Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об изменении и признании утратившими силу решений Правительства УССР в связи с усовершенствованием внешнеэкономической деятельности

Совет Министров УССР
Постановление от 29.04.1988 № 113
редакция действует с 09.12.1992

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 29 квітня 1988 р. N 113

Київ

Про зміну і визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР у зв'язку з удосконаленням зовнішньоекономічної діяльності

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 9 грудня 1992 року N 690

У зв'язку з удосконаленням зовнішньоекономічної діяльності в нових умовах господарювання та відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 17 березня 1988 р. N 352 Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до розпорядження Ради Міністрів УРСР від 26 серпня 1977 р. N 664 такі зміни:

а) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Міністерствам і відомствам УРСР подавати Держпостачу УРСР пропозиції про можливість використання частини продукції, виготовленої понад державне замовлення і зобов'язання за господарськими договорами, а також вивільненої в ході виконання річних планів для обміну з країнами - членами РЕВ і з країнами, що розвиваються, та з якими підписуються річні протоколи про товарооборот, а також пропозиції про продукцію, яку вони бажають одержати по обмінних операціях.

Держпостачу УРСР погоджувати внесені пропозиції по номенклатурі фондованої продукції з Держпланом УРСР";

б) у пункті 3 слова: "Головпостач УРСР" замінити словами: "Держпостач УРСР".

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради Міністрів УРСР від 2 липня 1974 р. N 353.

3. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від 17 березня 1988 р. N 352 "Про зміну і визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду СРСР у зв'язку з удосконаленням зовнішньоекономічної діяльності":

1) Затвердила зміни, що вносяться до рішень Уряду СРСР (додаються).

2) Визнала такими, що втратили чинність:

пункти 1 - 3 постанови Ради Міністрів СРСР від 10 серпня 1962 р. N 848-861 (пункти 1 і 2 вступної частини розпорядження Ради Міністрів УРСР від 12 вересня 1962 р. N 1506-172);

підпункт "а" пункту 1 постанови Ради Міністрів СРСР від 4 липня 1969 р. N 517 (підпункт "а" пункту 1 вступної частини постанови Ради Міністрів УРСР від 7 серпня 1969 р. N 468 - ЗП УРСР, 1969 р., N 8, ст. 103).

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
В. МАСОЛ
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

Інд. 25

 

ЗМІНИ,
що вносяться до рішень Уряду СРСР у зв'язку з удосконаленням зовнішньоекономічної діяльності

(Витяг)

1. У пункті 14 постанови Ради Міністрів СРСР від 16 лютого 1965 р. N 86 "Про заходи по охороні здоров'я населення у зв'язку з розширенням застосування в сільському господарстві хімічних засобів захисту рослин" (підпункт 8 пункту 10 постанови Ради Міністрів УРСР від 15 квітня 1965 р. N 361 - ЗП УРСР, 1965 р., N 4, ст. 48):

а) в абзаці першому слова: "Міністерству зовнішньої торгівлі" замінити словами: "Міністерству хімічної промисловості СРСР";

б) в абзаці другому слова: "Всесоюзному об'єднанню "Союзсільгосптехніка" замінити словами: "Держагропрому СРСР", а слова: "Міністерства зовнішньої торгівлі" замінити словами: "Міністерства хімічної промисловості СРСР".

2. Пункт 2 втратив чинність

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.12.92 р. N 690)

3. У постанові Ради Міністрів СРСР від 4 серпня 1977 р. N 724 "Про організацію обмінних операцій продукцією з країнами - членами РЕВ" (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 26 серпня 1977 р. N 664):

а) абзаци другий - четвертий пункту 2 викласти в такій редакції:

"При досягненні домовленості з країнами - членами РЕВ про обмін продукцією міністерствам і відомствам виділяти в установленому порядку Всесоюзному госпрозрахунковому зовнішньоторговому об'єднанню по обміну продукцією виробничо-технічного призначення (В/О "Зовнішпромтехобмін") Держпостачу СРСР цю продукцію для поставки за кордон цільовим призначенням відповідно до укладених угод (протоколів) про обмін.

Відповідним організаціям міністерств і відомств СРСР, які підписали угоди (протоколи) про обмін, у 10-денний строк направляти Всесоюзному об'єднанню "Зовнішпромтехобмін" проекти відповідних господарських договорів з доданням матеріалів, необхідних для укладення контрактів.

Ціни й комерційні умови поставок продукції по обмінних операціях визначаються міністерствами і відомствами СРСР разом з Всесоюзним об'єднанням "Зовнішпромтехобмін". Відповідні контракти складаються вказаним об'єднанням не пізніше ніж у місячний строк після підписання зазначених угод (протоколів)" (абзаци другий - четвертий підпункту 2 пункту 1 розпорядження);

б) абзац третій пункту 3 викласти в такій редакції:

"Розрахунки за вказану продукцію провадяться Всесоюзним госпрозрахунковим зовнішньоторговим об'єднанням по обміну продукцією виробничо-технічного призначення (В/О "Зовнішпромтехобмін") Держпостачу СРСР з підприємствами і організаціями - постачальниками цієї продукції за цінами її реалізації на зовнішньому ринку" (абзац третій підпункту 3 пункту 1 розпорядження).

____________

Опрос