому і відходів металу
 
   2092303а-17314     Пробовідбирачі, зайняті на гарячих
               роботах з шкідливими умовами праці
 
   2092303а-18455     Форсунники
 
   2092303а-18559     Слюсарі-ремонтники
 
   2092303а-18897     Стропальники
 
   2092303а-19199     Травильники фольги
 
   2092303а-19213     Транспортерники
 
   2092303а-19217     Транспортувальники
 
   2092303а-19630     Шліфувальники, зайняті на сухому
               шліфуванні
 
   2092303а-19861     Електромонтери по ремонту і обслуго-
               вуванню електроустаткування
 
   2092303б        б)Керівники і спеціалісти
 
   2092303б-23187     Майстри і старші майстри
 
   2092303б-23269     Майстри (старші майстри) контрольні
               на гарячих роботах і роботах з шкід-
               ливими умовами праці
 
   2092303б-23362     Майстри, старші майстри по ремонту
               устаткування
 
   2092303б-23607     Механіки дільниць
 
   2092303б-23616     Механіки цехів
 
   2092303б-24097     Начальники дільниць (відділень)
 
   2092303б-24125     Начальник цехів, їх заступники
               по виробництву
 
   2092303б-25473     Енергетики (електрики) дільниць
 
   2092303б-25476     Енергетики (електрики) цехів
 
   20923040        5) Трубо-пресове, пресове і воло-
               чильне виробництва
 
   2092304а        а) Робітники
 
   2092304а-11486     Волочильники дроту
 
   2092304а-11487     Волочильники кольорових металів
 
   2092304а-11967     Завальцювальники
 
   2092304а-13041     Контролери продукції кольорової
               металургії, зайняті на гарячих
               роботах і роботах з шкідливими
               умовами праці
 
   2092304а-13790     Машиністи кранів (кранівники)
 
   2092304а-15002     Наладчики холодноштампувального
               устаткування
 
   2092304а-16107     Оператори ультразвукових установок
 
   2092304а-16803     Полірувальники волок із алмазів і
               надтвердих матеріалів
 
   2092304а-17314     Пробовідбирачі, зайняті на гарячих
               роботах і  роботах  з  шкідливими
               умовами праці
 
   2092304а-18559     Слюсарі-ремонтники
 
   2092304а-18897     Стропальники
 
   2092304а-19242     Трубопрокатники
 
   2092304а-19455     Форсунники
 
   2092304а-19598     Шабрувальники кольорових металів
 
   2092304а-19630     Шліфувальники, зайняті на шліфуванні
               матриць і головок
 
   2092304а-19632     Шліфувальники алмазів і надтвердих
               матеріалів
 
   2092304а-19861     Електромонтери по ремонту і обслу-
               говуванню електроустаткування
 
   2092304а-19954     Емульсоварники
 
   2092304б        б) Керівники і спеціалісти
 
   2092304б-23187     Майстри, старші майстри
 
   2092304б-23269     Майстри (старші майстри) контрольні
               на гарячих роботах і роботах з шкід-
               ливими умовами праці
 
   2092304б-23362     Майстри, старші майстри по ремонту
               устаткування
 
   2092304б-23607     Механіки дільниць
 
   2092304б-23616     Механіки цехів
 
   2092304б-24097     Начальники дільниць (відділень)
 
   2092304б-24125     Начальники цехів, їх заступники
               по виробництву
 
   2092304б-25473     Енергетики (електрики) дільниць
 
   2092304б-25476     Енергетики (електрики) цехів
 
   20923060        6) Цинко-полірувальні роботи
 
   2092306а        а) Робітники
 
   2092306а-16810     Полірувальники листів і стрічок
 
   2092306а-18891     Стругальники, зайняті струганням
               цинку
 
   2092306а-19293     Укладальники-пакувальники
 
   2092306а-19630     Шліфувальники
 
   2092306б        б) Керівники і спеціалісти
 
   2092306б-23187     Майстри, старші майстри
 
   20924000        20. Виробництво твердих сплавів і
               тугоплавких металів
 
   2092400а        а) Робітники
 
   2092400а-10373     Апаратники на приготуванні сумішей
               і розчинів
 
   2092400а-10501     Апаратники перегонки
 
   2092400а-10513     Апаратники печей відновлення
 
   2092400а-11108     Апаратники електролізу
 
   2092400а-11295     Бурильники шпурів
 
   2092400а-11357     Вальцювальники холодного металу
 
   2092400а-11429     Підривники
 
   2092400а-11487     Волочильники кольорових металів
 
   2092400а-11858     Дозувальники
 
   2092400а-11908     Дробарі
 
   2092400а-13041     Контролери продукції кольорової
               металургії, зайняті на гарячих робо-
               тах і роботах з шкідливими умовами
               праці
 
   2092400а-15355     Оброблювачі твердосплавних виробів
 
   2092400а-16803     Полірувальники волок і алмазів і
               надтвердих матеріалів
 
   2092400а-17117     Пресувальники твердих сплавів
 
   2092400а-17314     Пробовідбирачі, зайняті на гарячих
               роботах і роботах з шкідливими умовами
               праці
 
   2092400а-18559     Слюсарі-ремонтники
 
   2092400а-18916     Сушильники, зайняті на сушінні готових
               виробів
 
   2092400а-19411     Формувальники машинного формування
 
   2092400а-19430     Формувальники ручного формування
 
   2092400а-19532     Центрифугники
 
   2092400а-19614     Шихтувальники
 
   2092400а-19632     Шліфувальники алмазів і надтвердих
               матеріалів
 
   2092400а-19640     Шліфувальники виробів із твердих
               сплавів і тугоплавких матеріалів
 
   2092400а-19700     Штампувальники
 
   2092400а-19861     Електромонтери по ремонту і обслу-
               говуванню електроустаткування
 
   2092400б        б) Керівники і спеціалісти
 
   2092400б-23187     Майстри, старші майстри
 
   2092400б-23269     Майстри (старші майстри) контрольні
               на гарячих роботах і роботах з шкід-
               ливими умовами праці
 
   2092400б-23362     Майстри, старші майстри по ремонту
               устаткування
 
   2092400б-23607     Механіки дільниць
 
   2092400б-23616     Механіки цехів
 
   2092400б-24043     Начальники змін
 
   2092400б-24097     Начальники дільниць (відділень)
 
   2092400б-24125     Начальники цехів, їх заступники
               по виробництву
 
   2092400б-25401     Енергетики (електрики) дільниць
 
   2092400б-25404     Енергетики (електрики) цехів
 
   20925000        21. Виробництво ртуті, елементарної
               сірки, ксантогенату, миш'яку, хромових
               солей, сірчистого натрію, молібдату,
               амонію, сталініту та їх сполук. Афінаж
               золота, срібла, платини і металів пла-
               тинової групи, а також виробництво
               дорогоцінних металів
 
   2092500а        а) Робітники
 
   2092500а-1753а     Робітники по обслуговуванню
               зазначених виробництв
 
   2092500-1753б      Робітники побутових комбінатів, примі-
               щень, душових
 
   2092500а-1753в     Робітники на прийманні, сушінні, пранні
               та ремонті спецодягу
 
   2092500а-17541     Працівники пробірних, аналітичних,
               спектральних, дослідних, контрольно-
               вимірювальних та інших лабораторій
 
   2092500б        б)Керівники і спеціалісти
 
   2092500б-23362     Майстри і старші майстри на ремонті
               устаткування
 
   2092500б-23607     Механіки і старші механіки дільниць
 
   2092500б-23616     Механіки і старші механіки цехів
 
   2092500б-24097     Начальники дільниць (відділень)
 
   2092500б-24125     Начальники цехів, їх заступники по
               виробництву
 
   2092500б-25473     Енергетики (електрики) дільниць
 
   2092500б-25476     Енергетики (електрики) цехів
 
   20926000        22.Виготовлення виробів методом
               порошкової металургії при наявності
               в повітрі робочої зони шкідливих
               речовин не нижче 3 класу небезпеки
 
   2092600а        а) Робітники
 
   2092600а-13711     Машиністи дробильно-помельно-сорту-
               вальних механізмів
 
   2092600а-14076     Машиністи просіювальних установок
 
   2092600а-14921     Наладчики ковальсько-пресового
               устаткування
 
   2092600а-16591     Пічові відпалу залізних порошків
 
   2092600а-17144     Пресувальники всіх найменувань
 
   2092600а-17424     Просочувальники
 2092600а-17450     Просіювальники порошків; апаратники у
               виробництві  металічних  порошків,
               зайняті на розмелі та просіві
 (із змінами, внесеними згідно з постановою 
         Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
 2092600а-18559     Слюсарі-ремонтники
 
   2092600а-18604     Змішувачі
 
   2092600а-18749     Спікальники, випалювачі-спікальники
               (що стосується спікання)
 
   2092600а-19213     Транспортерники
 
   2092600а-19614     Шихтувальники, завантажники шихти
 
   2092600а-19861     Електромонтери по ремонту і обслу-
               говуванню електроустаткування
 
   2092600а-19863     Електромонтери по доках, електрослюсарі
               по ремонту електроустаткування авто-
               мобілів, тракторів, електрокар (що сто-
               сується електрокар), електромонтери-
               ремонтники, електромонтери по експлу-
               атації промислових електроустановок,
               електромонтери (електрики)чергові
               (по експлуатації), електромонтери
               (електрики) монтажні і ремонтні
 
   2092600б        б) Керівники і спеціалісти
 
   2092600б-23187     Майстри, старші майстри
 
   2092600б-23362     Майстри по ремонту устаткування
 
   2092600б-23607     Механіки дільниць
 
   2092600б-23616     Механіки цехів
 
   2092600б-24097     Начальники дільниць (відділень)
 
   21000000        ІХ. РТУТНІ ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНІ ПІДСТАНЦІЇ
 
   2100000а        а) Робітники
 
   2100000а-13790     Машиністи крана (кранівники)
 
   2100000а-19819     Електромонтери головного щита
               управління (керування) електростанції
 
   2100000а-19842     Електромонтери по обслуговуванню
               підстанцій
 
 
   2100000а-19844     Електромонтери по обслуговуванню
               перетворювальних пристроїв
 
   2100000а-19848     Електромонтери по обслуговуванню
               електроустаткування електростанцій
 
   21100000        Х. ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО
 
   2110А000        А. Робітники, керівники і спеціалісти
               підприємств хімічної та нафтохімічної
               галузі промисловості, зайняті повний
               робочий  день  у  нижчеперелічених
               виробництвах і роботах:
 
   2110А010        1.Асфальтових, пекових матеріалів, ас-
               фальто-пекових мас та  виробів  з
               них; бітуму та бітумних матеріалів;
               допоміжних речовин для текстильної
               та інших галузей промисловості; гли-
               нозему; декоративних, емульсійних,
               тертих, художніх,
 
   2110А010        керамічних, сухих фарб, фарб на при-
               родній оліфі; йодобромної води (добу-
               вання та приготування); виробів з
               поліетилену, композицій на основі
               поліетилену та виробів з них; виро-
               бів з полімерів та сополімерів на
               основі фторохлорорганічних сполук;
 
   2110А010        виробів гарячим способом: з пластичних
               мас, композиційних  матеріалів  на
               основі пластмас, вініпласту, поліхлорві-
               нілового пластикату (*), фенольних та
               карбамідних пластикатів, пластмас на
               основі поліамідів, поліметакрилових
               сполук, стиролу і його
 
   210А010         сополімерів, виробів з органічного
               скла; галуну; корунду синтетичного;
               мінеральних наповнювачів; намотувальних
               виробів; пластичних мас на основі
               акрилових та метакрилових сполук;
               пластшкіри (*) та штучних шкір на
               волокнистій основі (*),
 
   2110А010        штучного каракулю: відділення хімі-
               чної підготовки волокна; природної
               та садочної соди (видобування);
               просочування та обробки тканин (*),
               видобування природного сульфату і
               тенардиту; гумовому, гумотехнічному та
               шинному:
 
   210А010         а) у цехах (дільницях): на каландро-
               вих, складальних, рукавних, транспорт-
               них стрічок, пасів, автокамерних, фор-
               мової та неформової  техніки  (за
               винятком обробки гумових формових та
               неформових деталей), гумового взуття
               (за винятком дільниць сортування та
               пакування), закрійно-намазувальних,
               вмочуваних виробів, ебоніту та виробів
               з нього, повітроплавного та інженер-
               ного майна, губчастих виробів, засобів
               хімічного захисту, прогумованих тка-
               нин, гумування закритих місткостей
               та хімічної апаратури, валів та
 
   2110А010        інших виробів, регенерату (за винят-
               ком дільниць старої гуми та підго-
               товчих цехів), гутаперчі;
 
 
   2110А010        б) на дільницях: підготовчих, під-
               готовки сировини, вулканізації, ви-
               готовлення клеїв для гуми; розмелу,
               сушіння кізельгуру; гумових деталей
               взуття та гумотехнічних деталей
               взуття та гумотехнічних виробів (*);
               свинцевих туб; сірчистого заліза;
               шаруватих пластиків;соляного розсолу та
 
   210А010         ропи; текстоліту; технічних та плащових
               тканин з поліхлорвініловими, каучуко-
               вими, масляними та нітропокриттям (*)
               за винятком робіт по підготовці тка-
               нин, нетканої основи, трикотажу та ін-
               ших видів підкладки; вуглекислоти
               всіма методами; целулоїду
 
   2110А020        2. У цехах (відділенях, дільницях)
               переробки та утилізації твердих,
               рідких та газоподібних відходів
               від усіх виробницт, перелічених у
               Списку N 1, на регенерації срібло-
               вмісних відходів кінофотоматеріалів,
               рекуперації і ректифікації розчинни-
               ків;
 
   210А020         на роботах у газогенераторних цехах
               та станціях технологічного призна-
               чення; на очищенні цистерн, місткос-
               тей та
 
   2110А020        хімапаратури, митті та обробці тари,
               що повертається з-під шкідливих хім-
               продуктів, перелічених у Списку N 1;
               на нейтралізації та очищенні про-
               мислових стічних вод, знешкоджуванні
               шкідливих парів та газів;на помолі,
               сушінні, змішуванні, розчиненні, під-
               готовці,
 
   2110А020        розфасуванні, розливі, затарюванні,
               навантаженні, розвантаженні насипом,
               упакованих у паперові (поліетиленові)
               мішки хімпродуктів, перелічених у
               Списку N 1; на гумуванні закритих
               місткостей та трубопроводів;
 
   2110А020        на рекуперації бензину; на ремонті,
               евакуації, випробуванні хлорних ба-
               лонів та балонів з під інших шкід-
               ливих хімпродуктів, перелічених у
               Списку N 1
 
 
   2110А030-17531     3.Робітники та майстри, старші
               майстри, механіки та енергетики,
               зайняті на ремонті, профілактиці,
               обслуговуванні технологічного та
               електроустаткування у виробництвах,
               перелічених у Списку N 2, контрольно-
               вимірювальних приладів
 
   2110А030        на вентиляції хімічних виробництв,
               перелічених у Списку N 1 та у Списку
               N 2; робітники, зайняті ремонтом
               висотних споруд хімічних підприємств
               при канатному способі ведення робіт
 
   2110А030-14042     Машиністи по пранню та ремонту спец-
               одягу, зайняті пранням зараженого
               токсичними речовинами спецодягу
 2110А030-1754а     Працівники газогенераторних, аміачно-
               холодильних та ртутно-випрямних ус-
               тановок, воєнізованих та інших газо-
               рятувальних підрозділів
 (із змінами, внесеними згідно з постановою 
             Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
 2110А030-1754б     Робітники ВТК, які працюють на пере-
               лічених вище виробництвах і вироб-
               ництвах, перелічених у Списку N 1.
               Робітники, зайняті контролем по-
               вітряного середовища та на нанесенні
               захисного покриття
 
   2110А030-1754в     Працівники лабораторій цехів і виро-
               бництв, безпосередньо зайняті у виро-
               бництвах, перелічених у Списку N 1
               (за винятком зайнятих виконанням
               графічного аналізу)
 
   2110А030-1754г     Працівники на емалюванні та випалюванні
               виробів, на вакуумувальних роботах
               і на роботах по добуванню водню
 
   2110А040        4. Виробництво азбестових технічних
               виробів
 
   2110А04а        а)Робітники
 
   2110А04а-12920     Контролери, зайняті у відділі тех-
               нічного контролю
 
   2110А04а-1753а     Робітники, зайняті на ремонті,
               профілактиці та обслуговуванні кон-
               трольно-вимірювальних приладів і
               автоматики та комунікацій у нижче-
               наведених цехах, дільницях і відді-
               леннях:
 
   2110А04а-1753а     підготовчому (підготовному), текс-
               тильному, прядильному, ткацькому, апа-
               ратному, набивальному, автотракторних
               деталей, автоформувальних деталей,
               спіральнонавитих прокладок, картону
               та фільтрів, паранітовому, вальцстрічки
               (еластичного матеріалу), дослідно-
               експериментальному, промтехніки
 
   2110А04б        б) Керівники і спеціалісти
 
   2110А04б-23362     Майстри (старші майстри) по ремонту
               устаткування, зайняті на ремонті,
               профілактиці і обслуговуванні кон-
               трольно-вимірювальних приладів і
               автоматики та комунікацій у вище-
               перелічених цехах, дільницях, відді-
               леннях
 
   2110А04б-24125     Начальники цехів, їх заступники і
               працівники ВТК, зайняті у вищеперелі-
               чених цехах, дільницях і відділеннях
 
   2110А060        5. Виробництво кінофотоплівки
 
   2110А06а        а)Робітники
 
   2110А06а-10113     Апаратники варіння
 
   2110А06а-10230     Апаратники-дозувальники на виго-
               товленні та поливі фотоемульсії
 
   2110А06а-10473     Апаратники-відливальники кінофото-
               основи і техплівок
 
   2110А06а-10538     Апаратники-поливники магнітних
               стрічок
 
   2110А06а-10540     Апаратники-поливники фотоемульсій
 
   2110А06а-10846     Апаратники виробництва синтетичних
               барвників
 
   2110А06а-10949     Апаратники синтезу
 
   2110А06а-12837     Комплектувальники
 
   2110А06а-14121     Машиністи розфасовувально-паку-
               вальних машин
 
   2110А06а-16324     Обробники кінофотоматеріалів (за
               винятком зайнятих на штампуванні
               стрічки коррекс і пакуванні на
               світлі)
 
   2110А06а-19132     Термостатники
 
   2110А070        6.Виробництво фотопаперу, фотоплатівок
               і радіошкал
 
   2110А07а        а)Робітники
 
   2110А07а-10230     Апаратники-дозувальники на виготовленні
               та поливі фотоемульсії
 
   2110А07а-10263     Апаратники виготовлення баритмаси
 
   2110А07а-10540     Апаратники-поливники фотоемульсій
 
   2110А07а-10893     Апаратники промивання, зайняті на
               промиванні фотоемульсії
 
   2110А07а-10949     Апаратники синтезу
 
   2110А07а-11305     Вагонетники
 
   2110А07а-12761     Кладільники скла на поливну машину
 
   2110А07а-13013     Контролери плівки, розчинів і
               фільмових матеріалів
 
   2110А07а-13059     Контролери світлочутливих виробів
 
   2110А07а-13191     Фарботери
 
   2110А07а-16324     Обробники кінофотоматеріалів
               (крім зайнятих на різанні фотоскла
               і фотоплівок, перфорації, фотопаперу
               і пакуванні світлочутливих виробів)
 
   2110А07а-16970     Пресувальники
 
   2110А07а-1753а     Робітники, зайняті на виготовленні
               сенсибілізаторів
 
   2110А07а-1753б     Робітники, зайняті на затемнених
               ділянках при виготовленні фотоком-
               плектів "Момент"
 
   2110А07а-19034     Знімачі политого скла і фотоплатівок
 
   2110А080        7. Виробництво фотографічної і
               технічної желатини
 
   2110А08а        а) Робітники
 
   2110А08а-10245     Апаратники жироочищення, що пра-
               цюють з дихлоретаном
 
   2110А08а-10298     Апаратники калібрування, що працюють
               з дихлоретаном
 
   2110А08а-11102     Апаратники екстрагування, що працюють
               з дихлоретаном
 
   2110А08а-11106     Апаратники-екстракторники
 
   2110А08а-12086     Завантажувачі-вивантажувачі, що
               працюють з дихлоретаном
 
   2110А090        8. Виробництво кінофотоплівки, фото-
               паперу, фотоплатівок, радіошкал, фото-
               графічної і технічної желатини
 
   2110А09б        б) Керівники і спеціалісти
 
   2110А09б-22177     Інженери-хіміки
 
   2110А09б-23187     Майстри і старші майстри
 
   2110А09б-24043     Начальники змін
 
   2110А09б-24094     Начальники установок
 
   2110А09б-24943     Техніки-хіміки
 
   2110А09б-25211     Хіміки та старші хіміки
 
   2110А0100        9. Виробництво дубльованих матеріалів
               (*)
 
   2110А100-13717     Машиністи дублюючих агрегатів
 
   2110А110        10. Ремонт, профілактика і обслуго-
               вування технологічного устаткування
               у виробництвах кінофотоплівки, фото-
               паперу, фотоплатівок і радіошкал
 
   2110А110-1753а     Робітники та майстри, старші май-
               стри по ремонту устаткування
 
   2110Б000-1753а     Б.Робітники та майстри підприємств
               інших галузей промисловості і народ-
               ного господарства, зайняті повний ро-
               бочий день у технологічному процесі
               виробництва продукції: неорганічної
               хімії, добрив, полімерів, пластичних мас
               (включаючи композиційні матеріали та
               склопластики), каучуків, лакофарбової,
               фототехнічної, побутової хімії, орга-
               нічного синтезу, синтетичних барвників,
               нафтохімічної, гумотехнічної та аз-
               бестової, хімічних реактивів,
 
   2110Б000-1753а     високочистих речовин в окремих цехах,
               відділеннях, на дільницях та
               установках при наявності у повітрі
               робочої зони шкідливих речовин 3
               класу небезпеки
 
   2110Б00-1753б      Робітники та майстри, зайняті на ре-
               монті й обслуговуванні технологічного
               і електроустаткування у перелічених
               виробництвах
 ***********
               (*)  Поширюється  на  підприємства
               галузі легкої промисловості
 
   21200000        ХІ.ВИРОБНИЦТВО ВИБУХОВИХ, ІНІЦІЮЮЧИХ
               РЕЧОВИН, ПОРОХІВ І СПОРЯДЖЕННЯ БОЄ-
               ПРИПАСІВ
 
   21201000        1.Випробування усіх видів боєприпа-
               сів, бойових частин, споряджених (по-
               рохових, реактивних рідинних, твер-
               допаливних) ракетних двигунів, ру-
               шійних установок і блоків ракет, піро-
               технічних виробів, засобів ініціювання
               та інших комплектуючих, а також продуктів,
               зазначених у пунктах 2 і 3 розділу
               ІХ Списку N 1
 
   21201000-1754а     Робітники, керівники і спеціалісти,
               зайняті при підготовці й проведенні
               випробувань на полігонах, випробуваль-
               них станціях та стендах
 
   21202000        2.Виробництво карбоксилметилцелюлози,
               бризолу і реліну
 
   21202000-1754а     Робітники, керівники і спеціалісти,
               зайняті у технологічному процесі
               зазначених виробництв
 
   21203000        3.Виробництво бавовняної целюлози і
               колоксиліну
 
   21203000-1753а     Робітники, зайняті повний робочий
               день на пакорозбивачах на розбиванні
               пак
 
   21203000-1753б     Робітники, зайняті у виробництві коло-
               ксиліну на обробці, сушінні, промиванні
               лінту, нейтралізації вод та приготуванні
               водозм'якшувальних розчинів
 21204000        4. Виробництво целулоїду і виробів з
               нього при гарячому пресуванні, штуч-
               ної шкіри і нітромастики, нітрола-
               ків, нітроемалей, суховальцювальної
               пасти, нітролінолеуму та інших про-
               дуктів на основі нітроклітковини
 (із змінами, внесеними згідно з постановою 
            Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
 21204000-1754а     Робітники, керівники і спеціалісти,
               зайняті у технологічному процесі
               зазначених виробництв
 
   21205000        5. Загальні професії основних і
               дослідних виробництв вибухових ре-
               човин, порохів, піротехнічних, димових
               та ініціюючих речовин
 
   21205000-17541     Робітники, керівники і спеціалісти,
               зайняті у виробничих цехах (діль-
               ницях) заправленням ракетно-косміч-
               ної техніки компонентами рідкого
               ракетного палива
 
   21205000-1753а     Робітники, зайняті на очищенні міст-
               костей, хімічної апаратури і устатку-
               вання, митті та обробці тари, що пове-
               ртається з-під токсичних продуктів
 
   21205000-1753б     Робітники, зайняті на нейтралізуванні
               та очищенні промислових вод; на ути-
               лізації твердих, рідких і газоподіб-
               них відходів від усіх виробництв,
               перелічених в розділі ІХ Списку N1,
               а також газорятувальними роботами при
               проведенні випробувань
 
   21205000-1753б     ракетно-космічної техніки із застосу-
               ванням компонентів рідкого ракетного
               палива і твердих палив
 
   21206000        6. Лабораторії (відділи)підприємств
               і організацій.Бази ліквідації, цехи
               (дільниці, лабораторії, станції)заправ-
               ки ракетно-космічних засобів, нейтра-
               лізації і демонтажу ракетного озбро-
               єння, забрудненого компонентами рідкого 
               ракетного палива
 
   21206000-1754а     Робітники, керівники і спеціалісти,
               зайняті на дослідженні продуктів,
               зазначених у пунктах 2 і 3 розділу
               ІХ Списку N 1
 
   21206000-1754г     Робітники, керівники і спеціалісти,
               зайняті демонтажем, нейтралізацією
               ракетного озброєння, ракетно-космічної
               техніки і засобів індивідуального
               захисту, забруднених компонентами
               ракетного палива
 
   21300000        ХII. БУРІННЯ, ВИДОБУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКА
               НАФТИ, ГАЗУ ТА ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ,
               ПЕРЕРОБКА ВУГІЛЛЯ І СЛАНЦЮ
 
   21301000        1. Буріння
 
   2130100а        а) Робітники
 
   2130100а-11297     Бурильники експлуатаційного та розві-
               дувального буріння свердловин на наф-
               ту і газ
 
