Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О признании утратившими силу постановлений ЦК Компартии Украины и Совета Министров УССР по вопросам повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов народного хозяйства

Совет Министров УССР, Центральный Комитет Компартии Украины
Постановление от 11.06.1990 № 139

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 11 червня 1990 р. N 139

Київ

Про визнання такими, що втратили чинність, постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань підвищення кваліфікації і перепідготовки керівних працівників і спеціалістів народного господарства

У зв'язку з перебудовою системи підвищення кваліфікації і перепідготовки керівних працівників і спеціалістів народного господарства та відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 30 березня 1990 р. N 322 Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Визнати такими, що втратили чинність, постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР згідно з переліком, що додається.

2. Взяти до відома, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 30 березня 1990 р. N 322 визнали такими, що втратили чинність, постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР згідно з переліком, що додається.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України
 

 
В. ІВАШКО
 

Голова Ради Міністрів
Української РСР
 

 
В. МАСОЛ
 

Інд. 25

 

ПЕРЕЛІК
постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР, що втратили чинність

1. Абзац третій пункту 2, абзаци третій і п'ятий пункту 3 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 13 квітня 1966 р. N 306 "Про дальше поліпшення системи підвищення кваліфікації керівних кадрів колгоспів і радгоспів та спеціалістів сільського господарства" (ЗП УРСР, 1966 р., N 4, ст. 40) в частині строків навчання керівних працівників і спеціалістів, а також абзац другий підпункту 3 "а" пункту 7 цієї постанови в частині чисельності професорсько-викладацького складу.

2. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 25 серпня 1966 р. N 642 "Про затвердження плану підготовки і підвищення кваліфікації керівних кадрів колгоспів і радгоспів на факультетах підвищення кваліфікації сільськогосподарських вузів в 1966 - 1967 навчальному році".

3. Пункт 9 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 5 лютого 1971 р. N 67 "Про поліпшення правової роботи в народному господарстві Української РСР" (ЗП УРСР, 1971 р., N 2, ст. 16).

4. Пункт 1 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 19 серпня 1971 р. N 396-023 в частині порядку і умов, передбачених пунктами 1 - 9, підпунктами "а", "б", "є" - "к" пункту 10, а також абзацом першим підпункту "в" пункту 10 (чисельність професорсько-викладацького складу) постанови Ради Міністрів УРСР від 1 вересня 1967 р. N 581.

5. Абзац п'ятий пункту 6 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 7 серпня 1973 р. N 356 "Про поліпшення організації інформаційного обслуговування та підвищення ефективності використання науково-технічної інформації в народному господарстві".

6. Абзаци дев'ятий і дванадцятий Заходів, затверджених постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 26 травня 1977 р. N 307 "Про організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 25 квітня 1977 року N 317 "Про заходи по дальшому підвищенню ролі майстра виробничої дільниці промислових підприємств і будівельних організацій".

7. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 10 січня 1978 р. N 9 "Про організацію виконання постанови Центрального Комітету КПРС і Ради Міністрів СРСР від 13 жовтня 1977 р. N 933 "Про дальше вдосконалення системи підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів народного господарства", крім пунктів 5, 12, підпунктів 1, 4, 6 і 7 пункту 13.

8. Абзац дев'ятий пункту 2 і абзац другий підпункту 8 пункту 10 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 17 липня 1979 р. N 362 "Про заходи по дальшому вдосконаленню підготовки і підвищення кваліфікації робітників на виробництві" (ЗП УРСР, 1979 р., N 8, ст. 51).

9. У постанові ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 15 лютого 1985 р. N 68 "Про дальше вдосконалення підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів системи агропромислового комплексу" (ЗП УРСР, 1985 р., N 4, ст. 19):

абзац третій пункту 2 і абзац перший підпункту 2 пункту 5 визнати такими, що втратили чинність;

абзац третій підпункту 1 пункту 5 викласти в такій редакції:

"Поширили на керівний і професорсько-викладацький склад цієї школи умови оплати праці, передбачені постановою ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 24 грудня 1976 р. N 1057";

в абзаці першому підпункту 9 пункту 5 виключити слова: "а в частині виплати добових слухачам за час перебування в дорозі до місця навчання і назад та забезпечення їх гуртожитком на час навчання на умовах, установлених постановою Ради Міністрів СРСР від 6 червня 1967 р. N 515".

