Идет загрузка документа (55 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О неотложных мерах по улучшению торгового обслуживания населения

Совет Министров УССР
Постановление от 02.09.1988 № 262
редакция действует с 21.07.1992

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 2 вересня 1988 р. N 262

Київ

Про невідкладні заходи щодо поліпшення торговельного обслуговування населення

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 липня 1992 року N 412

Керуючись рішеннями XXVII з'їзду КПРС і XXVII з'їзду Компартії України, настановами XIX Всесоюзної партійної конференції про необхідність вжиття невідкладних заходів по докорінному поліпшенню торговельного обслуговування населення, на виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 5 серпня 1988 р. N 971 Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Зобов'язати облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми, Міністерство торгівлі УРСР, Укоопспілку, а також інші міністерства і відомства УРСР, які мають торговельну мережу, розробити і здійснити додаткові заходи щодо перебудови діяльності торгівлі та громадського харчування в містах і сільській місцевості, усунути недоліки в їх роботі. Забезпечити вже найближчим часом значне підвищення рівня торговельного обслуговування радянських людей, більш повне задоволення їх потреб у товарах і послугах.

З цією метою:

навести належний порядок у роботі торговельних підприємств, добитися усунення черг, неухильного додержання правил торгівлі, поліпшити постачання населення товарами, які є в достатній кількості; 

вести непримиренну боротьбу із всякого роду безгосподарністю, розкраданнями соціалістичної власності, покінчити з порушеннями і зловживаннями в реалізації дефіцитних товарів. Винних у цьому осіб притягати в установленому порядку до суворої відповідальності. Покласти край грубості, неуважному ставленню до покупців;

завершити до кінця поточної п'ятирічки переведення магазинів на роботу за методом самообслуговування та інші прогресивні форми продажу товарів;

забезпечити раціональне розміщення магазинів, їдалень та інших об'єктів торгівлі, встановлювати режим роботи підприємств торгівлі та громадського харчування виходячи з побажань населення і з урахуванням місцевих умов. Там, де це необхідно, починати роботу з 6 - 7 годин і закінчувати в 21 - 23 години, маючи на увазі, що продовження годин роботи рівнозначно збільшенню торговельних площ. Впроваджувати 1,5 - 2-змінний режим роботи підприємств без закриття на обідню перерву, а в універсальних і великих продовольчих магазинах організовувати спеціальні відділи, що працюють у більш ранній і пізній час порівняно з основним режимом роботи підприємства. Повсюдно створити мережу чергових магазинів. Виключити закриття магазинів у робочі часи для проведення інвентаризацій та приймання товарів. Організувати роботу рекламних і інформаційно-довідкових служб;

здійснити в 1988 - 1989 роках заходи щодо максимального вивільнення перших поверхів будинків, зайнятих зараз різними конторами й установами, для організації спеціалізованих магазинів, а також підприємств громадського харчування, особливо в центральних частинах міст, розглядаючи це не тільки як додаткове джерело розвитку матеріально-технічної бази торгівлі, але і як засіб надання центрам міст більш привабливого вигляду;

завершити до 1990 року роботу по спеціалізації роздрібної торговельної мережі, забезпечивши пріоритетний розвиток універсамів, універмагів і концентрацію продажу товарів складного асортименту у великих спеціалізованих магазинах;

організувати з урахуванням наявного досвіду в містах пішохідні торговельні вулиці з розміщенням на них різноманітних підприємств торгівлі та громадського харчування;

активно розвивати дрібнороздрібну торговельну мережу в місцях масового відпочинку трудящих, на автомобільних трасах, вокзалах, у літаках, поїздах, готелях, видовищних підприємствах та інших місцях масового перебування населення;

здійснити практичні заходи для дальшого розвитку кооперативів і підвищення їх ролі в торговельному обслуговуванні населення, а також у здійсненні посередницьких операцій між торгівлею і виробниками сільськогосподарської продукції;

ширше практикувати продаж товарів повсякденного попиту з залученням для цього на договірній основі кооперативів, працівників інших галузей народного господарства, студентів і молоді у вільний від роботи або навчання час, а також домогосподарок і пенсіонерів через сімейні крамниці.

