Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О признании утратившими силу некоторых решений Правительства УССР по вопросам научно-технического прогресса, качества продукции и некоторых других вопросов

Совет Министров УССР
Постановление от 31.10.1988 № 335

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 31 жовтня 1988 р. N 335

Київ

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань науково-технічного прогресу, якості продукції та деяких інших питань

У зв'язку з Законом СРСР "Про державне підприємство (об'єднання)" і з метою систематизації законодавства, відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 4 червня 1988 р. N 712 Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Уряду УРСР з питань науково-технічного прогресу, якості продукції, обліку і звітності, діяльності підприємств і організацій республіканського та місцевого підпорядкування згідно з переліками N 1 - 4, що додаються.

2. Довести до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від 4 червня 1988 р. N 712 визнала такими, що втратили чинність, рішення Уряду СРСР з питань науково-технічного прогресу, якості продукції, обліку і звітності, діяльності підприємств і організацій республіканського підпорядкування згідно з переліком, що додається.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
В. МАСОЛ
 

Заст. Керуючого Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
В. НЕСМІХ
 

Інд. 25

 

ПЕРЕЛІК N 1
рішень Уряду УРСР, що втратили чинність, з питань науково-технічного прогресу

1. Постанова Ради Міністрів УРСР від 23 липня 1949 р. N 2037 "Про механізацію обліку і обчислювальних робіт у республіканському господарстві УРСР".

2. Постанова Ради Міністрів УРСР від 14 листопада 1951 р. N 3381 "Про недоліки в системі оплати праці інженерно-технічних працівників науково-дослідних інститутів і конструкторських бюро міністерств і відомств УРСР".

3. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 21 травня 1957 р. N 478.

4. Постанова Ради Міністрів УРСР від 30 січня 1960 р. N 110 "Про дальший розвиток механізації обліку, проектно-конструкторських і інженерно-технічних робіт".

5. Постанова Ради Міністрів УРСР від 14 березня 1960 р. N 346 "Про стан винахідництва і раціоналізації на підприємствах Дніпропетровського та Одеського раднаргоспів" (ЗП УРСР, 1960 р., N 3, ст. 33).

6. Постанова Ради Міністрів УРСР від 23 січня 1961 р. N 52 "Про недоліки у виконанні постанови Ради Міністрів УРСР від 30 січня 1960 року N 110 "Про дальший розвиток механізації обліку, проектно-конструкторських і інженерно-технічних робіт".

7. Постанова Ради Міністрів УРСР від 29 квітня 1961 р. N 591 "Про перевод галузевих науково-дослідних і конструкторських організацій на господарський розрахунок" (ЗП УРСР, 1961 р., N 4, ст. 64).

8. Підпункт "б" пункту 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 19 вересня 1961 р. N 1364 "Про зміну та визнання такими, що втратили силу, рішень Уряду Української РСР у зв'язку з переведенням галузевих науково-дослідних і конструкторських організацій на господарський розрахунок" (ЗП УРСР, 1961 р., N 9, ст. 118).

9. Постанова Ради Міністрів УРСР від 27 грудня 1962 р. N 1446 "Про хід виконання постанов Ради Міністрів УРСР від 30 січня 1960 р. N 110 і від 23 січня 1961 р. N 52 про дальший розвиток механізації обліку, проектно-конструкторських та інженерно-технічних робіт".

10. Постанова Ради Міністрів УРСР від 25 червня 1965 р. N 618 "Про заходи по підвищенню ефективності використання електронних цифрових обчислювальних машин в Українській РСР".

11. Постанова Ради Міністрів УРСР від 28 січня 1969 р. N 78 "Про заходи по поліпшенню продажу радянських ліцензій за кордон, закупки іноземних ліцензій і зразків нових виробів та використання їх у народному господарстві республіки" в частині продажу ліцензій при здійсненні прямих закордонних виробничих і науково-технічних зв'язків відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 27 липня 1987 р. N 846, а також закупки іноземних ліцензій і зразків нових виробів за рахунок валютних фондів міністерств, відомств, підприємств та організацій.

