Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке и размерах возмещения расходов и выплаты вознаграждения лицам в связи с их вызовом в органы дознания предварительного следствия, прокуратуру, суд или в органы (к должностным лицам), в производстве которых находятся дела об административных правонарушениях

Совет Министров УССР
Постановление от 22.02.1991 № 40
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 22 лютого 1991 р. N 40

Київ

Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам у зв'язку з їх викликом до органів дізнання попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів (службових осіб), у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 28 грудня 1991 року N 388
,
від 7 травня 1993 року N 336

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 1 липня 1996 року N 710)

Відповідно до статті 92 Кримінально-процесуального кодексу УРСР, статті 74 Цивільного процесуального кодексу УРСР, статті 275 Кодексу УРСР про адміністративні правопорушення Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам у зв'язку з їх викликом до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів (службових осіб), у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, що додається. 

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Ради Міністрів УРСР від 23 січня 1965 р. N 94 "Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат свідкам, потерпілим, експертам, перекладачам і понятим у зв'язку з їх викликами до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду та виплати винагороди за роботу, проведену експертами і перекладачами" (ЗП УРСР, 1965 р., N 1, ст. 5);

постанову Ради Міністрів УРСР від 29 грудня 1965 р. N 1275 "Про внесення змін до Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат свідкам, потерпілим, експертам, перекладачам і понятим у зв'язку з їх викликами до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду та виплати винагороди за роботу, проведену експертами і перекладачами" (ЗП УРСР, 1965 р., N 12, ст. 161).

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

 
В. ФОКІН

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

 
В. ПЄХОТА

 

Інд. 38

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам у зв'язку з їх викликом до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів (службових осіб), у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення

I. Загальні положення

1. Свідки, потерпілі, законні представники потерпілих, експерти, спеціалісти, перекладачі та поняті, які викликаються до особи, що провадить дізнання, слідчого, прокуратури, суду або до органу (службової особи), у проводженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення*, для дачі показань, висновків, перекладів, участі в проведенні слідчої дії, судовому розгляді цивільних і кримінальних справ, а також у провадженні справи про адміністративне правопорушення, мають право на відшкодування понесених ними витрат по явці (вартість проїзду до місця виклику і назад, витрати по найму житлового приміщення, добові).

____________
* Надалі - "орган (службова особа)".

Відшкодування зазначених витрат провадиться, якщо місце проживання викликаної особи знаходиться в іншому населеному пункті.

2. За особою, яка викликається як свідок, потерпілий, законний представник потерпілого, експерт, спеціаліст, перекладач і понятий, відповідно до статті 92 Кримінально-процесуального кодексу УРСР, статті 71 Цивільного процесуального кодексу УРСР, статті 275 Кодексу УРСР про адміністративні правопорушення зберігається середній заробіток за місцем її роботи за весь час, затрачений нею у зв'язку з явкою за викликом до органу (службової особи). Середній заробіток зберігається за всі робочі дні тижня за графіком, установленим за місцем постійної роботи.

3. Особам, які не є працівниками підприємств, установ, організацій, виплачується винагорода за відрив їх від роботи або звичайних занять.

4. Експерт, спеціаліст і перекладач не мають права на винагороду, якщо обов'язки в органах (у службових осіб) вони виконували в порядку службового завдання.

II. Розміри сум, що підлягають виплаті в зв'язку з явкою

5. Проїзд до місця явки і назад до місця постійного проживання оплачується свідкам, потерпілим, законним представникам потерпілих, експертам, спеціалістам, перекладачам і понятим на підставі проїзних документів, але не більше:

по залізниці - вартості проїзду в плацкартному (купейному) вагоні;

по водних шляхах - вартості проїзду в каютах, що оплачуються за V - VIII групами тарифних ставок на суднах морського флоту і в каюті III категорії на суднах річкового флоту;

по шосейних і грунтових шляхах - вартості проїзду транспортом загального користування (крім таксі).

