Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о ведомственной военизированной охране на железнодорожном транспорте

КМ Украины
Постановление КМ от 11.01.1994 № 7
редакция действует с 04.04.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 січня 1994 р. N 7

Київ

Про затвердження Положення про відомчу воєнізовану охорону на залізничному транспорті

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 16 листопада 1998 року N 1813
,
 від 28 листопада 2012 року N 1091
,
від 22 березня 2017 року N 161

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про відомчу воєнізовану охорону на залізничному транспорті, що додається.

 

 

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України

 
Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
І. ДОЦЕНКО

Інд. 34 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 січня 1994 р. N 7 

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчу воєнізовану охорону
на залізничному транспорті

1. Відомча воєнізована охорона на залізничному транспорті (надалі - відомча охорона) - система спеціалізованих воєнізованих підрозділів, що здійснюють охорону вантажів на шляху прямування, об'єктів на підприємствах, в установах та організаціях, що входять до сфери управління Укрзалізниці, а також забезпечують проведення заходів, спрямованих на запобігання та гасіння пожеж на них.

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 р. N 1091)

Відомча охорона підпорядкована Укрзалізниці.

2. Відомча охорона у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Мінінфраструктури та Укрзалізниці, а також цим Положенням.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 р. N 1091)

3. Головними завданнями відомчої охорони є:

здійснення охорони вантажів на шляху прямування та в парках станцій за переліком, затвердженим Мінінфраструктури;

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 р. N 1091)

здійснення охорони об'єктів залізничного транспорту за переліком, затвердженим Укрзалізницею;

(абзац третій пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 р. N 1091)

запобігання незаконному проїздові сторонніх осіб у вантажних поїздах і ходінню сторонніх осіб залізничними коліями у невизначених місцях;

запобігання та ліквідація пожеж на підприємствах, в установах та організаціях, що входять до складу залізниць України, а також у залізничному рухомому складі.

4. Відомча охорона відповідно до покладених на неї завдань: 

здійснює профілактичні заходи, спрямовані на запобігання крадіжкам вантажів, матеріальних цінностей;

проводить затримання розкрадачів вантажів та матеріальних цінностей;

здійснює пожежно-профілактичні заходи та контроль за виконанням установлених вимог пожежної безпеки;

бере участь у ліквідації пожеж на підприємствах, в установах та організаціях, що входять до складу залізниць України, а також у залізничному рухомому складі;

проводить розслідування технічних причин пожеж та їх облік;

сприяє зміцненню і всебічному розвиткові добровільних пожежних дружин та інших громадських протипожежних формувань;

бере участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів.

здійснює супроводження касирів від установ банку до підприємств залізничного транспорту та в зворотному напрямку.

(пункт 4 доповнено абзацом дев'ятим згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 16.11.98 р. N 1813,
 у зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом десятим)

Підрозділи відомчої охорони відповідно до укладених договорів з підприємствами та організаціями, які не входять до складу залізничного транспорту, можуть здійснювати охорону об'єктів і вантажів, проводити пожежно-профілактичні обстеження, здійснювати технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння та пожежної техніки, проводити навчання з пожежно-технічного мінімуму, надавати консультації з питань пожежної безпеки, виконувати роботи з монтажу і технічного обслуговування засобів охорони, пожежної сигналізації, пожежогасіння та інше.

 (абзац десятий пункту 4 із змінами, внесеними  згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України  від 16.11.98 р. N 1813,
 від 28.11.2012 р. N 1091)

5. Забороняється залучати особовий склад підрозділів відомчої охорони до виконання завдань, не передбачених законодавством України та цим Положенням.

6. Працівники відомчої охорони мають право:

вимагати від працівників залізничного транспорту та інших осіб дотримання правил пропускного режиму і пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях залізничного транспорту;

в установленому порядку в разі порушення правил пожежної безпеки, що створює безпосередню загрозу виникнення пожежі, та невиконання протипожежних заходів, передбачених нормами проектування, технічними вимогами та іншими нормативними актами, тимчасово до усунення недоліків зупиняти роботу підрозділів підприємства, експлуатацію будинку, споруди, окремого приміщення, а також забороняти випуск на лінію вагонів і тягового рухомого складу, які не відповідають вимогам пожежної безпеки;

згідно з чинним законодавством розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення, затримувати правопорушників, проводити особистий огляд і огляд речей;

перевіряти умови зберігання матеріальних цінностей, справність огорож, технічних засобів охорони, виконання посадовими особами правил забезпечення збереження вантажів в разі виявлення порушень цих правил і загрози збереженню матеріальних цінностей вживати заходів до їх усунення, тимчасово зупиняти експлуатацію будинку, споруди, приміщення.