2. Рекомендувати організаціям споживчої кооперації прискорити роботу по створенню в сільських районах комплексної системи торговельного обслуговування, яка охоплює всі населені пункти. Разом з колгоспами і радгоспами вирішити завдання створення необхідної мережі магазинів і підприємств громадського харчування. Активно використовувати пересувну торгівлю, магазини вдома, різні форми підряду.

Для обслуговування садово-городніх товариств організовувати на їх території комплексні підприємства споживчої кооперації, де поряд з прийманням лишків сільськогосподарської продукції продавати товари повсякденного попиту, сільськогосподарський інвентар, обладнання. Широко розвивати торговельно-посередницькі кооперативи по реалізації сільськогосподарської продукції.

3. З метою прискореного розвитку матеріально-технічної бази торгівлі та громадського харчування, досягнення в кожній області діючого нормативу забезпеченості населення підприємствами торгівлі рекомендувати облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, міністерствам і відомствам УРСР здійснити заходи щодо розширення мережі підприємств торгівлі та громадського харчування за рахунок нового будівництва, передачі приміщень перших поверхів, зайнятих адміністративними та іншими службами, особливо в центрах міст, а також вивільнюваних приміщень, маючи на увазі забезпечити в 1989 - 1993 роках приріст підприємств роздрібної торгівлі та громадського харчування згідно з додатками N 1 - 5. 

4. Дозволити облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, міністерствам і відомствам УРСР витрачати починаючи з 1989 року на будівництво підприємств роздрібної торгівлі і громадського харчування, розміщуваних як на перших поверхах житлових будинків, так і в будівлях, що стоять окремо, до 7 процентів капітальних вкладень, які виділяються їм на житлове будівництво.

При можливості передавати в оренду організаціям споживчої кооперації в містах складські й торговельні приміщення, а також холодильні місткості для розширення кооперативної торгівлі сільськогосподарськими продуктами, що закуповуються за цінами згідно з домовленістю.

5. Виконкомам місцевих Рад народних депутатів залучати за згодою трудових колективів кошти промислових підприємств і організацій на пайову участь у будівництві об'єктів торгівлі та громадського харчування, що розміщуються в зонах їх діяльності та в місцях проживання робітників і службовців.

6. Держплану УРСР, Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам з участю заінтересованих міністерств і відомств УРСР розробити на тринадцяту п'ятирічку програму прискореного розвитку загальнотоварних складів, розподільних холодильників, сховищ для картоплі, овочів і фруктів з доведенням їх місткості до діючих нормативів.

Встановлювати в пріоритетному порядку ліміти підрядних робіт для виконання завдань по будівництву (реконструкції) та введенню у дію загальнотоварних складів, розподільних холодильників, підприємств-заготовочних по виробництву напівфабрикатів високого ступеня готовності, фабрик морозива, лісоторговельних баз, універсамів, універмагів і торговельних центрів, підприємств громадського харчування та колгоспних ринків.

Для скорочення строків будівництва об'єктів торговельно-складської мережі широко використовувати легкі металеві конструкції. В оптовій торгівлі створювати високомеханізовані склади й холодильники з застосуванням прогресивної технології. В роздрібній торгівлі та громадському харчуванні передбачати застосування сучасних торговельно-технологічних процесів і обладнання. Розвивати матеріальну базу по монтажу, ремонту і виготовленню торговельної техніки, засобів реклами, а також підприємств власної будівельної індустрії.

7. Рекомендувати організаціям споживчої кооперації:

розвивати торговельну мережу в усіх обласних, а також районних центрах, у тому числі віднесених за адміністративним поділом до міст. Значно збільшити в містах кількість торговельних підприємств по продажу продовольчих товарів за цінами згідно з домовленістю;

широко залучати до будівництва колгоспних ринків, фірмових магазинів на них колгоспи, радгоспи, агрофірми, агрооб'єднання та інші сільськогосподарські підприємства, розглядаючи це як один з найважливіших резервів розвитку торговельної мережі в містах.

8. Міністерству будівництва УРСР, Міністерству торгівлі УРСР, облвиконкомам і Київському міськвиконкому з метою прискорення розвитку матеріально-технічної бази холодильного господарства і створення необхідних умов для схоронності товарів забезпечити в 1989 році введення в дію розподільних холодильників згідно з додатком N 6.