   2130100а-11495     Вулканізаторники
 
   2130100а-11587     Вишкомонтажники
 
   2130100а-11588     Вишкомонтажники-зварювальники
 
   2130100а-11590     Вишкомонтажники-електромонтери
 
   2130100а-13590     Машиністи бурових установок
 
   2130100а-13592     Машиністи бурових установок на
               нафту і газ
 
   2130100а-14019     Машиністи підйомників по випробу-
               ванню свердловин
 
   2130100а-14050     Машиністи по цементажу свердловин
 
   2130100а-14713     Мотористи бурових установок
 
   2130100а-14754     Мотористи цементувальних агрегатів
 
   2130100а-14755     Мотористи цементно-піскозмі-
               шувальних агрегатів
 
   2130100а-15832     Оператори по дослідженню свердловин
 
   2130100а-15862     Оператори по випробуванню свердловин
 
   2130100а-17531     Робітники промислово-геофізичних пар-
               тій та загонів, які виконують геофі-
               зичні дослідження у свердловинах:
               машиністи  підйомників  каротажної
               станції, каротажники, мотористи само-
               хідних каротажних станцій, підривники
 
   2130100а-18497     Слюсарі по обслуговуванню бурових
 2130100а-18559     Слюсарі-ремонтники
 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
 2130100а-19838     Електромонтери по обслуговуванню
               бурових
 
   2130100а-19861     Електромонтери по ремонту і обслуго-
               вуванню електроустаткування, зайняті
               безпосередньо на бурових
 
   2130100б        б)Керівники і спеціалісти
 
   2130100б-17541     Керівники і спеціалісти промислово-
               геофізичних партій та загонів, які
               виконують геофізичні дослідження
               у свердловинах: начальники промислово
               -геофізичних партій, інженери, геофі-
               зики, геологи, техніки, майстри
 
   2130100б-22247     Інженери по бурінню (буровим роботам),
               безпосередньо зайняті на бурових
 
   2130100б-23187     Майстри, старші майстри, зайняті у
               виробничих процесах по бурінню сверд-
               ловин, на вишкобудуванні, випробуванні
               свердловин
 
   2130100б-23196     Майстри бурові та їх помічники
 
   2130100б-23362     Майстри по ремонту устаткування
 
   2130100б-23386     Майстри по складних роботах у бурін-
               ні (капітальному ремонті)свердловин
 
   2130100б-23485     Механіки, старші механіки, зайняті
               капітальним ремонтом свердловин у
               виробничих процесах по бурінню сверд-
               ловин, на вишкобудуванні, випробуванні
               свердловин
 
   2130100б-23886     Начальники нафтогазорозвідування
               (партій) глибокого (структурно-
               розшукового) буріння
 
   2130100б-24094     Начальники бурових установок та
               їх заступники
 
   2130100б-24125     Начальники вишкомонтажних цехів та
               їх заступники
 
               Начальники цехів по випробуванню
               свердловин та їх заступники
 
   2130100б-24444     Виробники робіт вишкобудування
 
   21302000        2. Добування нафти, газу і газового
               конденсату
 
   2130200а        а) Робітники
 
   2130200а-11292     Бурильники капітального ремонту
               свердловин
 
   2130200а-11294     Бурильники плавучих бурильних
               агрегатів у морі
 
   2130200а-13908     Машиністи насосних станцій по зака-
               чуванню робочого агенту у пласт
 
   2130200а-13969     Машиністи парових пересувних депара-
               фінізаційних установок
 
   2130200а-13973     Машиністи парогенераторних установок
               по накачуванню пари у нафтові пласти
 
   2130200а-13979     Машиністи пересувних компресорів
 
   2130200а-14012     Машиністи підйомників
 
   2130200а-14050     Машиністи по цементажу свердловин
 
   2130200а-14065     Машиністи промивальних агрегатів
 
   2130200а-14259     Машиністи технологічних насосів, мо-
               тористи насосів уловлювання сірковод-
               ню, насосники
 
   2130200а-14754     Мотористи цементувальних агрегатів
 
   2130200а-14755     Мотористи цементно-піскозмішувальних
               агрегатів
 
   2130200а-15764     Оператори збезводнюючих та знесолюючих
               установок
 
   2130200а-15818     Оператори по гідравлічному розриву
               пластів
 
   2130200а-15824     Оператори по добуванню нафти та газу
 
   2130200а-15832     Оператори по дослідженню свердловин
 
   2130200а-15866     Оператори по підготовці свердловин
               до капітального і підземного ремонту
 
   2130200а-15868     Оператори по підтриманню пластового
               тиску
 
   2130200а-15870     Оператори по підземному ремонту
               свердловин
 
   2130200а-15908     Оператори по хімічній обробці
               свердловин
 
   2130200а-17531     Робітники промислово-геофізичних
               партій та загонів, які виконують гео-
               фізичні дослідження у свердловинах:
               машиністи підйомників каротажної
               станції, каротажники, машиністи ка-
               ротажних станцій, підривники
 
   2130200а-18494     Слюсарі по контрольно-вимірювальним
               приладам та автоматиці, електрослюсарі,
               зайняті на установках комплексної
               підготовки сірководневміщуючого (бі-
               льше 1,5 процента)газу на промислах
 
   2130200а-18496     Слюсарі по монтажу і ремонту підмурку
               морських бурових естакад
 
   2130200а-18547     Слюсарі по ремонту технологічних
               установок
 
   2130200а-18559     Слюсарі-ремонтники, безпосередньо
               зайняті на об'єктах добування нафти,
               газу та газового конденсату
 
   2130200а-19238     Трубопровідники лінійні, зайняті об-
               слуговуванням трубопроводів, що тран-
               спортують сірководень, вміщуючий газ
               і конденсат, від промислу до заводу
 
   2130200а-19861     Електромонтери по ремонту і обслуго-
               вуванню електроустаткування, безпо-
               середньо зайняті на об'єктах добу-
               вання нафти, газу і газового конден-
               сату
 
   2130200б        б) Керівники і спеціалісти
 
   2130200б-17541     Керівники і спеціалісти промислово-
               геофізичних партій та загонів, що
               виконують геофізичні дослідження у
               свердловинах; начальники промислово-
               геофізичних партій, інженери, геофі-
               зики, геологи, техніки, майстри
 
   2130200б-23187     Майстри, старші майстри, зайняті на
               роботах по добуванню нафти, газу і
               газового конденсату (на нафтогазо-
               промислах), на роботах по підзем-
               ному і капітальному ремонту сверд-
               ловин, по підтриманню пластового тис-
               ку, вторинних методів добування наф-
               ти, газу і газового конденсату,
               по підвищенню нафтовіддачі пластів
 
   2130200б-23485     Механіки, старші механіки, зайняті на
               роботах по добуванню нафти, газу і
               газового конденсату (на нафтогазопро-
               мислах), на роботах по підземному
               і капітальному ремонту свердловин,
               підтриманню пластового тиску,
               вторинних методів добування нафти,
               газу і газового конденсату, по
               підвищенню нафтовіддачі пластів
 
   2130200б-24125     Начальники цехів, оперативно-вироб-
               ничих служб по добуванню нафти, газу
               і газового конденсату
               (нафтогазопромислів) та їх заступники
 
   21303000        3. Переробка нафти, газу, газового
               конденсату, вугілля і сланцю
 
   21303010        1) Перелічені нижче робітники,
               керівники і спеціалісти, зайняті у
               виробництвах: перегонки, крекінгування
               і каталітичного риформінгу нафти і
               нафтопродуктів, піролізі
               нафтопродуктів, підготовки сирої
               нафти, регенерації розчинів і масел,
               виробництві газового бензину,
               зріджених газів; конденсації,
               уловлювання газового бензину;
               конверсії природного, водяного газу;
               лужної очистки нафтопродуктів,
               штучного рідкого палива;
               паливопідготовки, паливоподачі,
               збагачення твердого палива,
               виробництві бітуму, консистентних
               мастил, а також ремонту і
               обслуговування технологічного
               устаткування та комунікацій основних
               виробництв, виробничої каналізації,
               вентиляції, резервуарних парків і
               комунікацій для нафтопродуктів і
               газу, естакад по зливу та наливу
               нафтопродуктів і реагентного го-
               сподарства:
 
   2130301а        а)Робітники
 
   2130301а-10065     Апаратники всіх найменувань
 
   2130301а-11289     Бункерувальники
 
   2130301а-11614     Газогенераторники
 
   2130301а-11804     Дезактиваторники
 
   2130301а-12825     Коксорозвантажувачі
 
   2130301а-13144     Котельники, зайняті на ремонті котлів
 
   2130301а-14031     Машиністи по моторних випробуваннях
               палива
 
   2130301а-14042     Машиністи по пранню і ремонту спец-
               одягу, зараженого токсичними
               речовинами
 
   2130301а-16081     Оператори технологічних установок
 
   2130301а-16085     Оператори товарні
 
   2130301а-17150     Приладисти, зайняті обслуговуванням і
               ремонтом контрольно-вимірювальних
               приладів і автоматики безпосередньо в
               місцях їх установки на дільницях
               (робочих місцях), де основні
               робітники які ведуть технологічний
               процес, користуються правом на
               пільгове пенсійне забезпечення
 
   2130301а-17531     Робітники, зайняті на розвантаженні і
               вивантаженні, дробленні, коленні,
               затарюванні та транспортуванні
               сировини, напівфабрикатів, готової
               продукції, реагентів, абсорбентів,
               каталізаторів та палива,
               нафтоуловлювачів та сушильних камер
 
   2130301а-18440     Скруберники-насосники
 
   2130301а-18494     Слюсарі по контрольно-вимірювальних
               приладах і автоматиці, слюсарі по ре-
               монту і монтажу контрольно-
               вимірювальних приладів і установок
               автоматичного регулювання, слюсарі по
               ремонту контрольно-вимірювальних
               приладів і автоматики, зайняті
               обслуговуванням і ремонтом кон-
               трольно-вимірювальних приладів і
               автоматики безпосередньо в місцях їх
               установки на дільницях (робочих
               місцях), де основні робітники, що
               ведуть технологічний процес,
               користуються правом на пільгове
               пенсійне забезпечення
 
   2130301а-18547     Слюсарі по ремонту технологічних
               установок
 
 2130100а-18559     Слюсарі-ремонтники
 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
 2130301а-19356     Фільтрувальники
 
   2130301а-19358     Фільтропресувальники
 
   2130301а-19532     Центрифугники
 
   2130301а-19861     Електромонтери по ремонту і обслу-
               говуванню електроустаткування
 
   2130301б        б)Керівники і спеціалісти
 
   2130301б-22177     Інженери (зайняті позмінно)
 
   2130301б-23187     Майстри, старші майстри
 
   2130301б-23485     Механіки
 
   2130301б-24043     Начальники змін
 
   2130301б-24091     Начальники установок
 
   2130301б-24125     Начальники технологічних цехів та
               їх заступники
 
   21303020        2)Перелічені нижче робітники, керів-
               ники і спеціалісти, зайняті на
               переробці нафти, газу, газового
               конденсату, вугілля, сланцю у
               виробництвах, перелічених у розділі Х
               Списку N 1
 
   2130302а        а)Робітники
 
   2130302а-10517     Апаратники плавлення
 
   2130302а-11041     Апаратники ущільнення технічного
               вуглецю
 
   2130302а-13144     Котельники, зайняті на ремонті котлів
 
   2130302а-13652     Машиністи газодувних машин, зайняті
               на установках піролірозу,
               каталітичного крекінгу, синтетичного
               спирту, поліетилену, компремірування
               і фракціонування газів, мінеральної 
               сірчаної кислоти, очистці промислових 
               стічних вод
 
   2130302а-13677     Машиністи гранулювання пластичних мас
 
   2130302а-13775     Машиністи компресорних установок
 
   2130302а-13790     Машиністи крану (кранівники), зайняті
               у виробництві піролізу та етанолу
 
   2130302а-14042     Машиністи по пранню і ремонту
               спецодягу, зараженого токсичними
               речовинами
 
   2130302а-14259     Машиністи технологічних насосів
 
   2130302а-14371     Машиністи шпредінг-машин, зайняті у
               виробництві синтетичних волокон і
               виробів з них
 
   2130302а-14377     Машиністи штабелеформуючих машин,
               зайняті у виробництві поліетилену
 
   2130302а-14393     Машиністи екструдерів, зайняті у
               виробництві синтетичних продуктів
               з нафтосировини
 
   2130302а-16608     Пірометристи
 2130302а-17150     Приладисти, зайняті у виробництвах
               очищення газів від сірчистих сполук,
               окису вуглецю, електрознесолювання і
               збезводнювання, стабілізації, гідроо-
               чистки сірководневмісної нафти і
               газового конденсату, одержання
               елементарної (газової) сірки і
               доочистці відхідних газів, очистці
               зріджених газів та виробництві
               меркаптанів; приладисти, зайняті
               обслуговуванням і ремонтом
               контрольно-вимірювальних приладів і
               автоматики безпосередньо в місцях їх
               установки на дільницях (робочих
               місцях), де основні робітники, які
               ведуть технологічний процес,
               користуються правом на пільгове
               пенсійне забезпечення
 (із змінами, внесеними згідно з постановою 
          Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
 2130302а-17531     Робітники, зайняті на завантажені
               та вивантаженні, дробленні, коленні,
               затарюванні та транспортуванні си-
               ровини, напівфабрикатів, готової про-
               дукції, реагентів, абсорбентів, ката-
               лізаторів, палива нафтоуловлювачів
               та сушильних камер
 (із змінами, внесеними згідно з постановою 
           Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
 2130302а-18440     Скруберники-насосники
 
   2130302а-18494     Слюсарі по контрольно-вимірювальних
               приладах і автоматиці, слюсарі по
               ремонту і монтажу контрольно-вимірю-
               вальних приладів і установок автома-
               тичного регулювання, слюсарі по ремонту
               контрольно-вимірювальних приладів і
               автоматики, зайняті обслуговуванням і
               ремонтом контрольно-вимірювальних
               приладів і автоматики безпосередньо
               в місцях їх установки на дільницях
               (робочих місцях), де основні робіт-
               ники, що ведуть технологічний процес,
               користуються правом на пільгове
               пенсійне забезпечення
 
   2130302а-18547     Слюсарі по ремонту технологічних
               установок
 
   2130302а-18559     Слюсарі-ремонтники
 
   2130302а-19169     Тунельники
 
   2130302а-19217     Транспортувальники
 
   2130302а-19293     Укладальники-пакувальники, зайняті на
               пакуванні технічного вуглецю
 
   2130302а-19356     Фільтрувальники
 
   2130302а-19358     Фільтропресувальники
 
   2130302а-19532     Центрифугники
 
   2130302а-19861     Електромонтери по ремонту і обслуго-
               вуванню електроустаткування
 
   2130302б        б)Керівники і спеціалісти
 
   2130302б-22171     Інженери (зайняті позмінно)
 
   2130302б-23187     Майстри, старші майстри
 
   2130302б-23362     Майстри по ремонту устаткування
 
   2130302б-23485     Механіки, старші механіки
 
   2130302б-24043     Начальники змін
 
   2130302б-24094     Начальники установок, їх заступники
 
   2130302б-24097     Начальники дільниць
 
   2130302б-24125     Начальники технологічних цехів
               та їх заступники
 
   21303030        3)Працівники цехових лабораторій
               виробництв газового технічного
               вуглецю
 
   21304000        4) Газорятувальна служба
 
   21304000-22968     Командири, заступники (помічники)
               командирів, інструктори, бійці 1 та 2
               класів загону, взводу, відділення,
               пункту і поста
 
   21400000        ХIII. ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ, еНЕРГОПОЇЗДИ,
               ПАРОСИЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО
 
   2140000а        а)Робітники
 
   2140000а-10062     Антикорозійники, зайняті в ємкостях
               на очищенні і покритті
 
   2140000а-11768     Вантажники, постійно зайняті на
               розвантаженні вугілля та сланців, що
               містять вугільний діоксид кремнію від
               5 процентів і вище
 
   2140000а-13148     Котлочисти
 
   2140000а-13577     Машиністи блочних систем управління
               агрегатами (котел-турбіна)
 
   2140000а-13583     Машиністи бульдозерів, бульдозеристи,
               зайняті на формуванні та укоченні
               штабелів вугілля та сланців, з вміс-
               том вільного діоксиду кремнію від
               5 процентів і вище
 
   2140000а-13598     Машиністи вагоноперекидачів,
               машиністи паливорозвантажувачів,
               машиністи вагоноштовхачів, зайняті на
               розвантаженні вугілля і сланців з
               вмістом вільного діоксиду кремнію від
               5 процентів і вище
 
   2140000а-13616     Машиністи вентиляційних та аспірацій-
               них установок, в тому числі зайняті
               обслуговуванням димососів у котельних
               цехах(відділеннях)
 
   2140000а-13658     Машиністи газотурбінних установок,
               машиністи при обслуговуванні парової
               і газової турбіни
 
   2140000а-13785     Машиністи котлів
 
   2140000а-13790     Машиністи кранів (кранівники),
               зайняті на ремонті котельного,
               турбінного (газотурбінного)
               устаткування
 
   2140000а-13910     Машиністи насосних установок, зайняті
               на живильних насосах
 
   2140000а-13927     Машиністи-обхідники по золовидаленню
 
   2140000а-13929     Машиністи-обхідники по котельному
               устаткуванню
 
   2140000а-13931     Машиністи-обхідники по турбінному
               устаткуванню
 
   2140000а-13971     Машиністи парових турбін
 
   2140000а-14002     Машиністи навантажувальних машин,
               машиністи породонавантажувальної
               машини, зайняті на складах вугілля з
               вмістом вільного діоксиду кремнію
               від 5 процентів і вище
 
   2140000а-14185     Машиністи скреперів (скреперисти),
               зайняті на формуванні штабелів
               вугілля, що містить вільний діоксид
               кремнію від 5 процентів і вище
 
   2140000а-14261     Машиністи паливоподавання
 
   2140000а-14347     Машиністи центральних теплових щитів
               управління котлами
 
   2140000а-14349     Машиністи центральних теплових щитів
               управління паровими турбінами
 
   2140000а-14386     Машиністи ексгаустерів, чергові біля
               ексгаустерів
 
   2140000а-14388     Машиністи екскаваторів, машиністи
               екскаваторів і грейферних кранів,
               зайняті на вантаженні вугілля і
               сланців з вмістом вільного діоксиду
               кремнію від 5 процентів і вище
 
   2140000а-14415     Машиністи енергоблоків
 
   2140000а-14710     Мотористи багерних (шламових)
               насосних
 
   2140000а-15416     Вогнетривники
 
   2140000а-16600     Пічники
 
   2140000а-17531     Робітники на пилоуловлюючих
               установках, зайняті чищенням
               устаткування від гарячого пилу та
               його збирання, відпуском,
               навантаженням і транспортуванням
 
   2140000а-18455     Слюсарі, електромонтери,
               електрослюсарі всіх найменувань,
               зайняті на обслуговуванні, ремонті
               котельного, турбінного
               (парогазотурбінного) устаткування,
               устаткування паливоподавання і пило-
               приготування, що забезпечують його
               роботу засобів вимірювання та
               автоматики
 
   2140000а-18505     Слюсарі по обслуговуванню теплових
               мереж, слюсарі  по  обслуговуванню
               підземних теплопроводів і споруд
               теплових мереж, слюсарі-обхідники при
               обслуговуванні підземних
               теплопроводів, постійно зайняті на
               підземних трубопроводах, камерах і
               каналах до місць розмежування з
               абонентами
 
   2140000а-18598     Зливальники-розливальники,
               зливальники,
               зливальники нафтопалива
 
   2140000а-18826     Старші машиністи котельного
               устаткування
 
   2140000а-18828     Старші машиністи котлотурбінних цехів
 
   2140000а-18830     Старші машиністи турбінних відділень
 
   2140000а-18832     Старші машиністи енергоблоків
 
   2140000а-19496     Футерувальники (кислототривники)
 
   2140000а-19735     Щурувальники палива
 
   2140000а-19834     Електромонтери по випробуваннях і
               вимірюваннях, електромонтери по
               випробуваннях і вимірюваннях в елек-
               тричних мережах, зайняті на роботах у
               діючих (що знаходяться під
               номінальною напругою) розподільних
               пристроях напругою 330 кВ і вище
 
   2140000а-19859     Електромонтери по ремонту і монтажу
               кабельних ліній, електромонтери-ка-
               бельники, постійно зайняті на роботах
               у кабельних тунелях, траншеях, розта-
               шованих у місцях установки
               котельного, турбінного устаткування,
               устаткування паливоподавання
 
   2140000а-19923     Електрослюсарі по ремонту обладнання
               розподільних пристроїв,
               електрослюсарі по ремонту
               розподільних пристроїв, зайняті на
               роботах в діючих (що знаходяться під
               номінальною напругою)
               електроустановках напругою 330 кВ і
               вище, електрослюсарі по ремонту
               устаткування і апаратури
               електростанцій, підстанцій, закритих
               і відкритих розподільних пристроїв
 
   2140000б        б) Керівники і спеціалісти
 
   2140000б-22460     Інженери по управлінню турбіною атом-
               ної станції
 
   2140000б-23362     Майстри, старші майстри по ремонту
               устаткування (котельного, турбінного
               (парогазотурбінного), паливоподавання
               та пилоприготування) у місцях його
               установки
 
   2140000б-23398     Майстри, старші майстри виробничих
               дільниць котельних, турбінних (газо-
               турбінних), пилоприготувальних цехів і
               цехів паливоподавання
 
   2140000б-24043     Начальники змін котельних, турбінних
               (парогазотурбінних), котлотурбінних,
               пилоприготувальних цехів і цехів
               паливоподавання
 
   2140000б-24125     Начальники котельних цехів та їх
               заступники
 
   21401000        1.Підземні теплові електростанції
 
   2140100а        а)Робітники
 
   2140100а-10047     Акумуляторники
 
   214100а-13148      Котлочисти
 
   2140100а-13658     Машиністи газотурбінних установок
 
   2140100а-13785     Машиністи котлів
 
   2140100а-13790     Машиністи кранів (кранівники)
 
   2140100а-13929     Машиністи-обхідники по котель-
               ному устаткуванню
 
   2140100а-15416     Вогнетривники
 
   2140100а-16600     Пічники
 2140100а-18455     Слюсарі та електрослюсарі всіх наймену-
               вань, які зайняті на обслуговуванні й ремонті
               котельного, турбінного (парогазотурбінного)
               устаткування, устаткування паливоподавання
               та забезпечують його роботу, і засобів
               вимірювання й автоматики, а також
               допоміжного підземного устаткування
 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
 2140100а-18826     Старші машиністи котельного
               устаткування
 
   2140100а-18830     Старші машиністи турбінних відділень
 
   2140100а-19496     Футерувальники (кислототривники)
 
   2140100а-19820     Електромонтери всіх найменувань,
               зайняті на обслуговуванні і ре-
               монті котельного, турбінного (па-
               рогазотурбінного)устаткування і
               устаткування паливоподавання
 
   2140100б        б)Керівники і спеціалісти
 
   2140100б-23362     Майстри, старші майстри по ремонту
               устаткування
 
   2140100б-23398     Майстри, старші майстри виробничих
               дільниць
 
   2140100б-24043     Начальники змін котельних, турбінних
               (газотурбінних)цехів, начальники
               змін електричних цехів,
               начальники змін електростанцій
 
   2140100б-24125     Начальники котельних, турбінних
               (газотурбінних) цехів, їх заступники,
               начальники електричних цехів,
               Їх заступники
 
   21402000        2.Підземні гідроелектростанції та
               гідроелектростанції з машинними
               залами, розташованими нижче міні-
               мального рівня нижнього б'єфу або
               вбудованими у тіло греблі
 
   2140200а        а)Робітники
 
   2140200а-13660     Машиністи гідроагрегатів
 
   2140200а-18520     Слюсарі по ремонту гідротурбінного
               устаткування
 
   2140200а-19819     Електромонтери головного щита управ-
               ління електростанцій
 
   2140200а-19840     Електромонтери по обслуговуванню
               гідроагрегатів машинного залу
 
   2140200а-19927     Електрослюсарі по ремонту електричних
               машин
 
   2140200а-19929     Електрослюсарі по ремонту електроус-
               таткування електростанцій
 
   2140200б        б)Керівники і спеціалісти
 
   2140200б-23398     Майстри, старші майстри виробничих
               дільниць
 
   2140200б-23428     Майстри, старші майстри дільниць
 
   2140200б-24043     Начальники змін гідроелектростанцій,
               каскадів,
               начальники змін цехів
 
   2140200б-24125     Начальники гідротехнічних цехів,
               начальники машинних цехів,
               начальники цехів централізованого
               ремонту устаткування,
               начальники електричних цехів,
               начальники електромашинних цехів
 
   21403000        3.Сіркогазоуловлювальні установки
 
   2140300а        а)Робітники
 
   2140300а-17531     Робітники, зайняті експлуатацією і
               ремонтом устаткування
 
   2140300б        б)Керівники і спеціалісти
 
   2140300б-23398     Майстри, старші майстри виробничих дільниць
 
   2140300б-24043     Начальники змін
 
   2140300б-24097     Начальники дільниць сіркогазоулов-
               лювальних установок
 
   21500000        ХІV. МЕТАЛООБРОБКА
 
   21500000        І. Ливарне виробництво
 
   2150100а        а)Робітники
 
   2150100а-11384     Варильники ливарних мастил
 
   2150100а-11422     Вагарі, зайняті на шихтовому дворі
 
   2150100а-11429     Підривники, зайняті на шихтовому дворі
 
   2150100а-11453     Водії навантажувачів, машиністи
               автонавантажувачів, машиністи трак-
               торних навантажувачів, зайняті
               транспортуванням рідкого металу
 
   2150100а-11504     Вибивальники виливок, зайняті на виби-
               ванні точного литва за моделями,
               що виплавляються
 
   2150100а-11908     Дробильники, зайняті на випалюванні
               та дробленні доломіту
 
   2150100а-12264     Землероби
 
   2150100а-12334     Виготовлювачі каркасів, зайняті на ви-
               готовленні виливаних каркасів
 2150100а-12817     Кокільники-складальники; кокільники,
               зайняті на складанні кокілів,
               розбирачі-складальники кокілів,
               складальники кокілів
 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
 2150100а-12936     Контролери у ливарному виробництві,
               зайняті на дільницях плавлення, за-
               ливання (розливання) металу, вибивання
               та обрубування лиття
 
   2150100а-13121     Копровники
 
   2150100а-13384     Ливарники вакуумного, відцентрово-
               вакуумного та відцентрового литва
 
   2150100а-13790     Машиністи кранів (кранівники),
               зайняті у формувальних, стержньових,
               землепідготовчих, обрубних та очисних 
               відділеннях
 
