Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об изменениях и дополнениях постановлений Правительства УССР по вопросам обеспечения граждан жилыми помещениями

Совет Министров УССР
Постановление от 28.01.1988 № 24

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

ПОСТАНОВА

від 28 січня 1988 р. N 24

Київ

Про зміну і доповнення постанов Уряду УРСР з питань забезпечення громадян жилими приміщеннями

Рада Міністрів Української РСР і Українська республіканська рада професійних спілок ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

Внести до постанов Уряду УРСР з питань забезпечення громадян жилими приміщеннями зміни і доповнення, що додаються.

 

 

Голова Ради Міністрів
Української РСР

 
В. МАСОЛ

Голова Української
республіканської ради
професійних спілок

 
 
В. СОЛОГУБ

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНІ
постановою Ради Міністрів УРСР
і Укрпрофради
від 28 січня 1988 р. N 24

Зміни і доповнення,
що вносяться до постанов Уряду УРСР з питань забезпечення громадян жилими приміщеннями

1. У Правилах обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. N 470 (ЗП УРСР, 1984 р., N 12, ст. 80; 1986 р., N 7, ст. 34):

а) в абзаці третьому пункту 3, абзаці першому пункту 19 і абзаці першому пункту 56 указання на житлово-побутову комісію профспілкового комітету замінити указанням на комісію по житлово-побутовій роботі профспілкового комітету;

б) у пункті 9:

абзац перший викласти у такій редакції:

"9. Квартирний облік ведеться в цілому по підприємству, установі, організації. У виробничих, науково-виробничих та інших об'єднаннях облік може здійснюватися по структурних одиницях";

в абзаці другому виключити слово "структурні";

в) в абзаці першому пункту 15 слова: "члени сім'ї заявника" замінити словами: "члени їх сімей";

г) абзац другий пункту 36 визнати таким, що втратив чинність;

д) абзац другий пункту 39 викласти у такій редакції:

"Адміністрації та профспілковому комітету підприємства, установи, організації за згодою ради трудового колективу дозволяється позачергово виділяти житло окремим висококваліфікованим спеціалістам та іншим працівникам з урахуванням їх трудового внеску"; 

є) абзац другий пункту 58 викласти у такій редакції:

"Якщо жила площа збудована підприємствами, об'єднаннями і організаціями, на які поширюються положення Закону СРСР "Про державне підприємство (об'єднання)", за рахунок коштів, які згідно з законодавством можуть спрямовуватися на цілі житлового будівництва, а також у випадках, передбачених Радою Міністрів СРСР, жилі приміщення надаються за спільним рішенням адміністрації та профспілкового комітету з наступним повідомленням виконавчому комітетові відповідної Ради народних депутатів про надання жилих приміщень для заселення";

ж) в абзаці першому пункту 68 виключити два останні речення.

2. У Примірному статуті житлово-будівельного кооперативу, затвердженому постановою Ради Міністрів УРСР від 30 квітня 1985 р. N 186 (ЗП УРСР, 1985 р., N 5, ст. 41, N 11, ст. 88; 1986 р., N 7, ст. 34, N 9, ст. 49):

а) в абзаці четвертому пункту 2 слова: "абзаці другому" замінити словами: "абзаці третьому";

б) у пункті 6 виключити слова: "за поданням виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів або підприємства, установи, організації, при яких організовано житлово-будівельний кооператив;

в) останнє речення абзаца першого пункту 14 викласти у такій редакції:

"Ці підприємства й організації відповідно до договору, який укладається між ними і кооперативом, беруть участь у спільних витратах кооперативу по експлуатації жилого будинку (будинків) та утриманню придомової території пропорційно площі належної їм частини будинку, а також у витратах кооперативу по капітальному ремонту будинку (будинків) пропорційно балансовій вартості зазначеної частини будинку";

г) підпункт 5 пункту 30 доповнити таким реченням: "Громадянин вважається таким, що вийшов з кооперативу, з дня подання про це заяви до правління кооперативу";

д) абзац другий пункту 32 викласти у такій редакції:

"Якщо є кілька членів кооперативу, які мають переважне право на одержання квартири, що звільнилася, питання про те, кому з них її надати, вирішується загальними зборами членів кооперативу (зборами уповноважених) з урахуванням часу виникнення потреби в поліпшенні житлових умов, а також права на пільги відносно черговості прийому до членів кооперативу"; 

є) у пункті 34 слова: "пункту 28" замінити словами: "абзаців першого, другого, четвертого і п'ятого пункту 28";

ж) пункт 50 доповнити підпунктом 3 такого змісту:

"3) неодержання ордеру та незаселення квартири без поважних причин протягом місяця з дня видачі ордерів членам даного кооперативу".

Підпункти 3, 4, 5, 6, 7 вважати відповідно підпунктами 4, 5, 6, 7, 8;

з) підпункт 12 пункту 60 викласти у такій редакції:

"12) встановлюють строки внесення внесків на капітальний ремонт жилого будинку (будинків), внесків на експлуатацію жилого будинку (будинків) та утримання придомової території, плати за комунальні послуги і приймають рішення про справляння з членів кооперативу пені за несвоєчасне їх внесення (в межах 0,2 процента від суми платежу за кожний день прострочення)"; 

і) у пункті 63:

в абзаці другому виключити слова: "за поданням виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів";

останній абзац визнати таким, що втратив чинність;

к) в абзаці першому пункту 67 виключити слова: "за поданням виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів";

л) у пункті 71 виключити слова: "(зборів уповноважених)".

3. У Правилах обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 5 червня 1985 р. N 228 (ЗП УРСР, 1985 р., N 6, ст. 46; 1986 р., N 7, ст. 34):

а) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

"У тих випадках, коли житлово-будівельні кооперативи організуються при підприємствах, установах, організаціях, які не здійснюють кооперативного обліку, зазначені підприємства, установи, організації ведуть контрольні списки своїх працівників, які перебувають на такому обліку у виконавчому комітеті місцевої Ради даного населеного пункту. Черговість направлення до житлово-будівельного кооперативу за місцем роботи громадян, які перебувають у контрольних списках, визначається за часом взяття на кооперативний облік у виконавчому комітеті місцевої Ради. При цьому черговість громадян, які змінили місце роботи у випадках, не передбачених у пункті 28 цих Правил, визначається за часом влаштування на роботу на дане підприємство, в установу, організацію";

б) абзац перший пункту 9 викласти у такій редакції:

"9. На кооперативний облік беруться потребуючі поліпшення житлових умов громадяни, які постійно проживають, а також прописані в даному населеному пункті. Виконавчі комітети обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів разом з радами профспілок можуть установлювати для обласних центрів, великих міст і курортних місцевостей, міст Києва і Севастополя тривалість часу постійного проживання в даному населеному пункті, необхідну для взяття на кооперативний облік. При визначенні потреби громадян у поліпшенні житлових умов враховуються члени їх сімей, які прожили і прописані у відповідному населеному пункті не менше встановленого строку (крім одного з подружжя, неповнолітніх дітей і непрацездатних батьків)";

в) останній абзац пункту 18 доповнити словами: "відповідно у виконавчому комітеті місцевої Ради народних депутатів або за місцем роботи".

____________ 
 

Опрос