При користуванні повітряним транспортом відшкодовується вартість квитка звичайного (туристичного) класу.

Крім виплат по проїзду відшкодовуються страхові платежі по державному обов'язковому страхуванню пасажирів на транспорті, витрати за користування в поїздах постільною білизною, при поданні відповідних документів - вартість попереднього продажу проїзних документів.

Свідкам, потерпілим, законним представникам потерпілих, експертам, спеціалістам, перекладачам і понятим оплачуються витрати по проїзду автотранспортом (крім таксі) до залізничної станції, пристані, аеродрому, якщо вони знаходяться за межею населеного пункту.

З дозволу органу (службової особи), що провадить виклик, свідкам, потерпілим, законним представникам потерпілих, експертам, спеціалістам, перекладачам і понятим у разі неподання проїзних документів сплачується мінімальна вартість проїзду між місцем постійного проживання і місцем явки.

6. Витрати по найму житлового приміщення відшкодовуються свідкам, потерпілим, законним представникам потерпілих, експертам, спеціалістам, перекладачам, понятим стосовно до порядку та в розмірах, передбачених законодавством для відшкодування витрат по найму житлового приміщення відрядженим працівникам.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.91 р. N 388)

Абзац другий пункту 6 втратив чинність.

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України  від 28.12.91 р. N 388)

Плата за бронювання місць у готелях відшкодовується у розмірі 50 процентів від вартості місця, що відшкодовується за добу.

Оплата витрат по найму житлового приміщення за час вимушеної зупинки в дорозі, яку підтверджено відповідними документами, провадиться в розмірах, передбачених цим пунктом.

У разі відсутності документів, що підтверджують витрати по найму житлового приміщення, відшкодування цих витрат провадиться з дозволу органу (службової особи), що зробив виклик.

(абзац п'ятий пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 28.12.91 р. N 388)

7. За дні виклику до органу (службової особи) свідкам, потерпілим, законним представникам потерпілих, експертам, спеціалістам, перекладачам, понятим виплачуються добові у розмірі передбаченому законодавством для відряджених працівників, включаючи вихідні та святкові дні, а також дні перебування в дорозі, в тому числі за час вимушеної зупинки в дорозі. Добові не виплачуються, якщо у свідка, потерпілого, законного представника потерпілого, експерта, спеціаліста, перекладача є можливість щоденно повертатися до місця свого постійного проживання.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.12.91 р. N 388)

III. Розміри сум, що підлягають виплаті як винагорода

8. Свідкам, потерпілим, законним представникам потерпілих і понятим, які не є працівниками підприємств, установ, організацій, за відрив їх від роботи або звичайних занять, крім витрат по явці (проїзд, найом житлового приміщення, добові), виплачується винагорода в розмірі 12 відсотків мінімального розміру заробітної плати на день.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 28.12.91 р. N 388,
від 07.05.93 р. N 336)

9. Експертам за проведення експертиз, спеціалістам за участь в провадженні слідчих дій і судовому розгляді встановлюється винагорода в розмірі від від 2 до 5 відсотків мінімального розміру заробітної плати на годину. Розмір винагороди визначається органом (службовою особою), що здійснив виклик, залежно від кваліфікації експерта (спеціаліста) і складності виконуваної роботи.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.93 р. N 336)

При договірних відносинах між органами (службовими особами) та державними експертними установам, штатні працівники яких викликались для проведення експертиз та участі в слідчих діях і судовому розгляді, відшкодуванню підлягає вартість цих робіт на користь державної експертної установи у межах норм винагороди, передбачених цим пунктом.

Висновки експертиз, зроблені позаштатними експертами, друкуються в машбюро органу (службової особи), що здійснив виклик. При відсутності у ньому друкарки передрукування висновку оплачується позаштатному експерту з розрахунку 0,4 - 0,6 відсотка мінімального розміру заробітної платиза аркуш машинописного тексту.

(абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.93 р. N 336)

10. Перекладачам залежно від їх кваліфікації встановлюються такі розміри винагород:

а) за письмові переклади:

- текстів, що містять інформацію соціально-економічного, філософського, природничо-наукового, науково-теоретичного, виробничо-технічного і довідкового характеру:

з української мови, а також інших мов народів СРСР на іноземні мови - від 81 до 156 відсотків мінімального розміру заробітної плати за один авторський аркуш (40 тис. друкованих (рукописних) знаків);

(абзац третій підпункту "а" пункту 10 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 07.05.93 р. N 336)

з іноземної мови на українську, а також на інші мови народів СРСР, з однієї мови народів СРСР на інші мови народів СРСР від 62 до 125 відсотків мінімального розміру заробітної плати за один авторський аркуш (40 тис. друкованих (рукописних) знаків);

(абзац четвертий підпункту "а" пункту 10 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 07.05.93 р. N 336)

- судово-слідчих матеріалів (протоколи слідчих і судових дій, обвинувальні висновки, вироки і рішення судів, скарги і заяви громадян та інші документи);

з української мови, а також інших мов народів СРСР на іноземні мови - від 59 до 119 відсотків мінімального розміру заробітної платиза один авторський аркуш (40 тис. друкованих (рукописах) знаків);

(абзац шостий підпункту "а" пункту 10 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 07.05.93 р. N 336)

з іноземної на українську, а також на інші мови народів СРСР, з однієї мови народів СРСР на інші мови народів СРСР - від 50 до 94 відсотків мінімального розміру заробітної плати за один авторський аркуш (40 тис. друкованих (рукописних) знаків);

(абзац сьомий підпункту "а" пункту 10 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 07.05.93 р. N 336)

- з рідкісних мов, з писемністю в'яззю, власною графікою, ієрогліфами, клинописом, а також з стародавніх мов, як і переклади на іноземні мови, віднесені до рідкісних мов, що мають писемність в'яззю, власну графіку, написання ієрогліфами, клинописом, оплачуються із збільшенням ставок на 25 процентів;

б) за усні переклади:

з розрахунку 4 відсотки мінімального розміру заробітної плати на годину із збільшенням цієї погодинної ставки до 5 відсотків мінімального розміру заробітної плати при застосуванні рідкісних європейських і східних мов.

(абзац другий підпункту "б" пункту 10 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 07.05.93 р. N 336)

IV. Порядок відшкодування витрат по явці і виплати винагороди

11. Суми, передбачені пунктами 5 - 10 цієї Інструкції, виплачуються органом (службовою особою), що проводить виклик: у кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення - з коштів, які спеціально відпускаються за кошторисом на вказані цілі, а у цивільних справах - з сум, що вносяться сторонами, крім випадків, коли сторони звільнені від сплати судових витрат по справі (в цих випадках оплата провадиться з коштів, що відпускаються за кошторисом).

12. Виплата винагороди свідкам, потерпілим і понятим за відрив їх від роботи або звичайних занять, експертам, спеціалістам і перекладачам за виконану ними роботу, а також відшкодування зазначеним особам витрат по явці провадиться за постановою особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора, органу (службової особи), в провадженні якої перебуває справа про адміністративне правопорушення, або за ухвалою суду.

13. Загальна сума винагороди експертам, спеціалістам і перекладачам визначається органом (службовою особою), що її викликав, виходячи з розмірів винагороди, встановлених пунктами 9 і 10 цієї Інструкції.

14. Суми, що підлягають виплаті свідкам, потерпілим, законним представникам потерпілих, експертам, спеціалістам, перекладачам і понятим, виплачуються негайно після виконання цими особами своїх обов'язків.

15. Відшкодування витрат військовослужбовців, які викликаються до органу (службової особи) як свідки, потерпілі, законні представники потерпілих, експерти, спеціалісти, перекладачі та поняті (вартість проїзду до місця виклику і назад, витрати по найму житлового приміщення, добові), провадиться за вимогою військових частин за встановленими нормами. Самим військовослужбовцям ніякі витрати не відшкодовуються.

____________

Опрос