Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об экономическом и социальном развитии Украинской ССР в 1991 году

Совет Министров УССР
Постановление от 08.01.1991 № 5

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 8 січня 1991 р. N 5

Київ

Про економічний і соціальний розвиток Української РСР у 1991 році

Рада Міністрів Української РСР відмічає, що економічна ситуація в республіці продовжує ускладнюватися. Функціонування народного господарства характеризується зниженням масштабів суспільного виробництва, обсягів випуску продукції та виконання робіт у багатьох галузях, загостренням проблем матеріально-технічного постачання, ускладненням стану справ у капітальному будівництві й на споживчому ринку, серйозною фінансовою незбалансованістю.

У таких умовах особливо відповідальним стає 1991 рік як початковий етап фінансового оздоровлення економіки, реалізації програми стабілізації народного господарства і переходу до ринкових відносин.

Керуючись Законом про економічну самостійність Української РСР, на виконання постанови Верховної Ради Української РСР від 25 грудня 1990 р. "Про Основні напрями економічного і соціального розвитку Української РСР на 1991 рік" Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити на базі Основних напрямів економічного і соціального розвитку Української РСР на 1991 рік показники економічного і соціального розвитку Української РСР на 1991 рік, що додаються.

2. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам зосередити зусилля на розв'язанні визначених на 1991 рік Верховною Радою Української РСР таких найважливіших завдань розвитку економіки республіки:

стабілізація соціально-економічної ситуації за рахунок оздоровлення фінансів, кредитного і грошового обігу, збалансування доходів і витрат населення, нормалізації споживчого ринку на основі розширення виробництва товарів народного споживання і надання платних послуг, збереження існуючих господарських зв'язків між підприємствами, зміцнення договірної, фінансової та трудової дисципліни;

поступовий перехід до ринкової економіки на базі роздержавлення та приватизації власності, проведення активної антимонопольної політики, створення рівних економічних і правових умов для функціонування різних форм власності і господарювання, розвитку  конкуренції та підприємництва; 

розширення сфери застосування регульованих цін, зменшення дотації з бюджету на відшкодування різниці в цінах з одночасним введенням надійної системи соціального захисту населення та реалізація цільових програм ефективної зайнятості населення;

прискорення реалізації Державної союзно-республіканської програми невідкладних заходів щодо ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на 1990 - 1992 роки та поліпшення в цілому екологічної ситуації на Україні;

здійснення організаційно-економічних і правових заходів для забезпечення пріоритетності соціального розвитку села та агропромислового комплексу республіки.

3. З метою створення умов для реалізації запровадженого на території республіки єдиного державного замовлення на виробництво продукції, виконання робіт (послуг) установити, що:

а) підприємствам, об'єднанням і організаціям, які виконують таке замовлення, надається пріоритет у поставці сировини й комлектуючих виробів для виготовлення продукції та виконання робіт (послуг), а також у забезпеченні матеріально-технічними ресурсами для розвитку їх соціальної інфраструктури, що здійснюється за рахунок коштів підприємств, об'єднань і організацій та кредитів банків.

Забезпечення сировиною, комплектуючими виробами та іншими матеріально-технічними ресурсами, а також товарами народного споживання найважливіших республіканських потреб і укладених міжреспубліканських договорів здійснювати за рахунок відповідних лімітів, що формуються і централізовано розподіляються Державним комітетом УРСР по економіці, Держпостачем УРСР, Держагропромом УРСР, Міністерством торгівлі УРСР, міністерствами і відомствами УРСР згідно із закріпленою за ними номенклатурою продукції;

б) підприємства, об'єднання і організації реалізують вироблену за єдиним державним замовленням продукцію та виконують роботи (послуги), а також здають лом чорних, кольорових, зокрема лом коштовних металів, за договірними цінами і тарифами, а у випадках, передбачених законодавством, - за державними цінами;

в) підприємства, об'єднання і організації, які виконують таке замовлення, користуються переважним правом одержання ліцензій на експорт своєї продукції та пільгових кредитів, а ті, що ухиляються від виконання єдиного державного замовлення або не включають його до своїх планів у повному обсязі, позбавляються цього права.

4. Облвиконкомам при доведенні єдиного державного замовлення на поставку продовольства і сільськогосподарської сировини в державні ресурси на 1991 рік до райвиконкомів, підвідомчих заготівельних організацій, а також агрокомбінатів, агрофірм та інших агропромислових формувань, незалежно від відомчої підпорядкованості, враховувати внутріобласні потреби.

