Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об изменении и признании утратившими силу постановлений ЦК Компартии Украины и Совета Министров УССР по вопросам кооперации

Совет Министров УССР, Центральный Комитет Компартии Украины
Постановление от 14.06.1989 № 160

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 14 червня 1989 р. N 160

Київ

Про зміну і визнання такими, що втратили чинність, постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань кооперації

У зв'язку з Законом СРСР "Про кооперацію в СРСР" і відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 13 січня 1989 р. N 27 Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Затвердити зміни, що вносяться до постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР (додаються).

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань кооперації згідно з переліком, що додається.

3. Довести до відома, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 13 січня 1989 р. N 27 "Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР з питань кооперації" (ЗП СРСР, 1989 р., N 9, ст. 27):

а) затвердили зміни, що вносяться до постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР (додаються);

б) визнали такими, що втратили чинність, постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР згідно з переліком, що додається.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України
 

 
В. ЩЕРБИЦЬКИЙ
 

Голова Ради Міністрів
Української РСР
 

 
В. МАСОЛ
 

Інд. 22

 

ЗМІНИ
що вносяться до постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань кооперації

1. У постанові ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 10 грудня 1985 р. N 429 "Про дальше вдосконалення управління агропромисловим комплексом Української РСР" (ЗП УРСР, 1986 р., N 2, ст. 5):

а) у пункті 6:

в абзаці першому виключити слова: "а також колгоспи";

в абзаці другому після слів: "Держагропрому УРСР" включити слова: "колгоспами та іншими сільськогосподарськими кооперативами (із збереженням функцій і прав, передбачених їх статутами)";

б) абзац третій пункту 13 викласти в такій редакції:

"Плани економічного і соціального розвитку розробляються в установленому порядку знизу - в колгоспах і радгоспах, підприємствах і організаціях".

2. В останньому абзаці Заходів, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР від 18 січня 1988 р. N 13 "Про заходи по організації виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 18 грудня 1987 р. N 1428 "Про переведення підприємств і організацій системи Держагропрому СРСР на повний господарський розрахунок і самофінансування" виключити слова: "в тому числі на кооперативній основі".

3. У постанові ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 1 березня 1988 р. N 59 "Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 11 лютого 1988 р. N 197 "Про заходи щодо прискорення розвитку індивідуального житлового будівництва" (ЗП УРСР, 1988 р., N 4, ст. 15):

а) в абзаці другому пункту 5 виключити слова: "при підприємствах, організаціях, установах, виконкомах місцевих Рад народних депутатів";

б) у підпункті 1 пункту 8 виключити слова: "проектним кооперативам або";

в) у пункті 9 Робочого плану, затвердженого постановою, виключити друге речення.

 

ПЕРЕЛІК
постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань кооперації, що втратили чинність

1. Постанова Раднаркому УРСР і ЦК КП(б)У від 21 червня 1935 р. N 721 "Про збільшення виробництва спортивного інвентаря для забезпечення літньої фізкультурної роботи".

2. Постанова Раднаркому УРСР і ЦК КП(б)У від 8 грудня 1935 р. N 1673 "Про реалізацію постанови РНК СРСР і ЦК ВКП(б) "Про роботу споживчої кооперації на селі" по Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Чернігівській, Харківській, Одеській, Донецькій областях та АМСРР".

3. Постанова ЦК КП(б)У і Раднаркому УРСР від 21 квітня 1936 р. N 480 "Про усунення хиб у роботі споживчої кооперації України".

4. Постанова Раднаркому УРСР і ЦК КП(б)У від 5 березня 1939 р. N 216 "Про покращання роботи споживчої кооперації України".

5. Постанова Раднаркому УРСР і ЦК КП(б)У від 19 червня 1939 р. N 600 "Про поліпшення луків і пасовищ у колгоспах УРСР" (ЗП УРСР, 1939 р., N 21, ст. 95).

