Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Украины в связи с принятием Закона УССР "О занятости населения"

КМ Украины
Постановление КМ от 10.09.1991 № 194

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 вересня 1991 р. N 194

Київ

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду України у зв'язку з прийняттям Закону УРСР "Про зайнятість населення"

У зв'язку з прийняттям Закону УРСР "Про зайнятість населення" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Визнати такими, що втратили чинність, рішення Уряду України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ФОКІН 

Державний секретар
Кабінету Міністрів України
 

 
В. ПЄХОТА
 

Інд. 18 

 

ПЕРЕЛІК
рішень Уряду України, що втратили чинність

1. Підпункт "г" пункту 6 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 2 листопада 1954 р. N 1740 "Про істотні недоліки в структурі міністерств і відомств УРСР і заходи по поліпшенню роботи державного апарату".

2. Пункт "г" вступної частини постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 6 червня 1957 р. N 567 "Про трудове влаштування працівників, що вивільняються із управлінського апарату в зв'язку з дальшим удосконаленням організації управління промисловістю і будівництвом в Українській РСР" (ЗП УРСР, 1957 р., N 10, ст. 112).

3. Постанова Ради Міністрів УРСР від 19 грудня 1961 р. N 1697 "Про затвердження Положення про вечірні (змінні) професійно-технічні училища і вечірні (змінні) відділення при денних професійно-технічних училищах" (ЗП УРСР, 1961 р., N 12, ст. 160).

4. Пункт 13 додатка до розпорядження Ради Міністрів УРСР від 1 лютого 1962 р. N 142.

5. Постанова Ради Міністрів УРСР від 17 грудня 1963 р. N 1361 "Про поліпшення трудовлаштування підлітків".

6. Абзац другий пункту 13 постанови Ради Міністрів УРСР від 30 листопада 1964 р. N 1205 "Про заходи по усуненню серйозних недоліків в організації бухгалтерського обліку і посиленню його ролі у здійсненні контролю в народному господарстві" (ЗП УРСР, 1964 р., N 11, ст. 156) в частині поширення дії пункту "г" вступної частини постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 6 червня 1957 р. N 567. 

7. Підпункт "а" пункту 9 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 4 березня 1966 р. N 206 "Про заходи по розширенню навчання і влаштуванню на роботу в народне господарство молоді, яка закінчує загальноосвітні школи Української РСР у 1966 році" (ЗП УРСР, 1956 р., N 3, ст. 31).

8. Пункт 30 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 18 лютого 1967 р. N 116 "Про заходи по забезпеченню дальшого зростання продуктивності праці в промисловості і будівництві" (ЗП УРСР, 1967 р., N 2, ст. 14).

9. Абзац другий підпункту 3 пункту 25 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 7 квітня 1967 р. N 223 "Про заходи по дальшому розвитку і поліпшенню громадського харчування в Українській РСР" (ЗП УРСР, 1967 р., N 4, ст. 31).

10. Абзац другий пункту 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 9 березня 1970 р. N 133 "Про пільги і переваги для працівників, які вивільняються у зв'язку з удосконаленням і здешевленням апарату управління". 

11. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 10 березня 1970 р. N 138 "Про заходи по посиленню боротьби з особами, які ухиляються від суспільно корисної праці і ведуть антигромадський паразитичний спосіб життя".

12. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 10 вересня 1970 р. N 789 в частині поширення дії абзаца другого пункту 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 9 березня 1970 р. N 133 "Про пільги і переваги для працівників, які вивільняються у зв'язку з удосконаленням і здешевленням апарату управління".

13. Підпункт 9 "б" пункту 33 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 22 лютого 1972 р. N 88 "Про деякі заходи по поліпшенню торгівлі та її технічної оснащеності".

14. Постанова Ради Міністрів УРСР від 13 вересня 1972 р. N 432 "Про поліпшення використання трудових ресурсів у республіці".