   2150100а-13790     Машиністи кранів (кранівники),
               зайняті на шихтовому дворі
 
   2150100а-13872     Машиністи млинів, зайняті на розмелі магнезиту
 
   2150100а-14485     Модельники моделей, що виплавляються
 
   2150100а-14497     Модельники по моделях з епоксидних
               смол,  зайняті  на  обмазуванні,
               обсипанні та сушінні смол
 
   2150100а-14550     Монтажники санітарно-технічних систем
               та  устаткування,  зайняті  біля
               плавильних печей
 
   2150100а-14923     Наладчики ливарних машин, зайняті на-
               ладкою заливальних ливарних машин 
               автоматичних потокових ліній та прес-
               форм на машинах лиття під тиском
 
   2150100а-15228     Обмазувальники ковшів
 
   2150100а-16219     Обпилювачі фасонних відливок
 2150100а-1753а     Робітники, зайняті на прецизійному
               литті: плавильники воску, головаксу,
               мазеварки, формувальники,
               просівальники піску
 (із змінами, внесеними згідно з постановою 
        Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
 2150100а-1753б     Робітники, зайняті на обробці металу
               на шихтовому дворі
 
   2150100а-1753а     Робітники, зайняті транспортуванням
               шихти
 
   2150100а-18286     Складальники форм
 
   2150100а-18526     Слюсарі по ремонту і обслуговуванню
               систем вентиляції та кондиціонування
 
   2150100а-18559     Слюсарі-ремонтники
 
   2150100а-18590     Слюсарі-електрики по ремонту електро-
               устаткування
 
   2150100а-18769     Сталевари вакуумних печей та їх під-
               ручні
 
   2150100а-18865     Стержнярі машинного формування
 
   2150100а-18867     Стержнярі ручного формування
 
   2150100а-18897     Стропальники, зайняті на обрубних,
               формувальних, стержньових дільницях
               та на вибивних майданчиках
               стропильники, зайняті зніманням ванта-
               жу з опок
 
   2150100а-18984     Сушильники стержнів, форм та
               формувальних матеріалів
 
   2150100а-19100     Термісти
 
   2150100а-19213     Транспортерники, зайняті обслуговуванням
               конвеєрів біля плавильних печей
 
               транспортерники, зайняті на конвеєрах
               транспортуванням гарячої землі
 
   2150100а-19219     Транспортувальники у ливарному вироб-
               ництві, зайняті на обрубних, формуваль-
               них, стержньових та вибивних дільницях
 
   2150100а-19252     Прибиральники у ливарних цехах
 
   2150100а-19411     Формувальники машинної формовки
 2150100а-19421     Формувальники виплавлюваних моделей
 (із змінами, внесеними згідно з постановою 
           Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
 2150100а-19430     Формувальники ручного формування
 
   2150100а-19455     Форсунники
 
   2150100а-19568     Чистильники металу, відливок, виробів
               і деталей
 
   2150100а-19614     Шихтувальники, зайняті на шихтуваль-
               ному дворі
 
   2150100а-19861     Електромонтери по ремонту і обслуго-
               вуванню електроустаткування
 
   2150100б        б) Керівники і спеціалісти
 
   2150100б-23362     Майстри по ремонту устаткування
 
   2150100б-23428     Майстри, старші майстри дільниць
 
   2150100б-23607     Механіки дільниць
 
   2150100б-23616     Механіки цехів і старші механіки
 
   2150100б-24043     Начальники змін
 
   2150100б-24097     Начальники дільниць
 
   2150100б-24125     Начальники цехів та їх заступники з
               виробництва та підготовки виробництва
 
   2150100б-25401     Електрики дільниць
 
   2150100б-25404     Електрики цеху
 
   2150100б-25476     Енергетики цехів і старші енергетики
 
   21502000        2.Ковальсько-пресове виробництво
 
   2150200а        а) Робітники
 
   2150200а-11607     Газівники, зайняті біля нагрівальних
               печей
 
   2150200а-12981     Контролери ковальсько-пресових
               робіт, зайняті на гарячих ділянках
               робіт
 
   2150200а-14921     Наладчики ковальсько-пресового облад-
               нання, зайняті на гарячих ділянках
               робіт
 
   2150200а-15416     Вогнетривники, зайняті на гарячому
               ремонті нагрівальних печей
 
   2150200а-16934     Правильники на машинах, зайняті на
               правленні  (рихтуванні)  гарячого
               металу
 
   2150200а-17499     Пружинники, зайняті на обробці гаря-
               чого металу
 
   2150200а-17531     Робітники, зайняті на прибиранні
               гарячих штамповок та поковок
 
   2150200а-17914     Різальники металу на ножицях і пресах,
               зайняті на різанні гарячого металу
 
   2150200а-18559     Слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих
               ділянках робіт
 
   2150200а-18590     Слюсарі-електрики по ремонту електро-
               устаткування, зайняті на гарячих
               ділянках робіт
 
   2150200а-18602     Змазувальники, зайняті на гарячих
               ділянках робіт
 
   2150200а-19455     Форсунники, зайняті обслуговуванням
               печей
 
   2150200а-19861     Електромонтери по ремонту і обслу-
               говуванню електроустаткування, зай-
               няті на гарячих ділянках робіт
 
   2150200б        б) Керівники і спеціалісти
 
   2150200б-23187     Майстри, старші майстри
 
   2150200б-23362     Майстри по ремонту устаткування
 
   2150200б-23616     Механіки цехів
 
   2150200б-24043     Начальники змін
 
   2150200б-24097     Начальники дільниць
 
   2150200б-24125     Начальники цехів та їх заступники по
               виробництву і підготовці виробництва
 
   2150200б-25476     Енергетики цехів
 
   2150300         3. Котельні, суднокорпусні, суднобу-
               дівні і судноремонтні роботи
 
   2150300а        а) Робітники
 
   2150300а-11123     Арматурники залізобетонних суден,
               арматурники-суднобудівники
 
   2150300а-11780     Гумувальники суднові
 
   2150300а-12539     Ізолювальники суднові
 
   2150300а-12801     Клепальники
 
   2150300а-12832     Кольчужники у суднобудуванні
 
   2150300а-13144     Котельники
 
   2150300а-13146     Котельники суднові
 
   2150300а-14422     Мідники на виготовленні суднових
               виробів
 
   2150300а-15416     Вогнетривники, зайняті обмурову-
               ванням суднових котлів
 
   2150300а-1753а     Робітники, безпосередньо зайняті
               на роботах всередині відсіків підво-
               дних човнів при  їх  будівництві,
               ремонті та модернізації: наладчики
               систем теплотехнічного контролю і
               автоматичного регулювання атомних
               енергетичних установок, радіомон-
               тажники суднові,
 
               регулювальники радіоелектронної апа-
               ратури і приладів, електрорадіомон-
               тажники суднові, електромонтажники
               суднові
 
   2150300а-1753б     Робітники, зайняті на монтажі,
               демонтажі і ремонті силових установок,
               механізмів і систем до них, валопрово-
               дів і трубопроводів всередині від-
               сіків суден
 
   2150300а-18089     Рубачі суднові
 
   2150300а-18142     Складальники дерев'яних суден, теслярі
               -суднокорпусники, шлюпочники, зайняті
               на виготовленні шпонових човнів
 
   2150300а-18145     Складальники-добудовники суднові,
               зайняті на роботах всередині відсіків
               суден
 
   2150300а-18152     Складальники залізобетонних суден
 
   2150300а-18187     Складальники корпусів металевих суден
 
   2150300а-18451     Слюсарі всіх найменувань і таке-
               лажники суднові, зайняті на ремонті
               устаткування всередині відсіків суден
               та цистерн
 
   2150300а-18908     Суднокорпусники-ремонтники
 
   2150300а-19231     Трубозгинальники суднові, зайняті на
               ручному згинанні
 
   2150300а-19547     Чеканники
 
   2150300б        б)Керівники і спеціалісти
 
   2150300б-22326     Інженери з налагодження і випробувань,
               зайняті на роботах всередині відсіків
               атомних підводних човнів
 
   2150300б-23187     Майстри (старші майстри), зайняті на
               котельних роботах
 
   21504000        4. Термічна обробка
 
   2150400а        а) Робітники
 
   2150400а-11607     Газівники, зайняті біля нагрівальних
               печей
 
   2150400а-11999     Заготівники сумішей для цементації
 
   2150400а-12522     Ізолювальники у термообробці
 
   2150400а-12673     Гартівники
 
   2150400а-13026     Контролери термообробки, зайняті на
               гарячих ділянках робіт
 
   2150400а-13131     Коректувальники ванн
 
   2150400а-13891     Машиністи мийних машин
 
   2150400а-14956     Наладчики устаткування і агрегатів
               у термообробці, зайняті налагоджен-
               ням термічних печей
 
   2150400а-15062     Напаювальники, наварники інструменту, 
               паяльщики, зайняті нагріванням 
               заготовок у горнах і газових печах
 
   2150400а-15416     Вогнетривники, зайняті на футе-
               руванні термічних печей
 
   2150400а-18559     Слюсарі-ремонтники, зайняті на
               гарячих ділянках робіт
 
   2150400а-18590     Слюсарі-електрики по ремонту електро-
               устаткування, зайняті на гарячих ділянках 
               робіт
 
   2150400а-18602     Змазувальники, зайняті на гарячих
               ділянках робіт
 
   2150400а-19100     Термісти
 
   2150400а-19104     Термісти на установках ТВЧ
 
   2150400а-19182     Травильники, зайняті зніманням деталей
               після травлення
 
   2150400а-19455     Форсунники
 
   2150400а-19555     Чистильники, зайняті на очищенні
               ванн і печей
 
   2150400а-19861     Електромонтери по ремонту і обслу-
               говуванню електроустаткування, зай-
               няті на гарячих ділянках робіт
 
   2150400б        б)Керівники і спеціалісти
 
   2150400б-23187     Майстри, старші майстри
 
   2150400б-23362     Майстри по ремонту устаткування,
               зайняті на гарячих ділянках робіт
 
   2150400б-23616     Механіки цехів
 
   2150400б-24043     Начальники змін
 
   2150400б-24097     Начальники дільниць нагрівальних
               печей, загартування, відпалу, цемен-
               тації, травлення і термообробки
 
   2150400б-24125     Начальники цехів та їх заступники з
               виробництва і підготовки виробництва
 
   2150400б-25476     Енергетики цехів
 
   21505000        5. Покриття металів гальванічним
               способом
 
   2150500а        а) Робітники
 
   2150500а-11490     Воронувальники
 
   2150500а-11629     Гальваніки (крім зайнятих тільки
               на підвішуванні та зніманні де-
               талей, а також у автоматичному
               режимі закритих ванн)
 
   2150500а-13045     Контролери робіт з металопокриття,
               зайняті на післяопераційному контролі
               безпосередньо біля гальванічних ванн
 
   2150500а-13131     Коректувальники ванн
 
   2150500а-13790     Машиністи кранів (кранівники)
 
   2150500а-14964     Наладчики устаткування металопокриття
               і фарбування, зайняті наладкою авто-
               матизованих гальванічних ванн
 
   2150500а-16265     Освинцювальники
 
   2150500а-17531     Робітники, зайняті на знежирюванні
               розчинниками та сухому протиранні
               виробів віденським вапном
 
   2150500а-18559     Слюсарі-ремонтники
 
   2150500а-19457     Фосфатувальники
 
   2150500а-19555     Чистильники, зайняті на очищенні галь-
               ванічних ванн, а також на чищенні по-
               верхні виробів металевими щітками
 
   2150500а-19861     Електромонтери по ремонту і обслу-
               говуванню електроустаткування
 
   2150500б        б)Керівники і спеціалісти
 
   2150500б-23362     Майстри по ремонту устаткування, зай-
               няті на шкідливих ділянках робіт
 
   2150500б-23428     Майстри дільниць, старші майстри діль-
               ниць
 
   2150500б-23616     Механіки цехів
 
   2150500б-24125     Начальники цехів і їх заступники з
               виробництва та підготовки виробництва
 
   2150500б-25476     Енергетики цехів
 
   21506000        6. Фарбувальні роботи
 
   2150600а        а) Робітники
 
   2150600а-16799     Полірувальники, зайняті поліруванням
               виробів, пофарбованих фарбами, що міс-
               тять шкідливі речовини не нижче 3
               класу небезпеки
 
   2150600а-18077     Рисувальники світними фарбами
 
   2150600а-18377     Згінники-змивальники фарб та лаків
 
   2150600а-19555     Чистильники, зайняті на очищенні
               фарбувальних камер і камер змішуван-
               ня, де застосовувалися шкідливі ре-
               човини не нижче 3 класу небезпеки
 
   2150600а-19630     Шліфувальники, зайняті шліфуванням
               виробів, пофарбованих фарбами, які
               містять шкідливі речовини не нижче 3
               класу небезпеки
 
   2150600б        б) Керівники і спеціалісти
 
   2150600б-23428     Майстри дільниць, старші майстри діль-
               ниць, зайняті на роботах, де застосову-
               ються шкідливі речовини не нижче
               3 класу небезпеки
 
   21507000        7. Покриття металу гарячим способом
 
   2150700а        а) Робітники
 
   2150700а-13097     Контролери емалевого покриття, зайняті
               на гарячих ділянках робіт
 
   2150700а-13355     Лакорозвідники, зайняті в емалювальних
               відділеннях
 
   2150700а-13723     Машиністи завантажувальних механізмів
 
   2150700а-14438     Мельники емалевих матеріалів
 
   2150700а-15201     Випалювачі емалей
 
   2150700а-15371     Обробники емалевих виробів, зайняті на
               поліруванні і сліфуванні сухим спосо-
               бом
 
   2150700а-16653     Плавильники емалей
 
   2150700а-16799     Полірувальники, зайняті поліруванням
               виробів сухим способом
 
   2150700а-17240     Готувачі емалевих порошків, заправники
               емалей,  готувачі  барвників  для
               емалей, шихтувальники (при готуванні
               емалей), шихтувальники емалей
 
   2150700а-19458     Фосфатувальники
 
   2150700а-19553     Чорнильники ювелірних і художніх
               виробів, чорнильники по сріблу
 
   2180700а-19630     Шліфувальники, зайняті шліфуванням
               виробів сухим способом
 
   2150700а-19942     Емалювальники, зайняті нанесенням на
               гарячі вироби емалей пульверизатором
 
   2150700а-19944     Емалювальники дроту, зайняті на ема-
               люванні гарячим сособом
 
   2150700б        б)Керівники і спеціалісти
 
   2150700б-23428     Майстри дільниць, старші майстри
               дільниць
 
   21508000        8. Абразивне та графітно-тигельне
               виробництва
 
   2150800а        а) Робітники
 
   2150800а-11157     Бакелізаторники
 
   2150800а-11925     Дробильники шліфзерна, шліфпорошків та
               шихтових матеріалів
 
   2150800а-12008     Заготівники бакелітової, вулканітової
               та епоксидної маси
 
   2150800а-12088     Завантажувачі-вивантажувачі абразивних
               виробів у періодичні випалювальні
               печі
 
   2150800а-12121     Завантажувачі печей опору
 
   2150800а-12123     Завантажувачі-розвантажувачі сушиль-
               них печей
 
   2150800а-12774     Класифікаторники шліфпорошків
 
   2150800а-12776     Клеєвари
 
   2150800а-13087     Контролери цехів плавлення, дроблення,
               регенерації та розсіву, зайняті у це-
               хах плавлення всіх видів абразивів,
               дроблення, регенерації і розсіву зерна
               порошків та зв'язки у виробництві
               абразивних виробів на бакелітовій
               зв'язці
 
   2150800а-13150     Кочегари-випалювачі
 
   2150800а-13415     Ломальники поду
 
   2150800а-15246     Збагачувачі шліфзерна та шліфпорошків
 
   2150800а-15416     Вогнетривники, пічники-мулярі по ре-
               монту печей і ковшів, пічники-обмурів-
               ники, пічники по ремонту печей і ваг-
               ранок, пічники-футерувальники, зайняті
               на гарячому ремонті печей
 
   2150800а-16740     Подинники
 
   2150800а-16917     Постановники-вивантажники абразивних
               виробів, вивантажники абразивних виро-
               бів (стосовно тунельних печей), заван-
               тажники  абразивних  виробів  у
               періодичні і тунельні печі(стосовно
               тунельних печей)
 
   2150800а-17361     Прожарювачі зерна і шліфпорошків
 
   2150800а-1753а     Робітники, зайняті на розсіванні
               магнезиту і розчиненні хлормагнію
 
   2150800а-1753б     Робітники, безпосередньо зайняті у
               виробництві шліфувальної шкурки на
               синтетичних смолах
 
   2150800а-17586     Розбирачі печей опору
 
   2150800а-17777     Розпилювачі необпалених кругів та
               брусків
 
   2150800а-17792     Розсівальники шліфзерна і шліфпорош-
               ків
 
   2150800а-18357     Свердлярі абразивних виробів
 
   2150800а-18559     Слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих
               ділянках робіт
 
   2150800а-18665     Сортувальники куска на печах опору
 
   2150800а-18918     Сушильники абразивних виробів, зайняті
               обслуговуванням сушильних камер цеху
               шліфшкурки
 
   2150800а-18998     Сушильники шліфзерна, шліфпорошків і 
               шихтових матеріалів
 
   2150800а-19160     Токарі по обробці абразивних виробів
 
   2150800а-19376     Формувальники абразивних виробів
               на бакелітовій, вулканітовій і епок-
               сидній зв'язках
 
   2150800а-19555     Чистильники, зайняті на очищенні піч-
               них каналів періодичних печей
 
   2150800а-19617     Шихтувальники у виробництві абразивів
 
   2150800а-19861     Електромонтери по ремонту і обслу-
               говуванню електроустаткування, зайняті
               на гарячих ділянках робіт
 
   2150800б        б) Керівники і спеціалісти
 2150800б-22428     Майстри, старші майстри дільниць,
               зайняті на дільницях і у відділеннях:
               шліфування графітно-тигельних виробів,
               приготування маси на бакелітовій та
               вулканітовій зв'язках, термічної і
               механічної   обробки   абразивних
               виробів, дроблення, регенерації та 
               розсіву зерна, порошків і зв'язки, 
               виробництва шліфувальної шкурки на 
               синтетичних смолах
 (із змінами, внесеними згідно з постановою 
           Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
 2150800а-23362     Майстри по ремонту устаткування,
               зайняті на гарячих ділянках робіт
 
   2150800б-24125     Начальники плавильних цехів та їх
               заступники з виробництва і підготовки
               виробництва
 
   21509000        9. Виробництво і ремонт м'яких баків
 
   2150900а        а) Робітники
 
   2150900а-11648     Герметизаторники
 
   2150900а-12601     Випробувачі гумових виробів, зайняті
               на випробуванні і перевірці м'яких
               баків
 
   2150900а-12796     Клеїльники силової арматури і
               м'яких баків
 
   2150900а-12920     Контролери, зайняті на прийманні
               м'яких баків
 
   2150900а-14078     Машиністи протекторних агрегатів
 
   2150900а-18253     Складальники гумових технічних
               виробів, зайняті складанням м'яких
               баків
 
   2150900а-18466     Слюсарі механоскладальних робіт,
               зайняті розбиранням каркасів всере-
               дині м'яких баків
 
   2150900б        б) Керівники і спеціалісти
 
   2150900б-22428     Майстри, старші майстри дільниць,
               зайняті на дільницях виготовлення і
               ремонту м'яких баків
 
   21510000        10. Виробництво шариків, роликів та
               цвяхів
 
   2151000а        а) Робітники
 
   2151000а-10038     Автоматники холодновисадних автоматів,
               автоматники, автоматники на висадних
               верстатах, автоматники на висадних і
               просічних верстатах, автоматники на
               цвяхових автоматах,автоматники на
               холодновисадних верстатах, цвяхарі,
               верстатники-цвяхарі, підручні автомат-
               ників, підручні цвяхарів, пресувальники
               на холодновисадних прес-автоматах
 2151000а-11853     Доводники-притиральники, доводчики
               кілець, доводники круглої доводки,
               доводники плоскої доводки, доводники
               роликів, хонінгувальники, хонінговики
               протиральники, робітники по накату-
               ванню бобіни на роликах
 (із змінами, внесеними згідно з постановою 
           Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
 2151000а-15004     Наладчики шліфувальних і полірувальних
               верстатів
 
   2151000а-18559     Слюсарі-ремонтники
 
   2151000а-19217     Транспортувальники
 
   2151000а-19630     Шліфувальники, зайняті на шліфуванні
               шариків
 
   2151000а-19861     Електромонтери по ремонту і обслу-
               говуванню електроустаткування
 
   2151000б        б)Керівники і спеціалісти
 
   2151000б-23362     Майстри по ремонту устаткування
 
   2151000б-23398     Майстри виробничих дільниць
 
   21511000        11.Обробка алмазів на діаманти без
               застосування робототехніки
 
   2151100а        а) Робітники
 
   2151100а-15149     Обдирники алмазів
 
   2151100а-15418     Огранники алмазів на діаманти
 
   2151100а-17638     Розмітники алмазів
 
   2151100а-17729     Розколювачі алмазів
 
   2151100а-17764     Розпилювачі алмазів
 
   2151100а-18630     Сортувальники алмазів
 
   2151100а-18632     Сортувальники діамантів
 
   21512000        12.Інші професії металообробки
 
   2151200а        а) Робітники
 
   2151200а-10484     Апаратники очищення алмазного
               концентрату, зайняті на хімічному
               чищенні кислотами і хромовим
               ангідридом вручну
 
   2151200а-10513     Апаратники печей відновлення, зайняті
               у виробництві металевих порошків
 
   2151200а-11779     Гумувальники металовиробів
 
   2151200а-12271     Зубополірувальники деталей годинників,
               зубополірувальники годинникового ви-
               робництва, зайняті  на  роботах  із
               застосуванням окису хрому
 
   2151200а-12520     Ізолювальники, зайняті у виробництві
               літальних апаратів, двигунів та їх
               обладнання із застосуванням шкідли-
               вих речовин не нижче 3 класу небезпеки
 
   2151200а-13328     Лакувальники всіх найменувань, зайняті 
               лакуванням виробів з металу із застосуванням 
               шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки
 
   2151200а-14420     Мідники
 
   2151200а-14440     Металізатори
 
   2151200а-14862     Наждачники, зайняті обробкою литва
               та зварних виробів абразивними кру-
               гами і пневматичним інструментом
 
   2151200а-15090     Насікальники напилків, рашпілів та
               пилок, нарізувачі, зайняті у виробництві
               напилків
 
   2151200а-15379     Обрубувачі, зайняті обробкою литва та
               зварних виробів абразивними кругами і
               пневматичним інструментом
 
   2151200а-16538     Піскозліпники, зайняті на роботах з
               фенольним клеєм
 
   2151200а-16799     Полірувальники всіх найменувань,
               зайняті поліруванням виробів з металу
               із застосуванням шкідливих речовин не
               нижче 3 класу небезпеки
 
   2151200а-16932     Правильники вручну, зайняті на рихту-
               ванні кузовів із застосуванням олова
 
   2151200а-17424     Просочувальники, зайняті просоченням
               виробів хромовою пастою
 
   2151200а-1753а     Робітники, зайняті на обдиранні,
               точінні, різанні, шліфуванні металевих
               виробів та інструменту абразивними
               кругами сухим способом
 
   2151200а-1753б     Робітники, зайняті на виготовленні та
               обробці свинцево-цинкових і свинцевих
               штампів та виробів
 
   2151200а-1753в     Робітники, зайняті на випробуванні
               апаратури і виробів у камерах при
               температурі -40° С і нижче, +40° С
               і вище та в барокамерах
 
   2151200а-1753г     Робітники, зайняті на випробуванні у
               натурних трубах, на випробуванні
               авіаційних і газореактивних суднових
               двигунів на випробувальних установках
 
   2151200а-1753д     Робітники, безпосередньо зайняті на
               випробуваннях суднових і тепловоз-
               них дизелів та дизель-генераторів з
               газотурбінним наддуванням потужністю
               800 к.с. і більше та кількістю обер-
               тів турбін не менше 17 тис. об/хв. і
               реостатних випробуваннях тепловозів
 
   2151200а-17992     Рекуператорники алмазів, регенератор-
               ники алмазів, зайняті на рекуперації
               кислотами і хромовим ангідридом вручну
 
   2151200а-18085     Рихтувальники кузовів, зайняті на
               роботах із застосуванням олова
 
   2151200а-18350     Зварники термітної зварки
 
   2151200а-19029     Знімачі оболонок з кабельних виробів,
               зайняті зніманням свинцевих оболонок
               з кабеля
 
   2151200а-19568     Чистильники металу, відливок, виробів
               і деталей, зайняті на чищенні дро-
               бом, колотим дробом (металічним піском)
               металу та металевих деталей і виробів
 
   2151200а-19942     Емалювальники, зайняті нанесенням
               емалевого шлікера пульверизатором
               всередині закритої ємкості
 
   2151200а-19948     Емальєри, зайняті на роботах із засто-
               суванням шкідливих речовин не нижче
               3 класу небезпеки
 
   2151200б        б) Керівники і спеціалісти
 
   2151200б-17541     Працівники, зайняті на випробуваннях
               у натурних трубах і на випробуваннях
               авіаційних двигунів на випробувальних
               установках
 
   2151200б-22428     Майстри дільниць, старші майстри
               дільниць, зайняті на виготовленні
               та обробці свинцево-цинкових, свинце-
               вих штампів і виробів
 
   2151200б-23187     Майстри, зайняті на випробуваннях
               турбореактивних суднових двигунів і
               суднових та тепловозних дизелів і
               дизель-генераторів з газотурбінним
               наддувом потужністю 800 к.с. і більше
               та  числом  обертів  турбіни  17
               тис. об/хв.
 