6. Постанова Раднаркому УРСР і ЦК КП(б)У від 8 грудня 1939 р. N 1618 "Про кооперативні організації західних областей УРСР".

7. Постанова Раднаркому УРСР і ЦК КП(б)У від 27 серпня 1940 р. N 1171 "Про кооперативні організації в Акерманській та Чернівецькій областях УРСР" (ЗП УРСР, 1940 р., N 24, ст. 163).

8. Постанова Раднаркому УРСР і ЦК КП(б)У від 24 червня 1941 р. N 1020 "Про план заготівель і використання дикоростучих плодоягід, грибів, жолудів і меду врожаю 1941 року".

9. Постанова Раднаркому УРСР і ЦК КП(б)У від 8 лютого 1944 р. N 46 "Про відновлення і розвиток художніх промислів на Україні".

10. Постанова Раднаркому УРСР і ЦК КП(б)У від 26 вересня 1944 р. N 1269 "Про заходи по збільшенню виробництва товарів широкого вжитку державною і промкооперативною промисловістю міста Києва".

11. Постанова Раднаркому УРСР і ЦК КП(б)У від 11 червня 1945 р. N 894 "Про утворення Київської міської Ради промислової кооперації".

12. Постанова Раднаркому УРСР і ЦК КП(б)У від 19 червня 1945 р. N 973 "Про поліпшення якості товарів широкого вжитку, що виробляються харчовою, м'ясомолочною, легкою та місцевою промисловістю, промисловою кооперацією і кооперацією інвалідів" (ЗП УРСР, 1945 р., N 8, ст. 68) в частині товарів широкого вжитку, що виробляються промисловою кооперацією і кооперацією інвалідів.

13. Постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У від 27 квітня 1946 р. N 769 "Про заходи по поліпшенню обслуговування і кооперування сільського населення споживчою кооперацією Української РСР".

14. Постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У від 26 червня 1948 р. N 1242 "Про розвиток зрошення в південних областях Української РСР".

15. Пункт 1 постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У від 22 липня 1948 р. N 1450 "Про заходи по дальшому розвитку сільської електрифікації Української РСР у 1948 році".

16. Пункт 17, підпункт "в" пункту 33, пункти 36, 46, 57, 61, 63 - 65, 71, 76, 84 постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У від 20 січня 1949 р. N 76 "Про єдиний план заліснювальних робіт по створенню захисних лісонасаджень, про впровадження травопільних сівозмін, будівництво ставків і водойм для забезпечення високих і сталих урожаїв у степових і лісостепових районах Української РСР", а також пункти 28, 34, 54 і 56 цієї постанови в частині колгоспів.

17. Пункти 5 і 8 постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У від 3 жовтня 1949 р. N 2856 "Про організацію відгодівлі, нагулу і дорощування худоби в Українській РСР у 1949 - 1951 роках".

18. Постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У від 14 липня 1950 р. N 2100 "Про укрупнення дрібних колгоспів" (ЗП УРСР, 1950 р., N 14, ст. 38).

19. Пункт 2, абзац другий підпункту "в" і підпункт "д" пункту 3 постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У від 26 липня 1950 р. N 2284 "Про заходи по виконанню постанови Ради Міністрів Союзу РСР і ЦК ВКП(б) від 9 липня 1950 року N 2931 "Про завдання партійних і радянських організацій по дальшому зміцненню складу голів і інших керівних працівників колгоспів".

20. Постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У від 14 серпня 1950 р. N 2474 "Про проведення збирання цукрового буряку".

21. Абзац другий пункту 5 постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У від 16 травня 1952 р. N 1426 "Про збільшення ресурсів м'яса у 1952 році".

22. Пункт 5 постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК Компартії України від 1 червня 1954 р. N 732 "Про заходи по дальшому розвитку і завершенню радіофікації сільської місцевості".

23. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 17 серпня 1955 р. N 1017 "Про поширення постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 25 березня 1955 року N 577 в частині грошової доплати за рахунок держави і надання пільг на голів економічно слабких колгоспів Української РСР" в частині поширення чинності пункту 5 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 25 березня 1955 р. N 577.

24. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 5 вересня 1955 р. N 1075 "Про постанову ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 20 серпня 1955 року "Про заходи по дальшому поліпшенню агрономічного і зоотехнічного обслужування колгоспів" (ЗП УРСР, 1955 р., N 17 - 18, ст. 93).

25. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 21 серпня 1956 р. N 993 "Про приймання зерна підвищеної вологості, що здається в рахунок хлібозаготівель, та про відповідальність за його збереження".

26. Пункти 7, 12 і 14 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 24 березня 1959 р. N 435 "Про заходи по дальшому зміцненню риболовецьких колгоспів і реорганізації моторно-риболовних станцій в Українській РСР" (ЗП УРСР, 1959 р., N 3, ст. 19).

27. Пункти 12 і 13 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 10 листопада 1959 р. N 1731 "Про заходи по поліпшенню переробки худоби і птиці в Українській РСР".

28. Пункт 7 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 19 липня 1960 р. N 1180 "Про заходи по поліпшенню впровадження в народне господарство винаходів і раціоналізаторських пропозицій" (ЗП УРСР, 1960 р., N 7, ст. 101).

29. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 15 лютого 1961 р. N 134 "Про заходи по дальшому зміцненню економіки і фінансового стану колгоспів" (ЗП УРСР, 1961 р., N 2, ст. 11).

30. Пункти 1 і 2 вступної частини і пункт 2 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 16 лютого 1961 р. N 135 "Про відповідальність за забезпечення колгоспів і радгоспів насінням" (ЗП УРСР, 1961 р., N 2, ст. 12).

31. Пункт 7 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 20 квітня 1962 р. N 454 "Про стан підготовки та видання підручників і навчальних посібників для загальноосвітніх шкіл Української РСР" (ЗП УРСР, 1962 р., N 4, ст. 58).

32. Пункт 10 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 4 травня 1962 р. N 498 "Про підвищення ролі агрономів, зоотехніків та інших спеціалістів сільського господарства в розвитку колгоспного і радгоспного виробництва Української РСР" (ЗП УРСР, 1962 р., N 5, ст. 67).

33. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 10 липня 1962 р. N 769 "Про індивідуальне і кооперативне житлове будівництво" (ЗП УРСР, 1962 р., N 7, ст. 93).

34. Пункт 21 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 28 серпня 1962 р. N 986 "Про розвиток виробництва мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин з 1963 - 1965 роках і поставку їх сільському господарству" в частині колгоспів.

35. Абзаци 13 - 18 вступної частини і пункт 7 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 1 жовтня 1963 р. N 1148 "Про заходи по поліпшенню діяльності Міністерства сільського господарства УРСР і науково-дослідних установ республіки".

36. Пункт 13 і абзац третій пункту 14 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 21 грудня 1963 р. N 1374 "Про заходи по збільшенню виробництва і закупок цукрових буряків у колгоспах і радгоспах Української РСР" (ЗП УРСР, 1963 р., N 12, ст. 136).

37. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 28 липня 1964 р. N 793 "Про заходи по розширенню і поліпшенню підготовки спеціалістів по хімізації сільського господарства і зрошуваному землеробству в Українській РСР" (ЗП УРСР, 1964 р., N 7, ст. 82).

38. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 2 квітня 1965 р. N 345 "Про розширення виробничої діяльності об'єднань "Сільгосптехніка" (ЗП УРСР, 1965 р., N 4, ст. 38).

39. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 4 березня 1966 р. N 204 "Про часткову зміну пункту 5 постанови ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР від 2 квітня 1965 року N 345 "Про розширення виробничої діяльності об'єднань "Сільгосптехніка" (ЗП УРСР, 1966 р., N 3, ст. 29).

40. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 30 червня 1966 р. N 519 "Про підвищення матеріальної заінтересованості колгоспників у розвитку громадського виробництва" (ЗП УРСР, 1966 р., N 6, ст. 67).

