Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке исчисления затрат и отчисления средств на строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования

Совет Министров УССР
Постановление от 20.07.1989 № 196
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 20 липня 1989 р. N 196

Київ

Про порядок обчислення затрат та відрахування коштів на будівництво і ремонт автомобільних шляхів загального користування

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 грудня 1991 року N 385)

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 3 липня 1989 р. "Про відрахування коштів колгоспами, радгоспами, промисловими, транспортними, будівельними та іншими підприємствами і господарськими організаціями на будівництво і ремонт автомобільних шляхів" Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок обчислення затрат і відрахування коштів колгоспами, радгоспами, промисловими, транспортними, будівельними та іншими підприємствами (об'єднаннями) і господарськими організаціями на будівництво та ремонт автомобільних шляхів загального користування (додається).

2. Установити, що кошти на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних шляхів надходять на спеціальні рахунки місцевих шляхових організацій Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР і витрачаються ними виключно за цільовим призначенням.

Не використані до кінця поточного року зазначені кошти зберігають цільове призначення в наступному році.

3. Установам банків сприяти шляховим організаціям у забезпеченні своєчасного і повного надходження коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних шляхів.

При ухиленні радгоспів, промислових, транспортних, будівельних та інших підприємств (об'єднань) і господарських організацій від своєчасного відрахування коштів на шляхові роботи ці кошти стягуються в безспірному порядку з нарахуванням пені в розмірі 0,05 процента не внесеної в строк суми за кожний день прострочення.

Списання з рахунків колгоспів і кооперативів не внесених в строк коштів на шляхові роботи провадиться в порядку, встановленому статтею 23 Закону СРСР "Про кооперацію СРСР".

4. Дозволити місцевим шляховим організаціям Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР використовувати до 20 процентів коштів, що надходять відповідно до Указу, для проектування, будівництва та реконструкції кар'єрів, щебеневих і асфальтобетонних заводів, заводів і полігонів по виробництву залізобетонних конструкцій, заводів і майстерень по ремонту будівельних і шляхових машин, баз механізації, виробничих баз шляхових організацій, автобаз, гаражів, інженерно-лабораторних корпусів та комплексів шляхової служби, придбання устаткування, транспортних засобів, шляхових і будівельних механізмів, інструменту та інвентарю, а також інших витрат, необхідних для організації робіт.

5. З метою забезпечення рівномірного розвитку шляхового господарства республіки та здійснення централізованої оплати шляхобудівельних механізмів, транспортних засобів і устаткування, що виділяються для шляхового господарства, а також фінансування робіт по реконструкції найважливіших магістральних шляхів республіки Міністерству будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР щорічно подавати до Ради Міністрів УРСР на затвердження пропозиції щодо централізації та перерозподілу між областями частини коштів, що надходять відповідно до Указу.

6. Виконкомам обласних і районних Рад народних депутатів забезпечити своєчасне надходження коштів на шляхові роботи, цільове їх використання, а також встановлювати, при необхідності, завдання колгоспам, радгоспам, промисловим, транспортним, будівельним та іншим підприємствам (об'єднанням) і господарським організаціям на виконання на основі господарських договорів робіт по будівництву, реконструкції, ремонту і утриманню місцевих автомобільних шляхів (включаючи обласні) з відшкодуванням понесених витрат місцевими шляховими організаціями.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
В. МАСОЛ
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
В. ПЄХОТА
 

Інд. 34

 

ПОРЯДОК
обчислення затрат і відрахування коштів колгоспами, радгоспами, промисловими, транспортними, будівельними та іншими підприємствами (об'єднаннями) і господарськими організаціями на будівництво та ремонт автомобільних шляхів загального користування

1. Колгоспи, радгоспи, промислові, транспортні, будівельні та інші підприємства (об'єднання) і господарські організації провадять передбачені Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 3 липня 1989 р. відрахування коштів на шляхові роботи (будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних шляхів) незалежно від результатів господарської діяльності зі своїх рахунків в установах банків на субрахунки обласних виробничих об'єднань будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних шляхів не пізніше 15 числа кожного місяця в розмірі 1/3 платежу поточного кварталу, який визначається рішеннями виконкомів обласних і районних Рад народних депутатів.

2. Суми платежів на шляхові роботи підприємствам (об'єднанням) і господарським організаціям, що знаходяться в містах республіканського і обласного підпорядкування, встановлюються виконкомами обласних Рад народних депутатів, а тим, що знаходяться в інших містах і населених пунктах, - виконкомами обласних або районних Рад народних депутатів.

Зазначені кошти перераховуються шляховим організаціям тих областей, на території яких знаходяться ці підприємства і господарські організації, а також підрозділи й структурні одиниці, що входять до їх складу. Підрозділи й структурні одиниці, які мають розрахункові рахунки в установах банків, провадять відрахування самостійно. При цьому розмір відрахувань об'єднань, до складу яких вони входять, відповідно зменшується.

