Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по повышению эффективности использования правовых средств в обеспечении перестройки народного хозяйства Украинской ССР

Совет Министров УССР
Постановление от 03.02.1989 № 43
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 3 лютого 1989 р. N 43

Київ

Про заходи щодо підвищення ефективності використання правових засобів у забезпеченні перебудови народного господарства Української РСР

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 квітня 1992 року N 183

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 27 серпня 1995 року N 690)

Рада Міністрів Української РСР відзначає, що в республіці проводиться робота по правовому забезпеченню перебудови народного господарства. В основному завершено приведення господарського законодавства та відомчих нормативних актів у відповідність із Законом СРСР "Про державне підприємство /об'єднання/" та іншими рішеннями про перебудову управління економікою. Затверджено схеми управління по кожному міністерству, відомству УРСР, області, мм. Києву і Севастополю, що передбачають спрощення організаційних структур управління та перехід до економічних методів керівництва, прийняті рішення про переведення підприємств і організацій галузей народного господарства республіки на повний госпрозрахунок і самофінансування. Створено юридичну службу у виконкомах обласних Рад народних депутатів, на великих підприємствах і в об'єднаннях.

Проте ці заходи не забезпечують істотного зміцнення правових основ господарських відносин, суворого дотримання державної, договірної та трудової дисципліни на підприємствах, в установах і організаціях. На багатьох з них допускаються недоліки в роботі по укладенню господарських договорів, виконанню зобов'язань по поставках продукції і товарів, підвищенню їх якості, збереженню народного добра. Значною залишається кількість порушень трудового законодавства. Виконкоми місцевих Рад народних депутатів не завжди належним чином виконують покладені на них обов'язки по забезпеченню додержання законів на відповідній території.

Міністерства, відомства УРСР та виконкоми місцевих Рад народних депутатів несвоєчасно доводять до підвідомчих підприємств, установ і організацій зміни, що вносяться до нормативних актів, слабо контролюють на місцях реалізацію положень Закону про державне підприємство. Непоодинокі випадки прийняття відомчих актів, які суперечать принципам нової економічної реформи.

Внаслідок недооцінки з боку багатьох керівників міністерств, відомств УРСР, підприємств і організацій ролі юридичної служби, особливо в умовах повного господарського розрахунку і самофінансування, рівень її роботи ще не відповідає вимогам Партії і Уряду. Учбові заклади не забезпечують повної потреби в юридичних кадрах для роботи в народному господарстві та радянських органах.

Незадовільно організована правова підготовка господарських керівників, працівників апарату міністерств, відомств, виконкомів місцевих Рад народних депутатів, підприємств, установ і організацій.

Міністерство юстиції УРСР і Державний арбітраж УРСР недостатньо впливають на перебудову правової роботи, зміцнення соціалістичної законності в народному господарстві республіки.

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам виходячи з резолюції XIX Всесоюзної конференції КПРС "Про правову реформу" розглянути стан роботи по правовому забезпеченню нового економічного механізму, розробити і здійснити заходи щодо зміцнення соціалістичної законності в господарських відносинах, неухильного додержання положень законів СРСР про державне підприємство /об'єднання/ та про кооперацію, підвищення ролі юридичної служби. Спрямувати її діяльність на максимальне використання правових засобів для підвищення ефективності суспільного виробництва, впровадження принципів госпрозрахунку, недопущення порушень державної, планової і договірної дисципліни підвідомчими підприємствами й організаціями, захист прав і законних інтересів трудових колективів та їх членів. З цією метою, зокрема:

завершити у першому півріччі 1989 р. впорядкування відомчих нормативних актів, а також розробити нові акти, необхідні для роботи в умовах повного господарського розрахунку і самофінансування, своєчасно доводити їх до підприємств, установ і організацій, подати їм належну допомогу в оновленні статутів підприємств, положень про структурні одиниці об'єднань, посадових інструкцій та інших документів. Не допускати прийняття актів, які суперечать положенням нової економічної реформи. Здійснити систематизацію та облік чинного законодавства, усунути множинність актів, що регулюють господарську діяльність;

проаналізувати в двомісячний строк якісний склад кадрів юридичної служби на місцях, їх здатність розв'язувати завдання правового забезпечення перебудови, провести планомірне зміцнення цієї служби організаційно і кваліфікованими спеціалістами. Забезпечити активну повсякденну участь юрисконсультів у договірній та претензійній роботі, широке використання ними можливостей договору, юридичних санкцій та інших правових засобів для поліпшення економічних показників діяльності господарських органів, підприємств і організацій;

організувати систематичне навчання господарських керівників, працівників апарату міністерств і відомств УРСР, виконкомів місцевих Рад народних депутатів, підприємств, установ і організацій основ законодавства, активно залучати до участі в цій роботі кваліфікованих спеціалістів народного господарства, наукових установ, учбових закладів і правоохоронних органів;

забезпечити перепідготовку з відривом від виробництва всіх юрисконсультів кожні 5 років у галузевих інститутах і на курсах підвищення кваліфікації керівних кадрів, а також за договорами з Донецьким, Київським, Львівським, Одеським державними університетами і Харківським юридичним інститутом.

2. Міністерствам і відомствам УРСР:

подати підвідомчим підприємствам і організаціям, передусім низькорентабельним, необхідну допомогу у встановленні раціональних договірних зв'язків, удосконаленні контролю за виконанням зобов'язань, ліквідації дебіторської заборгованості, відшкодуванні збитків, заподіяних протиправними діями контрагентів і окремих громадян, організації правової роботи в умовах повного господарського розрахунку і самофінансування;

встановити у 1989 році перелік посад, які підлягають заміщенню спеціалістами з вищою і середньою юридичною освітою, визначити фактичну потребу в них для правового обслуговування всіх підприємств, установ і організацій та разом з Держпланом УРСР, Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти УРСР і Міністерством фінансів УРСР вирішити питання про їх підготовку.

3. Міністерству юстиції УРСР:

посилити методичне керівництво юридичною службою в народному господарстві республіки, добитися істотного поліпшення її роботи, подавати міністерствам і відомствам УРСР, виконкомам місцевих Рад народних депутатів практичну допомогу в підвищенні правової кваліфікації господарських керівників, працівників Рад та юрисконсультів; разом з заінтересованими державними органами і громадськими організаціями визначити систему юридичного всеобучу в Українській РСР, яка охоплювала б усі верстви населення, всі кадри в центрі та на місцях;

разом з президіями обласних і Київської міської колегій адвокатів розглянути в 1989 році питання про створення спеціалізованих госпрозрахункових юридичних консультацій для подання правової допомоги підприємствам, установам, організаціям і кооперативам, що не мають штатних посад юрисконсультів, а також громадянам, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю.

4. Пункт 4 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 08.04.92 р. N 183)

5. Державному комітетові УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі разом з Міністерством юстиції УРСР вирішити питання про збільшення видання юридичної літератури, збірників законодавчих актів на допомогу працівникам радянських органів, господарським керівникам і юрисконсультам.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

Б. МАСОЛ

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

В. ПЄХОТА

Інд. 36

Опрос