41. Абзац другий пункту 17 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 9 червня 1967 р. N 382 "Про готовність колгоспів і радгоспів та заходи по забезпеченню збирання врожаю і заготівель сільськогосподарських продуктів в Українській РСР у 1967 році" в частині колгоспів.

42. Підпункт "в" пункту 4 і пункт 5 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 10 лютого 1970 р. N 83 "Про збільшення виробництва і державних закупок свинини і м'яса птиці в 1970 році" в частині колгоспів.

43. Пункт 10 і підпункт 1 пункту 15 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 7 жовтня 1970 р. N 538 "Про заходи по збільшенню виробництва і поліпшенню якості кормів" в частині колгоспів.

44. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 20 листопада 1970 р. N 587 "Про рекомендації по організації і оплаті праці та внутрігосподарському розрахунку в колгоспах Української РСР".

45. Постанова ЦК Компартії України і Рада Міністрів УРСР від 6 липня 1971 р. N 315 "Про додаткові заходи по забезпеченню тваринництва Української РСР кормами на 1971 - 1975 роки".

46. Пункт 7 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 30 червня 1972 р. N 315 "Про заходи по дальшому збільшенню виробництва і закупок цукрових буряків з 1972 - 1975 роках і розвитку виробничих потужностей цукрової промисловості".

47. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 12 жовтня 1976 р. N 492 "Про збільшення виробництва і додаткові закупки худоби і птиці, молока і яєць в 1977 - 1980 роках".

48. Абзац перший пункту 5 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 25 жовтня 1977 р. N 542 "Про заходи по підвищенню ефективності використання сільськогосподарської техніки, поліпшенню її збереження, забезпеченню колгоспів і радгоспів кадрами механізаторів і закріпленню їх у сільському господарстві" в частині колгоспів.

49. Пункт 3 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 22 листопада 1977 р. N 575 "Про додаткові заходи по стимулюванню переходу спеціалістів сільського господарства на роботу як керівників відділень, бригад, ферм та інших підрозділів середньої ланки виробництва в колгоспах і радгоспах" у частині колгоспів.

50. Пункт 10 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 4 серпня 1978 р. N 388 "Про додаткові заходи по поліпшенню селекції і насінництва кукурудзи".

51. Пункт 14 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 13 лютого 1979 р. N 77 "Про заходи по дальшому поліпшенню підготовки кваліфікованих кадрів і закріпленню їх у будівництві".

52. Пункт 4 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 26 лютого 1980 р. N 125 "Про заходи по поліпшенню використання знежиреного молока, маслянки і молочної сироватки" в частині колгоспів.

53. Абзац другий пункту 5 і абзац третій підпункту 3 пункту 16 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 15 липня 1980 р. N 425 "Про заходи по поліпшенню експлуатації меліоративних систем в Українській РСР" (ЗП УРСР, 1980 р., N 8, ст. 64), а також абзац перший пункту 5 цієї постанови в частині колгоспів.

54. Абзац четвертий пункту 1, пункт 7 і підпункт 4 пункту 10 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 15 травня 1981 р. N 276 "Про додаткові заходи по стимулюванню виробництва і закупок зерна гречки, проса і квасолі" в частині колгоспів.

55. Підпункт "б" пункту 11 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 26 травня 1981 р. N 290 "Про заходи по дальшому поліпшенню проектно-кошторисної справи" (ЗП УРСР, 1981 р., N 6, ст. 43) в частині кооперативних організацій.

56. Пункт 4 і абзац другий підпункту 3 пункту 8 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 3 червня 1982 р. N 309 "Про дальше зміцнення колгоспів і радгоспів керівними кадрами і спеціалістами, підвищення їх ролі і відповідальності в розвитку сільськогосподарського виробництва" (ЗП УРСР, 1982 р., N 8, ст. 68).