7. Відомча охорона складається з підрозділів охорони вантажів, особливо важливих об'єктів, а також підрозділів пожежної охорони.

8. До відомчої охорони належать:

головне управління воєнізованої охорони;

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 р. N 1091)

служби воєнізованої охорони залізниць;

абзац четвертий пункту 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 28.11.2012 р. N 1091)

загони воєнізованої охорони залізниць;

стрілецькі, пожежні та інші підрозділи, навчальні заклади, бази матеріального та технічного забезпечення, будинки та бази відпочинку.

9. Структура головного управління, служб та загонів відомчої охорони визначається відповідно до законодавства.

(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.11.2012 р. N 1091)

10. Головне управління воєнізованої охорони очолює начальник, який призначається керівником Укрзалізниці.

Призначення на посаду начальника служби та начальника загону відомчої охорони залізниць здійснюється в порядку, встановленому Укрзалізницею.

(пункт 10 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.11.2012 р. N 1091)

11. Начальницький склад відомчої охорони несе відповідальність за забезпечення охорони об'єктів і вантажів під час перевезення, пожежно-профілактичну роботу, бойову готовність підрозділів, навчання і виховання особового складу.

Особовий склад відомчої охорони, зайнятий на охороні вантажів і об'єктів, несе відповідальність за повне збереження довірених йому матеріальних цінностей і бойової нарізної вогнепальної зброї. За невиконання покладених на працівників відомчої охорони завдань винні особи несуть дисциплінарну, матеріальну та кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

12. Чисельність працівників відомчої охорони залізниць за поданням начальників залізниць і метрополітенів установлюється Укрзалізницею та визначається за відповідним нормативом і з урахуванням покладених на них завдань. На один цілодобовий пост (патруль) чисельність відомчої охорони встановлюється з розрахунку 6 одиниць без урахування начальницького складу, працівників службового собаківництва, обслуговуючого персоналу та працівників, зайнятих на експлуатації технічних засобів охорони.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 р. N 1091)

13. Рядовий та начальницький склад відомчої охорони проходить навчально-бойову та спеціальну підготовку за програмами, затвердженими головним управлінням воєнізованої охорони.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 р. N 1091)

14. Особовий склад відомчої охорони поділяється на воєнізований і вільнонайманий.

15. Воєнізований склад відомчої охорони складається з начальницького (вищий, старший, середній і молодший) та рядового складу. Перелік посад, які належать до воєнізованого складу, затверджується Укрзалізницею. 

16. До відомчої охорони приймаються громадяни України, які, як правило, пройшли строкову військову службу або перебувають у запасі Збройних Сил України і придатні за висновком медичної комісії для служби у відомчій охороні.

17. З працівниками відомчої охорони укладається трудовий договір відповідно до законодавства України про працю.

Для осіб, які приймаються до відомчої охорони, встановлюється випробувальний термін до трьох місяців, якщо інше не передбачено законодавством.

18. Для молодшого начальницького та рядового складу відомчої охорони може встановлюватися підсумковий поквартальний облік робочого часу.

19. Варта відомчої охорони призначається на термін до однієї доби. У виняткових випадках під час ліквідації пожеж, наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха або ускладнення оперативної обстановки цей термін може бути продовжений.

(абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 р. N 1091)

Варті відомчої охорони забороняється залишати вартове приміщення без дозволу начальника варти. Начальник варти може залишити приміщення тільки для зміни постів, перевірки несення служби і в разі виїзду на місце події або стихійного лиха в районі об'єкта, що охороняється.

(абзац другий пункту 19 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 р. N 1091)

Працівники відомчої охорони під час виконання службових обов'язків мають право застосовувати вогнепальну зброю та спеціальні засоби (наручники, гумові кийки, засоби зв'язування, сльозоточиві речовини) у випадках і порядку, передбачених законодавством.

