Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О регистрации Устава Союза воинов-интернационалистов Украины

Совет Министров УССР
Постановление от 13.09.1990 № 256
действует с 13.09.1990

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 13 вересня 1990 р. N 256

Київ

Про реєстрацію Статуту Спілки воїнів-інтернаціоналістів України

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

Зареєструвати Статут Спілки воїнів-інтернаціоналістів України.

 

Голова Ради Міністрів
УРСР
 

 
В. МАСОЛ
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
В. ПЄХОТА
 

Інд. 28

 

СТАТУТ
СПІЛКИ ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ УКРАЇНИ

I. Загальні положення

1.1. Спілка воїнів-інтернаціоналістів України (далі - Спілка), є самостійною громадською організацією, яка здійснює свою діяльність на принципах добровільності, відповідно до Конституції СРСР, Конституції Української РСР, чинного законодавства та цього Статуту.

1.2. Спілка здійснює свою діяльність в тісному контакті з державними органами та іншими громадськими організаціями.

II. Цілі і завдання Спілки

2.1. Спілка має такі цілі:

2.1.1. сприяння лікуванню та зміцнення фізичного стану воїнів-інтернаціоналістів, які втратили працездатність в зв'язку з пораненнями або іншим ушкодженням здоров'я; 

2.1.2. надання психологічної, моральної або матеріальної підтримки воїнам-інтернаціоналістам і в першу чергу інвалідам, членам сімей загиблих і тих, хто пропав без вісті;

2.1.3. соціальна адаптація воїнів-інтернаціоналістів та підвищення їх соціальної активності; 

2.1.4. соціальний та правовий захист воїнів-інтернаціоналістів та членів їх сімей;

2.1.5. формування громадської думки про воїнів-інтернаціоналістів, що грунтується на гуманізмі;

2.1.6. увічнення імен та подвигів загиблих;

2.1.7. героїко-патріотичне, інтернаціональне виховання молоді.

2.2. Для досягнення поставлених цілей Спілка:

2.2.1. сприяє роботі лікувальних та лікувально-оздоровчих закладів, в яких госпіталізуються або розміщуються воїни-інтернаціоналісти; 

2.2.2. взаємодіє з діагностичними, лікувальними та реабілітаційними центрами, органами охорони здоров'я в країні та за її межами;

2.2.3. здійснив у встановленому порядку видавничу, виробничу та іншу господарську діяльність, в т. ч. зовнішньоекономічну для придбання матеріальних цінностей і грошових коштів для надання допомоги воїнам-інтернаціоналістам, які її потребують, членам сімей загиблих та тих, хто пропав без вісті;

2.2.4. сприяє забезпеченню трудової зайнятості членів Спілки, набуттю ними необхідних народному господарству професій, підвищення освітнього рівня;

2.2.5. сприяє створенню для воїнів-інтернаціоналістів, сімей загиблих та тих, хто пропав без вісті, системи торговельного обслуговування товарами та надання безкоштовних або пільгових побутових послуг;

2.2.6. сприяє в вирішенні житлової проблеми; 

2.2.7. проводить лекційно-просвітницьку роботу;

2.2.8. співпрацює з закордонними національними та міжнародними організаціями, асоціаціями милосердя;

2.2.9. здійснює захист політичних, економічних, соціальних прав воїнів-інтернаціоналістів, сімей загиблих, а також інших членів Спілки;

2.2.10. проводить акції милосердя та благочинності;

2.2.11. бере участь у створенні, а також в роботі діючих молодіжних об'єднань, клубів, гуртків, секцій, що мають патріотичну, інтернаціональну спрямованість;

2.2.12. пропагує діяльність організацій воїнів-інтернаціоналістів та інших героїко-патріотичних формувань - членів Спілки;

2.2.13. сприяє розвитку науково-дослідницьких робіт в економічній, соціальній, правовій та інших галузях знань, де розробляються заходи по вирішенню проблем інвалідів та осіб, що потребують психологічної допомоги, соціальної адаптації, правового захисту, поданню допомоги у впровадженні в практику наукових розробок;

2.2.14. проводить іншу, в межах законодавства, необхідну практичну діяльність.