Держплану УРСР виділити додатково Міністерству торгівлі УРСР на 1989 рік ліміти будівельно-монтажних робіт в обсягах, необхідних для виконання завдання по введенню в дію вказаних холодильників.

9. Зобов'язати Держагропром УРСР і Міністерство хлібопродуктів УРСР надолужити допущене відставання у виконанні завдань по фасуванню продовольчих товарів, установлених постановою Ради Міністрів УРСР від 10 березня 1986 р. N 83.

10. Держагропрому УРСР, Міністерству хлібопродуктів УРСР, іншим міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам з метою впровадження прогресивної технології товаропросування, дотримання законодавства про працю, поліпшення умов праці жінок, які працюють у торгівлі, забезпечити поставку продовольчих товарів (борошна, крупи, макаронних виробів, бакалійних товарів, риби та інших товарів) у тарі вагою до 15 - 30 кілограмів.

11. Облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, міністерствам і відомствам УРСР, що мають торговельну мережу:

вжити рішучих заходів до поліпшення якісного складу кадрів добору працівників, які мають високі моральні, ділові й морально-етичні якості, дуже важливі в сфері торговельного обслуговування. Зміцнити провідні ланки роботи, керівні посади добре підготовленими, ініціативними й енергійними спеціалістами, які мають широкі економічні знання, готові брати на себе відповідальність за вирішення нових завдань, здатні забезпечувати високий рівень організації торгівлі. Висунення працівників на керівні посади провадити на основі демократизації, широкої гласності й конкурсної виборності;

прискорити створення системи безперервної підготовки й перепідготовки кадрів з урахуванням вимог лютневого (1988 р.) Пленуму ЦК КПРС. Зміцнити матеріально-технічну базу учбових закладів, оснастити їх сучасним устаткуванням, обчислювальною технікою, комп'ютерами; 

значно підняти рівень виховної роботи з кадрами. Прищеплювати працівникам торгівлі високі моральні якості, почуття професійної відповідальності та гордості за доручену справу, вимагати суворого дотримання державної і трудової дисципліни. Повніше використовувати з цією метою права і можливості трудових колективів та їх рад, нові форми організації праці. Здійснювати дійові заходи для закріплення в торгівлі працівників масових професій, спеціалістів і молоді, створення їм належних виробничих і соціально-побутових умов.

12. Пункт 12 втратив чинність

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 21.07.92 р. N 412)

13. Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР і Міністерству торгівлі УРСР разом з ЦК ЛКСМ України для організації торгівлі у весняно-літній період у курортних зонах, місцях туризму та масового відпочинку трудящих довести до кінця п'ятирічки чисельність працюючих у студентських загонах "Торгівля" до 2 тис. чоловік на рік, забезпечивши їм умови для високопродуктивної праці.

14. Державному комітетові УРСР по телебаченню і радіомовленню, Міністерству культури УРСР, Державному комітетові УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі ширше розкривати суспільну значимість праці працівників торгівлі, всебічно й предметніше показувати досвід роботи передових колективів, переможців соціалістичного змагання, новаторів праці, кращих працівників галузі, підвищувати престижність професії.

15. Довести до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від 5 серпня 1988 р. N 971 "Про невідкладні заходи щодо поліпшення торговельного обслуговування населення":

1) Зобов'язала міністерства і відомства СРСР, які мають фірмові магазини, значно розширити мережу фірмових торговельних підприємств, маючи на увазі збільшити їх кількість у 2 рази порівняно з завданнями, передбаченими постановою Ради Міністрів СРСР від 14 квітня 1986 р. N 451 (постанова Ради Міністрів УРСР від 28 квітня 1986 р. N 159).

2) Доручила Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСР, Міністерству будівництва в районах Уралу і Західного Сибіру СРСР і Раді Міністрів РРФСР забезпечити починаючи з 1989 року виробництво й комплектну поставку збірних будівель з легких металевих конструкцій в обсягах, погоджених з Міністерством торгівлі СРСР, Центроспілкою і Радами Міністрів союзних республік, для будівництва загальнотоварних складів, холодильників, підприємств роздрібної торгівлі та громадського харчування, колгоспних ринків з урахуванням завдань, передбачених розпорядженнями Ради Міністрів СРСР від 28 квітня 1988 р. N 822 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 27 липня 1988 р. N 327) і від 16 червня 1988 р. N 1225.

