Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы Министерства экономики УССР

КМ УССР
Постановление от 23.07.1991 № 105
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 23 липня 1991 р. N 105

Київ

Питання Міністерства економіки УРСР

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 квітня 1992 року N 235)

Кабінет Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Покласти на Міністерство економіки УРСР (Мінекономіки УРСР) виконання таких завдань:

формування організаційно-економічного механізму і системи заходів щодо забезпечення державного суверенітету і економічної самостійності Української РСР;

розробка комплексних республіканських програм реалізації державної економічної політики та координація діяльності міністерств і відомств УРСР, Ради Міністрів Кримської АРСР, обл(міськ)виконкомів по виконанню цих програм;

підготовка пропозицій про розвиток народного господарства, його галузевої та територіальної структури в умовах ринкових відносин;

розробка системи балансів, коротко-, середньо- та довгострокових прогнозів соціально-економічного розвитку республіки, в тому числі забезпечення потреб населення у товарах і послугах, народного господарства у продукції виробничо-технічного призначення;

підтримка підприємницької діяльності, розвитку різних форм власності, нових господарських структур і утворень;

координація діяльності міністерств і відомств УРСР по нарощуванню обсягів виробництва та насиченню споживчого ринку, в тому числі за рахунок зовнішньоекономічної діяльності, конверсії та інших заходів;

розробка та реалізація заходів щодо забезпечення збалансованості обсягу матеріальних ресурсів, товарів і послуг з фінансовими ресурсами та грошовою масою, обіг якої здійснюється на споживчому ринку;

формування єдиного республіканського державного замовлення та забезпечення його матеріально-технічними ресурсами;

організація діяльності підприємств оптової торгівлі системи Міністерства економіки УРСР по забезпеченню народного господарства республіки матеріальними ресурсами;

підготовка пропозицій з питань здійснення інноваційної політики в республіці;

визначення шляхів удосконалення міжреспубліканських зв'язків і зовнішньоекономічних відносин;

розробка проектів економічних угод, що укладаються Урядом УРСР з органами Союзу РСР та інших республік;

розвиток прямих господарських зв'язків, квотування та ліцензування окремих видів продукції, що поставляються за межі республіки;

здійснення заходів, спрямованих на розвиток конкуренції у сфері виробництва та обігу продукції, розробка пропозицій про роздержавлення власності та демонополізацію народного господарства;

здійснення цінової політики;

складання прогнозів соціально-економічних наслідків впровадження ринкових відносин і розробка механізму соціального захисту населення, включаючи розробку споживчого бюджету та показників рівня життя народу з урахуванням визначених фінансових і матеріальних ресурсів;

методологічне забезпечення розвитку нових форм господарювання, подання організаційно-методичної допомоги міністерствам, відомствам, обл(міськ)виконкомам, підприємствам, організаціям та іншим формуванням з питань індикативного планування, економіки ринкових відносин, ціноутворення тощо.

2. Установити граничну чисельність центрального апарату Міністерства економіки УРСР у кількості 1200 одиниць, фонд оплати праці на 1991 рік у сумі 3516 тис. крб. і ліміт на утримання службових легкових автомобілів у сумі 93 тис. карбованців.

Міністерству фінансів УРСР профінансувати зазначені витрати за рахунок асигнувань, передбачених у республіканському бюджеті на утримання органів державного управління.

3. Дозволити Міністерству економіки УРСР мати 11 заступників Міністра економіки УРСР, у тому числі трьох перших та заступника Міністра - начальника Головного управління цінової політики, а також колегію у кількості 13 чоловік.

4. Установити, що начальники відділів (управлінь) Міністерства економіки УРСР призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів УРСР.

5. Установити, що накази Міністерства економіки УРСР, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання міністерствами і відомствами УРСР, іншими організаціями.

6. Установити, що Міністерство економіки УРСР є правонаступником колишніх Державного комітету УРСР по економіці та Державного комітету УРСР по матеріально-технічному постачанню.

7. Погодитися з пропозиціями ліквідаційних комісій про передачу Міністерству економіки УРСР державного майна (включаючи будинки, споруди, грошові та валютні кошти) колишніх Державного комітету УРСР по економіці, Державного комітету УРСР по матеріально-технічному постачанню та Комітету цін при Раді Міністрів УРСР.

8. Підпорядкувати Міністерству економіки УРСР підприємства, організації та установи, що були підвідомчі колишнім Державному комітету УРСР по економіці, Державному комітету УРСР по матеріально-технічному постачанню та Комітету цін при Раді Міністрів УРСР.

Надати право Міністерству економіки УРСР створювати нові, реорганізовувати та ліквідовувати підвідомчі йому установи, організації та підприємства.

9. Поширити на працівників центрального апарату Міністерства економіки УРСР умови оплати праці, передбачені постановою Ради Міністрів СРСР від 29 вересня 1989 р. N 803 для керівних працівників і спеціалістів центрального апарату колишнього Державного планового комітету УРСР.

10. Міністерству статистики УРСР подавати безкоштовно Міністерству економіки УРСР за погодженим з ним переліком статистичні матеріали, що характеризують соціально-економічний розвиток республіки.

11. Міністерству економіки УРСР подати у місячний строк Кабінету Міністрів УРСР погоджений з Міністерством юстиції УРСР проект Положення про Міністерство економіки УРСР.

12. Міністерству економіки УРСР при комплектуванні апарату Міністерства і підвідомчих організацій передбачити укладання трудових договорів на контрактній основі згідно з чинним законодавством.

 

Прем'єр-міністр УРСР 

В. ФОКІН 

Державний секретар
Кабінету Міністрів УРСР 

  
В. ПЄХОТА
 

Інд. 18

Опрос