Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О системе цен в народном хозяйстве и на потребительском рынке Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 27.12.1991 № 376
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 1991 р. N 376

Київ

Про систему цін у народному господарстві
і на споживчому ринку України

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
 від 9 січня 1992 року N 9
,
розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 24 січня 1992 року N 45-р
,
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 29 лютого 1992 року N 101
,
 від 3 березня 1992 року N 104
,
 від 7 квітня 1992 pоку N 178
,
від 15 квітня 1992 року N 193
,
від 16 травня 1992 року N 243
,
від 10 червня 1992 року N 317
,
від 30 червня 1992 року N 359

Постанова втратила чинність
 у частині, що стосується споживчої кооперації
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 липня 1992 року N 412)

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 грудня 1992 року N 715)

Додатково див. постанову
 Кабінету Міністрів України
 від 25 серпня 1992 року N 492

У зв'язку з надзвичайно складною економічною ситуацією, проведенням у Російській Федерації з 2 січня 1992 р. заходів щодо лібералізації цін, з метою захисту ринку України та відповідно до постанови Президії Верховної Ради України від 27 грудня 1991 р. "Про соціальний захист населення і внутрішнього ринку України" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Ввести з 2 січня 1992 р. на всю продукцію, товари й послуги вільні ціни і тарифи, що визначаються підприємствами і організаціями виходячи з попиту і пропонування, за винятком продукції, товарів і послуг, на які цією постановою передбачається державне регулювання цін і тарифів.

Установити з 2 січня 1992 р. граничні розміри підвищення державних цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг, що мають важливе народногосподарське і соціальне значення, згідно з додатком.

2. Міністерству фінансів України за погодженням із заінтересованими міністерствами і відомствами України передбачати в необхідних випадках виділення дотацій на хліб, олію, цукор, молоко, кефір, сир знежирений, маргарин, жири тваринні, крупи, макарони (за винятком групи "Екстра"), дитяче харчування на молочній та  злаковій основі (включаючи харчові концентрати), паливо, що реалізується населенню, лікарські засоби, вироби медичного призначення, технічні засоби профілактики інвалідності і реабілітації інвалідів, послуги транспорту та інші соціально значимі товари і послуги, на які застосовуються державні регульовані ціни й тарифи, а також визначити порядок виділення дотацій з бюджету на ці товари і послуги. 

3. Міністерству економіки України з участю заінтересованих міністерств і відомств:

визначити порядок установлення цін і тарифів на продукцію, товари й послуги, передбачені додатком до цієї постанови;

затвердити такси на деревину, що відпускається на пні та ставки відрахувань на геологорозвідувальні роботи;

установити розміри торговельних знижок і надбавок на товари, на які здійснюється державне регулювання роздрібних цін; заставні ціни на скляну тару;

розробити і затвердити порядок формування і застосування вільних цін і тарифів на продукцію, товари і послуги, порядок переоцінки залишків товарів і механізм регулювання цін на продукцію підприємств-монополістів з урахуванням антимонопольного законодавства; 

вносити при необхідності пропозиції Кабінетові Міністрів України про зміну номенклатури, рівня цін і тарифів на продукцію, товари і послуги, що реалізуються за державними регульованими цінами і тарифами.

4. Надати Міністерству економіки України право:

вводити державне регулювання цін на продукцію підприємств-монополістів;

установлювати при необхідності граничні рівні рентабельності до собівартості продукції, робіт і послуг, які реалізуються за договірними (вільними) цінами.

5. З метою забезпечення необхідних госпрозрахункових умов для підприємств галузей, які мають значну різницю у витратах на виробництво і в інвестиціях з незалежних від їхньої діяльності причин (різні гірничогеологічні, природно-кліматичні та інші умови), дозволити міністерствам, відомствам, іншим органам господарського управління за погодженням з Міністерством економіки і Міністерством фінансів України утворювати фонди фінансового регулювання (без зміни розрахунків з бюджетом) і затверджувати ставки відрахувань до фондів за рахунок прибутку або включення у витрати на виробництво. В необхідних випадках може запроваджуватися механізм розрахункових цін.