   21600000        ХV.ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО І РЕ-
               МОНТ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ
 
   2160000а        а) Робітники
 
   2160000а-10992     Апаратники-сушильники
 2160000а-11132     Армувальники електрокерамічних
               виробів, арматурники-сріблярі, зайняті
               на роботах із застосуванням
               свинцевого глету
 (із змінами, внесеними згідно з постановою 
           Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
 2160000а-11282     Бронювальники кабелів
 
   2160000а-11342     Вальцювальники гумових сумішей
 
   2160000а-11381     Варильники кабельних мас
 
   2160000а-12064     Заготівники хімічних напівфабрикатів,
               готувачі лаків, зайняті на заготівлі
               хімічних матеріалів, які містять шкід-
               ливі речовини не нижче  3  класу
               небезпеки
 
   2160000а-12172     Заливальники компаундами, які містять
               шкідливі речовини не нижче 3 класу
               небезпеки
 
   2160000а-12520     Ізолювальники, зайняті на роботах
               із сирою мікастрічкою, скломікастріч-
               кою, скловолокном, синтетичною стріч-
               кою і епоксидними смолами
 
   2160000а-12523     Ізолювальники жил кабелю, зайняті
               на роботах із застосуванням скло-
               волокна і лаків
 
   2160000а-12535     Ізолювальники дроту, зайняті на роботах
               із застосуванням скловолокна і лаків
 
   2160000а-12630     Каландрувальники
 
   2160000а-12788     Клеїльники міканітів
 
   2160000а-13355     Лакорозвідники
 
   2160000а-13790     Машиністи кранів (кранівники), зайняті
               у виробництві лужних акумуляторів та
               гальванічних елементів
 
   2160000а-14135     Машиністи гумозмішувачів, зайняті на
               виготовленні гумових, пластикових та
               ізоляційних сумішей
 
   2160000а-15034     Намотувальники дроту і тросів
 
   2160000а-16243     Опресувальники кабелів та дроту
               пластикатами і гумою у гарячому стані
 
   2160000а-17018     Пресувальники ізоляційних матеріалів
 
   2160000а-17100     Пресувальники секцій, катушок та ізо-
               ляційних деталей електричних машин і
               апаратів, зайняті пресуванням у гаря-
               чому стані
 
   2160000а-17146     Пресувальники електротехнічних
               виробів, зайняті пресуванням у гаря-
               чому стані
 
   2160000а-17428     Просочувальники паперу та тканин,
               зайняті на просочуванні сполуками, які
               містять шкідливі речовини не нижче
               3 класу небезпеки
 
   2160000а-17430     Просочувальники кабелів та дроту,
               зайняті на просочуванні сполуками,
               які містять шкідливі речовини не
               нижче 3 класу небезпеки
 
   2160000а-17444     Просочувальники електротехнічних
               виробів, зайняті на просочуванні
               сполуками, які містять шкідливі ре-
               човини не нижче 3 класу небезпеки
 
   2160000а-17453     Просівальники сипких матеріалів,
               зайняті у виробництві кабелів,
               електровугільних та електрощіткових
               виробів
 2160000а-1753а     Робітники, зайняті на транспортуванні та при-
               биранні у виробництві свинцевих акумуляторів
               та на прибиранні робочих місць, де є марганець
               і кадмій.
 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
 2160000а-1753б     Робітники, зайняті на виготовленні
               гальванічних елементів і батарей,
               а також фізичних джерел струму з
               застосуванням шкідливих речовин не
               нижче 3 класу небезпеки
 
   2160000а-1753в     Робітники, зайняті на виготовленні
               лужних акумуляторів
 
   2160000а-1753г     Робітники, зайняті на виготовленні
               електровугільних та електрощіткових
               виробів і кіновугілля
 2160000а-1753д     Робітники, зайняті на ремонті і
               обслуговуванні устаткування та елек-
               троустаткування, а також на
               прийманні, бракуванні, контролі та
               налагодженні (настроюванні) у вироб-
               ництвах: свинцевих і лужних
               акумуляторів, освинцювання кабелів,
               емалювання дроту, варінні
 (із змінами, внесеними згідно з постановою 
           Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
 смол та лаків, просочуванні галь-
               ванічних елементів, електроізоляційних
               матеріалів, електровугільних та елек-
               трощіткових виробів
 
   2160000а-18897     Стропальники, зайняті у виробництві
               лужних акумуляторів та гальванічних
               елементів
 
   2160000а-19700     Штампувальники, зайняті штампуванням
               ізоляційних матеріалів
 
   2160000а-19944     Емалювальники дроту, зайняті на ема-
               люванні гарячим способом
 
   2160000б        б) Керівники і спеціалісти
 
   2160001б        1)Зайняті на дільницях виготовлення
               емальованого дроту, варіння смол та
               лаків, просочення, гальванічних
               елементів, електроізоляційних матері-
               алів, лужних акумуляторів, електрову-
               гільних та електрощіткових виробів:
 
   2160001б-23187     Майстри, старші майстри
 
   2160001б-23901     Начальники відділень
 
   2160001б-24043     Начальники змін
 
   2160001б-24097     Начальники дільниць
 
   2160002б        2) Зайняті у виробництві освинцю-
               вання кабелів та свинцевих акуму-
               ляторів:
 
   2160002б-23901     Начальники відділень
 
   2160002б-24043     Начальники змін
 
   2160002б-24097     Начальники дільниць
 
   2160002б-25062     Технологи, старші технологи
 
   21700000        ХVІ. ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОННОЇ
               ТЕХНІКИ ТА РАДІОАПАРАТУРИ
 
   2170100а        а) Робітники
 
   2170100а-10043     Аквадирувальники
 
   2170100а-10049     Алундирувальники
 
   2170100а-11976     Заварники на високочастотному
               індукторі
 
   2170100а-11982     Заварники напівпровідникових приладів
 
   2170100а-11985     Заварники електровакуумних приладів
 
   2170100а-12017     Заготівники газопоглиначів
 
   2170100а-12064     Заготівники хімічних напівфабрикатів
 
   2170100а-12187     Заливники цоколів
 
   2170100а-12582     Випробувачі деталей та приладів,
               зайняті випробуванням на стендах під
               напругою 25 кВ і вище
 
   2170100а-12706     Карбідувальники
 
   2170100а-12708     Карбонізатори
 
   2170100а-13434     Люмінофорники-екранувальники
 
   2170100а-13440     Магнезивники-вакуумники
 
   2170100а-13480     Матувальники-вакуумники
 
   2170100а-14512     Мийники колб із застосуванням кислот-
               них розчинів
 
   2170100а-15452     Фарбувальники приладів і деталей, які
               працюють з фарбами, що містять шкід-
               ливі речовини не нижче 3 класу
               небезпеки
 
   2170100а-15458     Оксидувальники-вакуумники
 
   2170100а-16373     Відкатники-вакуумники
 
   2170100а-17405     Промивальники деталей та вузлів, зай-
               няті на роботах із застосуванням кис-
               лотних розчинів
 
   2170100а-1753а     Робітники, зайняті на машинах і печах
               з газовими пальниками
 
   2170100а-1753б     Робітники, зайняті на збагаченні
               п'єзооптичної сировини
 
   2170100а-17791     Розпилювачі газапоглиначів
 
   2170100а-18021     Рентгенгоніометристи
 
   2170100а-19190     Травильники прецизійного травлення,
               травильники кристалів, переходів і
               пластин, травильники п'єзокварцу
 
   2170100а-19686     Шоопірувальники елементів
 
   2170100б        б) Керівники і спеціалісти
 
   2170100б-23157     Лаборанти, зайняті на збагаченні
               п'єзооптичної сировини і агату
 2170100б-23187     Майстри, старші майстри, зайняті на
               випробуванні електронно-променевих
               трубок на стендах при напрузі 25 кВ і
               вище; майстри, старші майстри, зайняті
               на збагаченні п'єзооптичної сировини
               і агату; майстри, старші майстри,
               зайняті приготуванням і обробкою
               люмінофорів
 (із змінами, внесеними згідно з постановою 
           Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
 2170100б-23485     Механіки, зайняті на збагаченні
               п'єзооптичної сировини і агату
 
   2170100б-24125     Начальники цехів виготовлення прила-
               дів із застосуванням ртуті, виготов-
               лення виробів із застосуванням свин-
               цевого сурику та збагачення п'єзооп-
               тичної сировини і агату та їх зас-
               тупники
 
   2170100б-25062     Технологи, зайняті на збагаченні
               п'єзооптичної сировини і агату
 
   2170200         1.Виробництво селенових та купроксних
               випрямлячів
 
   2170200а        а) Робітники
 
   2170200а-10015     Автоклавники лиття під тиском
 
   2170200а-10065     Апаратники
 
   2170200а-10653     Апаратники по регенерації селену
 
   2170200а-10655     Апаратники по регенерації сірки
 
   2170200а-10939     Апаратники-сіркувальники
 
   2170200а-11390     Варильники селену
 
   2170200а-12001     Заготівники
 
   2170200а-12790     Клеїльники-опресувальники
 
   2170200а-14440     Металізатори, зайняті металізацією
               кристалів
 
   2170200а-14631     Монтажники селенових випрямлячів
 
   2170200а-16464     Паяльщики радіодеталей, зайняті на
               паянні перемичок до виводів селенових
               випрямлячів
 
   2170200а-16649     Плавильники шоопсплаву та вісмуту
 
   2170200а-18138     Складальники випрямлячів
 
   2170200а-19102     Термісти купроксних та селенових
               випрямлячів
 
   2170200а-19432     Формувальники селенових елементів
 
   2170200б        б) Керівники і спеціалісти
 
   2170200б-23187     Майстри, старші майстри на дільницях
               виробництва селенових та купроксних
               випрямлячів
 
   2170200б-23485     Механіки на дільницях виробництва
               селенових та купроксних випрямлячів
 
   2170200б-24125     Начальники дільниць виробництва
               селенових та купроксних випрямлячів
 
   21703000        2. Обробка кварцу
 
   2170300а        а)Робітники
 
   2170300а-10536     Апаратники по кристалізації
 
   2170300а-11918     Дробильники-розмелювачі
 
   2170300а-14440     Металізатори, зайняті металізацією
               кристалів
 
   2170300а-17647     Розмітники п'єзокварцевої сировини
 
   2170300а-17766     Розпилювачі водорозчинних кристалів,
               зайняті на розпилюванні кварцевих
               пластин
 
   2170300а-18021     Рентгенгоніометристи
 
   2170300а-18395     Сріблярі п'єзотехнічних виробів
 
   2170300а-19664     Шліфувальники п'єзокварцевих пластин
               та кристалів
 
   2170300б        б)Керівники і спеціалісти
 
   2170300б-23187     Майстри, старші майстри, зайняті на
               дільницях обробки кварцу
 
   21705000        3.Виробництво радіодеталей
 
   2170500а        а) Робітники
 
   2170500а-11974     Заварники ізоляторів
 
   2170500а-12172     Заливальники компаундами, заливальники
               конденсаторів, лакувальники переходів
               і деталей, герметизаторники п'єзорезо-
               наторів
 
   2170500а-12255     Зачищувачі
 
   2170500а-15187     Випалювачі радіокераміки, п'єзокера-
               міки та феритів, горнові по кераміці
 
   2170500а-16239     Оправники-чистильники
 
   2170500а-17209     Готувачі розчинів та сумішей
 
   2170500а-17424     Просочувальники
 
   2170500а-17949     Різальники радіокераміки та феритів
 
   2170500а-18654     Сортувальники виробів, сировини і
               матеріалів, зайняті на сортуванні
               слюди
 
   2170500а-19192     Травильники радіокераміки
 
   2170500а-19199     Травильники фольги
 
   2170500а-19445     Формувальники фольги, зайняті на
               електрохімічному формуванні
 
   2170500б        б) Керівники і спеціалісти
 
   2170500б-23187     Майстри, старші майстри, зайняті на
               дільницях виготовлення електролітів,
               заливки, просочення, електрохімічного
               формування та на дільницях сортування
               слюди
 
   21706000        4. Переробка напівпровідникових мате-
               ріалів
 
   2170600а        а) Робітники
 
   2170600а-10127     Апаратники відновлення напівпровідни-
               кових матеріалів
 
   2170600а-10523     Апаратники по вирощуванню монокриста-
               лів та стрічок
 
   2170600а-10536     Апаратники по кристалізації
 
   2170600а-10635     Апаратники по одержанню високочистих
               матеріалів для напівпровідникового
               виробництва
 
   2170600а-10645     Апаратники по виробництву та
               хімічному очищенню напівпровідникових
               матеріалів
 
   2170600а-10661     Апаратники по хімічній обробці напів-
               провідникових матеріалів
 
   2170600а-14995     Наладчики технологічного устаткування,
               наладчики устаткування електровакуум-
               ного і напівпровідникового
               виробництва, зайняті обслуговуванням
               установок нанесення епітаксиальних
               шарів та променевих установок
 
   2170600а-15582     Оператори дифузних процесів
 
   2170600а-15858     Оператори по нарощуванню епітаксиаль-
               них шарів
 
   2170600а-15916     Оператори прецизійної фотолітографії
 
   2170600а-16211     Оператори еліонних процесів
 
   2170600а-16624     Плавильники-ливарники прецизійних
               сплавів
 
   2170600а-16647     Плавильники циклонних установок
 
   2170600а-17234     Готувачі шихти напівпровідникових
               матеріалів
 
   2170600а-17766     Розпилювачі водорозчинних кристалів
 
   2170600а-18559     Слюсарі-ремонтникки, зайняті ремонтом
               установок нанесення епітаксиальних
               шарів (за фактично відпрацьований
               час)
 
   2170600б        б)Керівники і спеціалісти
 
   2170600б-23187     Майстри, постійно зайняті на
               дільницях епітаксії
 
   21800000        ХVII.ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ
               МАТЕРІАЛІВ
 
   21801000        І.Виробництво цементу
 
   2180100а        а)Робітники
 
   2180100а-11289     Бункерувальники
 
   2180100а-11607     Газівники
 
   2180100а-11768     Вантажники, зайняті на вантаженні
               цементу
 
   2180100а-11880     Дозувальники-змішувальники на шнеках
 
   2180100а-13158     Кочегари сушильних барабанів
 
   2180100а-13627     Машиністи гвинтових насосів (фулеру-
               вальники)
 (із змінами, внесеними згідно з постановою 
           Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
 2180100а-13790     Машиністи крана (кранівники), зайняті
               на гарячих роботах (кринкерні склади)
 2180100а-13993     Машиністи пневматичних насосів;
               машиністи двокамерних пневмонасосів;
               машиністи механізованих складів, що
               ослуговують пневматичні насоси
 (із змінами, внесеними згідно з постановою 
           Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
 2180100а-14121     Машиністи фасувально-пакувальних машин
 
   2180100а-14187     Машиністи скреперних лебідок
 
   2180100а-14232     Машиністи сировинних млинів
 
   2180100а-14377     Машиністи штабелеформуючих машин
 
   2180100а-16876     Помічники машиністів сировинних
               млинів
 
   2180100а-18559     Слюсарі-ремонтники, зайняті ремонтом
               і обслуговуванням технологічного
               та знепилюючого устаткування
 
   2180100а-18590     Слюсарі-електрики по ремонту електро-
               устаткування, зайняті у цехах помелу,
               аспірації та цехах помелу сировини
               сухим способом
 
   2180100а-18607     Змішувальники борошна на силосах
 
   2180100а-19494     Футерувальники-мулярі
 
   2180100а-19571     Чистильники на очищенні шламових
               басейнів та кописток
 
   2180100а-19625     Шламовики
 
   2180100а-19861     Електромонтери по ремонту і обслу-
               говуванню електроустаткування (тех-
               нологічного та знепилюючого)
 
   2180100б        б) Керівники і спеціалісти
 
   2180100б-23187     Майстри (старші майстри), зайняті у
               цехах, на дільницях помелу цементу,
               вугілля, сухої сировини
 
   21802000        2.Виробництво і обробка слюди
 
   2180200а        а) Робітники
 
   2180200а-11918     Дробильники-розмелювачі
 
   2180200а-11920     Дробильники слюди
 
   2180200а-12041     Заготівники мікалексової маси
 
   2180200а-12660     Калібрувальники слюди, щипальники
               слюди; калібрувальники, зайняті на
               калібровці слюди
 
   2180200а-12788     Клеїльники міканітів
 
   2180200а-12833     Колільники слюди, розколювачі слюди;
               колільники промсирцю, зайняті на
               коленні слюди
 
   2180200а-13353     Лаковари
 
   2180200а-15058     Намотувальники електроізоляційних
               виробів, намотувальники міканітових
               трубок, намотувальники трубок;елек-
               тромонтажники-намотувальники, зай-
               няті на електроізоляційних роботах
 
   2180200а-17050     Пресувальники міканіту та мікалексу
 
   2180200а-17438     Просочувальники слюдопластових мате-
               ріалів, які працюють з алюмопромфос-
               фатом
 
   2180200а-17952     Різальники слюди, заготівники слюди
 
   2180200а-18559     Слюсарі-ремонтники, зайняті ремонтом
               та обслуговуванням дробильно-помель-
               них дільниць слюди, кварцу і пегматиту
 
   2180200а-18686     Сортувальники сировини та виробів із
               слюди, постійно зайняті сортуванням
               слюди, сортувальники слюди
 
   2180200а-19108     Термісти по обробці слюди
 
   2180200а-19293     Укладальники-пакувальники, пакуваль-
               ники, пакувальники слюди, постійно
               зайняті на пакуванні слюди
 
   2180200а-19846     Електромонтери по обслуговуванню
               електроустаткування, зайняті на обслу-
               говуванні електроустаткування дро-
               бильно-помельних дільниць слюди,
               кварцу, пегматиту
 
   21803000        3. Виробництво азбесту
 
   2180300а        а) Робітники
 
   2180300а-11429     Підривники
 
   2180300а-11448     Водії дрезини, водії авто- або мото-
               дрезини, машиністи мотодрезини, водії
               (шофери) автодрезини і мотодрезини
 
   2180300а-11453     Водії навантажувачів, постійно зайняті
               у кар'єрах
 
   2180300а-11961     Вибійники
 
   2180300а-13040     Контролери продукції збагачення
 
   2180300а-13590     Машиністи бурильних установок
 
   2180300а-13616     Машиністи вентиляційних та аспірацій-
               них установок, зайняті на напівпроми-
               слових установках збагачувальних
               фабрик
 
   2180300а-13639     Машиністи вимірювально-підбивально-
               обробних машин
 
   2180300а-13775     Машиністи компресорних установок,
               зайняті на відкритих гірничих роботах
               та збагачувальних фабриках
 
   2180300а-13944     Машиністи відвальних плугів
 
   2180300а-14089     Машиністи колієпересувачів
 
   2180300а-14091     Машиністи рейкопідйомників
 
   2180300а-14096     Машиністи колієукладачів широкої
               колії
 
   2180300а-14282     Машиністи тягових агрегатів та їх
               помічники
   2180300а-14343     Машиністи хопер-дозаторів
 
   2180300а-14369     Машиністи шлакопідбійних машин
 
   2180300а-14377     Машиністи штабелеформуючих машин
 
   2180300а-14612     Монтажники по монтажу та демонтажу
               азбестозбагачувального устаткування,
               зайняті в основних цехах азбесто-
               збагачувальних фабрик
 
   2180300-14668      Монтери колії
 
   2180300а-17244     Прийомоздавальники вантажу та багажу,
               зайняті на відвантаженні азбесту,
               супровідних продуктів збагачення
               азбестових руд
 
   2180300а-17278     Приймальники руди та азбесту
 
   2180300а-17314     Пробовідбирачі, зайняті відбором та
               обробкою проб на збагачувальних
               фабриках
 
   2180300а-17531     Робітники, зайняті на гірничих відвалах
 
   2180300а-17846     Регулювальники азбестозбагачувального
               устаткування, регулювальники (сіткарі)
               азбестозбагачувального устаткування,
               регулювальники дільниці, регулювальники
               цеху, зайняті на напівпромислових
               установках азбестозбагачувальних
               фабрик
 
   2180300а-18559     Слюсарі-ремонтники
 
   2180300а-19825     Електромонтери контактних мереж
 
   2180300а-19931     Електрослюсарі (слюсарі)чергові та
               по ремонту устаткування, чергові
               слюсарі, чергові електрослюсарі,
               зайняті вулканізацією стиків конвеєр-
               них стрічок, ремонтом засобів
               автоматики збагачувального устатку-
               вання основних технологічних
               цехів азбофабрик, обслуговуван-
               ням засобів технологічного процесу
               в основних цехах (дільницях) збага-
               чувальних фабрик АЗУ на напівпромис-
               лових установках збагачувальних фабрик
 
   2180300б        б) Керівники і спеціалісти
 
   2180300б-23187     Майстри, зайняті на колійних роботах,
               а також на монтажі та демонтажі
               контактних мереж, майстри, 
               зайняті на монтажі та демонтажі
               азбестозбагачувального устатку-
               вання азбофабрик
 
   2180300б-23196     Майстри (старші майстри) бурові
 
   2180300б-23227     Майстри (старші майстри) гірничі
 
   2180300б-23263     Майстри (старші майстри) колійні
 
   2180300б-23269     Майстри контрольні (дільниці, цеху),
               зайняті на пакуванні та відвантаженні
               готової продукції
 
   2180300б-23362     Майстри по ремонту устаткування, зай-
               няті у кар'єрах та на гірничих від-
               валах
 
   2180300б-24043     Начальники змін у кар'єрах та на
               гірничих відвалах, начальники 
               змін на збагачувальних фабриках
 
   2180300б-24097     Начальники дільниць у кар'єрах та
               на гірничих відвалах,
 
               начальники дільниць на збагачува-
               льних фабриках
 
   2180300б-24125     Начальники цехів та їх заступники
 
   2180300б-24441     Виконавці робіт, зайняті на монтажі
               та демонтажі азбестозбагачувального
               устаткування азбофабрик
 
   21804000        4. Азбестоцементне, азбестосилітове
               виробництво та виробництво азбокар-
               тону
 
   2180400а        а) Робітники
 
   2180400а-11184     Бігунники
 
   2180400а-11289     Бункерувальники
 
   2180400а-11480     Гофрувальники азбестоцементних листів
 
   2180400а-11691     Голендорники
 
   2180400а-11772     Грунтувальники азбестоцементних та
               азбосилітових виробів, грунтувальники
               азбестоцементних виробів, грунтуваль-
               ники листів, грунтувальники плит,
               зайняті на роботах із застосуванням
               шкідливих речовин не нижче 3 класу
               небезпеки
 
   2180400а-11860     Дозувальники азбесту
 
   2180400а-13790     Машиністи кранів (кранівники), зай-
               няті на подаванні цементу та азбесту
 
   2180400а-13826     Машиністи листоформувальних машин
 
   2180400а-14271     Машиністи трубних машин
 
   2180400а-14741     Мотористи змішувачів та мішалок,
               мотористи контактних змішувачів,
               мотористи мішалок, мотористи мішалок
               обрізків
 
   2180400а-16974     Пресувальники азбестоцементних виробів
 
   2180400а-17878     Різальники азбестоцементних та азбесто-
               силітових виробів
 
   2180400а-17883     Різальники паперу, картону та це-
               люлози;різальники на повздовжньо-
               розрізувальних верстатах, різальники
               на саморізках, зайняті різанням па-
               перу, картону, целюлози
 
   2180400а-18559     Слюсарі-ремонтники, зайняті в основних
               цехах (дільницях)
 
   2180400а-18627     Сортувальники
 
   2180400а-18916     Сушильники
 
   2180400а-18920     Сушильники азбестоцементних виробів
 
   2180400а-19161     Токарі на обробці азбестоцементних труб
               та муфт
 
   2180400а-19293     Укладальники-пакувальники;банківники,
               бутівники-завальники азбесту, зай-
               няті на пакуванні і складанні
 
   2180400а-19633     Шліфувальники азбестоцементних та азбесто-
               силітових плит
 
 
   2180400а-19700     Штампувальники, зайняті у виробництві
               азбокартону
 
   2180400а-19861     Електромонтери по ремонту та обслу-
               говуванню електроустаткування, зай-
               няті в основних цехах (дільницях)
 
   2180400а-19931     Електрослюсарі (слюсарі) чергові та
               по ремонту устаткування, чергові слю-
               сарі, зайняті в основних цехах (діль-
               ницях)
 
   2180400б        б) Керівники і спеціалісти
 
   2180400б-23398     Майстри, старші майстри виробничих
               дільниць, де 50 відсотків і більше
               робітників користуються правом на
               пільгову пенсію
 
   21805000        5. Виробництво базальтового волокна,
               мінеральної вати та виробів з них
 
   2180500а        а) Робітники
 
   21805000а-11200     Бітумники
 2180500а-14995     Наладчики технологічного
               устаткування; чергові слюсарі-
               електрики (наладчики), зайняті
               налагодженням технологічного
               устаткування, наладчики устаткування,
               наладчики устаткування у виробництві
               теплоізоляційних матеріалів
 (із змінами, внесеними згідно з постановою 
           Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
 2180500а-15632     Оператори конвеєрних ліній устат-
               кування, оператори автоматизованих
               пресових ліній, оператори конвеєрних
               установок, оператори формувально-
               сушильних конвеєрів
 
   2180500а-16115     Оператори установки волокноутворення,
               оператори вузла роздування на ванній
               печі, оператори формувально-сушильних
               конвеєрів
 
   2180500а-18559     Слюсарі-ремонтники
 
   2180500а-18698     Сортувальники (пакувальники) тепло-
               ізоляційних виробів
 
   2180500а-18992     Сушильники теплоізоляційних виробів
 
   2180500а-19050     Знімачі теплоізоляційних виробів,
               крім зайнятих на прошиванні матів
 
   2180500а-19340     Фенольники
 
   2180500а-19439     Формувальники теплоізоляційних виробів
 
   2180500а-19612     Шихтовари, шлаковари
 
   2180500а-19861     Електромонтери по ремонту і обслуго-
               вуванню електроустаткування
 
2180500б    б) Керівники і спеціалісти
 
2180500б-23187 Майстри, старші майстри
 
218806000    6. Виробництво глиняної цегли, черепиці та кера-
        мічних блоків
 
2180600а    а) Робітники
 
2180600а-11578 Виставники
 
2180600а-15193 Випалювачі стінових та в'яжучих матеріалів, зайня-
        ті на випалюванні цегли у кільцевих печах, а також
        у тунельних печах на твердому паливі; випалювачі
        (у кільцевих печах), випалювачі (у тунельних печах
        на твердому паливі), зайняті на випалі цегли
 
2180600а-18105 Садчики
 
21807000    7. Виробництво вапна (доломіту) та силікатної цег-
        ли
 
2180700а    а) Робітники
 
2180700а-11136 Аспіраторники
 
2180700а-11538 Вивантажувачі вапна з печей
 
2180700а-11912 Дробильники вапна
 
2180700а-12104 Завантажувачі-вивантажувачі сировини, палива та
        стінових виробів, зайняті на завантаженні і виван-
        таженні печей
 
2180700а-13627 Машиністи гвинтових насосів (фулеровники), мото-
        ристи гвинтових насосів
 