12. Постанова Ради Міністрів УРСР від 27 травня 1971 р. N 232 "Про заходи по дальшому розвитку економічного і науково-технічного прогнозування в Українській РСР".

13. Постанова Ради Міністрів УРСР від 22 серпня 1977 р. N 440 "Про підвищення ролі і ефективності роботи наукових і експериментальних підрозділів на промислових підприємствах республіки".

14. Постанова Ради Міністрів УРСР від 17 липня 1984 р. N 298 "Про заходи по створенню і впровадженню в народне господарство ресурсо- та енергозберігаючих технологій, більш повному використанню вторинних ресурсів і відходів, поліпшенню екологічної обстановки".

 

ПЕРЕЛІК N 2
рішень Уряду УРСР, що втратили чинність, з питань якості продукції

1. Постанова Ради Міністрів УРСР від 7 липня 1951 р. N 1669 "Про виробництво магнітофонів на підприємствах Міністерства місцевої промисловості УРСР".

2. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 5 листопада 1951 р. N 1459.

3. Постанова Ради Міністрів УРСР від 18 березня 1953 р. N 606 "Про внесення зміни до загальносоюзного стандарту "Газ для комунально-побутового споживання".

4. Постанова Ради Міністрів УРСР від 15 серпня 1959 р. N 1229 "Про збільшення виробництва і заготівель зерна круп'яних і бобових культур і поліпшення якості крупи".

5. Постанова Ради Міністрів УРСР від 10 лютого 1962 р. N 137 "Про збільшення виробництва широкомовних радіоприймачів і радіол на напівпровідникових приладах".

6. Постанова Ради Міністрів УРСР від 18 травня 1977 р. N 299 "Про роботу міністерств і відомств УРСР по впровадженню комплексних систем управління якістю продукції і проведенню атестації промислових виробів".

7. Постанова Ради Міністрів УРСР від 21 травня 1980 р. N 341 "Про поліпшення роботи міністерств і відомств УРСР по підвищенню якості продукції відповідно до вимог листопадового (1979 р.) Пленуму ЦК КПРС і грудневого (1979 р.) Пленуму ЦК Компартії України".

 

ПЕРЕЛІК N 3
рішень Уряду УРСР з питань обліку та звітності, що втратили чинність

1. Постанова ВУЦВК і Раднаркому УРСР від 13 вересня 1927 р. "Про порядок одержання звітних відомостей від державних органів, кооперативних організацій та акційних товариств з участю державного й кооперативного капіталу" (Протокол N 47/526, пункт 2 "б").

2. Постанова Раднаркому УРСР від 21 травня 1934 р. N 445 "Про скорочення звітності".

3. Постанова Раднаркому УРСР від 7 квітня 1935 р. N 344 "Про квартальні обслідування динаміки елементів вартості будівництва республіканського значення".

4. Постанова Раднаркому УРСР від 19 липня 1935 р. N 860 "Затвердження скороченої звітності системи Українського товариства "Друзі Дітей".

5. Постанова Раднаркому УРСР від 19 липня 1935 р. N 862 "Затвердження звітності по Народному комісаріату освіти УСРР".

6. Постанова Економнаради УРСР від 20 серпня 1935 р. N 39 "Про систему звітності по НКМісцевпрому УСРР" (Протокол УЕН, N 8/736). 

7. Постанова Раднаркому УРСР від 21 листопада 1935 р. N 1575 "Про підготування до парникової кампанії 1936 р.".

8. Постанова Раднаркому УРСР від 29 червня 1936 р. N 839 "Про облік урожайності по Київській і Чернігівській областях".

9. Постанова Раднаркому УРСР від 11 липня 1936 р. N 912 "Про зміни в звітності по Народному комісаріату освіти УСРР".

10. Постанова Раднаркому УРСР від 4 листопада 1938 р. N 1509 "Про планування і використання продукції, що виробляється промисловою кооперацією та кооперацією інвалідів з державної сировини".