3) Дозволила, як виняток, Міністерству торгівлі СРСР з метою прискорення будівництва й реконструкції об'єктів торгівлі здійснювати в 1988 - 1992 роках будівництво підприємств торгівлі та громадського харчування за робочими кресленнями і кошторисами при наявності затвердженого техніко-економічного обгрунтування або техніко-економічного розрахунку та передавати підрядним будівельним організаціям проектно-кошторисну документацію на річний обсяг робіт до 1 вересня року, що передує планованому.

4) Зобов'язала головні міністерства і відомства, відповідальні за задоволення потреби підприємств торгівлі та громадського харчування в технологічному обладнанні, здійснювати починаючи з 1990 року комплексну поставку машин і обладнання, організувати їх фірмове обслуговування й ремонт.

5) Доручила Державній комісії Ради Міністрів СРСР разом з Бюро Ради Міністрів СРСР по машинобудуванню, Бюро Ради Міністрів СРСР по соціальному розвитку і Міністерством торгівлі СРСР, виходячи з встановлених цією постановою завдань по прискореному розвитку матеріально-технічної бази торгівлі, розробити в 3-місячний строк пропозиції по додатковому збільшенню виробництва торговельно-технологічного обладнання понад обсяги, передбачені комплексною програмою на 1989 - 1995 роки.

6) Доручила Міністерству радіопромисловості СРСР і Міністерству електротехнічної промисловості СРСР з метою підвищення якості й технічного рівня ремонту торговельно-технологічного обладнання, яке вони випускають, забезпечити виготовлення в 1989 - 1990 роках за замовленням Міністерства торгівлі СРСР і Центроспілки необхідного для цього технологічного устаткування.

7) Зобов'язала Міністерство внутрішніх справ СРСР збільшити виробництво й поставку термосів місткістю 10 - 36 літрів і термоконтейнерів для забезпечення гарячим харчуванням робітників і будівельників, які виконують роботи в місцях, віддалених від підприємств громадського харчування, довівши до кінця 1995 року поставку їх до 200 тис. штук щорічно.

8) Доручила Міністерству чорної металургії СРСР, Міністерству хімічної промисловості СРСР і Міністерству лісової промисловості СРСР забезпечити поставку з 1989 року для підприємств торгівлі та громадського харчування посуду з нержавіючої сталі, посуду разового користування з полістиролу й паперу, фторопласту та матеріалів для самоклейних чеків і термозварюваної стрічки в асортименті та обсягах, погоджених з Міністерством торгівлі СРСР.

9) Доручила Міністерству хімічного і нафтового машинобудування СРСР забезпечити виробництво, а Держпостачу СРСР виділяти холодильне й компресорне устаткування для комплектації розподільних холодильників системи Міністерства торгівлі СРСР, Держагропрому СРСР і Центроспілки, які вводяться в дію у 1989 - 1990 роках, відповідно до встановлених завдань.

10) Дозволила підприємствам (об'єднанням) і організаціям торгівлі та громадського харчування в межах фонду оплати праці, що утворюється в установленому порядку, вводити в міру готовності підприємств (об'єднань) і організацій нові підвищені тарифні ставки та посадові оклади працівників.

Державному комітетові СРСР по праці і соціальних питаннях разом з ВЦРПС і з участю Міністерства торгівлі СРСР та інших заінтересованих міністерств і відомств СРСР доручено розробити й затвердити нові умови оплати праці, розміри тарифних ставок і посадових окладів працівників підприємств (об'єднань) і організацій торгівлі та громадського харчування.

Підняти стимулюючу роль премії, поставивши її в повну залежність від кінцевих результатів діяльності трудових колективів і особистого вкладу кожного працівника торговельного підприємства (об'єднання) й організації. Забезпечити безпосередній зв'язок премії з якістю обслуговування населення, дотриманням установленого асортиментного переліку товарів і правил торгівлі, зростанням товарообороту й підвищенням доходності підприємств. Розмір премії, що виплачується одному працівникові, максимальним розміром не обмежується.