2180700а-14435 Мельники вапна
 
2180700а-15167 Випалювачі вапна
 
2180700а-18649 Сортувальники вапна
 
2180700а-19217 Транспортувальники, зайняті транспортуванням вапна
 
2180700а-19455 Форсунники, зайняті на печах по випалюванню вапна
 
21808000    8. Виробництво залізобетонних та бетонних виробів
 
2180800а    а) Робітники
 
2180800а-13977 Машиністи перевантажувачів, машиністи пневмотран-
        спорту, машиністи пневматичних і гідравлічних пе-
        ревантажувачів, старші пневматорники (церонасосни-
        ки), транспортувальники пневмотранспорту - зайняті
        на перевантажуванні цементу
 
2180800а-17531 Робітники підземних галерей
 
2180900     9. Виробництво виробів з пеку, бітуму та смол
 
2180900а    а) Робітники
 
2180900а-10375 Апаратники на просочувальних агрегатах
 
2180900а-10398 Апаратники збезводнювання бітуму, конверторники,
        зайняті збезводненням бітуму
 
2180900а-10433 Апаратники окислення бітуму, апаратники окислю-
        вальних установок
 
2180900а-11368 Варильники асфальтової маси
 
2180900а-11370 Варильники бітуму
 
2180900а-12084 Завантажувачі варильних котлів
 
2180900а-13148 Котлочисти
 
2180900а-16093 Оператори трубчатих печей
 
2180900а-16097 Оператори турбозмішувачів
2180900а-16101 Оператори вузлів посипання та охолодження; бунке-
        рувальники, зайняті обслуговуванням посипних бун-
        керів; накочувальники, зайняті накочуванням посип-
        ки; посипальники-накочувальники бітумінозних мате-
        ріалів
 (із змінами, внесеними згідно з постановою 
           Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
21811000    10. Каменеливарне виробництво
 
2181100а    а) Робітники
 
2181100а-11504 Вибивальники відливок
 
2181100а-11908 Дробильники, дробарі-пакувальники, машиністи дро-
        барок
 
2181100а-12264 Землероби
 
2181100а-12953 Контролери виробів із каміння
 
2181100а-17207 Приготувальники розчинів та мас
 
2181100а-17531 Робітники, зайняті на розбиранні та вивезенні про-
        дукції на гарячих ділянках робіт
 
2181100а-18559 Слюсарі-ремонтники
 
2181100а-19406 Формувальники каменеливарного виробництва
 
2181100а-19619 Шихтувальники-дозувальники, шихтувальники муфель-
        ної маси, вогнетривких та інших матеріалів
 
2181100а-19861 Електромонтери по ремонту та обслуговуванню 
        електроустаткування
 
2181100б    б) Керівники і спеціалісти
 
2181100б-23187 Майстри, старші майстри, зайняті на гарячих діль-
        ницях робіт
 
2181100б-23616 Механіки, старші механіки цеху
 
2181100б-24125 Начальники цехів, їх заступники
 
21900000    ХVIII. СКЛЯНЕ ВИРОБНИЦТВО, ВИРОБНИЦТВО КЕРАМІЧНИХ,
        ФАРФОРОВИХ ТА ФАЯНСОВИХ ВИРОБІВ
 
21901000    I. Підготовка шихти, виробництво усіх видів скла,
        скловиробів та шлакоситалу
 
2190100а    а) Робітники
 
2190100а-11438 Вініпласники
 
2190100а-11607 Газівники
 
2190100а-11674 Гільйоширувальники
 
2190100а-11768 Вантажники, зайняті на розвантаженні матеріалів
        для приготування шихти
 
2190100а-11918 Дробильники-розмелювачі
 
2190100а-12119 Завантажувачі печей
 
2190100а-12145 Гартівники скла
 
2190100а-12198 Запайщики колб і посудин
 
2190100а-12561 Іризаторники
 
2190100в-12682 Муляри (пічники) чергові у печей
 
2190100а-12692 Канавники
 
2190100а-12767 Класифікаторники крокусу та наждаку
 
2190100а-13160 Кочегари сушильних печей та барабанів
 
2190100а-13176 Фарбувальники дзеркал
 
2190100а-13186 Фарбовари
 
2190100а-14061 Машиністи прокатних машин
 
2190100а-14063 Машиністи прокатних машин термотривкового скла і
        склопрофіліта
 
2190100а-14991 Наладчики скляних автоматів та напівавтоматів,
        зайняті наладкою автоматів
 
2190100а-15013 Намазувальники целулоїду
 
2190100а-15096 Настилальники скла, крім зайнятих на гіпсуванні
 
2190100а-15159 Випалювачі у виробництві скла
 
2190100а-15416 Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
 
2190100а-15462 Обміднювальники
 
2190100а-15537 Оператори видувних напівавтоматів
 
2190100а-16049 Оператори склоформувальних машин
 
2190100а-16147 Оператори формування стрічки скла
 
2190100а-16227 Оплавлювальники скла
 
2190100а-16538 Відпальники скловиробів
 
2190100а-16393 Опалювальники на карусельних машинах
 
219010а-16397  Відрізальники стрічки скла
 
2190100а-16466 Паяльщики сіток та шинок на склі
2190100а-16542 Піскоструминники по склу; піскоструминники, зай-
        няті на обробці скла
 (із змінами, внесеними згідно з постановою 
           Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
2190100а-16680 Повертальники
 
2190100а-16700 Підбирачі скла
 
2190100а-16818 Полірувальники скла і скловиробів, полірувальники
        окулярних лінз, полірувальники краю скловиробів,
        що виконують полірування скловиробів вручну
 
2190100а-16936 Правильники при склоформуючих та опалювальних ма-
        шинах
 
2190100а-17461 Просівальники
 
2190100а-17513 Пульфонники
 
2190100а-17602 Розвідники (розпускальники) халяв
 
2190100а-17828 Реактивники
 
2190100а-17925 Різальники на вогні
 
2190100а-17934 Різальники піноблоків
 
2190100а-17954 Різальники скла, зайняті на гарячих ділянках робіт
 
2190100а-18393 Сріблярі
 
2190100а-18559 Слюсарі-ремонтники, постійно зайняті на дільницях
        підготовки шихти та на гарячих ділянках робіт
 
2190100а-18740 Складальники шихти
 
2190100а-18852 Скловари
 
2190100а-18856 Склодуви
 
2190100а-18986 Сушильники сировини та матеріалів (піску)
 
2190100а-19017 Знімачі гарячих виробів
 
2190100а-19043 Знімачі скла і скловиробів
 
2190100а-19338 Фацетники
 
2190100а-19454 Формотримачі
 
2190100а-19669 Шліфувальники скловиробів, обдиральники, обдираль-
        ники заготовок відбивачів, шліфувальники-алмазни-
        ки, шліфувальники-гранувальники, зайняті шліфуван-
        ням скловиробів вручну
 
2190100а-19861 Електромонтери по ремонту та обслуговуванню елек-
        троустаткування, постійно зайняті на дільницях
        підготовки шихти і на гарячих дільницях робіт
 
2190100б    б) Керівники і спеціалісти
 
2190100б-23187 Майстри, старші майстри та механіки дільниць, зай-
     23607 няті на дільницях підготовки шихти, варіння скло-
        маси та у виробництвах скловолокна, скловати і
        виробів з них
 
21902000    2. Виробництво керамічних, фарфорових, фаянсових
        виробів та феритів
 
21902010    1) Виробництво труб, керамічних виробів та фери-
        тів
 
2190201а    а) Робітники
 
2190201а-11682 Глазурувальники виробів будівельної кераміки, зай-
        няті глазуруванням виробів свинцевою поливою вруч-
        ну
 
2190201а-13404 Ливарники санітарно-будівельних виробів на стенді,
        ливарники наземних унітазів, ливарники файєртоно-
        вих ванн і уриналів, ливарники-оправники пісуарів,
        ливарники-оправники підкладних суден, ливарники-
        оправники умивальних столів, ливарники-оправники
        унітазів, ливарники хімапаратури, підручні ливар-
        ників-оправників пісуарів, підручні ливарників-
        оправників умивальних столів, підручні ливарників
        -оправників унітазів
 
2190201а-15169 Випалювачі виробів будівельної кераміки
 
2190201а-15187 Випалювачі радіокераміки, п'єзокераміки та фери-
        тів, горнові по кераміці
 
2190201а-19643 Шліфувальники виробів будівельної кераміки, прити-
        ральники керамічних кранів,- зайняті шліфуванням
        сухим способом; шліфувальники усіх найменувань,
        зайняті шліфуванням виробів будівельної кераміки
 
2190201а-19645 Шліфувальники усіх найменувань, зайняті шліфуван-
        ням виробів електронної техніки сухим способом
 
2190201а-19674 Шліфувальники електрокерамічних виробів
 
21902020    2) Виробництво фарфорових та фаянсових виробів
 
2190202а    а) Робітники
 
2190202а-11100 Апаратники кульових мельниць, зайняті у майо-
        ліковому виробництві
 
2190202а-11375 Варильники гіпсу
 
2190202а-11524 Вибірники фарфорових, фаянсових та керамічних ви-
        робів, які зайняті у майоліковому виробництві
 
2190202а-11684 Глазурувальники фарфорових та фаянсових виробів,
        зайняті на роботах вручну
 
2190202а-11965 Забірники фарфорових, фаянсових та керамічних ви-
        робів, забірники усіх найменувань, - зайняті у ма-
        йоліковому виробництві
 
2190202а-13191 Фарботерники, фарботери (готувачі фарб),- які ви-
        конують роботи з фарбами, що містять у своєму
        складі свинець
 
2190202а-15195 Випалювачі фарфорових та фаянсових виробів
 
2190202а-17505 Пудрувальники, зайняті на роботах із свинцевими
        фарбами
 
2190202а-19060 Знімачі-укладальники фарфорових, фаянсових і кера-
        мічних виробів, знімачі-укладальники, знімачі ви-
        робів з напівавтоматів,- зайняті у майоліковому
        виробництві
 
2190202а-19672 Шліфувальники фарфорових та фаянсових виробів,
        зайняті шліфуванням сухим способом
 
21902030    3) Загальні професії по виробництву всіх видів
        керамічних, фарфорових, фаянсових виробів та фе-
        ритів
 
2190203а    а) Робітники
 
2190203а-10055 Ангобировники
 
2190203а-11147 Аерографники, які працюють із свинцем
 
2190203а-11918 Дробильники-розмелювачі
2190203а-12332 Виготовлювачі капів (із епоксидної смоли); капів-
        ники, зайняті виготовленням капів з епоксидної
        смоли, та їх підручні
 (із змінами, внесеними згідно з постановою 
      Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
2190203а-15416 Вогнетривники, які зайняті на гарячих роботах
 
2190203а-16239 Оправники-чистильники, зайняті оправленням сухим
        способом
 
2190203а-17158 Приготувальники ангобу та глазурі, заготівники ан-
        гобу і глазурі,- зайняті на готуванні свинцевої
        глазурі
 
2190203а-17184 Приготувальники мас, вакуум-м'яльники, глином'я-
        льники, заготівники валюшки для кольорових плиток,
        заготівники мас усіх найменувань, заготівники пла-
        стів, заливальники порошку для кольорових плиток,
        мельники пластмас, робітники біля змішувача
 
2190203а-18559 Слюсарі-ремонтники, зайняті на ремонті і обслуго-
        вуванні устаткування основного виробництва
 
2190203а-18764 Ставильники-вибірники виробів із печей
 
2190203а-19222 Трафаретники, зайняті на роботах по свинцю
 
2190203а-19614 Шихтувальники
 
2190203а-19861 Електромонтери по ремонту і обслуговуванню еле-
        ктроустаткування, зайняті у основному виробництві
 
22000000    ХIХ. ВИДОБУВАННЯ ТОРФУ
 
22001000    1. Роботи по видобуванню
 
2200100а    а) Робітники
 
2200100а-13842 Машиністи машин по видобуванню та переробці фре-
        зерного торфу, машиністи валкувачів, машиністи
        комбайнів по видобуванню та прибиранню торфу, ма-
        шиністи машин по введенню аміачної води, машиністи
        машин по глибокому фрезеруванню торфового покладу,
        машиністи машин по розсіванню мінеральних компо-
        нентів, машиністи машин по прибиранню фрезерного
        торфу, машиністи обкараванювальних машин, машиністи 
        перевалочних прибиральних машин, машиністи 
        пневматичних комбайнів, (машиністи торфозбиральних
        машин), машиністи по збагаченню торфу, машиністи
        пресів кіпування торфової підстилки, машиністи по
        суцільному (глибокому) фрезеруванню торфового по-
        кладу, машиністи торфоприбиральних машин, машині-
        сти прибирально-перевалочних машин, машиністи уні-
        версальних обкараванювальних машин (машиністи тор-
        фоприбиральних машин), машиністи фрезерних бараба-
        нів
 
2200100а-14263 Машиністи торфодобувальних екскаваторів
 
22002000    2. Збезводнювання та брикетування торфу
 
2200200а    а) Робітники
 
2200200а-10017 Автоклавники на запарюванні брикетів
 
2200200а-10659 Апаратники по сушінню торфу
 
2200200а-10665 Апаратники приготування брикетної суміші
 
2200200а-13579 Машиністи брикетних пресів
 
2200200а-18916 Сушильники
 
2200200б    б) Керівники і спеціалісти
 
2200200б-23187 Майстри, старші майстри, зайняті на роботах по
        обезводнюванню та брикетуванню торфу
 
22100000    ХХ. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 
22102000    1. Тестильна промисловість
 
22102000    Загальні професії
 
2210200а    а) Робітники
 
2210200а-10083 Апаратники апретування, апретурники, апретурники
        головних уборів, апретурники штучного хутра на су-
        шильно-розширяльних машинах, апретурники килимів,
        апретурники на сушильно-розширяльних машинах, ап-
        ретурники тканини, машиністи сушильно-розширяльно-
        стабілізаційних агрегатів
 
2210200а-10306 Апаратники каустифікації
 
2210200а-10352 Апаратники мерсеризації, мерсеризувальники ткани-
        ни, мерсеризувальники пряжі
 
2210200а-10519 Апаратники плюсування (при роботах на чорно-
        анілінових барвниках)
 
2210200а-10897 Апаратники просочування
 
2210200а-11027 Апаратники термообробки тканин
 
2210200а-11088 Апаратники хлорування та станірування
 
2210200а-11366 Варильники апрету
 
2210200а-11526 Вигрібальники терміття
 
2210200а-11602 В'язальниці трикотажних виробів, полотна, в'язаль-
        ниці штучного хутра, в'язальниці штучного хутра на
        круглотрикотажних машинах - безпосередньо зайняті
        виготовленням штучного хутра
 
221200а-12068  Заготовлювачі хімічних розчинів та фарб
 
221200а-12207  Запарювальники тканин
 
2210200а-12208 Запарювальники вовняних виробів
 
2210200а-12749 Кислотувальники
 
2210200а-13170 Фарбувальники
 
2210200а-13891 Машиністи мийних машин, зайнятті на митті цебер,
        щіток, ящиків та посуду, використовуваних для при-
        готування фарбників
 
2210200а-15529 Оператори ворсувального устаткування, зайняті у
        обробному виробництві технічних сукон
 
2210200а-15602 Оператори голкопробивного устаткування, пробиваль-
        ники-чесальники
 
2210200а-15776 Оператори обпалювального устаткування, обпалювачі,
        обпалювачі пряжі, обпалювачі тканини, - зайняті на
        обпалюванні пряжі і тканини (крім пряжі із нату-
        рального шовку)
 
2210200а-16055 Оператори стригального устаткування, стригальни-
        ки, стригальники ворсу, - безпосередньо зайняті
        обробкою штучного хутра
 
2210200а-16167 Оператори чесально-в'язального устаткування,
        в'язальниці-чесальниці
 
2210200а-16182 Оператори всіх найменувань чесального устаткуван-
        ня, безпосередньо зайняті виготовленям штучного
        хутра
 
221200а-16279  Відбільники
 
2210200а-16294 Відварювальники
 
2210200а-16306 Обробники ворсу, чистильники штучного хутра, еле-
        ктрополірувальники ворсу - безпосередньо зайняті
        обробкою штучного хутра
 
2210200а-16799 Полірувальники
 
2210200а-16848 Помічники майстрів, зайняті на обслуговуванні та
        наладці вибілювального устаткування, зрільно-запар-
        ного, фарбувального, фарбоварильного устаткування,
        устаткування карбонізації та обробного виробництва
        технічних сукон
 
2210200а-17399 Промивальники технічних сукон
 
2210200а-1753а Робітники, зайняті хромуванням та омідненням валів
 
2210200а-1753б Робітники, які зайняті у виробництві клеєних не-
        тканих матеріалів
 
221200а-17676  Розробники відходів, розробники, розробники від-
        падків, регенераторники бавовни і відпадків
 
2210200а-18609 Змішувальники волокна, змішувачі, змішувальники,
        змішувальники бавовни
 
2210200а-18912 Сукновали
 
2210200а-18916 Сушильники, зайняті в обробному виробництві тех-
        нічних сукон та на роботах у камерних сушарках
 
2210200а-18945 Сушильники (заправники), зайняті на сушарках дру-
        карських машин
 
2210200а-19184 Травильники валів
 
2210200а-19275 Укладальники-вибиральники мокрого товару та пряжі
        вручну
 
2210200а-19373 Формувальники трикотажних виробів, формувальниці
        (формувальники) - зайняті формуванням панчішно-
        шкарпеткових і рукавичних виробів
 
2210200а-19586 Чистильники-точильники чесальних апаратів
 
22103000    2. Бавовняне та ватне виробництво
 
2210300а    а) Робітники
 
2210300а-11529 Вигрібальники пуху та відходів
 
2210300а-16419 Обчисувальники баранів (вручну)
 
2210300а-17531 Робітники, які зайняті на розпушувально-тріпальних
        агрегатах та на складанні суміші сировини у від-
        падковому прядінні та на ватних фабриках при ви-
        робленні одежної вати
 
22104000    3. Льняне та конопледжутове виробництва
 
2210400а    а) Робітники
 
2210400а-11528 Вигрібальники пачосів
 
2210400а-15938 Оператори просочувального устаткування, смолильни-
        ки пряжі, приймальники виць
 
2210400а-16302 Обробники волокна (льняне виробництво)
 
2210400а-16848 Помічники майстрів, зайняті на обслуговуванні че-
        сального устаткування та машин і у мокрому прядін-
        ні
 
2210400а-17073 Пресувальники відходів
 
2210400а-17166 Приготовлювачі волокна, розбивачі пак джуту, роз-
        щипувальники (розщипувальниці) в'язок, ділильниці
        волокна, ділильниці горсток волокна, укладальники
        волокна
 
2210400а-17202 Приготовлювачі просочувальних сполук, заливальники
        смоли
 
2210400а-17501 Прядильники, зайняті у мокрому прядінні
 
2210400а-17531 Робітники, зайняті на чесальному устаткуванні та
        льоночесальних машинах
 
2210400а-18194 Збирачі мокрих відходів
 
2210400а-19136 Тасьмовики, зайняті у мокрому прядінні
 
2210500     4. Шерстяне виробництво
 
2210500а    а) Робітники
 
2210500а-12710 Карбонізаторники
 
2210500а-15980 Оператори розпушувально-тіпальної машини, які зай-
        няті на тіпанні відпадків та немитої вовни
 
22106000    5. Шовкове та шовкомотальне виробництва
 
2210600а    а) Робітники
 
2210600а-11363 Варильники хімічних сумішей для варіння відходів
 
2210600а-12203 Запарювальники коконів
 
2210600а-12819 Кокономотальники
 
2210600а-15647 Оператори круглочесальних машин
 
2210600а-16296 Відварники коконових відходів
 
2210600а-16362 Віджимники, віджимники сировини, - зайняті віджи-
        мом коконових відходів
 
2210600а-17397 Промивальники сировини
 
2210600а-17675 Розроблювальники коконових відходів; розробники
        відходів, зайняті на розробці коконових відходів
 
2210600а-17678 Розроблювальники сировини
 
2210600а-17910 Різальники матеріалів та виробів, зайнятих на рі-
        занні коконів та їх відходів
 
2210600а-18962 Сушильники відходів; сушильники, зайняті на су-
        шінні відходів
 
2210600а-19272 Зволожувальники сировини, зайняті зволоженням ко-
        конових відходів
 
22107000    6. Первинна обробка немитої та заводської вовни,
        щетини і волосся
 
2210700а    а) Робітники
 
2210700а-10118 Апаратники водно-хімічної обробки
 
2210700а-10937 Апаратники сепарування і флотації, флотаторники,
        сепараторники
 
2210600а-12914 Консервувальники шкіряно-хутрової сировини
 
2210700а-14358 Машиністи чесальних та мішальних машин, мішальни-
        ки щетини і волосу, оператори чесальних машин,
        розсовувачі, чесальники, машиністи по обробці ще-
        тини, мішальники
 
2210700а-14424 Міздрильники
 
2210700а-14536 Мийники вовни, зайняті на митті немитої вовни
 
2210700а-14537 Мийники щетини та волосся, мийники, зайняті на
        митті щетини і волосся
 
2210700а-15092 Настилювачі, зайняті з немитою вовною
 
2210700а-15369 Обробники шкур волосозгінною сумішшю
 
2210700а-15980 Оператори розпушувально-тіпальних машин, тіпаль-
        ники
2210700а-16997 Пресувальники готової продукції та відходів; паку-
        вальники, зайняті на пресуванні готової продукції
        і відходів, пресувальники відпадків і відходів,
        пресувальники вовни
 (із змінами, внесеними згідно з постановою 
            Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
2210700а-17574 Розбивачі відходів, розбивачі відходів, щетини і
        волосся
 
2210700а-18194 Збирачі мокрих відходів, збирачі-відвізники мок-
        рих відходів
 
2210700а-18651 Сортувальники виробів, напівфабрикатів та мате-
        ріалів, сортувальники, вибірники, вибірники волос-
        ся, виголовлювальники, витягувальники, зайняті з
        первинним сортуванням немитої щетини і волосся за
        видами
 
2210700а-18669 Сортувальники немитої вовни
 
22108000    7. Шкіряне та хутрове виробництва, первинна оброб-
        ка шкіряно-хутрової сировини
 
2210800а    а) Робітники
 
2210800а-10118 Апаратники водно-хімічної обробки
 
2210800а-10164 Апаратники витоплення
 
2210800а-10236 Апаратники дублення (хутрове та шкіросировинне ви-
        робництва)
 
2210800а-10238 Апаратники дублення (хутрове виробництво)
 
2210800а-10255 Апаратники зоління
 
2210800а-10363 Апаратники м'якшення шкіряних напівфабрикатів та
        хутряних шкурок
 
2210800а-10402 Апаратники знежирювання, знежирювальники, знежирю-
        вачі
 
2210800а-10407 Апаратники знезолювання, м'якшення
 
2210800а-10471 Апаратники відкатки
 
2210800а-10671 Апаратники приготування дубильних екстрактів
 
2210800а-10689 Апаратники приготування лаку
 
2210800а-10697 Апаратники приготування міздрового клею
 
2210800а-10895 Апаратники промивання міздрі, вовни, щетини та
        волосся
 
2210800а-11119 Апретурники
 
2210800а-11406 Варильники шубного клаптя
 
2210800а-11579 Вестилальники шкіряно-хутрової сировини та голини
 
2210800а-11955 Жироварильники шкір
 
2210800а-12509 Вимірювачі шкіряно-хутряної сировини і матеріалів
        (шкіряної сировини та сировини хутряної і шубної
        овчини); вимірювальники, зайняті вимірюванням
        шкіряної сировини і сировини хутряної і шубної
        овчини
 
2210800а-12675 Гартівники чепраку та технічної шкіри
 
2210800а-12829 Колористи
 
2210800а-12914 Консервувальники шкіряно-хутрової сировини
 
2210800а-12997 Контролери хутрової сировини та напівфабрикатів у
        сиричувато-фарбувальному виробництві, зайняті у
        цехах (дільницях) підготовки та первинної обробки
        сировини, сиричуватих, фарбувальних, формалінових
        цехах (дільницях)
 
2210800а-13074 Контролери сировини та напівфабрикатів, зайняті у
        відмочувально-зольних, дубильно-фарбувально-жиру-
        вальних цехах (дільницях)
 
2210800а-13180 Красильники шкір
 
2210800а-13184 Красильники хутра та шубної овчини
 
2218000а-13336 Лакувальники шкір
 
2210800а-13691 Машиністи двоїльних машин
 
2210800а-13790 Машиністи кранів (кранівники), кранівники - зайняті
        у відмочувально-зольних, дубильно-фарбувально-жиру-
        вальних цехах (дільницях)
 
2210800а-13948 Машиністи віджимного устаткування (шкіряне вироб-
        ництво та первинна обробка шкіряно-хутрової сиро-
        вини)
 
2210800а-14067 Машиністи промивальних машин
 
2210800а-14100 Машиністи розвідних машин, платарі
 
2210800а-14424 Міздрильники
 
2210800а-14516 Мийники міздри та волосся
 
2210800а-15295 Обробники шкіряно-хутрової сировини
 
2210800а-15309 Обробники хутрових шкурок, намазувальники, намазу-
        вальники хутряних шкурок
 
2210800а-15369 Обробники шкур волосозгінною сумішшю
2210800а-15375 Обрізувачі матеріалів, обрізувачі, - зайняті на
        обрізуванні вологого напівфабрикату вручну у від-
        мочувально-зольних, дубильно-фарбувально-жиру-
        вальних і обробних цехах (дільницях)
 (із змінами, внесеними згідно з постановою 
           Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
2210800а-15389 Обрядчики сировини
 
2210800а-15776 Оператори опалювального устаткування
 
2210800а-15784 Оператори очисних споруд, зайняті у шкіряному
        виробництві
 
2210800а-16330 Обробники хутряних шкурок, зайняті на розбиванні
        шкурок, обробкою хутра урзольного та анілінового
        фарбування та намазування хутрових шкурок люстро-
        вальним розчином; намазувальники, намазувальники
        хутряних шкурок, - зайняті намазуванням хутряних
        шкурок люстровальним розчином
 
2210800а-16362 Віджимники
 
2210800а-16744 Піднощики сировини, напівфабрикатів, хімічних ма-
        теріалів та відходів виробництва у відмочувально-
        зольних, дубильно-фарбувальних і жирувальних цехах
        (дільницях), в цехах (дільницях) первинної обробки
        шкіряно-хутрової сировини
 
2210800а-16746 Піднощики сировини, напівфабрикатів, хімічних ма-
        теріалів та відходів виробництва у сирчуватих, ду-
        бильно-фарбувальних і формалінових цехах (дільни-
        цях) і в цехах (дільницях) підготовки і первинної
        обробки сировини
 