11. Постанова Раднаркому УРСР від 9 березня 1944 р. N 190 "Про налагодження обліку праці в наркоматах, громадських і кооперативних підприємствах, установах та організаціях УРСР".

12. Постанова Раднаркому УРСР від 25 березня 1944 р. N 279 "Про стан обліку і статистичної звітності у наркоматах, відомствах і на підприємствах УРСР".

13. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 6 листопада 1947 р. N 1357.

14. Постанова Ради Міністрів УРСР від 21 вересня 1948 р. N 2097 "Про введення індивідуального обліку норм виробітку кожним робітником на підприємствах Міністерства місцевої промисловості, Укрпромради, Укоопінради і Укоопромлісспілки".

15. Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 липня 1949 р. N 1810 "Про порядок планування обліку і звітності по бавовняній, льняній, шерстяній і шовковій пряжі".

16. Постанова Ради Міністрів УРСР від 20 вересня 1949 р. N 2721 "Про приписки та порушення в колгоспній звітності".

17. Постанова Ради Міністрів УРСР від 1 грудня 1949 р. N 3533 "Про впорядкування в колгоспах обліку колгоспного населення".

18. Постанова Ради Міністрів УРСР від 29 липня 1950 р. N 2332 "Про закупки і використання грибів та дикоростучих ягід урожаю 1950 року".

19. Постанова Ради Міністрів УРСР від 4 червня 1951 р. N 1272 "Про виконання будівельними організаціями Міністерства житлово-цивільного будівництва УРСР непланових, а також незабезпечених кошторисно-технічною документацією і коштами робіт та завишення звітних даних про виконання плану".

20. Постанова Ради Міністрів УРСР від 24 жовтня 1951 р. N 3131 "Про впорядкування обліку перевезень вантажів у контейнерах".

21. Постанова Ради Міністрів УРСР від 19 грудня 1951 р. N 3743 "Про поліпшення обліку керівних кадрів колгоспів".

22. Постанова Ради Міністрів УРСР від 9 травня 1952 р. N 1346 "Про облік робітників і службовців за статевим і віковим складом, за стажем роботи, тарифними розрядами і професіями".

23. Постанова Ради Міністрів УРСР від 15 листопада 1952 р. N 3773 "Про організацію обліку спеціалістів, які мають середню спеціальну освіту".

24. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 10 лютого 1953 р. N 227.

25. Постанова Ради Міністрів УРСР від 30 липня 1954 р. N 1096 "Про перепис худоби за станом на 1 жовтня 1954 року".

26. Постанова Ради Міністрів УРСР від 2 вересня 1954 р. N 1317 "Про факти запровадження незаконної звітності окремими міністерствами і відомствами УРСР".

27. Постанова Ради Міністрів УРСР від 7 липня 1956 р. N 775 "Про поліпшення роботи Статистичного управління УРСР та обласних статистичних управлінь".

28. Постанова Ради Міністрів УРСР від 30 січня 1960 р. N 98 "Про заходи по зниженню затрат на перевозку вантажів для будівництва і про впорядкування зберігання та витрачання будівельних матеріалів".

29. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 26 березня 1962 р. N 375.

30. Пункти 2 і 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 17 грудня 1963 р. N 1361 "Про поліпшення трудовлаштування підлітків.

31. Пункт 19 постанови Ради Міністрів УРСР від 8 травня 1964 р. N 451 "Про поліпшення охорони природи, раціональне використання і відтворення природних багатств Української РСР" (ЗП УРСР, 1964 р., N 5, ст. 59).

32. Пункт 2, підпункт "а" пункту 15 постанови Ради Міністрів УРСР від 30 листопада 1964 р. N 1205 "Про заходи по усуненню серйозних недоліків в організації бухгалтерського обліку і посиленню його ролі у здійсненні контролю в народному господарстві" (ЗП УРСР, 1964 р., N 11, ст. 156), а також абзац другий пункту 1 цієї постанови в частині покладення на машинолічильні станції ЦСУ УРСР обробки обліково-звітної документації централізованих бухгалтерій.

