Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке предоставления льгот, предусмотренных законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты"

КМ Украины
Постановление КМ от 16.02.1994 № 94
редакция действует с 04.03.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 

від 16 лютого 1994 р. N 94

Київ

Про порядок надання пільг, передбачених Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України 
від 21 жовтня 1994 року N 733
,
 від 4 червня 2003 року N 865
,
 від 28 березня 2005 року N 198
,
 від 25 травня 2006 року N 726
,
 від 20 квітня 2007 року N 648
,
 від 20 травня 2009 року N 565
,
 від 1 серпня 2013 року N 548
,
від 20 квітня 2016 року N 313
,
від 19 лютого 2020 року N 132

На виконання постанови Верховної Ради України від 22 жовтня 1993 р. "Про введеня в дію Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити, що передбачені Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" пільги щодо оплати житла та комунальних послуг надаються ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, і особам, на яких поширюється чинність зазначеного Закону, незалежно від того, хто є наймачем і яка форма власності житлового фонду, з урахуванням членів їх сім'ї, які проживають разом з ними, виходячи із встановлених чинним законодавством норм житла та розміру плати за користування ним.

До комунальних послуг належать: водопостачання, включаючи постачання привізною водою для господарсько-побутових потреб; гаряче водопостачання; користування тепловою енергією; вивезення побутових відходів; водовідведення, включаючи обслуговування вигрібних ям загального та особистого користування в садибах житлових будинків; газ, у тому числі зріджений, що використовується для опалення житлових приміщень, підігріву води в будинках, які не мають централізованого гарячого водопостачання; користування електроенергією.

Пільги щодо плати за користування електроенергією в гаражах, дачних будинках і на садових ділянках не надаються, за винятком, коли споруди знаходяться на присадибних ділянках за місцем проживання.

Абзац четвертий пункту 1 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.94 р. N 733) 

2. Пільги щодо абонементної плати за користування квартирним телефоном і погодинної оплати місцевих розмов надаються за умови перейменування абонемента на особу, яка має право на пільги, з дня її звернення.

3. Пільги на безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі), автомобільним транспортом загального користування (за винятком таксі) в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів надаються незалежно від місця проживання осіб, яким надані пільги. 

Пільги на проїзд залізничним, водним, повітряним, міжміським автомобільним транспортом можуть надаватися на території інших держав, якщо укладено відповідні міждержавні договори (угоди). 

4. Особам з інвалідністю внаслідок війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та особам, на яких поширюється чинність Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", надається право на позачергове забезпечення продовольчими товарами поліпшеного асортименту та промисловими товарами підвищеного попиту відповідно до переліку і норм, встановлених Радою Міністрів Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 р. N 132)

Першочергове обслуговування учасників бойових дій, учасників війни, осіб, на яких поширюється чинність зазначеного Закону, підприємствами, установами й організаціями служби побуту, громадського харчування, торгівлі, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту, а також у лікувально-профілактичних закладах, аптеках здійснюється незалежно від форми власності. Особи з інвалідністю внаслідок війни та особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, обслуговуються цими закладами позачергово.

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 р. N 132)

Для продажу зазначеним особам продовольчих і промислових товарів створюються спеціальні салони-магазини, секції, відділи та інші види пільгового торговельного обслуговування.

5. Пільга на позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а також на обслуговування службами соціального захисту населення вдома надається за висновками медичних закладів особам, які потребують постійного стороннього догляду.

У разі неможливості здійснення такого обслуговування їм відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом. Рішення про відшкодування витрат приймають районні (міські) відділи соціального захисту населення.

Для призначення відшкодування таких витрат до відділу соціального захисту населення за місцем проживання подаються:

заява;

довідка, видана житлово-комунальною організацією, а в населених пунктах, де їх немає, - відповідними Радами народних депутатів, про склад сім'ї та умови проживання заявника (за встановленою формою); 

висновок медичного закладу за місцем проживання про наявність медичних показань чи протипоказань (їх характер і тривалість) для влаштування до стаціонарного закладу відповідного профілю та взяття на обслуговування службами соціального захисту населення вдома.

Рішення про відшкодування зазначених витрат приймається у 15-денний термін з дня подання заінтересованою особою заяви з усіма необхідними документами. Розмір відшкодування становить до 25 відсотків посадового окладу соціального працівника.

Конкретні розміри відшкодування витрат встановлюються з урахуванням стану здоров'я особи, яка потребує догляду, обсягу соціального обслуговування та умов проживання (міська або сільська місцевість, наявність або відсутність комунально-побутових зручностей, транспортної мережі та ін.). 

Виплата призначається на термін від 1 до 6 місяців і провадиться щомісячно органами соціального захисту населення за місцем проживання особи, яка потребує догляду.

У разі відмови такої особи у влаштуванні до закладів соціального захисту населення чи обслуговуванні службами соціального захисту населення вдома відшкодування витрат, пов'язаних з доглядом, не провадиться.

Виявлення, облік, обстеження умов життя осіб, які потребують догляду проводяться районними відділами соціального захисту населення.

51. Пільги щодо користування поліклініками та госпіталями у разі зміни місця роботи ветеранами війни та особами, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", надаються медичними закладами, до яких були прикріплені зазначені особи на час набуття відповідного статусу.