6. Держбуду України з урахуванням нової системи цін і тарифів забезпечити формування кошторисної нормативної бази та визначення порядку її застосування в будівництві, встановити контроль за дотриманням нормативів замовниками, проектними, будівельно-монтажними та іншими організаціями.

7. Державній інспекції України по контролю за цінами розробити і затвердити за погодженням з Міністерством економіки і Міністерством фінансів України порядок застосування економічних санкцій за порушення цін з урахуванням антимонопольного законодавства.

8. Міністерству зовнішньоекономічних зв'язків разом з Міністерством економіки України внести до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо цін на імпортну та експортну продукцію з обов'язковим впровадженням системи заходів захисту внутрішнього ринку, зокрема шляхом ліцензування, квотування, митного контролю і тарифного регулювання.

9. Раді Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам здійснювати регулювання тарифів на комунально-побутові послуги (крім передбачених додатком до цієї постанови), тарифів на перевезення пасажирів міським і приміським транспортом, який працює в особливому режимі (маршрутні таксомотори, експреси, вантажно-пасажирські маршрути та ін.), і націнок на продукцію підприємств громадського харчування.

Вартість раніше прийнятих і частково або повністю сплачених замовлень на послуги і матеріалів для їх виконання перерахунку не підлягає. 

10. Міністерству статистики України разом з Міністерством економіки України та заінтересованими міністерствами і відомствами України ввести звітність, що характеризує зміни в системі цін і тарифів.

11. Міністерству економіки України, Раді Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам довести до заінтересованих міністерств, відомств, підприємств, організацій та установ інструктивні матеріали, пов'язані з введенням нової системи цін.

 

Перший
віце-прем'єр-міністр України
 

 
К. МАСИК
 

Державний секретар
Кабінету Міністрів України
 

 
В. ПЄХОТА
 

Інд. 18

 

Граничні розміри підвищення державних цін і тарифів
на продукцію, товари і послуги

I. Продукція і послуги виробничо-технічного призначення (оптові ціни промисловості)

  

Граничні коефіцієнти підвищення до діючих в 1991 році державних цін і тарифів 

Енергоресурси, що добуваються на Україні: 

  

вугілля 

у середньому 20* 

нафта, нафтовий газ 

газовий конденсат 

газ природний, відбензинений сухий 

газ скраплений, широка фракція легких вуглеводнів 

8,5 

Електрична енергія виробництва системи Міненерго України

у середньому 3,2

у тому числі для сільськогосподарських
споживачів                  

1 крб. за 1 кВт.год

Теплоенергія виробництва системи
Міненерго України

у середньому 5,7 

Дорогоцінні метали і сплави, лом і відходи з них, алмазна сировина, дорогоцінні, напівдорогоцінні, синтетичні і штучні камені і вироби з них 

встановлюються за рішенням Уряду України  

Транспортні послуги:  

  

Абзац дванадцятий розділу 1 втратив чинність

 (згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.01.92 р. N 45-р)

перевезення вантажів морським транспортом
 (крім перевезень в закордонному поаванні),
 вантажно-розвантажувальні роботи і послуги
 в портах

3

перевезення вантажів річковим транспортом (крім перевезень в закордонному плаванні)

3 

Перевезення вантажів автомобільним транспортом  

Основні послуги зв'язку

у середньому 1,8

(розділ І із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.04.92 р. N 193)

____________
* Конкретні розміри оптових цін на вугілля встановлюються об'єднаннями виходячи з собівартості та граничних рівнів рентабельності, що визначаються Держвуглепромом України за погодженням з Мінекономіки України. 

 

Граничні розміри рентабельності (у процентах до собівартості) 

Нафтопродукти, у т. ч.
моторне і котельне паливо, газ,
газ природний і скраплений: 

 

для підприємств-виготовлювачів 

30 

для підприємств-постачальників: 

 

нафтопродуктів 

40* 

газопродуктів 

45* 

____________
* Гранична рентабельність для підприємств - постачальників нафто- і газопродуктів застосовується до витрат на постачання без урахування вартості придбаних нафто- і газопродуктів. 