Не відраховують кошти на шляхові роботи організації та установи, що утримуються за рахунок державного бюджету, а також підприємства, об'єднання й організації Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР.

Спільні з зарубіжними фірмами підприємства (об'єднання) та господарські організації відраховують кошти на шляхові роботи на загальних підставах відповідно до Указу.

3. Кошти, що підлягають перерахуванню на шляхові роботи, визначаються виходячи з планових обсягів попереднього року (для колгоспів, радгоспів і кооперативів за даними звіту на початок року, що передує планованому) і встановленого розміру відрахувань.

4. Річний обсяг виробництва продукції, виконуваних робіт або послуг, що надаються, підприємств (об'єднань) і господарських організацій встановлюється з урахуванням всіх видів їх діяльності (обсягів виробництва продукції та будівельно-монтажних робіт, що виконуються власними силами, загального обсягу доходів від перевезення вантажів, пасажирів та інших), зокрема для:

енергетичних підприємств (ТЕЦ, ДРЕС, ГЕС, АЕС) - за річним обсягом товарної продукції;

хлібоприймальних підприємств (хлібоприймальних пунктів, реалізаційних баз, елеваторів, хлібних баз) - за річним комплексним вантажооборотом, обчислюваним за розрахунково-відпускною ціною; для об'єднаних господарств - за річним обсягом товарної продукції і комплексним вантажооборотом, обчислюваним за розрахунково-відпускною ціною;

підприємств текстильної промисловості з закінченим циклом виробництва (прядіння, ткацтво, оздоблення) - за річним обсягом товарної продукції без внутріфабричного обороту;

організацій трубопровідного транспорту (аналогічних за характером своєї діяльності постачальницько-збутовим організаціям) - за річним обсягом реалізації газу, нафти та нафтопродуктів;

підприємств і організацій побутового обслуговування населення - за річним загальним обсягом реалізації продукції, робіт і послуг;

готелів - за обсягом доходів від збирання тарифної плати за проживання в готелях.

5. По постачальницьких і збутових організаціях сума відрахувань на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання місцевих автомобільних шляхів (включаючи обласні) встановлюється від річного товарообороту (як складського, так і транзитного), що планується їм, з участю в розрахунках. Не враховується транзитний товарооборот, здійснюваний без участі в розрахунках, за яким не встановлено націнку, оптово-збутову або торговельну знижку, а також внутрісистемний відпуск товарів оптовим базам.

6. По організаціях споживчої кооперації обсяг участі в шляхових роботах визначається для:

споживчих спілок - від річного роздрібного товарообороту (без товарообороту по громадському харчуванню);

заготівельно-збутових баз і райзаготконтор (статутних) - від річного обігу по закуплених ними сільськогосподарських продуктах і сировині;

райспоживспілок і міськкоопторгів - від річного товарообороту їх торговельної мережі (без товарообороту по громадському харчуванню);

оптових баз обласних, республіканських споживчих спілок і баз матеріально-технічного постачання - від їх річного оптового товарообороту.

7. Колгоспи, радгоспи і міжгосподарські підприємства (організації) відраховують кошти на шляхові роботи від річного обсягу реалізації продукції, робіт і послуг без внутрігосподарського обігу та податку з обороту.

Кооперативні підприємства й організації (крім колгоспів) провадять ці відрахування від річного обсягу доходів.

По організаціях газового господарства, що здійснюють реалізацію газу (аналогічних за характером своєї діяльності постачальницько-збутовим організаціям), відрахування провадяться від річного обсягу доходів від реалізації газу.

8. Обсяг участі в шляхових роботах для екскурсійних бюро ВЦРПС визначається від річного обсягу виручки від реалізації путівок і послуг.

9. Для визначення річних обсягів діяльності зазначених державних і кооперативних підприємств (об'єднань) і господарських організацій використовуються дані статистичних і бухгалтерських звітів.

10. Місцеві шляхові організації Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР подають для розгляду та затвердження виконкомам відповідних Рад народних депутатів проект річного плану відрахувань коштів колгоспами, радгоспами, промисловими, транспортними, будівельними та іншими підприємствами (об'єднаннями) і господарськими організаціями на шляхові роботи та, при необхідності, вносять пропозиції про здійснення ними на основі господарських договорів шляхових робіт з наступним відшкодуванням витрат.

Рішення виконкомів Рад народних депутатів з цих питань приймаються не пізніш як за два місяці до початку року.

11. У разі зміни протягом року планового обсягу основної діяльності підприємств (об'єднань) і господарських організацій коригування розміру відрахувань на шляхові роботи не провадиться.

12. Будівництво, реконструкція, ремонт і утримання внутрігосподарських шляхів, а також автомобільних шляхів, що з'єднують підприємства, організації з шляхами загального користування, відділення і ферми колгоспів і радгоспів з центральними садибами, здійснюються цими підприємствами, організаціями, колгоспами і радгоспами незалежно від передбачених Указом відрахувань коштів на шляхові роботи.

____________

Опрос