Надала право керівникам підприємств (об'єднань) і організацій торгівлі та громадського харчування за погодженням з відповідними комітетами профспілок встановлювати доплати працівникам за роботу в нічний час за рахунок і в межах фонду оплати праці в розмірі 35 процентів тарифної ставки (окладу).

Дозволила залучати для роботи на підприємствах (в об'єднаннях) торгівлі пенсіонерів з виплатою їм у період роботи пенсії в розмірі 100 процентів, незалежно від одержуваної ними заробітної плати, в межах фонду оплати праці.

Абзац шостий підпункту 10 пункту 15 втратив чинність

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 21.07.92 р. N 412)

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
  

 
В. МАСОЛ
  

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
  

 
К. БОЙКО
  

Інд. 23

 

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПРИРІСТ
мережі магазинів у державній і кооперативній торгівлі

(торговельна площа - тис. кв. м)

  

1989 - 1992 роки - організації державної торгівлі  

1989 - 1990 роки - організації споживчої
кооперації  

Вінницька  

10  

6,3  

Волинська  

9  

6  

Ворошиловградська  

26  

2,4  

Дніпропетровська  

146  

2,7  

Донецька  

35  

2,4  

Житомирська  

9  

5  

Закарпатська  

10  

7,5  

Запорізька  

59  

2,6  

Івано-Франківська  

10  

7  

Київська  

14  

9,2  

Кіровоградська  

8  

2,4  

Кримська  

20  

8  

Львівська  

36  

11  

Миколаївська  

26  

3  

Одеська  

73  

9  

Полтавська  

13  

2,5  

Ровенська  

10  

4,7  

Сумська  

13  

3  

Тернопільська  

6  

9,5  

Харківська  

95  

8,5   

Херсонська  

14  

2  

Хмельницька  

12  

5,1  

Черкаська  

8  

2,3  

Чернівецька  

8  

4,8  

Чернігівська  

10  

3,1  

м. Київ  

170  

   

м. Севастополь  

16  

   

Всього  

866  

130  

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
  

 
К. БОЙКО
  

 

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПРИРІСТ
мережі підприємств громадського харчування на виробничих підприємствах у 1989 - 1990 роках

(тис. місць)

Всього  

23  

в тому числі:  

   

Мінтранс УРСР  

0,8  

Міншляхбуд УРСР  

0,6  

Мінжитлокомунгосп УРСР  

2,8  

Мінпобут УРСР  

6,3  

Мінмісцевпром УРСР  

4,1  

Мінбуд УРСР  

5,4  

Мінторг УРСР  

1,1  

Мінкультури УРСР  

0,7  

Держкомвидав УРСР  

1,2  

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
  

 
К. БОЙКО
  

 

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПРИРІСТ
мережі підприємств громадського харчування при вищих та середніх спеціальних учбових закладах у 1989 - 1991 роках

(тис. місць)

Всього  

23,6  

в тому числі:  

   

підприємства громадського харчування при вищих учбових закладах - всього  

13,4  

з них:  

   

Мінвуз УРСР  

3,9  

Мінкультури УРСР  

0,7  

Міністерство народної освіти УРСР  

4,7  

Міністерство охорони здоров'я УРСР  

3,3  

Мінторг УРСР  

0,3  

Держкомспорт УРСР  

0,5  

підприємства громадського харчування при середніх спеціальних учбових закладах - всього  

10,2  

з них:  

   

Мінкультури УРСР  

1,4  

Міністерство народної освіти УРСР  

3  

Міністерство охорони здоров'я УРСР  

4,4  

Укоопспілка  

1  

Мінбуд УРСР  

0,4  

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
  

 
К. БОЙКО
  

 

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПРИРІСТ
мережі підприємств громадського харчування при загальноосвітніх школах у 1989 - 1993 роках

(тис. місць)

   