Облвиконкомам доручити, як виняток, райвиконкомам довести вказане державне замовлення на 1991 рік до колгоспів, радгоспів, інших сільськогосподарських підприємств.

Стимулювання господарств, що поставляють продукцію в державні ресурси, матеріально-технічними ресурсами та різними послугами повинно здійснюватися за умови укладання договорів на виконання державного замовлення.

5. Для повнішого забезпечення потреб народного господарства в паливі Державному комітетові УРСР по вугільній промисловості провести з підприємствами галузі відповідну роботу по збільшенню проти їх намірів обсягів видобутку вугілля у 1991 році, передбачивши відповідне економічне стимулювання.

6. Державному комітетові УРСР по економіці, Міністерству і торгівлі УРСР, Держагропрому УРСР, Держпостачу УРСР, Укоопспілці, Українському госпрозрахунковому зовнішньоторговому об'єднанню і "Укрімпекс" разом з міністерствами і відомствами УРСР, виходячи з обсягів поставок державі товарів народного споживання, визначити обсяги поставок товарів для продажу населенню і позаринкових потреб, на вивіз по міжреспубліканських і загальносоюзних фондах і на експорт, а також для обміну продукцією виробничо-технічного призначення з організаціями зарубіжних країн.

7. Державному комітетові УРСР по економіці разом з міністерствами і відомствами УРСР, облвиконкомами розглянути питання про прискорення створення додаткових потужностей по виробництву товарів народного споживання на припинених будівництвом та законсервованих об'єктах промислового будівництва.

8. Встановити, що кредити на фінансування витрат підприємств, об'єднань і організацій, пов'язаних з розширенням, перепрофілюванням і створенням нових потужностей по виробництву непродовольчих товарів народного споживання, а також впровадженні закінчених розробок республіканських науково-технічних програм, передбачаються установами банків у пріоритетному порядку.

9. Рекомендувати виконавчим комітетам місцевих Рад народних депутатів, міністерствам і відомствам УРСР, трудовим колективам підприємств, об'єднань і організацій при формуванні напрямів використання валютних коштів передбачати першочергове їх спрямування на придбання сировини, матеріалів, комплектуючих виробів і устаткування для нарощування випуску товарів народного споживання  та надання послуг населенню, розвитку потужностей промисловості будівельних матеріалів і будівельної індустрії.

10. Виконавчим комітетам місцевих Рад народних депутатів, міністерствам і відомствам УРСР забезпечити ефективне використання на кожному підприємстві, в об'єднанні й організації встановлених чинним законодавством пільг і стимулів, спрямованих на збільшення випуску товарів народного споживання та надання платних послуг населенню, і вишукувати додаткові джерела заохочення та підвищення заінтересованості трудових колективів у нарощуванні випуску товарів і надання послуг з урахуванням можливостей підприємств, об'єднань і організацій та місцевих бюджетів.

11. Виконавчим комітетам місцевих Рад народних депутатів з метою стабілізації економіки і повнішого залучення в суспільне виробництво існуючих виробничих потужностей здійснити практичні заходи щодо відновлення роботи виробництв, зупинених з екологічних причин, звернувши особливу увагу на термінове відновлення використання виробничих потужностей, технологічно пов'язаних з випуском лікарських препаратів і сировини для товарів народного споживання, а також виробів міжгалузевого призначення, з одночасним проведенням роботи по оздоровленню навколишнього середовища.

12. З метою здійснення заходів щодо пріоритетності соціального розвитку села і агропромислового комплексу республіки Державному комітетові УРСР по економіці, Держпостачу УРСР разом з Держагропромом УРСР, Міністерством торгівлі УРСР і Укоопспілкою подати до Ради Міністрів УРСР пропозиції про додаткове виділення для агропромислового комплексу на 1991 рік (за рахунок виробництва в республіці) матеріально-технічних ресурсів, насамперед металопрокату, труб, цементу, шиферу і скла, під затверджені обсяги будівельно-монтажних робіт і на ремонтно-експлуатаційні потреби, що не забезпечуються лімітами з централізованих джерел, а також для продажу сільським жителям, які працюють в агропромисловому комплексі й на підприємствах і в організаціях соціальної сфери села.

13. Облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, міністерствам і відомствам УРСР:

вишукувати протягом року додаткові валютні ресурси для закупівлі по імпорту сировини та матеріалів для додаткового виробництва продовольчих і непродовольчих товарів народного споживання, ліків, а також таропакувальних матеріалів і запасних частин для потреб підприємств харчової і легкої промисловості;

забезпечити створення рівних умов діяльності для всіх сільських товаровиробників незалежно від форм власності й господарювання;

сприяти раціональному поєднанню виробництва колгоспів і радгоспів з виробництвом товарних селянських господарств, особистих підсобних господарств населення та сільськогосподарських кооперативів різних типів;

надавати підтримку становленню і розвитку невеликих, оснащених сучасним устаткуванням переробних підприємств безпосередньої в місцях виробництва сільськогосподарської продукції, створенню закупівельно-збутових об'єднань та інших нових формувань в оптовій і роздрібній торгівлі;

забезпечити прискорення будівництва нових домобудівних комбінатів, цегельних заводів і підприємств по випуску предметів домооблаштування з метою значного підвищення темпів житлового та соціально-культурного будівництва.

14. Державному комітетові УРСР по економіці і Держпостачу УРСР передбачити виділення на 1991 рік у повному обсязі матеріально-технічних ресурсів під єдине державне замовлення на виробництво основних будівельних матеріалів і особливо предметів домооблаштування, опалювальних приладів, облицювальних матеріалів, скла та лінолеуму. Вжити заходів для забезпечення пускової програми будівництва цих об'єктів обладнанням і в першу чергу ліфтами та кабельно-провідниковою продукцією.

15. Міністрам, керівникам відомств УРСР, міжгалузевих державних об'єднань, асоціацій і концернів забезпечити завершення договірної кампанії, здійснюючи при цьому особистий контроль за розміщенням обсягів виробництва продукції, відповідно до єдиного державного замовлення на підвідомчих підприємствах і загальним ходом укладання господарських договорів.

Держпостачу УРСР координувати цю роботу, надаючи всебічну допомогу підприємствам, об'єднанням і організаціям.

16. Держпостачу УРСР орієнтувати діяльність оптово-посередницьких фірм і територіальних органів матеріально-технічного постачання на розвиток і збереження горизонтальних зв'язків, що склалися між підприємствами, стійке забезпечення матеріальними ресурсами потреб республіки, економічно незахищених споживачів непромислової сфери, які раніше придбавали продукцію в порядку оптової торгівлі через організації Комітету, а також на здійснення міжрегіональних поставок продукції.

Разом з Міністерством торгівлі УРСР вжити заходів щодо залучення в господарський оборот і реалізації населенню продукції виробничо-технічного призначення та за погодженням з органами Міністерства оборони СРСР - речового і господарського майна та матеріалів і обладнання за погодженими спеціальними специфікаціями.

17. Держпостачу УРСР, Держагропрому УРСР, Комітетові по забезпеченню нафтопродуктами при Раді Міністрів УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, міністерствам і відомствам УРСР прискорити розвиток інфраструктури ринкового типу, що включає центри оптової торгівлі, товарні біржі сировини й матеріалів, лізингові, оптово-посередницькі, транспортні та інформаційно-комунікаційні підприємства і організації. Забезпечувати розробку необхідної нормативно-методичної документації по організації та функціонуванню цих підприємств на основі договорів і повного господарського розрахунку.

18. З метою забезпечення соціальної захищеності інвалідів, створення їм умов для реалізації творчих і виробничих можливостей Держпостачу УРСР, Державному комітетові УРСР по економіці, міністерствам і відомствам УРСР починаючи з 1991 року забезпечувати в пріоритетному порядку матеріально-технічними ресурсами протезно-ортопедичні підприємства Міністерства соціального забезпечення УРСР, а також підприємства Українського товариства глухих і Українського товариства сліпих за їх заявками та розрахунками.

19. Установити, що Український державний концерн по будівництву, ремонту і утриманню автомобільних шляхів здійснює будівництво й реконструкцію автомобільних шляхів загального користування та шляхових споруд у межах цільових джерел фінансування, що відповідно до чинного законодавства спрямовуються на розвиток шляхового господарства республіки, та в міру вишукання матеріально-технічних ресурсів із місцевих джерел і по прямих зв'язках. Визначені показники розвитку шляхового господарства концерн подає Державному комітетові УРСР по економіці.

20. Державному комітетові УРСР по економіці, Міністерству фінансів УРСР передбачити на 1991 рік цільове бюджетне фінансування на виконання республіканських науково-технічних програм "Ресурсозбереження", "Якість - 2000", "Інформатика і автоматизація" і науково-соціальної програми "Здоров'я людини і екологія".