(розділ І із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.04.92 р. N 193)

II. Споживчі товари і послуги, що реалізуються населенню, та окремі види продукції спеціального призначення

  

Граничні коефіцієнти підвищення до діючих у 1991 році державних цін і тарифів 

Окремі види хліба (з борошна пшеничного першого і другого сортів, та житнього) 

Позицію виключено

(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10.06.92 року N 317)

Маргарин  

Жири тваринні 

Крупи (перлова, вівсяна, манна, пшоно) 

Макарони (за винятком групи "Екстра") 

Дитяче харчування, включаючи харчові концентрати на молочній та злаковій основі 

Цукор 

3,5 

Олія  

Горілка, спирт питний 

2,5

Сірники  

Лікарські засоби і вироби медичного призначення (за переліком, що визначається Міністерством охорони здоров'я України за погодженням з Мінекономіки України) 

Технічні засоби профілактики інвалідності і реабілітації інвалідів (за переліком, що визначається Міністерством соціального забезпечення України за погодженням з Мінекономіки України) 

Позицію виключено

 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.92 р. N 243)

Позицію виключено

 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.92 р. N 243)

Газ освітлювальний

Паливо (вугілля, торф'яні і вугільні брикети, дрова, паливо пічне побутове та ін.) 

Газ скраплений 

Газ сітьовий 

Електрична енергія, що відпускається накомунально-побутові  потреби населення,яке проживає:

  

у сільських населених пунктах

25 коп. за 1 кВт. год

у міських населених пунктах (крім будинків,
 оснащених стаціонарними електроплитами і
 електроопалювальними установками)

50 коп. за 1 кВт. год
 

у міських населених пунктах (в будинках,
 оснащених стаціонарними електроплитами і
 електроопалювальними установками)

40 коп. за 1 кВт. год

Комунально-побутові послуги:

  

послуги водопроводу і кналізації

      2

теплова енергія для центрального отоплення
 і гарячого водопостачання

3 

Квартирна плата

35 коп. за 1 кв. метр
загальної площі
 

Проживання в гуртожитках 

2,5 

Послуги пассажирського транспорту:

  

перевезення пасажирів і багажу приміським
 залізничним транспортом

1,5

перевезення пасажирів і багажу морським
 транспортом (крім перевезень в
 закордонному плаванні)

3
(приміським - 3)

перевезення пасажирів і багажу повітряним транспортом  

перевезення пасажирів і багажу річковим
 транспортом:
 

  

транзитні 

1,2

міські і приміські

1,5

перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом: 

  

у приміському сполученні 

у міжміському сполученні 

у середньому 5,5 

Перевезення пасажирів і багажу міськимивидами транспорту (автобусом, трамваєм, тролейбусом, метрополітеном)   

50 коп. за одну поїздку 

перевезення пасажирів легковими таксомоторами 

Послуги зв'язку

у середньому 1,8

Технічні засоби профілактики інвалідності і реабілітації інвалідів (за переліком, який визначається Мінсоцзабезом за  погодженням з Мінекономіки України)

реалізуються з рента- бельністю не вище 30 процентів до собівар-  тості продукції *)

 

 

Граничні розміри рентабельності (у процентах до собівартості) 

Вироби дитячого асортименту 

30 

Похоронні послуги 

30 

Протезно-ортопедичні вироби 

30 

Робочий одяг та взуття 

30 

Вироби по спецзамовленню (швейні, хутряні, овчинно-шубні, взуття та ін.) 

30 

Меблі спеціальні для дитячих дошкільних закладів, шкільні та медичні 

30 

(розділ ІІ із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 15.04.92 р. N 193,
від 16.05.92 р. N 243,
від 10.06.92 р. N 317)

____________
Примітки
: 1. По продукції і послугах, передбачених в  розділі I цього додатка, граничні коефіцієнти застосовуються тільки на обсяг виробництва в межах державного замовлення. Вказані продукція і послуги вироблені понад держзамовлення, реалізуються за вільними цінами і тарифами. 

2. У разі коли фактична рентабельність буде перевищувати граничний   рівень  рентабельності  в  розмірі  30  проц.  до  собівартості   продукції, прибуток, одержаний понад цей рівень,  зараховується   до бюджету.

____________ 

Опрос