(абзац третій пункту 19 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 16.11.98 р. N 1813)

Для охорони вантажів і об'єктів на залізницях можуть використовуватися службові собаки.

20. Працівники відомчої охорони зобов'язані:

чесно і сумлінно виконувати службові обов'язки, суворо дотримуватися законів України, вимог цього Положення, інструкцій та інших нормативних актів з питань забезпечення збереження вантажів, охорони об'єктів і пожежної безпеки;

зберігати відомчу зброю, техніку, майно і утримувати їх у належному стані;

бути дисциплінованим, постійно підвищувати свій професійний рівень, суворо зберігати державну та службову таємницю;

під час виконання службових обов'язків носити формений одяг і знаки розрізнення встановленого зразка відповідно до своєї посади.

21. Витрати на утримання відомчої охорони відносяться на собівартість виробництва залізниць.

(абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 р. N 1091)

Кошториси витрат на утримання служб, загонів і підрозділів відомчої охорони затверджуються в порядку, встановленому Укрзалізницею.

Кошти, необхідні для виплати особовому складові відомчої охорони одноразової допомоги, а також витрати на санаторно-курортне обслуговування та дитячі оздоровчі заклади передбачаються в кошторисі на утримання воєнізованої охорони.

Медико-санітарне обслуговування особового складу відомчої охорони та членів їхніх сімей здійснюється лікувальними закладами залізничного транспорту на загальних підставах, установлених для працівників залізничного транспорту.

22. Забезпечення відомчої охорони автотранспортними засобами, речовим майном, обладнанням і пожежним устаткуванням здійснюється за рахунок коштів залізниць за місцем дислокації. Особовий склад відомчої охорони забезпечується безоплатним форменим і спеціальним одягом, а також засобами індивідуального захисту за нормами, затвердженими Укрзалізницею, за рахунок коштів, передбачених на утримання воєнізованої охорони.

(абзац перший пункту 22 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 р. N 1091)

Абзац другий пункту 22 виключено

(пункт 22 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 16.11.98 р. N 1813
,
абзац другий пункту 22 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 р. N 161)

23. Казармені та службові приміщення для підрозділів відомчої охорони надаються залізницями. Особовий склад відомчої охорони розміщується у казармах, службових приміщеннях і пожежних депо безплатно.

(абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 р. N 1091)

Будівництво, утримання і капітальний ремонт казарм, службових приміщень і пожежних депо здійснюється залізницями.

(абзац другий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 р. N 1091)

24. Працівники відомчої охорони користуються всіма пільгами соціального захисту, встановленими для працівників залізничного транспорту.

25. Підрозділи відомчої охорони забезпечуються в установленому порядку бойовою нарізною вогнепальною зброєю і боєприпасами.

26. Відпустки працівникам відомчої охорони надаються в порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством.

27. За безперервну роботу у відомчій охороні її особовому складу встановлюється відповідно до стажу надбавка до посадових окладів за вислугу років на рівні, визначеному для працівників залізничного транспорту.

(пункт 27 в редакції постанови Кабінету Міністрів України
 від 16.11.98 р. N 1813)

28. З метою підвищення професійної майстерності, відповідальності за якісне несення служби для вищого, старшого, середнього та молодшого начальницького складу відомчої охорони запроваджується диференційовані надбавки до посадових окладів у розмірі до 50 відсотків, для рядового складу 1 категорії - до 24 і II категорії - до 12 відсотків посадового окладу. 

Надбавки встановлюються за рахунок економії фонду заробітної плати. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи, а також порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються.

Вимоги, що ставляться до працівників відомчої охорони під час присвоєння їм кваліфікаційних категорій, затверджуються начальником залізниці. Кваліфікаційні категорії присвоюються на підставі атестації працівників, що проводиться в порядку, встановленому для спеціалістів і службовців.

(абзац третій пункту 28 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 р. N 1091)

29. Працівникам відомчої охорони щомісяця виплачується грошова компенсація за продовольчий пайок у розмірі не менш як 70 відсотків установленої мінімальної заробітної плати.

30. Служби відомчої охорони залізниць за рахунок коштів Укрзалізниці можуть здійснювати особисте страхування працівників відомчої охорони від нещасних випадків, пов'язаних з виконанням службових обов'язків.

——————— 

Опрос