(постанову доповнено пунктом 51 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 р. N 313)

6. Витрати державних органів, органів місцевого і регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій (далі організації), пов'язані з наданням пільг, передбачених Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", покриваються місцевими фінансовими органами на підставі розрахунків, поданих організаціями, шляхом перерахування коштів на їх рахунки в установах банків.

Пільги, передбачені зазначеним Законом, надаються організаціями за рахунок власних коштів з наступним відшкодуванням їх з бюджету за встановленими нормами у погоджені з фінансовими органами терміни.

Відшкодування організаціям витрат, пов'язаних з наданням пільг, фінансові органи провадять за рахунок коштів місцевих бюджетів на підставі перевірених ними розрахунків, поданих організаціями.

Організації в установленому порядку подають фінансовому органу за місцем їх знаходження платіжне доручення на погоджену загальну суму витрат у чотирьох примірниках. Перший примірник доручення підписується керівником або заступником і головним бухгалтером фінансового органу і скріплюється печаткою. Три примірники доручення подаються в установу банку.

Четвертий примірник платіжного доручення і розрахунок до нього залишаються у фінансовому органі, який веде облік відшкодування зазначених витрат. Видатки, пов'язані з наданням пільг відображаються в обліку виконання місцевого бюджету у розділі 207 параграфу ІІ "Пільги учасникам війни" Класифікації доходів і видатків державного і місцевих бюджетів.

Видатки, пов'язані з наданням пільг, щодо користування міським, залізничним та водним транспортом приміського сполучення, а в сільській місцевості - автобусами приміських маршрутів, враховуються при визначенні загальної суми збитків транспорту, яка покривається з бюджету.

7. Громадянам, які набули статусу ветерана війни або особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, та особи, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", після прийняття цього Закону, пільги надаються з дня звернення.

8. До виготовлення нових бланків посвідчень ветерана війни та особи, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", пільги надаються на підставі посвідчень та листків-талонів на пільговий проїзд, що діяли на 1 січня 1992 р., пенсійного посвідчення з поміткою органу, який призначив пенсію про право на пільги, або відповідної довідки (перелік додається). 

9. Міністерству оборони, Міністерству соціального захисту населення, Міністерству фінансів, Міністерству зв'язку, Міністерству транспорту і Державному комітетові по житлово-комунальному господарству давати роз'яснення з відповідних питань щодо застосування цієї постанови.

10. Пункт 10 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 20.05.2009 р. N 565)

 

 

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України

 
Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
І. ДОЦЕНКО

 

 

 

 

 
 
 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 лютого 1994 р. N 94

ПЕРЕЛІК
документів, на підставі одного з яких надаються пільги, передбачені Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

I. Учасники бойових дій

"Удостоверение участника войны"

"Свидетельство о праве на льготы"

"Удостоверение" (при наявності штампу "Україна. Учасник бойових дій") 

Довідки, видані органами Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, Міністерства закордонних справ

(абзац четвертий розділу I із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. N 865,
 від 28.03.2005 р. N 198
,
 від 25.05.2006 р. N 726
,
 від 20.04.2007 р. N 648
,
від 20.04.2016 р. N 313) 

II. Особи з інвалідністю внаслідок війни

(назва розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 р. N 132)

"Удостоверение инвалида Отечественной войны"

"Удостоверение инвалида о праве на льготы"

Довідки, видані органами Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, Міністерства соціального захисту населення України

(абзац третій розділу II із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. N 865,
від 28.03.2005 р. N 198
,
 від 25.05.2006 р. N 726
,
 від 20.04.2007 р. N 648
,
від 20.04.2016 р. N 313) 

III. Учасники війни

"Удостоверение" (при наявності штампу "Україна. Учасник війни") 

"Удостоверение о праве на льготы"

"Пенсійне посвідчення" (при наявності штампу чи відповідного запису "Україна. Учасник війни") 

Довідки, видані органами Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, Міністерства соціального захисту населення, Міністерства праці

(абзац четвертий розділу III із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. N 865,
від 28.03.2005 р. N 198
,
 від 25.05.2006 р. N 726
,
 від 20.04.2007 р. N 648
,
від 20.04.2016 р. N 313) 

IV. Особи, на яких поширюється чинність цього Закону

"Пенсійне посвідчення" (при наявності штампу чи відповідного запису "Україна. Сім'я загиблого" або "Україна. Дружина (чоловік) померлого інваліда /учасника Вітчизняної війни) 

Довідки, видані органами Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, Cлужби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, Міністерства соціального захисту населення

(абзац другий розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. N 865,
 від 28.03.2005 р. N 198
,
 від 25.05.2006 р. N 726
,
 від 20.04.2007 р. N 648
,
від 20.04.2016 р. N 313) 

V. Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Документи, які підтверджують присвоєння звання Героя Радянського Союзу, Героя Соціалістичної Праці, нагородження орденом Слави трьох ступенів та засвідчують особу нагородженого

_______________ 
Примітка.

Довідки, штампи та записи у посвідченнях завіряються  підписом військкома, керівника відділу (управління)  чи  іншого органу, що їх видав, та скріплюються гербовою печаткою. 

 

 

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
І. ДОЦЕНКО

Опрос