Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О надбавках за выслугу лет для работников органов исполнительной власти и других государственных органов

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 20.12.1993 № 1049
редакция действует с 24.09.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 

від 20 грудня 1993 р. N 1049

Київ

Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших державних органів

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України 
від 3 травня 1994 року N 283
,
 від 27 грудня 2001 року N 1758
,
 від 2 жовтня 2003 року N 1564
,
від 1 липня 2009 року N 669
,
 від 7 вересня 2011 року N 968
,
 від 25 січня 2012 року N 35
,
 від 28 березня 2012 року N 256

Постанова втратила чинність
 стосовно працівників, розміри посадових окладів яких затверджені
 
постановами Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 року N 268
 та від 6 квітня 2016 року N 292
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 серпня 2016 року N 521)

(У назві і тексті постанови слова "державної виконавчої" замінено словом "виконавчої" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року N 1758)

(Назву і текст постанови після слів "органів виконавчої влади" доповнено словами "та інших державних органів" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 року N 669)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. N 1758)

1. Затвердити Положення про порядок і умови виплати щомісячної надбавки за вислугу років працівникам органів виконавчої влади та інших державних органів (додається). 

Це Положення не поширюється на службових осіб митних органів, працівників Державної фінансової інспекції та її територіальних органів, податкової служби та інших органів, а також військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, для яких установлено інші умови і порядок виплати надбавок за вислугу років.

(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р. N 968)

Доручити Міністерству соціальної політики давати роз'яснення щодо застосування цього Положення.

(абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. N 1758,
 від 25.01.2012 р. N 35)

2. Міністерству фінансів передбачити в проекті бюджету на 1994 рік асигнування на виплату щомісячних надбавок за вислугу років працівникам органів виконавчої влади та інших державних органів.

 

 

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України

 
Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
І. ДОЦЕНКО

Інд. 26

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 1993 р. N 1049

ПОЛОЖЕННЯ
 про порядок і умови виплати щомісячної надбавки за вислугу років працівникам органів виконавчої влади та інших державних органів

Втратило чинність в частині, що стосується
керівників і спеціалістів.
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 3 травня 1994 року N 283) 

(У назві і тексті Положення слова "державної виконавчої" замінено словом "виконавчої" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року N 1758)

(Назву і текст Положення після слів "органів виконавчої влади" доповнено словами "та інших державних органів" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 року N 669)

Загальні положення

1. Цим Положенням визначаються порядок і умови виплати щомісячної надбавки за вислугу років членам Кабінету Міністрів України, працівникам Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади та інших державних органів, Служби безпеки, Антимонопольного комітету, Управління державної охорони, Фонду державного майна та їх територіальних органів.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. N 1758,
від 01.07.2009 р. N 669
,
 від 28.03.2012 р. N 256)

Розмір щомісячної надбавки за вислугу років

2. Надбавки за вислугу років виплачуються керівникам, спеціалістам і службовцям органів виконавчої влади та інших державних органів залежно від стажу роботи:

******************************************************************
     стаж роботи        розмір щомісячної надбавки (у
                  відсотках до посадового окладу)
******************************************************************
 
   понад 3 роки              10
 
   понад 5 років              15
 
   понад 10 років              20
 
   понад 15 років              25
 
   понад 20 років              30
 
   понад 25 років              40
******************************************************************

Виплата зазначених надбавок провадиться одночасно з виплатою заробітної плати за другу половину місяця у межах фонду оплати праці відповідного органу виконавчої влади та інших державних органів.

Обчислення стажу роботи, який дає право на одержання щомісячної надбавки за вислугу років

3. До стажу роботи, який дає право на одержання надбавки за вислугу років, зараховується:

загальний стаж роботи в органах виконавчої влади та інших державних органах, передбачених у пункті 1 цього Положення;

стаж роботи в Апараті Верховної Ради України, Верховної Ради і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствах та комітетах Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, органів прокуратури, судових органів України, відповідних органів колишнього СРСР і країн Співдружності Незалежних Держав;

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. N 1758)

стаж роботи в організаціях (крім роботи у кооперативних та інших громадських організаціях), передбачених статтею 118 КЗпП України.

4. До стажу роботи, який дає право на одержання надбавки за вислугу років, включається також:

період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років, а у виняткових випадках, якщо за медичними показаннями дитині потрібний домашній догляд, - період додаткової відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною віку шести років;

час військової служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях;

(абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. N 1758
,
в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.10.2003 р. N 1564)

час підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо до направлення на підвищення кваліфікації працівник працював в органах виконавчої влади та інших державних органах;

час роботи за кордоном за направленням органу виконавчої влади та інших державних органів, якщо до направлення за кордон працівник працював в таких органах і протягом трьох місяців після повернення з-за кордону, не враховуючи часу на проїзд, поступив на роботу в органи виконавчої влади та інші державні органи.

5. Документом для визначення стажу, який дає право на одержання надбавки за вислугу років, є трудова книжка. Скарги, пов'язані з визначенням стажу роботи працівників, розглядаються керівником органу виконавчої влади та інших державних органів.

Порядок обчислення і виплати щомісячної надбавки за вислугу років

6. Працівникам, прийнятим на роботу на конкурсній основі, надбавка за вислугу років виплачується з дня прийняття на роботу у разі наявності стажу роботи, який дає право на одержання надбавки, а працюючим - з дня їх аттестації. Особам, які працюють за сумісництвом, надбавка за вислугу років не виплачується.

7. Надбавка за вислугу років обчислюється виходячи з посадового окладу працівника без урахування інших надбавок і доплат. У разі виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників щомісячна надбавка за вислугу років обчислюється з посадового окладу за основною посадою.

8. Працівникам, у яких протягом календарного місяця виникло право на підвищення надбавки за вислугу років, розмір надбавки змінюється з наступного місяця.

9. Надбавка за вислугу років ураховується під час обчислення середнього заробітку, який зберігається за працівниками відповідно до чинного законодавства на час відпустки, за період тимчасової непрацездатності, у разі призначення пенсій та в інших випадках.

______________ 

Опрос