Кількість - всього  

в тому числі  

організації
державної
торгівлі  

організації
споживчої
кооперації  

Вінницька  

32  

7  

25  

Волинська  

41,8  

6,8  

35  

Ворошиловградська  

21  

11  

10  

Дніпропетровська  

37,4  

17,4  

20  

Донецька  

23,4  

13,4  

10  

Житомирська  

37,8  

7,8  

30  

Закарпатська  

41,4  

6,4  

35  

Запорізька  

27,4  

12,4  

15  

Івано-Франківська  

22,8  

5,8  

17  

Київська  

53  

13  

40  

Кіровоградська  

25,8  

10,8  

15  

Кримська  

33,4  

13,4  

20  

Львівська  

42,8  

12,8  

30  

Миколаївська  

28,6  

13,6  

15  

Одеська  

27,8  

12,8  

15  

Полтавська  

24,2  

9,2  

15  

Ровенська  

39  

9  

30  

Сумська  

18,4  

6,4  

12  

Тернопільська  

34,8  

7,8  

27  

Харківська  

29,6  

14,6  

15  

Херсонська  

22,6  

10,6  

12  

Хмельницька  

34,2  

9,2  

25  

Черкаська  

26,6  

6,6  

20  

Чернівецька  

19,4  

4,4  

15  

Чернігівська  

29  

9,6  

19,4  

м. Київ  

17,4  

17,4  

   

м. Севастополь  

1,8  

1,8  

   

Всього  

793,4  

271  

522,4  

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
  

 
К. БОЙКО
  

 

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПРИРІСТ
мережі загальнодоступних підприємств громадського харчування в державній і кооперативній торгівлі в 1989 - 1992 роках

(тис. місць)

   

Кількість - всього  

в тому числі  

організації
державної
торгівлі  

організації
споживчої
кооперації  

Вінницька  

14,88  

13  

1,88  

Волинська  

3,81  

2,2  

1,61  

Ворошиловградська  

22  

21  

1  

Дніпропетровська  

63,64  

62,2  

1,44  

Донецька  

55,74  

54,2  

1,54  

Житомирська  

9,85  

6,6  

3,25  

Закарпатська  

6,55  

5,2  

1,35  

Запорізька  

34,4  

32,7  

1,7  

Івано-Франківська  

8,88  

4,2  

4,68  

Київська  

17,72  

13,5  

4,22  

Кіровоградська  

6,25  

5  

1,25  

Кримська  

33,08  

30,9  

2,18  

Львівська  

21,2  

14  

7,2  

Миколаївська  

13,8  

12,7  

1,1  

Одеська  

12,9  

11,9  

1  

Полтавська  

20,08  

17,6  

2,48  

Ровенська  

6,6  

4,7  

1,9  

Сумська  

13,1  

9,5  

3,6  

Тернопільська  

5,55  

4,7  

0,85  

Харківська  

38,14  

36  

2,14  

Херсонська  

14,83  

12,8  

2,03  

Хмельницька  

9,05  

8  

1,05  

Черкаська  

8,4  

6,9  

1,5  

Чернівецька  

3,11  

2  

1,11  

Чернігівська  

11,24  

9,7  

1,54  

м. Київ  

57  

57  

   

м. Севастополь  

3  

3  

   

Всього  

514,8  

461,2  

53,6  

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
  

 
К. БОЙКО
  

 

ПЕРЕЛІК
міст, в яких вводяться в дію розподільні холодильники в 1989 році

   

Потужність, що вводиться
(тис. тонн)  

Генеральний підрядчик  

м. Київ, фабрика морозива з холодильником  

1  

Мінбуд УРСР  

м. Київ, холодокомбінат N 3  

4,5  

- " -  

м. Ворошиловград  

5  

- " -  

м. Бердянськ  

3  

- " -  

м. Артемівськ Донецької області  

5,3  

- " -  

м. Кременчук  

5  

- " -  

м. Житомир  

3  

- " -  

м. Феодосія  

3,8  

- " -  

м. Кривий Ріг  

5  

- " -  

м. Керч  

5  

- " -  

м. Чернігів  

3  

Мінторг УРСР  

м. Дніпропетровськ, фабрика морозива з холодильником  

3,5  

- " -  

Примітка. Строки введення з дію вказаних холодильників можуть бути уточнені з урахуванням готовності проектно-кошторисної документації і надходження холодильного й компресорного устаткування для їх комплектації.

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
  

 
К. БОЙКО
  

Опрос