33. Пункт 4 постанови Ради Міністрів УРСР від 25 червня 1965 р. N 618 "Про заходи по підвищенню ефективності використання електронних цифрових обчислювальних машин в Українській РСР".

34. Пункт 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 17 липня 1965 р. N 687 "Про поліпшення роботи спеціалізованих колгоспів по відгодівлі великої рогатої худоби і свиней".

35. Постанова Ради Міністрів УРСР від 23 травня 1969 р. N 327 "Про поліпшення організації роботи в органах соціального забезпечення".

36. Останній абзац пункту 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 29 вересня 1970 р. N 520 "Про заходи по прискоренню будівництва об'єктів, які споруджуються на базі комплектного імпортного устаткування".

37. Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 серпня 1971 р. N 368 "Про заходи по дальшому поліпшенню організації обліку і звітності в народному господарстві" (ЗП УРСР, 1971 р., N 8, ст. 76), крім підпункту "і" пункту 5.

38. Пункт 9 постанови Ради Міністрів УРСР від 20 червня 1977 р. N 326 "Про заходи по захисту повітряного басейну від забруднення шкідливими викидами промислових підприємств і автотранспорту".

39. Постанова Ради Міністрів УРСР від 16 серпня 1982 р. N 420 "Про поліпшення обліку і звітності по витрачанню та економії матеріальних ресурсів" (ЗП УРСР, 1982 р., N 9, ст. 78).

40. Пункт 5 постанови Ради Міністрів УРСР від 1 жовтня 1984 р. N 395 "Про заходи по дальшому розвитку державного страхування і підвищенню якості роботи страхових органів" (ЗП УРСР, 1984 р., N 11, ст.74).

41. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 27 листопада 1984 р. N 630.

42. Пункт 2 Змін, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР від 9 червня 1987 р. N 213 (ЗП УРСР, 1987 р., N 10, ст. 64).

 

ПЕРЕЛІК N 4
рішень Уряду УРСР, що втратили чинність, з питань діяльності підприємств і організацій республіканського та місцевого підпорядкування

1. Постанова Раднаркому УРСР від 25 лютого 1933 р. "Про встановлення лімітного тарифу на гужове транспортування місцевих будматеріалів по м. Харкову" (ЗЗ УРСР, 1933 р., N 11, ст. 137).

2. Пункт 10 постанови Ради Міністрів УРСР від 29 квітня 1940 р. N 517 "Про державний бюджет УРСР на 1940 рік".

3. Постанова Ради Міністрів УРСР від 18 квітня 1947 р. N 518 "Про затвердження тарифів на перевезення вантажів і пасажирів транспортом Управління по транспортному освоєнню малих річок при Раді Міністрів Української РСР" (ЗП УРСР, 1947 р., N 8, ст. 44).

4. Постанова Ради Міністрів УРСР від 11 лютого 1948 р. N 208 "Про хід відбудови промисловості пластичних мас Міністерства місцевої промисловості УРСР".

5. Постанова Ради Міністрів УРСР від 21 серпня 1948 р. N 1779 "Про хід впровадження середньопрогресивних норм використання устаткування, сировини, палива і електроенергії на підприємствах Міністерства місцевої промисловості УРСР".

6. Постанова Ради Міністрів УРСР від 21 квітня 1950 р. N 1112 "Про затвердження плати за провіз пасажирів на переправі через р. Південний Буг у м. Вінниці" (ЗП УРСР, 1950 р., N 8, ст. 20).

7. Постанова Ради Міністрів УРСР від 29 травня 1950 р. N 1580 "Про затвердження плати за провіз пасажирів на переправі через р. Стир у м. Луцьку" (ЗП УРСР, 1950 р., N 9-10, ст. 29).

8. Постанова Ради Міністрів УРСР від 29 травня 1950 р. N 1634 "Про роботу Головсільмашу Міністерства місцевої промисловості УРСР".