2210800а-16944 Випрямлювачі хутряних шкурок та скроїв виробів
 
2210800а-17032 Пресувальники шкір, пресувальники, нарізувачі
        мерей
 
2210800а-17259 Приймальники матеріалів, напівфабрикатів та гото-
        вих виробів, коректувальники ваги шкіряної сиро-
        вини, - зайняті прийманням та здаванням шкіряно-
        хутряної сировини (з укладанням і перекладанням)
 
2210800а-17531 Робітники, зайняті на обробці хутра формаліном та
        уротропином, а також гуми міцною сірчаною кислотою
        у взуттєвому виробництві
 
2210800а-17600 Розвідники шкір
 
2210800а-17742 Розкрійники шкіряної сировини
 
2210800а-17757 Розпакувальники сировини (овчини), розтюковувачі
 
2210800а-17802 Розтягувачі шкір та овчин на рами
 
2210800а-17818 Розчісувальники хутряних шкурок (урзольного і ані-
        лінового фарбування і хутряних шкурок нефарбова-
        них), розчісувальники
 
2210800а-18559 Слюсарі-ремонтники, зайняті у відмочувально-золь-
        них, сиричувальних, підготовки та первинної оброб-
        ки сировини, дубильно-фарбувально-жирувальних і
        формалінових цехах (дільницях) і цехах (дільницях)
        первинної обробки шкіряно-хутрової сировини, у
        тому числі чергові
 
2210800а-18658 Сортувальники шкіряно-хутрової сировини
 
2210800а-18711 Складачі апретури, емульсій та лаків
 
2210800а-18738 Складачі хімічних розчинів
 
2210800а-18889 Стругалі шкіряно-хутряної сировини та напів-
        фабрикатів
 
2210800а-18988 Сушильники сировини, напівфабрикатів та виробів,
        зайняті у камерних сушарках ручного завіщування
        на сушінні шкір, хутра, щетини, шерсті та волосся
 
2210800а-19117 Термообробники хутряних шкурок, зайняті обробкою
        шкурок після люстрування та обробки їх формаліном
        і уротропіном; гладильники хутра, гладильники
        скроїв, - зайняті на гладженні хутряних шкурок
        після люстрування
 
2210800а-19217 Транспортувальники, зайняті транспортуванням сиро-
        вини, напівфабрикатів, хімічних матеріалів та від-
        ходів виробництва у відмочувально-зольних, сиричу-
        вальних, підготовки та первинної обробки сировини,
        дубильно-фарбувально-жирувальних, формалінових
        цехах(дільницях), в цехах (дільницях) первинної
        обробки шкіряно-хутрової сировини
 
2210800а-19258 Прибиральники виробничих приміщень, зайняті у від-
        мочувально-зольних, сиричувальних, підготовки та
        первинної обробки сировини, дубильно-фарбувально-
        жирувальних, формалінових цехах (дільницях), в це-
        хах (дільницях) первинної обробки шкіряно-хутрової
        сировини
 
2210800а-19293 Укладальники-пакувальники, зайняті укладанням
        шкіряно-хутряної сировини; гладильники, пакуваль-
        ники, укладальники-пакувальники - зайняті укладан-
        ням і пакуванням шкіряно-хутряної сировини
 
2210800а-19555 Чистильники, зайняті на чищенні чанів, баркасів,
        барабанів, відстійників та каналізації (включаючи
        очисні споруди)
 
2210800а-19567 Чистильники лиця голини
 
2210800а-19570 Чистильники хутрових шкурок бензином
 
2210800а-19641 Шліфувальники виробів, напівфабрикатів і матеріа-
        лів, зайняті шліфування шкір, шліфувальники шкір
 
2210800а-19956 Епілірувальники хутрових шкурок
 
2210800б    б) Керівники і спеціалісти
 
2210800б-23298 Майстри виробничих дільниць, зайняті відмочуваль-
        но-зольних, сиричувальних, підготовки та первинної
        обробки сировини, дубильно-фарбувально-жируваль-
        них, формалінових цехах (дільницях), в цехах
        (дільницях) первинної обробки шкіряно-хутрової
        сировини
 
22109000    8. Виробництво синтетичних дубителів
 
2210900а    а) Робітники
 
2210900а-10158 Апаратники випарних апаратів для одержання твердо-
        го продукту
 
2210900а-10320 Апаратники-конденсаторники
 
2210900а-10385 Апаратники-нейтралізаторники
 
2210900а-10984 Апаратники-сульфувальники
 
2210900а-10988 Апаратники-сульфітувальники
 
2210900а-12136 Завантажники хімічної сировини в апарати
 
2210900а-12755 Кислотники
 
2210900а-16630 Плавильники нафталіну та фенолів
 
2210900а-19217 Транспортувальники
 
2210900а-19560 Чистильщики випарних апаратів
 
2210900б    б) Керівники і спеціалісти
 
2210900б-23398 Майстри виробничих дільниць, зайняті у вироб-
        ництві синтетичних дубителів
 
22110000    9. Виробництво хімічної промисловості та виробів
        із неї для галузей легкої і текстильної промисло-
        вості
 
2211000а    а) Робітники
 
221100а-10228  Апаратники дозування
 
2211000а-10412 Апаратники випалу
 
2211000а-10544 Апаратники полімеризації
 
2211000а-10957 Апаратники змішування
 
2211000а-10994 Апаратники сушіння
 
2211000а-12829 Колористи, які зайняті на роботах з нітрофарбами
        та органічними розчинниками
 
2211000а-13191 Фарботери
 
2211000а-1753а Робітники, зайняті у виробництві клеєних нетканих
        матеріалів
 
2211000а-1753б Робітники, зайняті на виготовленні клеїв та гумо-
        вих сумішей у взуттєвому виробництві
 
2211000а-17541 Працівники, зайняті у виробництві засобів хімічно-
        го захисту
 
2211000а-18213 Складальники взуття, ливарники взуття, пресуваль-
        ники-вулканізаторники низу взуття, зайняті скла-
        данням взуття та виготовленням комплектуючих де-
        талей для нього методом гарячої вулканізації та
        лиття з пластмас
 
2211000а-18711 Виготівники апретур, емульсій та лаків, виготівни-
        ки клеїв, фарб і апретури
 
2211000а-18738 Виготівники хімічних розчинів, виготівники розчи-
        нів
 
22111000    10. Валяльно-повстяне виробництво
 
2211100а    а) Робітники
 
2211100а-10251 Апаратники запарювання, запарювачі - зайняті руч-
        ним завантаженням та вивантаженням
 
2211100а-11361 Валяльники
 
2211100а-12383 Виготівники основи валяльно-повстяних виробів, за-
        готівники, закладальники, основщики валянь взуття,
        основщики головних уборів, - що працюють з попе-
        реднім ущільненням на гарячих звалювальних машинах
 
2211100а-12710 Карбонізаторники
 
2211100а-12749 Кислотувальники
 
2211100а-13170 Фарбувальники
 
2211100а-15084 Насаджувачі взуття
 
2211100а-15936 Оператори промивального устаткування, зайняті за-
        правленням повсті вручну; мийники вовни, шкурок,
        промивальники, - зайняті промивкою із заправленням
        повсті вручну
 
2211100а-15980 Оператори розпушувально-тріпальних машин, зайняті
        на тріпанні немитої шерсті
 
2211100а-16300 Обробники валяльно-повстяних виробів, оздоблювачі
        фетрових головних уборів, ворсознімачі, туруваль-
        ники, турувальники головних уборів - зайняті на
        зніманні ворсу
 
2211100а-17483 Протравлювачі шкурок
 
2211100а-1753а Робітники, зайняті на катальних, багатовалкових та
        гарячих звалювальних машинах
2211100а-1753б Робітники, зайняті вулканізацією низу валяного
        взуття: вальцювальники гумових сумішей; клеїльники
        гумових, полімерних деталей та виробів; пресуваль-
        ники-вулканізаторники
 (із змінами, внесеними згідно з постановою 
            Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
2211100а-17783 Розправляльники повстяних виробів, розправляльни-
        ки, зайняті на роботах вручну
 
2211100а-18559 Слюсарі-ремонтники, зайняті на ремонті і обслуго-
        вуванні молотових машин
 
2211100а-18609 Змішувальники волокна
 
2211100а-18916 Сушильники, зайняті на сушінні у немеханізованих
        камерах та вогневих сушарках
 
2211100а-19031 Знімальники взуття з колодок, розколодочники
 
2211100а-19586 Чистильники-точильники чесальних апаратів
 
22112000    II. Первинна переробка вторинної текстильної сиро-
        вини
 
22111200а    а) Робітники
 
2211200а-15980 Оператори розпашувально-розтріпувальних машин
2211200а-16997 Пресувальники готової продукції і відходів, пресу-
        вальники вторинної сировини
 (із змінами, внесеними згідно з постановою 
            Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
2211200а-17676 Розроблювальники відходів, розроблювальники вто-
        ринної сировини
 
2211200а-17678 Розроблювальники сировини
 
2211200а-18788 Сортувальники сировини, матеріалів і виробів, сор-
        тувальники вторинної сировини, - зайняті сортуван-
        ням вторинної сировини і текстильної сировини
 
22300000    ХХI. ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВЕ ТА ДЕРЕВООБРОБНЕ
        ВИРОБНИЦТВА
 
22301000    I. Целюлозно-паперове виробництво
 
22301010    1) Варіння, промивання та вибілювання целюлози
 
2230101а    а) Робітники
 
2230101а-11289 Бункерувальники; бункерувальники, зайняті на реге-
        нерації сірчистої кислоти і щолоків
 
2230101а-11402 Варильники бавовни
 
2230101а-11914 Дробильники колчедану,  дробильники  колчедану,
        зайняті на регенерації сірчистої кислоти і щолоків
2230101а-18559 Слюсарі-ремонтники; слюсарі-ремонтники, зайняті на
        ремонті устаткування для регенерації сірчистої
        кислоти і щолоків
 (із змінами, внесеними згідно з постановою 
            Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
2230101а-19846 Електромонтери по обслуговуванню електроустатку-
        вання, електромонтери по ремонту і обслуговуванню
        електроустаткування, в тому числі зайняті ремонтом
        і обслуговуванням устаткування для регенерації 
        сірчистої кислоти і щолоків
 
22301020     2) Виробництво целюлози, паперу та картону
 
2230102а     а) Робітники
 
2230102а-11398 Варильники ганчір'я
 
2230102а-11902 Деревопари
 
2230102а-12776 Клеєвари
 
2230102а-13321 Лаборанти хімічного аналізу, лаборанти хімічних
        лабораторій, - зайняті у виробництві синтетичних
        клеючих смол
 
2230102а-13585 Машиністи папероробних (картоноробних) машин
        (сіточники)
 
2230102а-13910 Машиністи насосних установок, машиністи насосних
        станцій, - зайняті у виробництві синтетичних кле-
        ючих смол
 
2230102а-14055 Машиністи прес-пату (сіточники)
 
2230102а-14868 Накатники папероробних (картоноробних) машин
 
2230102а-14872 Накатники клеїльно-сушильних машин
 
2230102а-14874 Накатники машин для покриття паперу поліетиленовою
        плівкою
 
2230102а-14881 Накатники прес-пату
 
2230102а-15040 Намотувальники рівничної машини
 
2230102а-16979 Пресувальники папероробних (картоноробних) машин
 
2230102а-17026 Пресувальники картону та фібри
 
2230102а-17030 Пресувальники клеїльно-сушильних машин
 
2230102а-17087 Пресувальники прес-пату
 
2230102а-17093 Пресувальники рівничних машин
 
2230102а-18922 Сушильники паперу, картону, фібри та виробів з них
 
2230102а-18924 Сушильники папероробних (картоноробних) машин
 
2230102а-18949 Сушильники клеїльно-сушильних машин
 
2230102а-18958 Сушильники машин довговолокнистого паперу
 
2230102а-18975 Сушильники прес-пату
 
2230102а-18979 Сушильники рівничних машин
 
2230102а-19145 Ткачі металічних та синтетичних сіток
 
22301030    З) Виробництво пергаменту, бітумованого паперу,
        фібри та паперових мішків
 
2230103а    а) Робітники
 
2230103а-10153 Апаратники випарювання
 
2230103а-10525 Апаратники по вилуговуванню фібри
 
2230103а-10729 Апаратники приготування хімічних розчинів
 
2230103а-11370 Варильники бітуму
 
2230103а-13567 Машиністи бітумірувальних машин
 
1120103а-13975 Машиністи пергаментних машин
 
2230103а-14279 Машиністи трубкових машин (трубники)
 
2230103а-14530 Мийники фібри
 
2230103а-14877 Накатники пергаментних машин
 
2230103а-15448 Фарбарі картону та фібри
 
2230203а-16221 Опилювачі фібри
 
2230103а-17075 Пресувальники пергаментних машин
 
2230103а-17426 Просочувальники паперу та паперових виробів
 
2230103а-17606 Вивантажувачі дифузорів
 
2230103а-18966 Сушильники пергаментних машин
 
22330103а-19345 Фібровники
 
22301040    4) Переробка паперу (виробництво технічного та
        фарбованого паперу, шпалерів та стрічок для дру-
        карських машин)
 
2230104а    а) Робітники
 
2230104а-12030 Заготовлювачі клапанів
 
2230104а-12086 Завантажувачі-вивантажувачі
 
2230104а-12160 Закрійники-різальники
 
2230104а-12776 Клеєвари
 
2230104а-12778 Клеїльники
 
2230104а-12784 Клеїльники паперу, картону та виробів з них
 
2230104а-13186 Фарбовари
 
2230104а-13188 Фарбоскладачі, зайняті з аніліновими барвниками,
        аміаком та хромовими солями
 
2230104а-13191 Фарботери
 
2230104а-13587 Машиністи паперофарбувальних машин (фарбарі), зай-
        няті з аніліновими барвниками, аміаком та хромови-
        ми солями
 
2230104а-13761 Машиністи клеїльно-сушильних машин (клеїльники)
 
2230104а-16556 Друкарі міліметровки
 
2230104а-17242 Приготувальники емульсій
 
2230104а-17426 Просочувальники паперу та паперових виробів
 
2230104а-17669 Розмотувачі стрічок
 
2230104а-17714 Розкатники-сортувальники паперу
 
22302000    2. Приготування синтетичних клеїв, смол та фарб
 
2230200а    а) Робітники
 
2230200а-10647 Апаратники по виробництву синтетичних клеїльних
        смол
 
2230200а-12776 Клеєвари
 
2230200а-13321 Лаборанти хімічного аналізу, лаборанти хімічних 
        лабораторій, - зайняті у виробництві 
        клеїльних смол
 
2230200а-13910 Машиністи насосних установок, машиністи насосних
        станцій, щолокопровідники, зайняті у виробництві
        клеїльних смол
 
2230200а-18559 Слюсарі-ремонтники, які зайняті у виробництві син-
        тетичних клеїльних смол
 
2230200б    б) Керівники і спеціалісти
 
2230200б-23187 Майстри і старші майстри, зайняті у виробництві
        синтетичних клеїльних фарб та смол
 
22303000    3. Приготування ваніліну із сульфітних лугів
 
2230300а    а) Робітники
 
2230300а-10094 Апаратники бісульфітування ваніліну
 
2230300а-10228 Апаратники дозування
 
2230300а-10431 Апаратники окислення
 
2230300а-10501 Апаратники перегонки
 
2230300а-11102 Апаратники екстрагування
 
22304000    4. Гідролізне та сульфітно-спиртове виробництва
 
2230400а    а) Робітники
 
2230400а-10065 Апаратники всіх найменувань
 
2230400а-11365 Варильники
 
2230400а-12755 Кислотники
 
2230400а-13874 Машиністи млинів, зайняті на лігнінових, фурфу-
        рольних і ректифікаційних установках
 
2230400а-17411 Промивачі целюлози
 
2230400а-1753а Робітники, зайняті на лігнінових, фурфурольних і
        ректифікаційних установках
 
2230400а-1753б Робітники, зайняті на очистці цистерн від хімічних
        продуктів
 
2230400а-17830 Реакторники
 
2230400а-18559 Слюсарі-ремонтники
 
2230400а-19496 Футерувальники (кислототривники), кислототривники-
        футерувальники
 
2230400а-19861 Електромонтери по  ремонту  та  обслуговуванню
        електроустаткування
 
22305000    5. Лісохімічне виробництво
 
22305010    1) Виробництво формаліну
 
2230501а    а) Робітники
 
2230501а-10113 Апаратники варіння
 
2230501а-10202 Апаратники дегідрування
 
2230501а-18598 Зливальники-розливальники
 
22305020    2) Виробництво метанолу
 
2230502а    а) Робітники
 
2230502а-10501 Апаратники перегонки
 
2230502а-10527 Апаратники підготовки сировини і відпуску напів-
        фабрикатів і продукції
 
22305030    3) Виробництво камфори
 
2230503а    а) Робітники
 
2230503а-10065 Апаратники всіх найменувань
 
2230503а-11090 Апаратники центрифугування
 
22305040    4) Виробництво оцтово-кальцієвого порошку, аце-
        татів, карбюризатора і смолорозгінне
 
2230504а    а) Робітники
 
2230504а-10065 Апаратники всіх найменувань
 
2230504а-11614 Газогенераторники
 
2230504а-18598 Зливальники-розливальники
 
2230504а-19555 Чистильники
 
2230504б    б) Керівники і спеціалісти
 
2230504б-23187 Майстри, зайняті у виробництвах варіння та відбі-
        лювання целюлюзи, камфори, формаліну, метанолу,
        ацетатів, оцтовому виробництві і регенерації сір-
        чаної кислоти та щолоків
 
22306000    6. Деревообробне виробництво
 
22306010    1) Фанерне виробництво
 
2230600а    а) Робітники
 
2230600а    Робітники, які працюють на гідравлічних пресах із
        застосуванням синтетичних клеїв, що містять фенол,
        формалін, сечовину та їх похідні:
 (із змінами, внесеними згідно з постановою 
            Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
2230600а-10751 Апаратники виробництва бакелітової плівки
 
2230600а-11418 Вентильові гідравлічних пресів
 
2230600а-16149 Оператори формувальних машин, машиністи плитофор-
        мувальних і розпалубних агрегатів, оператори пли-
        тоформувальних машин, оператори плитоформувальних
        агрегатів
 
2230600а-17442 Просочувальники шпону
 
2230600а-18116 Складальники
 
2230600а-18916 Сушильники
 
22306020    2) Інші професії деревообробки
 
22306020-10901 Апаратники просочення облицьовувальних матеріалів,
        зайняті у виробництві декоративної плівки
 
22306020-11631 Гальванотипісти, зайняті виготовленням формних
        циліндрів глибокого друку
2230602а-16314 Обробники виробів з деревини, бейцювальники
        (морильники), болірувальники лиж, воскувальники і
        мастикувальники, воскувальники-мастикувальники,
        грунтувальники, грунтувальники кругів, красиль-
        ники, красильники бочок, лакувальники, лакувальни-
        ки коробок, лакувальники-полірувальники лож  і
        прикладів, лакувальники-розфарбовувачі  музичних
        інструментів, левкасники багета, лубильники, роз-
        фарбовувачі-лакувальники, оліфувальники, оздоблю-
        вачі усіх найменувань, обкоркувальники, підручні
        на пульверизаторах, полірувальники усіх наймену-
        вань, пульверизаторники, пуцовальники; робітники
        по очистці пульверизаційних кабін, зайняті на
        очистці кабін від лакофарбових матеріалів; роз-
        фарбовувачі; шкурувальники, зайняті на шкуруванні
        поверхонь, покритих лакофарбовими матеріалами,
        шліфувальники усіх найменувань, зайняті шліфуван-
        ням поверхонь, покритих лакофарбовими матеріалами;
        шпаклювальники, шпатлювальники, емалювальники,
        - які працюють із застосуванням лакофарбових ма-
        теріалів, що містять шкідливі речовини не нижче 3
        класу небезпеки
 (із змінами, внесеними згідно з постановою 
            Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
22306020-17001 Пресувальники деревних і кострових плит, оператори
        - пресувальники деревних плит, пресувальники, -
        зайняті на гарячому пресуванні деревностружкових
        плит із застосуванням шкідливих речовин не нижче
        3 класу небезпеки
 
22306020-19201 Травильники глибокого друку, травильники форм
        глибокого друку
 
22400000    ХХII. ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 
22401000    1. Виробництво водню
 
2240100а    а) Робітники
2240100а-10486 Апаратники очищення газу
 (із змінами, внесеними згідно з постановою 
            Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
2240100а-11114 Апаратники етаноламінових установок
 
2240100а-11474 Водневики
 
2240100а-11644 Генераторники
 
2240100а-13775 Машиністи компресорних установок (газових)
 
2240100б    б) Керівники і спеціалісти
 
2240100б-23187 Майстри, старші майстри, які працюють у вироб-
        ництві водню
 
22402000    2. Маслоекстракційне виробництво
 
2240200а    а) Робітники
 
2240200а-11106 Апаратники-екстракторники
 
2240200а-12100 Завантажники-вивантажники харчової продукції
 
2240200б    б) Керівники і спеціалісти
 
2240200б-23187 Майстри, зайняті в маслоекстракційних виробництвах
 
22403000    3. Виробництво мідно-нікелевого каталізатора
 
2240300а    а) Робітники
 
2240300а-12722 Каталізаторники
 
22404000    4. Ферментаційне виробництво
 
2240400а    а) Робітники
 
2240400а-12108 Завантажники-вивантажувачі ферментаційних камер
 
2240400а-13823 Машиністи ліній підготовки тютюну до ферментації
 
22405000    5. Тютюнове виробництво і виробництво відновленого
        тютюну
 
22405010    1) Тютюнове виробництво
 
2240500а    а) Робітники
 
2240500а-13243 Купажисти по тютюнах
 
2240500а-13994 Машиністи пневматичних установок
 
2240500а-14048 Машиністи потоково-механізованих цигарко-сигарет-
        них ліній і машин
 
2240500а-14131 Машиністи-регулювальники
 
2240500а-14234 Машиністи тютюнорізальних машин
 
2240500а-17098 Пресувальники рядна з-під тютюну
 
2240500а-17701 Розпушувачі тютюну
 
2240500а-17721 Розкладачі листового тютюну
 
2240500а-17814 Розфасовувачі тютюну
 
2240500а-18692 Сортувальники тютюну
 
2240500а-18990 Сушильники тютюну
 
2240500а-19258 Прибиральники виробничих приміщень
 
2240500а-19573 Чистильщики устаткування
 
2240500б    б) Керівники і спеціалісти
 
2240500б-23187 Майстри, старші майстри, зайняті в тютюнових, си-
        гаретних, цигарконабивних і пачкоукладальних цехах
 
22405020    2) Виробництво відновленого тютюну
 
2240502а    а) Робітники
 
2240502а-11564 Випарювальники щолоків
 
2240502а-12108 Завантажники-вивантажники ферментаційних  камер,
        зайняті на лінії відновленого тютюну
 
2240502а-13585 Машиністи  папероробних  (картоноробних)  машин
        (сіткарі)
 
2240502а-17426 Просочувальники паперу і паперових виробів,
        машиністи лакувальної машини, парафінувальники
 
2240502а-17655 Розмелювачі, рольники
 
2240502а-18990 Сушильники тютюну, сушильники, зайняті на сушінні
        тютюну
 
2240502а-19273 Зволожувачі тютюнової сировини,  регулювальники
        зволоження тютюну, зволожувачі тютюну
 
2240502б    б) Керівники і спеціалісти
 
2240502б-23187 Майстри, старші майстри, зайняті в цехах відновле-
        ного тютюну
 
22406000    6. Махоркове виробництво
 
2240600а    а) Робітники
 
2240600а-11318 Вальцювальники
 
2240600а-13625 Машиністи вібросит різальних машин
 
2240600а-13834 Машиністи махорко-набивних машин
 
2240600а-17048 Пресувальники махоркового пилу
 
2240600а-17194 Приготовлювачі нюхальної махорки і тютюну
 
2240600а-17794 Розсівальники
 
2240600а-18956 Сушильники махоркової кришки
 
22407000    7. Нікотинове виробництво
 
2240700а    а) Робітники
 
2240700а-13713 Машиністи дробильних машин
 
2240700а-17457 Просіювачі фарматури і відходів
 
2240700а-17813 Розсіювачі нюхальної махорки і тютюну
 
22408000    8. Добування солі на озерах, в басейнах і на від-
        критих гірничих розробках
 
2240800а    а) Робітники
 
2240800а-11768 Вантажники, зайняті вантаженням солі в басейнах
 
2240800а-13546 Машиністи агрегатів по добуванню солі в озері
 
2240800а-13882 Машиністи механічних котків
 
2240800а-14203 Машиністи солекомбайнів
 
2240800а-14205 Машиністи солезбагачувальних установок
 
2240800а-14206 Машиністи солезбиральних комбайнів
 
2240800а-14732 Мотористи ропокачки
 
2240800а-14833 Навальники солі в басейнах
 
2240800а-16709 Підготовлювачі басейнів
 
2240800а-17517 Шляхові робітники на озерах
 
2240800а-19230 Трубники на солекомбайні
 
22409000    9. Виробництво лимонної і виннокам'яної кислоти
 
2240900а    а) Робітники
 
2240900а-10014 Автоклавники
 
2240900а-10153 Апаратники випарювання
 
2240900а-10336 Апаратники кристалізації
 
2240900а-10386 Апаратники нейтралізації
 
2240900а-10488 Апаратники очистки рідин
 
2240900а-11061 Апаратники фільтрації
 
2240900а-17530 Робітники біля реакторів і розщеплювачів
 
2240900а-18916 Сушильники
 
2240900а-19532 Центрифугувальники
 
2240900б    б) Керівники і спеціалісти
 
2240900б-23398 Майстри виробничих дільниць
 
22410000    10. Виробництво синтетичних пахучих речовин (хло-
        рованих органічних сполук; простих, складних ефі-
        рів ароматичного, аліфатичного рядів; продуктів
        на основі органічної, жирної, ароматичної гетеро-
        циклічної сировини, альдегідів, кетонів, спиртів,
        їх похідних, синтетичних жирних кислот)
 
2241000а    а) Робітники
 
2241000а-10065 Апаратники всіх найменувань
 
2241000а-13891 Машиністи мийних машин
 
2241000а-18559 Слюсарі-ремонтники
 
2241000а-18598 Зливальники-розливальники
 
2241000б    б) Керівники і спеціалісти
 
2241000б-23398 Майстри, старші майстри виробничих дільниць
 
22411000    11. Парфюмерно-косметичне виробництво. Виробництво
        композицій, запашників і композицій - баз, що міс-
        тять шкідливі речовини 1 - 3 класів небезпеки
 
