Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О неотложных мерах по подготовке и проведению реформы пенсионного обеспечения

Совет Министров УССР, Украинский республиканский совет профессиональных союзов
Постановление от 18.11.1989 № 284
редакция действует с 04.12.1992

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
І УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

ПОСТАНОВА

від 18 листопада 1989 р. N 284

Київ

Про невідкладні заходи щодо підготовки і проведення реформи пенсійного забезпечення

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 грудня 1992 року N 685

З метою здійснення невідкладних заходів щодо підготовки і проведення пенсійної реформи та на виконання постанови Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 6 жовтня 1989 р. N 823 Рада Міністрів Української РСР і Українська республіканська рада професійних спілок ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Виконкомам обласних, міських і районних Рад народних депутатів:

вжити необхідних заходів до створення нормальних умов роботи та прийому населення у відділах соціального забезпечення, виділивши для цього додаткові приміщення, обладнані відповідним інвентарем, оргтехнікою та засобами зв'язку;

уточнити штатну чисельність органів соціального забезпечення і центрів по нарахуванню і виплаті пенсій та допомоги з урахуванням наступної роботи по перерахунку пенсій та допомоги у зв'язку з проведенням реформи пенсійного забезпечення, зміцнити їх кваліфікованими працівниками. Не допускати залучення працівників органів соціального забезпечення та центрів по нарахуванню і виплаті пенсій та допомоги в період проведення пенсійної реформи до різних видів господарських робіт.

2. Поширити на працівників державних архівів, які зайняті видачею документів, необхідних для перерахунку пенсій, чинність розпорядження Ради Міністрів УРСР від 8 лютого 1986 р. N 64.

3. Рекомендувати підприємствам, установам і організаціям за погодженням з місцевими Радами народних депутатів направляти в період проведення пенсійної реформи своїх працівників із збереженням їм середньої заробітної плати для участі в роботі по перерахунку пенсій ветеранам праці цих підприємств, установ і організацій.

4. Міністерству соціального забезпечення УРСР організувати навчання працівників органів соціального забезпечення, представників підприємств, установ і організацій, що залучаються до проведення пенсійної реформи.

5. Міністерству зв'язку УРСР надати в оренду органам соціального забезпечення за їх заявками міжміські телефонні канали зв'язку на дільницях районний центр - обласний центр і обласний центр - м. Київ.

6. Міністерству фінансів УРСР:

передбачати в проекті державного бюджету УРСР виділення органам соціального забезпечення асигнувань, необхідних для виконання робіт, пов'язаних з підготовкою та проведенням пенсійної реформи;

забезпечити централізоване фінансування заходів, пов'язаних із створенням системи автоматизованої обробки інформації в органах соціального забезпечення.

7. Головному архівному управлінню при Раді Міністрів УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам забезпечити за запитами громадян оперативну видачу архівними установами документів, необхідних для перерахунку пенсій.

8. Державному комітетові УРСР по телебаченню і радіомовленню, редакціям газет і журналів разом з Міністерством соціального забезпечення УРСР та його органами на місцях розгорнути широку пропаганду законодавства про пенсійну реформу, а також забезпечити висвітлення досвіду роботи по її реалізації.

9. Державному комітетові УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі забезпечити випуск за заявками Міністерства соціального забезпечення УРСР довідкових брошур, плакатів, пам'яток, буклетів по роз'ясненню законодавства про пенсійну реформу, а також бланків документації, включаючи бланки посвідчень, що дають право пенсіонерам на додаткові пільги.

10. Довести до відома, що Рада Міністрів СРСР і ВЦРПС постановою від 6 жовтня 1989 р. N 823 "Про невідкладні заходи щодо підготовки і проведення реформи пенсійного забезпечення":

1) Підпункт 1 пункту 10 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.12.92 р. N 685)

2) Виключили з номенклатури посад працівників апарату управління осіб, безпосередньо зайнятих роботою по призначенню, нарахуванню, виплаті пенсій, допомоги та соціальному обслуговуванню населення в районних /міських/ відділах соціального забезпечення і центрах по нарахуванню й виплаті пенсій і допомоги.

3) Зобов'язали Державний комітет СРСР по обчислювальній техніці та інформатиці передбачити в проектах планів на 1990 рік і на тринадцяту п'ятирічку виділення засобів обчислювальної техніки Державному комітетові СРСР по праці і соціальних питаннях та Радам Міністрів союзних республік, у тому числі для створення і впровадження автоматизованих робочих місць обробки інформації по пенсійному забезпеченню.

4) Доручили Державному комітетові СРСР по праці і соціальних питаннях і Державному комітетові СРСР по обчислювальній техніці та інформатиці розробити і затвердити в місячний строк план заходів щодо забезпечення розробки концепції створення комплексної галузевої автоматизованої системи обробки інформації в органах соціального забезпечення, передбачивши в ній можливість широкого використання персональних ЕОМ.

5) Зобов'язали Державний комітет СРСР по статистиці з участю Державного комітету СРСР по обчислювальній техніці та інформатиці забезпечити за договорами з органами соціального забезпечення автоматизовану обробку даних з пенсійного забезпечення в інформаційно-обчислювальних центрах.

6) Зобов'язали Держплан СРСР і Держпостач СРСР:

виділити Радам Міністрів союзних республік у 1989 році 1,5 тис. тонн паперу, необхідного для друкування документів, пов'язаних з реалізацією нового пенсійного законодавства;

передбачити в планах на 1990 - 1991 роки виділення додатково 4 тис. тонн паперу для забезпечення республіканських органів соціального забезпечення;

виділити республіканським органам соціального забезпечення за поданням Державного комітету СРСР по праці і соціальних питаннях для відділів соціального забезпечення обласних, великих міських і віддалених сільських районів відповідних Рад народних депутатів 200 легкових автомобілів для забезпечення роботи по підготовці і проведенню пенсійної реформи.

7) Доручили Державному комітетові СРСР по праці і соціальних питаннях разом з Державним комітетом СРСР по управлінню якістю продукції і стандартах, Міністерством фінансів СРСР, Державним комітетом СРСР по статистиці, Міністерством зв'язку СРСР і ВЦРПС розробити в 1990 - 1991 роках уніфіковану систему документації по соціальному забезпеченню, необхідну для проведення пенсійної реформи.

8) Доручили Державному комітетові СРСР по пресі забезпечити виготовлення за заявкою Державного комітету СРСР по праці і соціальних питаннях бланків посвідчень про право на пільги і талонів на придбання проїзних квитків для батьків та дружин загиблих військовослужбовців.

11. Міністерству соціального забезпечення УРСР, профспілковим органам разом з трудовими колективами та організаціями ветеранів війни і праці здійснювати контроль за підготовкою та проведенням пенсійної реформи.

Регулярно доповідати Раді Міністрів УРСР і Укрпрофраді про хід цієї роботи.

 

Голова Ради Міністрів
Української РСР
 

В. МАСОЛ 

Голова Української
республіканської ради
професійних спілок
 

В. СОЛОГУБ 

Інд. 28 

Опрос