9. Постанова Ради Міністрів УРСР від 24 березня 1951 р. N 584 "Про доповнення і часткову зміну постанови Ради Міністрів УРСР від 18 квітня 1949 року N 836".

10. Постанова Ради Міністрів УРСР від 4 жовтня 1951 р. N 2889 "Про заходи по зниженню втрат у виробництві і мобілізації внутрішніх ресурсів на підприємствах Міністерства місцевої промисловості Української РСР".

11. Постанова Ради Міністрів УРСР від 14 травня 1952 р. N 1377 "Про зниження тарифів на перевезення будівельних матеріалів флотом Управління по транспортному освоєнню малих річок при Раді Міністрів УРСР".

12. Постанова Ради Міністрів УРСР від 4 червня 1952 р. N 1618 "Про дальший розвиток в 1952 - 1955 роках перевезень вантажів у контейнерах в прямому водному і в прямому змішаному, залізнично-водному сполученнях".

13. Підпункт "г" пункту 11 постанови Ради Міністрів УРСР від 7 липня 1952 р. N 2141 "Про заходи щодо поліпшення якості верхнього одягу та головних уборів", а також підпункт "з" пункту 2 цієї постанови в частині виплати заохочення художникам-модельєрам підприємствами Міністерства місцевої промисловості УРСР, Укрпромради і Укоопінради.

14. Постанова Ради Міністрів УРСР від 14 березня 1953 р. N 594 "Про підготовку Управління по транспортному освоєнню малих річок при Раді Міністрів УРСР до навігації 1953 року".

15. Постанова Ради Міністрів УРСР від 27 червня 1953 р. N 1266 "Про незадовільне виконання плану поставки торговельним організаціям товарної продукції Міністерствами місцевої і паливної промисловості УРСР, легкої і харчової промисловості УРСР та Укрпромрадою".

16. Постанова Ради Міністрів УРСР від 23 березня 1954 р. N 363 "Про заходи по забезпеченню проведення річковим транспортом навігації 1954 року".

17. Постанова Ради Міністрів УРСР від 9 липня 1954 р. N 957 "Про розвиток судноплавства і збільшення перевозок на малих річках Української РСР".

18. Постанова Ради Міністрів УРСР від 14 серпня 1954 р. N 1187 "Про хід виконання плану поставки лісових матеріалів Міністерством лісової промисловості УРСР в 1954 році".

19. Постанова Ради Міністрів УРСР від 4 вересня 1954 р. N 1346 "Про заходи по розширенню виробництва навчально-наочного приладдя для шкіл Української РСР".

20. Постанова Ради Міністрів УРСР від 7 липня 1955 р. N 826 "Про зниження тарифів на перевозку вантажів і пасажирів флотом Управління річкового транспорту при Раді Міністрів УРСР" (ЗП УРСР, 1955 р., N 13-14, ст. 64).

21. Постанова Ради Міністрів УРСР від 4 листопада 1955 р. N 1346 "Про встановлення тарифів на перевозки пасажирів і вантажів по озеру Кагул та річці Південний Буг флотом Управління річкового транспорту при Раді Міністрів УРСР" (ЗП УРСР, 1955 р., N 21-22, ст. 121).

22. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 26 листопада 1956 р. N 1164 (ЗП УРСР, 1956 р., N 21-22, ст. 230).

23. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 29 листопада 1956 р. N 1181.

24. Постанова Ради Міністрів УРСР від 12 жовтня 1956 р. N 1268 "Про тарифи на перевозку вантажів річковим транспортом" (ЗП УРСР, 1956 р., N 19-20, ст. 202).

25. Постанова Ради Міністрів УРСР від 13 грудня 1956 р. N 1476 "Про тарифи на вантажно-розвантажувальні роботи в портах і пристанях, на буксировку суден та інших плавучих об'єктів і про збори на експедиційні операції по Головному управлінню Дніпровського річкового пароплавства при Раді Міністрів УРСР" (ЗП УРСР, 1956 р., N 23-24, ст. 235).

26. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 16 листопада 1957 р. N 1287 (ЗП УРСР, 1957 р., N 15, ст. 218).

27. Постанова Ради Міністрів УРСР від 10 листопада 1958 р. N 1596 "Про заходи по впорядкуванню і благоустрою автомобільних шляхів, що пролягають через сільські населені пункти" (ЗП УРСР, 1958 р., N 11, ст. 208).

28. Постанова Ради Міністрів УРСР від 7 січня 1959 р. N 25 "Про заходи по поліпшенню будівництва і ремонту місцевих автомобільних шляхів" (ЗП УРСР, 1959 р., N 1, ст. 5).

29. Постанова Ради Міністрів УРСР від 1 червня 1959 р. N 803 "Про заходи боротьби з приписками невиконаних робіт на автомобільному транспорті і розкраданням автомобільного бензину".

30. Постанова Ради Міністрів УРСР від 19 грудня 1959 р. N 1953 "Про упорядкування і розвиток сітки бензозаправних станцій загального користування в 1960 - 1965 роках".

31. Постанова Ради Міністрів УРСР від 29 листопада 1960 р. N 1913 "Про організацію нормативно-дослідної роботи в промисловості місцевого підпорядкування УРСР".

32. Постанова Ради Міністрів УРСР від 23 січня 1961 р. N 49 "Про збільшення випуску, розширення асортименту і поліпшення якості товарів побутової хімії і дитячих колясок".

33. Постанова Ради Міністрів УРСР від 12 вересня 1961 р. N 1300 "Про заходи по дальшому збільшенню виробництва, розширенню асортименту і поліпшенню якості товарів побутової хімії на 1962 - 1965 роки".

34. Постанова Ради Міністрів УРСР від 9 травня 1962 р. N 512 "Про розширення використання зрідженого газу для побутових потреб населення в 1962 - 1965 рр." (ЗП УРСР, 1962 р., N 5, ст. 71).

35. Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 грудня 1962 р. N 1366 "Про заходи по дальшому укрупненню вантажних автомобільних господарств і розвитку централізованих перевозок вантажів автомобільним транспортом" (ЗП УРСР, 1962 р., N 12, ст. 172).

36. Пункти 26 і 27 постанови Ради Міністрів УРСР від 24 червня 1965 р. N 602 "Про заходи по поліпшенню роботи підприємств побутового обслуговування населення" (ЗП УРСР, 1965 р., N 6, ст. 76).

37. Підпункт "л" пункту 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 5 листопада 1967 р. N 731 "Про заходи по поліпшенню експлуатації житлового фонду і об'єктів комунального господарства" (ЗП УРСР, 1967 р., N 11, ст. 155).

38. Абзац перший пункту 4 постанови Ради Міністрів УРСР від 1 березня 1968 р. N 109 "Про заходи по поліпшенню обслуговування населення міським пасажирським транспортом" (ЗП УРСР, 1968 р., N 3, ст. 32).

39. Пункт 9, абзац третій пункту 14, підпункт "є" пункту 17 постанови Ради Міністрів УРСР від 25 вересня 1968 р. N 494 "Про заходи по дальшому розвитку народних художніх промислів" (ЗП УРСР, 1968 р., N 9, ст. 124), а також пункт 15 і підпункт "б" пункту 17 цієї постанови в частині підприємств, об'єднань і організацій, переведених на повний господарський розрахунок і самофінансування.

40. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 20 травня 1969 р. N 458 (ЗП УРСР, 1969 р., N 5, ст. 65).

41. Постанова Ради Міністрів УРСР від 25 лютого 1970 р. N 113 "Про заходи по дальшому розвитку матеріально-технічної бази і поліпшенню побутового обслуговування населення" (ЗП УРСР, 1970 р., N 3, ст. 31).

42. Абзац четвертий пункту 1, пункт 5 та підпункт 1 пункту 8 постанови Ради Міністрів УРСР від 18 листопада 1971 р. N 511 "Про заходи по дальшому розвитку контейнерних і пакетних перевезень вантажів".