2241100а    а) Робітники
 
2241100а-10685 Апаратники готування косметичних засобів, виготов-
        лювачі косметичних засобів, виготовлювачі сипкої
        косметики
2241100а-10702  Апаратники готування парфюмерних ком-
         позицій та рідин, виготовлювачі парфюмер-
         них композицій та рідин, заготівники парфю-
         мерних композицій та рідин
 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
2241100а-18559 Слюсарі-ремонтники
 
2241100а-19293 Укладальники-пакувальники, фасувальники,- зайняті
        на розфасовуванні рослинної фарби "Хна і Басма"
 
22412000    12. Совелітове виробництво
 
2241200а    а) Робітники
 
2241200а-10172 Апаратники гашення, зайняті на гашенні вапна
 
2241200а-10176 Апаратники гашення вапна
 
2241200а-10412 Апаратники випалу
 
2241200а-11184 Бігунники, бігунники-дезинтеграторники
 
2241200а-11640 Гасильники вапна
 
2241200а-15157 Випалювачі
 
2241200а-18916 Сушильники
 
2241200а-18920 Сушильники азбоцементних виробів, сушильники,
        зайняті сушінням азбоцементних виробів
 
22413000    13. Ацетонобутилове виробництво
 
2241300а    а) Робітники
 
2241300а-10065 Апаратники всіх найменувань
 
2241300а-11055 Апаратники ферментації затору
 
2241300а-12548 Інокуляторники
 
2241300а-1753а Робітники, зайняті в апаратних цехах
 
2241300б-1753б Робітники, зайняті в складах ацетону і бутанолу
 
2241300б    б) Керівники і спеціалісти
 
2241300б-23187 Майстри, зайняті в ацетонобутилових цехах
 
22414000    14. Кишкове виробництво
 
2241400а    а) Робітники
 
2241400а-12378 Виготовлювачі натуральної ковбасної оболонки
 
2241400б    б) Керівники і спеціалісти
 
2241400б-23398 Майстри виробничих дільниць (цехів)
 
2241400б-23187 Майстри, безпосередньо і постійно зайняті на базах
        Всесоюзного експортно-імпортного об'єднання оброб-
        кою кишок
 
22415000    15. Первинна обробка шкур на м'ясокомбінатах і
        сільськогосподарських підприємствах
 
22415000а    а) Робітники
 
2241500а-12238 Засолювачі шкур, незалежно від того, на яких під-
        приємствах і в яких структурних підрозділах про-
        вадиться первинна обробка шкур
 
2241500а-14426 Міздрильники шкур
 
2241500а-15367 Оброблювачі шкур, оброблювачі шкур, незалежно від 
        того, на яких підприємствах і в яких 
        структурних підрозділах 
        провадиться первинна обробка шкур
 
2241500а-18700 Сортувальники шкур, сортувальники шкур, незалежно
        від того, на яких підприємствах і в яких структурних 
        підрозділах провадиться первинна обробка шкур
 
2241500а-19243 Тузлуковники шкур
 
22416000    16. Костообробне клейове виробництво
 
2241600а    а) Робітники
 
22416000-10170 Апаратники газового консервування
 
22416000-10794 Апаратники виробництва кісткового клею
 
22416000-12091 Завантажники (вивантажники) дифузорів
 
22416000-16829 Полірувальники шроту
 
22416000-17451 Просіювачі (розсіювачі)
 
22416000-17664 Розмелювачі (мельники) кістки-паренки
 
22416000-19683 Шнекувальники
 
22417000    17. Добування та обробка риби
 
22417010    1) Прибережний лов риби в районах Камчатки, Куриль-
        ських островів, Мурманського і Охотського узбереж-
        жя, за Полярним колом,  у  північній  частині
        Сахаліну:
 
22417010-18095 Бригадири рибалок прибережного лову
 
22417010-18095 Ланкові рибалок прибережного лову
 
22417010-18095 Кунгасники,
 
        рибалки прибережного лову
 
22417020    2) Обробка риби і морського звіра
 
22417020-14160 Машиністи рибоборошняних установок, зайняті на
        плаваючих у морях і океанах суднах і виробничих
        рефрижераторах
 
22417020-17531 Робітники, зайняті на обробці та збиранні риби,
        крабів, морського звіра і морепродуктів на під-
        приємствах у районах Камчатки, Курильських остро-
        вів, Охотського узбережжя, Мурманської області,
        за Полярним колом, у північній частині Сахаліну
        незалежно від того, де розміщені підприємства по
        обробці риби: на березі чи на плавучих базах, а
        також незалежно від того, до якого порту приписа-
        ні ці заводи
 
22418000    18. Переробка солі
 
2241800а    а) Робітники
 
2241800а-13610 Машиністи вальцьових верстатів, вальцьові
 
22419000    19. М'ясна промисловість
 
2241900а    а) Робітники
2241900а-11206 Забійники худоби, забійники великої рогатої худо-
        би, забійники дрібної рогатої худоби, забійники
        свиней, забійники-універсали; допоміжні робітники,
        зайняті виконанням окремих операцій при забої і
        переробці худоби
 (із змінами, внесеними згідно з постановою 
           Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
22500000    ХХIII. ВИРОБНИЦТВО МЕДИКАМЕНТІВ, МЕДИЧНИХ І
        БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ І МАТЕРІАЛІВ
 
22501000    1. Хіміко-фармацевтичне і фармацевтичне
        виробництво
 
22501000    Виробництво вітаміну В12, натрію бензоату, гідро-
        периту, кальцію сульфату, уродану, кальцію хлори-
        стого, терпінгідрату, валідолу, колларголу, закису
        азоту, препарату АСД, танальбіну, гірчичників,
        лейкопластирів, глютамінової кислоти, етилацета-
        ту, емульсій гексахлорану, бактерійних препаратів
        (крім перелічених у розділі ХVIII Списку N 1),
        розфасування препарату МАП, мазей і емульсій, що
        містять леткі, сильнодіючі наповнювачі, пелоїдину,
        барію гідроокису, виробництво препаратів, зв'яза-
        них із застосуванням шкідливих органічних розчин-
        ників не нижче 3 класу небезпеки, виробництво го-
        тових лікарських засобів (форм) з препаратів і
        продуктів, перелічених у розділі ХVIII Списку N
        1 і цьому розділі
 
2250100а    а) Робітники
 
2250100а-10065 Апаратники всіх найменувань
 
2250100а-11318 Вальцювальники
 
2250100а-19691 Шпредінгісти
 
22503000    2. Виробництво антибіотиків (крім перелічених  у
        розділі ХVIII Списку N 1) і препаратів медичного
        призначення, одержуваних мікробіологічним синтезом
 
2250300а    а) Робітники
 
2250300а-10065 Апаратники всіх найменувань
 
2250300а-16961 Препаратори виробництва біосинтетичних лікуваль-
        них засобів
 
2250300а-17471 Переглядачі продукції медичного призначення, зай-
        няті у виробництві готової продукції антибіотиків
 
22507000    3. Виробництво продуктів і препаратів немедичного
        призначення, одержуваних мікробіологічним синтезом
        у цехах, відділеннях, на дільницях і окремих
        установках при наявності в повітрі робочої зони
        шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки
 
22507000-17531 Робітники, зайняті повний робочий день у техноло-
        гічному процесі зазначеного виробництва
 
22504000    4. Виробництво шовного матеріалу з тваринної сиро-
        вини
 
2250400а    а) Робітники
 
2250400а-10729 Апаратники приготування хімічних розчинів
 
2250400а-12152 Закладники хірургічного шовного матеріалу, заклад-
        ники стерильного кетгуту
 
2250400а-12336 Виготовлювачі кетгуту, апаратники на йодуванні
        кетгуту, оброблювачі кетгуту, калібрувальники кет-
        гуту, промивальники кетгуту, різальники кетгуту,
        стерилізаторники кетгуту, сушильники кетгуту, шля-
        мувальники кетгуту
 
2250400а-15031 Намотувальники матеріалів і напівфабрикатів
 
2250400а-19348 Фіксаторники
 
2250400а-19651 Шліфувальники медичних виробів, шліфувальники
        кетгуту
 
22505000    5. Виробництво ветеринарних біологічних, хіміко-
        фармацевтичних препаратів і біологічних засобів
        захисту рослин, одержуваних на біопідприємствах, у
        виробничих лабораторіях, цехах, відділеннях, на
        дільницях і окремих установках при роботі  з
        мікроорганізмами 1 - 3 груп і шкідливих речовин не
        нижче 3 класу небезпеки
 
22505000    а) Робітники
 
2250500а-10065 Апаратники всіх найменувань
 
2250500а-16961 Препаратори виробництва біосинтетичних лікуваль-
        них засобів
 
2250500б    б) Спеціалісти
 
2250500б-20278 Біохіміки
 
2250500б-23619 Старші мікробіологи, мікробіологи
 
22506000    6. Виробництва, що перелічені в розділі ХVIII
        Списку N 1 і в цьому розділі
 
2250600а    а) Робітники
 
2250600а-11752 Гранулювальники
 
2250600а-11871 Дозувальники медичних препаратів
 
2250600а-11899 Дражувальники
 
2250600а-12150 Закатувальники медичної продукції
 
2250600а-12196 Запаювальники ампул
 
2250600а-12700 Капілярники
 
2250600а-13038 Контролери продукції медичного призначення, у тому
        числі ВТК (на міжопераційному контролі)
 
2250600а-13265 Лаборанти всіх найменувань, у тому числі цехових
        лабораторій
 
2250600а-14236 Машиністи-таблетувальники
 
2250600а-14523 Мийники посуду та ампул (хромовою сумішшю, кисло-
        тою і лугом)
 
2250600а-15066 Наповнювачі ампул
 
2250600а-16771 Підсобні робітники, які працюють повний робочий
        день у цехах (дільницях, відділеннях)
 
2250600а-17467 Просіювачі
 
2250600а-17469 Переглядачі ампул з ін'єкційними розчинами
 
2250600а-17471 Переглядачі продукції медичного призначення
        (на міжопераційному контролі)
 
2250600а-1753а Робітники, зайняті в боксах
 
2250600а-1753б Робітники, які зайняті на переробці, утилізації
        твердих, рідких, газоподібних відходів, очистці
        ємкостей, хімічної апаратури, митті, обробці тари
        з-під  шкідливих  хімпродуктів,  нейтралізації,
        очистці промислових стічних вод, дегазації, знеш-
        коджуванні шкідливих парів і газів; футеровці і
        термоізоляції, гумуванні закритих ємкостей
 
2250600а-17629 Розливальники стерильних розчинів
 
2250600а-17876 Різальники ампул і трубок
 
2250600в-18559 Слюсарі-ремонтники
 
2250600а-18598 Зливальники-розливальники (кислот і лугів)
 
2250600а-18871 Стерилізаторники матеріалів і препаратів
 
2250600а-19217 Транспортувальники
 
2250600а-19258 Прибиральники виробничих приміщень
 
2250600а-19293 Укладальники-пакувальники, зайняті на фасовці
        відкритих препаратів
 
        укладальники-пакувальники, зайняті на закупорюван-
        ні
 
2250600а-19413 Формувальники медичних препаратів, напівфабрикатів
        і виробів
 
2250600а-19865 Електромонтери по ремонту та обслуговуванню
        електроустаткування
 
2250600б    б) Керівники і спеціалісти
 
2250600б-20257 Бактеріологи, у тому числі цехових лабораторій
 
2250600б-20278 Біохіміки, у тому числі цехових лабораторій
 
2250600б-23157 Лаборанти, зайняті у виробництвах і в цехових
        лабораторіях
 
2250600б-23185 Майстри (старші майстри), начальники відділень,
        змін і дільниць, зайняті на переробці, утилізації
        твердих, рідких, газоподібних відходів; очистці
        ємкостей і хімічної апаратури, митті, обробці тари
        з-під шкідливих хімпродуктів, нейтралізації, очи-
        щенні промислових стічних вод, дегазації, знешкод-
        жуванні шкідливих випарів і газів; термоізоляції,
        футеровці і гумуванні закритих ємкостей
 
2250600б-23187 Майстри (старші майстри)
 
2250600б-23269 Майстри контрольні (на міжопераційному контролі)
 
2250600б-23371 Майстри (старші майстри) по ремонту технолгічного
        устаткування
 
2250600б-23607 Механіки цехів, відділень, дільниць
 
2250600б-23619 Мікробіологи, у тому числі цехових лабораторій
 
2250600б-23901 Начальники відділень і їх заступники
 
2250600б-24043 Начальники змін
 
2250600б-24097 Начальники дільниць (установок)
 
2250600б-24125 Начальники цехів і їх заступники
 
2250600б-25062 Технологи
 
2250600б-25174 Фармакологи, у тому числі цехових лабораторій
 
2250600б-25211 Хіміки, зайняті у виробництвах і цехових лаборато-
        ріях
 
22600000    ХХIV. УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я І СОЦІАЛЬНОГО
        ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
22600000-1754а Робітники, зайняті в протичумних установах
 
22600000-1754б Робітники, які безпосередньо обслуговують хворих:
 
2260000а    а) у туберкульозних та інфекційних установах, від-
        діленнях, кабінетах:
 
2260000а    Середній медичний персонал
 
2260000а    Молодший медичний персонал
 
2260000б    б) у лепрозоріях:
 
2260000б    Середній медичний персонал
 
2260000б    Молодший медичний персонал
 
2260000в    в) у психіатричних (психоневрологічних) лікуваль-
        но-профілактичних установах і відділеннях будинків
        дитини:
 
2260000в    Молодший медичний персонал
 
2260000в    Середній медичний персонал
 
2260000г    г) у будинках-інтернатах для психічно хворих, ди-
        тячих будинках-інтернатах для розумово відсталих
        дітей системи соціального забезпечення:
 
2260000г    Середній медичний персонал
 
2260000г    Молодший медичний персонал
 
2260000д    д) у підземних лікарнях, розташованих у відпрацьо-
        ваних соляних шахтах:
 
2260000д    Лікарі, середній і молодший медичний персонал
 
2260000д    Робітники, які постійно працюють під землею для
        підтримки у нормальному стані шахтних виробок лі-
        карень
 
2260000е    е) в опікових і гнійних відділеннях:
 
2260000е    Лікарі, середній і молодший медичний персонал
 
2260000ж    ж) у відділеннях і кабінетах хіміотерапії онколо-
        гічних установ (підрозділів):
 
2260000ж    Лікарі, середній і молодший медичний персонал
 
2260000ж    Молодший медичний персонал у дитячих онкологічних
        відділеннях
 
22600000-1754в Працівники установ охорони здоров'я, які постійно
        і безпосередньо працюють з радіоактивними речови-
        нами з активністю на робочому місці не менше 0,1
        мілікюрі радію 226 або еквівалентної по радіоток-
        сичності кількості радіоактивних речовин
 
22600000-14467 Молодші медичні сестри (санітарки) патолого-
        анатомічних відділень, прозекторських, моргів
 
        молодші медичні сестри по догляду за хворими,
        зайняті в рентгенівських відділеннях (кабінетах)
 
22600000-1754г Медичні і фармацевтичні працівники, які заразилися
        при виконанні службових обов'язків вірусом імуно-
        дефіциту людини
 
22700000    ХХV. ПОЛІГРАФІЧНЕ І КІНОКОПІЮВАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВА
 
2270000а    а) Робітники
 
2270000а-10729 Апаратники приготування хімічних розчинів, апарат-
        ники по приготуванню розчинів з
        полівінілбутироля, апаратники приготування вихід-
        них розчинів, апаратники приготування лакових роз-
        чинів, готувачі розчинів,- зайняті на кінокопію-
        вальних фабриках
 
2270000а-11631 Гальванотипісти
 
2270000а-11672 Гільйошири
 
2270000а-11741 Гравери друкарських форм, гравери-штампувальники
        кліше-матриць,- зайняті на обробці стереотипів
 
2270000а-14792 Складачі вручну
 
2270000а-14807 Складачі на складально-рядковідливних машинах
 
2270000а-15129 Нотогравери, зайняті роботою на свинцевих дошках
 
2270000а-16053 Оператори пральних машин, пральники білизни, зай-
        няті на пранні вішерної тканини
 
2270000а-16342 Оброблювальники кліше (з друкарського сплаву)
 
2270000а-16346 Оброблювальники шрифтової продукції (з друкарсь-
        кого сплаву)
 
2270000а-18863 Стереотипники, зайняті на обробці стереотипів і
        кліше з друкарського сплаву
 
2270000а-19769 Електролізерники, регенераторники-електролізерни-
        ки,- зайняті на кінокопіювальних фабриках
 
2270000б    б) Керівники і спеціалісти
 
2270000б-23157 Лаборанти, зайняті на аналізі свинцевих сплавів
 
2280000     ХХVI. ВИРОБНИЦТВО ПОЛІГРАФІЧНИХ ФАРБ
 
22801000    1. Виробництво барвників і сухих пігментів
 
2280100а    а) Робітники
 
2280100а-10247 Апаратники-заварники
 
2280100а-10285 Апаратники-індуліновари
 
2280100а-10994 Апаратники сушіння
 
2280100а-11061 Апаратники фільтрації
 
2280100а-11063 Апаратники-фірнісовари
 
2280100а-11209 Бондарі-закупорювачі
 
2280100а-13872 Машиністи млинів
 
2280100а-17598 Розважувачі хімічної сировини
 
2280100б    б) Керівники і спеціалісти
 
2280100б-23187 Майстри, старші майстри, зайняті на дільницях
        виготовлення барвників і сухих пігментів
 
22802000    2. Виробництво бронзової фольги
 
2280200а    а) Робітники
 
2280200а-13028 Контролери-приймальники
 
2280200а-13581 Машиністи-бронзувальники
 
2280200а-16513 Перемотувальники-сортувальники
 
2280200а-16968 Препараторники
 
2280200б    б) Керівники і спеціалісти
 
2280200б-23187 Майстри, старші майстри, зайняті на дільницях ви-
        готовлення бронзової фольги
 
22803000    3. Виробництво фарб для глибокого друку
 
2280300а    а) Робітники
 
2280300а-10331 Апаратники-фарботери
 
2280300а-10344 Апаратники-лаковари
 
2280300а-10955 Апаратники змішувачів
 
2280300а-11061 Апаратники фільтрації
 
2280300а-11100 Апаратники кульових млинів
 
2280300б    б) Керівники і спеціалісти
 
2280300б-23187 Майстри, старші майстри, зайняті на дільницях
        виготовлення фарб для глибокого друку
 
22804000    4. Виробництво тертих фарб із застосуванням інду-
        ліну, органічних пігментів і анілінових фарбників
 
2280400а    а) Робітники
 
2280400а-10331 Апаратники-фарботери
 
2280400а-10955 Апаратники змішувачів
 
2280400а-11061 Апаратники фільтрації
 
2280400а-11100 Апаратники кульових млинів
 
2280400а-13191 Фарботери
 
2280400б    б) Керівники і спеціалісти
 
2280400б-23187 Майстри, старші майстри, зайняті 
        на дільницях готування тертих фарб
 
2280500     5. Виробництво вальцьової маси, 
        синтетичної оліфи та сикативів із 
        застосуванням резинатів свинцю
 
2280500а    а) Робітники
 
2280500а-10111 Апаратники-вальцьовари
 
2280500а-10344 Апаратники-лаковари
 
2280500а-10443 Апаратники-оліфовари
 
2280500а-10945 Апаратники-сикативовари
 
2280500а-11063 Апаратники-фірнісовари
 
2280500а-12086 Завантажники-вивантажники
 
2280500а-16379 Відливальники валиків
 
2280500а-16950 Препаратори
 
2280500б    б) Керівники і спеціалісти
 
2280500б-23187 Майстри, старші майстри, зайняті на дільницях
        готування оліф, сикативів і вальцьової маси
 
22900000    ХХVII. БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ, ТЕХНІЧНЕ
        ПЕРЕОСНАЩЕННЯ, РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ,
        СПОРУД ТА ІНШИХ ОБ'ЄКТІВ
 
2290000а    а) Робітники
 
2290000а-11140 Асфальтобетонники
 
2290000а-11141 Асфальтобетонники-варильники
 
2290000а-11200 Бітумники
 
2290000а-11295 Бурильники шпурів
 
2290000а-11663 Гідромоніторники
 
2290000а-12282 Вапногасильники
 
2290000а-12520 Ізолювальники
 
2290000а-12529 Ізолювальники на гідроізоляції, у тому числі
        зайняті на ремонті і виготовленні устаткування
 
2290000а-12531 Ізолювальники на термоізоляції, у тому числі зай-
        няті на ремонті і виготовленні устаткування
 
2290000а-12533 Ізолювальники-плівочники, у тому числі зайняті на
        ремонті і виготовленні устаткування
 
2290000а-12680 Муляри, які постійно працюють в бригадах мулярів і
        в спеціалізованих ланках мулярів комплексних
        бригад
 
2290000а-12690 Каменотеси, у тому числі зайняті на обробці марму-
        ру і граніту вручну на каменеобробних підприємст-
        вах (цехах, дільницях) і підприємствах монумен-
        тальної скульптури
 
2290000а-12751 Кислототривники-вініпластчики
 
2290000а-12753 Кислототривники-гумувальники
 
2290000а-13121 Копрівники
 
2290000а-13201 Покрівельники по рулонних покрівлях і по покрівлях
        з штучних матеріалів, зайняті на роботах із засто-
        суванням мастик і грунтовок
 
2290000а-13511 Машиністи автогудронаторів
 
2290000а-13590 Машиністи бурових установок, бурильники, бурильни-
        ки баштових бурових кареток ББК-4 і "Клаймакс",
        бурильники механічного буріння, бурильники меха-
        нічного буріння свердловин переносних бурових
        установок, бурильники механічного обертального бу-
        ріння свердловин, бурильники механічного ударного
        буріння свердловин, бурильники на бурінні глибоких
        свердловин, бурильники на ручному бурінні, буриль-
        ники на верстатах обертального (колонкового) бу-
        ріння, бурильники пневматичного буріння і на вер-
        статах ударно-обертального буріння, бурильники
        ручного буріння свердловин, бурильники ручного
        ударно-обертального буріння свердловин, бурильни-
        ки (машиністи) верстатів обертального (колонково-
        го) буріння, бурильники (машиністи) верстатів
        ударно-канатного буріння, бурильники структурно-
        пошукового буріння, бурові майстри механічного ко-
        лонкового буріння, бурові майстри на верстатах
        обертального (колонкового) буріння, майстри змін-
        ного механічного буріння свердловин, майстри штан-
        гового буріння вручну (змінні), машиністи бурових
        верстатів, машиністи-кранівники з бурових робіт,
        машиністи машин вертикального буріння, машиністи
        машин горизонтального буріння, машиністи збоєчно-
        бурових машин, машиністи свердловин гідроврубу, 
        машиністи верстатів канатно-ударного буріння,
        машиністи верстатів термічного буріння, машиністи
        верстатів ударно-канатного і обертального буріння,
        машиністи верстатів шарошечного буріння, робітники
        на ручному і механічному бурінні - у тому числі
        зайняті на бурінні розвідувально-експлуатаційних
        свердловин на воду глибиною понад 50 м і під наг-
        лядних органам державного нагляду
 
2290000а-13783 Машиністи копрів, машиністи копрів універсальних,
        машиністи копрів сухопутних універсальних
 
2290000а-14199 Машиністи змішувачів асфальтобетону пересувних
 
2290000а-14288 Машиністи укладчиків асфальтобетону
 
2290000а-14612 Монтажники по монтажу стальних і залізобетонних
        конструкцій
 
2290000а-15415 Вогнетривники
 
2290000а-16540 Піскоструминники
 
2290000а-16542 Піскоструминники по склу
 
2290000а-17493 Прохідники гірничих схилів
 
2290000а-18447 Слюсарі аварійно-відновних робіт, постійно зайняті
        на роботах у підземних каналізаційних мережах
 
2290000а-19233 Трубоклади промислових залізобетонних труб
 
2290000а-19234 Трубоклади промислових цегляних труб
 
2290000а-19455 Форсунники
 
2290000а-19483 Фрезерувальники каменя, у тому числі зайняті на ка-
        менеобробних підприємствах (цехах, дільницях)
 
2290000а-19496 Футерувальники (кислототривники)
 
2290000а-19660 Шліфувальники-полірувальники виробів з каменя, у
        тому числі зайняті на каменеобробних підприємствах
        (цехах, дільницях) і підприємствах монументалььної
        скульптури
 
2290000а-19829 Електромонтери-лінійники по монтажу повітряних лі-
        ній високої напруги і контактної мережі
 
2290000а-19855 Електромонтери по ремонту повітряних ліній елект-
        ропередачі, електромонтери лінійні, електромонтери
        лінійно-кабельних робіт, електромонтери-лінійники
        - зайняті на ремонті повітряних ліній електропере-
        дачі (напругою 35 кВ і вище), що працюють на висо-
        ті понад 5 м
 
2290000б    б) Керівники і спеціалісти
 
2290000б-23419 Майстри будівельних і монтажних робіт
 
2290000б-24441 Виконавці робіт
 
22901000    1. Підземні роботи по будівництву і ремонту метро-
        політенів, підземних споруд (крім професій робіт-
        ників, передбачених Списком N 1)
 
2290100а    а) Робітники
 
2290100а-11196 Бетонники
 
2290100а-12680 Каменярі
 
2290100а-13450 Маляри, маляри-пульверизаторники, маляри-штукатури
 
2290100а-14117 Машиністи розчинонасосів
 
2290100а-14339 Машиністи холодильних установок по заморожуванню
        грунту
 
2290100а-14554 Монтажники гідроагрегатів, слюсарі-монтажники;
        слюсарі-монтажники, зайняті на монтажі і ремонті
        гідроагрегатів, слюсарі-монтажники по гідроагрега-
        тах
 
2290100а-14715 Мотористи вентиляційних установок
 
2290100а-15216 Облицювальники-мармурники
 
2290100а-15220 Облицювальники-плиточники
 
2290100а-15222 Облицювальники-полірувальники
 
2290100а-16671 Теслярі, опалубники дерев'яних форм
 
2290100а-18576 Слюсарі будівельні
 
2290100а-19727 Штукатури
 
2290100а-19842 Електромонтери по обслуговуванню підстанцій
 
2290100а-19931 Електрослюсарі (слюсарі) чергові і по ремонту
        устаткування
 