Установити, що бюджетні асигнування на проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт виділяються лише на конкурсній основі.

21. Міністерствам і відомствам УРСР, виконкомам місцевих Рад народних депутатів сприяти становленню й розвитку науково-технічних центрів, технологічних парків, фірм  інжинірінгових послуг, малих інноваційних підприємств, зон науково-технічних новацій, що створюватимуться на базі провідних університетів і науково-дослідних установ. 

22. Міністерству праці УРСР, Державному комітетові УРСР по економіці, Міністерству фінансів УРСР завершити розробку і подати до 30 квітня 1991 р. Раді Міністрів УРСР проект розгорнутої програми забезпечення зайнятості населення, передбачивши в ньому вирішення питань професійної підготовки й перепідготовки вивільнюваних працівників, повнішого залучення в суспільне виробництво населення праценадлишкових регіонів, а також визначити джерела формування і розміри коштів, необхідних у 1991 році для впровадження цієї програми.

23. Міністерству праці УРСР, Державному комітетові УРСР по економіці, Міністерству фінансів УРСР, Міністерству соціального забезпечення УРСР, Державному комітетові УРСР по статистиці підготувати та внести Раді Міністрів УРСР до 21 січня 1991 р. проект доповіді Уряду про механізм соціального захисту населення республіки з переліком заходів по його реалізації та відповідними розрахунками. 

24. Міністерствам, відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам забезпечити практичне здійснення наміченої програми переходу Української РСР до ринкової економіки.

25. Державному комітетові УРСР по житлово-комунальному господарству, Міністерству фінансів УРСР, Державному комітетові УРСР по економіці, Міністерству праці УРСР, Комітетові цін при Раді Міністрів УРСР подати у I кварталі 1991 р. до Ради Міністрів УРСР пропозиції про підвищення заробітної плати працівникам житлово-комунального господарства та про нові тарифи на водоспоживання, водовідведення і теплопостачання.

26. Державному комітетові УРСР по економіці невідкладно довести до міністерств і відомств УРСР, міжгалузевих державних об'єднань, асоціацій, концернів, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів затверджені показники економічного і соціального розвитку Української РСР на 1991 рік, маючи на увазі завершити цю роботу в основному до 15 січня 1991 року.

Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам. Київському і Севастопольському міськвиконкомам, міжгалузевим державним об'єднанням, асоціаціям, концернам після одержання вказаних показників терміново довести до підприємств, об'єднань і організацій уточнення, що випливають із затверджених показників економічного і соціального розвитку Української РСР на 1991 рік.

27. Облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

визначити порядок і строки подання виконкомам Рад народних депутатів підприємствами, об'єднаннями і організаціями республіканського і союзного підпорядкування показників своїх планів на 1991 рік;

забезпечити у двомісячний строк розробку, затвердження і подання Державному комітету УРСР по економіці основних показників комплексного економічного і соціального розвитку областей, міст Києва і Севастополя на 1991 рік.

28. Міністерствам і відомствам УРСР, міжгалузевим державним об'єднанням, асоціаціям, концернам:

забезпечити подання підвідомчими підприємствами, об'єднаннями і організаціями показників планів економічного і соціального розвитку на 1991 рік виконкомам відповідних Рад народних депутатів у строки, визначені облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами;

у двомісячний строк подати Державному комітету УРСР по економіці за визначеним ним переліком показники планів економічного соціального розвитку на 1991 рік, прийняті підвідомчими підприємствами, об'єднаннями і організаціями.

29. У зв'язку з роботою по вдосконаленню управління народним господарством, роздержавленню майна, зміною функцій та структури ряду міністерств і відомств УРСР та з прийняттям нових законодавчих актів Державному комітетові УРСР по економіці вносити уточнення до показників економічного і соціального розвитку Української РСР на 1991 рік в адресному розрізі за поданням міністерств і відомств УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів.

30. Державному комітетові УРСР по економіці, Міністерству фінансів УРСР за участю Держпостачу УРСР, Державного комітету УРСР по статистиці, Міністерства праці УРСР, Укрбанку Держбанку СРСР, міністерств і відомств УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів підготувати за підсумками роботи у I кварталі 1991 р. доповіді про хід виконання планів економічного і соціального розвитку та бюджету республіки для розгляду їх на засіданні Верховної Ради Української РСР. 

31 - 34. Таємно.

 

Голова Ради Міністрів
УРСР
 

 
В. ФОКІН
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
В. ПЄХОТА
 

Інд. 18

Опрос