43. Абзац другий підпункту "б" пункту 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 13 серпня 1973 р. N 366 "Про додаткові заходи по поліпшенню використання вантажного автомобільного транспорту в Українській РСР" (ЗП УРСР, 1973 р., N 8, ст. 63) в частині прав, передбачених підпунктами "а", "в" і "ж" пункту 14 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 5 серпня 1968 р. N 598 (ЗП СРСР, 1968 р., N 15, ст. 99).

44. Підпункт "б" пункту 2, абзац третій пункту 6, підпункт "б" і абзац другий підпункту "в" пункту 11 постанови Ради Міністрів УРСР від 14 липня 1977 р. N 364 "Про заходи по посиленню боротьби з приписками при перевезеннях вантажів автомобільним транспортом, з втратами і розкраданням автомобільного бензину та інших пально-мастильних матеріалів і по поліпшенню роботи автозаправних станцій".

45. Пункт 2 і підпункт 5 пункту 6 постанови Ради Міністрів УРСР від 17 лютого 1981 р. N 96 "Про заходи по дальшому розвитку виробництва товарів народного споживання з місцевої сировини і відходів на підприємствах республіканських міністерств і відомств УРСР та споживчої кооперації" (ЗП УРСР, 1981 р., N 4, ст. 25).

46. Пункт 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 13 вересня 1985 р. N 347 "Про заходи по розширенню платних послуг населенню, що надаються підприємствами й організаціями, для яких надання цих послуг не є основною діяльністю" (ЗП УРСР, 1985 р., N 10, ст. 78).

 

ПЕРЕЛІК
рішень Уряду СРСР, що втратили чинність, з питань науково-технічного прогресу, якості продукції, обліку і звітності, діяльності підприємств і організацій республіканського підпорядкування

(Витяг)

1. Постанова Ради Міністрів СРСР від 23 серпня 1948 р. N 3181 "Про впорядкування обліку роботи вантажних автомобілів" (постанова Ради Міністрів УРСР від 11 вересня 1948 р. N 1996).

2. Постанова Ради Міністрів СРСР від 17 серпня 1950 р. N 3576 "Про найменування сортів бавовни радянської селекції" (постанова Ради Міністрів УРСР від 31 серпня 1950 р. N 2646).

3. Постанова Ради Міністрів СРСР від 10 вересня 1950 р. N 3896 "Про затвердження Державного загальносоюзного стандарту "Газ для комунально-побутового споживання" (постанова Ради Міністрів УРСР від 20 вересня 1950 р. N 2890).

4. Постанова Ради Міністрів СРСР від 18 січня 1951 р. N 141 "Про затвердження Державного загальносоюзного стандарту "Приймачі радіомовні лампові. Класифікація. Основні параметри" (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 15 лютого 1951 р. N 171).

5. Пункт 1 і підпункт "в" пункту 6 постанови Ради Міністрів СРСР від 3 листопада 1951 р. N 4354 "Про поліпшення статистики бюджетів робітників, службовців і колгоспників" (абзаци другий і третій вступної частини постанови Ради Міністрів УРСР від 21 листопада 1951 р. N 3457).

6. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 4 вересня 1951 р. N 16193 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 29 вересня 1951 р. N 1251).

7. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 9 серпня 1957 р. N 2253 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 27 серпня 1957 р. N 909 - ЗП УРСР, 1957 р., N 12, ст. 174).

8. Постанова Ради Міністрів СРСР від 13 листопада 1957 р. N 1283 "Про розширення прав директорів науково-дослідних і проектних інститутів" - ЗП СРСР, 1957 р., N 15, ст. 143 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 6 грудня 1957 р. N 1378 - ЗП УРСР, 1957 р., N 16, ст. 236).

9. Пункт 14 постанови Ради Міністрів СРСР від 16 липня 1959 р. N 793 "Про посилення боротьби з аварійністю на автомобільному транспорті" (останній абзац пункту 12 постанови Ради Міністрів УРСР від 7 вересня 1959 р. N 1377).