57. Пункт 6 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 20 грудня 1983 р. N 514 "Про заходи по виконанню постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 1 вересня 1983 р. "Про поліпшення використання трудових ресурсів у сільській місцевості на основі більш широкого розвитку підсобних виробництв і промислів у сільському господарстві" в частині колгоспів.

58. Абзац другий пункту 1 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 10 листопада 1987 р. N 363 "Про дальший розвиток підсобних сільських господарств підприємств, організацій і установ" (ЗП УРСР, 1987 р., N 12, ст. 77) в частині колгоспів.

 

ЗМІНИ
що вносяться до постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР з питань кооперації

(Витяг)

1. В абзаці четвертому пункту 6 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 5 травня 1978 р. N 494 "Про заходи по дальшому вдосконаленню племінної справи в тваринництві" (абзац четвертий підпункту 2 пункту 15 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 4 серпня 1978 р. N 395) слова: "у виконання плану продажу худоби і птиці державі з розрахунку кілограм за кілограм" замінити словами: "у загальний обсяг продажу худоби державі".

2. В абзаці другому пункту 12 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 квітня 1984 р. N 316 "Про заходи по вдосконаленню підготовки, підвищенню кваліфікації педагогічних кадрів системи освіти і професійно-технічної освіти та поліпшенню умов їх праці і побуту" (підпункт 10 пункту 14 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 10 липня 1984 р. N 283 - ЗП УРСР, 1984 р., N 9, ст. 52) слова: "у рахунок плану закупок державою" замінити словами: "у рахунок загального обсягу продажу державі". 

 

ПЕРЕЛІК
постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР з питань кооперації, що втратили чинність

(Витяг)

1. Пункти 1, 3 - 6 постанови Ради Міністрів СРСР і ЦК КПРС від 3 травня 1957 р. N 495 "Про порядок передачі колгоспного майна при перетворенні колгоспів у радгоспи", а також пункти 1 - 3, 5 - 18 Положення, затвердженого цією постановою (пункти 1, 3 - 6 вступної частини постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК Компартії України від 9 травня 1957 р. N 450 - ЗП УРСР, 1957 р., N 9, ст. 96, а також пункти: 1 - 3, 5 - 18 Положення, доданого до цієї постанови).

2. Абзац шостий пункту 28 постанови ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР від 23 січня 1975 р. N 78 "Про збільшення виробництва і закупок льону-довгунця, поліпшення його якості і про розвиток промисловості по первинній переробці льону" (абзац шостий підпункту 6 пункту 8 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 8 квітня 1975 р. N 178).

3. Абзац другий підпункту "в" пункту 6 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 22 січня 1981 р. N 235 "Про заходи по посиленню державної допомоги сім'ям, які мають дітей" - ЗП СРСР, 1981 р., N 13, ст. 75 (абзац другий підпункту "б" пункту 6 вступної частини постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 14 квітня 1981 р. N 186 - ЗП УРСР, 1981 р., N 7, ст. 50) в частині колгоспів.

4. Абзац другий пункту 13 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 15 жовтня 1981 р. N 1008 "Про додаткові заходи по підвищенню ефективності використання меліорованих земель та збільшенню виробництва зерна кукурудзи і кормів на цих землях" (абзац другий підпункту 1 пункту 9 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 10 листопада 1981 р. N 552).

5. Абзац другий пункту 7 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 24 травня 1982 р. N 435 "Про заходи по посиленню матеріальної заінтересованості працівників сільського господарства в збільшенні виробництва продукції і підвищенні її якості" - ЗП СРСР, 1982 р., N 17, ст. 91 (абзац другий пункту 6 вступної частини постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 3 червня 1982 р. N 308 - ЗП УРСР, 1982 р., N 8, ст. 67).

6. Підпункт "б" пункту 15 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 9 січня 1986 р. N 40 "Про заходи по дальшому розвитку споживчої кооперації" (підпункт 8 "б" пункту 11 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 29 січня 1986 р. N 22).

____________

Опрос