III. Правовий статус Спілки

3.1. Спілка є юридичною особою.

3.2. Спілка має:

3.2.2. централізовані фонди і резерви;

3.2.3. розрахунковий та інші рахунки, як в радянській, так і в іноземній валюті;

3.2.4. печатку і штамп встановленого зразка з власною назвою, а також бланки, емблему, іншу атрибутику і символіку.

3.3. Спілка може створювати у встановленому порядку підприємства, установи, організації, мати свої видання, а також брати участь у роботі всіляких підприємств, організацій, асоціацій, діяльність яких відповідає завданням Спілки.

3.4. Майно Спілки знаходиться на власному балансі.

3.5. Господарські відносини Спілки з підвідомчими йому структурами та позаструктурними формуваннями будуються на договірно-правових засадах.

3.6. Спілка не несе відповідальності по зобов'язаннях своїх підрозділів, а також структурних і позаструктурних господарських організацій, а останні не відповідають по зобов'язаннях Спілки.

3.7. Спілка має право:

3.7.1. здійснювати законодавчу ініціативу;

3.7.2. представляти і захищати законні інтереси своїх членів в державних та громадських органах;

3.7.3. виступати засновником при створенні господарських товариств, акціонерних товариств та господарських асоціацій;

3.7.4. здійснювати відповідно до встановленого порядку зовнішньо-економічну діяльність (положення про зовнішньоекономічну діяльність затверджується президією правління Спілки);

3.7.5. створювати власний банк нагромаджень;

3.7.6. здійснювати як в СРСР так і за кордоном всілякі угоди та інші юридичні акти;

3.7.7. виступати як позовач та відповідач в суді та арбітражі.

3.8. Діяльність Спілки може бути зупинена чи повністю припинена за постановою конференції, якщо за неї проголосувало 2/3 від числа представників організацій - членів Спілки, або за рішенням органу, що зареєстрував Статут. Після ліквідації Спілки питання про майно вирішуються в установленому законом порядку.

3.9. Місце знаходження центральних органів - м. Черкаси.

IV. Члени Спілки, їх права та обов'язки

4.1. Членство в Спілці може бути як індивідуальним так і колективним.

4.2. Індивідуальними членами Спілки можуть бути особи, які брали участь у виконанні інтернаціонального бойового обов'язку, визнають Статут, виконують його вимоги та працюють в одній із організацій Спілки.

4.3. Колективними членами Спілки можуть бути об'єднання ветеранів, патріотичні формування, трудові колективи, що надають добровільну матеріальну, організаційну або іншу допомогу Спілці, необхідну у вирішенні поставлених перед нею завдань, визнають Статут та виконують його вимоги.

4.4. Індивідуальні та колективні члени Спілки мають рівні права і обов'язки.

4.5. Прийом індивідуальних членів Спілки здійснюється її первинними територіальними організаціями.

4.6. Прийом колективних членів Спілки здійснюється президією правління Спілки. 

4.7. Членство в Спілці не є перешкодою для участі його членів в діяльності інших організацій та рухів.

4.8. Члени Спілки мають право:

4.8.1. обирати і бути обраними до керівних органів Спілки;

4.8.2. брати участь у всіх заходах, що організуються Спілкою;

4.8.3. вносити пропозиції в усі органи Спілки з питань, пов'язаних з її діяльністю;

4.8.4. брати участь в роботі будь-яких органів Спілки;

4.8.5. звертатися за допомогою Спілки в захисті своїх прав та законних інтересів;

4.8.6. розвивати критику, самокритику, вносити пропозиції та зауваження стосовно діяльності Спілки;

4.8.7. вільного виходу із Спілки, шляхом подання заяви в орган, що вирішує питання про його членство.

