Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об учреждении государственного Реестра и национального Списка сортов растений Украинской ССР

Совет Министров УССР
Постановление от 22.02.1991 № 34
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 22 лютого 1991 р. N 34

Київ

Про заснування державного Реєстру і національного Списку сортів рослин Української РСР 

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 22 листопада 1993 року N 935)

З метою створення республіканського ринку сортів рослин, які є надбанням українського народу, та умов для участі республіки в їх міжнародному ринку Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Заснувати державний реєстр сортів рослин Української РСР і національний Список сортів рослин Української РСР.

Затвердити Положення про вказані державний Реєстр і національний Список сортів рослин Української РСР, що додається.

Колгоспам і радгоспам,  іншим державним сільськогосподарським підприємствам використовувати у виробництві тільки ті сорти, гібриди і лінії сільськогосподарських культур та інших вирощуваних рослин, які пройшли державне випробування в Українській РСР.

2. У зв'язку із заснуванням державного Реєстру і національного Списку сортів рослин Української РСР Держагропрому УРСР внести відповідні зміни до Положення про державне випробування сортів сільськогосподарських культур та інших вирощуваних рослин.

3. Установити, що Державна комісія по сортовипробуванню сільськогосподарських культур при Держагропромі УРСР є офіційним представником Української РСР у Міжнародній спілці по захисту нових сортів рослин.

4. Держагропрому УРСР, Українській академії аграрних наук разом із заінтересованими міністерствами і відомствами УРСР у 1991 році розробити і подати до Ради Міністрів УРСР проект Закону УРСР "Про охорону сортів та сортову справу в Українській РСР".

5. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 4 постанови Ради Міністрів УРСР від 18 листопада 1989 р. N 286 "Про організаційну структуру державного випробування і районування сортів сільськогосподарських культур".

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
В. ФОКІН
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
В. ПЄХОТА
 

Інд. 22

 

ПОЛОЖЕННЯ
про державний Реєстр сортів рослин Української РСР і національний Список сортів рослин Української РСР

1. Державний Реєстр сортів рослин Української РСР* і національний Список сортів рослин Української РСР** вводяться з метою поліпшення використання сортових ресурсів сільськогосподарських культур та інших вирощуваних рослин, створення їх республіканського ринку та умов для участі в міжнародному співробітництві.

____________
*   Надалі - державний Реєстр сортів.
**  Надалі - національний Список сортів. 

2. До державного Реєстру сортів вносяться сорти, гібриди, лінії сільськогосподарських культур та інших вирощуваних рослин, породи, гібриди та лінії тутового шовкопряду (надалі - сорти) вітчизняної та іноземної селекції, а до національного Списку сортів - сорти, створені науково-дослідними установами або іншими оригінаторами, розташованими на території республіки. При цьому зазначаються оригінатори та автори сортів, походження, ботанічна характеристика, показники продуктивності, якості, стійкості до негативних факторів середовища, особливості сортової зональної агротехніки. 

3. Державний Реєстр сортів рослин Української РСР складається з:

реєстру сортів рослин, заявлених до випробування;

реєстру сортів рослин, що пройшли сортовипробування і визнані перспективними;

реєстру сортів рослин, що пройшли сортовипробування і допущені до використання;

реєстру вихідного селекційного матеріалу;

реєстру охоронюваних сортів.

4. Внесення сортів до державного Реєстру сортів і національного Списку сортів або виключення з них здійснюються за рішенням пленуму державної комісії по сортовипробуванню сільськогосподарських культур при Даржагропромі УРСР.

5. Сорти, які не пройшли державного випробування, не визнані перспективними і не допущені до вирощування, повторно не реєструються, не підлягають апробації, на них не видаються сортові документи, не виплачуються сортові надбавки.

6. Сорти, що вносяться до державного Реєстру сортів, повинні:

мати чітку генетичну відмінність за білковим комплексом від будь-яких інших сортів, про які є інформація на час подання заявки;

зберігати повну достовірність однорідності з більшості маркерних генетичних ознак після кожного циклу елітного відтворення, за винятком сортів-синтетиків;

мати вищі за стандартні сорти продуктивність, якість, стійкість до біологічних і зовнішніх негативних факторів або інші цінні біологічні та господарські властивості в зоні вирощування.

7. Пропозиції про внесення сортів до державного Реєстру сортів і національного Списку сортів подаються до Державної комісії по сортовипробуванню сільськогосподарських культур при Держагропропромі УРСР її обласними інспектурами після попереднього розгляду наслідків випробувань агрономічними конференціями.

8. Внесення до державного Реєстру сортів плодових культур і винограду провадиться за наслідками первинного сортовипробування в установах-оригінаторах при додержанні методики, затвердженої Державною комісією по сортовипробуванню сільськогосподарських культур при Держагропромі УРСР, постійному контролі цієї Комісії та одночасному вивченні їх шляхом проведення колекційних контрольних дослідів на державних сортовипробувальних станціях або сортодільницях.

9. До національного Списку сортів вносяться лише сорти, включені до державного Реєстру сортів, що показали в державному та виробничому випробуваннях у різних грунтово-кліматичних умовах найвищі показники продуктивності, якості, стійкості до біологічних і зовнішніх негативних факторів та інші цінні біологічні й господарські властивості і є визначним досягненням української селекції.

10. Сорти, внесені до національного Списку сортів, є виключно надбанням Української РСР, яка забезпечує їх правову охорону як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках.

____________

Опрос