10. Пункт 3 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 16 грудня 1986 р. N 428 "Про організацію виконання в Українській РСР постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 23 жовтня 1986 р. N 1300 "Про вдосконалення практики підготовки і перепідготовки кадрів для освоєння нової техніки і технології в галузях народного господарства", а також пункт 10 Робочого плану, затвердженого цією постановою.

11. У постанові ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 2 серпня 1988 р. N 218 "Про організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 20 червня 1988 р. N 764 "Про заходи щодо дальшого поліпшення охорони здоров'я населення і зміцнення матеріально-технічної бази охорони здоров'я" у підпункті 12 пункту 12 в абзаці четвертому слова: "пунктом 15  постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 3 вересня 1966 р. N 729 (підпункт 12 пункту 12 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 14 жовтня 1966 р. N 776)" і в абзаці п'ятому слова: "постановою Ради Міністрів СРСР від 6 червня 1967 р. N 515 (постанова Ради Міністрів УРСР від 1 вересня 1967 р. N 581)" замінити словами: "постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 6 лютого 1988 р. N 166".

 

ПЕРЕЛІК
постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР, що втратили чинність

(Витяг)

1. Абзац другий пункту 3, пункт 15 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 3 вересня 1966 р. N 729 "Про заходи по поліпшенню підготовки спеціалістів і вдосконаленню керівництва вищою і середньою спеціальною освітою в країні" (ЗП СРСР, 1966 р., N 20, ст. 176), а також абзац другий пункту 11 і абзац другий пункту 14 цієї постанови в частині чисельності професорсько-викладацького складу (абзац другий підпункту 1 і підпункт 12 пункту 12 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 14 жовтня 1966 р. N 776 - ЗП УРСР, 1966 р., N 10, ст. 100, а також абзац другий підпункту 8 і абзац другий підпункту 11 пункту 12 цієї постанови у відповідній частині).

2. Пункт 20 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 26 серпня 1967 р. N 822 "Про заходи по дальшому розвитку побутового обслуговування населення" - ЗП СРСР, 1967 р., N 23, ст. 160 (підпункт "л" пункту 22 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 23 вересня 1967 р. N 626 - ЗП УРСР, 1967 р., N 9, ст. 100).

3. Пункт 15 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 2 жовтня 1968 р. N 786 "Про заходи по дальшому поліпшенню науково-дослідних робіт у галузі сільського господарства" - ЗП СРСР, 1968 р., N 19, ст. 133 (підпункт "к" пункту 20 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 20 грудня 1968 р. N 640 - ЗП УРСР, 1968 р., N 12, ст. 165).

4. Абзац четвертий пункту 14 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 2 квітня 1969 р. N 240 "Про заходи по дальшому поліпшенню підготовки кваліфікованих робітників у навчальних закладах системи професійно-технічної освіти" - ЗП СРСР, 1969 р., N 9, ст. 54 (абзац третій підпункту 6 пункту 21 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 3 червня 1969 р. N 366 - ЗП УРСР, 1969 р., N 6, ст. 67).

5. Пункт 10 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 18 жовтня 1971 р. N 755 "Про заходи по дальшому поліпшенню матеріальних і житлово-побутових умов студентів вищих і учнів середніх спеціальних учбових закладів" (підпункт 9 пункту 10 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 14 грудня 1971 р. N 552) в частині матеріального забезпечення слухачів педагогічних факультетів з числа спеціалістів.

6. Абзац п'ятий пункту 37 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 22 вересня 1977 р. N 870 "Про заходи по дальшому поліпшенню народної охорони здоров'я" (підпункт "л" пункту 41 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 22 листопада 1977 р. N 570).

7. Абзац третій пункту 9 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 5 травня 1978 р. N 494 "Про заходи по дальшому удосконаленню племінної справи в тваринництві" (абзац другий підпункту 3 пункту 15 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 4 серпня 1978 р. N 395) в частині порядку та умов, передбачених абзацом другим пункту 5 (чисельність професорсько-викладацького складу) і абзацом третім пункту 8 (строки навчання керівних працівників і спеціалістів) постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 15 січня 1966 р. N 38.

8. Абзац третій пункту 11 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 9 липня 1987 р. N 848 "Про вдосконалення наукового забезпечення розвитку агропромислового комплексу країни" (абзац другий підпункту 5 пункту 11 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 8 вересня 1987 р. N 312).

____________

Опрос