4.9. Члени Спілки зобов'язані:

4.9.1. виконувати вимоги цього Статуту;

4.9.2. своєю діяльністю зміцнювати авторитет та матеріальну самостійність Спілки та його організацій;

4.9.3. брати активну участь у проведенні в життя цілей та завдань Спілки;

4.9.4. подавати постійну допомогу та підтримку кожному воїну-інтернаціоналісту, який її потребує.

4.10. Члени Спілки, які вчинили дії, що суперечать цьому Статуту, завдали шкоди авторитету Спілки або дискредитували самого члена, можуть бути виключені із Спілки, органом, який прийняв їх до Спілки.

4.11. Остаточне вирішення питання виключення з членів Спілки належить правлінню Спілки.

V. Організаційна структура Спілки

5.1. Спілка в своїй організаційній структурі має:

- первинні організації;

- районні, міські організації;

- обласні організації;

- Республіканську спілку.

5.2. Основу Спілки складають первинні організації, які об'єднуються в місцеві (районні, міські, обласні) організації. Вони підлягають реєстрації в президії правління Спілки.

5.3. Положення про первинну організацію Спілки, Статути їх виробничих та господарських формувань затверджуються вищестоящими (районними, міськими, обласними) організаціями Спілки.

Положення про місцеві організації Спілка затверджуються Президією Правління Спілки.

5.4. Республіканська Спілка, обласні, міські, районні, первинні організації здійснюють свою діяльність відповідно до Статуту і в межах норм чинного законодавства, зберігають організаційну і фінансову самостійність.

VI. Вищі органи Спілки 

6.1. Вищим керівним органом Спілки є конференція, яка скликається не рідше, як один раз на 3 роки. 

6.2. Позачергові конференції можуть скликатися за рішенням правління чи за вимогою третини організацій - членів Спілки.

6.3. Норми представництва і порядок обрання делегатів на конференцію, а також дата і місце проведення визначає правління Спілки.

6.4. Всі рішення конференції приймаються більшістю голосів від кількості представлених делегатів. Конференція має право приймати рішення, якщо на ній представлено більшість організацій - членів Спілки.

6.5. В роботі конференції на правах її делегатів беруть участь представники засновників Спілки. Квота представництва визначається правлінням Спілки.

6.6. Конференція Спілки може вирішувати будь-які питання, пов'язані з життям і діяльністю Спілки. Виключно до компетенції конференції відносяться: 

6.6.1. визначення концепції і основних перспективних напрямків діяльності Спілки і накреслення шляхів, форм і засобів вирішення намічених завдань;

6.6.2. затвердження довгострокових планів і програм;

6.6.3. затвердження Статуту, внесення до нього змін і доповнень, які підлягають реєстрації у встановленому порядку;

6.6.4. обрання голови Спілки і за його поданням складу правління і ревізійної комісії;

6.6.5. заслуховування звітів про діяльність правління Спілки, голови, а також ревізійної комісії;

6.7. У період між конференціями координаційну діяльність всіх організацій здійснює правління Спілки. Засідання правління Спілки скликається в міру необхідності, але не рідше 2-х разів на рік.

6.8. До компетенції правління Спілки відноситься:

6.8.1. координація дій організацій - членів Спілки;

6.8.2. затвердження складу постійного виконавчого органу - президії правління Спілки за пропозицією голови Спілки;

6.8.3. заслуховування звіту про діяльність обласних, міських, районних, первинних організацій Спілки;

6.8.4. внесення до центральних і місцевих органів влади, громадських організацій пропозицій, що стосуються діяльності Спілки;

6.8.5. вирішення інших питань, що стосуються діяльності Спілки.

6.9. До складу правління Спілки входять представники всіх обласних організацій - членів Спілки. Квота представництва визначається конференцією.