10. Постанова Ради Міністрів СРСР від 29 грудня 1961 р. N 1159 "Про виключення з середньоспискової чисельності працівників підприємств і будов підлітків, які проходять виробниче навчання" (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 9 січня 1962 р. N 37).

11. Пункт 7 розпорядження ВРНГ СРСР Ради Міністрів СРСР від 16 січня 1965 р. N 5 (підпункт "в" пункту 3 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 15 лютого 1965 р. N 143).

12. Постанова Ради Міністрів СРСР від 5 вересня 1966 р. N 725 "Про порядок проектування і будівництва підприємств, що споруджуються по іноземних ліцензіях та на базі комплектного імпортного устаткування" (постанова Ради Міністрів УРСР від 1 жовтня 1966 р. N 746 - ЗП УРСР, 1966 р., N 10, ст. 104) в частині закупки комплектного імпортного устаткування, технологічних процесів, ліцензій і технічної документації за рахунок валютних фондів міністерств і відомств, підприємств та організацій.

13. Абзац другий пункту 9, пункт 14 постанови Ради Міністрів СРСР від 30 вересня 1966 р. N 794 "Про заходи по дальшому розвитку місцевої промисловості і художніх промислів", а також пункт 2 цієї постанови в частині підприємств, об'єднань і організацій, переведених на повний господарський розрахунок і самофінансування (абзац перший підпункту "г", підпункт "д" пункту 22 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 4 листопада 1966 р. N 835 - ЗП УРСР, 1966 р., N 11, ст. 112, а також підпункт "а" пункту 22 цієї постанови у відповідній частині).

14. Пункти 4 і 9 постанови Ради Міністрів СРСР від 19 травня 1967 р. N 449 "Про заходи по поліпшенню патентно-ліцензійної роботи в країні", а також пункт 6 цієї постанови в частині продажу ліцензій при здійсненні прямих закордонних виробничих та науково-технічних зв'язків відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 27 липня 1987 р. N 846, а також закупки іноземних ліцензій за рахунок валютних фондів міністерств і відомств, підприємств і організацій (підпункт "в" пункту 6 постанови Ради Міністрів УРСР від 10 липня 1967 р. N 440 - ЗП УРСР, 1967 р., N 7, ст. 74 у відповідній частині).

15. Пункт 2 постанови Ради Міністрів СРСР від 18 жовтня 1968 р. N 821 "Про поліпшення використання досягнень технічної естетики в народному господарстві" - ЗП СРСР, 1968 р., N 20, ст. 142 (підпункт 2 пункту 4 постанови Ради Міністрів УРСР від 28 листопада 1968 р. N 609).

16. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 14 березня 1969 р. N 546 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 20 жовтня 1971 р. N 886).

17. Пункт 2 постанови Ради Міністрів СРСР від 4 червня 1974 р. N 465 "Про заходи по поліпшенню організації ремонту побутових машин і приладів, що належать громадянам" - ЗП СРСР, 1974 р., N 13, ст. 73 (підпункт 2 пункту 4 постанови Ради Міністрів УРСР від 5 липня 1974 р. N 358).

18. Пункт 4 розпорядження Ради Міністрів СРСР від 24 липня 1974 р. N 1881 (пункт 4 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 5 серпня 1974 р. N 619).

19. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 22 жовтня 1979 р. N 2385 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 2 листопада 1979 р. N 673).

20. Пункт 2, абзаци третій і четвертий підпункту "б" пункту 4 Змін і доповнень, затверджених постановою Ради Міністрів СРСР від 22 лютого 1985 р. N 181 "Про зміну, доповнення та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду СРСР" - ЗП СРСР, 1985 р., N 8, ст. 29 (пункт 2, абзаци третій і четвертий підпункту "б" пункту 3 Змін і доповнень, доведених постановою Ради Міністрів УРСР від 26 березня 1985 р. N 124 - ЗП УРСР, 1985 р., N 5, ст. 32).

____________

Опрос