2290100б    б) Керівники і спеціалісти
 
2290100б-23419 Майстри будівельних і монтажних робіт
 
2290100б-24441 Виконавці робіт
 
23000000    ХХVIII. ТРАНСПОРТ
 
23001000    1. Залізничний транспорт
 
2300100а    а) Робітники
 
2300100а-10729 Апаратники приготування хімічних розчинів
 
2300100а-11242 Бригадири (звільнені) підприємств залізничного
        транспорту, зайняті на промивально-пропарювальних
        станціях (поїздах, пунктах)
 
2300100а-13144 Котельники, зайняті на теплій промивці котлів па-
        ровозів
 
2300100а-13152 Кочегари паровозів у депо
 
2300100а-17244 Приймально-здавальники вантажів і багажу, зайняті
        в пунктах наливання і зливання сірчистої нафти і
        їдких речовин
 
2300100а-17393 Промивальники котлів паровозів
 
2300100б    б) Керівники і спеціалісти
 
2300100б-23407 Майстри промивально-пропарювальних станцій
        (поїздів, пунктів)
 
23002000    2. Метрополітени
 
2300200а    а) Робітники, постійно зайняті тільки в нічний час
        на роботах у тунелях і підземних спорудах
 
2300200а-11242 Бригадири (звільнені) підприємств метрополітенів
 
2300200а-11448 Водії дрезин, водії авто- і мотодрезин
 
2300200а-11906 Дренажники
 
2300200а-13506 Машиністи гідропідйомників
 
2300200а-13741 Машиністи зумпфових агрегатів
 
2300200а-13771 Машиністи компресорів пересувних з двигунами внут-
        рішнього згоряння, компресорники, машиністи комп-
        ресорних станцій, машиністи компресорних установок
 
2300200а-13773 Машиністи компресорів пересувних з електродвигуна-
        ми, машиністи компресорних станцій, машиністи
        компресорних установок
 
2300200а-13890 Машиністи мийних установок
 
2300200а-14091 Машиністи рейкопідйомників
 
2300200а-14335 Машиністи фрезерно-зачищувальних машин
 
2300200а-14369 Машиністи шпалопідбивальних машин, машиністи сні-
        гоприбиральних і шпалопідбивальних машин (що сто-
        сується шпалопідбивальних машин), машиністи уні-
        версальних колійних машин (УПМ), механіки шпало-
        підбивальних машин
 
2300200а-14370 Машиністи шпаловитягувальних машин
 
2300200а-14577 Монтажники устаткування блокіровки і централізації
        на залізничному транспорті, слюсарі-монтажники,
        слюсарі-монтажники по блокіровці і централізації
        на залізничному транспорті
 
2300200а-14601 Монтажники устаткування зв'язку, монтажники зв'яз-
        ку по монтажу устаткування
 
2300200а-14688 Монтери колій, колійні робітники, колійні робітни-
        ки контактних рейок, стрілочники, чергові стрі-
        лочного поста, робітники по настиланню і ремонту
        колій (що стосується широкої колії), робітники по
        ремонту колій, слюсарі по виготовленню, складанню,
        монтажу і ремонту стрілок і колійних конструкцій
        (що стосується монтажу)
 
2300200а-14979 Наладчики колійних машин і механізмів
 
2300200а-15406 Обхідники колій і штучних споруд, обхідники кон-
        тактних рейок, обхідники по огляду обвальних діля-
        нок, обхідники по огляду рейок і 
        скріплень, обхідники залізничних колій і 
        штучних споруд, тунельні обхідники, колійні 
        обхідники
 
2300200а-15572 Оператори і механіки дефектоскопних візків
 
2300200а-15874 Оператори колійних вимірювань, механіки колієвимі-
        рювальних візків
 
2300200а-17531 Робітники, які зайняті на топографо-геодезичних і
        маркшейдерських роботах
 
2300200а-18450 Слюсарі зумпфових агрегатів
 
2300200а-18559 Слюсарі-ремонтники
 
2300200а-18585 Слюсарі-електрики по обслуговуванню і ремонту
        електроустаткування метрополітенів, слюсарі-
        електрики по обслуговуванню і ремонту санітарно-
        технічного устаткування метрополітенів
 
2300200а-18587 Слюсарі-електрики по обслуговуванню і ремонту
        станційного і тунельного устаткування метрополіте-
        нів
 
2300200а-18874 Столяри, столяри-будівельники, теслярі-столяри
 
2300200а-19167 Тунельні робітники
 
2300200а-19801 Електромонтажники всіх найменувань
 
2300200а-19820 Електромонтери всіх найменувань
 
2300200б    б) Керівники і спеціалісти, постійно зайняті тіль-
        ки в нічний час на роботах у тунелях і підземнх
        спорудах
 
2300200б-22177 Інженери, зайняті наглядом за виконанням робіт і
        контролем за технічним станом споруд і устаткуван-
        ня метрополітенів, габаритно-обслідницьких стан-
        цій;
 
        інженери, зайняті на геодезично-маркшейдерських
        роботах;
 
        інженери і інспектори (старші інспектори), зайняті
        на контролі за якістю ремонту технічних засобів,
        будинків і споруд залізниць і метрополітенів
 
2300200б-23186 Майстри всіх найменувань (старші майстри, помічни-
        ки майстрів)
 
2300200б-24940 Техніки, зайняті на габаритно-обслідницьких
        станціях
 
2300200б-25410 Електромеханіки (старші електромеханіки)
 
23003000    3. Морський і річковий флот
 
23003010    1) Плаваючий склад:
 
        Машинна команда суден службово-допоміжного флоту і
        суден портового флоту, що постійно працюють на ак-
        ваторії порту (за винятком службово-роз'їздних,
        приміських і внутрішньо-міського сполучення):
 
23003010-13156 Кочегари суден , що працюють на рідкому паливі
 
23003010-13502 Машиністи всіх найменувань
 
23003010-14706 Мотористи всіх найменувань
 
23003010-23484 Механіки та їх помічники, головні і старші
        механіки
 
23003010-25410 Електромеханіки та їх помічники, електромеханіки
        старші
 
23003020    б) Береговий склад:
 
23003000-11429 Підривники
 
23003000-13450 Маляри, зайняті на фарбуванні і обшкрябуванні
        суден у доках
 
23003000-14748 Мотористи трюмні
 
23100000    ХХIХ. ЗВ'ЯЗОК
 
23100000-12624 Кабельники-паяльщики, зайняті на роботах по спаю-
        ванню освинцьованих кабелів і кабелів з поліети-
        леновими і поліхлорвініловими оболонками
 
23100000-14629 Монтажники зв'язку-паяльщики, зайняті на роботах
        по спаюванню освинцьованих кабелів і кабелів з
        поліетиленовими і поліхлорвініловими оболонками
 
23100000-19093 Телефоністи міжміського телефонного зв'язку, що
        постійно працюють з мікротелефонною гарнітурою
        (пристроєм) на міжміських, замовних, довідкових
        комутаторах і на переговорних пунктах з цілодобо-
        вою дією
 
23100000-19095 Телефоністи місцевого телефонного зв'язку міських
        телефонних станцій ємністю від 300 номерів і вище
 
23100000-19096 Телефоністи довідкової служби міської телефонної
        мережі
 
23100000-19827 Електромонтери лінійних споруд телефонного зв'язку
        і радіофікації, зайняті на роботах по спаюванню
        освинцьованих кабелів і кабелів з поліетиленовими
        і поліхлорвініловими оболонками
 
23500000    ХХХ. АГРОХІМІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПО-
        ДАРСТВА. ЗБИРАННЯ, ПЕРЕРОБКА І УТИЛІЗАЦІЯ ТРУПІВ
                   ТВАРИН
 
23501000    1. Збирання, переробка і утилізація трупів тварин
        на спеціалізованих ветеринарно-санітарних утиліза-
        ційних заводах (цехах)
 
23501000а    а) Робітники
 
2350100а-10861 Апаратники виробництва технічної продукції, апа-
        ратники по переробці технічної сировини, апаратни-
        ки по виробництву кісткового борошна, апаратники по
        виробництву кров'яної муки, апаратники по хімічній
        обробці вовняної технічної сировини, завантажники
        (вивантажувачі) сушильних апаратів, завантажники
        перетоплювальних апаратів, пресувальники шквари,
        сортувальники-завантажники  технічної  сировини,
        сортувальники технічної сировини
 
2350100а-11081 Апаратники хімічної обробки технічної сировини
 
2350100а-11442 Водії автомобілів, зайняті збиранням і перевезен-
        ням трупів тварин
 
2350100а-14042 Машиністи по пранню і ремонту спецодягу, мийники
        спецодягу, кравці по ремонту спецодягу
 
2350100а-15259 Оброблювачі ветсанбраку, сортувальники-засолювачі
        шкіряної сировини із загиблих тварин, забійники-
        оброблювачі ветсанбраку, знімачі шкур з туш, що
        йдуть на технічну переробку
 
2350100а-17455 Просіювачі технічної продукції, просіювачі 
        альбуміну, просіювачі м'ясокісткового 
        борошна, просіювачі-пакувальники альбуміну,
        м'ясокісткового борошна і кров'яного борошна, 
        пакувальники технічної продукції
 
2350100а-19258 Прибиральники виробничих приміщень
 
2350100б    б) Керівники і спеціалісти
 
2350100б-23187 Майстри, зайняті на дільницях, де понад 50 процен-
        тів керованих ними робітників користуються правом
        на пільгове пенсійне забезпечення
 
23502000    2. Зберігання пестицидів
2350200а    а) Робітники республіканських, районних (міжрайон-
        них), резервних баз по постачанню пестицидами,
        складів  по  зберіганню  пестицидів  районних
        об'єднань "Сільгоспхімія" і баз постачання хіміч-
        ною продукцією, що безпосередньо зайняті на ванта-
        женні, розвантаженні і складуванні пестицидів:
 (із змінами, внесеними згідно з постановою 
      Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
2350200а-11453 Водії навантажувачів, машиністи самохідних наван-
        тажувачів
 
2350200а-11768 Вантажники
 
2350200а-12759 Комірники
 
2350200а-13790 Машиністи кранів (кранівники), тельферники
 
2350200а-14002 Машиністи вантажних машшин
 
23401000    ХХХI. ВИРОБНИЦТВО ШТУЧНОГО І СИНТЕТИЧНОГО ВОЛОКНА
 
23401000-14042 Машиністи по пранню і ремонту спецодягу, зайняті
        на пранні зараженого токсичними речовинами спец-
        одягу
 
23401000-1753а Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті обслу-
        говуванням і поточним ремонтом аміачно-компресор-
        них установок, у виробництві рідкого скла
 
23401000-1753б Робітники, зайняті на митті і обробці зворотної
        тари з-під токсичних хімічних продуктів, нейтралі-
        зації та очистці промислових стічних вод
 
23401000-1753в Робітники склодувних майстерень
 
23401000-1753г Робітники, а також майстри, старші майстри, 
        механіки, зайняті повний робочий день на
        ремонті, профілактиці та обслуговуванні техноло-
        гічного устаткування, електроустаткування, венти-
        ляції, контрольно-вимірювальних приладів, виробни-
        чої каналізації, тунелів і комунікацій у виробни-
        цтвах: сірковуглецю, ронгаліту, сульфату; сульфо-
        ваних жирових продуктів; у цехах, на дільницях і у
        відділеннях:  хімічних,  прядильних,  обробних,
        розмотки кислого шовку і фарбування виробництв:
        віскозного, мідно-аміачного, триацетатного, хлори-
        нового, ацетатного, синтетичних волокон, волосіні,
        целофану, щетини, плівки, губки; у кислотній стан-
        ції (дільницях, підрозділах) і станції обробних
        розчинів; регенерації (сірковуглецю, сірки з газів
        сірковуглецевих виробництв, летких і органічних
        розчинників, міді, аміаку, капролактаму)
 
23401000-17541 Робітники цехів, відділень, дільниць антикорозій-
        них сполук і покриття
 
23300000    ХХХII. РОБОТИ З РАДІОАКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ, ДЖЕРЕ-
        ЛАМИ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ І БЕРИЛІЄМ
 
23301000    1. Роботи на дослідних, транспортних і дослідно-
        промислових атомних реакторах та їх прототипах
 
23301000-1754а Робітники, керівники і спеціалісти, постійно зай-
        няті на роботах по очистці технологічної води від
        наведеної радіоактивності та радіоактивних оскол-
        ків, а також на ремонті технологічного устатку-
        вання очисних пристроїв в умовах радіаційної шкід-
        ливості
 
23301000-1754б Робітники, керівники і спеціалісти, постійно зай-
        няті всередині будинків, споруд суден на зберіган-
        ні засобів технологічного оснащення і устаткування
        атомних енергетичних установок, де провадяться ро-
        боти 1 і 2 класів
 
23302000    2. Роботи на підприємствах, у науково-дослідних
        інститутах, лабораторіях, конструкторських і до-
        слідно-конструкторських організаціях
 
23302000-17541 Робітники, керівники і спеціалісти, постійно зай-
        няті на роботах з радіоактивними речовинами з ак-
        тивністю на робочому місці не менше 0,1 мілікюрі
        радію 226 або еквівалентної по радіотоксичності
        кількості радіоактивних речовин і на ремонті тех-
        нологічного устаткування в цих умовах
 
23303000    3. Геологорозвідувальні роботи на поверхні, що
        зв'язані з радіоактивними речовинами
 
23303000-17531 Робітники, які постійно заняті на роботах з
        радіоактивними рудами
 
23304000    4. Роботи у промсанлабораторіях на підприємствах,
        в організаціях, медичних установах і інспекціях
        держпроматомнагляду і відомчих службах радіаційної
        безпеки
 
23304000-17541 Робітники і спеціалісти, постійно зайняті обслуго-
        вуванням атомних реакторів, атомних станцій і ви-
        робництв радіоактивних речовин та берилію, в умо-
        вах радіаційної або берилієвої шкідливості
 
23305000    5. Роботи на прискорювальних установках, генерато-
        рах нейтронів з виходом нейтронів 10/9 нейтронів
        на секунду і більше
23305000-1754д Робітники, керівники і спеціалісти, що постійно і
        безпосередньо працюють в умовах радіаційної шкід-
        ливості при проведенні експериментальних і
        експлуатаційних робіт
 (із змінами, внесеними згідно з постановою 
      Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
23305000-17541 Робітники і спеціалісти, зайняті ремонтом устатку-
        вання (за фактично відпрацьований час)
 
23306000    6. Роботи по схороненню і транспортуванню радіоак-
        тивних речовин; роботи по дезактивації, дегазації
        та обезпилюванню спецодягу і устаткування, забруд-
        нених радіоактивними речовинами і берилієм
 
23306000-17541 Робітники, керівники і спеціалісти, постійно зай-
        няті на навантажуванні, розвантажуванні, переван-
        тажуванні, транспортуванні, зборі, переробці 
        зберіганні і похованні радіоактивних речовин, 
        радіоактивних відходів і берилію, а також
        дезактивацією і дегазацією обладнання, приміщень,
        транспортних засобів, збором, ремонтом, дезактива-
        цією та обезпилюванням спецодягу
 
23306000-1754з Робітники санпропускників (душових)
 
23307000    7. Інші роботи
 
23307000-12582 Випробувачі деталей і приладів, майстри і старші
        майстри, зайняті на випробуванні електропроменевих
        трубок на стендах при напрузі в 25 кіловольт і
        вище
23307000-17541 Працівники, зайняті на роботах у районах, що зазна-
        ли радіоактивного забруднення внаслідок аварії на
        атомних об'єктах, де відповідно до рішень Уряду
        введено обмеження споживання продуктів харчування
        місцевого виробництва і особистих підсобних госпо-
        дарств
 (із змінами, внесеними згідно з постановою 
      Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
23200000    ХХХIII. ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ
 
23200000-10047 Акумуляторники
 
23200000-10176 Апаратники гашення вапна
 
23200000-11159 Бакелітники (просочувальники), зайняті на просочу-
        ванні деталей і виробів сумішами, що містять шкід-
        ливі речовини не нижче 3 класу небезпеки
 
23200000-11342 Вальцювальники гумової суміші, зайняті на виготов-
        ленні і ремонті м'ягких баків і на шиноремонтних
        підприємствах; вальцювальники, вальцювальники-
        листувальники, вальцювальники-пластикаторники,
        вальцювальники-розігрівальники, вальцювальники-
        змішувачі, зайняті на шиноремонтних підприємствах
 
23200000-11495 Вулканізаторники
 
23200000-11614 Газогенераторники, зайняті на ацетиленових стан-
        ціях
 
23200000-11618 Газорізальники, терморізальники
 
23200000-11620 Газозварники
 
23200000-11640 Гасильники вапна
 
23200000-11646 Генераторники ацетиленових установок
 
23200000-11664 Гідропіскоструминники
 
23200000-12554 Інструктори виробничого навчання робітників масо-
        вих професій, зайняті навчанням на підземних робо-
        тах у вугільній і гірничо-рудній промисловості, на
        гарячих дільницях робіт металургійного виробницт-
        ва, у хімічній промисловості і знаходяться 50 %
        робочого часу і більше під землею у вироб-
        ничих цехах
 
23200000-12172 Заливальники компаундами, герметизаторники п'єзо-
        резонаторів, заливальники конденсаторів, лаку-
        вальники переходів і деталей,- що працюють із за-
        стосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу
        небезпеки
 
23200000-13162 Кочегари технологічних печей, зайняті у виробницт-
        вах, де основні робітники користуються правом на
        пільгове пенсійне забезпечення, кочегари виробни-
        чих печей, зайняті у хлібопекарському виробництві
 
23200000-13351 Лакувальники електроізоляційних виробів і мате-
        ріалів, зайняті на роботах з лаками, що містять
        шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки
 
23200000-13399 Ливарники пластмас
 
23200000-13450 Маляри, зайняті на роботах із застосуванням шкід-
        ливих речовин не нижче 3 класу небезпеки
 
23200000-13775 Машиністи компресорних установок при роботі з
        шкідливими речовинами не нижче 3 класу небезпеки
 
23200000-13786 Машиністи (кочегари) котельних (на вугіллі  й
        сланці), у тому числі зайняті на видаленні золи
 
23200000-14257 Машиністи технологічних компресорів, зайняті на
        обслуговуванні газових компресорів (крім повітря-
        них)
 
23200000-14341 Машиністи холодильних установок, що обслуговують
        аміачно-холодильні установки
 
23200000-14440 Металізатори
 
23200000-15008 Намазувальники деталей,  зайняті  виготовленням
        м'яких баків і на шиноремонтних підприємствах
 
23200000-15167 Випалювачі вапна
 
23200000-15418 Огранувальники алмазів у брильянти
 
23200000-15634 Оператори конвеєрних печей, зайняті на випалі
        емалей
 
23200000-16137 Оператори  установок  піскоструминної  очистки,
        піскоструминники п'єзокварцу
 
23200000-16460 Паяльники по вініпласту
 
23200000-16987 Пресувальники-вулканізаторники
 
23200000-17008 Пресувальники виробів з пластмас
 
23200000-17434 Просочувальники пиломатеріалів і виробів з дереви-
        ни, зайняті на роботах із застосуванням шкідливих
        речовин не нижче 3 класу небезпеки
 
23200000-1753а Робітники, безпосередньо зайняті приготуванням і
        нанесенням на ракети і космічні об'єкти теплоізо-
        ляційних покриттів (на виготовленні сумішей, про-
        сочуванні, формуванні і пресуванні виробів)
 
23200000-1753б Робітники, постійно зайняті механічною обробкою
        виробів з азбоцементу і азбоселіту
 
23200000-1753в Робітники і майстри, безпосередньо зайняті у ви-
        робництві керамічної деколі з матеріалами, що
        містять свинець
 
23200000-1753г Робітники і спеціалісти, постійно зайняті на робо-
        тах з джерелами УКВ, УВЧ, СВЧ випромінювань, вико-
        нання яких потребує обов'язкового застосування за-
        собів індивідуального захисту від цих випроміню-
        вань
 
23200000-1753д Робітники, майстри і старші майстри дільниць, зай-
        няті у виробництві кремнійорганічних сполук
 
23200000-1753е Робітники, постійно зайняті механічною обробкою
        виробів із скловолокна і склопластика
 
23200000-1754а Робітники, постійно зайняті на ходових випробувань
        бронетанкової техніки у дорожніх умовах
 
23200000-1754б Працівники, що безпосередньо виконують роботи з
        мікроорганізмами 1 - 2 груп небезпеки
23200000-1754в  Працівники, постійно зайняті на підземних
         роботах, пов'язаних з технічним обслугову-
         ванням, транспортуванням та зберіганням
         зброї
 (доповнено згідно з постановою 
        Кабінету Міністрів України від 15.11.94 р. N 773)
23200000-18003 Ремонтувальники гумових виробів, зайняті на вулка-
        нізації
 
23200000-18183 Складальники-клепальники (клепальники)
     12801
 
23200000-18422 Склеювачі-фарбувальники целулоїдних окулярних
        оправ
 
23200000-18447 Слюсарі аварійно-відновлювальних робіт і майстри,
        слюсарі-мотористи аварійних груп, постійно зайняті
        на підземних каналізаційних мережах
 
23200000-18598 Зливальники-розливальники, зайняті на зливанні і
        розливанні шкідливих речовин не нижче 3 класу
        небезпеки
 
23200000-19611 Шорстковщики, зайняті на відновленні і ремонті шин
        на шиноремонтних підприємствах
 
23200000-19756 Електрогазозварники, зайняті на різанні і ручому
        зварюванні, на напівавтоматичних машинах, а також
        автоматичних машинах із застосуванням флюсів, що
        містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небез-
        пеки
 
23200000-19804 Електромонтажники по кабельних мережах, електро-
        монтери,- постійно зайняті на спайці освинцьованих
        кабелів і кабелів з поліетиленовими і поліхлорві-
        ніловими оболонками
 
23200000-19859 Електромонтери по ремонту і монтажу кабельних
        ліній, електромонтери-кабельники, постійно зайняті
        на спайці освинцьованих кабелів і кабелів з полі-
        етиленовими і поліхлорвініловими оболонками
 
23200000-19905 Електрозварювальники на автоматичних і напівавто-
        матичних машинах, зайняті зваркою в середовищі
        вуглекислого газу, на роботах з застосуванням флю-
        сів, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу
        небезпеки, а також на напівавтоматичних машинах
 
23200000-19906 Електрозварники ручного зварювання
 
23200000-23187 Майстри і старші майстри, зайняті на внутрішній
        очистці резервуарів, баків і цистерн
 
23200000-23395 Майстри і старші майстри виробничого навчання,
        зайняті навчанням на підземних роботах у вугільній
        і гірничорудній промисловості, на гарячих діль-
        ницях робіт металургійного виробництва, у хімічній
        промисловості і знаходяться 50 % робочого
        часу і більше під землею та у виробничих цехах
 
                  НЕ ДЛЯ ДРУКУ
 
23600000    ХХХIV. АТОМНІ ЕНЕРГЕТИКА І ПРПОМИСЛОВІСТЬ
 
23601000    1. Виробництво стабільних ізотопів методами фізич-
        ного і хімічного поділу
 
23601000-17541 Робітники, керівники і  спеціалісти,  постійно
        зайняті на роботах по поділу елементів у магнітних
        полях великої інтенсивності або високої напруги
 
23602000    2. Виробництво фільтрів для газодифузійного поділу
        урану
 
23602000-17541 Робітники, керівники і спеціалісти, постійно зай-
        няті у технологічному процесі і на ремонті техно-
        логічного устаткування
 
23603000    3. Роботи на промислових атомних реакторах, атом-
        них електростанціях і атомних станціях теплопо-
        стачання
 
23603000-1754а Робітники, керівники і спеціалісти, постійно зай-
        няті у цехах і на дільницях гідроспоруд по підго-
        товці та очистці технологічної води від солей з
        наведеною радіоактивністю для реакторів
 
23603000-1754б Робітники, керівники і спеціалісти, постійно зай-
        няті на роботах по очистці технологічної води від
        солей з наведеною радіоактивністю і радіоактивних
        осколків, а також на ремонті технологічного устат-
        кування очисних пристроїв, забруднених радіо ак-
        тивними речовинами
 
23603000-1754в Робітники, керівники і спеціалісти, що постійно
        працюють з матеріалами, забрудненими радіоактивни-
        ми речовинами, при виготовленні або ремонті осна-
        стки та пристроїв
 
23603000-1754г Робітники і спеціалісти, постійно зайняті відбором,
        підготовкою проб технолгічних середовищ в умовах
        радіаційної шкідливості
 
23604000    4. Робота в підземних умовах гірничо-хімічного
        комбінату
 
23604000-17541 Робітники, керівники і спеціалісти, не передбачені
        розділом ХХIV Списку N 1, постійно зайняті на ро-
        ботах у підземних умовах
 
23605000    5. Виробництво виробів з гідриду літію
 
23605000-17541 Робітники, керівники і спеціалісти, постійно і
        безпосередньо зайняті на виготовленні виробів з
        гідриду літію і на ремонті технологічного устатку-
        вання у виробничих приміщеннях
 
23606000    6. Роботи на складах і у сховищах готових спецви-
        робів, що містять у собі вузли та деталі з вмістом
        радіоактивних речовин
 
23606000-17541 Робітники, керівники і спеціалісти, що постійно
        працюють в умовах радіаційної шкідливості на ван-
        таженні, розвантаженні і зберіганні спецвиробів
 
23607000    7. Транспортування радіоактивних речовин, джерел
        іонізуючих виппромінювань і спецвиробів, що міс-
        тять радіоактивні речовини
 
23607000-1754а Робітники і спеціалісти, постійно зайняті на між-
        цеховому і міжзаводському транспортуванні радіо-
        активних речовин, джерел іонізуючих випромінювань
        і спецвиробів, що містять радіоактивні речовини
 
23607000-1754б Робітники і спеціалісти, зайняті налагодженням
        установок із заміною закритих радіоактивних джерел
        за фактично відпрацьований час
 
23608000    8. Роботи в умовах радіаційної та берилієвої шкід-
        ливості
 
23608000-17541 Спеціалісти і керівники заводів з  безцеховою
        структурою, виробництв, цехів, шахт, рудників,
        кар'єрів, рудоуправлінь на правах шахт, контроль-
        но-приймальної інспекції і військового приймання,
        зайняті неповний робочий день у підземних умовах і
        в умовах радіаційної шкідливості у виробництвах,
        передбачених розділом ХХIV Списку N 1
 
              **************************
 
 
Опрос