6.10. Колегіальним постійним виконавчим органом в період між засіданнями правління є президія правління Спілки, яка:

6.10.1. забезпечує виконання рішень конференції, правління;

6.10.2. створює комісії, секції, відділи та інші формування Спілки;

6.10.3. вирішує інші поточні справи Спілки;

6.10.4. розробляє проекти річного бюджету Спілки, планів спільних заходів, довгострокових і цільових програм;

6.10.5. готує робочі матеріали на засідання правління Спілки;

6.10.6. веде фінансово-господарську діяльність Спілки;

6.10.7. реєструє колективних членів Спілки;

6.10.8. виконує інші функції, що виходять із цілей і завдань Спілки.

6.11. По розглянутих питаннях конференція і правління Спілки приймають постанови, а президія правління - рішення.

6.12. Голова Спілки:

6.12.1. здійснює керівництво діяльністю правління і його президії;

6.12.2. представляє Спілку в державних, громадських органах та організаціях, в тому числі - за кордоном;

6.12.3. підписує від імені Спілки документи правління, президії правління;

6.12.4. скликає засідання президії правління і головує на них;

6.12.5. приймає за трудовими угодами працівників, на контрактній основі відкриває рахунки в банках, розпоряджається коштами відповідно до постанов конференції, правління або рішень президії правління.

6.13. Ревізійна комісія Спілки:

6.13.1. обирається конференцією строком на 3 роки в складі голови і членів комісії;

6.13.2. контролює фінансово-господарську діяльність Спілки, організацій - членів Спілки, правильність використання бюджету Спілки;

6.13.3. перевіряє організацію роботи із заявами, скаргами і листами;

6.13.4. надає методичну допомогу ревізійним комісіям та іншим контролюючим органам організацій - членів Спілки. 

VII. Кошти та власність Спілки

7.1. Кошти Спілки складаються із:

- добровільних внесків членів Спілки;

- добровільних перерахувань державних підприємств, кооперативних і громадських організацій, громадян СРСР та іноземних громадян;

- доходів від господарської діяльності та надходжень від зовнішньоекономічної діяльності; 

- коштів, які пожертвовані, заповідаються або подаровані Спілці; 

- доходів від видавничої діяльності, культурно-масових і лекційно-просвітницьких заходів;

- інші, не заборонені законом надходження.

7.2. Спілка має власні рахунки в банківських закладах.

7.3. Кошти Спілки перебувають у її повному розпорядженні і вилученню не підлягають.

7.4. Кошти Спілки використовуються на:

7.4.1. матеріальну і фінансову допомогу, членам Спілки, що її потребують, а також сім'ям загиблих та тих, хто пропав без вісті;

7.4.2. оплату набутого майна;

7.4.3. виплату заробітної плати та винагород;

7.4.4. оплату договірних зобов'язань;

7.4.5. створення фондів та резервів;

7.4.6. фінансування виробничо-господарської діяльності;

7.4.7. на виробничий та соціально-економічний розвиток підприємств (організацій), які входять до складу Спілки;

7.4.8. будівництво об'єктів соціально-побутового, медичного, спортивно-оздоровчого призначення, санаторіїв, будинків відпочинку, піонерських таборів, інших дитячих медичних та оздоровчих закладів, житла тощо;

7.4.9. пожертвування;

7.4.10. інші платежі, що не заборонені законодавством.

7.5. Згідно з чинним законодавством Спілка та її організації звільняються від сплати відповідних податків.

7.6. Частина прибутку власних підприємств та організацій Спілки у розмірі, що не перевищує ставки податку згідно з Законом про податки, передається у розпорядження Спілки, а остання частина - на виробничий та соціально-економічний розвиток колективу.

7.7. Спілка та її місцеві організації можуть мати у власності будови, споруди, житловий та готельний фонд, обладнання, техніку, механізми, майно, автомобільний та інший транспорт, матеріальні засоби і цінності, акції, цінні папери, відділення, підприємства (об'єднання), організації, товариства, інші формування, основні і оборотні засоби.

7.8. Спілка має право набувати і відчужувати майно і цінності, користуватись ними на умовах оренди, кредиту, позики за договорами з організаціями, громадянами.

 

Голова Спілки
воїнів-інтернаціоналістів України
 

 
С. В. Червонописький
 

Опрос