15. Абзац перший пункту 10 і підпункт 2 пункту 13 постанови Ради Міністрів УРСР від 18 січня 1977 р. N 28 "Про додаткові заходи по поліпшенню організації професійного навчання і трудового влаштування інвалідів і пенсіонерів по старості" (ЗП УРСР, 1977 р., N 1, ст. 10).

16. Постанова Ради Міністрів УРСР від 8 червня 1978 р. N 322 "Про заходи по скороченню втрат робочого часу в народному господарстві республіки".

17. Постанова Ради Міністрів УРСР від 5 серпня 1980 р. N 467 "Про заходи по поліпшенню використання трудових ресурсів".

18. Постанова Ради Міністрів УРСР від 12 серпня 1982 р. N 413 "Про хід виконання міністерствами і відомствами УРСР, обл(міськ)виконкомами рішень Партії і Уряду з питань більш широкого залучення пенсіонерів та інвалідів до праці у народному господарстві".

19. Пункт 1, пункт 2 (крім останнього речення абзаца другого), абзац другий пункту 7 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 9 листопада 1982 р. N 532.

20. Підпункт 1 пункту 6 постанови Ради Міністрів УРСР від 1 липня 1983 р. N 288 "Про заходи по дальшому розвитку в республіці ощадної справи і закріпленню кадрів в ощадних касах" (ЗП УРСР, 1983 р., N 8, ст. 45) в частині, що стосується оплати праці кваліфікованих робітників і спеціалістів, які залучаються без звільнення від основної роботи для виробничого навчання робітників при професійному навчанні їх на виробництві.

21. Абзац другий підпункту 2 пункту 17 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 10 грудня 1985 р. N 429 "Про подальше удосконалення управління агропромисловим комплексом Української РСР" (ЗП УРСР, 1986 р., N 2, ст. 5).

22. Абзац другий підпункту 3 пункту 7 постанови Ради Міністрів УРСР від 10 березня 1986 р. N 82 "Питання Міністерства хлібопродуктів УРСР".

23. Постанова Ради Міністрів УРСР від 10 листопада 1987 р. N 365 "Про додаткові заходи по залученню до суспільно корисної праці незайнятої частини працездатного населення в республіці".

24. Підпункт "а" пункту 7 постанови Ради Міністрів УРСР від 25 грудня 1987 р. N 424 "Про перебудову діяльності й організаційної структури Державного комітету УРСР по статистиці".

25. Постанова ЦК Компартії України, Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 12 січня 1988 р. N 8 "Про організацію виконання постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 22 грудня 1987 р. N 1457 "Про забезпечення ефективної зайнятості населення, удосконалення системи працевлаштування і посилення соціальних гарантій для трудящих".

26. Постанова Ради Міністрів УРСР від 18 липня 1988 р. N 191 "Про створення госпрозрахункових центрів по працевлаштуванню, перенавчанню і профорієнтації населення та бюро по працевлаштуванню населення" (ЗП УРСР, 1988 р., N 7, ст. 35).

27. Пункти 2 і 3 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 25 листопада 1988 р. N 513, а також пункт 1 цього розпорядження, за винятком його застосування до працівників, які переводяться або переміщуються на іншу роботу безпосередньо в апараті державних органів, із збереженням дії цього розпорядження щодо працівників, вивільнених з роботи до 1 липня 1991 р. відповідно до раніше прийнятих рішень Уряду.

28. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 16 січня 1989 р. N 12.

Кабінет Міністрів СРСР постановою від 1 липня 1991 р. N 432 визнав такими, що втратили чинність:

пункт 15 постанови Ради Міністрів СРСР від 13 січня 1960 р. N 44-16 (останній абзац пункту 12 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 11 квітня 1960 р. N 546-33) в частині поширення дії підпункту "г" пункту 3 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 28 травня 1957 р. N 595;

пункт 6 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 5 лютого 1960 р. N 134-46 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 25 березня 1960 р. N 398-0053) в частині поширення на вільнонайманий склад дії підпункту "г" пункту 3 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 28 травня 1957 р. N 595.

____________

Опрос